pitannya na ISPIT 2014


Питання до іспиту
1.Антимодернізація як активна протидія процесу універсалізму.
2.Зміна, розвиток та політична модернізація.
3. Ш.Ейзенштадт: розвиток теорії політичної модернізації («Революція та перетворення суспільства»).
4.Генезис теорії політичної модернізації в Європі і посткомуністичному світі.
5.Демократизація та політична модернізація (А. Пшеворський).
6.Демократизація, ремодернізація та антимодернізація.
7.Вибори як фактор політичної модернізації.
8.«Вторинна» модернізація як «рух квадратного колеса» за бразильським дослідником Н. Вернек Содре.
9.Е.Гідденс: Модерн як суспільство ризику
10.Етапи політичної модернізації.
11.Зміст, критерії та фактори політичної модернізації.
12.Контрмодернізація як альтернативний варіант модернізації за незахідним зразком.
13.Концепції розвитку та модернізації в політологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм.
14.Концепція «модернізації в обхід модерніті».
15.Легітимність і політична стабільність як фактори політичної модернізації.
16.М.Вебер і сучасні теорії модернізації.
17.Методологія дослідницьких програм в політологічному вивченні дискурсу про розвиток та модернізацію
18.Механізми та інструменти політичної модернізації.
19.Прогнозування в політичній модернізації. Ремодернізація.
20.Модернізація політичних систем: теоретичні концепти.
21.«Модернізація навздогін»: досвід Польщі та України (Зеленько Г.І.).
22.Неомарксистський постмодернізм: Фредерик Джемесон23.Особливості політичної модернізації постсоціалістичних країн.
24.Партійна конкуренція як фактор політичної модернізації (США, Великобританія, Німеччина).
25.Переваги та недоліки концепцій політичної модернізації 60-х pp.
26.Передумови і фактори політичної модернізації. Вестернізація. (Схід. Захід).
27.Перманентна політична модернізація як альтернатива демодернізації.
28.Політична модернізація в програмах українських партій.
29.Політична модернізація в США, Франції, Японії.
30.Політична модернізація та глобалізація: пошуки поля рівноваги
31.Політична модернізація та економічне зростання.
32.Політична модернізація як процес переходу від традиційного до сучасного суспільства.
33.Політичні зміни як фактор суспільного розвитку
34.Політичні ідеології та модернізація.
35.Природні та форсовані моделі політичної модернізації.
36.Проблеми модернізації політичних систем сучасності.
37.Проблеми політичної модернізації в Латинській Америці.
38.Розробка методології досліджень політичної модернізації в США в XX ст.
39.Роль еліти як «авангарду» в політичній модернізації
40.Роль менталітету та традицій в політичній модернізації.
41.Синергетичний метод в дослідженні політичної модернізації.
42.Соціальні групи як актори політичної модернізації.
43.Специфіка політичної модернізації в країнах Східної Європи та РФ.
44.Стабільність і нестабільність у політичному розвитку.
45.Стратегії модернізації суспільства: Україна в контексті євроінтеграції.
46.Стратегії, розробка і реалізація модернізаційних політичних курсів
47.Суб'єктивні фактори політичної модернізації.
48.Суперечності політичної модернізації.
49.Сутність «контр модернізації» та «антимодернізації» (А. Турен).
50.Теоретичні джерела та концептуальні витоки політичної модернізації.
51.Теорія модернізації як метод дослідження перехідних станів суспільства
52.Політична модернізація (Н.Фуко, П. Штомпка, П.Сорокін, А. Тойнбі, Хабермас, Тофлер, Кардозо).
53.Типологія режимів за критерієм політичної модернізації (М.В.Ільїн, В.П.Горбатенко).
54.Сутність «дерева» цілей політичної модернізації.
55.Співвідношення права та політичної модернізації. Елементи політичної модернізації в праці Інглегарта Р. «Модернізація та постмодернізація».
56.Ендрейн Ч. «Порівняльний аналіз політичних систем. Ефективність політичного курсу та соціальні перетворення».
57.Формалізація відповідальності бюрократії як фактор політичної модернізації.
58.Бек У. «Суспільство ризику. На шляху до іншого модерну».
59.Політична наука про політичну модернізацію (США, Франція, Британія)
60.Поняття «трансформація політична» за українським дослідником М.І.Михальченко.
61.Сутність «кризового синдрому модернізації».
62.Революції як чинник політичної модернізації (Жан-Луї Кермон).
63.Екзогенна модернізація у країнах «третього світу».
64.Стивен Коен: соціальна еволюція на пострадянському просторі як Демодернізація.
65.Виконавча влада як фактор політичної модернізації.
66.Лінійно-прогресистська схема політичного розвитку (Кондорсе Жан Антуан).
67.Вплив ідейних концепцій на концеацію політичної модернізації Парсонса та Роберта Мертона.
68.С.Блек «Динаміка модернізації».
69.Моделі політичної модернізації: Данкварта Растоу («Про світ націй») та С. Хантінгтона («Політичний порядок в суспільствах, які змінюються»).
70.Відмінність ліберальної концепції Д.Лернера, С.М.Ліпсета від концепції Хантінгтон («Зіткнення цивілізацій»).
71.Парадигма «пізнього старту» А. Гершенкрона.
72.Систематизація підходів та ототожнення понять політичний розвиток та Політична модернізація. (О.Шпенглер).
73.Арендт Лейпхарт «Демократія в багатоскладових суспільствах».
74.Теорія політичного розвитку Альберта Хіршмана.
75.Специфіка традиційного суспільства Фердинанда Тьоніса.
76.Стратегії політичного розвитку Раджні Котхарі («Демократична політія та Соціальні зміни в Індії. Криза та можливості»).
77.Політичний розвиток: Джеймс Коулман та Люсьєн Пай.
78.Стадії політичного розвитку Брюса Рассета. П.Сорокіна та Арнольда Тойнбі.
79.Публічна політика як фактор модернізації.
80. Громадська активність як фактор політичної модернізації.

Приложенные файлы

  • docx 18913744
    Размер файла: 19 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий