pitannya na ispit


Аналіз грошових потоків за напрямками діяльності підприємства.
Аналіз ефективності використання основних засобів.
Аналіз ліквідності грошового потоку
Аналіз облігацій: суть, показники і коефіцієнти, які розраховують і аналізують.
Аналіз оборотних активів підприємства.
Аналіз фінансової звітності
Балансовий метод у фінансовому аналізі.
Види банкрутства підприємства.
Визначення і аналіз прибутку на звичайні акції (на акціонерний капітал).
Власний капітал підприємства та його функції.
Власний капітал підприємства: склад та аналіз ефективності.
Внутрішній фінансовий аналіз на підприємстві: зміст, користувачі.
Горизонтальний аналіз у фінансовому аналізі.
Діагностика банкрутства підприємств.
Експертні методи у фінансовому аналізі
Експрес-діагностика підприємства.
Завдання фінансового аналізу
Застосування середніх величин у фінансово-економічному аналізі. Що вони характеризують?
Заходи відновлення платоспроможності.
Інвестиційний проект та його класифікація.
Індексний метод фінансового аналізу
Класифікація активів за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою терміновості погашення.
Класифікація капіталу підприємства.
Класифікація фінансових ризиків на підприємстві.
Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспроможності: розрахунок та характеристика.
Коефіцієнт поточної ліквідності: розрахунок і використання.
Коротко охарактеризуйте основні школи фінансового аналізу.
Методи та прийоми фінансового аналізу.
Наведіть визначення та дайте характеристику основним засобам підприємства (коефіцієнти за якими розраховується їх ефективність).
Назвіть і коротко охарактеризуйте методи аналізу фінансової звітності.
Напрямки оцінки фінансового стану підприємства.
Нематеріальні активи підприємства: суть та аналіз ефективності.
Оборотні активи підприємства та показники їх ефективності.
Основна мета фінансового аналізу. Використання результатів фінансового аналізу.
Основні завдання аналізу інвестицій.
Основні показники, які характеризують структуру капіталу.
Охарактеризуйте основні показники рентабельності і методики їхнього розрахунку.
Оцінка ділової активності підприємства.
Показники низької платоспроможності підприємства.
Поняття "грошовий потік": утворення і управління.
Поняття "коефіцієнт поточної ліквідності". Як його розраховують і використовують у фінансовому аналізі?
Поняття "фінансова стійкість". Основні показники, які характеризують фінансову стійкість підприємства.
Поняття і мета фінансового аналізу.
Поняття ліквідності балансу.
Принципи складання фінансової звітності підприємства.
Принципи фінансового аналізу.
Рентабельність активів і її розрахунок.
Ринкова активність підприємства та основні показники її оцінки.
Розкрийте зміст поняття «фінансова стійкість».
Розкрийте основні напрями оцінки ділової активності підприємства.
Розкрийте сутність поняття «ділова активність».
Система показників фінансового аналізу.
Скорингова модель Д. Дюрана.
Стійкість підприємства та її види.
Структура бухгалтерського балансу і його використання у фінансовому аналізі.
Структура звіту про фінансовий результат.
Сутність, значимість та дія операційно-фінансового левериджу.
Трендовий аналіз у фінансовому аналізі.
У чому суть терміна «леверидж»?
У чому полягає золоте правило підприємства?
Фактори формування прибутку.
Функції власного капіталу підприємства
Які характерні ознаки матеріальних необоротних активів?
15

Приложенные файлы

  • doc 18913880
    Размер файла: 34 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий