Vidpovidi na kontrolni pitannya


Відповіді на контрольні питання:Назвіть і покажіть деталі коробки передач.
Деталі коробки передач: а — будова; б - кінематична схема; 1 — муфта вимикання зчеплення; 2— ведучий вал; 3 — кришка підшипника ведучого вала; 4 — картер зчеплення; 5 — синхронізатор четвертої та п'ятої передач; б — верхня кришка коробки; 7 — пружина з кулькою фіксатора; 8— шестірня п'ятої передачі; 9— шестірня третьої передачі; 10— синхронізатор другої та третьої передач; 11 — шестірня другої передачі;12-шестірня першої передачі та заднього ходу;13-картер коробки;14-кришка
підшипника веденого вала; 15- фланець кріплення кардана; 16 — ведений вал; 17— кришка підшипника; 18 — проміжний вал; 19— шестірня другої передачі проміжного вала; 20 — насос; 21 — шестірня третьої передачі проміжного вала; 22 — шестірня п'ятої передачі проміжного вала; 23 — шестірня привода відбирання потужності; ^4 — шестірня привода проміжного вала; 25 — оливний насос; 26 — вісь блока шестерень заднього ходу; 27 — блок шестерень заднього ходу.
Розріз по осі блока шестерень заднього ходу
26
Як кріпиться коробка передач на автомобіль?
Установка коробки передач: Коробка встановлюється на двигун без масла. Перед установкою на первинний вал коробки передач потрібно одягнути муфту вимикання зчеплення в зборі з вичавним підшипником. Крім того, відомий диск зчеплення повинен бути відцентрований, якщо проводилося перебирання двигуна, або заміна диска зчеплення .. При установці слід особливу увагу приділити установці коробки на шпильки картера зчеплення. Встановлювати коробку на шпильки потрібно вдвох. Одна людина повинна центрувати коробку, щоб забезпечити входження первинного валу в шліцевий отвір диска зчеплення і установку коробки на шпильки, а інший повинен підтримувати коробку за подовжувачів і забезпечувати її співпадання з колінвалом двигуна. При цьому треба намагатися уникати бокових навантажень на первинний вал коробки, щоб уникнути дефектів підшипника. В іншому установка коробки проводиться в порядку, зворотному її зняття. Після установки коробки і карданного валу, в коробку потрібно залити масло.
Розкажіть, як влаштований і працює механізм перемикання передач.

Механізм перемикання передач розташований в кришці коробки и складається з ричала, трьох штоків з вилками, трьох фіксаторів, замкового запобіжника від випадкового увімкнення передачі заднього ходу. Фіксатори попереджують можливість самостійного увімкнення чи вимкнення передач. Замковий запобіжник не допускає одночасного увімкнення двох або більше передач. Замковий запобіжник розташований в каналі між штоками, складається з двох плунжерів і штифта. Плунжери знаходяться в лунках штоків, а штифт в отворі середнього штоку. При переміщенні крайнього штоку плунжер виходить з його лунки, входить в лунку середнього штоку та через штифт переміщується в другий плунжер до лунки другого крайнього штока.
При увімкненні передачі заднього ходу водій додатково долає опір пружин запобіжника, що запобігає можливості випадкового увімкнення заднього ходу при русі у перед.
Як включається перша передача і задній хід? Які повзуни при цьому переміщуються?
При увімкненні першої передачі водій переміщує верхній кінець важеля на себе і вперед, при цьому нижній кінець важеля входить у передню голову штока першої передачі і переміщує його назад, цей рух через вилку передається на шестирнь, яка переміщувалась по шліцам вала, входить до зачеплення з шестернею першої передачі проміжного вала. Обертаючий момент передається через пару шестерней на проміжний вал та через пару шестерней першої передачі на вторинний вал. Обидві пари шетерней збільшують обертаючий момент, зменшивши при цьому частоту обертання вторинного валу.
На передачі заднього ходу водій переміщує уперед блок шестерней заднього ходу, його передня шестерня з`єднається з шестерною першої передачі вторинного валу, а задня - з шестирней першої передачі проміжного валу. Обертаючий момент передається через шестерні на проміжний вал, через шестерню на передню шестерню блока і від задньої шестерні блока на шестерню вторинного валу. В цьому випадку в роботі приймають участь три пари шестерней, первинний та вторинний вал обертаються у різні сторони.
Як і коли працюють Фіксатори?
Фіксація включеного або вимкненого положення в коробці передач забезпечується за допомогою фіксаторів, що складаються з кульок і пружин, поміщених вертикально в приливах кришки коробки передач. Кульки входять у верхні поглиблення повзунів. На кожному повзуні є по три поглиблення: одне (середнє) - для нейтрального положення і два - для відповідних передач. Відстані між поглибленнями обрані такими, щоб забезпечити зачеплення відповідних зубчастих вінців на всю довжину зубів. Для запобігання випадкового включення одночасно двох передач служить замковий пристрій, що складається з штифта і двох кульок. Для кульок на повзуна є бічні поглиблення, а штифт встановлено в горизонтальному отворі середнього повзуна. Сума діаметрів всіх кульок і довжини штифта дорівнює відстані між крайніми повзунами плюс величина одного поглиблення на повзуні. Внаслідок цього при переміщенні одного з повзунів два інших замикаються кульками в нейтральному положенні. Для включення першої передачі або передачі заднього ходу необхідно докласти додаткове зусилля, щоб важелем перемикання передач стиснути до упору пружини запобіжного пристрою і тим самим запобігти можливості випадкового включення передачі заднього ходу при русі вперед. Привід перемикання передач в коробках передач ТЗ встановлюється як важеля безпосередньо на кришці коробки передач, так і дистанційний.

. Покажіть отвори для заливки і зливки масла з коробки передач.
На прикладі автомобіля ГАЗ - 66: Отвір для заливки масла у коробку передач розташований унизу 24(пробка контрольно - заливного отверстия); отвір для зливки масла з коробки передач розташований нижче пробки заливу масла 23(сливная пробка). Змазка здійснюється за допомогою розбризкуванням обертаючих шестерней масла, налитого до картера. Коробку передач ГАЗ - 66 необхідно заправити 3,5 л масла.

Покажіть і назвіть всі шестерні.
На прикладі коробки передач 31/1 -131: Шестерня 16 першої передачі проміжного валу, яка виготовлена заодно з валом, інші шестерні цього валу встановленні на шпонках. Шестерня 12 вторинного валу встановлена на шлицях; шестерня 10 другої передачі та шестерня З0 третьої передачі встановлена безпосередньо на шийках вала, шестерня 31 четвертої передачі обертається на стальній втулці, закріпленої на валу. При обертанні шестерней 10, З0 та 31 відносно вала торкаючих поверхностей шестерней та вала
Працюють з тертям один об іншу. При цьому шийки вала та наружня поверхня втулки під
шестернею 31 мають спеціальну поверхню у виді чергуючихся виступів та впадин для кращого утримання змазки. Шестерні 10, ЗО та 31 мають конуси та внутрішні зубчасті венці для з'єднання з синхронізаторами.
. Який влаштований механізм, що оберігає шестерню заднього ходу від випадкового включення?
Блок шестерні заднього ходу встановлений на осі 25 на двох роликових підшипниках. Віл передньої шестерні блока виконується відбір потужності при установці коробки відбору потужності.
Блок складається з двох шариків 33 та штифта 34. При увімкненні першої передачі та заднього ходу нижній кінець важеля 5 з'єднується з проміжним важелем 29, при цьому стискується пружина запобіжника 28, що не допускає випадкового увімкнення цих передач.

. Покажіть і назвіть деталі механізму перемикання передач.
Механізм перемикання передач розташований в кришці коробки передач та складається з важеля 12, трьох штоків 9,13 та 15 з вилками, трьох фіксаторів 10, замкового улаштування та запобіжника 27 від випадкового включення передачі заднього ходу.

ІВ
. Покажіть і розкажіть, як передаються зусилля з ведучого на відомии вала всіх
передачах (мал.іа).
Ведучий вал - оранжевий; Ведений вал - жовтий; Проміжний вал - сірий; Вал
заднього ходу і відповідний повзун - зелений; Повзун включення Ш-І¥ передач - фіолетовий; Повзун включення І-ІІ передач - блакитний;

N - нейтральна передача: жоден синхронізатора не зачеплений з жодною шестернею, первинний і проміжні вали обертаються, вторинний в спокої.

Іпередача: синхронізатор першої-другої передач (яскраво-блакитний на іл.) Блокує шестерню першої передачі на вторинному валу;обертання передається спочатку єдиною шестернею первинного валу на проміжний, а з нього - через шестерню першої передачі на вторинний вал, і далі на трансмісію.

II передача: той же синхронізатор переміщується і блокує шестерню другої передачі;

III передача: синхронізатор першої-другої передач в нейтральному положенні; синхронізатор третьої-четвертої (фіолетовий на іл.) Блокує шестерню третьої передачі на відомому валу, обертання передається з первинного валу на проміжний, а з нього через шестерню третьої передачі - на вторинний.

IV передача: синхронізатор першої-другої передач в нейтральному положені; синхронізатор четвертої передачі блокує вінець первинного вала, завдяки чому первинний і вторинний вали обертаються як єдине ціле.Проміжний вал не задіяний (але продовжує звертатися, оскільки постійно зачеплений з первинним).
Така передача, при якій обертання передається безпосередньо з первинного валу на вторинний в обхід шестерень проміжного валу, завжди має одне передавальне відношення -1:1, і називається прямою передачею, оскільки крутний момент передається безпосередньо від первинного валу на вторинний. Цей режим роботи КПП є вигідним, тому що зменшуються втрати і знос.
К - задній хід: синхронізатори в нейтральному положенні;шестерня заднього ходу, що обертається на своєму власному валу, входить в зачеплення з відповідною шестернею проміжного валу і з шестернею веденого валу (шестерня проміжного вала з шестернею веденого вала не утворюють зачеплення), утворюється непарне число зачіпляються пар (три пари),завдяки чому вторинний вал крутиться в напрямку,протилежному напрямку обертання первічного.
11). Для чого служать і як влаштовані фіксатори?
Фіксатори влаштовані в кришці коробки передач, де ще розташовані важіль, трьох штоків, замкового пристрою та запобіжників, які запобігають помилкового увімкнення передачі заднього ходу. Фіксатори запобігають можливості самостійного увімкнення або
Вимкнення передач.

Відповіді на контрольні питання:
1). Назвіть і покажіть деталі роздавальної коробки і їх взаємодію.
Роздавальна коробка служить для розподілу обертаючого моменту, між ведучимимостами, роздавальна також дозволяє також збільшити обертаючий момент, а наприкладна автомобілях ГАЗ - 66 та ЗІЛ -131 дозволяє вмикати та вимикати передній міст.
Роздавальна коробка автомобіля ГАЗ —66 двоступенева. Вона складається зкартера 12 з крижками; первинного вала 3 з шестернями 4 та підшипниками; проміжноговалу 2 з шестернями 1 та 11 та підшипниками; вала 9 приводу заднього моста шестернею 6 та підшипниками; вала 14 приводу переднього моста з шестернею 13 зпідшипниками; механізмами управління коробкою. Для увімкнення прямої передачіводій через механізм управління переміщує шестерню 4, і при цьому вона з'єднується ззубчастим вінцем шестерні 6. При увімкненому першому мості обертаючий моментпередається напряму з ведучого вала на вал приводу заднього моста. На прямій передачіводій за допомогою важеля може увімкнути передній міст, переміщуючи шестерню 11назад та з'єднуючи її з шестернею 13. Обертаючий момент буде передаватися напряму навал приводу заднього моста та через шестерні 6,11 та 13 на вал приводу передньогомоста. Також складається з двох важелів 22 та 23, та тяг 20 та 21 двох штоків 15 та 16 звилками 17, двох фіксаторів 19, замкового пристрою.
Замковий пристрій не дає змозі увімкнутися першій передачі при вимкненомупередньому мості або вимкненому передньому мості при увімкненій першій передачі.Шток 15 вмикання переднього моста має два углублення, які відповідають вимкненомумості, менші за величиною.
в
Рпс. 88. Рвздаточпая коробка автомобпля ГАЗ-60;

момент буде передаватися напряму на вал приводу заднього моста та через шестерні ь,
та 13 на вал приводу переднього моста.
При увімкнені першої передачі шестерня 4 переміщується уперед та з'єднується з шестернею 1. Обертаючий момент передається з ведучого вала через шестерню 4 і 1 на проміжний вал, через шестерні 11 та 6- на вал приводу заднього моста, через шестерні 11 та 13 - на вал приводу переднього моста. На обох передачах при увімкненому передньому мості обертаючий момент в роздавальній коробці розподіляється пропорційно навантаженням на мости
Назвіть, що і як регулюється в роздавальній коробці.
Пальці тяги важеля. Потрібне положення важелів роздавальної коробки забезпечується зміною довжини тяги. Для регулювання положення важеля необхідно розшплинтувати палець тяги, вийняти його з вилки, пере двинути шток до положення, дійсний повному увімкненню передачі, потім поставити важіль в положення, дійсне увімкненій передачі, та обертанням вилки встановити необхідну довжину тяги. Сполучити отвори у важелі та вилці тяги, вставити та зашлинтувати палець, затягнути контргайку на тязі.
Які роботи виконують при:
ТО -1: перевіряється кріплення коробок, рівень масла в них, здійснюється очищення
сапунів(вентиляційних трубок);
ТО- 2: доливають або замінюють масло у картерах.
До роздавальної коробки автомобіля ЗІЛ-130 та 31/1131 заливають масло після шостого ТО - 2. Заміна масла проводиться одразу після роботи, щоб воно не застило. Після зливу відпрацьованого масла картери промиваються малов'язким маслом. Для цього заливають в картер 1,5 - 2 л малов'язкого масла, вимикають передній міст, вивішується одне з коліс заднього моста, вмикається перша передача та запускається двигун, який на холостому ході протягом 2-3 хвилин прокручує трансмісію. Після промивна рідина зливається, і до коробки заливається свіже масло. При зміні масла очищується, магніт пробки зливного отвору також промивається вентиляційний отвір з сапуном.
2). Назвіть і покажіть деталі, якими проводиться перемикання передач. Як вони працюють?
Для увімкнення прямої передачі водій через механізм управління переміщує шестерню 4, і при цьому вона з`єднається з зубчастим вінцем шестерні 6. При увімкненому першому мості обертаючий момент передається напряму з ведучого вала на вал приводу заднього моста. На прямій передачі водій за допомогою важеля може увімкнути передній міст, переміщуючи шестерню 11 назад та з'єднуючи її з шестернею 13. Обертаючий

Приложенные файлы

  • docx 19003933
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий