Pitannya do ekzamenu


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ЯК ПИТАННЯ ПОТОЧНОГО ТА СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ
Юридична психологія
Предмет та завдання юридичної психології. Як вони змінювалися у історичному просторі 19-20 ст.?
Історія розвитку юридичної психології.
Рання юридична психологія. Формування юридичної психології як науки.
Система сучасної вітчизняної юридичної психології.
Методи юридичної психології. Їх відмінність від загальнопсихологічних методів.
Класифікація методів А.Р.Лурія та Б.Г.Ананьєва.
Методи юридичної психології (метод суб'єктивного спостереження – інтроспекції; метод бесіди; анкетний метод; метод інтерв'ю; біографічний метод; метод узагальнення незалежних характеристик; експериментальний метод; метод тестів; метод аналізу продуктів діяльності людини; метод психологічного аналізу документів).
Поліграф, історія розвитку та сучасне застосування. Принципи роботи з поліграфом у юридичній психології.
Основні теорії юридичної психології (психоаналіз, аналітична психологія, індивідуальна психологія, біхевіоризм, транс персональна психологія, гуманістична психологія).
Методи дослідження особистості юриста.
Добір засобів діагностики психічних процесів юриста.
Батарея психологічних методик для дослідження особистості працівника юридичної сфери.
Завдання психолога при проведенні профвідбору в юридичній сфері.
Складання рекомендацій щодо мотиваційного потенціалу з урахуванням індивідуально-типічних особливостей робітника юридичної сфери.
Дослідження ефективності способів регуляції емоційних станів робітника юридичної сфери.
Дослідження індивідуально-особистісних рис юриста.
Складання психологічної характеристики робітника юридичної сфери.
Психологічні особливості діяльності юриста.
Формування особистості юриста.
Особистісний підхід у юридичній психології.
Психічні процеси та якості у юридичної психології.
- воля - інтуїція - темперамент
- емоції - мислення - характер
- пам’ять - уява - акцентуація.
Особистість та соціальна група у юридичній психології.
Дослідження згуртованості групи робітників юридичної сфери.
Поняття групових занять з робітниками юридичної сфери.
Свідомість та самосвідомість. Громадянська відповідальність особистості у юридичній психології.
Вплив групи на формування особистості.
Психолого-педагогічні аспекти та детермінанти формування особистості у юридичній психології.
Професіограми фахівців у юридичній психології.
Особистість юриста і професійний аспект його діяльності: психологія слідчої діяльності, психологія прокурорської, нотаріальної та адвокатської діяльності.
Вплив соціально-психологічної дезадаптації на рівень поведінки індивіда, що відхиляється.
Зв’язок соціальної дезадаптації та криміналізації індивіда.
Поняття первинної, вторинної, третинної профілактики у юридичній психології
34.Поняття правосвідомості. Розвиток правосвідомості індивіда.
35.Ресоціалізація і корекція поведінки засуджених.
36.Психологічні основи процесу перевиховання засуджених.
37.Поняття віктимності. Евентульна та децидівна віктімність.
38.Колективи осуджених і їхня психологічна характеристика.
39. Динаміка особистості засуджених і виховний процес.
40. Психологічний портрет осудженого, який складається психологом.
41. Соціалізація як фактор злочинності.
42. Психологічні особливості ведення справ неповнолітніх.
43.Завдання виправно-трудової психології (завдання психолога у виправно-трудових закладах).
44. Психологія неповнолітніх: вікові особливості, що сприяють криміналізації.
45. Підбір психодіагностичних методик для складання психологічного портрету потерпілого.
46. Дослідження індивідуально-психологічних рис потерпілого.
47. Профілактика кримінальної поведінки.
48. Підліток та злочин: соціальні, психологічні та біологічні детермінанти.
49. Відмінність жіночої та чоловічої злочинності.
50. Виправно-трудова і корекційна психологія.

Приложенные файлы

  • docx 18913866
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий