test 3 0

ТЕСТ 3
1. Статус української мови як державної визначено в:
а) статті 5 Конституції України
б) статті 10 Конституції України
в) статті 12 Конституції України
2. Позначте рядок, у якому всі слова – синоніми:
а) ніжний, лагідний, мовчазний, ласкавий
б) устаткування, оснащення, обладнання, приміщення
в) одночасно, синхронно, разом, водночас

3. Позначте рядок, у якому правильно розкрито значення фразеологізму «виходити сухим із води»:
а) не віддавати боргів кредиторам
б) будучи винним, уникати покарання
в) проскочити під дощем не змокнувши

4. Оберіть правильне написання російського прізвища:
а) Смєховщиков
б) Смеховщиков
в) Сміховщиков

5. На місці крапок у реченні Я , що цей варіант найкращий треба вжити слово:
а) рахую
б) зважаю
в) вважаю

6. Правопис слів і їх форм можна перевірити:
а) у словнику синонімів
б) в енциклопедичному словнику
в) в орфографічному словнику

7.Оберіть варіант, у якому іменник у родовому відмінку вжито правильно:
а) засідання комітету, лист із Вашингтону
б) засідання комітета, лист із Вашингтону
в) засідання комітету, лист із Вашингтона

8. Потребує редагування речення:
а) Дивлячись із вікна вниз, у нього запаморочилася голова.
б) Уникаючи перешкод, він упевнено рухався вперед.
в) Перегорнувши стос паперів, він знайшов потрібний аркуш.
9. Дотримано правил милозвучності у варіанті:
а) товар з складу
б) товар зі складу
в) товар із складу

10. Позначте рядок, у якому вжито правильну форму іменника:
а) чотири мегабайта
б) сто сорок два кілометри
в) півтора роки

11. Обидва слова пишуться з префіксом с- у рядку:
а) (з,с)копіювати (з,с)сохлий
б) (з, с)триманий, (з, с)плетіння
в) (з,с)порожнити, (з, с)ціпити

12. Обидва прислівники пишуться через дефіс у рядку:
а) будь/коли, в/четверо
б) коли/небудь, віч/на/віч
в) час/від/часу, будь/що/будь

13. Доберіть український відповідник до російського словосполучення ложные показания:
а) істинні свідчення
б) неправдиві свідчення
в) неправильні свідчення

14. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка:
а) стат..ею, випещен..ий
б) ..вічливість, притаман..ий
в) узвиш..я, юніст..ю

15. Неправильну дієслівну форму вжито в реченні:
а) Як часто ти ходиш цією дорогою?
б) Ти давно працюєш у фірмі?
в) Може, ти з
·їсиш це тістечко?

16. Позначте рядок, у якому всі слова належать до дієслів:
а) читати, прочитав, читання
б) обгорнути, обгортатиме, обгортка
в) ставати, стань, стоїш

17. Усі іменники рядка у формі кличного відмінка мають закінчення -е:
а) брат, сміливець, Микита
б) професор, отаман, учитель
в) побратим, Петро, адмірал
18. Правильно утворено прикметник від іменника Лейпциг:
а) лейпцизький
б) лейпцигський
в) лейпцижський

19. Неправильну числівникову форму вжито у словосполученні:
а) близько семиста військовиків
б) близько семисот військовиків
в) понад сімсот військовиків

20. Правильно наголошене слово у варіанті:
а) чИтання
б) читАння
в) читаннЯ

21.В обох словах рядка спрощення в групах приголосних позначається на письмі:
а) виїз..ний, контрас..ний
б) тиж..невий, студен..ський
в) безкорис..ливий, чес..ний

22. Обидва слова в рядку пишуться з апострофом:
а) Лук..ян, св..ятковий
б) м..ясний, моркв..яний
в) пів..яблука, безриб..я

23. Оберіть правильне написання:
а) на добра ніч!
б) на добраніч!
в) надобраніч!

24. На місці крапок у реченні Конференційна зала була заповнена треба вжити слово:
а) вщент
б) врозтіч
в) вщерть

25. Реквізит – це:
а) обов’язковий елемент оформлення офіційних документів: дата, місце складання, печатка та ін.
б) сукупність даних, розміщених у певній послідовності
в) договір про надання послуг, оформлений за певним стандартом

15

Приложенные файлы

  • doc 19020863
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий