teoretichni pitannya na ekzamen


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Те оретичні питання до екзамену з дисципліни « Сучасні мови програмування » 1. Платформа Microsoft .NET Framework . Поняття . Історія виникнення платформи Microsoft .NET Framework . 2. Платформа Microsoft .NET Framework . Основні складові частини . NET Framework . CIL ( Common Intermediate Language ) . 3. Платформа Microsoft .NET Framework . Основні складові частини . NET Framework . CTS ( Common Type System ) — система загальних типів 4. Платформа Microsoft .NET Framework . Основні складові частини . NET Framework . CLR (Common Language Runtime) — віртуальна машина .NET 5. Платформа Microsoft .NET Framework . Схема взаємодії ключових специфікацій в середовищі виконання: загальна проміжна мова, система загальних типів, віртуальна машина .NET . 6. Платформа Microsoft .NET Framework . Специфікація Microsoft загальної інфраструктури мов ( Common Language Infrastructure, CLI ) . Складові частини CLI . Віртуальна система виконання VES (або CLR ) . 7. Платформа Microsoft .NET Framework . Специфікація Microsoft загальної інфраструктури мов ( Common Language Infrastructure, CLI ) . Складові частини CLI . Система метаданих . 8. Платформа Microsoft .NET Framework . Специфікація Microsoft загальної інфраструктури мов ( Common Language Infrastructure, CLI ) . Складові частини CLI . Загальна специфікація мов . 9. Платформа Microsoft .NET Framework . Поняття . Net. Основні принципи та переваги . . 10. . Платформа Microsoft .NET Framework . Поняття . Net. NET - компіляція . Схема . NET - компіляції. 11. Платформа Microsoft .NET Framework . CLR (Common Language Runtime) — віртуальна машина .NET . Автоматичний збирач сміття . 12. . Платформа Microsoft .NET Framework . Поняття . Net. NET - компіляція. Метадані . 13. Платформа Microsoft .NET Framework . Поняття . Поняття з бі рк и ( assembly ) проекту. Маніфест та мета данні збірки. 14. NET - компіляція . Just In Time ( JIT ) компіляція у машинний код . Особливості JIT компіляції. 15. К онцепція управління кодом . Кероване виконання машинного коду. Використання служб . 16. Середовище Visual Studio 2010. Solution Explorer . Елементи форми в проекті : Form 1. cs [ конструктор ] , Form 1. cs , . Form 1. resx , Program . cs . 17. Робота з формами в середовищі Visual Studio 2010 . Дочірні форми . Наслідування форм . 18. Поняття GDI+ . Простір імен System.Drawing.Drawing2D . Клас Bitmap . Клас Brush . 19. Поняття GDI+ . Простір імен System.Drawing.Drawing2D . Клас Pen . Клас Graphics . Клас Rectangle . 20. Простір імен System.Drawing.Drawing2D . Інструменти малювання в середовищі Visual Studio 2010 . Олівець програміста . 21. Простір імен System.Drawing.Drawing2D . Інструменти малювання в середовищі Visual Studio 2010 . Пензлик. Типи пензликів . 22. Поняття багатозадачнісі. Типи багатозадачності . Поток . Однопоточність. Навести приклад однопоточності. 23. Поняття багатозадачнісі. Поток . Оголошення потоку . Запуск потоку . Пріоритет потоків . 24. Поняття багатозадачнісі. Поток . Фоновий пот о к . Створення фон ового потоку . 25. Поняття багатозадачн о с т і. Поток . Поняття потокової безпеки . Іменування потоків. Пріоритет потоків. 26. Багатопоточність. Засоби синхронізації потоків. Використання методу Join. Навести приклад. 27. Багатопоточність. Засоби синхронізації потоків. Використання о ператор а lock . Навести приклад. 28. Пул потоків . Створення пул у потоків . Обгрунтуйте випадки необхідності використання пулу потоків. Коли не треба використовувати пул потоків . 29. Поняття локоліз ації і глобалізації проектів. Різниця між локалізацією і глоба лізацією. Файли ресурсів і їх використання при локалізації. Приклади створення. 30. Поняття довідкової системи . Клас Help . Компонент HelpProvider . Компонент ToolTip . 31. Поняття довідкової системи . Файл CHM . Створення CHM файлів . Visual Studio 2010 . Створення інсталятора програми в середовищі Inno Setup . Алгоритм створення інсталятора .

Приложенные файлы

  • pdf 18913740
    Размер файла: 383 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий