Plani seminariv 2010-2011

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС»
ДЛЯ КУРСАНТІВ ТА СТУДЕНТІВ 3-ГО КУРСУ

Тема № 1.2: «Сутність, структура та принципи адміністративного процесу»
Семінарське заняття
П Л А Н:
Поняття адміністративного процесу, основні підходи до його визначення, особливості, цілі, функції та місце в системі права України.
Предмет і метод адміністративно-процесуального права, його взаємодія з іншими галузями права.
Принципи та джерела адміністративно-процесуального права.
Система адміністративно-процесуального права та його структура.
Адміністративно-процесуальні норми, їх внутрішня структура, види та форми реалізації.
Адміністративно-процесуальні відносини, їх поняття, умови виникнення, елементи, ознаки, особливості та види.
Суб’єкти адміністративно-процесуального права, їх поняття та класифікація.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

1. Розкрийте особливості та поясніть відмінності між видами адміністративних проваджень.
2. Поясніть за якими критеріями адміністративний процес відрізняється від інших видів юридичного процесу (наприклад, такими як цивільний та кримінальний процес).
3. Складіть схему «Структура адміністративного процесу», у якій в повному обсязі наведіть складові даного виду юридичного процесу;
4. Розкрийте зміст специфічних принципів адміністративного процесу, вкажіть нормативні акти, де вони отримали закріплення.
5. Підготувати реферат за однією із поданих тем:
«Адміністративний процес як складова управління».
«Суб’єкти адміністративного процесу».
Тема 2.2: «Загальні положення провадження у справах про адміністративні правопорушення»
Семінарське заняття

П Л А Н:
Провадження у справах про адміністративні правопорушення, його поняття, особливості, види, завдання та принципи.
Суб’єкти провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.
Докази й доказування у справах про адміністративні правопорушення.
Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

1. На основі вивчення нормативних актів, що регулюють порядок складання матеріалів про адміністративні правопорушення, та норм КУпАП самостійно оберіть фабулу адміністративного правопорушення та на основі цих даних складіть наступні процесуальні документи:
протокол про адміністративне правопорушення;
протокол про адміністративне затримання;
постанову за справою про адміністративне правопорушення;
інші документи, які виступають джерелом доказів та є необхідними для їх закріплення у справі про адміністративне правопорушення.
2. Надайте визначення підвідомчості справ про адміністративні правопорушення та наведіть з КУпАП норми, які є прикладом існування наступних видів підвідомчості:
видової,
територіальної,
посадової.
3. Підготувати реферат на одну із тем:
«Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі».
«Виконання постанов про накладення окремих видів адміністративних стягнень».

Тема 2.3: : «Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення»
Практичне заняття

П Л А Н:

Порушення справи про адміністративне правопорушення: підстава, приводи, процесуальне оформлення.
Адміністративне розслідування: значення, суб’єкти, етапи, процесуальне оформлення результатів, строки.
Розгляд справи про адміністративне правопорушення: значення, суб’єкти, етапи, строки.
Перегляд рішень у справах про адміністративні правопорушення: суб’єкти, строки, процесуальне оформлення.
Виконання рішень у справах про адміністративні правопорушення: етапи, порядок, строки.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

1. На основі дослідження норм Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення знайдіть східні поміж собою склади правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, надайте їм характеристику та поясніть, на основі яких суттєвих ознак відрізняються кримінально та адміністративно карані діяння;
2. Підготуйте макет справи про адміністративне правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, визначивши підвідомчість даної категорії справ.
3. Підготувати реферат на одну із тем:
«Юридична характеристика адміністративних проступків, що посягають на відносини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин».
«Провадження у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на відносини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин».

Практичні завдання:

1. У ході перевірки діяльності пункту продажу аудіовізуальної продукції працівниками податкової служби був виявлений факт торгівлі неліцензійною комп’ютерною програмою у зв’язку із чим був складений протокол про адміністративне правопорушення. Однак продавець Пітерник В.І. відмовився підписувати протокол, мотивуючи це тим, що працівники податкової служби не мають повноважень щодо складання адмінпротоколів за порушення прав інтелектуальної власності.
Надайте юридичну оцінку діянням Пітерник В.І. Чи мають працівники податкової служби право складати адмінпротокол за порушення прав інтелектуальної власності? Який порядок дій посадових осіб у випадку відмови винної особи підписувати протокол про адміністративне правоопрушення?
2. Приблизно о 1 годині ночі. працівниками міліції був затриманий гр. Федоров М.К внаслідок скоєння їм дрібного хуліганства. Утром Федоров відправив скаргу в районну прокуратуру про порушення його прав, оскільки час його затримання перевищував 3 години.
Надайте юридичну оцінку діям працівників міліції. Поясніть, який порядок та терміни адміністративного затримання.
3. Працівниками міліції був затриманий 18-річний гр. Буров В.О., який вчинив стрільбу із пневматичного пістолету на літній площадці у кафе. Як пояснив останній, пістолет належить його батькові, Бурову О.Я., який не знав, що той взяв у нього пістолет. Разом із складенням протоколу про адміністративне правопорушення, була вилучена пневматична зброя. Однак батько Бурова В.О. подав скаргу на ім’я начальника райвідділу із вимогами повернути йому зброю, оскільки він є її законним власником.
Надайте юридичну оцінку діям Бурова В.О., його батька – Бурова О.Я. Поясніть, чи є правомірними дії працівників міліції. Який процесуальний порядок вилучення речей і документів?
4. Внаслідок порушення гр. Потапенко В.Д. терміну перерегістрації огнестрельної зброї працівниками районного відділу ВС з цього факту був складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 192 КУпАП із застосуванням адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак Потапенко В.Д. був незгоден із призначеним адміністративним стягненням і подав скаргу начальнику обласного Управління МВС. У задоволенні скарги йому було відмовлено на підставі того, що право на перегляд постанови ОВС належить тільки районному суду.
Поясніть, чи правомірні дії працівників ОВС? Який порядок та терміни оскарження постанови у справі про адміністративне правоопрушення?
5. За скоєння дрібного хуліганства працівники міліції затримали гр. Білоуса. Начальник ОВС наклав на Білоуса адміністративне стягнення у вигляді арешту терміном на 15 діб.
Чи правомірне рішення прийняв начальник ОВС? Якою є підвідомчість справ про скоєння дрібного хуліганства? Які стягнення можуть бути застосовані до осіб, що вчинили дрібне хуліганство?
6. Громадянин Ковров, що мешкає в районі Великої Вергунки м. Луганська, після великих снігопадів почав попереджувати своїх сусідів, що навесні їх будинки може затопити. Це викликало значне занепокоєння в сусідів.
Чи підлягає гр. Ковров притягненню до адміністративної відповідальності за розповсюдження неправдивих чуток? Яким чином можуть бути розповсюджені неправдиві чутки?
7. Під час масового святкування на одному з центральних майданів міста гр. Звєрєв, намагаючись отримати без черги банку пива, здійснив постріл із пневматичної зброї в повітря. Як було встановлено, дозволу на носіння та зберігання пневматичної зброї в нього не було. Після затримання працівниками міліції Звєрєв відмовився віддати зброю.
Дайте юридичну характеристику діям Звєрєва. Складіть протокол за цим видом адміністративного правопорушення. Яким є порядок процесуального оформлення протоколу про скоєння такого адміністративного правопорушення в разі відмови винної особи добровільно видати зброю. Як необхідно було б кваліфікувати дії Звєрєва, якщо в результаті пострілу він завдав шкоди комусь із оточуючих осіб?
8. Під час поквартирного обходу дільничний інспектор міліції виявив у гр. Ципаренка три пляшки з самогоном. Як пояснив останній, він придбав самогон на ринку на свій день народження. Дільничний інспектор склав протокол про адміністративне правопорушення за ст. 176 КУпАП.
Поясніть, чи правомірне рішення прийняв дільничний інспектор міліції?
9. Наряд ППСМ затримав у центральному сквері міста неповнолітніх Пацюка (15 років) і Михєєва (17 років), які вигукували лайливі слова на адресу оточуючих людей. Як пояснили Пацюк і Михєєв, спиртні напої вони вживали вдома в Пацюка, батько якого, святкуючи свій день народження, дозволив їм також випити горілки.
Дайте юридичну характеристику ситуації. Як треба кваліфікувати дії Михєєва, Пацюка та батька останнього? Якими є правила складання протоколу про адміністративне правопорушення в разі скоєння його декількома неповнолітніми особами?Тема 2.4: «Процесуальне оформлення матеріалів у справах про адміністративні правопорушення»
Практичне заняття

П Л А Н:

1. Види процесуальних документів у справі про адміністративні правопорушення, їх зміст і порядок складання.
2. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
3. Особливості адміністративного провадження у справах про корупційні правопорушення.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

1. На основі дослідження норм Законів України «Про державну службу в Україні», «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення», статей 21221- 21233 Кодексу України про адміністративні правопорушення, статей 2351-2355 Кримінального кодексу України, поясніть, в яких випадках діяння особи слід кваліфікувати згідно до норм КК, а коли вони підпадають під адміністративну відповідальність.
2. Складіть адміністративний протокол про вчинення корупційного проступку.

Практичні завдання:

1. Внаслідок незаконного зберігання наркотичних засобів гр. Рудокоповим О.М. начальником ОВС була винесена постанова про застосування до Рудокопова адміністративного арешту.
Чи правомірне рішення прийняв начальник ОВС? У яких випадках застосовується даний вид адміністративного стягнення?
2. Працівниками міліції був затриманий гр. Мурашкін В.П., який вчинив хуліганські дії у громадському місці. Під час проведення особистого огляду у нього був виявлений маленький пакет із речовиною рослинного походження сіро-зеленого кольору.
Який процесуальний порядок проведення особистого огляду? Які строки адміністративного затримання особи, що порушує правила обігу наркотичних засобів та психотропних речовин? Які наступні дії повинні вжити працівники міліції у даній справі. За фактами затримання гр. Мурашкіна В.П., проведення особистого огляду складіть усі необхідні процесуальні документи.
3. Працівниками міліції були затримані гр. Власенко та неповнолітній Шляпович (16 років), у яких були знайдені листя коноплі. Як пояснили останні, вони знайшли їх неподаліку на одній з ділянок поля.
Надайте юридичну оцінку даній ситуації. Які заходи впливу можуть вживатися до неповнолітніх?
4. Працівниками міліції були затримані гр. Морозов В.К. та Зосін Є.В., які дуже неадекватно вели себе. З метою виявлення стану наркотичного сп’яніння, останні були доставлені до найближчого дільничного пункту міліції. Однак Зосін та Морозов намагалися втекти, вчинили опір працівникам міліції. Як було встановлено, Морозов вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів та знаходиться на обліку у наркологічному закладі за місцем проживання.
Надайте кваліфікацію діянням Морозова та Зосіна. Які наступні заходи повинні здійснити працівники міліції?
5. Дільничний інспектор міліції зайшов за місцем проживання Щукіна К.Д., для встановлення причин його неявки до наркологічного закладу з метою проходження медичного обстеження та виявив у нього на земельній ділянці доглянуті кущі коноплі. Щукін пояснив, що кущі коноплі відлякують шкідливих комах, а сам він не має наміру вживати листя коноплі, більш того, вони ще не дозріли.
Кваліфікуйте діяння Щукіна К.Д. Які заходи необхідно вжити до Щукіна, якщо він протягом року вже був притягнутий до адміністративної відповідальності за аналогічні діяння?
6. За неналежну охорону посівів маку до адміністративної відповідальності був притягнутий гр. Мурашко В.О. – сторож колгоспного поля, на якому вирощували мак.
Чи правомірне рішення було прийнято до Мурашко В.О.? Надайте юридичний аналіз представленій ситуації.
7. Керівник одного із підприємств, який є посадовою особою, виділив у особисте використання своїй жінці автомобіль, який був зарахований на баланс підприємства та призначався для виробничих цілей.
Надайте юридичну оцінку діям посадової особи. Чи належить дане правопорушення до корупційних діянь?
8. Суддя міського суду, розглянувши протокол про порушення вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» виніс постанову про закриття справи відносно державного службовця Сідоренко В.В., мотивуючи тим, що останньому ще не був присвоєний відповідний ранг.
Проаналізуйте дану ситуацію і дайте юридичну оцінку діям судді. Чи підлягає відповідальності Сідоренко В.В.?
9. Голова міської ради Чаплигін Н.Ф., використуючи свої службові повноваження забезпечив надання підприємцю Головатому М.В. у безстрокову оренду землі заповідної зони. Кошти за дану «послугу» Головатий М.В. перерахував на рахунок малого підприємства «Оріон», одним із засновників якого була дочка Чаплигіна Н.Ф. Слідчий прокуратури, розглядаючи матеріали з приводу даного корупційного діяння, відмовив в порушенні кримінальної справи мотивуючи це тим, що не було встановлено факту безпосередньої передачі коштів Чаплигіну, а їх перерахування на рахунок МП «Оріон» було пов’язано із сумісною з Головатим М.В. господарською діяльністю.
Проаналізуйте дану ситуацію і надайте юридичну оцінку діям Чаплигіна, Головатого. Чи правомірне рішення прийняв слідчий прокуратури?
10. Під час зустрічі зі своїм знайомим депутатом обласної ради Васильєвим В.К. у ході приватної бесіди підприємець Павлов М.К. пожалівся на складні умови ведення бізнесу, високі податки, орендну плату і т.н. Васильєв В.К. розповів Павлову, що обласною радою готовиться до прийняття рішення щодо зниження орендної плати на об’єкти комунального господарства для тих підприємств, до штату яких входять інваліди, ветерани війні. Наступного дня Павлов М.К. оформив фіктивні документи про залучення до штату його підприємства двох інвалідів у результаті чого через місяць згідно з рішенням обласної ради орендна плата для його підприємства була знижена на 10%.
Надайте юридичну оцінку представленій ситуації. Чи є в діях Васильєва В.К. ознаки корупційного діяння?
11. Перебуваючи на посаді головного лікаря санітарно-епідеміологічної станції Бобров К.І. був затриманий працівниками міліції у момент передачі йому хабара за підписання їм незаконного висновку, внаслідок чого була порушена кримінальна справа. Однак в ході досудового слідства не було отримано достатньо доказів, підтверджуючих вину Боброва К.І. і 14 вересня кримінальна справа була закрита. 6 жовтня по факту вищевикладених корупційних діянь Боброва К.І. працівниками міліції був складений протокол про порушення вимог закону «Про боротьбу з корупцією».
Надайте юридичну оцінку представленій ситуації. Чи правомірними були дії працівників міліції?
12. У зв’язку із порушенням антикорупційного законодавства начальником податкової інспекції Кумушкіним В.П. 15 березня працівниками міліції був складений протокол про вчинення корупційного діяння останнім. Однак у ході зібрання необхідних матеріалів, підтверджуючих противоправну діяльність Кумушкіна В.П., його підлеглими та іншими посадовими особами чинилися різні перешкоди, внаслідок чого витребувані документи були отримані тільки 20 березня, після чого протокол про вчинення корупційного діяння Кумушкіним В.П. разом із матеріалами перевірки були направлені до міського суду.
Надайте юридичну оцінку даній ситуації. Який термін подання матеріалів про вчинення антикорупційного діяння до суду? У яких випадках можливо продовження строків?
13. Приватний підприємець Філісова Т.Г., маючи на меті незаконним чином отримати пільгову путівку до дитячого табору «Артек» для свого сина, звернулася до своєї приятельки – Шаповаловій Ю.Д., яка працювала у районному виконавчому комітеті, щоб остання видала їй довідку, що Філісова Т.Г. самотна мати, яка без чоловіка виховує 5 дітей. З даною довідкою Філісова звернулася до начальника Управління сім’ї, дітей та молоді обласної Ради, який виділив путівку для сина Філісової.
Надайте юридичну оцінку даній ситуації. Чи має місце порушення Закону України «Про боротьбу з корупцією», якщо так, то хто повинен понести відповідальність?
14. Інспектор Управління державного технічного нагляду охорони праці Сєвєров В.М. під час проведення перевірки технічної безпеки введеного в дію обладнання на одному із підприємств виявив ряд суттєвих недоліків, які робили неможливим експлуатацію ряду верстаків, однак внаслідок отримання значної суми грошей, Сєверов В.М. надав висновок про придатність обладнання до експлуатації, виявивши тільки незначні несправності.
Надайте юридичну оцінку даній ситуації. До якого виду відповідальності може бути притягнутий Сєвєров В.М.?


Тема 3.2: «Провадження за зверненнями громадян»
Семінарське заняття
План:
Провадження щодо розгляду звернень громадян: поняття, специфічні особливості, правове регулювання, види, принципи, стадії та строки.
Суб’єкти провадження щодо розгляду звернень громадян, їх права та обов’язки.
Порушення справи щодо розгляду звернень громадян, його етапи та питання, що вирішуються на цій стадії.
Розгляд справ щодо розгляду звернень громадян та винесення по них рішень, їх особливості в залежності від виду звернення.
Оскарження та виконання рішень у справах щодо розгляду звернень громадян.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

1. Поясніть подібність та різницю між провадженням за пропозиціями і заявами громадян і провадженням за скаргами громадян.
2. Відповідно до стадій провадження з розгляду звернень громадян, розкрийте, які етапи проходить кожна з них, та які саме дії виконуються впродовж кожної стадії.
3. Наведіть приклади, в яких нормативних актах, крім Закону України «Про звернення громадян» отримало закріплення право громадян на звернення до органів державної влади.
4. Дайте визначення та поясніть особливості розгляду звернень та запитів народних депутатів України.
5. Підготувати реферат за однією із поданих тем:
«Порядок та особливості розгляду запитів і звернень народних депутатів України».
«Порядок особистого прийому громадян в ОВС».

Письмові завдання:

Скласти від імені громадянина скаргу на дії посадових осіб органів виконавчої влади.
Скласти заяву щодо поліпшення діяльності державної установи.
Скласти протокол усної заяви (повідомлення) про злочин.
Скласти висновок про результати розгляду звернення громадянина.Практичні завдання:
1. До одного з органів Державної контрольної ревізійної служби (ДКРС) надійшло повідомлення про порушення законодавства з питань правильного ведення бухгалтерського обліку на одному з державних підприємств міста.
Пояснить, яким чином повинні реагувати працівники (ДКРС) на це повідомлення, яке рішення може бути прийнято у даному випадку?
2. У місцеву прокуратуру надійшла скарга інваліда Великокої вітчизняної війни гр. Волкова В.І. про невірне начислення йому пенсії працівниками Пенсійного фонду.
Пояснить, яким чином повинні реагувати працівники прокуратури на цю скаргу. Ким та у який термін розглядається скарга від інваліда Великої вітчизняної війни? Чи можливо відмовити у розгляді даної скарги, ссилаючись на той факт, що розгляд подібних скарг повинен вирішуватися у судовому порядку?
3. 7 вересня до обласного управління Міністерства юстиції України звернувся гр. Ходіков В.Г. із пропозицією уніфікувати роботу усіх приватних нотаріусов, встановивши єдині тарифи на виконня ними певних реєстраційно-посвідчувальних дій. На свою пропозицію гр. Ходіков 5 листопада отримав відповідь, де було зазначено, що порушенє їм питання не належить до компетенції Міністерства юстиції України, а діяльність приватних нотаріусов регулюється спеціальним законодавством.
Надайте юридичний аналіз цій ситуації. Прокоментуйте відповідь, яку отримав гр. Ходіков В.Г.
4. Громадянин Пакістану Мусаєв К. звернувся в Жовтневий РВ з заявою про крадіжку його особистого майна. Оперативний черговий відмовивися прийняти заяву гр-на Мусаєва, мотивуючи тим, що останній не є громадянином України та порадив звернутися до консульства своєї країни.
Проаналізуйте ситуацію. Дайте юридичну характеристику діям оперативного чергового. Як повинен був діяти оперативний черговий?
5. Військовослужбовець Зубов Н.В. звернувся в РВВС зі скаргою на дії свого начальника відносно порушення останнім правил несіння віськової служби.
Поясніть, чи має має право оперативний черговий РВВС приймати повідомлення, скарги від віськовослужбовців та у яких випадках?
6. Громадянин Побутовський В.С., мешкаючий у будинку № 8 по вул. Карла Маркса м. Луганська надіслав у Ленінській РВ скаргу про недостатнє освітлення прилеглої до будинка території, що, на його думку, сприяє підвищенню криміногенності у цьому районі. Скарга була прийнята 6 квітня, а 16 квітня відправлена по підлеглості до відповідного домоуправління.
Надайте юридичну оцінку цій ситуації. Який порядок та строки перевірки звернень громадян та направлення їх по підлеглості.
7. До начальника Управління адміністративної служби міліції УМВС України в Луганській області письмово звернувся громадянин Чупрін В.І. зі скаргою на дії дільничного інспектора Сивущенко О.Д., який несумлінно ставиться до виконання своїх службових обов’язків. Скарга була прийнята 2 лютого, а 4 лютого відправлена для з’ясування викладених у скарзі обставин начальнику Артемівського РВ м. Луганська, де проходить службу Сивущенко О.Д. Начальник Артемівського РВ доручив начальнику служби дільничних інспекторів провести службове розслідування за указаними у скарзі фактами. 10 березня після проведення додаткової перевірки громадянину Чупріну В.І. була відправлена відповідь, що факти, викладені у його скарзі не знайшли свого підтвердження.
Надайте юридичку оцінку викладеним фактам. Поясніть, який порядок та термін розгляду звернення встановленого законодавством у разі його направлення для перевірки до підвідомчого органу, а також у разі неможливості своєчасно закінчити перевірку.
8. Гр. Попов звернувся зі скаргою до дільничного інспектора міліції на свою психічнохвору сусідку Суджук, яка систематично порушує тишу у квартирі. Перевіркою було встановлено, що факти не підтвердились, а також, що заявник Попов знаходиться на обліку як хронічний алкоголік у наркологічному диспансері м. Луганська, про що раніше дільничний інспектор не знав.
Проаналізуйте ситуацію. Чи є в діях громадянина Попова склад правопорушення? Як повинен діяти в даній ситуації дільничний інспектор міліції?
9. До чергової частини Артемівського РВ м. Луганська зателефонував гр. Немов про розкрадання державного майна з території підприємства м. Луганська.
Як повинен діяти оперативний черговий РВВС? Проаналізуйте послідовність дій оперативного чергового по РВВС.Тема 3.3: „Реєстраційно-дозвільні провадження та їх особливості в окремих сферах діяльності”
Практичне заняття
План:
Дозвільна система та дозвільне провадження, їх поняття, правове регулювання, специфічні особливості, види.
Стадії дозвільного провадження.
Реєстраційне провадження, його поняття, особливості, об’єкти, стадії.
Особливості проваджень з реєстрації адвокатських об’єднань, видачі свідоцтв на право зайняття нотаріальною діяльністю, легалізації об’єднань громадян.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

1. Підготуйте повідомлення, у якому в повному обсязі розкрийте особливості окремого з видів дозвільного провадження: правове регулювання, суб’єкти, учасники дозвільного провадження, круг їх повноважень, терміни та умови здійснення даного виду провадження, відповідальність сторін за порушення встановлених законодавством умов щодо конретного виду діяльності, на здійснення якої отримано дозвіл (ліцензія і т.д.).
2. Підготувати реферат за однією із поданих тем:
«Дозвільна система в Україні».
«Напрямки удосконадення дозвільного провадження».


Тема 4.2: «Особливості притягнення до дисциплінарної відповідальності окремих видів державних службовців»
Семінарське заняття

План:
Дисциплінарна відповідальність, її поняття, специфічні риси, види та місце в системі адміністративно-деліктних відносин.
Дисциплінарне провадження у справах про дисциплінарні проступки, вчинені державними службовцями: підстави, види стягнень, правове регулювання, суб’єкти, стадії.
Службове розслідування у справі про дисциплінарний проступок, його порядок і процесуальне оформлення.
Рішення у справі про дисциплінарний проступок, його види, строки прийняття, процесуальне оформлення та порядок оскарження.
Виконання рішення у справі про дисциплінарний проступок: порядок і строки.
Особливості дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури, суддів і адвокатів.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

1. Дослідить нормативну базу, яка регулює порядок здійснення дисциплінарного провадження та накладення адміністративних стягнень та зробить висновок, чи існує в Україні єдиний нормативний акт з питань дисциплінарної відповідальності.
2. Проаналізуйте, які види дисциплінарних стягнень передбачені законодавством України та якою є процедура накладення адміністративних стягнень.
3. Проаналізуйте порядок проведення службового розслідування та складіть відповідний процесуальний документ, що складається за результатами службового розслідування.
4. Складіть таблицю, у якій порівняйте види та порядок накладення дисциплінарних стягнень щодо працівників ОВС, прокуратури, військовослужбовців, суддів.
5. Поясніть, в чому полягають особливості накладення адміністративних стягнень на осіб рядового й начальницького складу ОВС та осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах ОВС.
6. Підготуйте реферат за однією із тем:
«Провадження про дисциплінарні правопорушення державних службовців у зарубіжних країнах».
«Особливості інституту дисциплінарної відповідальності щодо окремих видів державних службовців».

Тема 5.2: «Загальні положення Кодексу адміністративного судочинства України»
Семінарське заняття
План
Адміністративна юстиція, її поняття, ознаки та генезис розвитку в Україні.
Адміністративне судочинство, його поняття, завдання, цілі та особливості.
Підстави для розгляду справи в порядку адміністративного судочинства (компетенція адміністративних судів).
Система адміністративних судів в Україні та їх предметна й територіальна підсудність.
Принципи адміністративного судочинства.
Особи, які беруть участь в адміністративному судочинстві, їх права та обов’язки.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

1. Дослідить історію формування адміністративної юстиції в Україні з часів формування Української РСР.
2. Наведіть обґрунтування існування різних моделей адміністративної юстиції в світі; поясніть чим воно обумовлено; доведіть до якої з них належить віднести українську адміністративну юстицію.
3. Окреслить сучасні правові та організаційні проблеми функціонування адміністративної юстиції в Україні, висловіть власну точку зору про шляхи їх розв’язання.
4. Дослідить принципи здійснення адміністративної юстиції та вкажіть які з них є загальними принципами судочинства, а які специфічними, притаманними саме адміністративному судочинству. Наведіть приклади, в яких саме нормах законодавства України вони отримали закріплення.
5. Здійсніть порівняльний аналіз статусу учасників адміністративного процесу в адміністративному судочинстві.
6. Підготувати реферат за однією із поданих тем:
«Історичні передумови запровадження адміністративної юстиції в Україні».
«Проблеми формування та розвитку адміністративної юстиції в Україні».
«Зарубіжний досвід функціонування адміністративної юстиції».


Тема 5.3: «Провадження в адміністративному суді першої інстанції»
Практичне заняття
План
Звернення до адміністративного суду, відкриття провадження в адміністративній справі та попередній його розгляд.
Судовий розгляд адміністративної справи, його етапи та їх зміст.
Ухвалення рішення в адміністративній справі, його види та зміст.
Заходи процесуального примусу в адміністративно-позовному провадженні, їх поняття, види, підстави та порядок застосування.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

1. Складіть адміністративний позов з вимогами про встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень.
2. Проаналізуйте мету та завдання попереднього судового засідання. Складіть ухвалу про судове доручення адміністративного суду.
3. Наведіть характеристику порядку допиту свідків під час стадії судового розгляду справи.
4. Складіть схему підстав для залишення позовної заяви без розгляду. Складіть ухвалу суду з однієї із зазначених підстав.
5. Оформіть систему судових рішень адміністративних судів першої інстанції у вигляді таблиці. З урахуванням вимог ст. 165 Кодексу адміністративного судочинства України складіть окрему ухвалу з питання продовження чи поновлення процесуальних строків.
6. З урахуванням вимог ст. 163 Кодексу адміністративного судочинства України складіть постанову адміністративного суду щодо задоволення адміністративного позову про стягнення з відповідача коштів.
7. На підставі порівняльного аналізу наведіть характеристику особливостей провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій згідно з положеннями ст. 172 Кодексу адміністративного судочинства України.
Тема 5.4: «Перегляд і виконання рішень адміністративних судів»
Практичне заняття
План
Перегляд адміністративної справи в апеляційному порядку: підстави, строки, етапи, види рішень, які можуть бути прийняті.
Перегляд адміністративної справи в касаційному порядку та при наявності виключних обставин: підстави, строки, етапи, види рішень, які можуть бути прийняті.
Звернення рішення адміністративного суду до виконання, його поняття, строки, порядок і зміст.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

1. Складіть адміністративний позов з вимогами про встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень.
2. Проаналізуйте мету та завдання попереднього судового засідання. Складіть ухвалу про судове доручення адміністративного суду.
3. Наведіть характеристику порядку допиту свідків під час стадії судового розгляду справи.
4. Складіть схему підстав для залишення позовної заяви без розгляду. Складіть ухвалу суду з однієї із зазначених підстав.
5. Оформіть систему судових рішень адміністративних судів першої інстанції у вигляді таблиці. З урахуванням вимог ст. 165 Кодексу адміністративного судочинства України складіть окрему ухвалу з питання продовження чи поновлення процесуальних строків.
6. З урахуванням вимог ст. 163 Кодексу адміністративного судочинства України складіть постанову адміністративного суду щодо задоволення адміністративного позову про стягнення з відповідача коштів.
7. На підставі порівняльного аналізу наведіть характеристику особливостей провадження у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій згідно з положеннями ст. 172 Кодексу адміністративного судочинства України.Тема 6.2: «Загальні положення Закону України «Про виконавче провадження»»
Семінарське заняття
План:
Поняття виконавчого провадження, правове регулювання, завдання та стадії. Види рішень, які підлягають примусовому виконанню.
Адміністративно-правовий статус державного виконавця, його права, обов’язки та підстави відводу.
Сторони та інші суб’єкти виконавчого провадження, їх права, обов’язки та підстави відводу.
Види виконавчих документів, вимоги, щодо їх змісту та форми, строки пред’явлення до виконання.
Відкриття виконавчого провадження, його зміст, процесуальне оформлення.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

Наведіть характеристику видів виконавчих документів.
Здійсніть порівняльний аналіз правового статусу сторін у виконавчому провадженні (боржника та стягувача).
На основі дослідження норм Закону України «Про виконавче провадження» складіть таблицю, де визначте підстави, процесуальний порядок, умови та терміни виконання наступних дій: зупинення, припинення та закінчення виконавчого провадження.
Наведіть характеристику адміністративно-правового статусу державного виконавця.
5. Складіть наступні процесуальні документи:
- постанову про відкриття виконавчого провадження;
- постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження;
Тема 6.3: «Порядок і умови здійснення виконавчого провадження»
Практичне заняття
План
Строки, час і порядок здійснення виконавчого провадження.
Особливості звернення стягнень на майно боржника, його заробітну плату та інші види доходів.
Особливості виконання рішень у немайнових спорах.
Закінчення виконавчого провадження, його підстави та порядок.
Порядок оскарження постанови про закінчення виконавчого провадження.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКІ ЗАВДАННЯ

Здійсніть порівняльний аналіз підстав для відкриття виконавчого провадження та обставин, що зумовлюють обов’язкове зупинення виконавчого провадження.
Складіть наступні процесуальні документи: постанову про відкриття виконавчого провадження, постанову про відмову у відкритті виконавчого провадження.
3. Складіть зразок постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту.
4. Складіть зразок постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді виправних робіт.
5. Складіть наступні процесуальні документи:
- постанову про зупинення виконавчого провадження;
- постанову про закриття виконавчого провадження;
- постанову про закінчення виконавчого провадження;
- постанову про розшук майна боржника.

Приложенные файлы

  • doc 18913908
    Размер файла: 145 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий