Pitannya do zaliku

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ.
1. Загальна характеристика процесу цілеспрямованої зміни уявлень. 2.Основоположні тези самоусвідомлення суб'єкта наукового пізнання. З.Експлікація поняття "об'єктивна дійсність".
4.Об'єктивність змісту наукового знання.
5.Особливості знання як цілеспрямування діяльності.
6.Особливості знання як відображення дійсності.
7.0собливості знання як усвідомлення незнання.
8.3міст поняття "суб'єкт наукового пізнання".
9. Зміст поняття "чуттєво даний предмет".
10.Загальна характеристика зв'язку предмета і об'єкта пізнання.
11. Зв'язок принципів і предмета пізнання.
Емпіричний рівень пізнання та його основні форми.
Теоретичний рівень пізнання та його основні форми.
Зв'язок емпіричного і теоретичного рівнів пізнання.
Наукове відношення до знання.
Опосередкованість мовою науки відношення науковця до дійсності.
Принцип методологічного сумніву.
Основні форми наукового знання.
Загальна характеристика змісту поняття "експериментальне дослідження".
Поняття "наукова істина".
Зміст поняття "конкретність істини".
Основні методи теоретичного пізнання.
Основні форми усвідомлення незнання.
Форми теоретичного знання.
Принцип об'єктивності.
Принцип єдності теоретичного та емпіричного.
Принцип казуальності.
Зміст принципів верифікаціяїта редукції.
Гносеологічний зміст принципу єдності історичного і логічного.
Загальна та спеціальна теорія пізнання.
Коментар тези : "Я знаю, що не знаю".
Коментар тези : "Я - мислю".
Коментар тези : "Усвідомлення суперечності є свідчення наявності мого незнання".
Коментар тези : "Усвідомлена проблема є знання межі суб'єктивності".
Структура наукового мислення.
Модель цілеспрямованої діяльності.
Модель пізнавальної діяльності.
Знання як цілеспрямування діяльності.
Знання як відображення дійсності.
Знання як усвідомлення незнання.


Приложенные файлы

  • doc 18913674
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий