PITANNYa DO ZALIKU

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
КОЛЕДЖ ТАВРІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені В.І.Вернадського
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

для студентів 2 курса

спеціальностей
5.05010201 Обслуговування комп'ютерних систем і мереж
5.04030101 Прикладна математика
5.14010301 Туристичне обслуговування
5.03050801 Фінанси і кредит
5.04010101 Аналітичний контроль якості хімічних сполук

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

по дисципліні Соціологія


Сімферополь, 2012
ЗАЛІКОВІ ПИТАННЯ
«СОЦІОЛОГІЯ»
1.Социология як наука. Загальна характеристика. Особливості соціологічного знання.
2.Об'ект і предмет соціології. Характеристика.
3.Структура соціології, функції, місце в системі суспільних наук.
4.Рівні соціологічного знання.
5.Системний підхід як критерій особливості соціологічного знання. Соціологічна сутність поняття. Характеристика.
6.Роль і значення соціології в сучасних умовах трансформуючогося суспільства
7.Історія становлення вчень про суспільство. Логіко-історична концепція. Загальна характеристика.
8.Виникнення соціології як науки.
9.Соціологічна система О.Конта. Подальший вплив її на розвиток соціології.
10.Класичний етап у розвитку соціології. Еміль Дюркгейм та його соціологічні погляди.
11.Сучасний етап розвитку соціології.
12.Основние напрями формування і розвитку соціологічної думки в ХХ-початку ХХІ ст.
13.Соціологічне поняття суспільства. Суспільство як суб'єкт соціального життя.
14.Соціальна структура суспільства. Критерії. Види. Основні елементи та їх характеристика.
15.Соціальна стратифікація. Поняття, сутність, функціональна природа, основні виміри. Типи стратифікаційних систем.
16.Соціальні дії, соціальні взаємодії. Сутність і мотиви. Теоретичні концепції.
17.Соціальні конфлікти. Характеристика. Основні соціологічні теорії конфліктів. Роль конфліктів у суспільстві.
18.Соціальний інститут. Сутність поняття. Структура. Опції. Типологізація.
19.Соціальна організація. Сутність поняття. Механізми діяльності. Структура. Опції. Класифікація.
20. Особистість. Соціологічне поняття. Структура. Типологізація. Основні теоретичні концепції особистості.
21.Особистість в сучасному суспільстві. Соціальний статус. Соціальні ролі. Рольові конфлікти.
22.Соціалізація та соціалізаційні процеси. Сутність поняття. Загальна характеристика.
23.Поняття та сутність культури. Її структура і функції. Культура і особистість.
24.Культура і особистість. Культурна взаємодія і соціальна ідентифікація особи.
25.Основні принципи організації соціологічного дослідження.
26.Етапи соціологічного дослідження та їх характеристика.
27.Види соціологічних досліджень. Характеристика. Специфіка застосування.
28.Пілотажне дослідження. Характеристика. Особливості застосування.
29.Програма соціологічного дослідження.
30.Методологічні та методичні функції програми соціологічного дослідження.
31.Виборча сукупність в соціологічному дослідженні. Типологізація.
32.Гіпотеза в соціологічному дослідженні. Сутність. Класифікація. Основні вимоги.
33.Методи збору первинної соціологічної інформації та їх характеристика.
34.Опрос як метод збору первинної соціологічної інформації. Класифікація. Специфіка застосування.
35.Метод спостереження. Сутність. Різновиди і специфіка застосування в соціологічному дослідженні.
36.Метод аналізу документів в соціологічному дослідженні. Класифікація. Специфіка застосування.
Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 18913524
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий