ORIYeNTOVNI PITANNYa DO ISPITU Z ISTORIYiYi UKR..

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Орієнтовні питання до іспиту з дисципліни
“Історії України”
для студентів 1 курсу
1. Значення вивчення історії України.
2. Давні слов’яни.
3. Давні Руси. Концепції і факти.
4. Утворення Києво-Полянської держави.
5. Норманська теорія походження Київської держави та її сучасні варіанти.
6. Держава Кия і Києвичів. Візантійські походи Аскольда та його хрещення.
7. Політична структура Київської держави в Х–ХІІ ст.
8. Зміна династій в Київській державі. Олег Новгородський.
9. Перші Рюриковичі. Розширення території Київської держави.
10. Реформи княгині Ольги.
11. Зовнішня політика князя Святослава. Ярополк Святославич.
12. Князювання Володимира Великого. Його перші реформи.
13. Утвердження християнства в Київській державі.
14. Державницька та культурно-просвітницька діяльність Ярослава Мудрого.
15. Зовнішня політика князя Ярослава Мудрого.
16. Київська Русь за Володимира Мономаха.
17. Князювання Святополка-Михаїла. Повстання в Києві 1113 р.
18. Боротьба Володимиро-Суздальських князів за Київський престол.
19. Розпад Київської Русі.
20. Перша сутичка руських володарів з ординцями
21. Перша сутичка руських володарів з хрестоносцями.
22. Піднесення Галицько-Волинського князівства. Коронування Данила Галицького, його історичне значення.
23. Ярославська битва Данила Галицького.
24. Занепад Галицько-Волинської держави. Підпорядкування русько-українських земель Литвою.
25. Підсумки історичного розвитку української державності в епоху Київської Русі та Галицько-Волинського королівства.
26. Люблінська та Берестейська унії.
27. Виникнення козацтва: його історична роль. Запорозька Січ.
28. Козацько-селянські повстання кінця XVІ ст.
29. Роль козацтва в історії визвольної боротьби в Україні. Гетьман Петро Сагайдачний.
30. Гетьман Михайло Дорошенко.
31. Українська революція сер. XVII ст. під проводом Б. Хмельницького. Рушійна та провідна сили революції.
32. Формування української державності в ході Української національної революції сер. XVII ст. на чолі з Б. Хмельницьким.
33. Перші три битви Української революції на чолі з Б. Хмельницьким.
34. Битва під Зборовим та її наслідки.
35. Битва під Берестечком та її наслідки.
36. Битва під Батогом та її наслідки.
37. Переяславські статті Б. Хмельницького та їх історичне значення.
38. Гетьманування Івана Виговського.
39. Гадяцька угода та її історичне значення.
40. “Переяславські статті” Юрія Хмельницького.
41. Доба Руїни. Соціальне та політичне становище на Лівобережній та Правобережній Україні.
42. Андрусівський мир та його значення в історії України.
43. Гетьман Петро Дорошенко та його спроби об’єднати українські землі.
44. Напрямки в державницько-політичних угрупуваннях козацької еліти в ІІ пол. XVII ст. Гетьман Іван Самойлович.
45. Гетьманування Івана Мазепи.
46. Конституція Пилипа Орлика та її історичне значення.
47. “Золота осінь Гетьманщини”. Ліквідація Гетьманської держави.
48. Причини знищення Гетьманської держави.
49. Декабристський рух в Росії та в Україні. Його суспільні ідеї.
50. Кирило-Мефодіївське товариство та його програма.
51. Т.Г. Шевченко та значення його творчості в історії визвольного руху України.
52. Галичина в складі Австрійської імперії у ХVІІІ – поч. ХІХ ст. реформи Марії-Терези та Франца Йосифа.
53. “Руська трійця” та початок національного відродження Галичини.
54. Галичина в революційних подіях 1848–1849 рр.
55. Польське повстання 1863 р. на Правобережній Україні. Валуєвський циркуляр.
56. Емський указ 1876 р.
57. Політика російського уряду щодо України в ІІ пол. ХІХ ст.
58. Політичні партії та громадські організації в Західній Україні в ІІ пол. ХІХ ст.
59. Таємне Харківсько-Київське товариство.
60. Українські громади та їхня роль у визвольному русі ІІ пол. ХІХ ст.
61. Діяльність М.П. Драгоманова та його федералістична концепція.
62. Україна на початку ХХ ст. Визвольний рух та політичні партії.
63. Україна в роки І Світової війни.
64. Лютнева революція в Росії. Утворення Центральної Ради.
65. І Універсал Центральної Ради та його історичне значення.
66. ІІ Універсал Центральної Ради.
67. Проголошення УНР. ІІІ Універсал Центральної Ради.
68. І з’їзд Рад України в Києві і Харкові. Його роль в історії української державності.
69. ІV Універсал Центральної Ради. Брестський мир та окупація України.
70. Гетьманат Павла Скоропадського.
71. Утворення Директорії та її діяльність.
72. Проголошення ЗУНР та її значення в історії України. Акт злуки.
73. Боротьба Директорії за незалежну Україну. Ризький договір 1921 р.
74. Причини поразки боротьби за незалежну Україну в роки революції 1917–1920 рр.
75. Становище західноукраїнських земель в 20–30-х рр. ХХ ст.
76. Україна в 20-х роках ХХ ст. Голод 1921–1922 рр.
77. Репресії в Україні в 30-х рр. та їх наслідки.
78. Голод 1932–1933 рр. та його наслідки.
79. Україна в роки тоталітарного режиму: “розстріляне відродження”.
80. Радянсько-німецький пакт 1939 р. Вступ Червоної армії на територію Західної України.
81. Проголошення в Закарпатті незалежної держави – Карпатської України та його історичне значення.
82. Проголошення української держави в 1941 р. та його сучасна оцінка.
83. Діяльність ОУН-УПА та їх сучасна оцінка.
84. Рух опору та партизанський рух в Україні в роки Другої світової війни.
85. Возз’єднання Закарпаття – завершальний етап возз’єднання українських земель.
86. Україна в роки ІІ Світової війни: втрати і здобутки.
87. Україна в післявоєнний період.
88. ХХ з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу та викриття злочинів тоталітарного режиму.
89. Відродження українського визвольного руху в 60–80-х рр. ХХ ст.
90. Прийняття Верховною Радою України Декларації про суверенітет.
91. Прийняття Акту про Незалежність України.
92. Референдум 1 грудня 1991 р. та його історичне значення.
93. Створення СНД та його значення в сучасному міжнародному житті.
94. Реформи в Незалежній Україні в 90-х рр. ХХ ст.
95. Діяльність першого президента України Л.Кравчука.
96. Прийняття Конституції незалежної української держави та
її історичне значення.
97. Міжнародне становище України на сучасному етапі.
98. Політичне життя незалежної України. Діяльність
президента Л.Кучми.
99. Напрямки реформ в сучасній Україні. «Помаранчева революція».
100. Вибори до ВРУ (вересень 2007 р.) та внутрішня ситуація в
країні.


15

Приложенные файлы

  • doc 18913554
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий