PITANNYa DO ISPITU Z KURSU Marketing

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З КУРСУ „МАРКЕТИНГ”

Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні.
Сутність та основні категорії маркетингу.
Класичні та сучасні концепції розвитку маркетингу.
Зміст функцій, принципів та завдань маркетингу.
Структура комплексу маркетингу. Сучасні підходи до трактування комплексу маркетингу.
Сутність та склад маркетингового середовища фірми. Процес аналізу маркетингового середовища.
Маркетингова характеристика споживчого ринку. Моделювання поведінки споживача.
Маркетингова характеристика промислового ринку. Етапи та учасники процесу закупівлі на підприємстві.
Фактори, що впливають на поведінку споживача та процес прийняття рішень про купівлю товару на споживчому ринку.
Місткість ринку. Методи визначення місткості та частки ринку.
Сутність та структура маркетингової інформаційної системи.
Зміст та види маркетингових досліджень.
Процес маркетингового дослідження.
Методи збирання первинної інформації.
Етапи процесу STP-маркетингу. Роль сегментації в маркетингової діяльності.
Характеристика факторів та критеріїв сегментації ринку.
Маркетингові стратегії охоплення ринку. Фактори, що визначають її вибір.
Позиціювання товару на ринку: процедура та стратегії.
Сутність маркетингової товарної політики. Поняття та класифікація товару.
Форми нового товару. Процес розробки нових товарів.
Закономірності виведення нового товару на ринок. Причини невдач новинок.
Концепція життєвого циклу товару. Характерні маркетингової стратегії на окремих стадіях життєвого циклу товару.
Правило життєвого циклу товару. Характеристика товарів згідно з матрицею „Бостонської Консалтингової групи”.
Сутність марочної політики підприємства.
Практика реєстрації товарного знаку згідно з Законом України „Про охорону прав на знаки для товарів та послуг”.
Методи визначення вартості товарної марки.
Зміст маркетингової цінової політики. Економічний зміст ціни.
Етапи процесу маркетингового ціноутворення.
Види маркетингових цінових стратегій.
Основні моделі та модулі ціноутворення. Аналіз беззбитковості.
Тактика ціноутворення: методи пристосування цін на ринку.
Зміст маркетингової політики розподілу.
Поняття, завдання, методи збуту.
Основні характеристики та функції каналів збуту.
Види посередників та збутових угод.
Основні форми прямого маркетингу.
Зміст маркетингової політики комунікацій. Формування ефективних комунікацій фірми.
Методи просування товару на ринок.
Характеристики реклами. Планування рекламної компанії фірмою.
Методи визначення ефективності реклами.
Характеристики та форми особистого продажу.
Характеристики та форми стимулювання збуту.
Напрями формування позитивного іміджу фірми.
Регулювання процесу використання реклами згідно із Законом України „Про рекламу”.
Сутність маркетингового планування: види, принципи, завдання.
Етапи процесу маркетингового планування.
Види маркетингових стратегій.
Організація служби маркетингу на підприємстві. Організаційні структури управління маркетингом.
Особливості маркетингу послуг.
Специфічні риси банківського маркетингу.
Регулювання статусу споживача на українському ринку згідно з Законом України „Про захист споживачів”.
Оцінювання конкурентоспроможності продукції.
Типи та характеристики конкурентних стратегій фірми.
Зміст, принципи та процес маркетингу взаємовідносин.


Приложенные файлы

  • doc 18913545
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий