vidpovidi do testiv


1. Ластовиння та полідактилія — це ознаки, які у людини успадковуються за автосомно-домінантним типом. Гени, які їх зумовлюють, локалізовані в різних парах гомологічних хромосом. У дружини з цих ознак є лише ластовиння, а у її чоловіка полідактилія. Відомо, що у матері чоловіка була полідактилія. Яка ймовірність народження дитини з ластовинням та полідактилією, якщо бабуся матері не мала ластовиння?
2. У батька — астигматизм, у матері — гемералопія. Астигматизм (порушення рефракції ока) і гемералопія — автосомно-домінантні ознаки. Яка ймовірність народження в сім'ї здорових дітей? Відповідь обґрунтувати.
3. Катаракта має кілька різних спадкових форм, які визначаються генами, що мають автосомно-домінантне успадковування. При яких генотипах батьків імовірність народження здорових дітей може становити 25 %, якщо у батьків різні форми катаракти? Відповідь обґрунтувати.
4. У дорослих різні форми глухоти мають автосомно-рецесивний типи успадковування. В яких випадках у глухих батьків народжуються лише здорові діти? Відповідь обґрунтувати.
5. У дорослих різні форми глухоти мають автосомно-рецесивний та автосомно-домінантний типи успадковування. В яких випадках у глухих батьків народжуються лише здорові діти? Відповідь обґрунтувати.
6. У матері резус негативна кров ІІ групи, у батька резус-позитивна кров III групи. У брата батька також резус-позитивна кров III групи, а у сестри жінки резус-негативна кров II групи. Чи успадкують діти групу крові батьків? Чи може тут бути конфлікт за резус-фактором?
7. У матері резус негативна кров ІІ групи, у батька резус-позитивна кров III групи. Чи успадкують діти групу крові батьків, якщо відомо, що жінка гетерозигота за генотипом групи крові? Чи може тут бути конфлікт за резус-фактором?
8. Народилася дитина, яка має резус-негативну І групу крові. На суді мати дитини стверджує, що її зґвалтував чоловік, від якого вона завагітніла. Було встановлено, що у цього чоловіка резус-негативна кров III групи, а у жінки IІ група крові. Які генотипи повинні мати ці чоловік та жінка, якщо вона говорить правду?
9. Цукровий діабет зумовлюють два незчеплені автосомно-рецесивні гени. У здорових чоловіка та жінки народилася хвора донька. Яка ймовірність народження в цій родині здорових дітей, якщо у кожного з батьків є гени тільки однієї з форм цукрового діабету? Відповідь обґрунтувати.
10. У подружжя народилося троє дітей, усі вони мають темне волосся та карі очі. Мати жінки має темне волосся, а батько — світле. У батька чоловіка — карі очі, у матері — блакитні. Які генотипи мають чоловік та жінка, якщо темне волосся та карі очі — це домінантні ознаки? Написати хід схрещування та обґрунтувати відповідь.
11. У дівчини кругла форма обличчя. Вона одружилася з чоловіком, у якого обличчя має довгу форму і короткозорість. Мати чоловіка мала кругле обличчя та страждала на короткозорість. Кругла форма обличчя та короткозорість у людини успадковуються як автосомно-домінантні ознаки. Яка ймовірність народження у молодого подружжя дитини з нормальним зором?
12. У пологовому будинку виникла пожежа після якої під час евакуації переплутали дітей, а це з'ясувалося через багато років. У батька хлопчика III група, а у матері — І; у самого хлопчика резус негативна IV група крові. Які генотипи повинні бути у справжніх батьків?
13. Для присудження аліментів намагаються встановити батька дитини. У новонародженої дівчинки позитивний резус, II група крові (Rh+ Rh- ІAІ0). Підозрюються два чоловіки: у одного —резус-негативна кров І групи; у другого — резус-позитивна кров II групи. Чи можна точно сказати, хто з них батько цієї дівчинки. Що ще слід зробити для розв'язання цього питання?

14. У людини одна з форм спадкової глухоти визначається двома рецесивними незчепленими алелями d і е. Для нормального слуху необхідна наявність двох домінантних алелей (DЕ), один з яких визначає розвиток завитки, а другий - слухового нерва. У сім'ї батьки глухі, а двоє їхніх дітей з нормальним слухом. Визначте генотипи членів сім'ї. Як взаємодіють ці два домінантні неалельні гени
15. Загибель зародка на ранніх стадіях ембріогенезу може бути викликана різними причинами, серед них і дією рецесивного гена, локалізованого в Х-хромосомі. Яка ймовірність народження дитини (хлопчика і дівчинки), якщо жінка є носієм такого гена?
16. Глухоніма жінка з нормальним зором, виходить заміж за здорового чоловіка чоловіка, який має нормальний слух та зір. Від цього шлюбу народжується глухоніма дитина з короткозорістю. Визначити можливі генотипи батьків і дитини. Яка ймовірність народження в майбутньому дитини з нормальним слухом та зором, якщо глухонімота і поганий зір спричинені дією рецесивних генів ?
17. Фенілкетонурія (порушення обміну фенілаланіну, що спричиняє ураження мозку та прогресуючу ідіотію) успадковується як рецесивна ознака. У здорових батьків народилася дитина з фенілкетонурією. Визначте ймовірні генотипи батьків і дитини. Чи можливе народження здорової щодо фенілкетонурії дитини у цього подружжя?
18. Існує така форма рахіту, що не піддається лікуванню вітаміном D, вона зумовлена наявністю домінантного гена в Х-хромосомі. Визначте ймовірність народження здорового потомства в сім’ї, де чоловік хворий на це захворювання, а мати здорова?
19. У матері резус-позитивна кров І група, у батька резус-негативна кров IV групи. Батьки матері мали резус-позитивну кров. Чи успадкують діти групу крові батьків? Чи може тут бути конфлікт за резус-фактором?
20. У матері резус-негативна кров IV група, у батька резус-позитивна кров III групи. У брата батька також резус-позитивна кров III групи. Чи успадкують діти групу крові батьків? Чи може тут бути конфлікт за резус-фактором?
21. У матері резус-негативна кров IV групи, у батька резус-негативна кров III групи. У брата батька також кров III групи. Відомо, що жінка гомозигота за другою групою крові. Чи успадкують діти групу крові батьків? Чи може тут бути конфлікт за резус-фактором?
22. У пологовому будинку виникла пожежа, після якої під час евакуації переплутали дітей, а це з'ясувалося через багато років. У батька хлопчика III группа, резус позитивний, а у матері — ІІ резус позитивний; у самого хлопчика IV. Які генотипи повинні бути у справжніх батьків.
23. Для присудження аліментів намагаються встановити батька дитини. У новонародженої дівчинки позитивний резус, II група крові (Rh+ Rh- ІАІА). У мами дитини четверта группа крові резус позитивний. Підозрюється чоловік у якого резус-позитивна кров ІІ групи (Rh+ Rh- ІАІА ). Чи можна точно сказати, що цей чоловік є батьком цієї дівчинки? Що ще слід зробити для розв'язання цього питання?
24. У чоловіка за системою АВО — І група крові, резус позитивний (чоловік гомозигота за резус-належністю). У жінки за системою АВО — IV група крові, резус негативний. Напишіть усі можливі генотипи дітей. Чи може тут бути конфлікт за резус-фактором?
25. У матері ІІ група крові резус-плюс (мама гетерозигота за группою крві і резус-належністю), у батька – IV група резус-мінус. Чи можуть діти успадкувати групу крові одного із своїх батьків? Чи може бути конфлікт за резус-фактором.
26. Кучеряве волосся та полідактилія — це ознаки, які у людини успадковуються за автосомно-домінантним типом. Гени, які їх зумовлюють, локалізовані в різних парах гомологічних хромосом. У дружини з цих ознак є лише кучеряве волосся, а у її чоловіка полідактилія. Відомо, що у матері чоловіка була полідактилія. Яка ймовірність народження кучерявої дитини з полідактилією, якщо бабуся матері мала пряме волосся?
27. У батька — багатопалість, у матері — гемералопія. Полідатилія і гемералопія — автосомно-домінантні ознаки. Яка ймовірність народження в сім'ї здорових дітей? Відповідь обґрунтувати.
28. Глухонімота має кілька різних спадкових форм, які визначаються генами, що мають автосомно-домінантне успадковування. При яких генотипах батьків імовірність народження здорових дітей може становити 25 %, якщо у батьків різні форми глухонімоти? Відповідь обґрунтувати.
29. У дорослих різні форми сліпоти мають автосомно-рецесивний типи успадковування. В яких випадках у сліпих батьків народжуються лише здорові діти? Відповідь обґрунтувати.
30. У дорослих різні форми глухонімотити мають автосомно-рецесивний та автосомно-домінантний типи успадковування. В яких випадках у глухонімих батьків народжуються лише здорові діти? Відповідь обґрунтувати.
31. Шизофренію зумовлюють два незчеплені автосомно-рецесивні гени. У здорових чоловіка та жінки народилася хвора донька. Яка ймовірність народження в цій родині здорових дітей, якщо у кожного з батьків є гени тільки однієї з форм шизофренії? Відповідь обґрунтувати.
32. У подружжя народилося четверо дітей, усі вони мають кучеряве волосся та карі очі. Мати жінки має кучеряве волосся, а батько — пряме. У батька чоловіка — карі очі, у матері — блакитні. Які генотипи мають чоловік та жінка, якщо кучерявее волосся та карі очі — це домінантні ознаки? Написати хід схрещування та обґрунтувати відповідь.
33. У дівчини чорне волосся. Вона одружилася з чоловіком, у якого світле волосся і короткозорість. Мати чоловіка мала чорне волосся та страждала на короткозорість. Чорне волосся та короткозорість у людини успадковуються як автосомно-домінантні ознаки. Яка ймовірність народження у молодого подружжя дитини з нормальним зором?
34. У людини короткозорість (М) домінує над нормальним зором (м), а карі очі (В) над блакитними (в). Одна дитина короткозорих батьків має блакитні очі і нормальний зір. Встановіть генотипи всіх трьох членів цієї сім’ї.
35. У людини короткозорість (М) домінує над нормальним зором (м), а карі очі (В) над блакитними (в). Блакитноокий короткозорий чоловік, мати якого мала нормальний зір, одружився з кароокою жінкою з нормальним зором. Встановіть генотипи дітей цього подружжя, якщо батьки жінки мають також карі очі.
36. У людини короткозорість (М) домінує над нормальним зором (м), а карі очі (В) над блакитними (в). Блакитноокий короткозорий чоловік, мати якого мала нормальний зір, одружився з кароокою жінкою з нормальним зором. Перша дитина від цього шлюбу – кароока короткозора, друга – блакитноока короткозора. Встановіть генотипи батьків і дітей цього подружжя.
Еталони відповідей до тестового контролю з теми: «Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях. Морфологія та хімічний склад клітини. Структурні компоненти ядра та цитоплазми»
B
C
C
D
D
А
E
D
C
B
C
А
D
C
B
А
Еталони відповідей до тестового контролю з теми
«Життєвий цикл клітини. Поділ клітини.»
D
D
А
C
C
D
А
B
C
B
В
D
C
C
A
А
А
С
Е
D
A
Еталони відповіді до тестового контролю з теми:
«Характеристика нуклеїнових кислот. Будова гена про- та еукаріотів. Реалізація генетичної інформації – біосинтез білка.»
– B
– A
– D
– E
– C
– B
– A
– B
– E
–C
– C
– C
– B
– A
– A
– C
– A
– A
Еталони відповіді до тестового контролю з теми:
«Закономірності успадкування менделюючих ознак людини(моно- ,ди- та полігібридне схрещування.»
1 – D 2 – A 3 – B 4 – C 5– A 6 – B 7 – C 8 – B 9 – D 10 – A 11 – B 12 – A Еталони відповіді до тестового контролю з теми:
«Мінливість, її форми та прояви»
1 – B 2 – C 3 – A 4 – B 5 – E 6 – A 7 – B 8 – D 9 – E 10 – D 11 – B 12 – A 13 – D 14 – E 15 – D 16 – B 17 – B 18 – D 19 – A 20 – B Еталони відповіді до тестового контролю з теми:
«Основи генетики людини. Методи вивчення спадковості.»
1 – C 2 – B 3 – A 4 – E 5 – D 6 – A 7 – D 8 – A 9 – E 10 – E 11 – C 12 – C 13 – E 14 – C 15 – B 16 – C 17 – A 18 – E 19 – D 20 – B Еталони відповідей до тестового контролю з теми:
«Спадкові хвороби людини»
1 – C 2 – D 3 – B 4 – C 5 – A 6 – C 7 – B 8 – A 9 – A 10 –B 11 – D 12 – A 13 – A 14 – B 15 – C 16 – A 17 – E 18 – A 19 – B 20 – D Еталони відповідей до тестового контролю з теми: «Біологія індивідуального розвитку. Молекулярно-генетичні основи онтогенезу. Патологічні порушення онтогенезу людини.»
1 – A 2 – E 3 – D 4 – C 5 – D 6 – C 7 – A 8 – B 9 – E 10 – B Еталони відповідей до тестового контролю з теми: «Тип Саркоджгутикові (Sarkomasdgophora). Клас справжні амеби(Lobosea), та клас Джгутикові (Zoomastigophorea) – паразити людини.»
1 – E 2 – C 3 – B 4 – A 5 – D 6 – B 7 – E 8 – D 9 – A 10 –B 11 – E 12 – C 13 – B 14 – A 15 – C 1 С 2 D 3 Е 4 А 5 С
6 D
7 Е
8 А
9 D
10 А
11 В
12 С
13 D
14 Е
15 А
16 В
17 С
18 В
19 С
20 А
21 Е
22 D
23 С
24 А
25 С
Арахноентомологія
191 Е
192 С
193 А
194 В
195 А
196 В
197 С
198 D
199 Е
200 А

Приложенные файлы

  • docx 19004235
    Размер файла: 33 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий