pitannya do zaliku

Профорієнтологія

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

Сутність, мета та завдання профорієнтації.
Принципи здійснення профорієнтації.
Історія становлення профорієнтації.
Значення профорієнтаційної роботи в сучасному суспільстві
Особливості профорієнтаційної роботи в Україні на сучасному етапі її розвитку.
Досвід профорієнтаційної роботи в закордонних країнах: США, Англія, Японія, Германія.
Професійне самовизначення. Його етапи і структура.
Педагогічне керівництво професійним самовизначенням.
Формула вибору професії.
Основні помилки при виборі професії.
Труднощі при виборі професії
Компоненти системи профорієнтації.
Критерії ефективності профорієнтаційної роботи
Професійна інформація як компоненти системи.
Форми і методи профінформації.
Класифікація професій за Клімовим.
Класифікація професій за Гусейновою
Класифікація професій за Дж. Голландом
Професіограма, призначення, структура.
Професіографічна картка, призначення, структура.
Психограма, призначення, структура.
Професійна орієнтація в умовах служби зайнятості.
Мета і завдання професійної консультації. Її етапи.
Типи професійної консультації.
Принципи психологічної профконсультації.
Методи професійної консультації.
Методи психодіагностики в системі професійної консультації.
Професійно-етичні норми та правила психодіагностики
Профорієнтаційна карта і профконсультаційний висновок.
Особистісний професійний план. Типи ОПП.
Сутність, мета і завдання профвідбору (добору)
Види профвідбору.
Поняття професійної придатності.
Аспекти професійного відбору (добору)
Поняття професійної придатності та професійно важливих якостей особистості.
Профактивізація як процес включення школярів в пробу сил.
Мета і завдання професійних проб.
Фактори, що впливають на організацію і проведення професійних проб.
Етапи і аспекти професійних проб.
Організаційні форми професійних проб.
Сутність, мета і завдання соціально-професійної адаптації молоді.
Види адаптації. Етапи адаптації.
Значення адаптації в трудовому процесі.


Приложенные файлы

  • doc 18913840
    Размер файла: 42 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий