Pitannya do ekzamenu 3 kurs 2015

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни «Історія української літератури XX століття (20-ті – середина 50-х років)»

1.Основні напрямки політики «українізації».
2.Основні труднощі та суперечливість політики «українізації».
3.Специфіка політики централізації літературного життя в 30-х роках XX століття.
4.Особливості літературних процесів Галичини, Буковини, Закарпаття 20-30-х років XX століття.
5.МУР в аспекті літературної еміграції.
6.Польща та Чехословаччина в аспекті літературної еміграції.
7.Москва, Петербург, Кубань, Далекий Схід в аспекті літературної еміграції.
8.Німеччина, Франція, Канада, США як центри літературної еміграції.
9.Особливості літературного процесу під час та після Другої світової війни.
10.Організаційні, світоглядні та творчі вподобання київських «неокласиків».
11.Світоглядні та творчі вподобання представників «Празької школи».
12.Розмаїття літературних угруповань 20-30-х років XX століття.
13.Специфіка «аполітичних» («буржуазних») літературних угруповань XX століття.
14.Основні коди угруповань, що в 20-30-х роках XX століття змінили орієнтацію з «аполітичної» на «пролетарську».
15.Ключові орієнтири «пролетарських» літературних угруповань 20-30-х років XX століття.
16.Поняття «Розстріляне Відродження».
17.Ліквідація творчих об’єднань, утворення Спілки письменників Радянської України в контексті наступу тоталітаризму на українську культуру.
18.Передумови та основні учасники літературної дискусії 1925-1928 років.
19.Негативні аспекти літературної дискусії 1925-1928 років.
20.Позитивні аспекти літературної дискусії 1925-1928 років.
21.Особливості «перебігу» літературної дискусії 1925-1928 років.
22.Ключові ідеї М. Хвильового під час літературної дискусії 1925-1928 років.
23.Характерні риси модернізму як напряму європейської культури.
24.Причини виникнення модернізму як напряму європейської культури.
25.Етапи розвитку модернізму як напряму європейської культури.
26.Специфіка футуризму та сюрреалізму як авангардистських течій.
27.Специфіка імпресіонізму та експресіонізму як течій модернізму.
28.Специфіка неокласицизму та неореалізму як течій модернізму.
29.Специфіка неоромантизму та символізму як течій модернізму.
30.Соцреалізм як метод радянської літератури і як специфічна течія модернізму.
31.Штрихи до біографії П.Тичини.
32.Риси творчої манери П.Тичини.
33.Загальна характеристика поетичного доробку П.Тичини.
34.Жанрові та композиційні особливості «Золотого гомону» П.Тичини.
35.Символічність образної системи «Золотого гомону» П.Тичини.
36.Історія створення, видання та проблематика «Золотого гомону» П.Тичини.
37.Осмислення П.Тичиною трагедії народу в поезіях «Пам’яті тридцяти», «Загупало в двері прикладом», «Одчиняйте двері».
38.Тематично-ідейний аспект поеми «Похорон друга» П.Тичини.
39.Осмислення П.Тичиною трагедії народу в циклі «Скорбна мати», поезії «Хто ж це так із тебе насміяться смів?».
40.Специфіка інтимно-пейзажної лірики П.Тичини («Арфами, арфами», «О, панно Інно», «Ви знаєте, як липа шелестить»).
41.Біографічні відомості про М.Рильського.
42.Загальна характеристика творчих надбань М.Рильського.
43.Особливості творчого почерку М.Рильського.
44.Основні мотиви пейзажно-психологічної поезії М.Рильського («Солодкий світ», “Молюсь і вірю. Вітер грає...”, Коли усе в тумані життєвому”).
45.Образ ліричного героя пейзажно-психологічної поезії М.Рильського («На білу гречку впали роси», «Вже червоніють помідори», “Яблука доспіли, яблука червоні”).
46.Жанрові особливості та образна система «Слова про рідну матір» М.Рильського.
47.Біографічна постать В.Сосюри.
48.Особливості творчої манери В.Сосюри.
49.Загальний огляд творчої спадщини В.Сосюри.
50.Основні мотиви та образ ліричного героя (поезії В.Сосюри «Любіть Україну», «Солов’їні далі, далі солов’їні», «Я знаю силу слова»).
51.Образна система поеми «Мазепа» В.Сосюри.
52.Поема «Мазепа» В.Сосюри: жанрово-композиційні особливості.
53.Специфіка життєвого матеріалу та проблематика поеми «Мазепа» В.Сосюри.
54.Лейтмотиви інтимної лірики В.Сосюри («Білі акації будуть цвісти», «Ластівки на сонці», «Васильки»).
55.Особливості медитацій поета («Коли потяг у даль загуркоче», «Так ніхто не кохав», «Ні, не кажи, що ти вродлива» В.Сосюри).
56.Загальний огляд творчого доробку М.Куліша.
57.Життєва драма М.Куліша.
58.Символічність образної системи «Патетичної сонати» М.Куліша.
59.Проблематика «Патетичної сонати» М.Куліша.
60.Жанрові особливості та життєвий матеріал «Патетичної сонати» М.Куліша.
61.Композиційна специфіка «Патетичної сонати» М.Куліша.
62.Життєва основа і проблематика «Маклени Ґраси» М.Куліша.
63.Композиційні особливості «Маклени Ґраси» М.Куліша
64.Образна система «Маклени Ґраси» М.Куліша.
65.Жанрово-композиційні особливості п’єси М. Куліша «97».
66.Проблематика п’єси М. Куліша «97».
67.Проблематика «Мина Мазайла» М.Куліша.
68.Образна система «Мина Мазайла» М.Куліша.
69.Жанрово-композиційні особливості п’єси М. Куліша «Хулій Хурина».
70.Життєвий матеріал і проблематика п’єси М. Куліша «Хулій Хурина».
71.Образна система п’єси М. Куліша «Хулій Хурина».
72.Образна система п’єси М. Куліша «Народний Малахій».
73.Жанрово-композиційні особливості п’єси М. Куліша «Народний Малахій».
74.Життєвий матеріал і проблематика п’єси М. Куліша «Народний Малахій».
75.Життєва драма І.Кочерги.
76.Загальна характеристика творчої постаті І.Кочерги.
77.Образна система п’єси І. Кочерги «Майстри часу».
78.Проблематика п’єси І. Кочерги «Майстри часу».
79.Історична основа і композиційні особливості «Свіччиного весілля» І.Кочерги.
80.Особливості конфлікту «Свіччиного весілля» І.Кочерги.
81.Образна система «Свіччиного весілля» І.Кочерги.
82.Проблематика «Свіччиного весілля» І.Кочерги.
83.Історична основа і проблематика «Ярослава Мудрого» І.Кочерги.
84.Специфіка конфлікту «Ярослава Мудрого» І.Кочерги.
85.Образна система «Ярослава Мудрого» І.Кочерги.
86.Своєрідність світоглядної позиції Є.Маланюка.
87.Біографічна постать Є.Маланюка.
88.Творча спадщина Є.Маланюка.
89.Творча манера Є.Маланюка.
90.Мотиви поета й поезії («Сучасники», «Шевченко» Є.Маланюка).
91.Лейтмотиви поезій «Стилет чи стилос?», «Ісход», «Біографія» («Мушу випити келих до краю») Є.Маланюка.
92.Образ ліричного героя в поезіях «Під чужим небом», «Лист», «Вічне» Є.Маланюка.
93.Поетичне осмислення долі України в поезіях Є.Маланюка: «Невичерпальність», «Діва-Обида» («Лежиш, розпусто, на розпутті»), «Варязька балада».
94.Драматизм долі Остапа Вишні.
95.Розмаїття творчої спадщини Остапа Вишні.
96.Документальна достовірність та «секрети» творчості («Отак і пишу», «Моя автобіографія», «Думи мої, думи мої» Остапа Вишні).
97.Майстерність оповіді в «Мисливських усмішках» Остапа Вишні («Як варити і їсти суп із дикої качки»; «Дикий кабан, або вепр»; «Сом»).
98.Джерела сміху та засоби гумору в «Зенітці» Остапа Вишні.
99.Усмішки про вади характеру українців («Чукрен», «Чухраїнці» Остапа Вишні).
100.Біографічні відомості про Є.Плужника.
101.Творча манера Є.Плужника.
102.Загальний огляд творчого доробку Є.Плужника.
103.Загальнолюдське і національне в поемі «Канів» Є.Плужника.
104.Тематично-ідейний аспект, проблематика поеми «Галілей» Є.Плужника.
105.Основні мотиви поезій Є. Плужника «Я – як і всі»; «І ось ляжу – родючий гній»; «Для вас, історики майбутні».
106.Творча манера В.Свідзинського
107.Штрихи до біографії В.Свідзинського.
108.Образ ліричного героя в поезіях «І цей листочок, як я», «Голубими очима вдивляється в небо дитя», «Ти увійшла нечутно, як русалка..» В.Свідзинського.
109.Штрихи до біографії Б.-І.Антонича.
110.Творча манера Б.-І.Антонича.
111.Світоглядно-естетичні уподобання Б.-І.Антонича.
112.Загальна характеристика поетичних збірок Б.-І.Антонича.
113.Лейтмотиви поезій Б.-І.Антонича «Різдво», «Пісня про незнищенність матерії», «Апокаліпсис».
114.Єднання людини і природи в поезіях Б.-І.Антонича «Зелена євангелія», «Вишні», «Дороги».
115.Самоусвідомлення, самопізнання митця («Автобіографія», «Автопортрет», «Привітання життя» Б.-І. Антонича).
116.Перипетії в біографії Т.Осьмачки.
117.Загальний огляд поетичного доробку Т.Осьмачки.
118.Художній світ поезій Т.Осьмачки «Казка», «Хто», «Труни в гаях».
119.Художній світ поезії «неокласиків» (М.Зеров «Київ-традиція»; М.Драй-Хмара «Лебеді»; Юрій Клен «Прокляті роки»).
120.Художній світ поезії «пражан» (Л.Мосендз «У татарви шукали оборони»; О.Стефанович «Крути», О.Ольжич «За шмат гнилої ковбаси»).

15

Приложенные файлы

  • doc 18913668
    Размер файла: 70 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий