Plani Seminariv IstorUkr Standart

1. Київська Русь та початки української державності.
Київська Русь  – могутня європейська [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], одна із найбільших в світовому колі держав середньовіччя. Вона започаткувала міцний буфер між азійським сходом і европейським заходом, стала першим захисником европейських держав від кочових, войовничих [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] сходу. Київська Русь започаткувала [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], бо без неї не було б усіх наступних етапів [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] державотворення. Матеріальні, духовні, історичні традиції Київської Русі  зокрема - мова, [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], національні кольори, символи-тризуб і т. д. перейшли в наступні часи нашої [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Руси-праукраїнці були основою державотворчого етносу на центральній території великої держави – імперії.
Питання для семінару.
1. Концепції походження Русі.
2.Виникнення Київської Русі. Князювання Олега, Ігоря, Ольги та Святослава.
3. Правління князя Володимира. Запровадження християнства на Русі.
4. Правління Ярослава Мудрого. «Руська Правда».
5. Правління Володимира Мономаха. . Політична система Київської Русі.
6. Монголо-татарська навала та її значення в історії України.

Схема та вид доповіді.
1. Концепції походження Русі. Тип доповіді – усна розповідь.
Охарактеризувати Норманську та Антинорманську теорії .Дати визначення поняття «Русь».
2. Виникнення Київської Русі. Князювання Олега, Ігоря, Ольги та Святослава. Тип доповіді - усна розповідь. Мультимедійна презентація.
Описати умови виникнення давньоруської держави. Дати характеристику правління Олега, Ольги та Ігоря. Охарактеризувати правління та особливості зовнішньої і військової політики князя Святослава.
3. Правління князя Володимира. Запровадження християнства на Русі.. Тип доповіді - усна розповідь.
Дати характеристику внутрішній політиці Володимира. Описати причини введення християнства та умови його запровадження.
4. Правління Ярослава Мудрого. «Руська Правда». Тип доповіді – усна розповідь.
Охарактеризувати правління Ярослава Мудрого, його внутрішню та зовнішню політику Дати характеристику правової системи русі та «Руської Правди» як універсальної системи правовідносин.
5. Правління Володимира Мономаха. Політична система Київської Русі. Тип доповіді – усна розповідь. Мультимедійна Презентація.
Проаналізувати правління Володимира Мономаха. Описати особливості спротиву політичної системи Русі. Дати визначення феодалізм.
6. Монголо-татарська навала та її значення в історії України. Тип доповіді – усна розповідь.
Проаналізувати характер впливу монголо-татар на Київську русь. Дати визначення поняттю «монголо-татарське іго».

Теми рефератів та доповідей.
1.Князь Святослав-завойовник.
2. Релігія давніх слов’ян.
3.Княгиня Ольга – перша жінка на київському престолі.
4. «Руська Правда» як система давньоукраїнського права.

Література для підготовки до семінару.
1 Бойко О.Д. Історія України. – Київ; Академія, 1999.
2.Гунчак Т. Україна, перша половина ХХ століття. – Київ: Либідь, 1993. – С. 221-246.
3.  Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992. – С. 116-139.
4.Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. Посібник. – К.: Знання - Прес, 2003. – 733 с.
5. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] / Редкол.: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (голова) та ін.. Київ: Наукова думка, 2008. Т. 4:Ка-Ком. С. 528.
6. В. Я. Білоцерківський Історія України. Київ: 2007. (укр.)
7. Давня історія України: У 2 кн.. Київ: 1995. (укр.)

Cемінар № 2. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав.
В 40-х роках ХІV ст. українські землі зазнали розчленування. Після війни 13511352 рр. між Польщею і Литвою Галичина залишилась під владою Польщі, а Берестейщина і Волинь перейшли до Литовської держави. Поставши в середині XIII ст., Литовська держава поступово посилює свій вплив і розширює територію. Так, за князя Гедиміна (13161341 рр.) вона захоплює значну частину Білорусі, а його сини Ольгерд і Кейстут приєднують Чернігово-Сіверщину (13571358 рр.), Поділля (1363 р.), Київщину (1362 р.). Відтепер історія українських земель стає пов'язаною з історією феодальної Литви..

Питання для семінару.
1.Виникнення Литовського князівства та входження українських земель до складу Литви.
2.Кревська унія та її наслідки.
3. Люблінська унія та її значення для України. Україна під владою Польщі.
4. Берестейська церковна унія та її наслідки.

Схема та вид доповіді.
1. Виникнення Литовського князівства та входження українських земель до складу Литви. Тип доповіді – усна розповідь.
Охарактеризувати умови та причини входження українських земель до складу Литви. Описати умови литовського правління.
2. Кревська унія та її наслідки. Тип доповіді - усна розповідь. Мультимедійна презентація.
Описати умови укладення Кревської унії та її сутність. Охарактеризувати наслідки прийняття Кревської унії.
3. Люблінська унія та її значення для України. Україна під владою Польщі. Тип доповіді - усна розповідь.
Дати характеристику Люблінської унії та умови його запровадження. Описати становище українського населення під владою Польщі
4. Берестейська церковна унія та її наслідки. Тип доповіді – усна розповідь.
Охарактеризувати релігійну ситуацію епохи та охарактеризувати прични і умови укладення Берестейської унії. Описати сутність церковного розколу 1696 року.

Теми рефератів та доповідей.
1.Князь Костянтин Острозький.
2.Становище православ’я в Речі Посполитій.
3.Церковні братства та їх роль в українській історії.
4.Грюнвальдська битва 1410 року.
Література для підготовки до семінару.
1 Бойко О.Д. Історія України. – Київ; Академія, 1999.
2.Гунчак Т. Україна, перша половина ХХ століття. – Київ: Либідь, 1993. – С. 221-246.
3.  Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992. – С. 116-139.
4.Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. Посібник. – К.: Знання - Прес, 2003. – 733 с.
5. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] / Редкол.: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (голова) та ін.. Київ: Наукова думка, 2008. Т. 4:Ка-Ком. С. 528.
6. В. Я. Білоцерківський Історія України. Київ: 2007. (укр.)
8. Давня історія України: У 2 кн.. Київ: 1995. (укр.)

Cемінар № 3. Козацька доба в історії України.
На початку XVII ст. козацтво виступає вже добре зорганізованою національно-політичпою силою, з якою мусив рахуватися світ. Нс-зникаюча воєнна загроза, що протягом майже двох століть тримала українських чоловіків у напрузі, виробила постійну готовність до опору, відповідну психологічну установку. Як писав М. Гоголь, Україна, де всі кордони пролягають полем, де немає жодного природною захисту (ні річками, ні морем, ні горами), була завжди землею нашесть і спустошень землею страху, і тому, говорив він, маючи на увазі козацтво, в ній міг сформуватися тільки народ войовничий, відчайдушний, сильний своїм єднанням.

Питання для семінару.
1.Виникнення козацтва та заснування Запорізької січі. Дмитро Вишневецький.
2.Гетьманування Петра Сагайдачного.
3. Визвольна війна українського народу (1648-1657рр).
4. Українська козацька держава у XVІІ- XVІІІ ст. Іван Мазепа.

Схема та вид доповіді.
1. Виникнення козацтва та заснування Запорізької січі. Дмитро Вишневецький. Тип доповіді – усна розповідь.
Охарактеризувати умови та причини виникнення козацтва як військової сили та політичного суб’єкта. Охарактеризувати роль Дмитра Вишневецького у організації козаків.
2. Гетьманування Петра Сагайдачного. Тип доповіді - усна розповідь. Мультимедійна презентація.
Описати умови специфіку правління П. Сагайдачного: походи на Крим і Туреччину, Москву, Хотинську війну. Суспільно-політична діяльність П. Сагайдачного.
3. Визвольна війна українського народу (1648-1657рр). Тип доповіді - усна розповідь.
Описати причини суспільного невдоволення та умови виникнення повстання 1648 р. Описати роль Б. Хмельницького у національно-визвольній війні. Визначити основні дати та результати воєнних дій
4. Українська козацька держава у XVІІ- XVІІІ ст. Іван Мазепа. Тип доповіді – усна розповідь.
Охарактеризувати політичну ситуацію епохи після Б. Хмельницького. Причини Руїни. Описати політику лівобережних та правобережних гетьманів та роль І. Мазепи в національній історії.


Теми рефератів та доповідей.
1.КнязьДмитро Вишневецький.
2.Іван Сірко у боротьбі з татарами.
3.Богдан Хмельницький як провідник українського козацтва.
4.Іван Мазепа та його роль в історії.

Література для підготовки до семінару.
1 Бойко О.Д. Історія України. – Київ; Академія, 1999.
2.Гунчак Т. Україна, перша половина ХХ століття. – Київ: Либідь, 1993. – С. 221-246.
3.  Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992. – С. 116-139.
4.Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. Посібник. – К.: Знання - Прес, 2003. – 733 с.
5. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] / Редкол.: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (голова) та ін.. Київ: Наукова думка, 2008. Т. 4:Ка-Ком. С. 528.
6. В. Я. Білоцерківський Історія України. Київ: 2007. (укр.)
7. Давня історія України: У 2 кн.. Київ: 1995. (укр.)
Cемінар № 4. Боротьба за відновлення державності українського народу (1917-1921).
У новітній історії України період з березня 1917 р. по березень 1921 р. посідає особливе місце. Це драматичний, вкрай суперечливий і водночас насичений важливими політичними і соціально-економічними подіями період української національно-демократичної революції, громадянської війни та іноземної збройної інтервенції.Гостра політична боротьба, змагання за незалежність України в 1917-1921 рр., за її державність піднесли національну свідомість українського народу, який зробив вагомий внесок не лише в історію України, а й в історію Європи, світову історію. На міжнародній політичній арені було поставлене "українське питання" і продемонстровані перші кроки його вирішення.
Питання для семінару.
1. Лютнева революція в Росії та Українська Центральна Рада. Універсали Центральної ради
2. Гетьманат П.Скоропадського. Зовнішня і внутрішня політика Української держави.
3. Директорія УНР. Діяльність С.Петлюри.
4.Боротьба в Галичині. ЗУНР.
5. Причини поразки української державності в 1917-1921 роках.

Схема та вид доповіді.

1.Лютнева революція в Росії та Українська Центральна Рада. Універсали Центральної ради. Тип доповіді – усна розповідь.
Вказати особливості положення українських земель у складі Росії та описати причини революції. Охарактеризувати правління Центральної ради та сутність її універсалів. Вказати причини укладення брестського договору з Центральними державами.
2.Гетьманат П.Скоропадського. Зовнішня і внутрішня політика Української держави. Тип доповіді - усна розповідь. Мультимедійна презентація.
Охарактеризувати умови встановлення Гетьманату. Дати характеристику Зовнішньої та внутрішньої політики Скоропадського. Охарактеризувати причини поразки Гетьманату.
3. Директорія УНР. Діяльність С.Петлюри. Тип доповіді - усна розповідь.
Описати причини встановлення УНР та приходу до влади Директорії. Охарактеризувати особливості правління Директорії. Вказати причини поразки Директорії УНР.
4.Боротьба в Галичині. ЗУНР. Тип доповіді – усна розповідь.
Охарактеризувати умови перебування України в складі Австро-Угорщини. Проаналізувати причини революції та встановлення ЗУНР. Описати особливості війни ЗУНР з Польщею та вказати причини її поразки.
5.Причини поразки української державності в 1917-1921 роках. Тип доповіді – усна розповідь. Мультимедійна Презентація.
Охарактеризувати особливості внутрішього становища України. Визначити специфіку міжнародної політичної ситуації того часу. Вказати на зовнішні та внутрішні причини поразки української державності.

Теми рефератів та доповідей.
1.Михайло Грушевський – перший Президент України.
2.Головний отаман УНР Симон Петлюра.
3.Нестор Махно в історії України.
4.Інтервенція Антанти на українські землі.
5.Роль української інтелігенції у суспільно-політичних процесах 1917-1921 рр.
Література для підготовки до семінару.
1.Бойко О.Д. Історія України. – Київ; Академія, 1999.
2.Гунчак Т. Україна, перша половина ХХ століття. – Київ: Либідь, 1993. – С. 221-246.
3.  Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992. – С. 116-139.
4.Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. Посібник. – К.: Знання - Прес, 2003. – 733 с.
4.Субтельний О. Україна. Історія. – Київ, Либідь, 1992 – С.392-430.
5. Історія України. Навчальний посібник. За ред. В. А. Смолія. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 1997. - С. 184-261.
6.Історія України. Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Вид. 2-ге, зі змінами. - Львів: Світ, 1998. - с. 218-251.
7.Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада: Навч. посібник. - К.: 3аповіт, 1997.
8.Литвин М. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. - Львів, 1998.
9.Волковинський В. Нестор Махно. Легенди і реальність. - К., 1994.
10Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій Українських Збройних Сил 1917-1921. - К.: Україна, 1995.
11.Україна крізь віки: В 15 Т. -Т. 10 Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. / О. С. Рублов, О. П. Реєнт. - К.: Альтернативи, 1999.
12. Українська революція і державність (1917-1920 рр.). - Кер. авт. колективу І. Л. Гошуляк. - К.: ПВ, 1998.
13.Лозовий В. С. Пошук Директорією ідейно-політичних засад відновлення діяльності УНР. - Укр. іст. ж-л, № 5, 2000.


Cемінар № 5. Україна в умовах тоталітарної системи (1922-1939 рр.).
Зміцнення тоталітаризму в Україні, як і в СРСР загалом, у 2030-х роках свідчать утвердження комуністичної форми тоталітарної ідеології; монополізація влади більшовицькою партією, усунення з політичної арени інших політичних партій; зрощення правлячої партії з державним апаратом; одержавлення суспільства, зміцнення централізованого керівництва економікою. Масові репресії, що набули в 2030-х роках різних форм (розкуркулення, депортації, голодомор, викриття «шкідницьких організацій» та ін.), були важливою умовою функціонування тоталітарного режиму, оскільки вони в політичній сфері придушували опозиційні сили, нейтралізували потенційних противників системи, блокували розвиток громадянського суспільства, давали змогу майже повністю контролювати розвиток суспільних процесів; в економічній сфері сприяли підтриманню основного стимулу до праці страху, забезпечували систему дармовою робочою силою; у соціальній сфері розколювали суспільство, протиставляли його верстви одну одній, створювали атмосферу взаємної підозри та недовіри, шляхом перманентних пошуків ворога (хто не з нами, той проти нас) забезпечували збереження важливих функціональних якостей системи дисципліни та єдності.
Питання для семінару.
1. Комуністична диктатура на українських землях.
2.Українізація та НЕП 20-рр ХХ ст.
3. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид українського народу.
4. Західна Україна в 20-30 рр. ХХ ст. Діяльність ОУН.

Схема та вид доповіді.

1. Комуністична диктатура на українських землях. Тип доповіді – усна розповідь.
Вказати причини встановлення комуністичної диктатури в Україні та її сутність. Описати політику «воєнного комунізму» в Україні.
2. Українізація та НЕП 20-рр ХХ ст. Тип доповіді - усна розповідь. Мультимедійна презентація.
Охарактеризувати умови та причини запровадження українізації та НЕПу КПРС. Наслідки українізації.
3. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид українського народу. Тип доповіді - усна розповідь.
Описати причини та наслідки Голодомору. Назвати організаторів Голодомору. Визначити сутність політики Сталіна щодо українців. Охарактеризувати поняття геноциду.
4. Західна Україна в 20-30 рр. ХХ ст. Діяльність ОУН. Тип доповіді – усна розповідь.
Охарактеризувати умови перебування України в складі Польщі. Дати визначення поняттям «пацифікація» та «полонізація». Проаналізувати причини революційної діяльності ОУН та визначити сутність цієї організації. Охарактеризувати поняття націоналізму

Теми рефератів та доповідей.
1. Комунізм як теорія та практика
2.Український націонал-комунізм
3.Організатори Голодомору в Україні. Справа СБУ.
4.Ідологія та мета діяльності ОУН.
Література для підготовки до семінару.
1.Бойко О.Д. Історія України. – Київ; Академія, 1999.
2.Гунчак Т. Україна, перша половина ХХ століття. – Київ: Либідь, 1993. – С. 221-246.
3.  Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992. – С. 116-139.
4.Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. Посібник. – К.: Знання - Прес, 2003. – 733 с.
4.Субтельний О. Україна. Історія. – Київ, Либідь, 1992 – С.392-430.
5. Історія України. Навчальний посібник. За ред. В. А. Смолія. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 1997. - С. 184-261.
6.Історія України. Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. Вид. 2-ге, зі змінами. - Львів: Світ, 1998. - с. 218-251.
7. Україна між двома світовими війнами (1918 - 1939) // Жуковський А. Субтельний О. Нарис історії України. - Львів, 1991. - С.106.
9. Політичні режими на українських землях у 20-30 роки ХХ ст. / /Політична історія України: Посібник для студентів вищих навч. закладів / За ред В. І. Танцюри. - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - С. 328.
10. Коваль В. С. За що і з ким боролися ОУН - УПА // Україна ХХ ст. Проблеми національного виродження / Зб. наук. праць. - Київ: Наукова думка, 1993. - С. 91.
11. Голодомор 1932–1933 років: Геноцид українського народу: Виставка/ Автори виставки: Д. Гетьман, І. Юхновський; Український ін-т національної пам'яті.  К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2008.  48 с.  К-2.
12. Голодомор 1932–1933 років і Україні: злочин влади  трагедія народу: Документи і матеріали/ Упоряд. В. С. Лозицький, О. В. Бажан, С. І. Власенко та ін.  К.: «Ґенеза», 2008.  504 с.  К-2


Cемінар № 6. Україна в Другій світовій війні.

Друга світова війна - страхітливе явище світової історії. Вона втягнула в свою орбіту 61 державу, 80 % населення земної кулі і тривала довгих шість років. Війна забрала більш як 57 мільйонів життів, з них 27 мільйонів - у Радянському Союзі. Біди і страждання, яких зазнали народи, незмірні.

Питання для семінару.
Українські землі в 1939-1941 роках. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР.
Початок та причини радянсько-німецької війни 1941 року. Україна в планах нацистської Німеччини.
Військові поразки Червоної Армії та німецька окупація України.
Звільнення України від німецьких військ та повернення радянської влади. Наслідки Другої світової війни для України.
Рух опору проти німецької окупації. Роль УПА у визвольній боротьбі.

Схема та вид доповіді.

Українські землі в 1939-1941 роках. Приєднання західноукраїнських земель до СРСР. Тип доповіді – усна розповідь.
Вказати особливості положення українських земель у складі Польщі. Охарактеризувати умови пакту Молотова-Ріббентропа. Описати особливості «радянізації» західної України.
Початок та причини радянсько-німецької війни 1941 року. Україна в планах нацистської Німеччини. Тип доповіді - усна розповідь. Мультимедійна презентація.
Описати причини ІІ світової війни та її ініціаторів. Дати характеристику планів завоювання українських земель Німеччини крізь призму політичної доктрини нацизму. Охарактеризувати умови нападу Німеччини на СРСР.
Військові поразки Червоної Армії та німецька окупація України. Тип доповіді - усна розповідь.
Описати причини військових поразок Червоної армії у 1941 році. Охарактеризувати особливості окупаційної політики ІІІ Рейху щодо українського населення.
Звільнення України від німецьких військ та повернення радянської влади. Наслідки Другої світової війни для України. Тип доповіді – усна розповідь.
Охарактеризувати умови та особливості звільнення України від нацистів. Проаналізувати та порівняти втрати України у ІІ Світовій війні у порівнянні з іншими державами.
Рух опору проти німецької окупації. Роль УПА у визвольній боротьбі. Тип доповіді – усна розповідь. Мультимедійна Презентація.
Описати особливості спротиву українського народу німецьким військам. Охарактеризувати боротьбу радянських партизан та УПА з нацистами.

Теми рефератів та доповідей.
Євген Коновалець – засновник ОУН.
Акт 30 червня 1941 року про відновлення української державності.
Україна та українці в нацистській доктрині А. Гітлера.
Внесок українців у перемогу над фашизмом.
Роль українських медиків у Другій Світовій війні.
Література для підготовки до семінару.
Бойко О.Д. Історія України. – Київ; Академія, 1999.
Гунчак Т. Україна, перша половина ХХ століття. – Київ: Либідь, 1993. – С. 221-246.
  Жуковський А., Субтельний О. Нарис історії України. – Львів, 1992. – С. 116-139.
Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. Посібник. – К.: Знання - Прес, 2003. – 733 с.
Коваль М.В. Український народ у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. //Укр.іст.журн. – 1990. - № 3. – С. 88-95.
Субтельний О. Україна. Історія. – Київ, Либідь, 1992 – С.392-430.
Фашистська окупація України в 1941-1944 рр. у працях західних вчених. // Укр.іст.журнал. 1994. - № 5. – с.127-136.

Cемінар № 7. Україна в 1945х-1990х рр.

Процес консервації тоталітарного режиму в СРСР у повоєнний період вимагав остаточного утвердження сталінської ідеологічної доктрини, саме тому в цей час, з одного боку, активізується пропагандистська обробка населення, з іншого – посилюється тиск на інтелігенцію. Все, що виходило за межі офіційної доктрини, чи брало під сумнів її постулати, категорично відкидалося системою.

Питання для семінару.
Голодомор 1946-1947 рр. Рух Опору комуністичному режиму на західній Україні.
Хрущовська «Відлига» та особливості соціально-економічного становища України в 1954-1964 роках.
Епоха «Застою» в період правління Л. Брєжнєва. Особливості соціально-економічного становища України в 1964-1985 роках.
Дисидентський рух як форма спротиву тоталітарній системі.

Схема та вид доповіді.

Голодомор 1946-1947 рр. Рух Опору комуністичному режиму на західній Україні. Тип доповіді – усна розповідь.
Вказати особливості та причини Голоду 1946-47 рр. Охарактеризувати причини боротьби загонів УПА проти радянської влади. Описати особливості «радянізації» західної України.
Хрущовська «Відлига» та особливості соціально-економічного становища України в 1954-1964 роках. Тип доповіді - усна розповідь. Мультимедійна презентація.
Описати причини лібералізації політичного режиму та її ініціаторів. Дати характеристику соціально-економічної політики М. Хрущова.
Епоха «Застою» в період правління Л. Брєжнєва. Особливості соціально-економічного становища України в 1964-1985 роках. . Тип доповіді - усна розповідь.
Описати причини скорочення лібералізації та повернення до жорсткого політичного курсу Л. Брєжнєвим. Охарактеризувати особливості економічного становища України в 70-80 роки ХХ ст.
Дисидентський рух як форма спротиву тоталітарній системі. Тип доповіді – усна розповідь. Мультимедійна Презентація.
Охарактеризувати умови поняття дисиденства та його сутність. Проаналізувати та порівняти діяльність відомих правозахисників та дисидентів.
Теми рефератів та доповідей.
Степан Бандера – лідер ОУН.
Роман Шухевич як провідник визвольного руху.
Василь Кук – останій головнокомандувач УПА.
Українські дисиденти та їхній внесок у захист прав людини та громадянина в СРСР.
В'ячеслав Чорновіл та його роль у здобутті незалежності України.

Література для підготовки до семінару.

Валерій Майданюк. Національна ідея та державна незалежність: елітарний аспект. Часопис Молода Нація. http://moloda-naciya.smoloskyp.org.ua/?p=14.
Бойко О. Історія України – К., 1999.- С. 418 – 439.
Історія України: Курс лекція .У 2т. – Т.2. – С. 355 – 403.
Історія України / Під ред. В.А. Смолія . – К.,1997. – С. 326 – 340.
Авторхаков А. Империя Кремля. – М.: Минск 1991.
Воронов І., Пилявець Ю. Голод 1946 – 1947. – К., 1991.
Дзьюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація // Вітчизна. – 1990. – №5–7.
Коваль М. Українська РСР у період відбудови і розвитку народного господарства, 1945 – 1955рр. // УІЖ. – 1990. №4.
Курносов Ю. Суспільно – політичний розвиток Української РСР в 50- і – І половині 60-х рр. // УІЖ – 1990. – №5.


Приложенные файлы

  • doc 18913860
    Размер файла: 123 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий