Pitannya do ekzamenu z kursu


Питання до екзамену з курсу "Природознавство"1. Класифікація педагогічних технологій з курсу „Природознавство”.2. Етапи планування проектів з курсу „Природознавство” із визначенням послідовності виконання.3. Сутність організації навчального співробітництва учнів і вчителя на уроках з курсу „Природознавство” у російських дослідженнях.4. Шляхи ефективного впровадження особистісно зорієнтованої технології з курсу „Природознавство” у контексті нового Державного стандарту початкової загальної освіти.5. Види інтерактивних методів навчання з курсу „Природознавство”. Навести приклади застосування відповідно програмного навантаження по класам.6. Технологія проведення практичних робіт з природознавства в початковій школі у співставленні вітчизняного та закордонного досвіду.7. Напрями впровадження інтерактивного навчання предметів природничого циклу у контексті нового Державного стандарту початкової загальної освіти.8. Рівнева диференціація з курсу „Природознавство”. Основні праці О. Біди, Т. Байбари, С. Логачевської щодо практико орієнтованого впровадження диференціації з окреслених курсів.9. Технологія проведення довготривалих дослідів з природознавства в початковій школі із застосуванням інтегрованих та інтерактивних методів.10. Інтеракція – шлях співробітництва на уроках з курсу „Природознавство”. Порівняння закордонного та вітчизняного досвіду. Навести приклад.11. Етапи планування дослідницьких проектів з курсу „Природознавство”.12. Внесок вітчизняних науковців з питання ігрових навчальних технологій ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.13. Класифікація технологій за Г. Селевко. Визначення місця технологій з курсу „Природознавство” у даній класифікації.14. Сутність та напрями підвищення ефективності інтегрованих технологій ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи. Навести приклади з 1 по 4 клас.15. Методологічні засади застосування сучасних технологій ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.16. Сутність та напрями підвищення ефективності застосування інтерактивних технологій ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.17. Загальні тенденції та психолого-педагогічні проблеми запровадження сучасних технологій ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.18. Ефективність нових технологій організації ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.19. Використання технологій розвивального навчання при ознайомленні молодших школярів з об’єктами природи.20. Проблемне навчання – перспективний напрям формування творчих здібностей при ознайомленні молодших школярів з об’єктами природи. Вітчизняний та закордонний досвід.21. Аналіз нових програм з курсу „Природознавство” у контексті нового Державного стандарту початкової загальної освіти.22. Погляди Т. Грущинської на технологічний аспект у контексті проблеми ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи.23. Р. Арцишевський та його погляди на модернізацію процесу вивчення молодшими школярами природознавства.24. Організація роботи на уроках з курсу „Природознавство” за інтерактивними технологіями (відповідно до нових програм початкової освіти).25. Освітня система „Довкілля як школа” – нова навчальна технологія. Сутність, практико орієнтована спрямованість.26. Технологічні засади проектування та конструювання навчального процесу з курсу „Природознавство”. Визначення етапів та їх змістової сутності.27. Освітня система „Росток” (Т. Пушкарьова) – нова навчальна технологія.28. Застосування нових педагогічних та інформаційних технологій при ознайомленні молодших школярів з об’єктами природи. Вітчизняний та закордонний досвід.29. Оцінювання та відбір педагогічних інновацій при ознайомленні молодших школярів з об’єктами природи.30. Інтерактивне навчання в системі нових освітніх технологій ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи. Вітчизняний та закордонний досвід.31. Метод проектів як засіб креативно-пізнавальної діяльності при ознайомленні молодших школярів з об’єктами природи. Погляди наук

Приложенные файлы

  • docx 18913716
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий