Tema4


Тема4. Суб’єкти конституційного права України

План
Загальна характеристика суб’єктів конституційного права України.
Правосуб’єктність Українського народу.
Громадяни України як суб’єкт конституційного права України.
Органи публічної влади як суб’єкти конституційного права України.
12. Народні депутати подали законопроект, в якому пропонується внести зміни до ч. 2 ст. 5 та інших статей Конституції, зокрема, замість терміна “народ” слід уживати “електорат (дієздатні громадяни України, які досягли 18 років)” у відповідних відмінках. На думку авторів законопроекту, це більше відповідатиме реальному стану речей, оскільки такого суб’єкта конституційного права, як народ не існує. Це зніме всі питання, пов’язані з відповідністю норм виборчих законів Конституції України, згідно з якими вибори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяв участь навіть 1 виборець.
Висловіть Вашу позицію з приводу цього законопроекту. Дайте розгорнуту характеристику статусу (поняття, об’єм правосуб’єктності, відносини, в які вступає, тощо) такого суб’єкта конституційного права, як народ.
13. З метою врегулювання суперечностей між Верховною Радою України, Президентом та Прем’єр-міністром, що, на думку політиків, виникають через недосконалість Конституції в частині врегулювання діяльності вищих органів влади, Голова парламенту запропонував Президентові та Прем’єр-міністру укласти між трьома владними інституціями тимчасовий договір про розподіл владних повноважень, в якому на період до внесення в установленому порядку змін до Конституції буде по-новому виписаний статус цих вищих органів влади.
Дайте правову оцінку такій пропозиції.
Чи є вказані державні інституції суб’єктами конституційного права, що можуть укладати подібний договір?

14. Селищна рада за ініціативою громадян України, які постійно проживають у цьому селищі, що складають більше половини від загальної кількості населення даної адміністративно-правової одиниці, вирішила провести місцевий референдум. На референдум було винесене таке питання: “Ви за вихід територіальної громади селища зі складу територіальної громади району та входження її до територіальної громади міста М.?”. Районна прокуратура опротестувала це рішення у зв’язку з тим, що воно суперечить чинному законодавству.
Чи можуть виступати суб’єктами конституційно-правових відносин селищна рада, територіальна громада району, територіальна громада міста, населення адміністративно-територіальної одиниці?
Які юридичні наслідки матиме такий референдум?
Вкажіть, як можуть розвиватися події, якщо громада селища проголосує за вихід територіальної громади зі складу району?
15. Верховна Рада Автономної Республіки Крим ухвалила постанову “Про призначення республіканського референдуму за ініціативою громадян України, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим”. Цим рішенням було призначено проведення республіканського референдуму за ініціативою громадян України, які постійно проживають в Автономній Республіці Крим, із винесенням на такий референдум питання: “Чи підтримуєте Ви надання російській мові статусу державної мови на території Автономної Республіки Крим?”. Крім того, у цій постанові органам місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим рекомендується створити районні, міські, районні у містах, сільські, селищні комісії по референдуму, а також дільничні комісії на основі існуючих виборчих комісій, сформованих для підготовки і проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. А також Раді Міністрів автономії доручалося здійснювати фінансування заходів щодо організації та проведення референдуму.
Чи законне це рішення представницького органу автономії?
Чи відносяться громадяни України, що проживають в Автономній Республіці Крим, до суб’єктів конституційно-правових відносин?
Які юридичні наслідки матимуть результати такого референдуму?

16. На зборах громадян України, які постійно проживають в місті Н., була утворена ініціативна група з організації місцевого референдуму. На зборах були затверджені питання, що запропоновано винести на місцевий референдум, а саме про довіру міському голові та про скасування рішення міської ради “Про затвердження об’єктів права комунальної власності територіальної громади м. Н., які можуть надаватися в концесію”. Міський голова відмовився реєструвати ініціативну групу, оскільки, на його думку, питання, що були затверджені на зборах, згідно із законодавством України не можуть виноситися на місцевий референдум.
Які суб’єкти конституційно-правових відносин вказані в даній задачі?
Дайте правову оцінку діям та рішенням зазначених суб’єктів конституційно-правових відносин.

15

Приложенные файлы

  • doc 19016214
    Размер файла: 30 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий