pitannya 4

Генеральна прокуратура України

Головне управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави
відділ захисту прав і свобод дітей

Національна академія прокуратури України
Кафедра представництва інтересів громадян і держави у суді та нагляду за додержанням і застосуванням законівМетодичні рекомендації
щодо організації та проведення перевірок
додержання законодавства, спрямованого на охорону
життя та здоров’я дітей
м.Київ
2012 рік
Автори:
Кучеріна Ірина Геннадіївна – начальник відділу захисту прав і свобод дітей Генеральної прокуратури України
Божинська Лариса Миколаївна – старший прокурор відділу захисту прав і свобод дітей Генеральної прокуратури України
Севрук Оксана Романівна – старший викладач кафедри представництва інтересів громадян і держави у суді та нагляду за додержанням і застосуванням законів Національної академії прокуратури України
ЗМІСТ

ВСТУП

4

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

5

РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕВІРКИ

6-11

РОЗДІЛ 3. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

12-28

3.1. У місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, в управліннях (відділах) охорони здоров’я

12-17

3.2. В органах державної санітарно-епідеміологічної служби

17-19

3.3. У закладах охорони здоров’я (дитячі лікарні, поліклініки, пологові будинки, наркологічні диспансери)

19-22

3.4. У дитячих установах (дитсадки, школи, інтернати, оздоровчі заклади, притулки, центри соціально-психологічної реабілітації тощо)

22-24

3.5. В інспекціях з питань захисту прав споживачів

24-25

3.6. У регіональних управліннях Департаменту контролю за виробництвом і обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України

25-26

3.7. У кримінальній міліції у справах дітей

26-27

3.8. У службах у справах дітей та центрах соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

27-28

РОЗДІЛ 4. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ ТА ЗАХОДИ ПРОКУРОРСЬКОГО РЕАГУВАННЯ
29-30

ОРІЄНТОВНИЙ СПИСОК ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

31-32

В С Т У П
В умовах сьогодення особливої уваги набуває проблема гарантованих Конституцією України прав дітей на охорону життя та здоров’я. Статистичні дані свідчать про систематичне погіршення здоров’я дітей, зростання їх захворюваності, травматизму, збільшення числа неповнолітніх, які мають шкідливі звички. Не зменшуються показники смертності дітей, що майже вдвічі більші, ніж у розвинутих країнах.
Такий стан склався внаслідок неналежного виконання органами та закладами охорони здоров’я своїх повноважень щодо створення сприятливих умов для народження дітей, доступу до високоякісних медичних послуг, попередження інвалідності, поширення соціально небезпечних захворювань. Не запобігають втягненню дітей до шкідливих звичок, незаконному обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів органи внутрішніх справ, державної податкової служби, захисту прав споживачів. Крім того, наведені проблеми зумовлені неналежним виконанням батьками своїх обов’язків, бездіяльністю служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Особливості організації діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей, у т.ч. на здоровий розвиток визначено наказом Генерального прокурора України від 01.11.2012 №16-гн. Вони полягають у проведенні перевірок додержання вимог законів щодо запобігання захворюваності, травматизму та смертності дітей, поширенню серед них пияцтва та наркоманії, надання безоплатної медичної допомоги, створення безпечних умов виховання, навчання та праці, дієвого реагування на виявлені порушення закону та прав дітей.
З метою надання теоретичної та практичної допомоги при організації перевірок на цих напрямах розроблено методичні рекомендації. Їх завданням є визначення шляхів наглядової діяльності, оволодіння тактикою та способами проведення перевірок, забезпечення їх повноти та максимальної ефективності. Застосування методичних рекомендацій сприятиме своєчасному виявленню та припиненню фактів порушення закону, усуненню причин та умов, що їм сприяють, притягненню винних осіб до відповідальності, надасть змогу реально захистити та поновити права дітей на кваліфіковане лікування, безпечні умови розвитку.
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Згідно з вимогами ст.ст. 27, 49 Конституції України, ст.6 Закону України «Про охорону дитинства» кожна дитина має право на життя. Держава гарантує дитині право на охорону здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу, сприяє створенню безпечних умов для здорового розвитку, раціонального харчування.
До основних принципів охорони здоров’я, визначених Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» (далі - Закон), віднесено додержання прав і свобод людини та забезпечення пов’язаних з цим державних гарантій. Реалізація державної політики у зазначеній сфері покладається на органи виконавчої влади, де центральним органом є Міністерство охорони здоров’я України. Функції спеціально уповноважених органів на місцях виконують Міністерство охорони здоров’я АР Крим, управління охорони здоров'я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації.
Право на охорону здоров’я (ст. 6 Закону) передбачає гідний життєвий рівень, медичний догляд та соціальне забезпечення, безпечне навколишнє середовище, санітарно-епідеміологічне благополуччя, належні умови навчання, праці, побуту та відпочинку, кваліфіковану медичну допомогу тощо.
Громадяни зобов’язані піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, у передбачених законом випадках проходити медичні огляди та робити щеплення. Батьки мають забезпечити умови для фізичного та духовного розвитку дітей, ведення ними здорового способу життя.
Гарантії на охорону здоров’я реалізуються шляхом створення мережі лікувальних установ, надання дітям гарантованого рівня медичної допомоги, встановлення відповідальності за порушення цих прав.
Фінансування цих заходів здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕВІРКИ
Проведенню перевірки передує обов’язкове вивчення законів, нормативно-правових актів, що визначають засади державної політики, завдання і функції органів виконавчої влади, контролюючих органів у сфері охорони життя та здоров’я дітей (перелік додається).
Також необхідно вивчити матеріали звернень, які розглядались органами прокуратури, повідомлення у ЗМІ про неналежне лікування, травмування чи загибель дітей. Проаналізувати інформацію органів влади щодо виконання програм та заходів у сфері охорони здоров’я, попередження шкідливих звичок серед молоді. Особливу увагу звернути на настання визначених програмами очікуваних результатів щодо покращання становища дітей.
Для виявлення системних порушень у роботі органів охорони здоров’я, освіти, державної системи профілактики доцільно вивчити наглядові провадження по кримінальних провадженнях, порушених за фактами неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, професійних обов’язків медичними працівниками тощо (ст.ст. 136 – 141, 166 КК України), стосовно неповнолітніх, які вчинили злочини у стані алкогольного сп’яніння та у сфері обігу наркотичних речовин. З’ясувати причини і умови, які сприяли вчиненню злочинів.
Також необхідно витребувати та проаналізувати у динаміці за 2-5 років статистичні дані та інформацію:
З управлінь (відділів) охорони здоров’я щодо:
стану захворюваності, травматизму, інвалідності та смертності дітей, поширення ВІЛ-інфекції, СНІДу;
дітей, які перебувають на профілактичному та диспансерному обліках у зв’язку із вживанням алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин;
діючої мережі лікувальних та реабілітаційних закладів для дітей, обсягів їх фінансування, забезпечення відповідно до потреби ліками, обладнанням та кваліфікованими спеціалістами;
охоплення диспансерним обліком та медичним обстеженням вагітних, немовлят, дітей та підлітків; вжитих заходів до запобігання та зниження їх захворюваності, смертності;
стану забезпечення дітей-інвалідів безплатними медикаментами, лікувальним обладнанням, протезуванням, медичною реабілітацією;
висновків лікарських комісій за результатами перевірки якості медичної допомоги дітям, які померли у закладах охорони здоров’я;
повідомлень до правоохоронних органів про госпіталізацію дітей з тілесними ушкодженнями;
повідомлень до служб у справах дітей та правоохоронних органів щодо батьків, які відмовляються від надання дітям медичної допомоги, не забезпечують належного догляду.
З органів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо:
стану захворюваності дітей на інфекційні хвороби, у т.ч. фактів масових захворювань у дитячих установах;
охоплення дітей обов’язковими щепленнями, забезпечення регіону відповідно до потреби вакцинами та імунологічними препаратами;
виявлених порушень санітарних норм у закладах для дітей, громадського харчування, торговельній мережі, у т.ч. при виготовленні, зберіганні та реалізації продуктів, які вживають діти, притягнутих до відповідальності осіб, внесених приписів щодо припинення порушень, які загрожують життю та здоров’ю дітей;
рішень головних санітарних лікарів щодо заборони виробництва, обігу, а також вилучення з обігу недоброякісних харчових продуктів, припинення (призупинення) роботи дитячих установ.
Зі служб у справах дітей місцевих державних адміністрацій щодо:
звітів про діяльність служб, притулків та центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей;
рішень координаційних нарад у сфері охорони дитинства;
дітей, які перебувають на обліку через складні життєві обставини;
прийнятих за клопотанням служби рішень про позбавлення батьківських прав, відібрання дітей від батьків, які не виконують обов’язки щодо їх виховання, утримання та лікування.
Із центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
звіт про діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
кількість неповнолітніх, які звернулись за допомогою та перебувають на обліку через складні життєві обставини, алкогольну, наркотичну залежність та наданих їм соціальних послуг;
кількість осіб, що перебувають під соціальним супроводом з вищевказаних підстав, а також щодо яких супровід знято;
аналіз повідомлень служби «Телефон довіри» та реагування на них.
З органів освіти:
аналізи виконання у дошкільних, загальноосвітніх закладах, інтернатах встановлених норм харчування дітей;
акти розслідування нещасних випадків, що стались під час навчально-виховного процесу в закладах освіти;
З органів внутрішніх справ, у т.ч. кримінальної міліції у справах дітей щодо:
динаміки та структури злочинів, учинених неповнолітніми або за їх участі;
звіту про діяльність кримінальної міліції у справах дітей (форма №1-НП);
направлених до лікувальних установ для медичного обстеження дітей, яких викрито у вживанні наркотичних засобів або психотропних речовин;
повідомлень медичних закладів про неявку неповнолітніх на медогляд, здійснення їх примусового приводу, притягнення батьків або осіб, що їх замінюють, до відповідальності;
направлених до органів державної податкової служби постанов про накладення адміністративних стягнень за незаконну реалізацію дітям алкогольних напоїв та тютюнових виробів для застосування санкцій.
З регіональних управлінь Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів державної податкової служби (РУ ДСАТ) щодо:
кількості виданих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, перевірених суб’єктів господарювання та встановлених порушень ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», застосованих та фактично сплачених фінансових санкцій, анульованих ліцензій.
З регіональних інспекцій у справах захисту прав споживачів щодо:
виявлених порушень правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами за ч.2 ст.156 КУпАП, направлених до органів РУ ДСАТ постанов про притягнення до адміністративної відповідальності для застосування до суб’єктів господарювання санкцій;
заходів, вжитих на попередження надходження на споживчий ринок недоброякісних продуктів та товарів для дітей, виявлених товарів, які не відповідають вимогам нормативних документів, без необхідної, достовірної інформації, документів щодо їх якості і безпеки, у т.ч. забракованих та знятих з реалізації, притягнутих до адмінвідповідальності осіб, обсяги застосованих фінансових санкцій;
діючих у регіоні рекламоносіїв, фактично перевірених, виявлених порушень Закону України «Про рекламу» в частині поширення реклами продукції, яка шкодить здоров’ю дітей, розташована поблизу дитячих закладів, прийнятих рішень про заборону реклами з цих підстав.
Відповідно до вимог ст. 20 Закону України «Про прокуратуру» в редакції Закону №5288-VI від 18.09.2012 прокурор має право витребовувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, віськових частин, державних підприємств, установ та організацій рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одежувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення, мати доступ до відповідних інформаційних баз даних державних органів.
Слід мати на увазі, що для здійснення зазначених дій не потрібно виносити постанову про проведення перевірки.
Після вивчення отриманої інформації, визначити найбільш проблемні сфери щодо забезпечення прав дітей на охорону життя і здоров’я. До прикладу, якщо зареєстровано зростання захворюваності, особливо органів травлення, основними причинами яких є вживання недоброякісних продуктів, доцільно перевірити стан додержання прав дітей на повноцінне харчування. Особливу увагу звернути на законність організації харчування у дитячих установах, забезпечення органами санітарного нагляду, захисту прав споживачів контролю у цій сфері.
Якщо зростає травматизм дітей, особливо під час навчально-виховного процесу, є підстави перевірити додержання закону щодо створення безпечних та нешкідливих умов навчання в закладах освіти.
Збільшення рівня смертності дітей, насамперед у віці до 1 року, у т.ч. у межах закладів охорони здоров’я, може бути пов’язаним з неналежною організацією медичної допомоги дітям та вагітним жінкам. Тому при перевірці слід звернути увагу на стан додержання законодавства щодо забезпечення дітей кваліфікованим лікуванням, безплатними медикаментами, охоплення патронажем, медичними оглядами, щепленнями.
При реєстрації фактів госпіталізації малюків із захворюваннями, які пов’язані з неналежним доглядом, несвоєчасним зверненням за медичною допомогою, доцільно перевірити додержання прав дітей на гідні умови розвитку в сім'ї. Особливу увагу звернути на забезпечення службами у справах дітей, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді своєчасного виявлення та захисту прав дітей, які проживають у неблагополучних родинах, проведення соціальної роботи з батьками, які не виконують свої обов’язки.
У разі збільшення кількості дітей, госпіталізованих через отруєння алкогольними напоями, наркотичними речовинами, а також тих, які вчинили злочини у стані сп’яніння, у сфері обігу наркотиків, необхідно перевірити додержання органами виконавчої влади законодавства щодо попередження шкідливих звичок, забезпечення лікування та реабілітації дітей, які їх мають. Надати оцінку роботі контролюючих органів щодо запобігання незаконному обігу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, притягнення до відповідальності осіб, які реалізують вказані товари дітям, розповсюджують їх незаконну рекламу.
Після ґрунтовного вивчення та аналізу вищевказаної інформації складається план перевірки, визначаються її об’єкти та коло залучених спеціалістів.
У цих методичних рекомендаціях зазначено основні можливі об’єкти перевірки, водночас їх перелік не є вичерпним або обов’язковим. Так, якщо відсутні підстави для перевірки додержання законодавства щодо попередження шкідливих звичок серед молоді, виключаються такі об’єкти, як кримінальна міліція у стравах дітей, регіональні управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
При цьому, слід керуватися вимогами ст. 20 Закону України «Про прокуратуру» та наказу Генерального прокурора України №111 від 12.11.2012 «Про затвердження Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів».
Перед проведенням перевірок у конкретних установах, організаціях, підприємствах прокурор приймає постанову, в якій зазначає підстави, що свідчать про можливі порушення законності, та обґрунтовує необхідність вчинення певних дій. Копія зазначеної постанови надається представнику підприємства, установи, організації, фізичній особі – підприємцю.
Постанова може бути оскаржена ними до прокурора вищого рівня або суду в порядку адміністративного судочинства упродовж десяти днів з дня одержання копії постанови.
Оскарження постанови не зупиняє проведення перевірки, за винятком випадків застосування судом заходу для забезпечення позову.
З метою виявлення порушень прав дітей доцільно при перевірках в органах охорони здоров’я, освіти, державної системи профілактики, захисту прав споживачів, податкової служби вивчити звернення громадян з цих питань, які надходили на їх розгляд, за наявності підстав вживати відповідних заходів прокурорського реагування.


РОЗДІЛ 3. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ.
3.1. У місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, в управліннях (відділах) охорони здоров’я необхідно вивчити розпорядчі документи, які регламентують їх діяльність (положення про управління (відділи), розподіл обов’язків, посадові інструкції тощо), звіти щодо виконання державних та регіональних програм у сфері охорони здоров’я дітей.
Перевірити додержання вимог ст.ст. 16, 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” щодо організації безоплатного надання медичної допомоги дітям, передусім пільгових категорій (діти до трьох років, діти-інваліди, постраждалі від аварії на ЧАЕС та ін.)
Слід мати на увазі, що проблемним залишається питання забезпечення ліками та санаторно-курортним лікуванням важко хворих дітей (на онкозахворювання, гемофілію, фенілкетонурію, дитячий церебральний параліч, цукровий діабет, новонароджених з дихальними розладами тощо). Через високу вартість більшість батьків не в змозі придбати медикаменти за власні кошти. Ці препарати повинні закуповуватись централізовано за кошти державного та місцевих бюджетів. Тому при перевірці слід вивчити обґрунтованість розрахунків органів охорони здоров’я щодо їх придбання. Для цього порівняти дані щодо кількості хворих дітей, їх потреби в ліках, путівках та коштах, що підлягають виділенню із затвердженими бюджетними видатками, фактичне їх здійснення. Таким чином можливо встановити обсяги, на які хворих не забезпечено медикаментами та санаторно-курортним лікуванням. Доцільно ставити питання про відповідальність службових осіб, які занизили потребу хворих дітей при формуванні бюджетних видатків, незаконно розподілили путівки тощо.
Вивчити скарги громадян, які надходили на розгляд органів охорони здоров’я з цих питань, за наявності підстав вжити відповідних заходів прокурорського реагування.
Зокрема у Миколаївській та Хмельницькій областях порушувались права дітей, хворих на гемофілію, гепатит, на отримання безплатних ліків. На їх захист прокуратурами областей внесені подання главам облдержадміністрацій. Після їх розгляду на закупівлю медичних препаратів з бюджету додатково виділено 600 тис. грн. За поданням прокуратури АР Крим на 300 тис. грн. збільшено фінансування дитячої лікарні.
Оскільки непоодинокими є випадки розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю ліків, обладнання, путівок, слід із залученням спеціалістів державної фінансової інспекції перевірити додержання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» при проведенні тендерів з цих питань. Для цього вивчити: документацію конкурсних торгів, пропозиції учасників, звернувши увагу на їх відповідність кваліфікаційним вимогам, звіти про результати проведення тендерів, договори про закупівлю, платіжні документи про перерахування коштів за ними, акти виконаних робіт, інші фінансові документи, які підтверджують факт передачі ліків, медичного обладнання замовникам або отримувачам (лікувальним установам).
З’ясувати наявність економічного обґрунтування обсягів та вартості предмету закупівлі, попереднього вивчення ринку цін на такі товари (послуги). Особливу увагу звернути на законність визначення переможців тендерів, укладання з ними договорів про закупівлю, їх фактичне виконання.
У разі якщо торги проведено з порушенням закону, що призвело до незворотних бюджетних втрат (закуплено товари за цінами, вищими від встановлених у державному реєстрі оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення; закуплено медикаменти понад потребу або з порушеним терміном реалізації, або товари, які неможливо використати за призначенням, некомплектні тощо), а також за наявності інших достатніх даних, які вказують на ознаки того чи іншого кримінального правопорушення приймати, рішення про початок досудового розслідування у порядку визначеному ст. 214 КПК України та відповідного галузевого наказу Генерального прокурора України.
Так, Генеральною прокуратурою України викрито схему розкрадання Міністерством охорони здоров’я бюджетних коштів під час закупівель лікарських засобів. Установлено, що між МОЗ та товариством "І.", визначеним переможцем торгів, укладено договір про поставку вакцини іноземного виробництва на суму 108 млн грн. З метою заволодіння цими коштами службові особи ТОВ "І.", знаючи, що торговельна надбавка на препарати, які закуповуються за бюджетні кошти, не може бути вище 10 % оптової ціни виробника, завищили ціну закупівлі вакцини. Для цього до митниць подали підроблені документи: контракт з фірмою, яка не була постачальником товару, а також складені від її імені фіктивні інвойси, в яких указано втричі завищену ціну за дозу вакцини.
Порівнявши інформацією виробника вакцини щодо вартості, за якою її реалізовано товариству "І.", встановлено, що різниця між обсягами сплачених бюджетних коштів та фактично перерахованих виробнику становить 63 млн грн. За висновками фахівців держфінінспекції, на зазначену суму завдано збитків державі. За цим фактом порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового слідства притягнуто до кримінальної відповідальності 11 службовців МОЗ та 3 службові особи ТОВ "І.", накладено арешт на їх майно вартістю 44 млн грн. За позовом Генеральної прокуратури України господарським судом визнано недійсним рішення тендерного комітету МОЗ та стягнуто з ТОВ "І." до держбюджету 108 млн грн., отриманих за договором.
У разі виявлення фактів порушення службовими особами встановлених Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» обмежень щодо використання службового становища, насамперед неправомірного сприяння та наданням переваг суб’єктам господарювання при проведенні державних закупівель, укладанні договорів, неповідомлення ними про наявність конфлікту інтересів тощо, вирішувати питання щодо їх притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
Мають місце випадки, коли відсутність необхідного обладнання призводить до несвоєчасної діагностики захворювань у дітей. Зокрема через 10 діб після народження померла мешканка Харківської області Д., у якої своєчасно не виявлено вроджену ваду серця. У пологовому відділенні обстеження дівчинки не здійснено через відсутність ультразвукового апарату. За поданням прокуратури Харківської області, внесеним главі облдержадміністрації, необхідне обладнання закуплено, винні службові особи, які своєчасно не вжили заходів щодо його придбання та організації обстеження дитини, звільнені.
З метою запобігання подібним випадкам необхідно установити наявність в управлінні охорони здоров’я інформації про факти погіршення здоров’я або смерті дітей через відсутність медикаментів, обладнання, несвоєчасну та неякісну медичну допомогу. Вивчити висновки лікарських комісій за результатами розслідувань цих випадків, повноту вжитих заходів щодо усунення порушень, притягнення до відповідальності винних осіб, передачі матеріалів до правоохоронних органів.
У разі якщо службові розслідування за фактами смерті дітей у лікувальних установах проведено поверхово або їх смерть визнано умовно попереджуваною, доцільно організувати дослідчі перевірки. У ході їх проведення слід невідкладно витребувати з лікувальних установ усю медичну документацію щодо організації лікування дитини, вивчити її із залученням лікарів, які не зацікавлені в результатах перевірки. Опитати медичних працівників, зазначених у цих документах, батьків потерпілої дитини та інших осіб, які були свідками організації лікування. При виявленні порушень закону та нормативних документів щодо порядку, обсягів надання медичної допомоги, які призвели до тяжких наслідків для здоров’я, необхідно призначити повторне комісійне службове розслідування або судово-медичне дослідження. Їх проведення доручити досвідченим спеціалістам – профільним лікарям, науковцям. Перед фахівцями слід поставити конкретні письмові запитання щодо:
- причин погіршення здоров’я дитини або її смерті;
- обсягів та якості надання медичної допомоги як в умовах лікувальної установи, так і на догоспітальному етапі;
- наявності зв’язку між якістю медичної допомоги та наслідками для здоров’я, що настали;
- якщо такий зв’язок є, то визначити коло осіб, від дій (бездіяльності) яких настали тяжкі наслідки для хворого; у чому саме полягали ці дії (здійснення лікування особою, яка не має належної освіти, неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків, ненадання без поважних причин допомоги хворому, незаконне проведення клінічних випробувань лікарських засобів, медико-біологічних, психологічних дослідів над дитиною тощо).
Після отримання висновків службового розслідування або судово-медичного дослідження, які вказують, що погіршення здоров’я дитини пов’язано з неналежним наданням їй медичної допомоги, та за наявності інших достатніх даних, які вказують на ознаки того чи іншого кримінального правопорушення приймати рішення про початок досудового розслідування у порядку визначеному ст. 214 КПК України.
З додержанням такої методики прокуратурою м.Ужгорода проведено перевірку за фактом смерті новонародженої в перинатальному центрі. Установлено, що причиною смерті дитини є пологова черепно-мозкова травма, яка настала через неналежну медичну допомогу службових осіб центру, які неправильно визначили тактику ведення пологів. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 та ч. 2 ст. 140 КК України.
Прокуратурою Луганської області при перевірці управління охорони здоров’я звернуто увагу на скаргу батьків неповнолітнього Д. щодо неякісної допомоги їх сину в дитячій лікарні. Вивчено результати службового розслідування за цим фактом, яке було поверховим. Призначено повторне комплексне дослідження та встановлено, що замість обстеження та лікування травмованого хлопчика, його виписано з лікарні. Через погіршення здоров’я дитину повторно госпіталізовано в іншу установу, де констатовано «перелом хребта», у подальшому встановлено інвалідність, яка зумовлена несвоєчасним наданням медичної допомоги. Прокуратурою області розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 140 КК України.
Перевірити додержання вимог ст.7 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо збору, обробки та аналізу статистичних даних про стан здоров’я дітей у регіоні та надання їм медичної допомоги. Дослідити повноту вжитих заходів щодо вирішення проблемних питань у цій сфері. Для цього слід вивчити рішення колегій, нарад тощо.
При зростанні у регіоні рівня дитячої смертності слід обов’язково звернути увагу на додержання вимог ст.ст. 57, 58 зазначеного Закону щодо захворюваності новонароджених і дітей першого року життя.
Перевірити законність виданих управлінням наказів, розпоряджень, прийнятих рішень з питань організації медичного обслуговування неповнолітніх, створення, ліквідації та перепрофілювання лікувальних закладів для дітей. При виявленні фактів незаконного скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я, що може свідчити про наявність у діях службових осіб ознак злочину, передбаченого ч.2 ст. 184 КК України, приймати рішення про початок досудового розслідування.
Особливу увагу звернути на додержання вимог ст. 53 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо здійснення спеціальних заходів профілактики та лікування соціально небезпечних захворювань у дітей (туберкульоз, венеричні хвороби, СНІД, алкоголізм, наркоманія), сприяння утвердженню здорового способу життя. Результативність цієї роботи оцінюється збільшенням кількості дітей, які позбавились шкідливих звичок, зменшенням числа госпіталізованих з алкогольними отруєннями, неповнолітніх, які вчинили злочини у стані сп’яніння та під впливом наркотичних речовин тощо. З’ясувати наявність взаємодії з цих питань з органами внутрішніх справ, освіти, службами у справах дітей.
Перевірити повноту вжитих заходів (програми, наради, розпорядчі документи) щодо раннього виявлення неповнолітніх споживачів наркотиків та дітей, які мають залежність від тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв та токсичних речовин, забезпечення їх профілактичного, диспансерного обліку. Встановити мережу лікувальних установ, центрів медико-соціальної реабілітації для неповнолітніх, укомплектованість їх матеріально-технічної бази та штатів фахівців.
3.2. В органах державної санітарно-епідеміологічної служби перевірити додержання вимог ст.ст. 20, 33 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” щодо запобігання поширенню особливо небезпечних хвороб, здійснення контролю за усуненням причин і умов виникнення інфекційних захворювань, отруєнь дітей, відповідністю санітарним нормам умов утримання та виховання неповнолітніх, режиму навчання, трудового навантаження, відпочинку.
З’ясувати стан додержання вимог ст.ст. 15, 21 Закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб” щодо організації та проведення протиепідемічних заходів, у тому числі обов’язкових профілактичних щеплень, туберкулінодіагностики. Вивчити дані щодо зареєстрованих ускладнень здоров’я дітей після щеплень, своєчасність встановлення їх причин з обов’язковим проведенням клінічних обстежень.
Негативно впливає на охоплення щепленнями дітей відсутність роз’яснювальної роботи серед батьків, незадовільне забезпечення лікувальних установ вакцинами. Ці засоби здебільшого закуповуються централізовано за кошти держбюджету. Водночас заявки на їх придбання формуються та подаються до МОЗ регіональними органами СЕС. Мають місце факти несвоєчасної їх підготовки, неповноти, необґрунтованості тощо. Не ініціюється придбання вакцин за позабюджетні кошти. Слід зазначити, що крім загрози поширення інфекційних захворювань, відсутність обов’язкових щеплень позбавляє дітей права на освіту, оскільки згідно з вимогами ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» дітям, які їх не отримали, забороняється відвідувати дитячі заклади.
За таких обстави необхідно реагувати на бездіяльність службовців СЕС щодо неналежної організації та проведення протиепідемічних заходів, у т. ч. шляхом притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
Проаналізувати дані щодо масових захворювань дітей через вживання недоброякісних продуктів. У разі наявності таких фактів перевірити додержання органами СЕС вимог ст. 33 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» щодо нагляду за виконанням санітарно-протиепідемічного режиму при виготовленні, зберіганні та реалізації продуктів, які вживають діти. Особливу увагу звернути на законність видачі експертних висновків про безпечність такої продукції з обов’язковим проведенням її лабораторних досліджень.
Непоодинокими є випадки безпідставного надання органами СЕС дозволів на відкриття та функціонування дитячих установ та їх харчоблоків, які не відповідають санітарним нормам. У разі якщо ці незаконні дії призвели до тяжких наслідків (захворювання або ушкодження дітей тощо), необхідно надати правову оцінку діям службових осіб СЕС, приймати рішення про початок досудового розслідування у порядку ст. 214 КПК України.
Зокрема проведеною прокуратурою м.Кременчука Полтавської області перевіркою за фактом отруєння 33 учнів гімназії встановлено, що причиною захворювання стали порушення санітарних норм при приготуванні їжі, оскільки їдальня та харчоблок не пристосовані для харчування дітей. За тиждень до події органами СЕС надано дозвіл на їх відкриття. За ці дії засуджено завідувача відділу СЕС за ч.1 ст. 367, ст. 366 КК України, директора гімназії – за ч.1 ст. 325 КК України.
Особливу увагу звернути на додержання органами санітарного нагляду вимог ст.42 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо невідкладного припинення порушень, які загрожують життю та здоров’ю дітей. Для цього слід вивчити матеріали перевірок СЕС. З’ясувати повноту вжитих заходів щодо заборони виробництва, обігу, а також вилучення з обігу недоброякісних харчових продуктів, припинення (призупинення) роботи дитячих установ. Надати правову оцінку стану контролю за виконанням рішень головних санітарних лікарів з вищевказаних питань, притягнення до відповідальності винних осіб.
3.3. При перевірці закладів охорони здоров’я (лікарні, поліклініки, пологові будинки, наркологічні диспансери тощо) з’ясувати додержання вимог ст. ст. 16, 18, 33, 54 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», насамперед щодо забезпечення доступної та безплатної медичної допомоги дітям, безпечних умов перебування та лікування.
Доцільно із залученням фахівців держфінінспекції, інспекції лікарських засобів перевірити законність використання медичних препаратів. При виявленні фактів списання дорогих ліків на дітей, яким вони фактично не вводились, а батьки їх купували за власні кошти, доцільно, приймати рішення про початок досудового розслідування у порядку ст. 214 КПК України.
Відповідно до закону заклади охорони здоров’я мають право використовувати кошти, добровільно передані організаціями та громадянами, а також з дозволу власника встановлювати плату за свої послуги. Тому слід звернути увагу на законність використання благодійної допомоги виключно на підвищення якості медичної допомоги. Вносити подання з вимогою скасування незаконних рішень службових осіб щодо стягнення коштів за діагностику та лікування.
Так, прокуратурою Білозерського району Херсонської області припинено стягнення коштів з дітей за проведення ультразвукових досліджень у районній лікарні. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 184 та ч. 1 ст. 365 КК України. Прокурором Жовтневого району м.Луганська розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.191 КК України стосовно завідувача відділення дитячої лікарні, який привласнив майже 60 тис. грн. благодійних внесків.
Зважаючи на численні факти погіршення здоров’я дітей після медичного втручання (операції, діагностичні заходи, щеплення, переливання крові), перевірити додержання вимог ст.ст. 42, 43 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо забезпечення прав дітей при його застосуванні, отримання на це згоди батьків або законних представників.
Слід мати на увазі, що з метою приховування реальної статистики дитячої смертності як негативного показника у роботі медичних закладів їх службовці вносять недостовірну інформацію в офіційні документи щодо дати, місця та причин смерті дітей. Як наслідок, такі випадки не розглядаються на засіданнях лікувальних комісій, залишаються поза увагою правоохоронних органів. Особи, винні у смерті дітей, уникають відповідальності.
Так, у пологовому будинку Волинської області Г. народила мертву дитину. Службові особи закладу її смерть не зафіксували, не повідомили органи реєстрації цивільного стану. Натомість до медичної картки жінки внесли завідомо неправдиві відомості про штучне переривання вагітності. Стосовно цих осіб Ковельським міжрайонним прокурором розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.
Для викриття таких фактів слід перевірити додержання порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених, затвердженого наказом МОЗ від 29.03.2006 №179. Порівняти відповідність даних журналів обліку зі статданими Форми №21а «Звіт про медичну допомогу породіллям, новонародженим та дітям першого року життя».
Особливу увагу звернути на додержання Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики, затвердженого наказом МОЗ від 16.09.2011 №595. Насамперед щодо отримання усвідомленої письмової згоди на медичне втручання, проведення попереднього обстеження дітей, дотримання санітарно-гігієнічних норм, вимог до медичних імунобіологічних препаратів, забезпечення контролю за їх якістю та застосуванням.
Перевірити додержання порядку направлення дітей на санаторно-курортне лікування відповідно до медичних показань та забезпечення путівками дітей-інвалідів (постанова Уряду від 03.12.2009 №1345 та наказ МОЗ від 12.01.2009 №4).
З’ясувати виконання вимог ст.ст. 31, 66 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо охоплення дітей обов’язковими щорічними медичними оглядами за участі батьків або законних представників.
Ураховуючи поширеність випадків ухилення батьків від лікування дітей, що призводить до суттєвого погіршення їх здоров’я або смерті, слід з’ясувати додержання лікарями вимог ст.43 зазначеного Закону щодо обов’язкового інформування органів опіки та піклування про відмову батьків від надання медичної допомоги своїм дітям. Перевірити виконання лікарями спільного наказу МОЗ, МВС, МОН та Держсім’ямолодь України від 16.01.2004 № 5/34/24/11 щодо виявлення у дітей ушкоджень, які могли виникнути внаслідок жорстокого поводження, повідомлення про це органів внутрішніх справ та служб у справах дітей.
За всіма фактами злісного невиконання батьками своїх обов’язків, які призвели до тяжких наслідків для життя та здоров’я дітей, вирішувати питання щодо притягнення їх до відповідальності за ст. 166 КК України. Перед службами у справах дітей ініціювати вилучення дітей з небезпечного оточення.
Зважаючи на стрімке поширення шкідливих звичок серед молоді, з’ясувати додержання вимог ст. 53 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо повноти вжитих заходів з профілактики алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління та забезпечення лікування осіб з цими захворюваннями. Ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності службових осіб наркологічних установ, через бездіяльність яких неповнолітні, які перебували на профілактичному чи диспансерному обліку, вчинили злочини у стані сп’яніння, у сфері обігу наркотиків тощо.
Перевірити додержання вимог ст. ст. 12-14 Закону України “Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними” щодо своєчасного медичного обстеження дітей, яких викрито у вживанні наркотичних засобів або психотропних речовин. Наявність взаємоінформування з органами внутрішніх справ про ухилення неповнолітніх від медоглядів та здійснення їх примусового приводу.
З’ясувати додержання вимог ст.ст. 5, 7, 13, 15 Закону України “Про психіатричну допомогу” щодо організації діагностики та лікування психічних розладів у дітей. Перевірити законність госпіталізації до психіатричних закладів, передусім дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечення обов’язкового інформування керівниками цих установ органів опіки та піклування про виявлені факти зловживань, допущених щодо малолітніх їх законними представниками. Особливу увагу звернути на додержання прав дітей при застосуванні лікарських засобів та методів діагностики, лікування, що становлять підвищений ризик для їх здоров’я.
3.4. У дитячих установах (дитсадки, школи, інтернати, будинки дитини, оздоровчі заклади, спеціальні установи для дітей) перевірити додержання вимог ст.ст. 5, 6 Закону України «Про охорону дитинства» щодо створення умов для раціонального харчування дітей. Для цього вивчити журнали обліку виконання норм харчування, які визначені постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591, «Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики» від 13.03.2002 №324).
Перевірити законність договорів про надання послуг, укладених між власниками (керівниками) дитячих установ та підприємствами громадського харчування, постачальниками, їх відповідність умовам тендерів. Установити наявність та достовірність документів, що підтверджують якість та безпечність продуктів харчування (висновки СЕС, ветслужб, сертифікати відповідності тощо). У разі їх відсутності слід організувати із залученням фахівців перевірку сировини та готової продукції на вміст заборонених речовин, відповідність державним санітарним нормам.
Наприклад, прокуратурою м.Полтави встановлено, що до закладів освіти замість визначеного договором масла вершкового доставлялась суміш рослинних жирів, яка заборонена для харчування дітей. Стосовно службових осіб товариства, що поставило ці продукти на суму понад 110 тис грн., розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.
Перевірити додержання вимог ст.ст. 30, 61-62 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо попередження захворювань дітей через вживання заборонених продуктів, з простроченим терміном реалізації. Слід мати на увазі, що спільним наказом МОН та МОЗ від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах» не дозволено використовувати продукти, які містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, консерванти.
З огляду на зростання захворюваності та травматизму вихованців дитячих установ перевірити виконання вимог ст. 20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст.ст. 24, 26 Закону України “Про освіту” (для закладів освіти) щодо створення їх керівниками безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання та відпочинку дітей, надання кваліфікованої медичної допомоги. У разі виявлення порушень закону в поданнях ініціювати притягнення до дисциплінарної відповідальності службовців, які допустили до роботи з дітьми осіб без відповідної фахової освіти, необхідних знань із техніки безпеки тощо.
З’ясувати наявність обов’язкового погодження з органами СЕС режимів навчання та виховання, навчально-трудового навантаження дітей.
З метою виявлення випадків травмування дітей у ході навчального процесу, оздоровлення слід доручити працівникам органів внутрішніх справ провести перевірки за всіма зверненнями дітей з тілесними ушкодженнями до закладів охорони здоров’я. У разі встановлення фактів, які вказують, що травмування дітей відбулось унаслідок неналежного виконання своїх обов’язків службовими особами, приймати рішення про початок досудового розслідування у порядку ст. 214 КПК України.
У навчальних закладах, де мали місце такі факти, з’ясувати додержання вимог ст. 25 Закону України «Про освіту», Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що стались під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 №166, щодо проведення перевірок за фактами травмування дітей та складання відповідних актів. Звернути увагу на повноту вжитих заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб, відшкодування витрат на лікування дитини.
3.5. В інспекціях з питань захисту прав споживачів перевірити додержання вимог ст.ст. 5, 26 Закону України “Про захист прав споживачів» щодо забезпечення контролю за якістю товарів та послуг, зокрема при виготовленні та реалізації продуктів для дітей, попередження надходження на споживчий ринок недоброякісних товарів. Для цього вивчити статистичні дані інспекції щодо забракованих та знятих з реалізації продуктів, які не відповідають вимогам нормативних документів, без необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, а також без документів щодо їх якості і безпеки, притягнутих до адміністративної відповідальності осіб, а також обсяги застосованих фінансових санкцій. З’ясувати кількість виявлених порушень правил торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, наявність взаємоінформування з органами податкової служби щодо притягнутих до відповідальності за ч.2 ст. 156 КУпАП суб’єктів господарювання для застосування до них штрафних санкцій, позбавлення ліцензій.
В поданнях порушувати питання щодо притягнення до відповідальності винних службових осіб, які не контролюють виконання приписів про припинення продажу зазначеної продукції, не застосовують фінансові санкції, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів», не вживають заходів щодо їх реального відшкодування.
Негативно впливає на формування здорового способу життя дітей реклама тютюнових виробів, алкогольних напоїв, у т.ч. розташована поряд із закладами, у яких навчаються діти. Відповідно до ст.22 Закону України «Про рекламу» її заборонено. Контроль у цій сфері покладено на інспекції з питань захисту прав споживачів. Перевірити додержання ними Закону України «Про рекламу» в частині боротьби з поширенням реклами продукції, яка шкодить здоров’ю дітей (порівняти статистичні дані щодо загальної кількості діючих рекламоносіїв з числом фактично перевірених та виявлених при цьому порушень закону, прийнятих рішень про заборону реклами).
3.6. Відповідно до Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», «Про державну податкову службу» функції по боротьбі з незаконним обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів покладено на Державну податкову службу України. За наказом ДПА України від 10.02.2007 №71 контроль у цій сфері здійснюється Департаментом контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та його регіональними управліннями (далі РУ ДСАТ).
Перевірити забезпечення цими підрозділами повноважень щодо припинення незаконного обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх реалізації дітям. Вивчити статистичні дані щодо перевірених суб’єктів господарювання, виявлених порушень ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» стосовно осіб, які не досягли 18 років, застосованих санкцій, у т.ч. штрафів, анулювання ліцензій. Перевірити забезпечення контролю за їх реальним виконанням.
Для оцінки діяльності органів контролю (СЕС, органи захисту прав споживачів, РУ ДСАТ) слід вибірково (3-4 об’єкти) перевірити із залученням фахівців додержання суб’єктами господарювання встановлених законом обмежень щодо реалізації пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів, їх реклами. У разі виявлення фактів незаконного продажу такої продукції у приміщеннях та на території навчальних установ, закладів охорони здоров’я, спортивних споруд, магазинів з відділами, які торгують товарами дитячого асортименту, вимагати від РУ ДСАТ позбавлення ліцензій цих суб’єктів господарювання.
Звернути увагу на додержання визначених ст.ст. 8-11 Закону України «Про дитяче харчування» основних вимог щодо обігу продуктів харчування. Передусім їх відповідність обов’язковим параметрам безпечності та якості, наявність позитивних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності встановленим санітарним нормам, дотримання вимог до їх етикетування та пакування. Невідкладно ініціювати перед органами СЕС, захисту прав споживачів вилучення з обігу товарів з порушеним терміном придатності та притягнення до відповідальності осіб, які їх реалізовували.
3.7. У підрозділах кримінальної міліції у справах дітей перевірити додержання ст. 5 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» щодо попередження залучення підлітків до шкідливих звичок, виявлення дорослих осіб, які втягують дітей у пияцтво та наркоманію. Оцінку ефективності цієї роботи можливо надати у тому числі шляхом порівняння статданих про кримінальні провадження, розпочаті за ч.2 ст. 304 КК України за втягнення дітей у пияцтво, з числом дітей, які вчинили злочини у стані алкогольного сп’яніння.
Оскільки набуло поширення вживання підлітками наркотиків та спиртних напоїв у навчальних та розважальних закладах, слід перевірити стан профілактичної роботи з ними за місцем дозвілля, насамперед у вечірній час. З’ясувати кількість проведених рейдів, виступів у ЗМІ з цих питань, їх ефективність (відображені у звіті Форми №1-НП рядки 19, 24, 32, 35, 37, 59-71). Для того, аби надати оцінку роботі органів КМСД щодо повноти вжитих заходів до осіб, які продали спиртні напої, тютюнові вироби дітям, довели їх до стану сп’яніння, слід вивчити рапорти про результати перевірок, журнали обліку матеріалів про адміністративні правопорушення та протоколів про адміністративне затримання. Встановити, чи за всіма виявленими фактами, що мають ознаки правопорушень, передбачених ст.ст. 155, 156, 180 КУпАП, складено адмінпротоколи, направлено в установлений строк на розгляд уповноважених органів та чи контролюються результати їх розгляду. Доцільно порівняти ці дані з кількістю неповнолітніх, яких викрито у вчиненні правопорушень, передбачених 175-1, 178 КУпАП.
В поданнях ініціювати притягнення до відповідальності працівників міліції, які не направляють протоколи на розгляд до адміністративних комісій, неякісно оформляють матеріали перевірок. З’ясувати наявність інформування РУ ДСАТ ДПС України щодо адмінматеріалів, складених за ч.2 ст. 156 КУпАП, для застосовування до суб’єктів господарювання штрафів, позбавлення ліцензій.
3.8. У службах у справах дітей перевірити додержання ст.4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» щодо координації діяльності органів внутрішніх справ, освіти, охорони здоров’я, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в частині захисту прав дітей на життя та здоровий розвиток, запобігання шкідливим звичкам серед молоді. З’ясувати наявність реального впливу від вжитих заходів, у т.ч. збільшення кількості дітей, які позбавилися наркотичної, тютюнової та алкогольної залежності внаслідок лікування та реабілітації.
Особливу увагу звернути на своєчасність виявлення та вжиття заходів щодо соціального захисту дітей, які виховуються в сім’ях, де батьки не забезпечують їм догляду, особливо за повідомленнями органів охорони здоров’я про відмову батьків від надання дітям медичної допомоги.
Зважаючи, що зазначену роботу служби у справах дітей проводять разом із центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, перевірити додержання ними Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» щодо соціальної профілактики сімейного неблагополуччя, шкідливих звичок. З’ясувати стан забезпечення соціального супроводу сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, проведення соціальної роботи з молоддю, яка вживає алкоголь, палить, забезпечення реабілітації та ресоціалізації таких осіб.
Якщо за бездіяльності служб у справах дітей та центрів соціальних служб не вилучено з небезпечного оточення дітей, щодо яких існувала загроза життю та здоров’ю і це призвело до тяжких наслідків (смерті, тілесних ушкоджень тощо), ініціювати проведення досудового розслідування у порядку, визначеному ст. 214 КПК.
Так, у Житомирській області прийомна мати Б. майже півроку знущалась над трьома дітьми, била їх, поливала кип’ятком. Це призвело до госпіталізації трирічної дитини з тяжкими тілесними ушкодженнями. За фактом службової недбалості службових осіб служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, де родина перебувала на обліку, розпочато кримінальне провадження за ст. 367 КК України.РОЗДІЛ 4. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ ТА ЗАХОДИ ПРОКУРОРСЬКОГО РЕАГУВАННЯ
Відповідно до вимог Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів, затвердженого наказом Генерального прокурора України №111 від 12.11.2012 (п.7) за результатами перевірки складається доповідна записка, у якій зазначаються підстави проведення перевірки, фактичні дані, встановлені у ході її здійснення, порушення законів, та пропозиції щодо вжиття заходів прокурорського реагування до їх усунення, притягнення до відповідальності винних службових осіб, відшкодування завданих збитків.
Доповідна записка підписується прокурором, який проводив перевірку, та погоджується керівником прокуратури, що прийняв постанову.
Результати перевірки залученими спеціалістами повинні оформлятись у вигляді акту ревізії чи довідки, де необхідно обов’язкове посилання на доручення прокурора та підстави для її проведення. Такі вимоги мають принципове значення для подальшої реалізації цих документів.
Форми реалізації результатів перевірок залежать від характеру та поширеності виявлених порушень відповідно до вимог ст.20 Закону України “Про прокуратуру” в редакції Закону №5288-VI від 18.09.2012.
Прокурором готуються проекти документів реагування відповідно до характеру виявлених порушень, зокрема:
подання;
постанова про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності;
протокол про адміністративне правопорушення.
У разі виявлення порушень, які потребують застосування цивільно-правових заходів реагування, на підставі ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру» прокурор має право звернутися до суду з позовом (заявами, поданнями) щодо захисту соціальних, майнових, житлових та інших прав чи інтересів неповнолітніх, вступити у розгляд судом справи, порушеної за позовом інших осіб, ініціювати перегляд судові рішення, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням) іншої особи, а також застосувати наглядові повноваження при виконання судових рішень, постановлених на користь неповнолітніх.
У разі поширеності порушень прав дітей та їх системного характеру, які потребують міжгалузевого вирішення, доцільно проведення міжвідомчої наради із запрошенням компетентних органів та служб. За результатами обговорення розробити конкретні спільні заходи, спрямовані на покращання становища дітей, усунення порушень закону. Забезпечити контроль за їх безумовним виконанням.
Результати проведених перевірок необхідно висвітлювати у засобах масової інформації. При цьому слід не допускати публічного оприлюднення відомостей, які можуть указувати на особу дитини, яка вчинила правопорушення або потерпіла від злочину.

Додаток
Орієнтовний перелік нормативно-правових актів

Конвенція ООН про права дитини, ратифікована Україною 27.09.1991;
Конституція України від 28.06.1996;
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-ІІІ;
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 №435-ІV;
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 №8073-Х;
Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 №2341-ІІІ;
Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012№4652-VI
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VІ.
Закони України:
«Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992 №2801-XII;
«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 №2402-ІІІ;
«Про освіту» від 23.05.1991 №1060-XII;
«Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280-97ВР;
«Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 №586 - XIV;
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 №4004-XII;
«Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 №1645 - ІІІ;
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 24.01.1995 №20/95 ВР;
«Про міліцію» від 20.12.1990 №565-XII;
«Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 №62/95-ВР;
«Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» від 22.09.2005 №2899-IV;
«Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 №481/95-ВР;
«Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 № 509-XII
«Про рекламу» від 03.07.1996 №270/96-ВР;
«Про дитяче харчування» від 14.09.2006 № 142-V;
«Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 №1024-ХІІ;
«Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР;
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 01.06.2010 № 2289-VI;
«Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21.06.2001 № 2558-III;
«Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 05.03.2009 № 1065- VІ;
«Про затвердження загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2009-2013 роки» від 19.02.2009 №1026- VІ.
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 07.04.2011 № 3206-VI;
«Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489-III.

Укази Президента України:
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 16.12.2011 № 1163/2011;
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 13.04.2011 № 465/2011;
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 13.04.2011 № 467/2011;
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 06.04.2011 № 389/2011;
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 08.04.2011 № 410/2011;
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 06.04.2011 № 383/2011.

Постанови Кабінету Міністрів України:
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 08.07.1995 N 502;
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 30.08.2007 N 1068;
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 22.08.2000 N 1326;
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 11.03.1999 N 347;
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 28.11.2007 №1364;
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 20.12.2000 № 1845;
«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров'я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах» від 17.09.1996 № 1138;
«Про затвердження п[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» від 04.08.2000 № 1222;
«Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 19.06.02 №856;
«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.04 №1591;
«Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики» від 13.03.02 №324;
«Про установлення натуральних добових норм харчування у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів та інших реабілітаційних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики» від 27.04.06 №589;
«Про затвердження порядку забезпечення санаторно-курортними путівками дітей-інвалідів» від 03.12.2009 №1345;
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]від 02.06.2003 № 790.

Накази Генерального прокурора України:
Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей, наказ Генерального прокурора України №16 від 01.11.2012.
Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів, затверджене наказом Генерального прокурора України №111 від 12.11.2012.

Накази міністерств та відомств, правоохоронних органів України:
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» (наказ МОЗ України від 19.06.1996 №172);
«Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» (спільний наказ МОЗ та МОН України від 01.06.2005 №242/239);
«Про затвердження Інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини» (спільний наказ МОЗ, МВС, Генеральної прокуратури України від 10.10.1997 №306/680/21/66/5);
«Про затвердження Порядку проведення медичного огляду та медичного обстеження осіб, які зловживають наркотичними засобами або психотропними речовинами» (спільний наказ МОЗ, МВС України від 16.06.1998 №158/417);
«Про затвердження [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» (наказ Мінсім'ямолодьспорт України від 25.04.2008 № 1795);
«Про затвердження [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» (наказ Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ України від 17.04.2006 № 1209/228);
«Про затвердження Порядку [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» (наказ Мінсім'ямолодьспорт, МОЗ України; від 28.09.2006 № 3297/645);
«Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» (наказ МОН та МОЗ України від 17.04.2006 №298/227);
«Про затвердження Правил роздрібної торгівлі продовольчими товарами» (наказ Мінекономіки України від 11.07.2003 №185);
«Про затвердження Правил торгівлі на ринках» (наказ Мінекономіки, МВС, ДПА, Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України від 26.02.02 №57/188/84/105);
«Про затвердження Форм звітності з питань охорони здоров’я та інструкції щодо їхнього заповнення» (наказ МОЗ України від 10.07.2007 р. №378);
«Про затвердження Порядку реєстрації живонароджених і мертвонароджених» (наказ МОЗ від 29.03.2006 №179);
«Про затвердження Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень та туберкулінодіагностики» (наказ МОЗ від 16.09.2011 №595);
«Про затвердження Порядку направлення дітей на санаторно-курортне лікування відповідно до медичних показань в санаторно-курортні заклади (крім туберкульозного профілю)» (наказ МОЗ 12.01.2009 №4);
«Про затвердження Інструкції про порядок диспансерного обліку хворих хронічним алкоголізмом, наркоманією, токсикоманією і профілактичного спостереження осіб, що зловживають алкоголем, виявлені у немедичному вживанні наркотичних та інших одурманюючих засобів без клінічних проявів захворювання» (наказ МОЗ СРСР № 704 від 12.09.1988);
«[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]» (наказ МОЗ України від 31.10.2011 № 726;
«Про затвердження [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (наказ Мінекономрозвитку України від 09.11.2011 № 206);
«Про затвердження Положення про Департамент контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової служби України» (наказ Мінфіну від 13.10.2011 №1289.
«Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення» (наказ МВС України від 22.02.2001 №185).

13PAGE 14115


13PAGE 14215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 18913720
    Размер файла: 280 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий