Pitannya do ispitu

Питання до іспиту
1. Розкрийте поняття «податковий менеджмент». Визначте функції податкового менеджменту.
2. Які історичні передумови сприяли становленню податкової служби в Європі? в незалежній Україні?
3. В чому сутність податкової роботи? Які її основні складові?
4. Які державні органи беруть участь в управління податковою сферою? Які їх функції?
5. З якою метою і якими методами проводиться планування і прогнозування податкових надходжень?
6. Яка структура та завдання державної податкової служби?
7. Які функції виконують ланки державної податкової служби? Які функції виконує виключно ДПАУ?
8. Які вимоги до посадових осіб органів державної податкової служби? підрозділів податкової міліції?
9. Які основні завдання, права та обов’язки податкової міліції?
10. Які існують підрозділи у державній податковій службі? спеціалізованих ДПІ?
11. Наведіть види оцінок ефективності діяльності податкової служби.
12. Розкрийте організаційні основи обліку платників податків.
13. Які принципи формування податкових номерів платників податків?
14. Які підстави для взяття на облік юридичних осіб?
15. Опишіть процедуру взяття на обліку юридичних осіб з документообігом.
16. Назвіть порядок взяття на облік великих платників податків.
17. Які підстави для взяття на облік фізичних осіб – платників податків? На які категорії поділяються фізичні особи – платники податків?
18. Яка процедура взяття на облік фізичних осіб – платників податків?
19. Визначте процедуру взяття на облік об’єктів оподаткування.
20. Назвіть основні етапи взяття на облік платників ПДВ.
21. Опишіть порядок зняття з обліку платників податків.
22. Визначте основні організаційні засади оперативного обліку податкових платежів.
23. Який порядок ведення особових рахунків платників податків? Які види особових рахунків можуть відкриватися?
24. Облік нарахування та надходження платежів до бюджету.
25. Як здійснюється облік відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань?
26. Облік повернення помилково або надміру сплачених податкових зобов’язань.
27. Підбиття підсумків в особових рахунках платників податків. Визначення кінцевого сальдо. Закриття особових рахунків.
28. Яку адміністративну відповідальність несуть платники податків за порушення податкового законодавства?
29. Яку кримінальну відповідальність несуть платники податків за податкові правопорушення?
30. Яка фінансова відповідальність передбачена для платників податків, що порушують податкове законодавство?
31. Види контролюючих органів в сфері оподаткування.
32. Податкова декларація та правила її ведення.
33. Які терміни встановлено для подання податкових декларацій для різних податкових періодів?
34. Розкрийте сутність податкової консультації та основні принципи її використання платниками податків.
35. Узгодження грошового зобов’язання платника податків та оскарження рішень податкових органів.
36. У яких випадках платнику податків надсилається податкове повідомлення-рішення? Який його зміст?
37. В яких випадках та у які терміни надсилається податкова вимога? Коли вона вважається відкликаною?
38. Визначте основні і додаткові джерела самостійної сплати платниками податків грошових зобов’язань або податкового боргу. Які активи не можуть бути використані як джерела самостійної сплати платником грошових зобов’язань/боргу?
39. Що таке податкова застава? Коли виникає право податкової застави? Які операції можна проводити із заставленим майном? Коли майно звільняється з податкової застави?
40. Визначте сутність адміністративного арешту майна та його види. В яких випадках може бути застосовано адміністративний арешт майна?
41. Яка процедура здійснення арешту товарів?
42. Коли здійснюється припинення адміністративного арешту майна?
43. Визначте основні шляхи погашення податкового боргу. За якими правилами здійснюється продаж майна?
44. Яким чином та на яких принципах здійснюється відстрочення та розстрочення грошових зобов’язань платників податків?
45. Що собою являє безнадійний податковий борг?
46. Які строки давності застосовуються у податковій сфері? Які правила їх застосування?
47. Які основні принципи організації контрольно-перевірочної роботи податковими органами?
48. Назвіть класифікацію видів податкових перевірок. В чому їх сутність?
49. Розкрийте обставини, при яких проводиться документальна позапланова податкова перевірка.
50. Які принципи формування плану-графіка для проведення планових податкових перевірок?
51. Особливості проведення фактичних перевірок.
52. Тривалість податкових перевірок.
53. Розкрийте порядок вилучення документів та їх копій посадовими особами податкових органів.
54. Якими документами можуть оформлюватися результати перевірки?
55. Розкрийте зміст акта (довідки) документальної перевірки.
56. Які повноваження податкових органів у сфері валютного контролю? Яку відповідальність несуть платники податків у зв’язку із порушенням валютного законодавства?
57. Які повноваження податкових органів у сфері проведення платниками податків зовнішньоекономічної діяльності?
58. Який порядок застосування РРО?
59. Як здійснюється контроль за додержанням порядку проведення розрахунків із застосуванням РРО і КОРО?
60. Визначте, яку відповідальність несуть платники податків за порушення законодавства про застосування РРО та КОРО.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913688
    Размер файла: 32 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий