pitannya do ispitu

ПИТАННЯ
до іспиту з дисципліни «Теорія держави і права»

Поняття, завдання і система науки. Правознавство. Юриспруденція. Система і функції юридичної науки.
Об’єкт і предмет науки. Об’єкт і предмет теорії права та держави. Визначення теорії права та держави.
Значення і місце теорії права та держави серед юридичних та інших суспільних наук.
Визначення понять „методологія”, „метод”. Характеристика методів, які використовуються у теорії права та держави.
Поняття та характеристика функцій, які виконує теорія права та держави.
Концепції (теорії) походження держави.
Поняття держави. Характерні ознаки держави та їхній зміст. Відмінність держави від інших організацій суспільства.
Типологія держав.
Поняття функцій держави.
Види державних функцій.
Форми і методи здійснення функцій держави.
Форма держави: поняття, основні елементи.
Форма державного устрою.
Форма політичного режиму.
Форма державного правління.
Республіка як форма правління.
Монархія: суть та види.
Федеративна держава: поняття та ознаки.
Унітарна держава.
Конфедерація, унія, союз: загальна характеристика. Відмінність від форм державного устрою.
Поняття механізму держави та його складові елементи.
Поняття апарату держави, органу держави. Види органів держави, їхні ознаки та класифікація.
Поняття, принципи та головні ознаки правової держави.
Громадянське суспільство та його ознаки.
Демократія та її суть.
Право в системі соціального регулювання.
Визначення поняття права. Різні підходи до визначення поняття права.
Поняття та юридичні ознаки права.
Види права.
Визначення функцій права.
Принципи права.
Поняття та етапи правоутворення.
Поняття, принципи та стадії правотворчості.
Поняття джерела (форми) права.
Види джерел права.
Правовий звичай як джерело права.
Правовий прецедент як джерело права: загальна характеристика.
Поняття, властивості нормативно-правових актів. Юридична сила нормативно-правового акту. Види нормативно-правових актів за юридичною силою.
Поняття, юридичні властивості та види законів.
Поняття та вимоги до підзаконних нормативно-правових актів. Види підзаконних нормативно-правових актів.
Дія нормативно-правових актів, зокрема у просторі та за колом осіб.
Дія нормативно-правових актів у часі (пряма, зворотна, переживаюча).
Поняття та класифікація системи права. Поняття та елементи структури системи права.
Предмет і метод правового регулювання як вихідні критерії розподілу правових норм на галузі та інститути.
Характеристика елементів структури системи права: галузь права та інститут права.
Система законодавства і її співвідношення з системою права.
Поняття та види систематизації законодавства.
Поняття та види кодифікації законодавства.
Інкорпорація законодавства.
Соціальні норми та їхні види.
Поняття та ознаки правової норми.
Структура правової норми.
Гіпотеза як складова частина правової норми.
Поняття та види диспозицій правових норм.
Санкція: поняття та види.
Види правових норм.
Спосіб викладення правових норм у правових актах.
Поняття та форми реалізації юридичних норм: використання, виконання, дотримання.
Поняття та основні риси застосування юридичних норм.
Акти застосування юридичних норм: поняття, ознаки, види.
Загальні вимоги правильного застосування правових норм. Основні стадії застосування правових норм.
Прогалини у праві та засоби їх усунення і подолання
Колізії у праві та засоби їх усунення і подолання.
Основні правила подолання колізій.
Поняття та види правової поведінки. Поняття, види та ознаки правомірної поведінки.
Правопорушення (неправомірна поведінка): поняття, юридичні ознаки.
Склад і види правопорушень.
Юридична відповідальність: поняття, ознаки, принципи і види.
Поняття і причини необхідності тлумачення правових норм.
Способи тлумачення правових норм.
Види тлумачення правових норм.
Офіційне тлумачення: поняття та види
Акти тлумачення правових норм.
Поняття, ознаки та види правовідносин.
Склад правовідносин: суб'єкти, об'єкти і зміст правовідносин.
Суб’єкти правовідносин.
Юридичні факти: поняття, класифікація.
Поняття та система правосвідомості: правова ідеологія, правова психологія, правова поведінка.
Функції правосвідомості. Взаємодія правосвідомості і права.
Види правосвідомості.
Правова культура особи, суспільства.
Поняття та види деформації правової свідомості.
Поняття, способи та типи правового регулювання.
Механізм правового регулювання та його стадії і елементи.
Ефективність правового регулювання.
Юридична техніка.
Поняття та класифікація правових систем.
Романо-германська правова система.
Система загального права.
Ідеологічно-релігійна та соціалістична правова система.
Приложенные файлы

  • doc 18913685
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий