Pitannya do derzhavnogo ispitu 2013

Питання до державного іспиту 2013-2014 н.р.
Додавання і віднімання багатоцифрових чисел.
Формування навичок письмового ділення.
Складіть всі види (вісім) простих задач на віднімання.
Складіть тестові задачі, які розв’язуються дією множення: на знаходження добутку як суми однакових доданків, на збільшення числа в кілька разів, на збільшення числа у непрямій формі, знаходження невідомого діленого.
Методика формування навичок письмового множення.
Ознайомлення учнів з діями множення і ділення у 2 класі.
Прийоми навчання поза табличного множення і ділення в межах ста і тисячі. Навчання ділення з остачею.
Формування уявлень учнів про площу фігури.
Скільки є видів простих задач на додавання? Складіть задачі цих видів. Який прийом застосовується з метою узагальнення знань про поняття «задача, яка розв’язується дією додавання»?.
Вчитель сформулював завдання до вправи «Порівняйте суми і різниці і, не обчислюючи» поставте знаки «<», «>», «=»:
45+3 45+5; 42–2 45 –2; 58+20 56+20; 63–60 63–58.
Які знання використали учні при порівнянні виразів? Які ще знання можуть використати діти при порівнянні виразів. Наведіть приклади.
Формування навичок письмового додавання і віднімання.
Методика ознайомлення учнів з прикладами залежності між величинами (швидкість, час, відстань; ціна, кількість, вартість).
Вивчення усної і письмової нумерації в межах тисячі. Вивчення нумерації багатоцифрових чисел.
Знайдіть у підручнику з математики для 4 класу задачі на середнє арифметичне, в яких би йшлося про середню масу твари
·н, середню врожайність овочів, фруктів, зерна. Запишіть розв’язання однієї із задач окремими діями з письмовим поясненням у запитальній формі і способом складання виразу з письмовим поясненням. Яка з цих форм запис запису близька до правила знаходження середнього арифметичного?
Вивчення усних прийомів додавання і віднімання чисел в межах сотні і тисячі.
Формування початкових уявлень про дроби.
Ознайомлення учнів з діями множення і ділення у 2 і 3 класах.
Як доцільно проводити аналіз задачі: На одній вулиці села 46 будинків, на другій – на 5 будинків більше, ніж на першій, а на третій – їх стільки, скільки на першій і другій разом. Скільки будинків на третій вулиці? Складіть план бесіди для розв’язку даної задачі та розв’яжіть її.
Методика вивчення нумерації в межах 20. Нумерація чисел в межах 100.
Задача: У пекарню привезли першого дня 1560ц борошна, другого – у 5 разів менше. Четверту частину всього борошна використали. Скільки центнерів борошна залишилося в пекарні? Зробіть короткий запис задачі, проаналізуйте її від запитання до числових даних. Розв’яжіть, пояснивши про що дізналися в кожній дії.
Ознайомлення учнів з додаванням і відніманням в межах першого десятка.
Методика вивчення рівнянь у початкових класах.
Методика навчання математики в дочисловий період.
Методика ознайомлення учнів з геометричними фігурами, їх найпростішими властивостями, позначенням фігур. Навчання найпростішим геометричним побудовам.
Методика вивчення нумерації чисел в межах першого десятка.Приложенные файлы

  • doc 18913875
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий