PLAN PRAKTIKI

ПОГОДЖЕНО
На засіданні методичної комісії
Протокол №__________
«____» _____________ 20__ р.
Голова метод.комісії ІКТ
_____________ Л.І. Возненко
ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник директора з НВР

________________ М.О.Слизьконіс

«____» ______________ 20__ р.
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
групи 20-3
за професією: «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення»

Дата
Найменування теми, уроку
Кількість годин

Тема 1
Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки на підприємстві, ознайомлення з структурою підприємства та режимом роботи підприємства
7

Тема 2
Інсталяція операційних систем та прикладних програм
21


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Інсталяція ОС Windows XP, Linux. Інсталяція ОС сервер Windows 2003. Установка драйверів.
1

6


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Установка файлових менеджерів, програм оболонок, антивірусних програм, програм утиліт або сервісних програм
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Установка прикладних програм: Microsoft Office, растрової та векторної графіки, тривимірної та програм анімації, створення Web-сайтів та інше.
7

Тема 3
Підключення, діагностика та технічне обслуговування ПК, периферійних пристроїв, офісного обладнання та засобів зв’язку
35


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця периферійними пристроями офісного обладнання та засобів зв’язку.
Підключення та діагностика ПК. Технічне обслуговування ПК.
1


6


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Підключення периферійних пристроїв. Підключення офісного обладнання та засобів зв’язку.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Технічне обслуговування периферійних пристроїв.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Технічне обслуговування офісного обладнання та засобів зв’язку
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Обслуговування ПК, перефирійних пристроїв офісного та комутаційного обладнання.
7

Тема 4
Технології обробки інформації в текстових процесорах
42


Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки при роботі з комп’ютерами, принтерами, сканерами.
Настроювання інтерфейсу текстового процесора. Створення документів
1

6


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення, форматування та виведення на друк внутрішніх документів: протоколів, рішень, актів, доповідних записок, довідок.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення, форматування, оформлення та виведення на друк листів, замовлень договорів, угод, документів по особовому складу.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення бланку підприємства з емблемою та інформаційного стенду.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення реклами. Підготовка конвертів та наклейок
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Пересилання документів по електронній пошті.
7

Тема 5
Технології обробки інформації в електронних таблицях
28


Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки при роботі з ПК та периферійними пристроями. Настроювання інтерфейсу табличного процесора. Створення бази даних апаратного обладнання (комплектуючих, периферійного обладнання та інше) та програмного забезпечення
1


6


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Статистична обробка інформації в базах даних табличного процесора
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення зведених таблиць та діаграм
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Робота з базами даних в табличному процесорі
7

Тема 6
Створення та робота з діючими базами даних
35


Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки при роботі з ПК та периферійними пристроями.
Настроювання інтерфейсу програми для створення бази даних. Проектування та створення інформаційної бази даних.
1

6


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення таблиць, нормалізації. Введення даних в таблиці. Створення запитів та звітів.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення макросів, модулів, сторінок.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення кнопкової форми
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Захист інформації в базах даних. Робота в локальній мережі.
7

Тема 7
Розробка та створення презентацій
14


Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки при роботі з ПК та мультимедійними пристроями.
Вибір тематики та настроювання інтерфейсу програми презентацій. Заповнення слайдів інформацією в різних режимах.
1


6


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення презентації робочого місця оператора з обробки інформації та програмного забезпечення
7

Тема 8
Створення графічних об’єктів у середовищах растрової та векторної графіки
42


Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки при роботі з ПК та периферійними пристроями. Інсталяція програм комп’ютерної графіки. Настроювання інтерфейсу програм.
1

6


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення логотипу засобами растрової графіки.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення банера засобами растрової графіки.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення банера засобами векторної графіки
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення рекламної продукції засобами векторної графіки
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення логотипу засобами векторної графіки
7

Тема 9
Створення анімаційних об’єктів, відео зображень
35


Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки при роботі з ПК та периферійними пристроями. Інсталяція програм анімацій. Настроювання інтерфейсу програми. Створення анімаційних об’єктів.
1

6


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Монтаж відео.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення анімаційних об’єктів для Web-сторінок.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Запис відео та звуку. Кодування.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення відеоролику.
7

Тема 10
Розробка, створення, розміщення та обслуговування Web-сторінок та Web-сайтів
42


Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки при роботі з ПК та периферійними пристроями. Створення структури Web-сайту та Web-сторінок. Планування вузла. Створення локального. Перегляд вузла. Використання шаблонів.
1

6


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Розміщення графічних та анімаційних елементів на Web-сторінки. Розміщення інформації. Вставка об’єктів мультимедіа.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення таблиць, кнопок, гіперпосилань (створення меню переходів, гіперпосилання на документ, мітку та електронну адресу)
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Завантаження файлів на сервер
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Хостинг та тестування працездатності Web-сайту. Тестування проекту. Вибір хостингу. Розмішення інтерактивних форм.
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Реєстрація Web-сайту на пошукових серверах, в рейтингових каталогах та системах банерообміну
7

Тема 11
Верстка брошур, газет
14


Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки при роботі з ПК та периферійними пристроями. Інсталяція програм. Налаштування інтерфейсу програм верстки. Створення шаблонів фірмових бланків. Створення інформаційного листа та брошури
1

6


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Створення обкладинки для ком пакт-дисків. Створення листівки-запрошення. Створення заголовків для брошури
7


Тема 12
Робота в комп’ютерних мережах та мережі Інтернет. Електронна пошта
35


Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки при роботі з ПК та периферійними пристроями. Налаштування програм браузерів
1

6


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Монтаж мережі, кабелю типу вита пара
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Установлення мережевого обладнання. Усунення проблем при створенні та роботі в комп’ютерній мережі
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Адміністрування. Адміністрування мережевого принтера
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Обмін інформацією в локальній та глобальній мережах. Відправлення та прийняття повідомлень за допомогою електронної пошти
7

Тема 13
Модернізація та обслуговування інформаційних систем
28


Інструктаж з охорони праці, пожежної та електробезпеки при роботі з ПК та периферійними пристроями. Технічне обслуговування та діагностика комп’ютера. Технічне обслуговування периферійних пристроїв та офісної техніки.
1

6


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Збирання, підключення комп’ютера периферійних пристроїв та офісної техніки
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Модернізація комп’ютера. Збирання ПК. Підбір компонентів
7


Інструктаж за змістом занять, охорони праці та організації робочого місця.
Робота зі споживачами: підбір компонентів інформаційної системи. Створення та оформлення замовлень
7

Кваліфікаційна пробна робота
7

Всього годин
385

Майстер в/н __________________ В.С. Кондратюк


Старший майстер __________________ В.Г. Чернега
15

Приложенные файлы

  • doc 18913726
    Размер файла: 558 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий