Porivn pravo EС 2012 pitannya do ispitu

Питання до іспиту з ІІІ модуля Екологічне право ЄС
Історичні передумови та етапи формування екологічного права Європейського Союзу та України.
Етапи формування екологічного права Європейського Союзу.
Підходи до визначення екологічного права Європейського Союзу.
Загальна характеристика та особливості предмету екологічного права ЄС.
Структура та система екологічного права Європейського Союзу та України.
Місце екологічного права в системі права ЄС.
Співвідношення екологічного права ЄС та внутрішньодержавного права.
Джерела екологічного права ЄС- поняття та види.
Первинні джерела екологічного права ЄС.
Регламенти, директиви, рішення як вторинні джерела екологічного права ЄС: загальна характеристика та основні риси.
Принципи екологічного права ЄС.
Застосування принципу субсидіарності в екологічному праві ЄС.
Особливості нормотворчих процедур щодо прийняття еколого-правових норм в ЄС.
Принцип прямої дії законодавчих та нормативно-правових екологічних актів ЄС.
Компетенція органів ЄС у сфері охорони навколишнього середовища.
Компетенція Ради Європейського Союзу в сфері охорони довкілля.
Повноваження Європейського Парламенту в сфері охорони довкілля.
Повноваження Європейської Комісії в сфері охорони довкілля.
Спеціальні органи ЄС у сфері охорони навколишнього середовища.
Європейське агентство з навколишнього середовища.
Консультативні органи у сфері охорони навколишнього середовища.
Історія формування та закріплення екологічних прав у праві ЄС.
Право на сприятливе навколишнє середовище: невід’ємне право людини та принцип екологічного права ЄС.
Класифікація екологічних прав людини.
Процесуальні екологічні права.
Правове забезпечення права громадян на доступ до інформації за законодавством ЄС.
Правове забезпечення права на участь у прийнятті екологічно значимих рішень за законодавством ЄС.
Доступ до правосуддя з екологічних справ за законодавством ЄС
Механізм захисту екологічних прав громадян ЄС як елемент механізму забезпечення екологічної політики ЄС.
Роль Європейського суду з прав людини у захисті екологічних прав громадян ЄС.
Правові засади співробітництва України та Європейського Союзу (за законодавством України та Європейського Союзу).
Принципи та форми співробітництва України та Європейського Союзу.
Правові засади адаптації та гармонізації екологічного законодавства України до законодавства ЄС.
Екологічні пріоритети в процесі гармонізації законодавства України до законодавства ЄС.
Проблеми інституційно-функціонального забезпечення процесу адаптації та гармонізації законодавства України до законодавства ЄС.

15

Приложенные файлы

  • doc 18913892
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий