Kulturologiya pitannya na zalik

ПИТАННЯ НА ЗАЛІК З ПРЕДМЕТА «КУЛЬТУРОЛОГІЯ» 1. Культурологія як наука. Її зв’язок з іншими дисциплінами. 2. Поняття «культура», його походження. 3. Структура культури. 4. Функції культури. 5. Філософські концепції культури. 6. Взаємодія культури і суспільства. 7. Поняття «національна культура». Етнос і нація. 8. Генезис культури. 9. Особливості первісної культури. 10. Ритуал та його роль в первісному суспільстві. 11. Міфологія, магія та релігія. 12. Походження мистецтва та його функції. 13. Історичні передумови та особливості розвитку вітчизняної культури. 14. Історія розвитку української культури в наукових дослідженнях. 15. Матеріальна і духовна культура українців : побут, народна їжа, одяг, промисли й  ремесла, фольклор, звичаї і обряди. 16. Трипільська культура як складова культури України. 17. Черняхівська культура та її місце в культурному надбанні слов’ян.  18. Середньовічна культура Київської Русі : освіта, побут русичів, торгівля, політична й правова культура. 19. Давньоруські літописи. 20. Розквіт давньоруського мистецтва. 21. Українська культура ХІV- І пол.ХVІІ ст. : цехові братства, становище церкви, розквіт освіти. 22. Освіта й вища школа в Україні кін. ХVІІ – ХVІІІ ст. Роль Острозької школи та Києво-Могилянської академії в розвитку науки та освіти. 23. Замкове й фортечне будівництво та архітектура українських міст. 24. І.Мазепа та духовне життя України гетьманської доби. 25. Доба культурно- національного відродження ( ХІХ- поч. ХХ ст. ). 26. Шевченкова доба в українській культурі. 27. Українська культура радянського періоду. 28. Відродженя української духовності в період розбудови української державності ( кін. ХХ – поч ХХІ ст.) 29. Сучасна українська культура : розвиток театру, кіно і телебачення, сучасні музичні колективи, стилі та напрямки. 30. Поняття «масова культура». Семінарське заняття Тема Середньовічна культура Київської Русі  Питання для обговорення: 1. Історія утворення держави Київська Русь 2. Побут русичів, торгівля, політична й правова культура. 3. Міфологія та язичницькі вірування східних слов’ян.  4. Освіта та література Київської Русі. Рукописна книга. 5. Давньоруські літописи. 6. Види і жанри образотворчого мистецтва. Декоративно-ужиткове мистецтво. 7. Особливості розвитку архітектури. 8. Особливості музичного мистецтва. 9. Внесок Київської Русі у розвиток світової культури.
15

Приложенные файлы

  • doc 18913897
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий