Text A,р.202


Text A. Gastric and Duodenal Ulcers
The Soviet scientists N. Burdenko, L. Koreisha, A. Speransky and B. Mogilnitsky proved the existence of an association between a lesion of the central and peripheral nervous systems and the development of ulcer.
The neurogenous theory of the pathogenesis of ulcer was developed further into the corticovisceral theory by K. Bykov and I. Kurtsin. According to this theory gastric and duodenal ulcers were found to result from disturbances in the central nervous system, i. e. the brain cortex.
The brain cortex under the influence of external and internal stimuli sends impulses to the stomach and the duodenum, which cause a spastic contraction of vessels. Such a spastic contraction results in local trophic disturbances followed by erosion of the affected area by the gastric juice.
In the majority of cases ulcer is observed to develop in particularly nervous persons, often after emotional overstrain. But an irregular diet in combination with an emotional overstrain is often observed to contribute to the onset of ulcer development.
Gastric and duodenal ulcers are found to develop more frequently in men than in women, mainly at ages of 25 to 40 years. This disease is characterized by pains, haemorrhages, nausea, vomiting, etc. At the onset of the disease pain is usually dull in character. In gastric ulcers pain is found to grow worse after meals. Acute pain in the stomach is known to be characteristic of perforated ulcers. Pain due to ulcer is well known to occur periodically and be intermittent in occurrence.
The course of ulcer has proved to vary with age and sex, location of ulcers, etc. At a young age its course has no characteristic clinical manifestations. In old persons the incidence of ulcers is known to be rare. But they are often complicated by considerable haemorrhage resulting from sclerotic changes in the stomach.
Ulcers are known to have a chronic, cyclic course, with remissions from 6 to 12 months. Exacerbation (обострение) of ulcers, particularly that of duodenal ulcers, has been found to occur in spring and autumn.
Текст А. Шлунок і дванадцятипалої кишки
Радянські вчені М. М. Бурденка, Л. Koreisha, А. Сперанський і В. Могильницький довели існування зв'язку між ураженням центральної і периферичної нервової системи та розвитком виразки.
Нейрогенної теорії патогенезу виразкової отримала подальший розвиток в corticovisceral теорії К. Бикова та І. Курцин. Відповідно до цієї теорії шлунка та дванадцятипалої кишки були виявлені в результаті порушення в центральній нервовій системі, я. тобто кори головного мозку.
Корі головного мозку під впливом зовнішніх і внутрішніх подразників посилає імпульси в шлунку і дванадцятипалої кишці, які викликають спастичні скорочення судин. Такі результати спастичні скорочення в місцевих трофічних порушень наступною ерозією з постраждалих районів в шлунковому соку.
У більшості випадків виразки спостерігається розвиватися в особливості нервової осіб, часто після емоційного перенапруження. Але нерегулярно дієта у поєднанні з емоційним перенапруженням часто спостерігається внести свій внесок у початок розвитку виразки.
Виразка шлунка та дванадцятипалої кишки знаходяться в розробці частіше у чоловіків, ніж у жінок, в основному у віці від 25 до 40 років. Це захворювання характеризується болями, кровотечі, нудота, блювання та ін На початку захворювання біль зазвичай нудний характер. У біль у шлунку виразки знайдений погіршуватися після їжі. Гострий біль у шлунку, як відомо, характерна перфорованої виразки. Біль через виразки добре відомо, відбуваються періодично і бути нестійкими до появи.
Звичайно виразки виявилося змінюватися в залежності від віку та статі, розташування виразки і т.д. У молодому віці його курс не має характерних клінічних проявів. У старих облич захворюваності виразками, як відомо, рідко. Але вони часто ускладнюється значним кровотечею в результаті склеротичних змін в шлунку.
Виразки, як відомо, мають хронічний, циклічні звичайно, з ремісіями від 6 до 12 місяців. Загострення виразки, зокрема, що виразки дванадцятипалої кишки, був виявлений навесні і восени.

Приложенные файлы

  • docx 19006050
    Размер файла: 14 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий