Pitannya do ispitu 2009

Питання до іспиту з дисципліни Правознавство

Держава: поняття та ознаки.
Характеристика форм державного правління.
Характеристика форм державного устрою та політичного режиму.
Характеристика основних теорій походження держави.
Поняття та основні ознаки права.
.Право як особливий вид соціальних норм.
Поняття та ознаки ,що характеризують норму права . Структура правової норми.
Поняття джерела права та їх система.
Нормативно-правові акти як джерела права.
Межі дії нормативно-правових актів: в просторі , у часі , за колом осіб.
Систематизація законодавства: поняття , значення , форми.
Поняття галузі права та правового інституту.
Система права та система законодавства, їх співвідношення.
Поняття і форми реалізації права.
Застосування права як особлива форма його реалізації.
Характеристика стадій процесу застосування права.
Тлумачення правових норм: поняття, види та способи
Поняття і структура правовідносин.
Юридичні факти: поняття, значення та види.
Правомірна поведінка: поняття та її види.
Правопорушення: поняття, ознаки та види.
Склад правопорушення:поняття та зміст його елементів.
Юридична відповідальність: поняття, мета і принципи.
Види юридичної відповідальності. Заходи юридичної відповідальності.
Шлюб: поняття, ознаки, умови та порядок укладання.
Припинення та розірвання шлюбу.
Майнові права і обов’язки подружжя.
Особисті права і обов’язки подружжя.
Майнові права і обов’язки батьків і дітей.
Поняття, предмет та метод цивільного права України.
Об’єкти цивільно-правових відносин.
Суб’єкти цивільного права, їх загальна характеристика.
Фізичні особи, як суб’єкти цивільного права України.
Визнання особи безвісно відсутньою:підстави, порядок та наслідки.
Оголошення особи померлою: підстави, порядок та наслідки.
Поняття та ознаки юридичної особи.
Порядок та способи виникнення юридичних осіб.
Підстави порядок та способи припинення діяльності юридичних осіб.
Правочин: поняття, ознаки та види.
Умови дійсності цивільних правочинів.
Визнання правочинів недійсними та правові наслідки виконання недійсного правочину.
Види недійсних правочинів.
Поняття представництва. Сфера та межі дії представництва. Види представництва.
Поняття довіреності, форми та строк дії довіреності.
Зобов’язання: поняття, структура та види.
Процес (порядок) укладання договору.
Загальні умови виконання цивільних зобов’язань.
Способи забезпечення виконання зобов’язань.
Поняття та способи припинення цивільних зобов’язань.
Поняття, підстави то умови цивільно-правової відповідальності.
Збитки: поняття та їх структура.
Види цивільно-правової відповідальності.
Поняття та умови укладення шлюбу.
Припинення шлюбу.
Поняття, предмет та метод трудового права України.
Поняття, умови та види трудового договору.
Порядок укладання трудового договору. Документи необхідні при прийнятті на роботу.
Види зміни умов трудового договору.
Загальні підстави припинення трудового договору.
Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
Розірвання трудового договору з ініціативи власника.
Робочий час: поняття і види.
Режим та облік робочого часу.
Поняття і види часу відпочинку.
Відпустки: поняття та види.
Поняття трудової дисципліни. Дисциплінарна відповідальність, види дисциплінарних стягнень. Порядок їх застосування.
Заохочення як метод забезпечення трудової дисципліни.
Поняття, умови та види матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації.
Поняття трудових спорів, види та порядок їх вирішення.
Поняття державного управління та його ознаки.
Форми і методи управлінської діяльності.
Поняття, підстави адміністративної відповідальності.
Види адміністративних стягнень та їх зміст.
Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.
Поняття, структура та джерела кримінального права України.
Підстави кримінальної відповідальності. Поняття злочину та його ознаки.
Склад злочину та зміст його елементів.
Покарання: поняття, його мета та види покарань у кримінальному праві.
Обставини, що виключають суспільну небезпеку і протиправність діяння: необхідна оборона та крайня необхідність.
Стадії вчинення умисного злочину.
Поняття та види співучасті у злочині.Приложенные файлы

  • doc 18913846
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий