Pitannya do ekzamenu-upr proektami

Питання до іспиту з дисципліни «Управління проектами»
Поняття та класифікація проектів.
Дайте визначення таким поняттям, як управління проектами, оточення проекту, організація проекту.
Хто входить до числа учасників управління проектами. Що таке команда проекту?
Цілі й процеси в управлінні проектами.
Основні принципи управління проектами.
Життєвий цикл проекту, його основні фази .
Життєвий цикл проекту, його основні стадії..
Основні функції реалізації проекту.
Додаткові функції реалізації проекту.
Початкова фаза проекту - формування і обгрунтування концепції.
Основні питання передпроектного дослідження.
Сутність проведення техніко-економічного аналізу.
Сутність фінансового та загальноекономічного аналізу.
Показники ефективності проекту.
Методи визначення ефективності проектів на початкових етапах проведення технічного аналізу та показники ефективності проектів, які при цьому використовуються.
Назвіть показники, які використовуються при аналізі ефективності проекту з урахуванням зміни вартості грошей у часі
Організаційна структура управління проектом, основні принципи формування груп для управління проектом.
Дайте пояснення поняттям «висока» та «плоска» організаційна структура.
Проектування організаційної структури управління проектами
Що таке проектна команда, проектне управління та його переваги?
Дайте визначення такому типу організаційної структури проектного управління, як матрична структура.
Види матричної організаційної структури, її переваги та недоліки.
Особливості організаційних структур управління.
Внутрішні організаційні структури управління проектами: функціональна та матрична.
Внутрішні організаційні структури управління проектами: дівізіональна, федеральна, змішана.
Основні критерії для вибору організаційної структури.
Дайте визначення таким поняттям, як структура проекту, декомпозиція проекту.
Структуризація проекту, основні підходи до структуризації проекту.
Сутність Work Breakdown Structure.
Сутність Organization Breakdown Structure.
Сутність Соst Breakdown Structure.
Основні задачі структуризації проекту, основні методи структуризації.
Спеціальні моделі структуризації проекту.
Поясніть сутність таких спеціальних моделей структуризації проекту, як «Дерево цілей», «Дерево рішень», «Дерево робіт».
Поясніть сутність таких спеціальних моделей структуризації проекту, як матриці відповідальності та сіткової моделі.
Послідовність дій по структуризації проекту.
Поєднання структур проекту: двоспрямована та триспрямована структуризації проекту.
Процес планування проектів, його етапи.
Основні та допоміжні процеси планування.
Розробка плану проекту, основні його розділи.
Методологія планування, фундаментальні рівні управління.
Загальні принципи планування проектів.
Сіткове планування та сіткова модель.
Види сіткових графіків.
Календарне планування, типи календарних планів.
Параметри календарного плану.
Способи відображення календарного плану, задачі планування.
Методологія розробки сіткових графіків.
Джерела ресурсного забезпечення проекту та їх вибір.
Планування витрат: класифікація витрат.
Порядок планування витрат.
Кошторис витрат проекту, методи визначення кошторисної вартості.
Складання проектного бюджету.
Поняття ризику та невизначеності. Класифікація ризиків проекту.
Класифікація ризиків за джерелами виникнення.
Причини виникнення ризиків.
Класифікація зовнішніх та внутрішніх ризиків.
Види аналізу ризиків.
Основні методики визначення ризику проекту.
Методи зниження ризиків.
Сутність управління якістю проекту.
Сутність стандартизації та сертифікації продукції.
Основні принципи у правління якістю.
Сутність програми забезпечення якості проекту.
Сутність методу системного управління якістю.
Витрати на забезпечення якості проекту.
Методи контролю за якістю проекту.
Завдання проведення торгів за проектами.
Склад тендерної документації.
Сутність тендерної пропозиції.
Критерії оцінки тендерних пропозицій.
Процедура розкриття тендерних пропозицій.
Процедура відкритих торгів.
Процедура двоступеневих торгів.
Процедури торгів з обмеженою участю виконавців.
13PAGE 15


13PAGE 14215

Приложенные файлы

  • doc 18473915
    Размер файла: 49 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий