PITANNYa DO ZALIKU Z KURSU (4) 222

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З КУРСУ «ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА»

Основні теорії походження держави.
Сутність, ознаки та функції держави.
Форми держави.
Соціальні норми. Право як особливий вид соціальних норм.
Ознаки та функції права.
Основні джерела права.
Нормативно-правовий акт як основне джерело права.
Поняття, структура та види правових норм.
Систематизація законодавства.
Система права.
Правовідносини та їх складові елементи.
Правова держава та її ознаки.
Правопорядок. Правопорушення: ознаки та види.
Види та підстави юридичної відповідальності.
Загальна характеристика Конституції України.
Правовий статус особи.
Громадянство України.
Конституційні права громадян.
Конституційні обов’язки громадян.
Державний устрій сучасної України.
Статус Автономної Республіки Крим.
Основи місцевого самоврядування в Україні.
Судова влада в Україні.
Конституційний Суд України.
Конституційно-правовий статус народного депутата.
Конституційний статус Верховної Ради України.
Конституційний статус Президента України.
Центральні органи виконавчої влади.
Місцеві органи виконавчої влади.
Правоохоронні органи України.
Адвокатура і нотаріат.
Конституційний статус прокуратури.
Поняття адміністративних правовідносин та їх суб’єкти.
Адміністративні правопорушення.
Адміністративна відповідальність: поняття та види.
Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.
Поняття і джерела цивільного права.
Суб’єкти цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність.
Особливості кримінальної, цивільно-правової й адміністративної відповідальності неповнолітніх.
Поняття та форми власності, їх суб’єкти.
Поняття угоди і договору. Класифікація договорів.
Цивільно-правова відповідальність. ЇЇ підстави й види.
Право інтелектуальної власності.
Спадщина. Спадкування за законом і за заповітом.
Поняття та структура трудового законодавства.
Поняття та зміст колективного договору.
Загальні підстави виникнення та припинення трудових правовідносин.
Поняття та зміст трудового договору.
Припинення трудових правовідносин.
Трудова дисципліна: заохочення та дисциплінарні стягнення.
Матеріальна відповідальність та її види.
Робочий час та час відпочинку.
Порядок розгляду трудових спорів.
Правові основи сімейних відносин. Сімейний кодекс України.
Порядок укладення та припинення шлюбу.
Майнові та немайнові відносини подружжя.
Взаємні права і обов’язки батьків та дітей.
Усиновлення. Опіка і піклування, патронат.
Право громадян на житло. Загальні положення приватизації житла в Україні.
Договір найму житлового приміщення. Ордер на житло.
Поняття і джерела кримінального права.
Поняття, ознаки та види кримінальних злочинів.
Правові підстави притягнення до кримінальної відповідальності.
Підстави звільнення від кримінальної відповідальності
Мета і види покарань.
Авраменко 1-5
Барановська 6-10
Гудкова 11-15
Гуцаленко 16-20
Дайнека21-25
Корсак
Кузьменкова 26-30
Лукянчук 31-35
Любиченко 36-40
Мельник 41-45
Руденко 46-50
Талько 51-55
Чубенко 56-60
Кошмелюк 61-65
15

Приложенные файлы

  • doc 18913844
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий