Pitannya na zalik zaoch


Перелік запитань для здачі заліку з Інформаційного права студентами магістратури заочної форми навчання
Поняття та система інформаційного права.
Поняття та види інформації
Функції інформаційного права.
Поняття та структура інформаційно-правових норм.
Види інформаційно-правових норм.
Поняття та зміст інформаційних правовідносин
Елементи інформаційних відносин та їх характеристика.
Сутність та поняття інформації
Гарантії свободи масової інформації;
Компетенція держави в сфері інформаційної безпеки.
Правовий захист інтересів особи, суспільства і держави від загроз дії недоброякісної інформації, від порушення порядку розповсюдження інформації.
Основні принципи інформаційного права України.
Характеристика основних елементів інформаційних правовідносин.
Види інформаційних правовідносин.
Правовий статус суб’єктів інформаційного права.
Види інформації згідно законодавства
Предмет і методи інформаційного права.
Правова основа захисту об′єктів інформаційних відносин від загроз в інформаційній сфері.
Джерела інформаційного права.
ЗМІ і Інтернет.
Захист суспільної моралі при розповсюдженні масової інформації
Історія становлення інформаційного законодавства України.
Поняття та види джерел інформаційного права.
Основні інформаційні права та свободи громадян.
Поняття та види режиму доступу до інформації.
Об’єкт та предмет інформаційних правовідносин.
Особливості інформаційних відносин, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні інформації, що відноситься до державної таємниці.
Право на доступ до інформації як елемент правового статусу особи
Суб’єкти правовідносин в інформаційній сфері.
Основні положення законодавства України у сфері телекомунікацій.
Правове регулювання відносин в сфері мережі Інтернет.
Електронний документообіг в Україні. Поняття електронного документа.
Електронно-цифровий підпис як інститут інформаційного права.
Правове регулювання діяльності друкованих засобів масової інформації
Телебачення і радіомовлення в Україні. Правове регулювання їх діяльності.
Правовий статус інформаційних агенств.
Державна підтримка засобів масової інформації.
Види інформації з обмеженим доступом.
Класифікація інформаційних норм та їх структура. Особливості санкцій.
Характерні особливості інформації.
Перелік відомостей, що складають державну таємницю, відомостей, що не можуть відноситися до державної таємниці.
Банківська таємниця
Правовий режим доступу до публічної інформації
Реалізація права на доступ до інформації за інформаційним запитом.
Право громадян на звернення до органів державної влади, місцевого самоврядування. Та гарантії його забезпечення. 
Поняття та види інформаційної безпеки.
Інформаційна безпека в структурі національної безпеки.
Система та методи забезпечення інформаційної безпеки
Загрози інформаційній безпеці України
Характеристика інформації доступ до якої не може бути обмеженим.
Основні джерела інформаційного права. Характеристика їх основних положень.
Компетенція держави в сфері інформаційної безпеки.
Основні положення Закону України «Про інформацію»
Загальна характеристика юридичної відповідальності за порушення норм інформаційного законодавства.
Поняття та ознаки інформаційних правопорушень.
Склад і види інформаційних правопорушень.
Дисциплінарна відповідальність за порушення в сфері інформаційних відносин.
Цивільно-правовий захист інформаційних правовідносин.
Захист державної таємниці, контроль і нагляд за ним.
Інформаційні відносини, що виникають при виробництві, розповсюдженні і споживанні інформації, що відноситься до комерційної таємниці.
Поняття та сутність міжнародного інформаційного права.
Вплив міжнародного права на формування інформаційного права України
Міжнародна діяльність України в галузі захисту інформації
Правове регулювання, охорона та захист інформації за законодавством різних країн
Основні юридичні властивості інформації, галузі та види інформації.
Поняття інформаційного права. Його зв’язок з іншими галузями права
Предмет і методи інформаційного права.
Конституційні гарантії свободи масової інформації.
Поняття інформаційних правопорушень.
Основні принципи інформаційного права України.
Правовий статус журналіста;
Відповідальність за порушення законодавства про ЗМІ.
Державна підтримка засобів масової інформації.
Інформаційні права громадян в міжнародних правових актах.
Реклама в засобах масової інформації.
Захист суспільної моралі при розповсюдженні масової інформації.
Перелік відомостей, що складають державну таємницю, відомостей, що не можуть відноситися до державної таємниці.
Інформація, що може становити банківську таємницю.
Адміністративно-правова відповідальність за порушення в сфері інформаційних відносин.
Кримінально-правовий захист інформаційних правовідносин.
Поняття інформаційного права.
Правовий захист інформації, інформаційних ресурсів і систем від загроз неправомірного впливу сторонніх осіб.
Особливості регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права.
Предмет інформаційного права.
Підстави притягнення до відповідальності за порушення інформаційного законодавства.
Поняття та сутність міжнародного інформаційного права.
Міжнародна інформаційна діяльність: публічно-правовий та приватно-правовий аспекти.
Суб'єкти та об'єкти міжнародного інформаційного права.
Співробітництво України з іншими державами, зарубіжними і міжнародними організаціями в галузі інформації, інформаційних відносинах.
Конвенційні засади міжнародного інформаційного права.
Основні напрямки розвитку інформаційного суспільства. Окінавська хартія інформаційного суспільства.
Матеріальна відповідальність за порушення в сфері інформаційних відносин.
Міжнародна інформаційна діяльність: публічно-правовий та приватно-правовий аспекти.
Суб'єкти та об'єкти міжнародного інформаційного права.
Доцент кафедри
адміністративно-правових дисциплінк.ю.н., доцент О.Г. Ярема

Приложенные файлы

  • docx 18913729
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий