akusher shpor 1-1


Кесар тилигин жасау көрсеткіштері ж/е операция орындау рети.
Толди иштен кесип алу,табиғи жолмен туа алмаганда. Туатын алдында 6-12 саг.бурын бастаса,толде анасыда аман қалады. Ири малдарды турган бойнда ж/е арнайы станокка жаткызып жасайды. Жергілікті жансыздандыру қолданады. Операция 2 турли болады лапоратомиялык ж/е гистеротомиялык. Турып турган жануарда 35-40 см.тилик жасайды.
72. Перинеотомия жасау.
Билмим.жок.
73.Фетотомия жасау.
Fetus- төлді болем,tome-боликке болем. Толди иштен кесип алу,маткадан тиликтеп алу. Кобине толде патологиялык өзгерісте анасынын ишинен боликтеп шыгарвп алады, омирин сактау ушин.
74.Жана туган тол патологиялары,себептери эконом.к зияны.
75. Тол аурулары . Себептери ж/е таралуы.
Колибациллез(ак тышкак) жити турде отетин бузау ауруы иш отумен болады. Бул ар турли ишек таякшаларынан болады.
Паратиф ,инфекциялык ауру,ишек құрылысының исинуы. Бул аурулармен жана туылган бущаулар ауырады, ойткени ол кезде иммунитети оте томен болады.
76.Киндиктен кан кету.
(омфаллорагия) бул букил дененин ауырсынуында,немесе дем алу киындаганда болады. Ж/е асфикция кезинде болады немесе киндикти оте откир кайшымен кескенде. Биринши комек тездетип киндик байлап кою керек,дакемен немесе т.б матамен.жане дем алдыру керек.
77.Урахус фистуласы.
Бузауларда,аз жағдайда құлындарда болады,несеп куысында болады. Ол норм . жағдайда кишкентай кескин турде болады. Урахусты сактаган жағдайда сол аркыоы несеп шыгады,осы сеьептен киндик несеппен ылгалданып турады. Кейн киндик айналасында эритема,экзотема п.б.ириндид.
78.Оофарид.
Жумырткалыктардфн исинуы, матканын исуы жити ж/е калыпты жагдайда отеди. Темп.жогары.цикл бузылуы.еми симптоматикалык. Пальпацияда яичник катты,будирли колеми бұршақ тай болады.
79.Туганнан кейн туралмай жатып калу.
Басында табетинин жогалуы, жити ж/е женил отеди,руминациянын бузылуы байкалады,алсиз болады ж/е арткы аяктарынын дирили болады. Еми:сиырды кишкене сауады,емг0шектерин спиртпен суртеди,желинине катетр енгизип үрлейді.
80.Оз толин ж/е шуын жеп кою.
Бул барлык жануарларда кездеседи, тек оз шуын жейди. рдаСиырдалкыды осының кесиринен ишектин ауырсынуы болады. Куйс кайыратында тимпания,дене кызуынынкотерулуи болады. 6-10 таул.н кейн ишинен нажис аркылы шыгып кетеди.
81.Туганнан кейнги сепсис
Оте жити отетин ауру,лимфага патогенди микробтар енгеннен кейн болады,жыныс мушелеринин исинуы. Сепсис болатын жерлер: матканын ириндеу,онын жыртылуы,сепсис тагы а витаминоз болганда жане дене кызуы томендегенде болады. Коздыргыштары стафилокок диплококк ишек таякшалары.
82.Туганнан кейнги салдану.
Басында матка колеми озгереди, кобинесе калпына келу тек 48 саг.болады.
Салдану кезнде дене дирили байк.силекей агуы болады,тилинин салбырауы. Ол бирнеше мин.н бирнеше саг,ка дейн созылады.
83.Эклампсия,невроз.
Туу алдындагы токсикоз,дене дирили немесе туганнан кейнги. Кобинесе ит,мысык, анда ванда шошка ж/е т.б . жануарлар. Ол бирнеше секундтан 5 мин, ка дейн созылады. Журек согу ж/е дем алу жиіленді,ауыр туринде олимге акеледи.
84.Жатыр субинволюциясы.
Кобинесе ири-карада болады,онимди сиырда коп кездеседи. Ол бедеуликее акеледиж/е суттин болинуын төмендетеді. Себептери,иште шудынтуспкй калуы, водянкамен ауырганда. Жане сауын машинаны дурыс колданбаганда болады.
85.Жыныс органдарынын туганнан кейнги кабыну процесстери.
Жоқ.
86.Буаздык туганнан кейнги патологияны алдын алу.
буаздык жануардын иште толди болуы. Акуш.прак, буазд.3 турге болинед.1.жумырткалык кезен блаоцистанын болуы 10 тауликке дейін. 2.эмбрионалды.3плацентанын бекитилуи.тол 3 кабатпен капталган болады хорион, аллантоис,амнион.
Туу-бул буаздыктын аякталган кези,маткадан толдин шыгуы су кетумен ж/е шудын бирге шыгу кезени. Туу матканын жиырылуынан болатын физиол, процесс.
87.Сут безинин курылысы ж/е туликтик ерекшеліктер.
Кос емес муше,еки сут безинен туратын дене. Сыртынан пленка таризди кабыкпен капталган,4-6 сосоктан турады. Куйсти малда еки шаптын арасында орн.шокамен итте екиге болинип еки саннын жанында орн.
88.Лактация манызы.суттенип сут беруи.
Суттин сут бездеринде болуы,пайда болуы. Суткоректилерде кездк п.б.физ.процесс.сауганда немесе емгенде суттин шыгуы.сут биринши кезде альвеолдарда жиналып жане майда сут жолдарында жиналады одан кейн сут безинин цистернасына отеди. Содан кейн сауга болады.
89. Сут безинин кабынбай отетин аурулары.
Сут бездери коптешен ауруларга шалдыкккыш болып келеди. Ар уакытта ж/е кезенде болады. Мысала:
1галактостаз (суттин шыгу жолдарынын бителип калуы,суттин шыгуы киындай тускен)
2агалактия(суттин мулде шыкпауы)
3мастит (бездердин исинуы)
Кабынбай отетин ауру мастопатия, аденомды,фиброзды,кистозды исиктерге жатады. Адетте бул ауру симптомсыз,ауырсынусыз отеди. Биракта асыкпай жайыла береди.
90.Агалактия ж/е гипогалактия.
Агалактия-суттин толык токтауы,сут безинин патологиялык озгеристерге б-ты.
Гипогалактия-суттин аз болуы. Суттин секрециясынын томендеуи. Туа болгпн ж/е кариликке б-ты болады немесе сут бездеринин ауруларында. Дурыс азыктандырмау кезинде де байкалад91.Емшек урпесиндеги сут арнасынын бителип калуы ж/е мулдем болуы.
Ири карада, койларда жане ешкилерде кездеседи.желин кабаттарынын калындау себептеринен болады. Стерильди пластмасс бужды ващелинмен майлап емшек тесигине енгизеди. Бужлы сол тесикте20-30 мин.калдырады кейн алып тастап сиырды жаксылап сауады. Бужлы енгизу 4-5 куннен кайталайды.
92. Желин жарақаты.
Ар турли мех, себептерден болады. Желинде жане емшекте коп турли жыртылган,кесилген жане тистелген жаракаттвр болады. Сонгысында суттин шыгуы да болады. Терен тистеоген жарада,мастит жане табиги емес тесик пайда болады.
93.Желинсау.
Кобинесе бузаулаганда сонгы 1-2 куннин игинде орбитин ауру. Малдын жем шопке табети болмайды,дене кыщуы котерилип емшеги тугелдей улкейп исинеди. Сырты кыщарып ар жерден канталаган дактар пайда болады. Малды болек окшаулап сауып отырады, тери астына 10мл.кофеин,венага 200-250 мл 40% глюкоза ер-н енгізеді.
94.таппадым.без обид.
95.Субклиникалык желинсау.
Аурулы зерт.жолмен ,физ.хим.касиеттеринин озгеруимен аныктайды. Желинге жий массаж жасап сауып тастап отырады,жылу колдану(парафин,кыздыргыш гамдар,копресс) пайдалы. Б.етке.таулигине 4 рет пеницилоин мен стрептомицин салады.
96.неееет((я старалась.97.98.
99.Катаральди желинсау.
Антисанитарлык жерде пайда бооатын ауру,желини лас болганда. Микроорганизмдер галоктогенди жолмен желинге енгенде пайда болады. Ен биринши сауганда сут отеее суйык болады,онын ишинде майда кою катты щатка уксас организмдер.п.б.
100. Иринди желинсау.
3 турде отеди катаральды абцесс флегмона. Жити иринди желинсау, сауылымын токтауы кезинде болады. Катты ириндеген жерден сут мулдем шыкпайды. Немесе сулы,тузды ащы, ириндер шыгуы мумкин. Кейбир кезде канталау болады. Жергиликти кызу жогары. Желинсау улкейген,озгерген устаганда уырсыну болады .
101.желинсау флегмонасы.
Жити иринди исину. Мех.соктыгыстар кезинде болады, иринди кабынулардын негизинен пайда болады.биринши еминде ылгалды жылу жибереди. Кейін соллюкс лампасымен қыздарды ишке сульфаниламинды булшык етке антибиотик егеди.
102. Желин абцесси.
Басында катаральды мастит секилди болады. Абцесс негизи укол,урып алганда, осы басында жонди емдемегенле,абцесске айналады. Жонаргы беииндеги абцесс сыртка карай шыгып ириндеп кояды ал ишки ол ары карвй дамып жити турге айналады.б мал тыеысы жийлид дене кызцы котерилед.
103.Фибринозды желинсау.
Фибринозды желинсау емшектердие исип ириндеуы. Бул альвеола мен сут жолдарында фибриннин жиналуы. Дене кызуы 41 ге көтеріледі,табеттин болмауы. Суттин шыгуы томендиди немесе мулде болмайды.
104. Гемморагиялык желинсау.
Кобинесе бузаулаганнан кейн сонгы1-2 кунде шыгаиын ауру. Малдын жем ошөпке тәбеті болмай,дене кызуы котерилип,,емшеги тугел исинип улкейген,Сыртынан терисиикызарып ар жеринен канталаган дақтары пайда болады. Тери астына 10мл кофеин,венага 200-250мл 40%-ды глюкоза жібереді.
105.желинсау аскынулары.
желинсау аскынуларына желин ауысылы,актиномикозы,туберкулез,индурациясы,гангрена,т.б.
106.Желин индурациясы.
биринши сатыдагы инд.букил желин бездеринин озгеруине акеледи. Ал екинши сатыдагы желиннин болектенип өзгеруі. Закымдалган жери ауырмайды,бир калыпты катты немесе устинги бетинде болектенген жолактар болады.
107. Желин гангренасы.
Анаэробты микрофлоранын қатысуымен желинсау гангренағааскынып кетеди. Гангреналык урдис оте каркынды отеди,маллын лене ремпературасы котерилген,катты куйзелисте,аксандап дуре алмвйды. Делин жарага йайналады,мал сепсистен олип қалады. Венага 200-300 мл 40%-ды глюкоза,100-150мл 10-%хлорлы кальций жибереди.
108.шаруашылыкта мал басын кобейту ушин аналыктарды тандап,дайында.
Енди жаксы даксысын влып кою керек баска не истеймиз.билмим.
109.Акушерлик комектин манызы жане ерекшеликтери,тууга комектесудин не принциптері.
Акушерлик комек ен биринши мал толдегенле туа алмвй датканда омирин сактап калу ушин кереу,жане тууга комектесу аринциптери малдарды сактап калу жкономикага зиянын келтирмеу,кейбир ауруларды емдеп балап алдын алу.
110.Лакторея.
Емшектен сут токтамай оздигинен агып тұрады. Мундай жағдай көбінесе,желини сыздап ,сауынды кешиктиргенде байкалады. Оны токтату ушин емшектин угын кунде укалап массаж жасайды ,йод еритиндисие жагады. Дакемен тартып байлап қояды.

Приложенные файлы

  • docx 18967037
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий