Pitannya na ekzamen


Питання на екзамен
Системне програмне забезпечення
Надати інформацію про монолітні системи.
Надати інформацію про розрахунковий процес та ресурс. Навести приклади розрахункових процесів.
Надати інформацію про м’ютекси (визначення м’ютекса, операції, які можливо виконувати над м’ютексом, рекурсивні м’ютекси).
Надати інформацію про стратегії планування та види диспетчеризації.
Дати визначення ОС. Навести призначення ОС першого, другого, третього порядків та кожного рівня ОС.
Надати інформацію про сторінкову схему функціонування віртуальної ОП.
Надати інформацію про оверлеї та динамічні бібліотеки.
Дати визначення поняттю супервізор вводу/виводу. Перерахувати задачі, які виконує супервізор та причини, за яких не можна дозволяти програмі користувача безпосередньо звертатися до зовнішніх пристроїв.
Надати інформацію про розміщення файлів зв’язними списками у файловій системі.
Надати інформацію про інтерфейс прикладного програмування.
Надати інформацію про дескриптори процесів.
Надати інформацію про основні вимоги до фізичної організації файлових систем та неперервне розміщення файлів.
Надати інформацію про види та алгоритми диспетчеризації.
Надати інформацію про модель клієнт-сервер і мікроядра.
Надати інформацію про сегментну схему функціонування віртуальної оперативної пам’яті.
Надати інформацію про якість диспетчеризації та гарантії обслуговування (способи, які дозволяють гарантувати обслуговування, критерії для порівняння алгоритмів диспетчеризації, причини, які приводять до зменшення виробництва системи, методи збільшення виробництва системи).
Надати інформацію про рівень довгострокового планування та схему рівня довгострокового планування.
Надати інформацію про FAT таблиці.
Надати інформацію про планування з витісненням та без витіснення. Перерахувати цілі планування.
Навести групи, на які діляться операції над файлами та надати кожній групі характеристику.
Надати інформацію про архітектуру ОС з монолітним ядром. Навести переваги та недоліки архітектури з монолітним ядром, відмінність архітектур з монолітним ядром та мікроядром.
Надати інформацію про концепцію переривань.
Надати інформацію про чисто сторінкову схему функціонування віртуальної ОП.
Надати інформацію про синхронне та асинхронне введення/виведення.
Надати інформацію про захист віртуальної пам’яті.
Надати інформацію про ООП.
Надати інформацію про види розподілу ресурсів.
Надати інформацію про задачі управління віртуальною пам’яттю та навести адресні атрибути, якими характеризується елемент даних віртуальної ОП.
Надати інформацію про незалежні та взаємодіючі розрахункові процеси.
Надати інформацію про сторінковий спосіб організації віртуальної пам’яті.
Надати інформацію про логічну структуру файлів та бібліотечну організацію файлів.
Надати інформацію про основні принципи організації ОС.
Надати інформацію про принципи побудови інтерфейсів ОС.
Надати інформацію про індексну організацію файлів та індексно-послідовну.
Надати інформацію про критерії планування.
Надати інформацію про диспетчеризацію з використання динамічних пріоритетів в ОС Windows NT.
Навести класифікацію програмного забезпечення.
Надати інформацію про сегментно-сторінкову схему функціонування віртуальної ОП.
Надати інформацію про системи реального часу (властивості, приклади, види, вимоги до ОС реального часу).
Надати інформацію про сторінкову та сегментну структуризацію адресних просторів.
Надати інформацію про рівень середньострокового та короткострокового планувальника.
Надати інформацію про основні системні таблиці вводу/виводу.
Надати інформацію про процеси та навести її класифікацію.
Надати інформацію про семафори (визначення семафора, особливості та проблеми використання семафорів).
Надати інформацію про багаторівневі системи.
Перерахувати цілі планування та надати інформацію про стратегії планування.
Надати інформацію про реалізацію функцій API на рівні ОС та на рівні системи програмування.
Надати інформацію про сегментний спосіб організації віртуальної пам’яті.
Описати призначення файлової системи.
Надати інформацію про мультипрограмний та однопрограмний режим роботи розрахункової системи.
Надати інформацію про обчислювальні системи та програмне забезпечення обчислювальних систем.
Надати інформацію про критичні секції та проблему змагання потоків.
Надати інформацію про файлову систему FAT32.
Надати інформацію про багаторівневі системи.
Надати інформацію про схеми структуризації адресних просторів.
Надати інформацію про реалізацію функції API за допомогою бібліотек та на рівні системи програмування.
Надати інформацію про планування з перемиканням і без перемикання, по терміну завершення, за принципом FIFO, за принципом SJF, за принципом HRN, за принципом SRT, циклічне планування (RR).
Надати інформацію про пряму організацію файлів, пряму адресацію при прямій організації файлів.
Надати інформацію про рівень довгострокового планування. Навести призначення компілятивного та інтерпретаційного просторів.
Навести ієрархію управління ОС, описати цілі кожного з рівнів та навести вимоги до ОС.
Надати інформацію про диспетчеризацію з використанням динамічних пріоритетів в ОС OS/2.
Надати інформацію про множинні прикладні середовища.
Надати інформацію про методи доступу до даних.
Надати інформацію про ресурси та навести їх класифікацію.
Надати інформацію про режими обміну з опитуванням на готовність пристрою введення/виведення та режиму обміну перериванням.
Надати інформацію про основні проблеми взаємодії потоків.
Надати інформацію про стани процесів та умови переходу із одного стану в інший.
Надати інформацію про статичний розподіл ОП на розділи з фіксованими та динамічними межами.
Надати інформацію про режими використання ЕОМ.
Надати інформацію про індексоване розміщення файлів у файловій системі та структуру індексних дескрипторів.
Надати інформацію про режими управління введенням/виведенням.
Надати інформацію про службові операції, операції над файлами як єдиним цілим та операції обміну даними.

Приложенные файлы

  • docx 18913693
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий