Eristika pitannya na zalik


Питання на залік з курсу "Еристика, теорія і практика аргументації".
1. Сутність "Еристики" як напрямку дослідження. Еристика та інші науки.
2. Історія мистецтва суперечки. Походження терміну "еристика".
3. Особливості давньоіндійської суперечки.
4. Особливості мистецтва суперечки в Тибеті.
5. Педагогічна складова тибетської суперечки.
6. Розвиток мистецтва суперечки в Стародавній Греції. Погляди Аристотеля на мистецтво суперечки.
7. Маєвтика як метод ефективної комунікації за Сократом.
8. Практика ведення суперечки в діалозі Платона "Федр". Еристична концепція Платона.
9. Софістика як явище давньогрецької культури. Специфіка софістичної суперечки.
10. Апорії Зенона та логічні парадокси.
11. Розвиток суперечки в середньовіччі. Схоластична суперечка.
12. Комунікативна концепція Ф.Прокоповича.
13. Еристична діалектика А.Шопенгауера. Сутність та цілі логіки, діалектики, еристики.
14. Комунікаційна методика Д. Карнегі.
15. Еристична концепція М. Монтеня.
16. Еристична концепція П. Блеза.
17. Еристична концепція К. Поппера. Сутність дебатів.
18. Визначення суперечки. Структура суперечки.
19. Класифікації суперечок.
20. Поняття про аргументацію. Структура аргументації.
21. Види аргументації.
22. Поняття про критику. Структура критики. Види критики.
23. Порівняльна характеристика мистецтва суперечки в Східній та Західній філософських культурах.
24. Вплив та маніпулювання в суперечках. Поняття про прийом впливу та маніпулювання.
25. Мовний вплив. Прийоми мовного впливу на опонента.
27. Логічний аналіз запитань і відповідей.
28. Порядок та форма аргументації.
29. Правила та помилки в аргументації й критиці. Сутність правила свободи, умови його порушення.
30. Сутність правил тягаря доведення та обґрунтування точки зору.
31. Сутність правила критики точки зору та правила обґрунтування аргументів.
32. Сутність правила заборони неправдивих аргументів та правила релевантності аргументів.
33. Сутність правила подання аргументації та правила логічності.
34. Сутність правила завершення суперечки, умови його порушення.
35. Специфіка PR.
36. Основні засади вчення Д.Карнегі.

Приложенные файлы

  • docx 18913702
    Размер файла: 13 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий