Pitannya do ispitu z menedzhmentu[1]

Тема 1. Організації, менеджери та успішне управління.
Підходи до поняття менеджмент" (сфери застосування). Комплекс дисциплін.
Завдання менеджменту, методологічна основа, об'єкт вивчення.
Загальні характеристики складних формальних організацій.
Необхідність управління організаціями, суб'єкт та об'єкт правління.
Рівні управління та основні категорії менеджерів.
Особливості управлінської праці, 3 категорії ролей (за Мінцбергом).
Загальні риси управлінської праці - предмет, характер, засоби та кінцевий результат.
Основні функції, що виконують керівники в процесі управління.
Складові успіху управління організацією.
10 .Взаємозв'язок цілей та ресурсів організацій.
Тема 2. Розвиток теорії та практики управління.
Особливості сучасних організацій (в порівнянні зі „старими").
Внесок школи наукового управління (Ф. Тейлор та інші) в розвиток управлінської думки.
Класична (адміністративна) школа, принципи управління за А. Файолем.
Школи взаємовідносин та поведінських наук. їх значення в еволюції менеджменту.
Школа науки управління (кількісний підхід).
Основні підходи в управлінні: процесний, системний, ситуаційний.
Організації, як відкриті системи. Ситуаційне мислення, щодо вирішення проблем організацій.
Системний підхід, щодо проблем організацій. З основні блоки методології.
Тема 3. Внутрішні змінні організації.
Основні підсистеми (змінні) організації та їх взаємовплив.
Значення внутрішніх змінних для керівника організації та можливість впливу на стан системи.
Цілі організації та підрозділів, як засіб координування дій.
Основні категорії завдань в організації, вплив спеціалізації на задачі працівників.
Підсистема „структура", функціональні області та сфера контролювання.
Поняття організаційної структури управління (ОСУ). Пласкі та багаторівневі ОСУ.
Класифікація технологій за Вудворд та Томпсоном. Вплив технології на завдання організації.
Підсистема „люди". Три аспекти вивчення персоналу в системі організації.
Тема 4. Зовнішнє оточення організації.
Вплив зовнішнього оточення та необхідність його врахування.
Основні фактори зовнішнього оточення: прямого та непрямого впливу.
Необхідність врахування керівником факторів безпосереднього впливу на організацію.
Вплив організацій на зовнішнє оточення. Організаційний дарвінізм.
Характеристики зовнішнього оточення та їх вплив на організацію та підрозділи.
Конкурентоспроможність продукції та порядок її визначення за експертним методом.
Тема 5. Комунікації (обмін інформацією) в організації.
Значення пов'язуючих процесів в управлінні.
Необхідність процесів комунікації в організації. Формальні та неформальні комунікації.
Особливості інформації як товару. Вимоги до повідомлень, визначення якості повідомлень.
Критерії якості інформаційних повідомлень та показники щодо їх визначення.
Різновиди комунікацій в організації. Вертикальні комунікації.
Різновиди комунікацій в організації. Горизонтальні комунікації.
Різновиди комунікацій в організації. Комунікації керівника з підлеглими.
Різновиди комунікацій в організації. Зовнішні та неформальні комунікації, їх використання керівниками організації.
Комунікаційний процес та його основні елементи.
10.Основні етапи процесу обміну інформацією.
11.Зворотній зв'язок в процесі комунікацій та його значення.
Подолання інформаційного шуму в процесі комунікацій.
Подолання перешкод в ефективних комунікаціях. Бар'єри, пов'язані зі сприйняттям інформації.
Бар'єри на шляху міжособистих комунікацій та їх подолання. Семантичні бар'єри.
Невербальні перешкоди в комунікаціях.
Вміння вислуховувати інформацію та 10 правил за Кітом Девісом.
Тема 6. Прийняття управлінських рішень.
Організаційні рішення, їх значення та місце в процесі управління.
Запрограмовані та незапрограмовані рішення. Розробка процедури. Компроміси.
Три основні підходи до прийняття рішень. Використання підходів на різних рівнях менеджменту організацій.
Раціональний підхід, його основні етапи. Визначення попередньої проблеми та її діагнозування.
Етапи раціонального підходу. Значення обмежень та критеріїв в процесі прийняття рішення.
Раціональне рішення. Визначення та оцінка альтернатив.
Основні групи факторів, що впливають на керівника в процесі прийняття рішення. Цінності керівника.
Вплив інформаційних обмежень на процес прийняття рішення. Визначення доцільності додаткової інформації.
Середовище прийняття рішення та його вплив на керівника.
Взаємозв'язок рішень в організації та необхідність врахування наслідків рішення.
Тема 7. Організація взаємодії та повноваження.
Значення та необхідність делегування в організації.
Відповідальність та повноваження, обмеження повноважень.
Різновиди делегування.
Лінійні та штабні повноваження.
Типи адміністративних апаратів (штабів).
Тема 8. Побудова організації.
Формування організаційної структури управління, етапи організаційного проектування.
Фактори, що впливають на вибір ОСУ.
Посадові інструкції та їх основні розділи.
Бюрократичні ОСУ, переваги та недоліки лінійних, функціональних та лінійно- функціональних ОСУ.
Дивізіональні ОСУ та департаменталізація. 6. Органічні (адаптивні) ОСУ.
Тема 9. Мотування
Розвиток поняття "мотивування", первісні концепції.
Модель мотивування через потреби. Зовнішні та внутрішні винагороди.
З, Змістовні теорії мотивування
9. Процесні теорії мотивування


Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає списку

Приложенные файлы

  • doc 18913859
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий