Pitannya do ekzamenu Sudochin v g s

Питання до екзамену
З дисципліни: “Судочинство в господарських судах”

Система господарських судів України.
Поняття підвідомчість. Справи підвідомчі господарському суду.
Порядок передачі справ з одного господарського суду до іншого.
Види підсудності та їх характеристика.
Поняття та принципи господарського процесу.
Стадії господарського процесу.
Поняття господарсько-процесуального права (предмет, метод, система, джерела).
Склад учасників судового процесу.
Сторони в судовому процесі. Права та обов’язки сторін.
Умови порушення провадження у справі.
Форми судового процесу.
Право на позов. Складові позову.
Порядок подання позову.
Зміна позову, відмова від позову та визнання позову.
Порядок укладання мирової угоди.
Забезпечення позову.
Судовий розгляд справ, порядок судового засідання.
Відкладення розгляду справи.
Зупинення та припинення провадження по справі.
Залишення позову без розгляду.
Порядок та підстави відводу судді.
Заміна неналежного відповідача у господарському процесі.
Підстави процесуального правонаступництва.
Види третіх осіб та їх характеристика.
Представники сторін та третіх осіб.
Поняття і види доказів.
Обов’язок доказування та подання доказів.
Підстави звільнення від доказування.
Підстави вжиття запобіжних заходів.
Види запобіжних заходів.
Форма і зміст позовної заяви.
Які документи додаються до позовної заяви?
Об’єднання позовних вимог.
Право відзиву на позовну заяву.
Подання зустрічного позову.
Підстави відмови у прийнятті позовної заяви.
Порушення провадження у справі.
Які дії судді щодо підготовки справи до розгляду?
Підстави забезпечення позову.
Строк вирішення спорів у першій інстанції.
Який порядок ведення судового засідання.
Відкладення розгляду справи, перерва в судовому засіданні.
Підстави зупинення провадження у справі.
За яких умов провадження у справі поновлюється.
За яких умов припиняється провадження у справі.
Які підстави залишення судом справи без розгляду.
Прийняття рішення та його зміст.
Оголошення рішення та набрання ним законної сили.
Винесення ухвали та її зміст.
Право апеляційного оскарження.
Строк подання, форма та зміст апеляційної скарги.
В яких випадках апеляційний суд повертає апеляційну скаргу.
Прийняття апеляційної скарги та порядок її розгляду.
Межі перегляду справи в апеляційній інстанції.
Повноваження апеляційної інстанції.
Підстави скасування та зміни рішення.
Постанова апеляційної інстанції.
Апеляційні скарги на ухвали місцевого господарського суду.
Право оскарження до апеляційної інстанції.
Строк та порядок подання касаційної скарги.
Форма та зміст касаційної скарги.
Підстави повернення та прийняття касаційної скарги.
Повноваження касаційної інстанції.
Касаційні скарги на ухвали господарських судів.
Право на звернення про перегляд судових рішень господарських судів до Верховного Суду України.
Підстави подання заяви про перегляд судових рішень господарських судів до Верховного Суду України.
Строки подання заяви про перегляд судових рішень та вимоги до оформлення такої заяви.
Порядок подання заяви про перегляд судових рішень до Верховного Суду України.
Допуск справ до провадження Верховного Суду України.
Підготовка справи до розгляду та порядок її розгляду Верховним Судом України.
Повноваження Верховного Суду України.
Постанови Верховного Суду України про задоволення та відмову в задоволенні заяви.
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами, підстави перегляду.
Порядок і строки подання заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.
Наказ господарського суду і пред’явлення його до виконання.
Оформлення наказу господарського суду.
Поновлення пропущеного строку для пред’явлення наказу до виконання.
Видача дублікату наказу.
Відстрочка, розстрочка та зупинення виконання рішення суду.
Оскарження дій чи бездіяльності органів Державної виконавчої служби.
Поворот виконання рішення чи постанови.
Повноваження господарського суду у виконавчому провадженні.
Виконання рішень, ухвал та постанов господарських судів.
Учасники виконавчого провадження.
Виконавчі документи та підстави їх виконання.
Вимоги до заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими обставинам.


Ў: 151SC:\Documents and Settings\1\Application Data\Microsoft\Word\Автокопия Документ1.asd1(D:\Коломієць О.О\Питання до екзамену.doc
·T
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Times New Roman14Питання до екзамену

Приложенные файлы

  • doc 18913735
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий