pitannya do ispitu

ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
У М. МЕЛІТОПОЛІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ
з дисципліни
«Легка атлетика з методиками викладання»

для студентів заочної форми навчання
галузь знань 0102 – фізичне виховання, спорт і здоров’я людини
напрям підготовки 6.010203 – здоров’я людини


Укладач:
ст. викладач
Лепіхіна В.Б.
Розглянуто і рекомендовано на засіданні кафедри здоров’я людини та
фізичної реабілітації
від “01” вересня 2015 р.
(протокол № 1)
Білет № 1

Техніка бігу на короткі дистанції.
Охарактеризуйте загально-розвиваючи та спеціальні вправи у легкій атлетиці.
Правила проведення змагань зі стрибків у довжину з розбігу, способами «зігнувшись», «прогнувшись» і «ножиці».

Білет № 2

Техніка бігу, низького старту, бігу по дистанції та фінішного зусилля.
Послідовне оволодіння підготовчими та спеціальними вправами.
Організація та проведення змагань з легкої атлетики.

Білет № 3

Правила проведення змагань зі спринту.
Поясніть особливості техніки потрійного стрибка та методику навчання.
Назвіть склад суддівської колегії.

Білет № 4

Охарактеризуйте тактику бігу на короткі дистанції та фінішного зусилля.
Правила проведення змагань зі спринту та середні дистанцій.
Послідовне оволодіння технікою підготовчих та спеціальних вправ для вивчення потрійного стрибка.

Білет № 5

Методика навчання техніці бігу на спринтерські дистанції.
Спеціальні вправи, які забезпечують виховання фізичних якостей, необхідних для метання.
Назвіть види змагань. Планування, підготовка та проведення змагань.Білет № 6

Назвіть принципи та методи послідовного оволодіння спеціальними вправами бігуна, стрибуна, метальника.
Правила проведення змагань з легкоатлетичних метань.
Охарактеризуйте спеціальні вправи, які забезпечують виховання фізичних якостей, необхідних для метання.Білет № 7

Назвіть принципи та методи послідовного оволодіння спеціальними вправами бігуна, стрибуна, метальника.
Правила проведення змагань.
Послідовне оволодіння технікою виконання "скоку", "кроку", "стрибка", приземлення.

Білет № 8

Техніка бігу на середні та довгі дистанції.
Назвіть частини, з яких складається метання спису.
Основні засоби вивчення техніки потрійного стрибка з розбігу, послідовне оволодіння технікою.

Білет № 9

Техніка та тактика бігу на витривалість.
Вивчення техніки метання диску.
Правила проведення змагань зі стрибків у довжину з розбігу.

Білет № 10

Техніка бігу по пересічній місцевості (фартлек).
Вивчення техніки метання «зі скачка».
Правила проведення змагань зі стрибків у довжину способом «прогнувшись».

Білет № 11

Охарактеризуйте техніку стрибків у довжину з розбігу.
Вдосконалення техніки спеціальних вправ для вивчення метання.
Послідовне оволодіння технікою виконання "скоку", "кроку", "стрибка", приземлення.

Білет № 12

Фізична підготовка в умовах аеробної роботи.
Аналіз техніки та методики штовхання ядра.
Техніка стрибків у довжину з розбігу «способом прогнувшись».
Білет № 13

Методика навчання економічності рухів під час бігу на середні дистанції.
Аналіз техніки та методика метання спису.
Основні засоби вивчення техніки потрійного стрибка з розбігу, послідовне оволодіння технікою.

Білет № 14

Правила проведення змагань з стрибків у довжину способом «прогнувшись.
Основи техніки легкоатлетичних метань.
Особливості техніки стрибків у довжину та методика викладання.

Білет № 15
Аналіз техніки потрійного стрибка, частини з яких складається стрибок.
Розташування бар'єрів на дистанціях та правила змагань з бігу з бар'єрами.
Послідовне оволодіння елементами техніки та технікою стрибків в довжину.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913854
    Размер файла: 54 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий