Pitannya dlya pidgotovki do zaliku z kursu

Питання для підготовки до заліку з курсу
„Вступ до спеціальності „Міжнародна економіка””

Міжнародна економіка як система.
Міжнародна економічна сиcтема: сутність та рівні.
Міжнародна економічна сиcтема: сутність та суб’єкти.
Міжнародна економічна сиcтема: сутність та основні підсистеми міжнародних економічних відносин.
Міжнародна економічна сиcтема та вимоги до професійних якостей фахівця з міжнародної економіки.
Національна економіка та форми її взаємодії із міжнародною економікою.
Міжнародна торгівля в системі міжнародної економіки.
Міжнародний рух капіталу в системі міжнародної економіки.
Міжнародна міграція робочої сили в системі міжнародної економіки.
Міжнародна економічна інтеграція в системі міжнародної економіки.
Міжнародний технологічний обмін в системі міжнародної економіки.
Міжнародна економіка та світові ринки.
Міжнародний маркетинг в системі міжнародної економіки.
Національна економіка та форми її взаємодії із міжнародною економікою.
Види зовнішньоеконoмічної діяльності суб’єктів господарювання в системі міжнародної економіки.
Основні джерела інформації щодо сучасних тенденцій розвитку міжнародної економіки та світових ринків.
Спеціальність міжнародна економіка в системі сучасної економічної освіти.
Актуальність спеціальності „міжнародна економіка” для забезпечення розвитку національної економіки.
Рівні вищої економічної освіти (бакалавр, магістр) та особливості набуття професійних знань та навичок.
Державні стaндарти вищої освіти.
Кваліфікаційні вимоги фахівця з міжнародної економіки на освітньо кваліфікаційному рівні „бакалавр”
Кваліфікаційні вимоги фахівця з міжнародної економіки на освітньокваліфікаційному рівні „магістр”.
Навчальний план спеціальності „Міжнародна економіка” та види дисциплін, які складають його структуру.
Структурно-логічна схема спеціальності „міжнародна економіка”.
Нормативні дисципліни навчального плану та дисципліни за вибором ВУЗу та студента.
Види и форми навчальної роботи студента при набутті фаху з міжнародної економіки.
Види та завдання дисциплін соціально-економічної підготовки на різних рівнях вищої освіти.
Знання та навички, які отримує студент в процесі вивчення дисциплін соціально-економічної підготовки фахівця з міжнародної економіки.
Навички, які отримує студент впродовж вивчення дисциплін соціально-економічної підготовки.
Види та завдання дисциплін професійної підготовки на різних рівнях вищої освіти.
Знання та навички, які отримує студент в процесі вивчення дисциплін професійної підготовки фахівця з міжнародної економіки.
Навички, які отримує студент впродовж вивчення дисциплін професійної підготовки.
Види практичної роботи в навчальному процесі.
Види практик: виробнича, асистентська, науково-дослідна.
Завдання виробничої, асистентської, на науково-дослідної практики.
Види та завдання наукової роботи студентів в процесі набуття спеціальності „міжнародна економіка”.
Методи ведення наукових досліджень проблем міжнародної економіки.
Самостійна робота та принципи її організація впродовж формування фахівця з міжнародної економіки.
Види самостійної та індивідуальної роботи студентів впродовж формування професійних навичок фахівця з міжнародної економіки.
Зміст та завдання державної атестації із спеціальності „міжнародна економіка”.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913690
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий