Pitannya do ispitu mag stats


Питання для проведення іспиту
з курсу “Фінансовий менеджмент”
1. Сутність та функції фінансів, основні сфери фінансів та механізм їх взаємозв”язку.
2. Фінансові відносини підприємства та їх види.
3. Зміст фінансової діяльності підприємства та її особливості.
4. Сутність та основні принципи управління фінансами підприємства.
5. Основні базові концепції фінансового менеджменту, їх зміст та коротка характеристика..
6. Використання концепції “ризик – доходність” для оцінки необхідного рівня доходності фінансових активів.
7. Сутність моделі оцінки капітальних активів, основні переваги та недоліки.
8. Система поточних фінансових планів та планових показників.
9. Система бюджетів та порядок їх розробки.
10. Система та методи внутрішнього фінансового контролю, його функції на підприємстві.
11. Організація моніторингу фінансової діяльності як складова системи фінансового контроллінгу.
12. Політика формування активів, її зміст та основні етапи розробки.
13. Політика управління оборотними активами підприємства, зміст та основні етапи її реалізації.
14. Політика управління грошовими активами підприємства, зміст та порядок розробки.
15. Кредитна політика підприємства, зміст та порядок її розробки.
16. Основні принципи фінансування оборотних активів та типи політики їх фінансування.
17. Політика формування капіталу, її зміст.
18. Поняття фінансового леверіджу, методи розрахунку ефекту фінансового леверіджу.
19. Політика залучення позикового капіталу на підприємство, основна мета та порядок її розробки.
20. Планування та бюджетування в процесі управління грошовими потоками.
21. Економічна сутність та класифікація фінансових ризиків підприємств. Мета і задачі управління фінансовими ризиками.
22. Політика управління фінансовими ризиками, зміст та порядок її розробки.
23. Політика антикризового управління підприємством, основні етапи її розробки та реалізації.
24. Основні механізми внутрішнього фінансового оздоровлення підприємства.
25. Методичний інструментарій оцінки ефективності проведення санації підприємства.

Приложенные файлы

  • docx 18913904
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий