pitannya do ispitu z osnov okhoroni pratsi


Предмет і задачі курсу “Охорони праці”, його складові частини та зв’язок з іншими дисциплінами.
Методи боротьби з шумом та вібраціями.
Гарантії прав громадян на праці та її охорону. Пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
Методи виміру та нормування шуму вібрацій.
Колективний договір.
Електромагнітні поля, дія на організм, нормування та методи захисту.
Трудовий договір.
Іонізуючі випромінювання, нормування та методи захисту.
Державне управління охороною праці.
Вимоги до приміщень, призначених для роботи з джерелами випромінювання.
Система управління охороною праці на підприємстві.
Нормування шкідливих речовин.
Контроль за станом охорони праці на підприємстві.
Призначення та різновиди вентиляційних систем.
Служба охорони праці на підприємстві.
Характеристики шумового впливу.
Комісія з питань охорони праці підприємства.
Види освітлення, норми освітлення виробничих приміщень.
Навчання з питань охорони праці.
Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини.
Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. Схема взаємодії органів нагляду та конторолю за діями адміністрації підприємства з питань охорони праці.
Види електричних травм та причини летальних наслідків від лії електричного струму.
Повноваження і права профспілок трудових колективів у здійсненні контролю з питань охорони праці.
Вплив шкідливих речовин на організм людини.
Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.
Загальні засоби та заходи нормалізації параметрів мікроклімату.
Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.
Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок за нормальних режимів роботи.
Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.
Фактори, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
Розслідування та облік професійних захворювань на виробництві.
Вплив параметрів мікроклімату на самопочуття людини.
Розслідування та облік аварій на виробництві.
Способи та засоби пожежогасіння.
Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюванності на виробництві.
Класифікаційні групи працюючих з електрообладнанням.
Фінансування охорони праці.
Значення захисного заземлення, занулення, захисного вимкнення, пристроїв захисного вимкнення.
Класи умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності.
Характеристика та ступінь впливу електричного струму на організм людини.
Класи умов праці за показниками важкості і напруженності трудового процесу.
Основні причини пожеж.
Гарантії прав громадян на працю та охорону. Пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.
Державне управління охороною праці.
Система попередження пожеж.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913865
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий