TEST3.DOC

3
Завдання № 1
Освітлювальна система світлового мікроскопа складається із дзеркала, конденсора і діафрагми. Ірисова діафрагма, вмонтована в нижню частину конденсора, слугує для:
Регуляції освітлення поля зору
Збільшення фокусної відстані
Точного фокусування зображення
Зменшення фокусної відстані
Орієнтовного фокусування зображення

Завдання № 2
За результатами електронно-мікроскопічних досліджень вчені дізналися про те, що клітини еукаріот відрізняються від клітин прокаріот:
Відсутністю ядра
Наявністю мембранних органел
Відсутністю нуклеоїда
Наявністю цитолеми
Наявністю нуклеотидів

Завдання № 3
Для виведення з організму отруйних та радіоактивних речовин застосовують пектини, що знаходяться у плодах цитрусових, яблуневих, сливових, коренеплодах буряків, моркви, тощо. За хімічним складом пектини наближені до:
Білків
Органічних кислот
Жирних кислот
Вуглеводів
Фосфоліпідів

Завдання № 4
Більшість вітамінів, які необхідні людині, надходять до її організму з продуктами харчування рослинного походження. Назвіть вітамін, що не міститься у рослинних продуктах.
Тіамін
Аскорбінова кислота
Вітамін РР
Вітамін В2
Вітамін В12

Завдання № 5
До переліку жиророзчинних вітамінів випадково потрапив водорозчинний. Назвіть його.
Д
Е
РР
А
К
Завдання № 6
Внаслідок фотосинтезу в клітині утворився первинний крохмаль, який після ланцюга біохімічних реакцій перетворюється на вторинний. Які структури клітини безпосередньо забезпечують таке перетворення?
Диктіосоми
Амілопласти
Алейронові зерна
Центріолі
Хромопласти

Завдання № 7
Проведено хімічну реакцію на виявлення білка з використанням реактиву Міллона (ртуть, розчинена в концентрованій азотній кислоті та воді). Яке забарвлення буде свідчити про наявність білка у середовищі?
Яскраво-жовте
Червоне
Фіолетове
Синє
Оранжеве

Завдання № 8
Яку функцію виконує макрогвинт світлового мікроскопа?
Здійснює грубу настройку зображення
Точно фокусує зображення об’єкта
Зменшує освітлення
Збільшує освітлення
Фіксує положення об’єктива

Завдання № 9
У складі клітини знаходяться органічні речовини різних груп, що відрізняються між собою як за будовою, так і за властивостями. Вкажіть речовини, які не належать до полімерів.
ДНК
РНК
Білки
Ліпіди
Вуглеводи

Завдання № 10
Молекула являє собою полінуклеотидний ланцюг, до складу якого входять рибоза, фосфорна кислота, азотисті основи з аденіном, гуаніном, урацилом та цитозином. Яка це молекула?
ДНК
РНК
Білок
Хітин
Глікоген

Завдання № 11
Наявність або відсутність кристалів у клітині, їх форма і розміщення є характерною діагностичною ознакою рослини. У яких клітинних утвореннях знаходяться кристали?
У лізосомах
У диктіосомах
У мітохондріях
У вакуолях
У хлоропластах

Завдання № 12
Один з видів міжклітинних контактів полягає в утворенні тонких тяжів цитоплазми, котрі проходять через пори в оболонках, з’єднуючі протопласти сусідніх клітин. Це забезпечує обмін речовин між ними. Як називається такий вид сполучення клітин?
Десмосоми
Плазмодесми
Ворсини
Синапси
Волокна

Завдання № 13
Вкажіть відмінну ознаку представників царства Рослини:
Обмін речовин
Подразливість
Фотосинтез
Розмноження
Ріст


Завдання № 14
Визначте, що належить до тимчасових утворів цитоплазми рослинної клітини:
Хлоропласти
Ядро
Хромосоми
Включення
Вакуолі


* Завдання № 15
Вкажіть органічні речовини, які наявні в клітинах рослин:
A. Вуглеводи
B. Білки
C. Вода
D. Жири
E. Нуклеїнові кислоти


Завдання № 16
Серед джерел крохмалю, що використовується як обволікаючий засіб і допоміжна речовина у виробництві таблеток, пігулок, гранул, драже, тощо, перевагу віддано зернівкам пшениці, кукурудзи, а також ...
Цибулинам цибулі
Бульбам картоплі
Плодам груші
Насінню рицини
Кореневищам пирію


Завдання № 17
Спиртовий витяг з листків евкаліпту - Хлорофіліпт має інтенсивний зелений колір, що обумовлений переходом у розчинник гідрофільних пігментів - ...
Фікоціанів
Каротиноїдів
Хлорофілів
Антоціанів
Антохлорів


Завдання № 18
Досліджені крохмальні зерна мали 34 центри крохмалеутворення, навколо них індивідуальні шари крохмалю, а також спільні нашарування. Отже, досліджені зерна ...
Складні
Напівскладні
Складно-напівскладні
Прості концентричні
Прості ексцентричні

Завдання № 19
Відомо, що клітковина не розчиняється у воді, лугах, тощо. У той же час існує розчинник цієї сполуки. Назвіть його.
Реактив Швейцера
Реактив Міллона
Розчин Люголя
Судан ІІІ
Спирт


Завдання № 20
Внаслідок проведення хімічної реакції на виявлення здерев’янілих клітинних оболонок використано реактив, що містив розчин йоду з сульфатною кислотою. Яке очікується забарвлення клітинних оболонок за умов їх здерев’яніння?
А. Жовте
В. Фіолетове
С. Синє
D. Червоне
Е. Чорне

* Завдання № 21
Виберіть меристеми, які належать до первинних.
Перицикл
Камбій
Апікальна меристема
Прокамбій
Ранева меристема


*Завдання № 22
Виберіть для рослин яких відділів характерна наявність вторинної меристеми – камбію.
Equisetophyta
Bryophyta
Pinophyta
Polypodiophyta
Magnolyophyta


Завдання № 23
При мікроскопії кореня розпізнані кореневі волоски, що являють собою вирости клітин ...
Епіблеми
Перидерми
Ендодерми
Екзодерми
Мезодерми

Завдання № 24
Усі частини рослин відокремлюються від зовнішнього середовища за допомогою покривних тканин, які утворюються на різних етапах їх розвитку. Як називається первинна покривна тканина кореня?
Ендодерма
Перидерма
Ризодерма
Епідерма
Мезодерма

Завдання № 25
Форма замикаючих клітин продихів звичайного типу є:

Гантелеподібна
Бобоподібна
Округла
Зірчаста
Веретеноподібна

Завдання № 26
При мікроскопічному дослідженні пелюстки чорнобривця студент виявив невеличкі вирости, що не відокремлюються від клітин шкірочки. Знайдені вирости являють собою:
Шипи
Жалкі волоски
Сосочки
Крипти
Гідатоди


Завдання №27
Розглядаючи мікропрепарат зрізу листка капусти під мікроскопом студент виділив тканину з живими клітинами, які мали целюлозні, нерівномірно потовщені по кутах оболонки. Це:
Перидерма
Склеренхіма
Пухка коленхіма
Кутова коленхіма
Пластинчаста коленхіма

Завдання №28
При мікроскопічному дослідженні м’якоті плодів груші, виявлено відносно короткі паренхімні клітини з великою кількістю щілиновидних пор. Це:
Перегородчастий лібриформ
Склереїди
Перетинчастий лібриформ
Кутова коленхіма
Пластинчаста коленхіма

Завдання №29
Характерною особливістю механічних тканин є те, що вони складаються з мертвих клітин і розташовуються щільно, без міжклітинників, але є винятки. Вкажіть, який вид механічної тканини не підпадає під таку характеристику:
Перегородчастий лібриформ
Склереїди
Перетинчастий лібриформ
Пухка коленхіма
Деревинні волокна

Завдання №30*
До переліку утворень видільних тканин зовнішньої секреції випадково потрапили структури, що здійснють внутрішньосекреторні функції. Вкажіть їх:
А. Осмофори
В. Клітини-ідіобласти
С. Гідатоди
D. Нектарники
Е. Молочники

Завдання №31
По краю листків рослини розташовані утворення видільної тканини, завдяки яким вода з розчиненими в ній мінеральними речовинами видаляється у вигляді крапельок. Таке явище називається:
А. Транспірація
В. Мінералізація
С. Гутація
D. Асиміляція
Е. Інтродукція

Завдання №32
До наведеного нижче переліку утворень видільної тканини випадково потрапила структура іншої тканини. Вкажіть її.
А. Молочник
В. Лізигенне вмістище
С. Осмофор
D. Гідатода
Е. Лібриформ

Завдання №33
Серед наведеного переліку утворень видільних тканин внутрішньої секреції знайдіть та вкажіть структуру, що здійснює зовнішньосекреторну функцію в рослині.
А. Гідатода
В. Клітина-ідіобласт
С. Молочник
D. Смоляний хід
Е. Секреторне вмістище

Завдання №34
Внаслідок процесів пластичного обміну в рослині утворюються органічні речовини, які можуть пересуватися з місць синтезу в інші частини рослинного організму. Транспорт органічних речовин в рослині відбувається по:
А. Судинах
В. Ситовидних трубках
С. Трахеях
D. Трахеях і трахеїдах
Е. Ситовидних трубках та трахеїдах

Завдання №35
Колатеральні відкриті судинно-волокнисті пучки відрізняються від колатеральних замкнених:
А. Наявністю двох ділянок флоеми
В. Наявністю камбію
С. Центральним розташуванням ксилеми
D. Наявністю двох ділянок ксилеми
Е. Відсутністю камбію

Завдання №36
Досліджуючи судини стебла, усередині їх були знайдені міхуроподібні розростання, завдяки яким судини перестали функціонувати. Такі міхуроподібні вирости називаються:
А. Вмістища
В. Тили
С. Залозки
D. Аски
Е. Вічка


Завдання №37
Один з елементів провідної тканини, що вивчався, включає живі видовжені клітини з целюлозними оболонками, на яких зустрічалися перфорації. Такі клітини називаються:
А. Трахеями
В. Склереїдами
С. Трахеїдами
D. Ситовидними трубками
Е. Камбіальними

Завдання №38
У наведений нижче перелік видів судин рослини випадково потрапив елемент іншої тканини. Назвіть його:
А. Галузисті
В. Кільчасті
С. Драбинчасті
D. Спіральні
Е. Крапчасті

Завдання №39
Деревинна паренхіма складається з живих клітин із здерев’янілими оболонками. Їх функція полягає у накопиченні продуктів запасу. Які з наведених нижче структур здатні також виконувати запасаючу функцію?
А. Лібриформ
В. Склереїди
С. Перегородчастий лібриформ і замінюючі волокна
D. Корок
E. Луб’яні волокна

Завдання №40
Луб’яна паренхіма – складова комплексної тканини флоеми. Що є характерним для клітин луб’яної паренхіми?
А. Клітини видовженої, веретеноподібної форми, живі
В. Клітинні оболонки потовщені, частково просочені лігніном
С. Клітини живі з тонкими целюлозними стінками
D. Клітини мертві, заповнені повітрям
Е. Клітинні оболонки просочені суберином, внаслідок чого вони не пропускають воду і гази

Завдання №41
Серед рослинних тканин існують такі, що являють собою основу органів і заповнюють порожнини між іншими тканинами. Такі тканини називають:
А. Покривними
В. Основними
С. Твірними
D. Провідними
Е. Механічними


Завдання №42
Клітини палісадної паренхіми характеризуються високою інтенсивністю фотосинтезу завдяки:
А. Великій кількості мітохондрій
В. Розгалуженому гранулярному ендоплазматичному ретикулуму
С. Великій кількості полірибосом
D. Великій кількості мітохондрій та хлоропластів
Е. Значному запасу вуглеводів

Завдання №43
Зона поглинання кореня знаходиться вище зони росту і характеризується наявністю кореневих волосків. У цій зоні корінь має первинну будову і клітини виконують функцію:
Росту
Розтягнення
Поділу
Всмоктування
Укріплення

Завдання №44
Прикладом рослинних адаптацій є здатність до видозмін деяких органів. Яка з наведених видозмін не є метаморфозом пагона?
Філокладії
Кладодії
Бульби
Цибулини
Філодії

Завдання №45
Верхівкова брунька водорості ділиться на 2 частини і ріст відбувається в двох напрямках, причому утворюються 2 рівнозначні гілки. Такий тип галуження стебла називається:
Моноподіальним
Дивергентним
Симподіальним
Несправжньодихотомічним
Дихотомічним

Завдання №46
Пагін є вегетативним органом рослини, який розвивається із зародка насінини. Яка з наведених структур не належить до числа зародкових?
Апікальна меристема
Філодії
Епікотиль
Зародкове стебельце
Примордії

Завдання №47
На мікропрепараті стебла трав’янистої рослини добре визначаються судинно-волокнисті пучки біколатерального типу. Стебло якої рослини представлено на мікропрепараті?
Гарбуза
Жита
Льону
Кукурудзи
Купини

Завдання №48
В апексі стебла з’являється його первинна анатомічна будова. Завдяки якій тканині це стає можливим?
Прозенхіма
Коленхіма
Камбій
Склеренхіма
Прокамбій


Завдання №49
Бульби земляної груші (топінамбура) і картоплі розвиваються на швидко відмираючих підземних пагонах -
Столонах
Вусиках
Вусах
Кореневищах
Коренебульбах


Завдання № 50
Потовщення коренеплоду редьки відбувається за рахунок розвитку клітин основної паренхіми. Який вид паренхіми розвинений найкраще та накопичує поживні речовини?
Деревна
Луб’яна
Камбіальна
Палісадна
Губчаста


Завдання №51
В еліптичних листках подорожника великого декілька рівноцінних жилок проходять паралельно краю листкової пластинки і зближуються на верхівці. Визначте тип жилкування...
Дугове
Паралельне
Перисте
Дихотомічне
Непарноперисте


Завдання №52
Листок має прилистки, видозмінені у плівчастий розтруб, який охоплює основу меживузля. Це діагностична ознака представників родини ...
Бобових
Пасльонових
Розових
Гречкових
Цибулевих

Завдання № 53
Пагони хмелю звичайного обвивають опору і прикріплюються за допомогою утворів епідерми, тобто вони - ...
Прямостоячі
Лежачі
Чіпкі
Повзучі
Сланкі


Завдання №54
На серії зрізів через зону проведення кореня гарбуза простежили закладання фелогену і формування у корі вторинної покривної тканини -
Епіблеми
Епідерми
Перидерми
Кірки
Склеренхіми

Завдання №55
Зібрані максимально розчленовані прості листки із віялоподібно розміщеними вільними сегментами. Ці листки -...
Пальчасторозсічені
Пальчастороздільні
Пальчастолопатеві
Перисторозсічені
Перистороздільні

Завдання №56
Корінь, що досліджується, має вторинну безпучкову будову. У деревині, яка складається із судині і трахеїд, помітні річні кільця приросту. Отже, це корінь рослини ...
Деревної хвойної
Деревної дводольної
Трав'янистої однодольної
Трав'янистої дводольної
Трав'янистої папоротевидної


Завдання №57
Співставлення поперечних зрізів коренеплодів засвідчило, що у петрушки краще, ніж у редьки, розвинута запасаюча паренхіма ...
Серцевини
Лубу
Деревини
Первинної кори
Камбію

Завдання №58
На серії зрізів через зону проведення кореня кавуна простежена поява і диференціація над первинною флоемою вторинної бічної меристеми - ...
Прокамбію
Перициклу
Коркового камбію
Міжпучкового камбію
Пучкового камбію


Завдання №59
У австралійських акацій асиміляційну функцію у посушливий період виконують розширені і сплощені черешки складних листків - ...
Колючки
Філодії
Вусики
Кладодії
Ловчі апарати

Завдання №60
Простий пальчастий листок є лопатевим, оскільки розчленованість сягає ...
Основи пластинки
Більше половини півпластинки
Менше третини півпластинки
Більше чверті півпластинки
Більше третини півпластинки, але менше половини

Завдання №61
Студент загербаризував два екземпляри, як виявилося однієї рослини. На одному зразку мали місце лише жіночі квітки, розташовані у пазухах листків і колючок а на іншому – виключно чоловічі, зібрані у колосовидні китиці. Така рослина - ...
А. Однодомна
B. Дводомна
C. Полігамна
D. Одностатева
E. Двостатева

Завдання №62
Препаруючи квітку дослідник відмітив, що у неї зрослі пелюстки утворили довгу вузьку трубку та великий, поступово розширений, косо зрізаний відгин. Ця квітка, відповідно...
А. Актиноморфна, лійкоподібна
В. Зигоморфна, лійкоподібна
С. Актиноморфна, трубчаста
D. Зигоморфна, язичкова
E. Актиноморфна, дзвониковидна


Завдання №63
Виберіть плід, який відповідає опису: плід апокарпний, з здерев'янілим оплоднем, що не зростається з насінною шкіркою.
А. Горішки
В. Суничина
С. Складна кістянка
D. Соковита багатолистянка
Е. Складна листянка.

Завдання №64
Плід горобини визначений як ценокарпний несправжній, бо його шкірястий екзокарпій і соковитий мезокарпій утворились із гіпантію, а насінини оточує хрящуватий ендокарпій, утворений стінками нижньої зав'язі. Отож, цей плід - ...
А. Гесперидій
В. Цинародій
С. Яблуко
D. Ягода
Е. Гарбузина


Завдання №65
Студент загербаризував суцвіття гірчака зміїного (колос) і лепехи звичайної (початок) та відмітив схожість в тому, що в них квітки сидять на добре розвиненій головній осі. Це характеризує дані суцвіття як...
A. Цимозні
B. Ботричні складні
C. Ботричні прості
D. Агрегатні
E. Тирсоїдні
Завдання №66
З’ясуйте, яке твердження про статеве розмноження є неправильним.
Нащадки об’єднують у собі ознаки і властивості обох батьківських форм
Нащадки набувають здатностей краще пристосовуватися до різних умов існування
В основі лежить мітотичний поділ
В основі лежать механізми комбінативної мінливості
Потомство є більш різноманітне

Завдання №67
У промислових масштабах для вегетативного розмноження женьшеню обрано нетрадиційний спосіб, а саме, - ...
А. Сорментація
В. Діаспорія
С. Брунькування
D. Мікроклонування
Е. Окулірування

Завдання №68
Проведеного щеплення яблуні. Про успішне проведення операції свідчить зрощення прищепи і підщепи внаслідок активного поділу ...
А. Корка
В. Камбію
С. Судин
D. Коленхіми
Е. Склеренхіми

Завдання №69
При розгляді квітки цибулі городньої, відмічено 6 білих пелюсток, що зростаються в кулясто-дзвоникувату оцвітину. Така оцвітина ...
А. Подвійна, з чашечкоподібним віночком
В. Проста чашечкоподібна
С. Подвійна
D. Подвійна, з віночкоподібною чашечкою
Е. Проста віночкоподібна


Завдання №70
Квітка Adonis vernalis має гінецей, який складається з великої кількості вільних плодолистків, тобто він є
А. Апокарпним
В. Паракарпним
С. Синкарпним
D. Монокарпним
Е. Лізикарпним

Тести, позначені «*» передбачають декілька правильних відповідейЗаголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 19021666
    Размер файла: 119 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий