Pitannya do ekzamenu z ekonomiki pidpriyemstva…


Питання до екзамену з економіки підприємства
Особливості сільськогосподарського підприємства.
Предмет, завдання науки та методи її вивчення.
Поняття підприємства як первинної ланки виробничої сфери.
Організаційно – виробнича структура аграрних підприємств та вплив оточуючого середовища на їх діяльність.
Основні виробничі та і економічні показники діяльності аграрних підприємств.
Реструктуризація підприємств, та роль і значення сонації в запобіганні банкрутства підприємства.
Поняття про трудові ресурси, їх склад, структуру і особливості використання.
Показники працездатності і використання трудових ресурсів.
Продуктивність праці, її показники і методика визначення.
Планування чисельності персоналу.
Оплата праці, її форми і системи.
Тарифна система – основа організацій заробітної плати.
Доплата, надбавка до заробітної плати.
Визначення фонду заробітної плати підприємства.
Земельний фонд України і його структура.
Земельний кадастр і економічна оцінка землі.
Земельна реформа та її етапи.
Показники ефективного використання земельних угідь.
Особливості і стан МТБ аграрних підприємств.
Енергетичні ресурси та показники, що характеризують їх склад і ефективність використання.
Машино – тракторний парк та ефективність його використання.
Система машин і показники економічної ефективності їх використання.
Транспортні засоби їх склад і показники економічної ефективності їх використання.
Методика визначення окупності нової техніки.
Економічна суть інвестицій та інвестиційної діяльності.
Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності.
Класифікація інвестицій.
Оцінка економічної ефективності інвестицій.
Залучення іноземних інвестицій.
Процес інтенсифікації – закономірний шлях розвитку с/г.
Критерії і показники рівня та економічної ефективності інтенсифікації.
Основні напрямки інтенсифікації.
Інтенсифікаційний процес.
Прогнозування як шлях перспективної діяльності підприємства.
Принципи та методи планування.
Поточне планування.
Зміст бізнес - плану
Суть витрат і собівартості продукції.
Види собівартості продукції . Методика визначення собівартості продукції скотарства.
Класифікація витрат і структура собівартості.
Методика розрахунку собівартості продукції рослинництва.
Методика розрахунку собівартості продукції тваринництва.
Значення і шляхи зниження собівартості с/г продукції.
Спеціалізація як форма суспільного поділу праці . Рівень спеціалізації.
Галузі та галузева структура у с/г.
Суть концентрації виробництва.
Агропромислова інтеграція.
Розширене відтворення і його показники.
Валова продукція с/г та її складова.
Товарна продукція. Рівень товарності.
Поняття ефекту та ефективності виробництва.
Види ефективності і показники ефективності використання трудових ресурсів.
Показники економічної ефективності с/г виробництва.
Ступінь рентабельності с/г виробництва. Показники і методика визначення рівня рентабельності і норми прибутку.
Основні шляхи підвищення рівня рентабельності продукції.
Продукція: суть, конкурентоспроможність та якість.
Стандартизація продукції, стандарти якості.
Економіка галузей рослинництва.
Економіка галузей тваринництва.
Економіка виробництва зерна.

Приложенные файлы

  • docx 18913555
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий