крок патморфа testu


Хвороби органів дихання
1. У хворого висока температура, задуха, біль у правій
частині грудної клітини. Плевральна пункція дала 700
мл в?язкої рідини жовто-зеленого кольору. Який
патологічний процес розвився у плевральній
порожнині?
A. *Емпієма плеври
B. Бронхопневмонія
C. Серозний плеврит
D. Геморрагичний плеврит
E. Карциноматоз плеври
2. У результаті гістологічного дослідження біоптату із
стінки бронха хворого хронічним бронхітом в слизово-
му шарі виявлені розростання грануляційної тканини,
що виступають над поверхнею слизового шару та
містять дифузний запальний інфільтрат. Який вид
бронхіту спостерігається у хворого?
A. * Хронічний поліпозний бронхіт
B. Хронічний слизисто-гнійний бронхіт
C. Хронічний слизистий бронхіт
D. Хронічний гнійний бронхіт
E. Хронічний деформуючий бронхіт
3. На розтині померлого від легенево-серцевої
недостатності чоловіка 47 років у лівій легені знайдено
порожнину розміром 4х4см, заповнену гнієм, стінка
фестончаста, нерівна, представлена легеневою тка-
ниною. Найвірогідніше це :
A. *гострий абсцес
B. хронічний абсцес
C. кавернозний туберкульоз
D. ехінококоз
E. фіброзуючий альвеоліт
4. Хворий на протязі 8 років скаржився на кашель з
гнійним харкотинням, задуху. Пальці рук нагадували
барабанні палички. Він помер з явищами легенево-
серцевої недостатності. На розтині бронхи
деформовані, з мішковидними випячуваннями стінки
та гнійним запаленням в них. Найбільш вірогідний
діагноз:
A. *бронхоектатична хвороба
B. туберкульоз
C. хронічний бронхіт
D. Абсцес
E. Гострий броніт
5. У хворого, померлого через 3 тижні від початку
пневмонії, нижня доля правої легені різко збільшена,
щільна, безповітряна, сіра, з накладеннями фібрину на
плеврі. При мікроскопії у всих альвеолах цієї долі
виявлено фібрин та сегментоядерні лейкоцити. Ваш
діагноз:
A. *Крупозна пневмонія
B. Вогнищева бронхопневмонія
C. Грипозна пневмонія
D. Фібринозний плеврит
E. Інтерстициальна пневмонія
6. У хворого (67 років) з клінічним діагнозом хронічного
бронхіту, пневмосклерозу, серцево-легеневої недос-
тат-ності взято біоптат з підозрілої ділянки слизової
правого бронха. Гістологічно встановлено клітинний і
тканинний атипізм, появу структур у вигляді ”ракових
перлин”. Якому патолоргічному процесу відповідають
зазначені гістологічні зміни?
A. * Плоскоклітинний рак бронху з ороговінням
B. Хронічний поліпозний бронхіт.
C. Бронхоектаз.
D. Гострий бронхіт.
E. Плоскоклітинна метаплазія слизової бронху
7. На розтині хворого 65 років, що помер від хронічної
серцевої недостатності внаслідок ревматичної вади
серця легені бурого кольору, збільшені у розмірах,
ущільнені. Як звуться такі зміни у легенях?
A. *бура індурація легень
B. мускатні легені
C. сотові легені
D. хронічний бронхіт
E. хронічна емфізема
8. У хворого висока температура, задуха, біль у правій
половині грудної клітини. Під час плевральної пункціїї
видалено 700 мл вершкоподібної рідини жовтувато-
зеленого кольору. Найвірогідніший діагноз:
A. *емпієма плеври
B. карціноматоз плеври
C. серозний плеврит
D. фібринозний плеврит
E. геморагічний плеврит
9. Під час розтину в верхній долі правої легені виявле-
ний крупний клиноподібний осередок темно-червоної,
щільної тканини. При гістологічному дослідженні в ній
виявлений некроз стінок альвеол, просвіт альвеол
щільно заповнений еритроцитами. Який процес розви-
нувся в легенях?
A. *Геморагічний інфаркт легень
B. Карніфікація легень
C. Гангрена легень
D. Крововилив в легені
E. Ателектаз легень
10. При мікроскопічному дослідженні тканини легенів
виявлено ділянку запалення, яка складається з во-
гнища некрозу, оточеного правильними рядами
епітеліоїдних, лімфоїдних клітин, є плазматичні
клітини, макрофаги т гігантські багатоядерні клітини
Пирогова-Лангханса. Визначте вид запалення.
A. *Туберкульозне запалення
B. Банальне продуктивне запалення
C. Запалення при лепрі
D. Ексудативне запалення
E. Альтеративне запалення
11. При розтині прозектор виявив, що легені збільшені
в розмірах, бліді, м'якої консистенції, не спадаються,
ріжуться з хрустом. Мікроскопічно - розширення аль-
веолярних ходів, міжальвеолярні перегородки тонкі, є
ознак інтракапілярного склерозу. Для якого захворю-
вання легенів характерна така морфологічна картина?
A. *Емфізема
B. Пневмосклероз
C. Пневмоторакс
D. Ателектаз
E. Пневмонія
12. У хворого з легеневою патологією на розтині вияв-
лена порожнина з ущільненими стінками, виповнена
густою рідиною зеленуватого кольору, з непрємним
запахом. Поставити діагноз.
A. *Абсцес легень.
B. Гангрена легень.
C. Iнфаркт легень.
D. Каверна легень.
E. Туберкулома легень.
13. У дитини 8 років виражені ознаки легенево-
серцевої недостатності, ядуха, пальці у вигляді бара-
банних паличок, нігті у вигляді годинкових скелець,
кашель з значною кількістю слизово-гнійного харко-
тиння (особливо вранці) При рентгенологічному
дослідженні виявлене різке розширення бронхів.
Встановіть діагноз.
A. *Бронхоектатична хвороба.
B. Бронхіальна астма.
C. Хронічний бронхіт.
D. Бронхопневмонія.
E. Емфізема легень.
14. 42-річний чоловік захворів гостро після охолод-
ження. Захворювання супроводжувалось серцево-
дихальною недостатністю, від якої він помер. Під час
розтину виявлено, що уся прав легеня збільшена,
печінкової щільності, важка; на плеврі – значні
фібрінозні накладення. На розрізі легеня сірого кольо-
ру, зерниста, з поверхні стікає каламутна рідина. При
гістологічному дослідженні – гостре запалення з
наявністю у просвітах альвеол гнійно- фібринозного
ексудату. Який з переличених діагнозів найбільш
вірогідний?
A. *Крупозна пневмонія
B. Осередкова пневмонія
C. Інтерстиційна міжальвеолярна пневмонія
D. Стафілококова пневмонія
E. Ідиопатичний фіброзуючий альвеоліт
15. У 45-річного хворого, який гостро захворів на
пневмонію, на 6-й день хвороби розвинувся набряк
легень, який став причиною смерті. На розтині знай-
дено, що уражена вся верхня частка правої легені :
збільшена, щільна, на плеврі з фібринозними нашару-
ваннями, на розрізі сірого кольору, з поверхні розрізу
стікає каламутна рідина. Мікроскопічно : в просвіті
альвеол - фібрин, нейтрофіли, макрофаги,
гемолізовані еритроцити. Вкажіть, яка пневмонія була
у хворого ?
A. * Крупозна пневмонія
B. Стафілококова бронхопневмонія.
C. Вірусна пневмонія
D. Гіпостатична пневмонія
E. Респіраторний дистрес-синдром дорослих
16. На розтині виявлено, що ліва легеня збільшена в
розмірах, щільна, на вісцеральній плеврі є накладення
фібрину, на розрізі - сірого кольору, з її поверхні зтікає
мутна сіро – жовта рідина. Про яке захворювання іде
мова?
A. *Крупозна пневмонія
B. Вогнищева пневмонія
C. Інтерстиційна пневмонія
D. Рак легені
E. Бронхоектатична хвороба
17. На розтині виявлено, що вся права легеня
збільшена, щільна, на плеврі нашарування фібрину,
на розрізі тканина сірого кольору, з якої стікає кала-
мутна рідина. Для якого захворювання легенів харак-
терна така картина?__ 256
A. *Крупозна пневмонія
B. Вогнищева пневмонія
C. Інрерстиціальна пневмонія
D. Гангрена легені
E. Фіброзуючий альвеоліт
18. У чоловіка, що за життя страждав на митральний
стеноз, під час розтину виявлені ущільненіі легені,
бурого кольору. Про який патологічний процес в леге-
нях йде мова?
A. *Гемосидероз
B. Гемохроматоз
C. Жовтяниця
D. Гемомеланоз
E. Ліпофусциноз
19.При розтині трупа чоловіка зі злоякісною пухлиною
шлунку, померлого від ракової інтоксикації, в
задньонижніх відділах легень виявлені щільні сіро-
червоного кольору неправильної форми осередки, які
виступають над поверхнею розрізу. Мікроскопічно при
цьому у просвіті, стінках дрібних бронхів та альвеолах
виявляється ексудат, в якому багато нейтрофілів. Яке
захворювання виявлене в легенях у померлого?
A. *Гостра гнійна бронхопневмонія
B. Гострий бронхіт
C. Крупозна пневмонія
D. Проміжна пневмонія
E. Гостра серозна бронхопневмонія
20. На розтині тіла чоловіка віком 58 років, який три-
валий час вживав значну кількість алкоголю і помер
вдома, було знайдено: макроскопово - права легеня
щільна і збільшена в розмірах, тканина на розрізі
сіруватого кольору однорідна, плевра вкрита
сіруватими плівчастими нашаруваннями; мікроскопово
- порожнини альвеол містять нітки фібрину,
гемолізовані еритроцити. Діагностуйте захворювання.
A. *Крупозна пневмонія
B. Вогнищева пневмонія
C. Інтерстиційна пневмонія
D. Первинний туберкульоз легень
E. Казеозна пневмонія
21. На розтині трупа чоловіка 50 років виявлено
наступні зміни: права легеня помірно у всіх відділах
щільна, на розрізі тканина безповітряна, мілко зерни-
ста, сухувата. Вісцеральна плевра з нашаруванням
фібрину сіро-коричневого кольору. Визначте діагноз?
A. *Крупозна пневмонія
B. Туберкульоз
C. Бронхопневмонія
D. Інтерстиціальна пневмонія
E. Пневмофіброз
22. При розтині померлого 49 років, який хворів на
крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепси-
су, в лівій плевральній порожнині містилось до 700 мл
каламутної зеленувато-жовтого кольору з неприємним
запахом. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвати
клініко-морфологічну форму запалення в плевральній
порожнині.
A * Емпієма
B Хронічний абсцес
C Гострий абсцес
D Флегмона
E Фібринозне запалення
23. Чоловік 68 років, що в останні 15 років страждав на
емфізему легень, помер раптово від гострої серцевої
недостатності. На розтині тіла померлого легені збі-
льшені в розмірах, прикривають своїми краями перед-
нє середостіння, здуті, бліді, м’які не спадаються,
ріжуться з хрустом; з просвіту бронхів, стінки яких
стовщені сірого кольору, видавлюється слизисто-
гнійний ексудат. Який найбільш вірогідно вид емфізе-
ми був у хворого?
A *Хронічна обструктивна
B Перифокальна
C Вікарна
D Стареча
E Ідіопатична
24. Хворий помер від наростаючої легенево-серцевої
недостатності. При гістологічному дослідженні вияв-
лено дифузна поразка легенів з
інтерстиціальним набряком, інфільтрацією
інтерстиціальної тканини лімфоцитами, макрофагами,
плазмоцидами; пневмофіброз, панацинарна
емфізема. Ваш діагноз.
A *Фіброзуючий альвеоліт
B Хронічний бронхіт
C Бронхопневмонія
D Ателектаз легенів
E Бронхіальная астма
25. Хворий 70 років, який довнго хворів на хронічний
бронхіт, помер від наростаючої легенево-серцевої
недостатності. При патогістологічному дослідженні
виявлено: легені збільшені в розмірах, роздуті, бліді. В
слизовій оболонці бронхів запальний інфільтрат,
велика кількість келихоподібних клітин, проксимальні
відділи ацинусів різко розширені. Ваш діагноз.
A *Емфізема легенів
B Бронхіальная астма
C Бронхопневмонія
D Межуточна пневмонія
E Хронічний бронхіт
26. У хворого з термінальною стадією хронічної нирко-
вої недостатності (сечовина крові – 70 ммоль/л, креа-
тинин – 1,07 ммоль/л) в кліниці з’явились симптоми
утрудненого дихання, кашель. При бронхоскопії сли-
зова оболонка бронхів повнокровна, набрякла, з дріб-
ними крововиливами та виразками. В просвіті бронхів
багато слизу. Ваш діагноз:
A * Гострий бронхіт
B Часткова пневмонія
C Хронічний бронхіт
D Бронхопневмонія
E Проміжна пневмонія
27. Хворий 68 років важкою формою грипу (штам
вірусу грипу А2) з летальним завершенням. На секції
зміни в легенях були подібні до змін „великих строка-
тих легенів”. При мікроскопічному дослідженні
виявлено: різке повнокров’я судин, крововиливи,
набрак легеневої тканини, в просвіті бронхів та альве-
ол ексудат, що містить переважно еритроцити. Ваш
діагноз:
A *Геморагічна бронхопневмнія
B Катаральна бронхопневмнія
C Гнійна бронхопневмнія
D Десквамативна бронхопневмонія
E Фібринозна пневмонія
28. На автопсії тіла чоловіка 49 років, який помер від
серцево-легеневої недостатності, знайдено ди-
фузне ущільнення нижньої частки правої легеня.
Вказана частка сіро-жовта, плевра над нею вкрита
фібринозними нашаруваннями. При гістологічному
дослідженні тканини ураженої частки в усіх альвеолах
виявлено нейтрофіли, фібрин, поодинокі сидерофаги,
фібринозний плеврит. Діагностуйте захворювання.
A * Крупозна пневмонія.
B Вогнищева гнійна пневмонія.
C Вогнищева фібринозно-гнійна пневмонія.
D Бура індурація легень.
E Пневмоконіоз.
29. У чоловіка 42 р. внаслідок ДТП пошкоджена грудна
клітина. Він відчуває інтенсивну біль при диханні. Яке
порушення дихання буде у хворого?
A *Тахіпное.
B Брадіпное.
C Гіпериное.
D Інспіраторна задишка.
E Експіраторна задишка.
30. У хворого інсулінзалежним цукровим діабетом
прояви кетоацидозу. Які зміни зовнішнього дихання
будуть у хворого?
A *Гіперпное.
B Тахіпное.
C Брадіпное.
D Дихання Чейна-Стокса.
E Дихання Біота.
31. На розтині померлого від легенево-серцевої недо-
статності чоловіка 47 років у лівій легені знайдено
порожнину розміром 4х4см, заповнену гноєм, стінка
фестончаста, нерівна, представлена легеневою тка-
ниною. Найвірогідніше це:
A. *Гострий абсцес
B. Хронічний абсцес
C. Кавернозний туберкульоз
D. Ехінококоз
E. Фіброзуючий альвеоліт
32. У хворого, який помер через 3 тижні від початку
пневмонії, нижня доля правої легені різко збільшена,
щільна, безповітряна, сіра, з накладеннями фібрину на
плеврі. При мікроскопії у всих альвеолах цієї долі
виявлено фібрин та сегментоядерні лейкоцити. Ваш
діагноз:
A. *Крупозна пневмонія
B. Вогнищева бронхопневмонія
C. Грипозна пневмонія
D. Фібринозний плеврит
E. Інтерстициальна пневмонія
33. У дитини 8 років виражені ознаки легенево-
серцевої недостатності, ядухи, пальці у вигляді бара-
банних паличок, нігті у вигляді годинкових скелець,
кашель з значною кількістю слизово-гнійного харко-
тиння (особливо вранці) При рентгенологічному дослі-
дженні виявлене різке розширення
A. *Бронхоектатична хвороба
B. Бронхіальна астма
C. Хронічний бронхіт
D. Бронхопневмонія
E. Емфізема легень
34. 42-річний чоловік захворів гостро після охолод-
ження. Захворювання супроводжувалось серцево-
дихальною недостатністю, від якої він помер. Під час
розтину виявлено, що уся права легеня збільшена,
печінкової щільності, важка; на плеврі – значні
фібринозні накладення. На розрізі легеня сірого коль-
ору, зерниста, з поверхні стікає каламутна рідина. При
гістологічному дослідженні – гостре запалення з
наявністю у просвітах альвеол гнійно- фібринозного
ексудату. Який з переличених діагнозів найбільш
вірогідний?
A. *Крупозна пневмонія
B. Осередкова пневмонія
C. Інтерстиційна міжальвеолярна пневмонія
D. Стафілококова пневмонія
E. Ідиопатичний фіброзуючий альвеоліт
35. На розтині виявлено, що ліва легеня збільшена в
розмірах, щільна, на вісцеральній плеврі є накладення
фібрину, на розрізі - сірого кольору, з її поверхні стікає
мутна сіро – жовта рідина. Про яке захворювання іде
мова?
A. *Крупозна пневмонія
B. Вогнищева пневмонія
C. Інтерстиційна пневмонія
D. Рак легені
E. Бронхоектатична хвороба
36. На розтині трупа чоловіка 50 років виявлено насту-
пні зміни: права легеня помірно у всіх відділах щільна,
на розрізі тканина безповітряна, дрібно зерниста,
суховата. Вісцеральна плевра з нашаруванням
фібрину сіро-коричневого кольору. Визначте діагноз?
A. *Крупозна пневмонія
B. Туберкульоз
C. Бронхопневмонія
D. Інтерстиціальна пневмонія
E. Пневмофіброз
37. У чоловіка, що за життя страждав на бронхоекта-
тичну хворобу, пневмосклероз з вираженими явищами
кахексії, на розтині серце зменшене в розмірах, стінки
стоншені, в’ялоїконсистенці ., на розрізі тканина буро-
го кольору. Відкладання якого пігменту спостерігаєть-
ся в міокарді?
A. *Ліпофусцин
B. Гемосидерин
C. Гематоїдин
D. Цероїд
E. Ліпохроми
38. Чоловік 68 років протягом декількох років відзначав
приступи кашлю, відходження сірувато-жовтуватого
в'язкого мокротиння. При дослідженні бронхобіоптату
встановлено наявність запалення з атрофією слизової
оболонки, кістозним перетворенням залоз, осередко-
вою метаплазією покривного призматичного епітелію в
багатошаровий плоский, збільшенням числа келихо-
подібних клітин; місцями - у стінці бронха та особливо
у слизовій оболонці різко виражена клітинна запальна
інфільтрація і розростання грануляційної тканини, яка
вибухає у просвіт бронха у вигляді поліпа. Ваш
діагноз:
A. *Хронічний бронхіт
B. Часткова пневмонія
C. Гострий бронхіт
D. Бронхопневмонія
E. Проміжна пневмонія
39. У пульмонологічне відділення поступив хворий з
діагнозом "хронічне неспецифічне захворювання
легень (ХНЗЛ). На яку з вище перерахованих хвороб
страждав пацієнт?
A. *Бронхоектатична хвороба
B. Перибронхіальна корова пневмонія
C. Респіраторний дистрес-синдром дорослих
D. Рак легень
E. Гнійно-геморагічна бронхопневмонія
40. Чоловіка 39 років протягом 2 місяців турбував
кашель з великою кількістю смердючого мокротиння.__ 257
При наростаючих явищах легенево-серцевої
недостатності та інтоксикації він помер. На аутопсії в
лівій плевральній порожнині скупчення 700,0 мл густої
жовтувато-зеленуватого кольору смердючої рідини.
Яке найімовірніше ускладнення стало причиною
смерті?
A. *Емпієма плеври зліва
B. Піопневмоторакс зліва
C. Осумкована емпієма плеври зліва
D. Лівостороння абсцедуюча пневмонія
E. Гангрена легені
41. При розтині трупа чоловіка 46 років, який тривалий
час хворів на хронічний бронхіт, виявлено, що легені
збільшені в об'ємі, не спадаються, підвищеної
повітряності, бліді, тістоподібної консистенції, ріжуться
з хрускотом. При мікроскопічному дослідженні у всіх
ділянках легень проксимальні відділи ацинусів різко
розширені, стінки альвеол стоншені, капіляри в них
малокрівні. Якій клініко-морфологічній формі емфіземи
відповідає морфологічна картина:
A. *Хронічній дифузній обструктивній
B. Ідіопатичній
C. Вікарній
D. Хронічній вогнищевій
E. Старечій
42. Чоловік 24 років помер при явищах гострої легене-
во-серцевої недостат-ності. Протягом двох останніх
днів скаржився на кашель з незначним "іржавим"
мокротинням, біль у грудній клітці справа, який різко
посилюється при подиху, підвищення температури до
39°С. На аутопсії нижні частки легень червоні, щільні і
безповітряні, плевра покрита нитками і плівками
фібрину. Діагностована двостороння нижньочасткова
плевропневмонія. Яка із стадій розвитку пневмонії
мала місце?
A. *Червоного опечінкування
B. Розрішення
C. Приливу
D. Сірого опечінкування
E. Великої строкатої легені
43. Жінка 39 років протягом декількох років хворіла на
атопічну бронхіальну астму, раптово загинула в авто-
мобіль-ній катастрофі в міжприступний період. Які
морфологічні зміни були виявлені при мікроскопічному
дослідженні стінки бронхів:
A. *Потовщення і гіаліноз базальної мембрани, хроніч-
не запалення, склероз міжальвеолярних перегородок
B. Зменшення числа залоз у підслизовому шару,
стоншення м'язового шару, гіперсекреція слизу
C. Стоншення базальної мембрани епітелію бронхів
D. Стоншення базальної мембрани епітелію бронхів,
набряк і запальний інфільтрат з переваженням
нейтрофілів і макрофагів
E. Спазм бронхіол
44. Хворий помер від наростаючої легенево-серцевої
недостатності. При гістологічному дослідженні вияв-
лено дифузне ураження легень з інтерсти-ціальним
набряком, інфільтрацією інтерстиціальної тканини
лімфоцитами, макрофагами, плазмоцитами;
пневмофіброз, панацинарна емфізема. Ваш діагноз.
A. *Фіброзуючий альвеоліт
B. Хронічний бронхіт
C. Бронхопневмонія
D. Ателектаз легенів
E. Бронхіальная астма
45. При розтині померлого 49 років, який хворів на
крупозну пневмонію і помер від пневмококового сепси-
су, в лівій плевральній порожнині містилось до 700 мл
каламутної зеленувато-жовтого кольору з неприємним
запахом. Листки плеври тьмяні, повнокровні. Назвати
клініко-морфологічну форму запалення в плевральній
порожнині.
A. *Емпієма
B. Хронічний абсцесс
C. Гострий абсцес
D. Флегмона
E. Фібринозне запалення
46. Хворий 70 років, тривало страждаючий на
хронічний бронхіт, помер від наростаючої легенево-
серцевої недостатності. При патогістологічному
дослідженні виявлено: легені збільшені в розмірах,
роздуті, бліді. В слизовій оболонці бронхів запальний
інфільтрат, велика кількість келихоподібних клітин,
проксимальні відділи ацинусів різко розширені. Ваш
діагноз.
A. *Емфізема легенів
B. Бронхіальна астма
C. Бронхопневмонія
D. Проміжна пневмонія
E. Хронічний бронхіт
47. Хворий 68 років важкою формою грипу (штам
вірусу грипу А2) з летальним виходом. На секції зміни
в легенях були подібні до змін „великих строкатих
легенів”. При мікроскопічному дослідженні виявлено:
різке повнокрів’я судин, крововиливи, набряк
легеневої тканини, в просвіті бронхів та альвеол ексу-
дат, що містить переважно еритроцити. Ваш діагноз:
A. *Геморагічна бронхопневмонія
B. Катаральна бронхопневмонія
C. Гнійна бронхопневмонія
D. Десквамативна бронхопневмонія
E. Фібринозна пневмонія
48. На секції тіла жінки 76 років були знайдені ознаки
хронічного бронхіту та легеневого серця, печінка
збільшена в розмірах, щільна, тканина на розрізі
строката. Мікроскопічно – просвіти центральних вен
печінкових часточок дилятовані, синусоїди центрів
часточок повнокрівні, центри часточок склерозовані, а
гепатоцити мають ознаки дистрофії, некрозу та
атрофії; на периферії часточок гепатоцити збережені.
Який вид розладу кровообігу викликав зміни печінки.
A. *Загальна венозна гіперемія
B. Місцева венозна гіперемія
C. Загальна артеріальна гіперемія
D. Місцева артеріальні гіперемія
E. Загальне малокрів’я
49. При гістологічному дослідженні легеневої тканини
померлого від дихальної недостатності недоношеного
хлопчика виявлені ділянки ателектазів, а в просвіті
розправлених альвеол визначаються набрякова
рідина, крововиливи, пристінково розташовані еози-
нофільні маси - “гіалінові” мембрани. Діагностуйте
захворювання.
A. *Респіраторний дистрес синдром новонароджених
B. Асфіксія новонароджених
C. Бронхолегенева дисплазія
D. Внутрішньоутробна пневмонія
E. Аспірація навколоплідних вод
50. Назвіть синоніми крупозної певмонії
A. *Плевропневмонія
B. Осередкована
C. Гнійна
D. Лобарна
E. Бронхопневмонія
51. Які збудники викликають бронхопневмонію ?
A. *Стафілокок, cтрептокок
B. Пневмокок
C. Диплобацила Фрідлендера
D. Віруси
E. Патогенні гриби
52. У хворого з термінальною стадією хронічної нирко-
вої недостатності (сечовина крові – 70 ммоль/л, креа-
тинін – 1,07 ммоль/л) в клініці з’явились симптоми
утрудненого дихання, кашель. При бронхоскопії сли-
зова оболонка бронхів повнокровна, набрячна, з
мілкими крововиливами та виразками. В просвіті
бронхів багато слизу. Ваш діагноз:
A. *Гострий бронхіт
B. Часткова пневмонія
C. Хронічний бронхіт
D. Бронхопневмонія
E. Проміжна пневмонія
53. Чоловік 60 років протягом декількох років відзначав
приступи кашлю, відходження сірувато-жовтуватого
в'язкого мокротиння. При дослідженні бронхобіоптату
встановлено наявність запалення з атрофією слизової
оболонки, кістозним перетворенням залоз, осередко-
вою метаплазією покривного призматичного епітелію в
багатошаровий плоский, збільшенням числа келихо-
подібних клітин; місцями - у стінці бронха та особливо
у слизовій оболонці різко виражена клітинна запальна
інфільтрація і розростання грануляційної тканини, яка
випинається у просвіт бронха у вигляді поліпа. Ваш
діагноз?
A. *Хронічний бронхіт
B. Гострий бронхіт
C. Бронхопневмонія
D. Часткова пневмонія
E. Проміжна пневмонія
54. У чоловіка 65 років протягом декількох років від-
значалися постійний кашель і відходження мокротиння
з неприємним запахом, іноді з прожилками крові.
Смерть наступила при явищах легенево-серцевої
недостатності; На аутопсії: в легенях визначається
розширення бронхів, мікроскопічно-запальна інфільт-
рація, особливо поліморфноядерними лейкоцитами.
Порожнина розширених бронхів вистелена призмати-
чним епітелієм з осередками метаплазії в багатоша-
ровий плоский, у їх стінці еластичні і м'язові волокна
на значному протязі зруйновані і заміщені сполучною
тканиною, у просвіт - гнійний вміст. Ваш діагноз?:
A. *Бронхоектази
B. Гострий бронхіт
C. Хронічний бронхіт
D. Бронхопневмонія
E. Часткова пневмонія
55. Чоловік 19 років помер при явищах гострої легене-
во-серцевої недостатності. Протягом двох останніх
днів скаржився на кашель з незначним "іржавим"
мокротинням, біль у грудній клітці справа, який різко
посилювався при подиху, підвищення температури до
39°С. На аутопсі . нижнічастки легень червоні щільні і
безповітряні, плевра покрита нитками і плівками фіб-
рину. Діагностована двостороння нижньочасткова
плевропневмонія. Яка із стадій розвитку пневмонії
мала місце?
A. Червоного опечінкування
B. Великої строкатої легені
C. Приливу
D. Сірого опечінкування
E. Розрішення
56. Чоловіка 35 років протягом 1,5 місяців турбував
кашель з великою кількістю смердючого мокротиння.
При наростаючих явищах легенево-серцевої недоста-
тності та інтоксикації він помер. На аутопсії в лівій
плевральній порожнині скупчення 800,0 мл густої
жовтувато-зеленуватого кольору смердючої рідини.
Яке найімовірніше ускладнення стало причиною смер-
ті?
A. *Емпієма плеври зліва
B. Гангрена лівої легені
C. Лівостороння абсцедуюча пневмонія
D. Осумкована емпієма плеври зліва
E. Піопневмоторакс зліва
57. При морфологічному вивченні легень діагноз
хронічного бронхіту може бути поставлений, якщо в
патологічний процес утягнені:
A. *Усі бронхи різного калібру обох легень
B. Окремі бронхи великого калібру
C. Дрібні бронхи і плевральні листки хоча б однієї
легені
D. Усі бронхи різного калібру однієї легені
E. Тільки дрібні бронхи і бронхіоли
58. При хронічному бронхітові мікроско-пічно у слизо-
вій оболонці уражених бронхів найтиповішою кар-
тиною є:
A. *Осередкова метаплазія призматичного епітелію в
багатошаровий плоский
B. Десквамація покривного епітелію в місці запалення
C. Некроз покривного епітелію на значному протязі
D. Нормальна структура покривного епітелію
E. Осередкова "кишкова" метаплазія призматичного
епітелію
59. При хронічному бронхітові мікроскопічно у стінці
уражених бронхів найтиповішою картиною є:
A. Гіперплазія слизопродукуючих залоз, склероз,
інфільтрація лімфоцитами і макрофагами
B. Тотальний некроз стінки бронха у зоні запалення
C. Гіпоплазія слизопродукуючих залоз
D. Склероз, різко виражена інфільтрація нейтрофіль-
ними поліморфноядерними лейкоцитами
E. Інтенсивна плазмоцитарна інфільтрація, атрофія
слизопродукуючих залоз
60. У жінки, яка тривалий час страждала патологією
органів дихання, розвинулося "легеневе" серце з
потовщеними стінками правого шлуночка до 0,7 см.
Яке з нижче перерахованих захворювань є найімовір-
нішою причиною розвитку гіпертензії у малому колі
кровообігу:
A. Емфізема легень
B. Центральний рак легені
C. Гостра бронхопневмонія
D. Крупозна пневмонія
E. Гнійний плеврит
61. При розтині трупа чоловіка, який помер від хроніч-
ної легенево-серцевої недостатності, були виявлені
морфологічні ознаки гіпертензії малого кола кро-
вообігу. Найхарактернішою з них є:
A. *Гіпертрофія стінки правого шлуночка серця__258
B. Наявність атеросклеротичних бляшок у бронхіаль-
них артеріях
C. Гіпертрофія стінки лівого шлуночка серця
D. Гіаліноз стінок дрібних артерій та артеріол легень
E. Збільшення діаметра лівого атріо-вентрикулярного
отвору
62. При розтині трупа чоловіка 60 років, який тривалий
час хворів на хронічний бронхіт, виявлено, що легені
збільшені в об'ємі, не спадаються, підвищеної повітря-
ності, бліді, тістоподібної консистенції, ріжуться з хрус-
котом. При мікроскопічному дослідженні у всіх ділян-
ках легень проксимальні відділи ацинусів різко розши-
рені, стінки альвеол стоншені, капіляри в них малокрі-
вні. Така морфологічна картина відповідає:
A. *Емфіземі легень
B. Бронхоектатичній хворобі
C. Емпіємі плеври
D. Хронічній інтерстиціальній пневмонії
E. Ателектазу легень
63. При розтині трупа чоловіка 45 років, який тривалий
час хворів на хронічний бронхіт, виявлено, що легені
збільшені в об'ємі, не спадаються, підвищеної повітря-
ності, бліді, тістоподібної консистенції, ріжуться з хрус-
котом. При мікроскопічному дослідженні у всіх ділян-
ках легень проксимальні відділи ацинусів різко розши-
рені, стінки альвеол стоншені, капіляри в них малокрі-
вні. Якій клініко-морфологічній формі емфіземи відпо-
відає така морфологічна картина:
A. *Хронічній дифузній обструктивній
B. Вікарній
C. Ідіопатичній
D. Хронічній вогнищевій
E. Старечій
64. При розтині трупа чоловіка 60 років, який тривалий
час хворів на хронічний бронхіт, виявлено, що легені
збільшені в об'ємі, не спадаються, підвищеної повітря-
ності, бліді, тістоподібної консистенції, ріжуться з хрус-
котом. При мікроскопічному дослідженні у всіх ділян-
ках легень проксимальні відділи ацинусів різко розши-
рені, стінки альвеол стоншені, капіляри в них малокрі-
вні. Зазначте морфологічний тип виявленої емфіземи
легень:
A. *Центроацинарна
B. Панацинарна
C. Парасептальна
D. Нерегулярна
E. Змішана
65. 38 річна жінка протягом декількох років хворіла на
атопічну бронхіальну астму, раптово загинула в авто-
мобіль-ній катастрофі в міжприступний період. Які
морфологічні зміни були виявлені при мікроскопічному
дослідженні стінки бронхів:
A. *Потовщення базальної мембрани епітелію бронхів,
набряк і запальний інфільтрат з переваженням еози-
нофілів, збільшення числа залоз у підслизовому шару,
гіпертрофія м'язового шару
B. Спазм бронхіол
C. Стоншення базальної мембрани епітелію бронхів
D. Стоншення базальної мембрани епітелію бронхів,
набряк і запальний інфільтрат з переваженням нейт-
рофілів і макрофагів
E. Зменшення числа залоз у підслизовому шару,
стоншення м'язового шару гіперсекреція слизу
66. Хворий 63 років протягом 2-х тижнів самостійно
лікувався антибіотиками у зв’язку з гострим респірато-
рним захво-рюванням. Смерть наступила від прогре-
суючої дихальної недостатності. В легенях виявлена
поліморфна карти-на: стінки альвеол з нерівномірною
лімфо-гістіоцитарною інфільтрацією, в альвеолярному
епітелії зустрічаються гігантські одноядерні клітини;
місцями визначається плоскоклітинна метаплазія
бронхіолярного епітелію; в багатьох ділянках – де-
структивний гнійний бронхіоліт, в навколишніх альвео-
лах серозно-лейкоцитарний ексудат, видно фокуси
абсцедування. Ваш діагноз?
A. *Вірусно-бактеріальна пневмонія
B. Мікоплазменна пневмонія
C. Фрідлендерівська пневмонія
D. Вірусна пневмонія
E. Пневмоцистна пневмонія
67. Хворий 42 р. скаржився на біль в правій половині
грудної клітки, кашель з харкотинням, задуху, підви-
щення температури тіла до 39 400 С. 10 днів тому під
час екстракції зуба сильно закашлявся (до блювання),
була значна кровотеча. Хворий помер. При патолого-
анатомічному дослідженні – права легеня червоно-
синюшного кольру, щільна на задній поверхні, на
розрізі гнійні масивні виділення з середньої долі. Про
яке захворювання можна думати?
A. *Аспіраційна абсцедуюча пневмонія
B. Гостра бронхопневмонія
C. Інтерстиційна пневмонія
D. Крупозна пневмонія
E. Інфаркт легені
68. На розтині у померлого вся нижня частка лівої
легені брудно-сірого кольору, печінкової консистенції,
на плеврі клаптик жовто-сірої тонкої плівки. Етіологія
захворювання:
A. * Стрептококова інфекція
B. Тромбоз системи бронхіальних артерій
C. Мікобактерія туберкульозу
D. Бліда трепонема
E. Тромбоз системи легеневих артерій
69. Хворий, що страждав хронічною обструктивною
емфіземою легень, помер від легенево-серцевої не-
достат-ності. Які зміни можна виявити в серці?
A. *Гіпертрофію правого шлуночка серця
B. Гіпертрофію лівого шлуночка серця
C. Амілоїдоз
D. Великоосередковий кардіосклероз
E. Розрив серця
Хвороби органів травлення
1. У хворого з кривавою блювотою на операції в шлун-
ку знайдена виразка, проникаюча в м’язовий шар
шлунка. Краї виразки щільні, в дні – кровоточива суди-
на. При цитобіопсії в краях і дні виразки виявлена
рубцева тканина. Яка це виразка?
A. * Хронічна кровоточива виразка
B. Пенетруюча виразка
C. Гостра кровоточива виразка
D. Перфоративна виразка шлунка
E. Малігнізована виразка
2.Апендикс, надісланий до патоморфологічного
відділення після апендиктомії, потовщений і
збільшений у розмірах, серозна оболонка тмяна,
судини повнокрівні, з просвіту відростка на розрізі
виділяється рідина жовто-зеленого кольору. При якій
формі апендициту розвиваються такі зміни?
A. * Флегмонозний апендицит.
B. Простий катаральний апендицит.
C. Поверхневий катаральний апендицит.
D. Гангренозний апендицит.
E. Апостематозний апендицит.
3. При мікроскопічному дослідженні печінки виявлено:
венозне повнокрів’я центру часточок, дистрофія та
атрофія гепатоцитів у вогнищах венозного застою,
жирова дистофія гепатоцитів по периферії дольки з
наявністю розростання сполучної тканини в місцях
атрофії гепатоцитів. Про який патологічний процес іде
мова?
A. *Мускатна печінка з предциротичними явищами.
B. Біліарний цироз печінки.
C. Гепатит.
D. Жировий гепатоз.
E. Токсична дистрофія печінки.
4. У хворого знайдено асцит, в два рази збільшена
селезінка, варикозне розширення вен стравоходу і
прямої кишки. При гістологічному дослідженні біоптата
печінки виявлений мікронодулярний цироз. Який про-
цес ускладнив цироз печінки?
A. * Синдром портальної гіпертензії
B. Серцева недостатність
C. Гепато-лієнальний синдром
D. Печінково-клітинна недостатність
5. У тканині печінки виявлено округле утворення
діаметром 0.5 см. Мікроскопічно воно має наступну
будову: у центрі – некротичні маси, їх оточує
грануляційна тканина з наявністю у її складі плазма-
тичних, лімфоїдних клітин і кровоносних судин з яви-
щами васкуліту. Який діагноз необхідно поставити на
підставі даних мікроскопії?
A. *Солітарна гума печінки.
B. Солітарна аденома печінки.
C. Солітарна лепрома печінки.
D. Хронічний абсцес печінки.
E. Рак печінки.
6.Вилучений при апендектомії хробакоподібний
відросток потовщений, покритий фібринозно-гнійним
нальотом. Всі шари відростка інфільтровані гнійним
ексудатом, слизова оболонка зруйнована. Ваш
діагноз?
A. *Флегмонозно-виразковий апендицит з вогнищевою
деструкцією слизового та підслизового шару
B. Простий апендицит
C. Флегмонозний апендицит
D. Гангренозний апендицит
E. Поверхневий апендицит
7. Хворий, що страждав на хронічний вірусний гепатит,
помер від гострої постгеморагічної анемії, яка виникла
на фоні кровотечі з варикозно розширених вен страво-
ходу. На розтині печінка різко зменшена в розмірах,
щільно консистенції, поверхня дрібногорбиста.
Мікроскопічна картина однорідна – тонкопетлиста
сполучнотканинна сітка і дрібні несправжні часточки.
Який морфогенетичний тип цироза має місце у
A. *Портальний цироз.
B. Постнекротичний цироз.
C. Змішаний цироз.
D. Вірусний цироз.
E. Біліарний цироз.
8.При гістологічному дослідженні гастробіоптатів
виявлено потоншення слизової оболонки шлунку із
зменшенням кількості залоз та значним розростанням
сполучної тканини, проток залоз розширені; слизова
оболонка інфільтрована лімфоцитами та плазмати-
чеими клітинами. Який з перелічених діагнозів
найбільш вірогідний?
A. *Хронічний значний атрофічний гастрит
B. Хронічний поверхневий гастрит
C. Хронічний значний атрофічний гастрит з кишковою
метаплазією
D. Хронічний помірний атрофічний гастрит
E. Флегмона шлунку
9.При дослідженні апендиксу спостерігається дифузна
лейкоцитарна інфільтрація всіх шарів стінки. Назвіть
різновид апендициту.
A. *Гострий флегмонозний
B. Гострий простий
C. Некротичний
D. Гострий поверхневий
E. Гангренозний
10.При гістологічному дослідженні вилученої виразки
шлунка в її дні знайдено фібринозно-лейкоцитарний
ексудат, поширена зона фібриноїдного некрозу, нижче
розташовані шари грануляційної та фиброзної ткани-
ни. Ваш діагноз:
A. *Хронічна виразка
B. Гостра виразка
C. Гостра ерозія
D. Малігнізована виразка
E. Флегмона шлунка
11.Апендикс довжиною 9 см, товщиною 0.9 см. Сероза
тьмяна, повнокровна. Мікроскопічно - стінка набрякла,
стази у капілярах і венулах та дрібни крововиливи; у
слизовій і підслизовій оболонках – осередки некрозу с
лейкоцитарною інфільтрацією навкруги їх.Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. * Гострий поверхневий апендицит.
B. Гострий простий апендицит.
C. Гострий флегмонозний апендицит.
D. Гострий флегмонозно-виразковий апендицит.
E. Гострий гангренозний апендицит.
12.При фiброгастроскопiї хворого 48 рокiв, водiя, зі
скаргами на бiль в епiгастрiї пiсля їжи, слизова обо-
лонка шлунку гiперемована, зморшки її зменшенi.
Мiкроскопiчно в гастробiоптатi: слизова оболонка
витончена, кiлькiсть залоз зменшена, розростання
сполучної тканини, iнфiльтрованої лiмфоцитами,
плазмоцитами. Вкажіть, який з перелічених діагнозів
найбільш ймовірний.
A. *Хронiчний атрофiчний гастрит.
B. Гострий катаральний гастрит.
C. Гострий гнiйний гастрит.
D. Хронiчний поверхневий гастрит.
E. Гiгантський гiпертрофічний гастрит.
13. У хворої 46 років з ревматичною вадою серця –
стенозом лівого атріовентрикулярного отвору - визна-
чаються задуха при невеликому фізичному
навантаженні, серцебиття, ціаноз губ, вологі хрипи в
нижніх відділах легень, набряки на нижніх кінцівках.
Які гістологічні зміни будуть характерні для печінки?
A. *Некроз гепатоцитів в центрі часточки, жирова
дистрофія на периферії
B. Некроз гепатоцитів в центрі часточки, гіаліново-
крапельна дистрофія на периферії
C. Некроз гепатоцитів в центрі часточки, гідропічна
дистрофія на периферії
D. Жирова дистрофія гепатоцитів в центрі часточки,
некроз на периферії__259
E. Гідропічна дистрофія гепатоцитів в центрі часточки,
некроз на периферії
14. Чоловік 59 років мав ознаки паренхіматозної
жовтяниці та портальної гіпертензії. Під час
гістологічного дослідження пункційного біоптату
печінки було знайдено: балково-часточкова будова
порушена, частина гепатоцитів має ознаки жирової
дистрофії, утворюються порто-портальні
сполучнотканинні септи з формуванням псевдочасто-
чок, з наявністю періпортальних лімфо-
макрофагальних інфільтратів. Діагностуйте захворю-
вання
A. * Цироз печінки
B. Алкогольний гепатит
C. Хронічний гепатоз
D. Вірусний гепатит
E. Токсичная дисрофія
15. Під час розтину тіла чоловіка 29 років, який трива-
лий час хворів на виразкову хворобу дванадцятипалої
кишки були знайдені ознаки перитоніту, множинні
стеатонекрози позаочеревинної жирової тканини та
підшлункової залози, а в діляці тіла ії знайдений
виразкоподібний дефект діаметром 5 мм і глибиною
до 10 мм, краї якого містили некротичні маси.
Діагностуйте ускладнення виразкової хвороби
дванадцятипалої кишки.
A. *Пенетрація
B. Кровотеча
C. Стеноз
D. Перфорація
E. Малігнізація
16.У чоловіка віком 50 років, який гостро захворів,
діагностовано дизентерію. Смерть наступила на 8-й
день захворювання. Під час розтину виявлено потов-
щену стінку сигмовидної та початкових відділів прямої
кишки, фібринозну плівку на поверхні слизової.
Гістологічно: глибокий некроз слизової оболонки з
просяканням некротичних мас фібрином. Який вид
коліту мав місце?
A. *Дифтеритичний коліт
B. Катаральний коліт
C. Виразковий коліт
D. Гангренозний коліт
E. Фолікулярний коліт
17. При розтині чоловіка, який тривалий час зловжи-
вав алкоголем, печінка малих розмірів, щільна,
дрібнобугриста. Мікроскопічно: псевдочасточки дрібні,
розподілені вузькими прошарками сполучної тканини з
лімфомакрофагальними інфільтратами; гепатоцити у
стані великокрапельної жирової дистрофії. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Алкогольний цироз.
B. Хронічний активний алкогольний гепатит.
C. Хронічний персистуючий алкогольний гепатит.
D. Токсична дистрофія печінки.
E. Жировой гепатоз.
18. При гістологічному дослідженні біоптату зі слизової
оболонки шлунку жінки 50 років виявлено: потоншення
слизової оболонки, зменшення кількості залоз, фокуси
кишкової метаплазії; повнокрів’я, набряк та склероз
строми; дифузна лімфоплазмоцитарна інфільтрація зі
значними домішками полінуклеарних лейкоцитів.
Встановити діагноз.
A. *Хронічний атрофічний гастрит в активній фазі
B. Хронічний атрофічний гастрит у неактивній фазі
C. Хронічний поверхневий гастрит
D. Гострий катаральний гастрит
E. Гострий фібринозний гастрит
19. При морфологічному дослідженні шлунку виявлено
глибокий дефект стінки з ураженням м’язовоїболонки,
проксимальний край якого підритий, дистальний -
пологий. При мікроскопічному дослідженні: в дні де-
фекту виявляється зона некрозу, під якою
грануляційна тканина та масивна ділянка рубцевої
тканини на місці м’язового шару. Встановити діагноз.
A. *Хронічна виразка у стадії загострення
B. Хронічна виразка з малігнізацією
C. Гостра виразка
D. Ерозія
E. Рак-виразка
20. При мікроскопічному дослідженні оперативно
видаленого апендикса відмічався набряк, дифузна
нейтрофільна інфільтрація стінки з некрозом та
наявністю дефекту слизової оболонки з ураженням її
м’язової пластинки. Яка форма апендициту розвилась
у хворого?
A. *Флегмонозно-виразкова
B. Флегмонозна
C. Гангренозна
D. Поверхнева
E. Апостематозна
21.При ендоскопії шлунку, на гістологічне дослідження
взято біоптат слизової оболонки. Його дослідження
виявило: слизова оболонка збережена, стовщена,
набрякла, гіперемірована, з багато численними
мілкими крововиливами, щільно вкрита слизом. Ви-
значити форму гострого гастриту.
A. *катаральний (простий)
B. ерозівний
C. фібринозний
D. гнійний
E. некротичний
22. На гістологічне дослідження прислали видалений
червоподібний відросток. Розміри його збільшені,
серозна оболонка тускла, повнокровна, вкрита
плівками фібрину, стінки стовщені, на розрізі із
просвіту виділяється гній. При мікроскопічному
дослідженні спостерігається повнокров’я судин, на-
бряк всіх шарів і дифузна інфільтрація їх лейкоцитами.
Назвіть форму апендициту.
A. *флегмонозний
B. апостематозний
C. простий
D. поверховий
E. гангренозний
23. Хворому 65 років проведена операція видалення з
печінки круглястого утворення (d=9 см) зі щільними
волокнистими фіброзними стінками. При розтині ос-
таннього всередині знайдено густу, каламутну, жовто-
зеленого кольору рідину з неприємним запахом.
Мікроскопічно знайдені поліморфні лейкоцити. Назва-
ти процес за описаною морфологією.
A * Хронічний абсцес
B Гострий абсцес
C Кіста жовчних шляхів
D Емпієма
E Флегмона
24. Хворий Н. поступив в стаціонар з діагнозом
отруєння грибами, де і помер на 12 день з ознаками
гострої печінкової недостатності. На секції –
макроскопічно: печінка дрябла, в’яла, жовто-сірого
кольору, глинястого вигляду як на поверхні, так і на
розтині; мікроскопічно: ділянки некрозу з аутолітичним
розпадом і утворенням жиро-білкового детриту в
центрі та вузькою смужкою гепатоцитів в стані жирової
дистрофії на периферії печінкових часточок. Ваш
діагноз?
A *Токсична дистрофія печінки в стадії жовтої
дистрофії
B Токсична дистрофія печінки в стадії червоної
дистрофії
C Хронічна токсична дистрофія печінки
D Хвороба Вільсона-Коновалова
E Спадковий пігментний гепатоз
25. При операції у хлопчика 12 р. видалений апендикс,
який надіслано патологу на дослідження.
Макроскопічно: апендикс в дистальному відділі з
булавоподібним стовщенням діаметром 3 см, при
розрізі якого вилилася прозора жовтувата рідина,
стінка апендикса стоншена. Мікроскопічно: атрофія
всіх шарів апендикса, ознак запалення немає. Діагноз?
A *Водянка апендикса
B Флегмонозний апендицит
C Емпієма апендикса
D Хронічний апендицит
E Міксоглобульоз апендикса
26. Хвора 38 р. поступила в клініку з температурою
тіла 39,4 градуси за Цельсієм, різкими розлитими
болями в епігастральній області. При операції прийня-
то рішення видалити весь шлунок. Гістопатологічне
дослідження всіх анатомічних відділів шлунка показа-
ло розлите гнійно-деструктивне запалення всіх шарів
стінки з утворенням численних дрібних абсцесів.
Діагноз?
A *Флегмонозний гастрит
B Хронічний гастрит, тип А
C Хронічний гастрит, тип В
D Хронічний гастрит, тип С
E Хелікобактер-асоційований гастрит
27.Хворий 53 років поступив в клініку з невпинною
блювотою "свіжою" кров’ю ічерез 1 годину помер. На
розтинів нижній третині стравоходу -варикозно-
розширені вени з кількома розривами. Патологія якого
органа спричинала зміни у судинах стравоходу?
A * Печінки
B Нирок
C Підшлункової залози
D Легень
E Серця
28. До патогістологічої лабораторії доставлено
червоподібний відросток товщиною до 2,0 см. Серозна
оболонка його тьмяна, потовщена, вкрита жовто-
зеленими плівковими нашаруваннями. Стінка в’яла,
сіро-червона. Просвіт відростка розширено, заповнено
жовто-зеленими масами. При гістологічному
дослідженні виявлено, що: стінку інфільтровано
нейтрофілами. Визначте захворювання апендикса,
його форму.
A *Гострий флегмонозний апендицит
B Гострий гангренозний апендицит
C Гострий поверхневий апендицит
D Гострий простий апендицит
E Хронічний апендицит
29. Хворий 42 років потрапив до стаціонару зі скарга-
ми на жовтуху, біль у правому підребір’ї Занедужав
після прийому великої дози алкоголю. При пункційній
біопсії печінки: жирова дистрофія гепатоцитів,
наявність в їх цитоплазмі еозинофільних включень,
інфільтрація строми поліморфноядерними лейкоцита-
ми; часточкова будова печінки збережена. Яке захво-
рювання печінки у хворого?
A *Гострий алкогольний гепатит
B Хронічний алкогольний гепатит
C Жировий гепатоз
D Дрібновузловий портальний цироз
E Хвороба Вільсона
30. Після отруєння грибами у хворого розвинулися
ознаки гострої печінкової недостатності, що призвело
до його смерті. На розтині тіла померлого
макроскопічно печінка зменшена, в’яла, капсула
зморшкувата, на розрізі тканина охряно-жовта.
Мікроскопічно: жирова дистрофія гепатоцитів,
центральні відділи часточок представлені тканинним
детритом. Виявлені зміни характерні для:
A *Масивного прогресуючого некрозу
B Жирового гепатозу
C Гострого ексудативного гепатиту
D Гострого продуктивного гепатиту
E Гепатолентікулярної дегенерації
31. Після проведеної холецистектомії у жінки 50 років
жовчний міхур відправли до патогістологічної
лабораторії для дослідження. Макроскопічно: міхур
значно збільшений за розмірами, протока його закрита
каменями, стінка повнокровна, рихла. В розширеній
порожнині міхура скопичення каламутної густої в’язкої
рідини жовто-зеленого кольору. Ці зміни найбільш
характерні для:
A *Емпієми
B Мукоцеле
C Кісти
D Флегмони
E -
32. При терміновій операції у хворого було видалено
червоподібний відросток, який був різко потовщений,
впродовж всієї довжини сірувато-чорний, в дисталь-
ному відділі знайдено дефект стінки, через який з
просвіту апендикса виділяються сірувато-бурі маси з
неприємним запахом. При гістологічному дослідженні
стінка апендикса некротизована з осередками
крововиливів, просвіт брижової артеріїзаповнений
тромбом. Визначте форму апендициту:
A *Гострий гангренозний
C Гострий простий
D Гострий поверхневий
E Хронічний
33. Чоловік 58 років помер від гострого малокрів´я
внаслідок стравохідно-шлункової кровотечі. На
розтині вени підслизового шару нижньої третини стра-
воходу і кардіального відділу шлунку варікозно
розширені. Печінка маленька, щільна, бугриста,
діаметр вузликів 2-3 мм; мікроскопічно часточкова
будова печінки порушена, виражені дистрофічні зміни і
вогнищевий некроз гепатоцитів. Значна кількість
“псевдочасточок”, розростання в стромі прошарків
сполучної тканини. Морфологічні зміни в печінці
характерні для:
A * Дрібновузлового цирозу печінки
B Крупновузлового цирозу печінки
C Змішаного цирозу печінки
D Хронічного активного гепатиту
E Біліарного цирозу печінки260
34. При гістологічному дослідженні видаленого під час
операції апендикса виявлені поширені дісциркуляторні
зміни з фокусами ексудативного гнійного запалення і
поверхневими дефектами епітелію. Назвіть форму
апендициту.
A *Гострий поверхневий
B Флегмонозний
C Гангренозний
D Вторинний
E Простий
35. Хворому з хронічною виразковою хворобою без
загострення виконана фіброгастроскопія з біопсією
слизової оболонки. Які морфологічні зміни в біоптаті
свідчитимуть про стадію ремісії виразкової хвороби?
A * Розростання сполучної тканини
B Фібриноїдний набряк
C Фібриноїдні зміни стінок судин
D Наявність гнійно-некротичного детриту
E Зона фібриноїдного некрозу в дні виразки
36. Хворому з діагнозом рак шлунку проведено його
видалення. При патогістологічному дослідженні вияв-
лено: стінка шлунка отовщена, щільна, нерухома.
Пухлина росте ендофітно в слизовому, підслизовому і
м'язовому шарах по ходу сполучно-тканинних
прошарків. Назвіть клініко-анатомічну форму раку.
A *Дифузний
B Інфільтративно-виразковий
C Полипозний
D Фунгозний
E Блюдцеподібний
37. Через 1,5 місяця після татуювання, при виконанні
якого використовувалась одна голка для кількох
чоловік, у хворого з’явилась жовтяниця, печінка
збільшена у розмірах. При пункцій ній біопсії виявлена
балонна дистрофія і коагуляцій ний некроз
гепатоцитів, проліферація ендотеліоцитів. Поставте
діагноз.
A *Вірусний гепатит
B Жировий гепатоз
C Медикаментозний гепатит
D Токсична дистрофія печінки
E Цироз печінки
38. Розтинаючи труп жінки, яка тривалий час стражда-
ла жовчево-кам’яною хворобою, і померла від
печінкової недостатності внаслідок цирозу печінки,
патологоанатом виявив: печінка збільшена, зеленого
забарвлення, щільної консистенції, жовчні протоки
розширені. Назвіть вид цирозу
A *Біліарний
B Постнекротичний
C Портальний
D Змішаний
E Алкогольний
39. При гістологічному дослідженні печінки
відмічається різке порушення часточкової будови з
інтенсивним фіброзом і формуванням вузлів
регенерації. Мікроскопічно: проліферація гепатоуитів,
поява псевдочасточок, дистрофія і некроз гепатоцитів.
Ваш діагноз?
A * Жировий гепатоз
B Алкогольний гепатит
C Цироз печінки
D Вірусний гепатит
E Прогресуючий масивний некроз печінки
40. У хворого під час операції з приводу хронічного
апендициту виявлені розростання слизоподібної тка-
нини на очеревині. Червоподібний відросток кістозно
розширений, заповнений слизовими масами у виді
глобул. Вкажіть найбільш імовірне захворювання:
A *Мукоцеле червоподібного відростку
B Флегмонозний апендицит
C Апостематозний апендицит
D Первинний гангренозний апендицит
E Простий апендицит
41. На автопсії людини 56 років, яка довго страждала
на виразкову хворобу шлунку виявлена виразка на
малій кривизні з численними розростаннями щільної
рубцевої тканин та потовщеної слизової оболонки біля
виразки. При гістологічному дослідженні виявляється
різко виражений клітинний атипізм. Ваш діагноз:
A *Малігнізована хронічна виразка шлунку
B Виразковий рак шлунки
C Метастаз раку легені у шлунок
D Перфорація виразки шлунку
E Пенетрація виразки шлунку
42. Жовчний міхур, який прислали до
патоморфологічного відділення після холецистектомії
збільшений у розмірах, повнокровний, стінка набрякла,
дифузно інфільтрована нейтрофільними лейкоцитами.
При якій формі холециститу розвиваються такі зміни:
A *Флегмонозному
B Катаральному
C Фібринозному
D Гангренозному
E Апостематозному
43. У чоловіка 42 років, який страждає на виразкову
хворобу шлунку при ендоскопічному дослідженні
діагностовано хронічний гастрит типу С. Такий тип
гастриту називається:
A *Еозинофільний
B Аутоімунний
C Бактеріальний
D Хімічний
E Гранулематозний
44. Жінка 63 років поступила в стаціонар с явищами
геморагічного шоку, в результаті якого хвора померла.
На розтині в цибулині 12-палої кишки виявлено де-
фект 2х2 см з бурим дном. Мікроскопічно: некроз
слизового, підслизового шару з відкладанням соляно-
кислого гематину в дні і лейкоцитарною інфільтрацією
країв.
A *Гостра виразка 12-палої кишки.
B Ерозія 12-палої кишки
C Хронічна виразка 12-палої кишки
D Гострий дуоденіт
E Хронічний дуоденіт.
45. При ендоскопічному дослідженні шлунка у хворого,
який довго приймав сульфаніламідні препарати, на
малій кривизні на внутрішній поверхні щік знайдені
дефекти, що мають буровате дно. Мікроскопічно вста-
новлено, що вони не проникають за межі м´язевої пластинки слизовоїоболонки, країдефектів дифузно
інфільтровані лейкоцитами. Який з перерахованих
патологічних процесів найбільш вірогідний?
A * Гостра ерозія
B Гостра виразка
C Хронічна виразка в стані ремісії
D Хронічна виразка в стані загострення
46. При дослідженні гастробіоптату хворого 59 років,
що страждав протягом 23 років виразковою хворобою
шлунка, виявлено наявність гіперхромних клітин з
вираженим атипізмом, які лежать серед пластів і тяжів
грубоволокнистої сполучної тканини, з переважанням
стромального компоненту. Який з перерахованих
діагнозів найбільш вірогідний?
A * Скір
B Перстневидно-клітинний рак
C Медулярний рак
D Папілярна аденокарцинома
E Солідний рак
47. Під час мікроскопічного дослідження печінки
чоловіка 56 років, що помер від печінкової
недостатності, було знайдено: балкова будова часто-
чок порушена, гепатоцити з ознаками гідропічної
дистрофії, зустрічаються вогнищеві некрози
гепатоцитів, множинні тільця Каунсільмена,
періпортально розміщуються поліморфноклітинні
інфільтрати з переважанням лімфоцитів. Діагностуйте
захворювання.
A * Гострий вірусний гепатит „В”.
B Хронічний вірусний гепатит „В”.
C Алкогольний гепатит.
D Портальний цироз печінки.
E Біліарний цироз печінки
48. При гістологічному дослідженні апендиксу, який
був резекований при операції апендектомії, виявлено
множинні виразки у слизовій оболонці відростка, ди-
фузну інфільтрацію сегменто-ядерними нейтрофілами
всіх шарів стінки апендиксу, набряк строми,
повнокрів’я судин. На серозній оболонці – нашаруван-
ня фібрину і лейкоцитів. Вкажіть, якій формі гострого
апендициту відповідають приведені патоморфологічні
зміни.
A * Флегмонозно-виразковий.
B Апостематозний.
C Флегмонозний.
D Гангренозний.
E Поверхневий.
49. 54-річній жінці проведено лівобічну геміколектомію
з приводу перфорації кишки. При гістологічному
дослідженні операційного матеріалу виявлено
множинні епітеліоїдно-клітинні гранульоми,
щілиноподібні виразки, виражений набряк
підслизового шару. Діагностуйте захворювання.
A * Хвороба Крона.
B Туберкульоз кишки.
C Неспецифічний виразковий коліт.
D Хвороба Уіпла.
E Лімфома кишки.
50. У хворого з печінковою комою при вірусному
гепатиті в крові підвищилась концентрація Na+ та
знизилась концентрація К+, тобто почались прояви
гіперальдостеронізму. Чим обумовлено підвищення дії
альдостерону у хворого?
A *Зменьшенням його метаболізму.
B Підвищенням його сінтезу альдостерону.
C Збільшенням кіоткості рецепторів до нього.
D Порушенням його транспорту.
E Зменьшенням його виведення.
51. У чоловіка віком 65 років, у якого виник цироз
печінки, спостерігалось значне зниження
артеріального тиску крові. Який механізм може обумо-
вити артеріальну гіпотензію у цьому випадку?
A *Зменшення синтезу ангіотензиногену в печінці.
B Зменшення утворення жовчних кислот в печінці.
C Зменшення синтезу сечовини в печінці.
D Зменшення антитоксичної функції печінки.
E Зменшення синтезу транспортних белків в печінці.
52. В експерименті при моделювання печінкової
патології у тварин виникали брадикардія, зниження
артеріального тиску, ознаки пригнічення нервової
системи. Для якої патології печінки характерна така
сукупність ознак?
A *Холемічний синдром.
B Ахолічний синдром.
C Синдром портальної гіпертензії.
D Гепаторенальний синдром.
E Дисхолія.
53. У хворого після отруєння грибами різко погіршився
загальний стан: спостерігається втрата свідомості,
випадіння рефлексів. Порушення якої функції печінки
стало причиною даних змін?
A * Зниження антитоксичної
B Порушення фагоцитарної
C Підвищення метаболічної
D Зниження секреторної
E Порушення гемодинамічної
54. У хворого 39 років при фіброгастроскопічному
обстеженні в пілоричному відділі шлунка виявлена
виразка розміром 1,5х1 см. Проба на наявність
Helicobacter pylori позитивна. Роль бактеріального
обсіменіння слизової шлунка в патогенезі виразки
пов’язана з
A *Порушенням слизового бар'єру
B Підвищенням секреції кислоти
C Підвищенням секреції ферментів
D Розвитком запалення
E Ушкодженням клітин слизової
55. При сонографії у хворого виявлено дифузний
цироз печінки. Вміст цукру в крові становить 3,6
ммоль/л. Причиною розвитку гіпоглікемії було знижен-
ня
A *Глікогену в печінці
B Глікогенолізу
C Гліконеогенезу
D Гліколізу
E Засвоєння глюкози
56. Виберіть вид хронічного гастриту, при якому
відбувається перебудова епітелію.
A. *Гастрит з кишковою метаплазією
B. Фундальний
C. Поверхневий
D. Антральний
E. Глибокий
57. При гістологічному дослідженні гастробіоптатів
виявлено cтоншення слизової оболонки шлунка із
зменшенням кількості залоз та значним розростанням
сполучної тканини, протоки залоз розширені; слизова
оболонка інфільтрована лімфоцитами та плазматич-
ними клітинами. Який з перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?
A. *Хронічний значний атрофічний гастрит
B. Хронічний поверхневий гастрит
C. Хронічний значний атрофічний гастрит з кишковою
метаплазією
D. Хронічний помірний атрофічний гастрит
E. Флегмона шлунку
58. При морфологічному дослідженні шлунка виявлено
глибокий дефект стінки з ураженням м’язової болонки,
проксимальний край якого підритий, дистальний -
пологий. При мікроскопічному дослідженні: в дні де-261
фекту виявляється зона некрозу, під якою
грануляційна тканина та масивна ділянка рубцевої
тканини на місці м’язового шару. Встановити діагноз.
A. *Хронічна виразка у стадії загострення
B. Хронічна виразка з малігнізацією
C. Гостра виразка
D. Ерозія
E. Рак-виразка
59. При фiброгастроскопiї хворого 48 рокiв, водiя, зі
скаргами на бiль в епiгастрiї пiсля їжі, слизова оболон-
ка шлунку гiперемована, зморшки її зменшенi.
Мiкроскопiчно в гастробiоптатi: слизова оболонка
витончена, кiлькiсть залоз зменшена, розростання
сполучної тканини, iнфiльтрованої лiмфоцитами,
плазмоцитами. Вкажіть діагноз:
A. *Хронiчний атрофiчний гастрит
B. Гострий катаральний гастрит
C. Гострий гнiйний гастрит
D. Хронiчний поверхневий гастрит
E. Гiгантський гiпертрофічний гастрит
60. Під час розтину тіла чоловіка 29 років, який трива-
лий час хворів на виразкову хворобу дванадцятипалої
кишки були знайдені ознаки перитоніту, множинні
стеатонекрози поза очеревин-ної жирової тканини та
підшлункової залози, а в діляці тіла ії знайдений вира-
зкоподібний дефект діаметром 5 мм і глибиною до 10
мм, краї якого містили некротичні маси. Діагностуйте
ускладнення виразкової хвороби 12-палої кишки.
A. *Пенетрація
B. Кровотеча
C. Стеноз
D. Перфорація
E. Малігнізація
61. При морфологічному дослідженні шлунку виявлено
глибокий дефект стінки з ураженням м’язової болонки,
проксимальний край якого підритий, дистальний -
пологий. При мікроскопіч-ному дослідженні: в дні
дефекту виявляється зона некрозу, під якою
грануляційна тканина та масивна ділянка рубцевої
тканини на місці м’язового шару. Встановити діагноз.
A. *Хронічна виразка у стадії загострення
B. Хронічна виразка з малігнізацією
C. Гостра виразка
D. Ерозія
E. Рак-виразка
62. Чоловік 39 років, прооперований у зв’язку з вираз-
ковою хворобою шлунку, помер через 7 днів після
операції. На розтині листки очеревини повнокровні,
тьмяні, вкриті масивними жовтувато-зеленуватими
плівчастими нашаруван-нями, в очеревинній
порожнині біля 300 мл густої зеленувато-жовтуватої
рідини. Який патологічний процес було знайдено:
A. *Фібринозно-гнійний перитоніт
B. Механічна кишкова непрохідність
C. Фібринозно-серозний перитоніт
D. Спаєчна хвороба
E. Фібринозно-геморагічний перитоніт
63. Хвора 38 р. поступила в клініку з температурою
тіла 39,4ºС, різкими розлитими болями в
епігастральній області. При операції прийнято рішення
видалити весь шлунок. Гістопатологічне дослідження
всіх анатомічних відділів шлунка показало розлите
гнійно-деструктивне запалення всіх шарів стінки з
утворенням численних дрібних абсцесів. Діагноз?
A. *Флегмонозний гастрит
B. Хронічний гастрит, тип А
C. Хронічний гастрит, тип В
D. Хронічний гастрит, тип С
E. Хелікобактер-асоційований гастрит
64. Хворому з хронічною виразковою хворобою без
загострення виконана фіброгастроскопія з біопсією
слизової оболонки. Які морфологічні зміни в біоптаті
свідчитимуть про стадію ремісії виразкової хвороби?
A. *Розростання сполучної тканини
B. Фібриноїдний набряк
C. Фібриноїдні зміни стінок судин
D. Наявність гнійно-некротичного детриту
E. Зона фібриноїдного некрозу в дні виразки
65. У хворого при фіброгастроскопії шлунку виявлено
різке потовщення слизової оболонки. Гістологічно в
біоптаті виявлена проліферація залозистих клітин,
гіперплазія залоз, лімфо-плазмоцитарна інфільтрація
слизової оболонки. Ваш діагноз.
A. *Гіпертрофічний гастрит
B. Аутоімунний гастрит
C. Дифузний рак шлунку
D. Рефлюкс-гастрит
E. Гострий гастрит
66. У чоловіка 42 років, який страждає на виразкову
хворобу шлунку при ендоскопічному дослідженні
діагносто-вано хронічний гастрит типу С. Такий тип
гастриту називається:
A. *Еозинофільний
B. Аутоімунний
C. Бактеріальний
D. Хімічний
E. Гранулематозний
67. На автопсії тіла чоловіка 49 років, який помер від
серцево-легеневої недостатності, знайдено дифузне
ущільнення нижньої частки правої легеня. Вказана
частка сіро-жовта, плевра над нею вкрита
фібринозними нашаруваннями. При гістологічному
дослідженні тканини ураженої частки в усіх альвеолах
виявлено нейтрофіли, фібрин, поодинокі сидерофаги,
фібринозний плеврит. Діагностуйте захворювання.
A. *Крупозна пневмонія
B. Вогнищева гнійна пневмонія
C. Вогнищева фібринозно-гнійна пневмонія
D. Бура індурація легень
E. Пневмоконіоз
68. При морфологічному дослідженні 12-перстної
кишки хворого, який загинув від гострої шлунково-
кишкової кровотечі, виявлено хронічну виразку, що
кровоточила. При мікроскопічному дослідженні вста-
новлено, що судини на дні виразки з гомогенною,
еозино-фільною, PAS-позитивною стінкою, звуженим
просвітом та нагадують склоподібні трубочки. Який
патологічний процес розвинувся в стінках судин ?
A. *Гіаліноз
B. Жирова дистрофія
C. Амілоїдоз
D. Склероз
E. Гідропічна дистрофія
69. При морфологічному дослідженні 12-палої кишки
хворого, який загинув від гострої шлунково-кишкової
кровотечі, виявлено хронічну виразку, що кровоточи-
ла. При мікроскопічному дослдженні встановлено, що
судини у дні виразки з гомогенною, еозінофільною,
PAS-позитивною стінкою, звуженим просвітом та
нагадують склоподібні трубочки. Назвіть механізм
кровотечі в даному випадку.
A. *Кровотеча внаслідок роз’їдання стінки судин
B. Кровотеча внаслідок розриву стінки судин
C. Кровотеча у зв’язку з підвищенням проникності
стінки судини
D. Діапедезна кровотеча
E. Heamorrhagia per rhexin
70. При морфологічному дослідженні стінки шлунку
виявлено округлий дефект, що охоплює слизову обо-
лонку та проникає в м’язевий шар. Стінка шлунку в
зоні дефекту потовщена за рахунок новоутворення
сполучно тканини, судини в дні дефекту з потовщени-
ми стінками. Дно дефекту вкрите тонким шаром епіте-
лію. Який патологічний процес в даному випадку має
місце ?
A. *Хронічна виразка в періоді ремісії
B. Ерозія
C. Аденокарцинома шлунку
D. Гастрит
E. Поліп
71. При фiброгастроскопiї хворого 48 рокiв, водiя, зі
скаргами на бiль в епiгастрiї пiсля їжі, слизова оболон-
ка шлунка гiперемована, зморшки її зменшенi.
Мiкроскопiчно в гастробiопта-тi: слизова оболонка
витончена, кiлькiсть залоз зменшена, розростання
сполучної тканини, iнфiльтрованої лiмфоцитами,
плазмоцитами. Вкажіть діагноз:
A. *Хронiчний атрофiчний гастрит
B. Гострий катаральний гастрит
C. Гострий гнiйний гастрит
D. Хронiчний поверхневий гастрит
E. Гiгантський гiпертрофічний гастрит
72. При гістологічному дослідженні біоптату зі слизової
оболонки шлунка жінки 50 років виявлено: стоншення
слизової оболонки, зменшення кількості залоз, фокуси
кишкової метаплазії; повнокрів’я, набряк та склероз
строми; дифузна лімфоплазмоцитарна інфільтрація зі
значними домішками полінуклеарних лейкоцитів.
Встановити діагноз.
A. *Хронічний атрофічний гастрит в активній фазі
B. Хронічний атрофічний гастрит у неактивній фазі
C. Хронічний поверхневий гастрит
D. Гострий катаральний гастрит
E. Гострий фібринозний гастрит
73. У хворого з кривавою блювотою на операції в
шлунку знайдено виразку, яка проникає в м’язовий
шар. Краї виразки щільні, в дні – кровоточива судина.
При цитобіопсії в краях і дні виразки виявлена рубцева
тканина. Яка це виразка?
A. *Хронічна кровоточива виразка
B. Пенетруюча виразка
C. Гостра кровоточива виразка
D. Перфоративна виразка шлунка
E. Малігнізована виразка
74. У жінки 46 років під час паліативної операції з
приводу раку шлунка виявлена наявність
крукенбергівських метастазів в яєчники. Який з наве-
дених шляхів метастазування призвів до ураження
яєчників?
A. *Лімфогенний ретроградний
B. Лімфогенний ортоградний
C. Гематогенний
D. Імплантаційний
E. Каналікулярний
75. На розтині у хворого в черевній порожнині виявле-
но близько 2.0 л гнійної рідини. Очеревина тьмяна, з
сіруватим відтінком, на серозній оболонці кишок
сіруватого кольору нашарування, що легко
знімаються. Найвірогідніше це:
A. *Фібринозно-гнійний перитоніт
B. Геморагічний перитоніт
C. Серозний перитоніт
D. Туберкульозний перитоніт
E. Абсцес
76. У померлої 42 років оперованої у минулому з
приводу пухлини шлунка при розтині яєчник різко
збільшений за розмірами, щільної консистенції, білу-
ватого кольору. Гістологічно: в препараті крайньо
атипові епітеліальні клітини, розміщені серед пластів і
тяжів сполучної тканини. Яке захворювання має місце
у хворої?
A. *Крукенбергівський рак яєчника
B. Серозна цистаденокарцинома
C. Псевдомуцинозна цисткарцинома
D. Злоякісна текома
E. Злоякісна гранульзоклітинна пухлина
77. У хворої 45 років знайдені збільшенними надклю-
чичні лімфатичні вузли. При дослідженні біопсійного
матеріалу із лімфатичного вузла виявлений метастаз
перстнеподібно-клітинного раку. Оберить найбільш
ймовірну локалізацію первинної пухлини.
A. *Рак шлунка
B. Рак стравохода
C. Рак щитовидної залози
D. Рак легень
E. Рак шийки матки
78. При ендоскопії шлунку на гістологічне дослідження
взято біоптат слизової оболонки. Його дослідження
виявило: слизова оболонка збережена, стовщена,
набрякла, гіперемована, з багаточисленними дрібними
крововиливами, щільно вкрита слизом. Визначити
форму гострого гастриту.
A. *Катаральний (простий)
B. Ерозивний
C. Фібринозний
D. Гнійний
E. Некротичний
79. Жінка 41 року скаржиться на біль в епігастрії через
2-2,5 години після прийому їжі. Харчова непереноси-
мість риби і яєць. При ФГДС: хронічна виразка цибу-
лини дванадцятипалої кишки – підтверджено біопсією.
Позитивна уреазна реакція. Який найбільш ймовірний
провідний механізм розвитку захворювання?
A. *Хелікобактерна інфекція
B. Продукція ауто антитіл
C. Кишкова інфекція
D. Зниження синтезу простагландинів
E. Харчова алергія
80. У біоптаті слизової оболонки шлунка виявлено
зменшення кількості залоз, розростання сполучної
тканини. Збережені залози розміщені групами, їх
протоки розширені. Слизова інфільтро-вана лімфоци-
тами, плазматичними клітинами, поодинокими нейт-
рофілами. В шлункових залозах видно келихоподібні
клітини та клітини Панета. Ваш діагноз?
A. *Хронічний атрофічний гастрит
B. Хронічний поверхневий гастрит
C. Лускатоклітинний пістряк шлунка
D. Залозисто-плоскоклітинний рак шлунка
E. Хвороба Менетріє
81. У хворого з кривавою блювотою на операції в__262
шлунку знайдена виразка, проникаюча в м’язовий шар
шлунку. Краї виразки щільні, на дні – кровоточива
судина. При цитобіопсії в краях і дні виразки виявлена
рубцева тканина. Яка це виразка?
A. *Хронічна кровоточива виразка
B. Пенетруюча виразка
C. Гостра кровоточива виразка
D. Перфоративна виразка шлунка
E. Малігнізована виразка
82. Хворий надійшов у стаціонар зі скаргами на біль в
правому підребір'ї, жовтяницю, нудоту. Захворів після
вживання надмірної кількості алкоголю. Після обсте-
ження хворого був встановлений діагноз: гострий
алкогольний гепатит. Визначте типовий наслідок
хвороби, якщо пацієнт припинить вживати алкоголь
A. *Видуження
B. Гемосидероз печінки
C. Гемохроматоз печінки
D. Цироз печінки
E. Розвиток раку печінки
83. При розтині померлої хворої, що страждала на
ревматизм з мітральним пороком серця в стадії деко-
мпенсації, виявлене загальне венозне повнокрів’я,
зменшена в розмірах печінка з дрібновузловою повер-
хнею, тканина органа щільна, на розрізі часточкової
будови, жовто-коричневого кольору. Визначте най-
більш імовірну патологію, виявлену в печінці.
A. *Портальний цироз
B. Біліарний цироз
C. Атрофія
D. Постнекротичний цироз
E. Жирова дистрофія
84. Хворий 22 років [в 20 років перехворів вірусним
гепатитом В] госпіталізований в клініку зі скаргами на
невизначений біль в правому підре-бер'ї, диспепсичні
явища, втрату ваги. В біоптаті печінкової тканини
виявлено незворотну внутрішньоклітинну зміну, що є
типовою для перенесеного вірусного гепатиту В.
Назвіть цю зміну ?
A. *Тільця Каунсілмена
B. Тьмяний набряк печінкових клітин
C. Скупчення в ядрах клітин глікогену
D. Внутрішньоклітинне ожиріння
E. Гідропічна дистрофія
85. У померлого, який прижиттєво отримував чисельні
ін’єкції наркотиків, в печінці гістологічно знайдена
гідропічна дистрофія гепатоцитів, “матово-склоподібні
гепатоцити”, ацидофільні тільця Каунсільмена, лімфо-
цитарно-макрофагальні накопичення в портальних
трактах. Найбільш вірогідна етіологія захворювання:
A. *Вірусна
B. Бактеріальна
C. Токсична
D. Паразитарна
E. Грибкова
86. При розтині померлого чоловіка, який тривалий час
зловживав алкоголем, печінка малих розмірів, щільна,
дрібногорбиста. Мікроскопічно: псевдочасточки дрібні,
розподілені вузькими прошарками сполучної тканини з
лімфомакрофагальними інфільтратами; гепатоцити у
стані великокрапельної жирової дистрофії. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Алкогольний цироз
B. Хронічний активний алкогольний гепатит
C. Хронічний персистуючий алкогольний гепатит
D. Токсична дистрофія печінки
E. Жировой гепатоз
87. У хворої 46 років з ревматичною вадою серця-
стенозом лівого атріо-вентрикуляр-ного отвору - ви-
значаються задуха при невеликому фізичному
навантаженні, серцебиття, ціаноз губ, вологі хрипи в
нижніх відділах легень, набряки на нижніх кінцівках.
Які гістологічні зміни будуть характерні для печінки?
A. *Некроз гепатоцитів в центрі часточки, жирова
дистрофія на периферії
B. Некроз гепатоцитів в центрі часточки, гіаліново-
крапельна дистрофія на периферії
C. Некроз гепатоцитів в центрі часточки, гідропічна
дистрофія на периферії
D. Жирова дистрофія гепатоцитів в центрі часточки,
некроз на периферії
E. Гідропічна дистрофія гепатоцитів в центрі часточки,
некроз на периферії
89. При розтині чоловіка, який тривалий час зловжи-
вав алкоголем, печінка малих розмірів, щільна,
дрібнобугриста. Мікроскопічно: псевдочасточки дрібні,
розподілені вузькими прошарками сполучної тканини з
лімфо-макрофагальними інфільтратами; гепатоцити у
стані великокрапельної жирової дистрофії. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Алкогольний цироз
B. Хронічний активний алкогольний гепатит
C. Хронічний персистуючий алкогольний гепатит
D. Токсична дистрофія печінки
E. Жировий гепатоз
90. Чоловік 60 років помер в наслідок гострого загаль-
ного малокрів’я. При життістраждав на портальний
цироз печінки. Яке найбільш імовірне ускладнення
цирозу печінки стало причиною смерті:
A. *Кровотеча з варикозно розширених вен
B. Кровотеча з гострих виразок
C. Кровотеча з гострих виразок стравоходу
D. Кровотеча з вен стравоходу
E. Синдром Малорі-Вейса
91. При пункційній біопсії печінки хворого з клінікою
печінково-клітинною недостатністю виявлена вакуоль-
на, балонна дистрофія гепатоцитів, некроз окремих
клітин, тільця Каунсильмена, інфільтрація портальної
та долькової строми переважно лімфоцитами, макро-
фагами з незначною кількістю поліморфноядерних
лейкоцитів. Який найбільш вірогідний діагноз?
A. *Гострий вірусний гепатит
B. Хронічний персистуючий гепатит
C. Хронічний активний гепатит
D. Аутоімунний гепатит
E. Алкогольний гепатит
92. При лапароскопії у хворого з діагнозом “Алкоголь-
ний гепатит”, виявлена щільна, сіруватого кольору
печінка. При вивченні біоптату знайдено гепатоцити з
некротичними змінами, на периферії їх нейтрофільна
інфільтрація, що поширюється в зону портальних
трактів. При електронно-мікроскопічному дослідженні
в цитоплазмі окремих гепатоцитів виявлені цитограну-
ли у вигляді скупчень з хаотично або паралельно
розташованими фібрилярними структурами. Назвати
внутрішньоклітинні структури:
A. *Тільця Малорі
B. Тільця Каунсільмена
C. Тільця Гасаля
D. Тільця Руселя
E. Тільця Хірано
93. При гістологічному дослідженні біоптату печінки у
хворого вірусним гепатитом типу В (жовтушна стадія)
вздовж балок печінкової часточки виявлені гепатоцити
з ознаками коагуляційного некрозу у вигляді еозинофі-
льних гомогенних утворень кульчастої форми з пікно-
тичним ядром або без нього. Назвати вказані структу-
ри в гепатоцитах:
A. *Тільця Каунсільмена
B. Тільця Гасаля
C. Тільця Мелорі
D. Тільця Руселя
E. Тільця Хірано
94. Хворий 53 років поступив в клініку з невпинною
блювотою "свіжою" кров’ю і через 1 годину помер. На
розтині в нижній третині стравоходу - варикозно-
розширені вени з кількома розривами. Патологія якого
органа спричинала зміни у судинах стравоходу?
A. *Печінка
B. Нирки
C. Підшлункова залоза
D. Легені
E. Серце
95. Після проведеної холецистектомії у жінки 50 років
жовчний міхур відправили до патогістологічної
лабораторії для дослідження. Макроскопічно: міхур
значно збільшений за розмірами, протока його закрита
каменями, стінка повнокровна, рихла. В розширеній
порожнині міхура скопичення каламутної густої в’язкої рідини жовто-зеленого кольору. Ці зміни найбільш
характерні для:
A. *Емпієми
B. Мукоцеле
C. Кісти
D. Флегмони
E. Абсцесу
96. Жовчний міхур, який прислали до патоморфологіч-
ного відділення після холецистектомії збільшений у
розмірах, повнокровний, стінка набрякла, дифу-зно
інфільтрована нейтрофільними лейкоцитами. При якій
формі холециститу розвиваються такі зміни:
A. *Флегмонозному
B. Катаральному
C. Фібринозному
D. Гангренозному
E. Апостематозному
97. Під час мікроскопічного дослідження печінки
чоловіка 56 років, що помер від печінкової недостат-
ності, було знайдено: балкова будова часточок по-
рушена, гепатоцити з ознаками гідропічної дистрофії,
зустрічаються вогнищеві некрози гепатоцитів, множин-
ні тільця Каунсильмена, перипортально розміщуються
поліморфно-клітинні інфільтрати з переважанням
лімфоци-тів. Діагностуйте захворювання.
A. *Гострий вірусний гепатит „В”
B. Хронічний вірусний гепатит „В”
C. Алкогольний гепатит
D. Портальний цироз печінки
E. Біліарний цироз печінки
98. У хворого-алкоголіка цироз печінки. В останні
півроку появились варикозно розширені вени на
животі, сплено-мегалія, асцит (синдром портальної
гіпертензії). Яке ускладнення з перелічених є найбільш
очікуваною причиною можливої смерті пацієнта?
A. *Кровотеча з варикозних вен шлунково-кишкового
тракту
B. Гепато-лієнальний синдром
C. Гіпопротеїнемія
D. Печінкова енцефалопатія
E. Прискорений гемоліз еритроцитів
100. Хворий 59 років протягом тривалого часу страж-
дає хронічним алкоголізмом. Після вживання великих
доз алкоголю неодноразово відзначалася жовтяниця.
При дослідженні біопсійного матеріалу печінки в мину-
лому були діагностовані повторні атаки алкогольного
гепатиту. При лапароскопії – печінка жовтого кольору,
щільної консистенції, край її загострений, поверхня
печінки нерівна, з безліччю дрібних вузлів. Про яке
зазворювання варто думати ?
A. *Цироз печінки
B. Рак печінки
C. Підгостра дистрофія печінки
D. Хронічний гепатит
E. Гострий гепатит
101. При гістологічному дослідженні пункційного біо-
птату печінки чоловіка із клінічними проявами печінко-
вої недостатності виявлено порушення будови часток,
гідропічна і балонна дистрофія гепатоцитів, їхній
некроз на периферії часток. Крім того, спостеріг-
гається дифузна лімфогістіоцитарна інфільтрація
склерозованих портальних трактів, що проникає на
периферію часток, оточуючі і руйнуючі гепатоцити.
Ваш діагноз ?
A. *Гостра циклічна форма вірусного гепатиту
B. Гострий алкогольний гепатит
C. Хронічний активний алкогольний гепатит
D. Холестатична форма вірусного гепатиту
E. Хронічний персистуючий алкогольний гепатит
102. При розтині померлої жінки 48 років від інтоксика-
ції виявлено жовтяничне фарбування шкіри і склер,
печінка зменшена, в’ялоїконсистенці . зізморщеною
капсулою. На розрізі тканина печінки червоного кольо-
ру, повнокровна. Мікроскопічне досліджен-ня показа-
ло, що гепатоцити в центрах часток некротизовані, а
на периферії – у стані жирової дистрофії; ретикулярна
строма органа оголена, синусоїди розширені і різко
повнокровні. Вкажіть, який з перерахованих діагнозів
найбільш імовірний?
A. *Токсична дистрофія печінки в стадії червоної дис-
трофії
B. Гострий продуктивний гепатит
C. Хронічний активний гепатит
D. Токсична дистрофія печінки в стадії жовтої дистро-
фії
E. Жировий гепатоз
103. У хворого С., 67 років, що довго страждав жовче-
кам’яною хворобою з ознаками холангіту і холангіолі-
ту, розвився цироз печінки. До якого з нижчепереліче-
них видів цирозу він відноситься?
A. *Біліарний
B. Інфекційний
C. Токсичний і токсикоалергічний
D. Обмінно – аліментарний
E. Циркуляторний
104. Чоловік 60 років помер в результаті внутрішньої
кровотечі. На аутопсії: нижня третина стравоходу різко
синюшна, вени варикозно звивисті, розширені. Печінка
маленька, щільна, дрібногорбиста; мікроскопічно
часткова структура печінки порушена; гідропічна,
балонна, жирова дистрофія і некроз гепатоцитів;
наявність дрібних однорідних вузлів регенератів ("не-263
справжніх часточок"); дифузний дрібнопетльовий
фіброз (розростання сполучної тканини). Ваш діаг-
ноз?:
A. *Змішаний цироз печінки
B. Дрібновузловий (портальний) цироз печінки
C. Крупновузловий (постнекротичний) цироз печінки
D. Біліарний цироз печінки
E. Хронічний активний гепатит
105. Чоловік 60 років помер в результаті загального
гострого недокрів'я. За життя хворів на дрібновузловий
(портальний) цироз печінки. Яке найімовірніше ускла-
днення цирозу печінки призвело до смерті хворого?
A. *Кровотеча з варикозно розширених вен нижньої
третини стравоходу
B. Кровотеча з гострих виразок шлунка
C. Кровотеча з гострих виразок стравоходу
D. Синдром Маллорі-Вейса
E. Носова кровотеча
106. У чоловіка 60 років розвинулася кровотеча з
травного тракту, що послужило причиною смерті. На
аутопсії: нижня третина стравоходу різко синюшна,
вени варикозно звивисті, розширені. Печінка малень-
ка, щільна, дрібногорбиста. Причиною кровотечі стала:
A. *Портальна гіпертензія
B. Гіпертонічна хвороба
C. Вторинна (симптоматична) гіпертензія
D. Ренальна гіпертензія
E. Некротичний васкуліт
107. Під час операції хірург видалив порожнинне
утворення печінки. Мікроскопічно стінка його склада-
ється з зовнішнього прошарку, утвореного сполуч-
нотканинними волокнами і вну-трішнього прошарку,
представленого грануляційною тканиною. Порожнина
заповнена тканинним детритом з безліччю нейтрофі-
льних поліморфно-ядерних лейкоцитів. Діагностова-
ний холангітичний абсцес печінки. На яку з нижче
перерахованих хвороб страждав хворий?
A. *Гнійний холецистит
B. Амебіаз кишки
C. Бактеріальна дизентерія
D. Апендицит
E. Виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої
кишки
108. За підозрою на гострий холецистит у хворої 70
років проведена лапаротомія. При ревізії органів
черевної порожнини був виставлений клінічний
діагноз: біліарний цироз печінки. Які макроскопічні
зміни характерні для цього цирозу?
A. *Печінка збільшена, щільна, зеленого кольору з
дрібновузловою поверхнею
B. Печінка велика, червона
C. Печінка жовта, дрябла
D. Печінка щільна, бліда
E. Печінка зменшена, щільна, з великими
вузлами
109. Хворий інфекційного відділення скаржився на
слабкість, відсутність апетиту, підвищення температу-
ри до 38°С. На 7 добу –різкий біль у правому підребе-
р'ї та пожовтіння шкіри. При мікроскопії біоптату печін-
ки: порушення балкової будови, у гепатоцитах – гідро-
пічна та балонна дистрофія, в деяких гепатоцитах –
некроз, тільця Каунсільмена, на периферії часточок –
збільшена кількість багатоядерних гепатоцитів. Яка
форма вірусного гепатиту найбільш вірогідна?
A. *Циклічна жовтянична
B. Хронічна
C. Холестатична
D. Злоякісна
E. Безжовтянична
110. Чоловік 59 років мав ознаки паренхіматозної
жовтяниці та порта-льної гіпертензії. Під час гістологі-
чного дослідження пункційного біоптату печінки було
знайдено: балково-часточкова будова порушена,
частина гепатоцитів має ознаки жирової дистрофії,
утворюються порто-портальні сполучнотканинні септи
з формуванням псевдочасточок, з наявністю перипор-
тальних лімфо-макрофагальних інфільтратів.
Діагностуйте захворювання:
A. *Цироз печінки
B. Алкогольний гепатит
C. Вірусний гепатит
D. Хронічний гепатоз
E. Токсичная дисрофія
111. У померлого 67 років на розтині знайдені ознаки
фібринозного запалення в товстому кишківнику. Ваш
діагноз:
A. *Дизентерія
B. Амебіаз
C. Черевний тиф
D. Холера
E. Балантидіаз
112. Апендикс, надісланий до патоморфо-логічного
відділення після апендиктомії, потовщений і збільше-
ний у розмірах, серозна оболонка тьмяна, судини
повнокровні, з просвіту відростка на розрізі виділяєть-
ся рідина жовто-зеленого кольору. При якій формі
апендициту розвиваються такі зміни?
A. *Флегмонозний апендицит
B. Простий катаральний апендицит
C. Поверхневий катаральний апендицит
D. Гангренозний апендицит
E. Апостематозний апендицит
113. Вилучений при апендектомії хробакоподібний
відросток потовще-ний, покритий фібринозно-гнійним
нальотом. Всі шари відростка інфільтровані гнійним
ексудатом, слизова оболонка зруйнована. Ваш
діагноз?
A. *Флегмонозно-виразковий апендицит з вогнищевою
деструкцією слизового та підслизового шару
B. Простий апендицит
C. Флегмонозний апендицит
D. Гангренозний апендицит
E. Поверхневий апендицит
114. При гістологічному дослідженні видаленого чер-
воподібного відростку виявлені наступні зміни: збіль-
шені розміри, серозна оболонка тускла, повнокровна,
вкрита плівками фібрину, стінки потовщені, на розрізі
із просвіту виділяється гній. При мікроскопічному
дослідженні спостерігається повнокров’я судин, на-
бряк всіх шарів і дифузна інфільтрація їх лейкоцитами.
Назвіть форму апендициту:
A. *Флегмонозний
B. Простий
C. Поверховий
D. Гангренозний
E. Апостематозний
115. При дослідженні апендиксу спостерігається ди-
фузна лейкоцитарна інфільтрація всіх шарів стінки.
Назвіть різновид.
A. *Гострий флегмонозний
B. Гострий простий
C. Некротичний
D. Гострий поверхневий
E. Гангренозний
116. У жінки 42 років під час операції був видалений
червоподібний відросток, стінка якого брудно-сірого
кольору, зі смердючим запахом, з просвіту виділяється
гній, мікроскопічні численні осередки некрозу, крово-
виливи, тромби в судинах. Ваш діагноз:
A.*Гострий гангренозний апендицит
B. Гострий простий апендицит
C. Гострий флегмонозний апендицит
D. Гострий флегмонозно-виразковий апендицит
E. Гострий поверхневий апендицит
117. Апендикс, який прислали до патоморфологічного
відділення після апендектомії, потовщений та збіль-
шений у розмірах, серозна оболонка тьмяна, судини
повнокровні, з просвіту відростку виділяється рідина
жовто-зеленого кольору. При якій формі апендициту
розвиваються подібні зміни:
A. *Флегмонозний апендицит
B. Простий катаральний апендицит
C. Поверхневий апендицит
D. Гангренозний
E. Апостематозний
118. При операції у хлопчика 12 р. видалений апен-
дикс, який надіслано патологу на дослідження.
Макроскопіч-но: апендикс в дистальному відділі з
булавоподібним стовщенням діаметром 3 см, при
розрізі якого вилилася прозора жовтувата рідина,
стінка апендикса стоншена. Мікроскопічно: атрофія
всіх шарів апендикса, ознак запалення немає. Діагноз?
A. *Водянка апендикса
B. Флегмонозний апендицит
C. Емпієма апендикса
D. Хронічний аппендицит
E. Міксоглобульоз аппендикса
119. При гістологічному дослідженні видаленого під
час операції апендикса виявлені поширені дисцирку-
ляторні зміни з фокусами ексудативного гнійного
запалення і поверхневими дефектами епітелію.
Назвіть форму апендициту.
A. *Гострий поверхневий
B. Флегмонозний
C. Гангренозний
D. Вторинний
E. Простий
120. 54-річній жінці проведено лівобічну геміколекто-
мію з приводу перфорації кишки. При гістологічному
дослідженні операційного матеріалу виявлено мно-
жинні епітеліоїдно-клітинні гранульоми, щілиноподібні
виразки, виражений набряк підслизового шару. Діагно-
стуйте захворювання.
A. *Хвороба Крона
B. Туберкульоз кишки
C. Неспецифічний виразковий коліт
D. Хвороба Уіпла
E. Лімфома кишки
121. Назвіть найбільш вірогдне ускладнення гангрено-
зного апендициту.
A. *Перфорація відростку з розвитком перитоніту
B. Хронічний апендицит
C. Пневмонія
D. Мукоцелє
E. Емпієма відростка
122. Хворому проведена операція апендектомії. Апен-
дикс збільшений в об’ємі, серозна оболонка гіперемі-
йована, в слизовій – первинний афект. Гістологічно:
стаз в капілярах і венулах, набряк, крововиливи, кра-
йове стояння лейкоцитів, лейкодіапедез, вогнищевий
некроз ентероцитів. Вкажіть морфологічну форму
гострого апендициту?
A. *Поверхневий
B. Простий
C. Флегмонозний
D. Апостематозний
E. Гангренозний
123. При розтині померлого в прямій і сигмовидній
кишці видно дефекти слизової оболонки неправильної
форми з нерівними контурами, які зливаються між
собою, залишаючи невеликі острівці збереженої сли-
зової оболонки. Про яку різновидність коліта можна
думати?
A. *Виразковий коліт
B. Фібринозний коліт
C. Гнійний коліт
D. Фолікулярний коліт
E. Катаральний коліт
124. Під час розтину тіла жінки 28 років, яка хворіла на
гострий апендицит, були знайдені множинні гострі
абсцеси печінки, що привело до смерті. Які морфоло-
гічні зміни стінки паростку та оточуючих тканин приве-
ли до розвитку смертельного ускладнення?
A. *Апендикулярний тромбофлебіт
B. Перфорація стінки паростку
C. Емпієма паростку
D. Апендикулярний тромбоартеріїт
E. Самоампутація паростку
125. У хворого під час операції з приводу хронічного
апендициту виявлені розростання слизеподібної тка-
нини на очеревині. Червеподібний паросток кістозно
розширений, заповнений слизистими масами у вигляді
шарів. Вкажіть найбільш імовірне захворювання.
A. *Мукоцелє червоподібного паростка
B. Флегмонозний апендицит
C. Апостематозний апендицит
D. Первинний гангренозний апендицит
E. Несправжній апендицит
126. Хворому М. проведена апендектомія. У видале-
ному черво- подібному відростку виявлена пухлина у
вигляді вузла, жовтого кольору. Мікроскопічно пухлина
складається із скопичення полігональних клітин, які
розташовуються у вигляді груп і тяжів, поділені про-
шарками сполучної тканини. Клітини містять ліпіди та
зерна серотоніну. Як називається така пухлина?
A. *Карциноїд
B. Лейоміома
C. Гемангіома
D. Лімфангіома
E. Аденома
127. В біоптаті товстої кишки поверхневий дефект
слизової оболон-ки, зниження числа келихоподібних
клітин і кількості слизу в них, різка лімфо-
плазмоцитарна інфільтрація з наявністю сегментояде-
рних лейкоцитів, еозинофілів. Виберіть найбільш
вірогідний діагноз.
A. *Неспецифічний виразковий коліт у фазі загострен-
ня
B. Хвороба Крона
C. Хронічний коліт із загостренням
D. Дизентерія в третій стадії264
E. Амебіаз кишки з формуванням виразок
128. При гістологічному дослідженні видаленого на
операції червоподібного відростка виявлена дифузна
інфільтрація усіх шарів його стінки нейтрофільними
лейкоцитами з вогнищевими скупченнями лейкоцитів,
у центральній ділянці яких відбувається руйнування
тканин відростка. Шари стінки збільшені за розмірами,
серозна оболонка на своїй поверхні містить відкла-
дання фібрину, її судини розширені, повнокровні. У
просвіті відростка визначаються нейтрофільні лейко-
цити у великій кількості. Який з діагнозів найбільш
точний?
A. *Апостематозний апендицит
B. Флегмонозний апендицит
C. Флегмонозно-виразковий апендицит
D. Гангренозний апендицит
E. Гострий деструктивний апендицит
Хвороби нирок і сечового міхура
1. Чоловік, 19 років страждав з раннього дитинства
бронхо-ектатичною хворобою. Помер від ниркової
недостатності. На розтині окрім множинних бронхоек-
татичних каверн, заповнених гнійним ексудатом вияв-
лено збільшені в розмірах нирки щільної консистенції,
кірковий шар потовщений, білого кольору, щільний.
Піраміди нирки анемічні, чіткі. Назвати процес, який
розвився в нирках ?
A. *Вторинний амілоїдоз
B. Гломерулонефрит
C. Хронічний пієлонефрит
D. Вроджений кістоз нирок
E. Вторинний нефросклероз
2. Хворий 67 років протягом 20 років страждав
гіпертонічною хворобою. Помер від хронічної ниркової
недостатності. Який вид мали нирки при розтині тру-
па?
A. *Маленькі, щільні, поверхня дрібнозерниста.
B. Великі строкаті
C. Великі червоні
D. Великі білі
E. Великі з множинними тонкостінними кістами
3. На розтині у померлого хворого виявлена аденома
передміхурової залози і великі нирки з різко
збільшеними баліями і чашечками, заповненими про-
зорою рідиною. Назвіть процес у нирках.
A. *Гідронефроз
B. Гломерулонефрит
C. амілоїдоз
D. Туберкульоз
E. Пієлонефрит
4. Хворий на цукровий діабет помер від хронічної
ниркової недостатності ( ХНН ) з розвитком уремії. Під
час секціїї виявлені всі прояви уремії з змінами в нир-
ках. Які найімовірніші мікроскопічні зміни мають місце
в нирках при цьому ?
A. * Гіаліноз та склероз капілярів клубочків.
B. Спазм приносних артеріол.
C. Гіалінові циліндри в просвіті канальців нефрону.
D. Некроз епітелію канальців нефрону.
E. Вогнищевий некроз коркової речовини нирок.
5. У молодої особи на протязі року прогресувала
ниркова недостатність зі смертельним наслідком. При
розтині виявлені великі строкаті нирки з червоними
дрібними краплинами в жовто-сірому корковому шарі.
Гістологічно клубочках виявлені "півмісяці" з
проліферуючого нефротелія. Ваш діагноз?
A. *Підгострий гломерулонефрит
B. Амілоїдоз
C. Крововилив в нирки
D. Гнійний нефрит
E. Рак нирки
6. У 60-річної померлої, яка протягом тривалого часу
хворіла на гіпертонічну хворобу, на розтині нирки
значно зменшені ( вага обох нирок 80 г), поверхня
дрібнозерниста, на розрізі кора рівномірно потоньше-
на. Як можна назвати зміни в нирках ?
A. *Первинно - зморщені нирки
B. Пієлонефритично-зморщені нирки
C. Вторинно- зморщені нирки
D. Амілоїдно-зморщені нирки
E. Диабетичний нефросклероз
7. При мікроскопічному дослідженні нирок виявлений
некроз епітелія звивистих канальців, тубулорексис,
набряк строми, ішемія коркового шару і повнокрів’я
мозкового. Назвіть цей патологічний процес.
A. *Некротичний нефроз
B. Гломерулонефрит
C. Пієлонефрит
D. Полікистоз
E. Сечокам’яна хвороба
8. На секції виявлено значне збільшення об’єму
правої нирки. На розрізі в ній міститься камінь. Просвіт
ниркової миски розтягнутий сечею, яка накопичується.
Паренхіма нирки різко потоншана. Який з діагнозів є
найбільш вірним?
A. * Гідронефроз.
B. Пієлоектазія
C. Гідроуретронефроз.
D. Кіста нирки
9. На аутопсії померлої, яка тривалий час хворіла
цистітом і дискінезією сечоводів, виявлено
морфологічні ознаки уремії. Нирка була нерівномірно
рубцево-зморщена. У просвіті мисок містилися дрібні
уратні камені і пісок. Гістологічно виявлено “щитовидну
нирку”, вогнища інтерстиційного запалення. Який із
нижчеперерахованих діагнозів є найбільш вірогідний?
A. *Хронічний пієлонефрит
B. Гострий пієлонефрит
C. Атеросклеротично зморщена нирка
D. Первинно зморщена нирка
E. Амілоїдно зморщена нирка
10. На розтині прозектор знайшов зміни в нирках:
збільшення в розмірах, корковий шар широкий, жовто-
сірий з червоним крапом, добре відмежований від
мозкової речовини, яка має темно-червоний колір. При
гістологічном дослідженні - розростання нефротелія і
подоцитів в капсулі клубочків з утворенням “
півмісяців”, явища склерозу і гіалінозу клубочків,
фіброз строми. Про яке захворювання нирок йде
мова?
A. *Екстракапілярний продуктивний
гломерулонефрит
B. Інтракапілярний продуктивний
гломерулонефрит
C. Екстракапілярний ексудативний
гломерулонефрит
D. Інтракапілярний ексудативний
гломерулонефрит
E. Інтерстеційний нефрит
11. Хворий тривалий час хворів на гіпертонічну хворо-
бу і помер від крововиливу в мозок.При розтині нирки
потончены в розмірах, щільної консистенції, поверхня
їх дрібногранулярна, кіркова речовина дещо стонше-
на. Як мікроскопічні зміни характерні для нирки?
A. *Первинно зморщена нирка
B. Вторинно зморщена нирка
C. Амілоїдоз нирки
D. Пієлонефритично зморщена нирка
E. Інфаркт нирки
12. У хворого цукровим діабетом з'явились ознаки
нарастаючої ниркової недостатності. Який процес в
нирках є причиною
A. *Гломерулосклероз.
B. Некроз епітелію звивистих канальців.
C. Амілоїдоз.
D. Інтерстиційним
E. Мембранозна нефропатія.
13. Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз
легень помер від хронічної легенево-серцевої
недостатності. Протягом останніх місяців
спостерігалась виражена протеїнурія. На розтині:
нирки збільшені, щільні, восковидні поверхні і на
розтині. Які зміни в нирках при цій формі туберкульозу
могли виникнути?
A. *Амілоїдоз нирок.
B. Туберкульоз нирок.
C. Гломерулонефрит.
D. Нефролітіаз.
E. Некротичний нефроз.
14. Хворий, який страждав хронічним гнійним
остеомієлітом, помер від хронічної ниркової
недостатності. При розтині знайдені великі щільні
нирки біло-жовтого кольору з сальним блиском на
розрізі. Ваш діагноз:
A. * Амілоїдоз нирок
B. Хронічний гломерулонефрит
C. Підгострий гломерулонефрит
D. Септичний нефрит
E. Гострий некротичний нефроз
15. Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз
помер при зростаючих явищах ниркової недостатності.
На розтині – запах сечі, гіпертрофія лівого шлуночка,
фібринозний перикардит, фібринозно-геморагічний
ентероколіт. Нирки дещо зменшені в розмірах, дуже
щільні, з множинними втягненнями. Гістологічно на
препаратах, забарвлених Конто-рот - рожеві маси у
клубочках та стінках судин, загибель і атрофія
більшості нефронів, нефросклероз. Дайте характери-
стику нирки при даній картині?
A. *Амілоїдно зморщені нирки
B. Первинно зморщені нирки
C. Вторинно зморщені нирки
D. Атеросклеротично зморщені нирки
E. Пієлонефритично зморщені нирки
16. При розтині тіла жінки 40 років, померлої від уремії,
знайдено: збільшені пістряві нирки, у нирках – потов-
щення капілярних мембран клубочків у вигляді “дротя-
них петель”, осередки фібриноїдного некрозу їх стінок
та “гіалінові” тромби у просвітах, у ядрах –
“гематоксилінові тільця”; у серці – ендокардит
Лібмана-Сакса. Яке ураження нирок найбільш
вірогідне?
A. *Вовчаковий нефрит
B. Ревматичний гломерулонефрит
C. Холерний гломерулонефрит
D. Склеротична нирка
E. Термінальний гломерулонефрит
17. На розтині виявлено, що нирки збільшені в
розмірах, поверхня крупно-горбиста за рахунок
наявності числених порожнин з гладкою стінкою, за-
повнених прозорою рідиною. Про яке захворювання
йде мова?
A. *Полікістоз
B. Некротичний нефроз
C. Пієлонефрит
D. Гломерулонефрит
E. Інфаркт
18.Жінка віком 49 років, тривалий час хворіла
хронічним гломерулонефритом, який привів до смерті.
На розтині встановлено, що нирки мають розміри
7х3х2.5 см, масу 65,0 г, щільні, дрібнозернисті.
Мікроскопічно: фібринозне запалення серозних і сли-
зових оболонок, дистрофічні зміни паренхіматозних
органів, набряк головного мозку. Яке ускладнення
привело до вказаних змін?
A. *Уремія
B. Анемія
C. Сепсис
D. ДВЗ-снндром
E. Тромбоцитопенія
19. Чоловік хворів на цукровий діабет 15 років, помер
від крововиливу у мозок. На розтині нирки зменшені у
розмірах, поверхня дрібнозерниста. Епіпелій канальців
дистального сегменту високий, зі світлою пінявою
цитоплазмою, при забарвленні карміном Беста та при
ШИК - реакції - яскраво-червоного кольору. Зміни в
епітелії зумовлені накопиченням:
A. *Глікогену
B. Ліпідів
C. Гіаліну
D. Протеїнів
E. Амілоїду
20. При розтині чоловіка, померлого від опікової хво-
роби, знайдено набряк головного мозку, збільшення
печінки, а також нирок, корковий шар яких широкий,
блідо-сірий, мозковий – повнокровний. Мікроскопічно:
некроз канальців головних відділів з деструкцією
базальних мембран, набряк інтерстицію з лейкоцитар-
ною інфільтацією та крововиливами. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Некротичний нефроз.
B. Тубулоінтерстиціаальний нефрит.
C. Пієлонефрит.
D. Подагрична нирка.
E. Мієломна нирка.
21. В біоптаті нирки: склероз, лімфо-плазмоцитарна
інфільтрація стінок мисок та чашок; дистрофія та
атрофія канальців. Збережені канальці розширені,
розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплюс-
нутий (“щитовидна” нирка). Який діагноз найбільш
вірогідній?
A. * Хронічний пієлонефрит
B. Гострий пієлонефрит
C. Гломерулонефрит
D. Нефросклероз
E. Тубуло-інтерстиціальний нефрит
22. У чоловіка 60 років, який тривалий час хворів на
гіпертонічну хворобу і помер від хронічної ниркової
недостатності, при автопсії виявлено, що обидві нирки
значно зменшені у розмірах, поверхня їх дрібно-265
зерниста; гістологічно - більшість клубочків
гіалінізована, частина склерозована, окремі
гіперплазовані; в стромі поля склерозу, артеріоло- та
артеріосклероз, еластофіброз великих гілок ниркових
артерії. Назвіть виявлені зміни.
A. *Артеріолосклеротичний нефросклероз
B. Атеросклеротичний нефросклероз
C. Хронічний гломерулонефрит
D. Хронічний пієлонефрит
E. Вторинно зморщена нирка
23. У чоловіка 42 років, що хворів на важку форму
черевного тифу, розвинулась гостра ниркова
недостатність, від якої він помер. При автопсії нирки
збільшені у розмірах, набряклі, фіброзна капсула
знімається легко; на розрізі кора – блідо-сіра, піраміди
темно-червоні. При гістологічному дослідженні - у
більшості канальців просвіт звужений, епітеліальні
клітини збільшені у розмірах без ядер; клубочки
колабовані; у стромі набряк, невелика лейкоцитарна
інфільтрація, дрібні геморагії. Про яку патологію нирок
йде мова?
A. *Некронефроз
B. Гострий пієлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Піонефроз
E. Гідронефроз
24. При мікроскопічному дослідженні нирок
спостерігається проліферація нефротелія капсули
Боумена, подоцитів і макрофагів з утворенням в її
просвіті “півмісяцевих” структур, які стискують клубо-
чок. Капіляри клубочків зазнають некрозу, в їх просвіті
спостерігаються фібринові тромби. Деякі клубочки
склерозуються або гіалінізуються. Спостерігається
виражена дистрофія нефроцитів, набряк та
інфільтрація строми нирок. Назвіть патологію нирок.
A. * Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
B. Післяінфекційний гломерулонефрит
C. Хронічний гломерулонефрит
D. Хронічний пієлонефрит
E. Амілоїдоз нирок
25. У хворого, який помер від хронічної ниркової
недостатності на грунті хронічного гломерулонефрита
нирки зменшені в розмірах, щільної консистенції,
капсула знімається важко, оголяючи зернисту поверх-
ню. На розрізі кірковий та мозковий шари тонкі, ткани-
на нирок суха, недокрівна, сірого кольору. Як
називається така нирка?
A. * Вторинно-зморщені нирки
B. Первинно-зморщені нирки
C. Атеросклеротично-зморщені нирки
D. Амілоїдно-зморщені нирки
E. Пієлонефротично-зморщені нирки
26. У трьохрічної дівчинки, після перенесеної гострої
респираторної вірусної інфекції з’явилися
розповсюдженінабряки (анасарка), масивна
протеїнурія, гіпоальбумінемія, гіперліпідемія. При
дослідженні біоптату нирки виявлено: відсутність
малих відростків подоцитів судинних клубочків. Який
найбільш вірогідний діагноз?
A. *Ліпоїдний нефроз
B. Післяінфекційний гломерулонефрит
C. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
D. Фокальний сегментарний гломерулосклероз
E. Мембранозний гломерулонефрит
27. На аутопсії хворого, померлого від отруєння
етиленгліколем, нирки дещо збільшені у розмірах,
набряклі, їх капсула знімається дуже легко, кіркова
речовина широка, блідо-сіра, мозкова речовина -
темно-червона. Яка патологія нирок розвинулась у
хворого?
A. *Некротичний нефроз
B. Гострий пієлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит
E. Ліпоїдний нефроз
28. У дитини 15 років через 14 днів після перенесеної
ангіни з’явилися набряки на обличчізранку,
підвищення артеріального тиску, сеча у вигляді
“м’ясних помиїв”. Імуногістохімічне дослідження
біоптату нирки виявило відкладання імунних
комплексів на базальних мембранах капілярів та у
мезангії клубочків. Яке захворювання розвинулось у
хворого?
A. *Гострий гломерулонефрит
B. Гострий інтерстіційний нефрит
C. Ліпоїдний нефроз
D. Гострий пієлонефрит
E. Некротичний нефроз
29. Хворий 30 р. поступив до лікарні зі скаргами на
головний біль, запаморочення. Протягом останнього
року визначаються високі показники артеріального
тиску. Лікарські засоби майже не допомагали. У
біоптаті нирки виявлено екстракапілярну
проліферацію з утворенням “півмісяців” Для якого
захворювання це характерно?
A. * Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Вовчаковий гломерулонефрит
D. Гранулематоз Вегенера
E. Хронічний гломерулонефрит
30. При розтині померлого від ниркової недостатності
спостерігались наступні зміни: нирки збільшені, дряблі,
корковий шар широкий, набряклий, жовто-сірий, тьмя-
ний, з червоним крапом, добре відмежований від
темно-червоної мозкової речовини. Мікроскопічно:
пролиферациія єпітелія капсули клубочків, подоцитів
та макрофагів з формуванням „півмісяців”. Для якого
захворювання характерні вищезазначені зміни?
A. * Підгострий гломерулонефрит.
B. Гострий гломерулонефрит.
C. Хронічний гломерулонефрит.
D. Гострий пієлонефрит.
E. Амілоїдоз нирок.
31. При морфологічному дослідженні видаленої нирки
виявлено наявність в проксимальному відділі сечовіду
конренкремента, який обтурує його просвіт, нирка
різко збільшена, перенхіма атрофована, чашки та
миска значно розширені. Мікроскопиічно: дифузний
склероз, атрофія клубочків та канальців, збережені
канальці кістозно розширені. Яке ускладення нирково-
кам’яної хвороби виникло у хворого?
A. * Гідронефроз.
B. Піонефроз.
C. Пієлонефрит.
D. Гломерулонефрит.
E. Хронічний паранефрит.
32. У хворого, який помер від ускладнень гіпертонічної
хвороби на розтині виявлені маленькі, щільні нирки з
дрібнозернистою поверхністю, паренхіма та коркова
речовина атрофічні. Дайте назву таким ниркам.
A. *Первинно-зморщені нирки
B. Амилоїдно-зморщені нирки
C. Вторинно-зморщені нирки
D. Пієлонефритично-зморщені нирки
E. -
33. На розтині чоловіка 62 років шкіра сіро-земельного
кольору з дрібноточковими крововиливами, обличчя
мов припудрене білуватим порошком., фібринозно-
геморагічний ларингіт, трахеїт, фібринозний
перікардит, катаральний гастроентероколіт. Для якого
синдрому характерний даний комплекс морфологічних
A. * хронічної ниркової недостатності
B. гострої печінкової недостатності
C. гострої ниркової недостатності
D. хронічної серцевої недостатності
34. Чоловік 40 років протягом 10 років після перелому
великої гомілкової кістки страждав на хронічний
остеомієліт. Три роки назад з’явився нефротичний
синдром. Смерть наступила від уремії. На секції:
нирки, щільні, білі, з рубцями в кірковому шарі, на
розрізі з сальним блиском. Вкажіть патологію нирок,
яка розвинулася.
A. *Вторинний амілоїдоз
B. Первинний амілоїдоз
C. Ідеопатичний амілоїдоз
D. Хронический гломерулонефрит
E. Хронічний пієлонефрит
35. На аутопсії померлого від ниркової недостатності
відмічено, що нирки збільшені, кволі, широка кора
жовто-сірого кольору з червоним крапом. При
мікроскопічному дослідженні виявлено: епітелій капсу-
ли клубочків проліферує з появою “напівмісяців”,
капілярні петлі з осередками некрозу та фібриновими
тромбами у просвітах. Який з перелічених діагнозів
найбільш вірогідний?
A. *Підгострий гломерулонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Ліпоїдний нефроз
D. Хронічний гломерулонефрит
E. Амілоїдоз нирок
36. На аутопсії померлого від хронічної ниркової
недостатності відмічено, що нирки збільшені, щільні,
воскоподібні, з великою кількістю западень на їх
поверхні. Мікроскопічно: багато клубочків заміщені
конго-рот-позитивною речовиною, в інших – ця речо-
вина присутня на базальних мембранах капілярів, в
мезангії, а також в стінках артерій та стромі. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Амілоїдоз нирок
B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронічний гломерулонефрит
D. Підгострий гломерулонефрит
E. Ліпоїдний нефроз
37. На розтині жінки віком 56 років, що померла від
ниркової недостатності, нирки нерівномірно зменшені
у розмірах, великобугриті з поверхні; на розрізі ділянки
рубцової тканини чергуються з незмінною паренхи-
мою, миски розширені, стінки їх потовщені.
Мікроскопічно в стінках мисок, чашок та в інтерстиції –
явища склерозу та лімфо-плазмоцитарної
інфільтрації. Який з перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?
A. *Хронічний пієлонефрит
B. Гострий пієлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Тубулоінтерстиційний нефрит
E. Хронічний гломерулонефрит
38. У хворого, який знаходиться у клініці з ознаками
отруєння ртуттю, у нирках відмічаються наступні про-
цеси: вогнищеві некротичні зміни канальців головних
відділів, набряк, лейкоцитарна інфільтрація та
геморагії інтерстицію, венозний застій. Який стан
розвився у хворого?
A. *Гострий некротичний нефроз
B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронічна ниркова недостатність
D. Гострий пієлонефрит
E. Хронічний пієлонефрит
39. При мікроскопічному дослідженні нирок померлої
від ниркової недостатності жінки 36 років, в клубочках
виявлено проліферацію нефротелію капсули,
подоцитів та макрофагів з утворенням “півмісяців”,
некроз капілярних петель, фібринові тромби в їх
просвітах, а також склероз та гіаліноз клубочків,
атрофію канальців та фіброз строми нирок. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Підгострий гломерулонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронічний гломерулонефрит
D. Фокальний сегментарний склероз
E. Мембранозна нефропатія
40. Хворий помер при явищах уремії. На розтині нирки
збільшені, в’ялі, кірковий шар широкий, набряклий, з
червоним крапом, мозкова речовина темно-червона.
Мікроскопічно в порожнині капсули клубочків виявлені
“півмісяці”, які стискають капіляри, дистрофія
нефроцитів, набряк та інфільтрація строми. Яке за-
хворювання у померлого?
A. *Гломерулонефрит
B. Пієлонефрит
C. Нефролітіаз
D. Нефротичний синдром
E. Амілоїдоз нирок
41. У хворого 27 років з вираженим нефротичним
синдромом, втратою білка більше 3 г на добу, при
пункційній біопсії знайдено мінімальну проліферацію
мезангіальних клітин, потовщення базальної мембра-
ни капілярів клубочків, різка дистрофія
епітелію канальців, до некрозу їх поодиноких клітин.
Виберіть правильний діагноз:
A * Мембранозний гломерулонефрит
B Ідіопатичний некротичний синдром
C Мезангіальний проліферативний гломерулонефрит
D Мембранозно-проліферативний гломерулонефрит
E Амілоїдоз нирок.
42. У хворого з гломерулонефритом в біоптаті нирок
виявлений 21 клубочок, 3 з яких повністю гіалінізовані,
в інших виражена проліферація ендотеліальних і
мезангіальних клітин, значне потовщення і розщеп-
лення базальної мембрани капілярів клубочка, зро-
щення їх з капсулою клубочка. В канальцах значні
дистрофічні зміни до некрозу епітелія, атрофія великої
кількості канальців. В стромі виражена лімфо-
гістіоцитарна інфільтрація, склероз строми. Які з на-
званих змін в даному випадку мають найбільш важли-
ве прогностичне значення?
A *Вираженість тубуло-інтерстиціального компоненту
B Гіаліноз клубочків
C Вираженість проліферації клітин клубочків
D Потовщення базальних мембран капілярів
клубочків266
E Зрощення капілярів клубочків з їх капсулою.
43. Прводячи розтин трупа чоловіка 46-ти років, який
тривалий час хворів на хронічний гломерулонефрит,
патологоанатом виявив: нирки 6,5 на 3 на 2,5 см.,
масою 75гр., щільної консистенції, поверхня
дрібнозерниста; набряк головного мозку; фібринозне
запалення серозних слизових оболонок; дистрофічні
зміни паренхіматозних органів. Як називається описа-
на макроскопічна артина нирок?
A *Вторинно зморщені нирки
B Первинно зморщені нирки
C Артеріолонефросклероз
D Амілоїднозморщені нирки
E Артеріонефросклероз
44. У хворої 59-ти років, яка тривалий час хворіла
ревматоїдним поліартритом і померла від уремії, на
розтині виявлено: нирки щільної консистенції, на
розрізі мають „сальний” вигляд, кора біла, піраміди
червоні, розміри нирок збільшені.Назвіть ускладнення
ревматоїдного артриту.
A *Амілоїдоз нирок
B Гострий гломерулонефрит
C Хронічний гломерулонефрит
D Хронічний пієлонефрит
E Тубуло-інтерстиціальний нефрит
45. Хворий 60-ти років тривалий час страждав на
фіброзно-кавернозний туберкульоз легень, що уск-
ладнився емпіємою плеври. На протязі останнього
року з’явилась і наростала ниркова недостатність.
Помер хворий від масивної легеневої кровотечі. Яка
причина розвитку хронічної ниркової недостатності:
A *Вторинний амілоїдоз
B Туберкульоз сечо-статевої системи
C Хронічний гломерулонефрит
D Нефросклероз
E Хронічний пієлонефрит
46. У хворого з масивними опіками розвинулась гостра
недостатність нирок, що характеризується значним і
швидким зменшенням швидкості клубочкової
фільтрації. Який механізм його розвитку?
A *Зменшення ниркового кровоплину
B Ушкодження клубочкового фільтра
C Зменшення кількості функціонуючих нефронів
D Збільшення тиску канальцевої рідини
E Емболія ниркової артерії
47. У дитини, хворої на дифтерію розвинулася гостра
ниркова недостатність. При розтині макроскопічно
нирка нерівномірного кровонаповнення: блідий
кірковий шар і повнокрівні піраміди. Мікроскопічно:
некроз епітелію проксимальних і дистальних
канальців, тубулорексис. Вкажіть ускладнення, яке
спричинило смерть.
A *Гостра ниркова недостатність
B Гострий гломерулонефрит
C Гострий пієлонефрит
D Первинна нефропатія
E Нефротичний синдром
48. У підлітка через 2 тиждня після перенесеної
стрептококової ангіни розвинулась клініка гострої
ниркової недостатності, в результаті якої наступила
смерть. При аутопсії нирки збільшені в розмірах,
набряклі з сіруватим крапом. Мікроскопічно –
фібриноїдний некроз і тромбоз капилярів клубочків,
інфільтрація їх нейтрофілами. Яке захворювання має
місце?
A * Гострий гломерулонефрит.
B Тубуло-інтерстиціальний нефрит.
C Некротичний нефроз
D Підгострий гломерулонефрит
E Гострий пієлонефрит
49. З анамнезу хворого 65 років, померлого від уремії,
відомо, що він близько 15 років тому переніс гострий
гломерулонефрит. На розтині нирки різкозменшені в
розмірах, щільні, поверхня їх дрібнозерниста, на
розрізі корковий шар тонкий, тканина нирок сіруватого
кольору, суха, анемічна. Який з перерахованих
діагнозів найбільш вірогідний?
A * Хронічний гломерулонефрит
B Гіпертонічна хвороба
C Атеросклероз
D Хронічний пієлонефрит
E Діабетичний гломерулосклероз
50. У хворого на хронічний тонзилит з’явились набряки
під очима, підвищена втомлюваність. Артеріальтний
тиск 170/110 мм рт.ст. У сечі виявлено білок –
0,990/00. Про яку патологію слід думати?
A * Нефрит
B Пієліт
C Цисти
D Уретрит
E Гепатит
51. У чоловіка віком 57 років, який страждав хронічним
пієлонефритом, була виявлена артеріальна
гіпертензія. Який механізм підвищення артеріального
тиску є головним у цьому випадку?
A *Збільшення секреції реніну нирками.
B Збудження вегетативних центрів гіпоталамуса.
C Підвищення рівня катехоламінів в крові.
D Збудження барорецепторів синокаротидної зони.
E Збудження кори великих півкуль.
52. Хвора 58 років скаржиться на періодичну біль в
поперековій області, що супроводжується лихоман-
кою, слабкістю, помірною поліурією та набряками. В
сечі: лейкоцити 30-40 в колі зору, еритроцити 10-15 в
колі зору, білок 0,4 г/л, бактеріурія. Яка патологія
нирок найбільш вірогідна у хворої?
A *Пієлонефрит.
B Гострий гломерулонефрит.
C Хронічний гломерулонефрит.
D Нефротичний синдром.
E Нефролітіаз.
53. Внаслідок масивної крововтрати у хворого
споспостерігається зниження АТ 80/50 мм рт.ст.,
збільшені ЧСС та дихання. Лікар запідозрив розвиток
постгеморрагічного шоку. Яка функція нирок порушена
в першу чергу?
A *Фільтраційна.
B Секреторна.
C Концептраційна.
D Еритропоетична.
E Азотовидільна.
54. У хворого при обстеженні виявлена глюкозурія,
гіперглікемія. Скарги на сухість в роті, свербіння шкіри,
часте сечовиділення, спрагу. Поставлен діагноз: цук-
ровий діабет. Чим обумовлена поліурія у даного хво-
рого?
A *Збільшенням осмотичного тиску сечі.
B Зменьшенням онкотичного тиску плазми.
C Збільшенням фільтраційного тиску.
D Зменьшенням серцевого вибросу.
E Збільшенням онкотичного тиску плазми.
55. У хворого з’ясовано отруєння кислими речовина-
ми, у цьому випадку застосовують закономірності
неіонної дифузії у нирках. У цьому разі треба створити
лужну реакцію сечі, яка б прискорювала виділення
токсичної речовини. Які процеси підтримки кислотно-
лужного стану крові відбуваються у канальцях нирок?
A Збільшується секреція Н+
B Збільшується фільтрація
C Збільшується реабсорбція солей
D Збільшується секреція НСО?-
E Збільшується швидкість ниркового кровообігу
56. При захворюваннях нирок, які супроводжуються
порушенням екскреторної функції клубочків (гострий і
хронічний гломерулонефрит) часто спостерігається
анемія, що носить нормоцитарний, нормохромний та
гіпорегенеративний характер. Яка найбільш вірогідна
причина анемії?
A *Підвищення секреції інгібітора еритропоезу.
B Дефіцит заліза.
C Пригнічення функцій кісткового мозку
азотвмісними речовинами.
D Гематурія.
E Геморагічний діатез.
57. У трирічної дівчинки, після перенесеної гострої
респіраторної вірусної інфекції з’явилися розповсю-
джені набряки (анасарка), масивна протеїнурія, гіпо-
альбумінемія, гіперліпідемія. При дослідженні біоптату
нирки виявлено: відсутність малих відростків
подоцитів судинних клубочків. Який найбільш
імовірний діагноз?
A. *Ліпоїдний нефроз
B. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
C. Фокальний сегментарний гломерулосклероз
D. Мембранозний гломерулонефрит
E. Післяінфекційний гломерулонефрит
58. При морфологічному дослідженні видаленої нирки
виявлено наявність в проксимальному відділі сечово-
ду конренкременту, який обтурує його просвіт, нирка
різко збільшена, перенхіма атрофована, чашки та
миска значно розширені. Мікроскопічно: дифузний
склероз, атрофія клубочків та канальців, збережені
канальці кістозно розширені. Назвіть ускладення сечо-
кам’яної хвороби
A. *Гідронефроз
B. Пієлонефрит
C. Гломерулонефрит
D. Хронічний паранефрит
E. Піонефроз
59. У хворого, який помер від хронічної ниркової недо-
статності на грунті хронічного гломерулонефриту
нирки зменшені за розмірами, щільної консистенції,
капсула знімається важко, оголяючи зернисту поверх-
ню. На розрізі кірковий та мозковий шари тонкі, ткани-
на нирок суха, недокрівна, сірого кольору. Як
називається така нирка?
A. *Вторинно-зморщені нирки
B. Первинно-зморщені нирки
C. Атеросклеротично-зморщені нирки
D. Амілоїдно-зморщені нирки
E. Пієлонефротично-зморщені нирки
60. Чоловік, 19 років страждав з раннього дитинства
бронхоектатичною хворобою. Помер від ниркової
недостатності. На розтині окрім множинних бронхоек-
татичних каверн, заповнених гнійним ексудатом вияв-
лено збільшені в розмірах нирки щільної консистенції,
кірковий шар потовщений, білого кольору, щільний.
Піраміди нирки анемічні, чіткі. Назвати процес, який
розвився в нирках?
A. *Вторинний амілоїдоз
B. Гломерулонефрит
C. Хронічний пієлонефрит
D. Вроджений кістоз нирок
E. Вторинний нефросклероз
61. На аутопсії хворого, померлого від отруєння ети-
ленгліколем, нирки дещо збільшені за розмірами,
набряклі, їх капсула знімається дуже легко, кіркова
речовина широка, блідо-сіра, мозкова речовина -
темно-червона. Яка патологія нирок розвинулась у
хворого?
A. *Некротичний нефроз
B. Гострий гломерулонефрит
C. Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит
D. Ліпоїдний нефроз
E. Гострий пієлонефрит
62. На розтині померлої жінки 47 років, яка часто
хворіла, шкіра сіро-земельного кольору з петехіальни-
ми крововиливами, наче припудрене білу-ватим по-
рошком обличчя; виявлений фібринозно-геморагічний
ларингіт, трахеїт, фібринозний перикардит, катараль-
ний гастроентероколіт. Даний комплекс
морфологічних змін для якого синдрому характерний?
A. *Хронічної ниркової недостатності
B. Хронічної печінково-ниркової
C. Гострої печінкової недостатності
D. Гострої ниркової недостатності
E. Хронічної серцевої недостатності
63. Хворий 30 р. поступив до лікарні зі скаргами на
головний біль, запамороче-ння. Протягом останнього
року визна-чаються високі показники артеріального
тиску. Лікарські засоби майже не допомагали. У
біоптаті нирки виявлено екстракапілярну
проліферацію з утворенням “напівмісяців”. Для якого
захворювання це характерно?
A. *Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Вовчаковий гломерулонефрит
D. Гранулематоз Вегенера
E. Хронічний гломерулонефрит
64. На розтині у померлого хворого виявлена аденома
передміхурової залози і великі нирки з різко збільше-
ними лоханками і чашечками, заповненими прозорою
рідиною. Назвіть процес у нирках.
A. *Гідронефроз
B. Гломерулонефрит
C. амілоїдоз
D. Туберкульоз
E. Пієлонефрит
65. При мікроскопічному дослідженні нирок спостеріга-
ється проліферація нефротелію капсули Боумена,
подоци-тів і макрофагів з утворенням в її просвіті
“напівмісяцевих” структур, які стискують клубочок.
Капіляри клубочків зазнають некрозу, в їх просвіті
спостерігаються фібринові тромби. Деякі клубочки
склерозуються або гіалінізуються. Спостерігається
вираже-на дистрофія нефроцитів, набряк та
інфільтрація строми нирок. Назвіть патологію нирок.
A.*Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
B. Післяінфекційний гломерулонефрит
C. Хронічний гломерулонефрит
D. Хронічний пієлонефрит267
E. Амілоїдоз нирок
66. На аутопсії померлої, яка тривалий час хворіла
циститом і дискінезією сечоводів, виявлено морфоло-
гічні ознаки уремії. Нирка була нерівномірно рубцево-
зморщена. У просвіті мисок містилися дрібні уратні
камені і пісок. Гістологічно виявлено “щитовидну нир-
ку”, вогнища інтерстиційного запалення. Який з діагно-
зів є найбільш вірогідний?
A. *Хронічний пієлонефрит
B. Гострий пієлонефрит
C. Атеросклеротично зморщена нирка
D. Первинно зморщена нирка
E. Амілоїдно зморщена нирка
67. На розтині жінки віком 56 років, що померла від
ниркової недостатності, нирки нерівномірно зменшені,
поверхня великогорбиста; на розрізі ділянки рубцевої
тканини чергуються з незмінною паренхімою, миски
розширені, стінки їх потовщені. Мікроскопічно в стінках
мисок, чашок та в інтерстиції – явища склерозу та
лімфо-плазмоцитарною інфільтрацією. Який з перелі-
чених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Хронічний пієлонефрит
B. Гострий пієлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Тубулоінтерстиційний нефрит
E. Хронічний гломерулонефрит
68. У хворого, який знаходиться у клініці з ознаками
отруєння ртуттю, у нирках відмічаються наступні про-
цеси: осередкові некротичні зміни канальців головних
відділів, набряк, лейкоцитарна інфільтрація та
геморагії інтерстицію, венозний застій. Який стан
розвився у хворого?
A. *Гострий некротичний нефроз
B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронічна ниркова недостатність
D. Гострий пієлонефрит
E. Хронічний пієлонефрит
69. На розтині виявлено, що нирки збільшені за
розмірами, поверхня крупно-горбиста за наявності
численних порожнин з гладкою стінкою, заповнених
прозорою рідиною. Про яке захворювання йде мова?
A. *Полікістоз
B. Некротичний нефроз
C. Пієлонефрит
D. Гломерулонефрит
E. Інфаркт
70. При мікроскопічному дослідженні нирок виявлений
некроз епітелію звивистих канальців, тубулорексис,
набряк строми, ішемія коркового шару і повнокрів’я
мозкового. Назвіть цей патологічний процес.
A. *Некротичний нефроз
B. Гломерулонефрит
C. Пієлонефрит
D. Полікистоз
E. Сечокам’яна хвороба
71. При розтині чоловіка, померлого від опікової хво-
роби, виявлено набряк головного мозку, збільшення
печінки, а також нирок, корковий шар яких широ-кий,
блідо-сірий, мозковий – повнокров-ний. Мікроскопічно:
некроз канальців головних відділів з деструкцією
базальних мембран, набряк інтерстицію з лейкоцитар-
ною інфільтацією та крововиливами. Який з переліче-
них діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Некротичний нефроз
B. Пієлонефрит
C. Тубулоінтерстиціаальний нефрит
D. Подагрична нирка
E. Мієломна нирка
72. На розтині у померлого хворого виявлена аденома
передміхурової залози і великі нирки з різко
збільшеними баліями і чашечками, виповненими
прозорою рідиною. Назвіть процес у нирках.
A. *Гідронефроз
B. Гломерулонефрит
C. Пієлонефрит
D. Туберкульоз
E. Амілоїдоз
73. У молодої особи протягом року прогресувала
ниркова недостатність зі смертельним наслідком. При
розтині виявлені великі строкаті нирки з червоними
дрібними краплинами в жовто-сірому корковому шарі.
Гістологічно клубочках виявлені "напівлуння" з
проліферуючого нефротелію. Ваш діагноз?
A. *Підгострий гломерулонефрит
B. Амілоїдоз
C. Крововилив в нирки
D. Гнійний нефрит
E. Рак нирки
74. Жінка віком 49 років, тривалий час хворіла на
хронічний гломерулонефрит, який і став основною
причиною смерті. На розтині встановлено, що нирки
мають розміри 7х3х2.5 см, масу 65,0 г, щільні,
дрібнозернисті. Мікроскопічно: фібринозне запалення
серозних і слизових оболонок, дистрофічні зміни
паренхіматозних органів, набряк головного мозку. Яке
ускладнення привело до вказаних змін серозних обо-
лонок?
A. *Уремія
B. Сепсис
C. ДВЗ-снндром
D. Тромбоцитопенія
E. Анемія
75. На секції виявлено значне збільшення об’єму
правої нирки. На розрізі в ній міститься камінь. Просвіт
ниркової миски розтягнутий сечею, яка накопичується.
Паренхіма нирки різко стоншена. Який з діагнозів є
найбільш вірним?
A. *Гідрокалікоз
B. Гідронефроз
C. Пієлоектазія
D. Гідроуретронефроз
E. Кіста нирки
76. На аутопсії померлої, яка тривалий час хворіла на
цистіт і дискінезію сечоводів, виявлено морфологічні
ознаки уремії. Нирка - нерівномірно рубцево-
зморщена. У просвіті мисок містилися дрібні уратні
камені і пісок. Гістологічно виявлено “щитовидну нир-
ку”, осередки інтерстиційного запалення. Який з
діагнозів є найбільш вірогідний?
A. *Хронічний пієлонефрит
B. Гострий пієлонефрит
C. Атеросклеротично зморщена нирка
D. Первинно зморщена нирка
E. Амілоїдно зморщена нирка
77. На розтині прозектор знайшов зміни в нирках:
збільшення за розмірами, корковий шар широкий,
жовто-сірий з червоним крапом, добре відмежований
від мозкової речовини, яка має темно-червоний колір.
При гістологічному дослідженні - розростання нефро-
телію і подоцитів в капсулі клубочків з утворенням “
напівмісяців”, явища склерозу і гіалінозу клубочків,
фіброз строми. Про яке захворювання нирок йде
мова?
A. *Екстракапілярний продуктивний гломерулонефрит
B. Екстракапілярний ексудативний гломерулонефрит
C. Інтракапілярний продуктивний гломерулонефрит
D. Інтракапілярний ексудативний гломерулонефрит
E. Інтерстеційний нефрит
78. У хворого цукровим діабетом з'явились ознаки
нарастаючої ниркової недостатності. Який процес в
нирках є причиною?
A. *Гломерулосклероз
B. Некроз епітелію звивистих канальців
C. Амілоїдоз
D. Інтерстиційним
E. Мембранозна нефропатія
79. Жінки віком 49 років, тривалий час хворіла
хронічним гломерулонефритом, який привів до смерті.
На розтині встановлено, що нирки мають розміри
7х3х2.5см, масу 65,0г, щільні, дрібнозе-рнисті.
Мікроскопічно: фібринозне запалення серозних і сли-
зових оболонок, дистрофічні зміни паренхіматозних
органів, набряк головного мозку. Яке ускладнення
привело до вказаних змін серозних і слизових оболо-
нок?
A. *Уремія
B. Анемія
C. Сепсис
D. ДВЗ-снндром
E. Тромбоцитопенія
80. При розтині чоловіка, який помер від опікової
хвороби, знайдено набряк головного мозку,
збільшення печінки, а також нирок, корковий шар яких
широкий, блідо-сірий, мозковий – повнокровний.
Мікроскопічно: некроз канальців головних відділів з
деструкцією базальних мембран, набряк інтерстицію з
лейкоцитарною інфільтацією та крововиливами. Який
з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Некротичний нефроз
B. Тубулоінтерстиціаальний нефрит.
C. Пієлонефрит
D. Подагрична нирка
E. Мієломна нирка
81. В біоптаті нирки: склероз, лімфо-плазмоцитарна
інфільтрація стінок мисок та чашок; дистрофія та
атрофія канальців. Збережені канальці розши-рені,
розтягнені колоїдоподібними масами, епітелій сплюс-
нутий (“щитовидна” нирка). Який діагноз найбільш
вірогідній?
A. *Хронічний пієлонефрит
B. Гострий пієлонефрит
C. Гломерулонефрит
D. Нефросклероз
E. Тубуло-інтерстиціальний нефрит
82. На розтині жінки віком 56 років, що померла від
ниркової недостатності, нирки нерівномірно зменшені
у розмірах, поверхня великогорбиста; на розрізі діля-
нки рубцевої тканини чергуються з незмінною парен-
хімою, миски розширені, стінки їх потовщені. Мікроско-
пічно в стінках мисок, чашок та в інтерстиції – явища
склерозу та лімфо-плазмоцитарної інфільтрації. Який
з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Хронічний пієлонефрит
B. Гострий пієлонефрит
C. Гострий гломерулонефрит
D. Тубулоінтерстиційний нефрит
E. Хронічний гломерулонефрит
83. У жінки при гістологічному дослідженні видаленої
нирки виявлений в проксимальному відділі сечоводу
конкремент, що обтурує його просвіт. Сама нирка різко
збільшена, чашки та миска значно розширені, пере-
нхіма атрофована. Мікроскопічно: дифузний склероз,
атрофія клубочків та канальців, збережені канальці
кістозно розширені. Яке ускладення нирковокам’яної
хвороби виникло у хворого?
A. *Гідронефроз
B. Гломерулонефрит
C. Пієлонефрит
D. Піонефроз
E. Хронічний паранефрит
84. На розтині чоловіка 62 років шкіра сіро-
земленистого кольору з дрібно-точковими крововили-
вами, обличчя мов припудрене білуватим порошком,
фібринозно-геморагічний ларингіт, трахеїт, фібриноз-
ний перикардит, катаральний гастроентероколіт. Для
якого синдрому характерний даний комплекс
морфологічних змін?
A. *Хронічної ниркової недостатності
B. Гострої печінкової недостатності
C. Гострої ниркової недостатності
D. Хронічної серцевої недостатності
E. Гострої серцевої недостатності
85. Хворий, який протягом багатьох років страждає на
захворювання нирок, помер при явищах уремії. На
розтині нирки різко зменшені за розміром, щільні,
дрібнозернисті, світло – синього кольору. Як назива-
ються нирки з такими змінами?
A. *Вторинно зморщені
B. Первинно зморщені
C. Великі білі
D. Сальні
E. Великі строкаті
86. Проводячи розтин трупа чоловіка 46-ти років, який
тривалий час хворів на хронічний гломерулонефрит,
патологоанатом виявив: нирки 6,5 на 3 на 2,5 см.,
масою 75гр., щільної консистенції, поверхня
дрібнозерниста; набряк головного мозку; фібринозне
запалення серозних слизових оболонок; дистрофічні
зміни паренхіматозних органів. Як називається описа-
на макроскопічна картина нирок?
A. *Вторинно зморщені нирки
B. Первинно зморщені нирки
C. Артеріолонефросклероз
D. Амілоїднозморщені нирки
E. Артеріонефросклероз
87. Під час операції у чоловіка 68 років розвинулася
масивна кровотеча (крововтрата 3500 мл). Незважаю-
чи на проведене лікування, на сьому добу він помер.
На аутопсії: нирки декілька збільшені у розмірах, в'ялі,
фіброзна капсула знімається дуже легко (нирки "ви-
слизають"), поверхня нирок бліда, кіркова речовина
сірувато-жовтувата .закручується на розрізі, мозкова
речовина блідо-синюшна. Клінічним проявом патології
нирок найімовірніше була наявність:
A. *Олігоанурії
B. Поліурії
C. Глюкозурії
D. Протеїнурії
E. Гіперурикемії
88. У дитини 15 років 14 днів після перенесеної ангіни
з’явилися набряки на обличчі, підвищився артеріаль-268
ний тиск, сеча у вигляді «м’ясних помиїв».Гістологічне
дослідження біоптата нирки виявило скопичення серо-
зно – геморагічного ексудату в просвіті капсули Боу-
мена – Шумлянського, запальну інфільтрацію мезангію
та капілярних петель; імуногістохімічне дослідження
виявило відкладення імунних комплексів на базальних
мембранах капілярів та в мезангї гломерул. Яке за-
хворювання розвинулося у хворого?
A. *Гострий гломерулонефрит
B. Підгострий гломерулонефрит
C. Ліпоїдний нефроз
D. Гострий пієлонефрит
E. Некротичний нефроз
89. У хворого 44 років, який страждає на хронічне
захворювання нирок, в аналізах сечі стійка протеїну-
рія. При мікроскопічному дослідженні біоптата нирок
виявляється дифузне, ревномір-не потовщення база-
льних мембран капілярів гломерул з утворенням їх
відростків в бік подоцитів; відсутня або слабка пролі-
ферація мезангіоцитів; невеликі осередки склерозу в
мозковому шарі та жирова дистрофія епітелія каналь-
ців. Ваш діагноз.
A. *Мезангіопроліферативний гломерулонефрит
B. Мезангіокапілярний гломерулонефрит
C. Мембранозний гломерулонефрит
D. Ліпоїдний нефроз
E. Фокальний сегментарний гломерулярний склероз
90. Чоловік 60 років тривало хворів на псоріатичний
артрит. Два роки тому з'явився нефротичний синдром,
стала швидко прогресувати ниркова недостатність,
смерть наступила від уремії. На аутопсії: нирки дещо
збільшені в розмірах, щільні, на розрізі мають "саль-
ний" вигляд, кора біла, піраміди червоні. Для того, щоб
верифікувати діагноз при мікроскопічному дослідженні,
препарати необхідно пофарбувати:
A. *Конто рот
B. Суданом III
C. Толуїдиновим синім
D. ШИК-реакція
E. Пікрофуксином
91. Жінка 55 років протягом 20 років приймала регуля-
рно нестероїдні протизапальні препарати, звернулася
до лікаря зі скаргами на порушення функції нирок. При
дослідженні ниркового біоптату виявлені виражений
інтерстиціальний фіброз, атрофія канальців та лімфо-
гістіоцитарна інфільтрація. При цьому захворюванні
основним компонентом запального інфільтрату є:
A. *Т-кілери
B. Т-хелпери
C. Макрофаги
D. Плазматичні клітини
E. В-лімфоцити
92. Під час операції у чоловіка 68 років розвинулася
масивна кровотеча (крововтрата 3500 мл). Незважаю-
чи на проведене лікування, на сьому добу він помер.
На аутопсії: нирки дещо збільшені у розмірах, в'ялі,
фіброзна капсула знімається дуже легко (нирки "ви-
слизають"), поверхня нирок бліда, кіркова речовина
сірувато-жовтувата, мозкова речовина блідо-синюшна.
Яка патологія нирок ускладнила операцію:
A. *Гостра ниркова недостатність (некротичний неф-
роз);
B. Гострий гломерулонефрит
C. Гострий пієлонефрит
D. Гострий тубуло-інтерстиціальний нефрит
E. Гострий гломерулонекроз
93. Хвора 58 років скаржиться на періодичну біль в
поперековій області, що супроводжується лихоман-
кою, слабкістю, помірною поліурією та набряками. В
сечі: лейкоцити 30-40 в полі зору, еритроцити 10-15
в полі зору, білок 0,4 г/л, бактерійурія. Яка патологія
нирок найбільш вірогідна у хворої?
A. *Пієлонефрит
B. Гострий гломерулонефрит
C. Хронічний гломерулонефрит
D. Нефротичний синдром
E. Нефролітіаз
Хвороби статевих органів та молочної
залози.
Хвороби вагітності, пологів та післяпо-
логового періоду.
1. В ході гістологічного дослідження вишкрібку стінок
порожнини матки 45-річної жінки з порушеннями ова-
ріально-менструального циклу виявлено збільшення
кількості ендометріальних залоз, деякі пилообразно
извитые, деякі залози - кистозно розширені. Діагнос-
туйте захворювання.
A. * Залозисто-кистозна гіперплазія ендометрію
B. Плацентарный полип
C. Атипова гіперплазія ендометрію
D. Залозистий поліп ендометрію
E. Аденокарцинома ендометрію
2. У жінки 28 років народився мертвий плід з
гестаційним віком понад 43 тижні. Шкіра плоду суха
лупиться. На аутопсії - загальна гіпотрофія і наявність
ядер окостеніння проксимального епіфіза великогоміл-
кової і плечової кісток. навколоплідні води, пуповина
та оболонки посліду забарвлені меконієм. Проявом
якого періоду є описані морфологічні зміни:
A. *антенатального періоду
B. Пренатального періоду
C. Інтранатального періоду
D. Постнатального періоду
E. Періоду прогенезу
3. У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в
клубній області, вилучена маткова труба з локальним
розширенням її середньої третини, заповненої кров’ю.
При гістологічному дослідженні в отворі труби
знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з
домішком лейкоцитів. Ваш діагноз:
A. *Трубна вагітність
B. Гострий гнійний сальпінгіт
C. Крововилив в маткову трубу
D. Геморагічний сальпінгіт
E. Гнійний сальпінгіт
4.У літньої жінки з метрорагією в менопаузі при
патогістологічному дослідженні в зіскобі слизової
оболон-ки шийки матки виявлені розростання атипово-
го епітелію з утворенням так званих "ракових перлин".
Ваш діагноз?
A. *Плоскоклітинний рак зі зроговінням
B. Аденокарцинома
C. Плоскоклітинний рак без зроговіння
D. Слизовий рак
E. Недиференційований рак
5. У померлої 42 років оперованої у минулому з при-
воду пухлини шлунку при розтині яєчник різко
збільшений в розмірах, щільної консистенції,
білуватого кольору. Гістологічно: в препараті крайньо
атипові епітеліальні клітини, розміщені серед пластів і
тяжів сполучної тканини. Яке захворювання має місце
у хворої?
A. *Крукенбергівський рак яєчника.
B. Серозна цистаденокарцинома.
C. Псевдомуцинозна цисткарцинома.
D. Злоякісна текома.
E. Злоякісна гранульзоклітинна пухлина.
6. При макроскопічному дослідженні пухлина матки
представлена губчастим строкатим вузлом в
міометрії. Гістологічно - наявні великі світлі
епітеліальні клітини, серед яких багато темних
поліморфних клітин. Строма відсутня, судин мають
вигляд порожнин, вистелених клітинами пухлини.
Визначаються множинні крововиливи. Як називається
виявлена пухлина?
A. *Хоріонепітеліома.
B. Деструюючий (злоякісний) міхурцевий занесок.
C. Аденокарцинома.
D. Кавернозна гемангіома.
E. Медулярний рак.
7. У жінки 39 років при операції були видалені
збільшена у розмірах маточна труба та частина
яєчника з великою кістою. При гістологічному
дослідженні стінки труби виявлені децидуальні
клітини, ворсини хоріону. Який найбільш імовірний
діагноз було встановлено при дослідженні маточної
труби?
A. *Трубна вагітність
B. Плацентарний полип
C. Хоріонкарцинома
D. “Паперовий “ плід
E. Літопедіон
8. При гістологічному дослідженні слизової оболонки
матки знайдено звивисті залози, пилко- та
штопороподібні, подовжені, розростання строми з
проліферацією її клітин. Ваш діагноз?
A. * Залозиста гіперплазія ендометрія
B. Гострий ендометрит
C. Лейоміома
D. Пухирний занос
E. Плацентарний поліп
9. У жінки 45 років при дослідженні біоптату шийки
матки виявлено значний поліморфізм багатошарового
плоского епітелію, наявність патологічних мітозів та
рогових "перлин" в глибині епітеліальних шарів. Ваш
діагноз:
A * Плоскоклітинний рак з ороговінням
B Залозистий рак
C Недиференційований рак
D Перехідноклітинний рак
E Плоскоклітинний рак без зроговіння
10. На патологоанатомічному розтині тіла жінки 24
років, яка поступила в лікарню після автомобільної
катастрофи і померла через дві доби, в порожнині
матки виявлені темночервоні згортки крові. Як пра-
вильно назвати знайдені зміни?
A *Гематометра
B Метрорагія
C Менометрорагія
D Менорея
E Аменорея
11. У вагітної жінки після кесаревого розтину в
післяопераційному періоді виникла масивна маткова
кровотеча, яку вдалося зупинити, але розвинулась
анурія. Гемодіаліз виявився неефективним і хвора
померла на 4-ту добу після втручання. На розтині
нирки трохи збільшені за розміром, набряклі, на розрізі
коркова речовина бліда, піраміди і проміжна зона
повнокровні. Яка патологія нирок ускладнила
операцію?
A *Некротичний нефроз
B Ішемічний інфаркт
C Ціанотична індурація
D Підгострий гломерулонефрит
E Гострий пієлонефрит
12. У хворої, 24 років видалена пухлина яєчника, яка
представлена кістою, діаметром 8 см. При
патогістологічному дослідженні виявлено, що кіста
містить жирову, хрящову та нервову тканину, волосся.
До якого виду пухлин відноситься видалене новоутво-
рення?
A *Тератома
B Епітеліальна органоспецифічна
C Епітеліальна органонеспецифічна
D Пухлина жирової тканини
E Пухлина сполучної тканини
13. У жінки 25-ти років через 4 тижні після аборту
з’явився кашель, температура тіла підвищилась до
37,8*С. На рентгенограмах у легенях виявлені вогни-
ща затемнення з обох сторін. На протязі 10-ти днів
хвора отримувала антибіотики, але без ефекту. Вико-
нана крайова резекція легені. В препараті знайдена
пухлина, що складається з клітин трофобласта та
поліморфних гігантських елементів
синцитіотрофобласта з високою мітотичною
активністю: строма відсутня, множинні крововиливи.
Заключення по гістологічній картині:
A *Хоріонкарцинома
B Світлоклітинний рак
C Плоско клітинний рак
D Трофобластична пухлина плацентарного ложа
E Аденокарцинома
14. При гістологічному дослідженні вмісту порожнини
матки, отриманого шляхом діагностичного
вишкрібання, виявлено хоріонепітеліому. З яких тка-
нинних елементів розвивається ця пухлина?
A *Тканинних елементів плаценти
B Слизової оболонки тіла матки
C Мязової оболонки тіла матки
D Тканини яєчника
E Слизової оболонки цервікального каналу
15. У жінки 25 років вагітність закінчилась смертю
плода на ранніх сроках. При гістологічному досліджені
вмісту матки виявлено гідропічне та кістозне переред-
ження ворсин хоріона, конгломерати яких нагадують
грона винограда. Який патологічний процес розвинув-
ся в плаценті?
A *Міхуровий занесок
B Плацентарний поліп
C Хоріонепітеліома
D Фолікулярні кісти
E Залозисто-кістозна гіперплазія
16. Під час розтину тіла жінки 32 років, яка померла від
внутрішньої кровотечі, виявлено розрив маткової
труби і мертвий плід в черевній порожнині. Які зміни
призвели до руйнування маткової труби і кровотечі?
A *Вростання ворсин хоріона
B Гострий сальпінгіт__269
C Децидуальна реакція слизової оболонки
D Міхуровий занесок
E Залозиста гіперплазія слизової оболонки матки
17.У жінки через добу після аборту, зробленого поза
лікувальним закладом, зявилась гектична температу-
ра, та гноєвидні виділення із статевих органів. Назвіть
патологічний процес, який розвинувся в матці після
аборту.
A *Гострий ендометрит
B Гострий сальпінгіт
C Пухирний занесок
D Хоріонепітеліома
E Плацентарний поліп
18. При огляді мертвонародженого, який помер від
інтеркуррентного захворювання, звертає на себе увагу
косий розріз очей, спинка носу, що западає, низьке
розташування маленьких вушних раковин. При розтині
виявлені ознаки комбінованої уродженої вади серця
(тетрада Фалло). Про яке хромосомне захворювання
необхідно подумати?
A *Хвороба Дауна
B Синдром Патау
C Синдром Шерешевського-Тернера
D Синдром Едвардса
E Синдром триплоїдії
18. При огляді мертвонародженого виявлені загальна
гіпоплазія, низький скошений лоб, вузькі очні щілини,
переносся, що запало, гіпотелоризм, дефекти скальпу,
деформовані вушні раковини, розщілина верхньої губи
і піднебіння, полідактилія. Про яку вроджену ваду
необхідно подумати?
A * Синдром Патау
B Хвороба Дауна
C Синдром Шерешевського-Тернера
D Синдром триплоїдії
E Синдром Едвардса
19. При огляді мертвонародженого звертає на себе
увагу поєднання низького зросту, коротка шия зі
складками, яка нагадує шию сфінкса, лімфонабряк
кистей и стоп. На розтині виявлені коарктація аорти,
недорозвиток гонад, підковоподібна нирка. Про яку
ваду розвитку необхідно подумати?
A * Синдром Шерешевського-Тернера
B Хвороба Дауна
C Синдром Патау
D Синдром триплоїдії
E Синдром Едвардса
20. Через дві доби після пологів у жінки розвинулась
клініка шоку з ДВЗ-синдромом, в результаті чого хвора
померла. На аутопсії знайдено гнійний ендоміометрит,
регіональний гнійний лімфангіт і лімфаденіт, гнійний
тромбофлебіт. В паренхіматозних органах –
дистрофічні зміни і проміжне запалення. Ваш діагноз:
A * Сепсис
B Сифіліс
C Туберкульоз статевих органів
D Деструюючий міхурцевий занесок
E Міхурцевий занесок
21. У вишкрібку з порожнини матки жінки 32 років
знайдено: залози ендометрію у фазі глибокої секреції,
строма – децидуальна тканина, присутні множинні
ворсини хоріону та великі скупчення елементів цито-
та синцитіотрофобласту, клітини цитотрофобласту
мають значний клітинний поліморфізм та ядерну
гіперхромію, зустрічаються множинні вогнища некрозу.
Діагностуйте ураження.
A * Хоріонепітеліома.
B Частковий міхурцевий занесок.
C Повний міхурцевий занесок.
D Плацентарний поліп.
E Децидуальний поліп.
22. У 39-річної жінки в правій грудній залозі
діагностовано множинні дрібні щільні вузлики в лівій
грудній залозі. При дослідженні біоптату з грудної
залози виявлено обширні ділянки гіалінізованої
сполучної тканини та зони ліпоматозу, серед яких
розташовані поодинокі атрофовані ацинуси та кистоз-
но розширені протоки. Діагностуйте захворювання:
A * Непроліферативна форма фіброзно-кістозної хво-
роби
B Проліферативна мастопатія.
C Інвазивний протоковий рак.
D Інтраканалікулярна фіброаденома.
E Періканалікулярна фіброаденома.
23. При гістологічному дослідженні легеневої тканини
померлого від дихальної недостатності недоношеного
хлопчика виявлені ділянки ателектазів, а в просвіті
розправлених альвеол визначаються набрякова
рідина, крововиливи, пристінково розташовані
еозинофільні маси - “гіалінові” мембрани. Діагностуйте
захворювання.
A * Респіраторний дистрес синдром новонароджених.
B Асфіксія новонароджених.
C Бронхолегенева дисплазія.
D Внутрішньоутробна пневмонія.
E Аспірація навколоплідних вод.
24. Новонароджена дитина відмовляється від їжі, в неї
періодичне блювання, пронос, а з часом виникло
помутніння кришталика. Про яку патологію слід думати
лікарю?
A *Галактоземія
B Тирозиноз
C Фенілкетонурія
D Цистинурія
E Алкаптонурія
25. Хвора дитина бліда, пастозна, м'язова тканина
розвинута слабо, лімфовузли збільшені. Часто хворіє
на ангіну, фарингіт, у крові лімфоцитоз. Схильний до
автоалергічних захворювань. Який вид діатезу можна
запідозрити в даному випадку?
A *Лімфатико-гіпопластичний.
B Ексудативно- катаральний
C Нервово-артритичний
D Астенічний
E Геморагічний
26. В другій половині вагітності у жінки відмічалась
гіпертензія, протеїнурія, гипопротеїнемія, з'явилися
набряки. Головна роль в розвитку набряків в даному
випадку належить:
A *Пониженню онкотичного тиску крові
B Альдестеронемії
C Венозної гіперемії
D Лімфостазу
E Запаленню
27. Жінка 52 р., хвора на рак млочної залози, пройшла
курс променевої терапії. Розмір пухлини зменшився.
Який з наведених механізмів ушкодження клітини
найбільш обумовлює ефективність променевої
терапії?
A *Утворення вільних радикалів
B Гіпертермія
C Лізис NK-клітинами
D Тромбоз судин
E Мутагенез
28. Жінка 45 років звернулася до ендокринолога. Був
встановлений попе-редній діагноз: дифузний токсич-
ний зоб. Які характерні мікроскопічні зміни повинен
знайти патологоанатом у пункційному біоптаті залози?
A. *Циліндричний фолікулярний епітелій з утворенням
сосочків, які гілкуються у середені фолікулів і лімфоп-
лазмоцитарну інфільтрацію строми
B. Плоский фолікулярний епітелій з нейтрофільною
інфільтрацією строми
C. Клітинний атипізм фолікулярного епітелію
D. Некроз залози з лімфоплазмоцитарною інфільтра-
цією строми
E. Великі фолікули з сплющеним епітелієм, які запов-
нені колоїдом
29. При біопсії шийки матки був встановлений діагноз:
ендоцервікоз (псевдоерозія). Які характерні
мікроскопічні зміни в біоптаті шийки матки виявив
патологоанатом?
A. *Локальна зміна багатошарового плоского епітелію
на одношаровий призматичний епітелію слизової
оболонки
B. Клітинний атипізм покривного епітелію
C. Ракові перлини
D. Зроговіння покривного епітелію слизової оболонки
E. Слизова дистрофія залоз
30. При ранній пренатальній діагностиці хромосомних
аномалій плода оптимальним матеріалом для
дослідження являються клітини:
A. *Клітини амніотичної рідини
B. Лімфоцити матері
C. Лімфоцити батька
D. Все вказане
E. Клітини децидуальної тканини
31. Під час гістологічного дослідження вишкрібку
стінок порожнини матки 49-річної жінки з порушеннями
оваріально-менструального циклу у вигляді метро-
рагій виявлено: збільшення кількості ендометріальних
залоз, клітини залоз з морфологічними ознаками фази
пролі-ферації; частина залоз розташована дуже ком-
пактно, містить внутрішньо-залозисті папілярні струк-
тури; окремі залозисті клітини – з ознаками ядерного
та цитоплазматичного поліморфізму. Діагностуйте
захворювання.
A. *Атипова гіперплазія ендометрію
B. Залозистий поліп ендометрію
C. Залозисто-кистозна гіперплазія ендометрію
D. Залозиста гіперплазія ендометрію
E. Аденокарцинома ендометрію
32. У 29-річної породіллі на 3-й день після пологів
виник дифузний набряк правої грудної залози, болю-
чість при пальпації, гіперемія шкіри у вказаній ділянці,
підвищення температури тіла до 38°С. При гістологіч-
ному досліджен-ні тканини залози виявлено: в стромі -
дифузний клітинний інфільтрат, який складається з
великої кількості нейтро-фільних лейкоцитів, інтерсти-
ційний набряк, гіперемію судин. Діагностуйте захворю-
вання.
A. *Гострий флегмонозний мастит
B. Гострий апостематозний мастит
C. Гострий серозний мастит
D. Хронічний гнійний мастит
E. Хронічний продуктивний мастит
33. При розтині трупа вагітної жінки виявлено набряк
головного мозку, геморагічну пневмонію, пістряву
печінку з крововиливами. Мікроскопічно дисе-
мінований тромбоз судин, множинні дрібні некрози та
крововиливи у внутрішніх органах. В нирках
фібриноїдний некроз епітелію канальців нефрона,
некрози коркової речовини. Ваш діагноз
A. *Еклампсія
B. Септикопіємія
C. Септицемія
D. Прееклампсія
E. Гостра ниркова недостатність
34. При мікроскопічному дослідженні тканини легень
недоношеної дитини, яка померла, патологоанатом
звернув увагу на наявність ущільнених білкових мас,
які складалися переважно з фібрину і розташовували-
ся у вигляді кілець і напівкілець на стінках респіра-
торних відділів легень. Макроскопічно легені щільні,
малоповітряні з подинокими дрібнокрапковими суб-
плевральними крововиливами. Вміст сурфактанту в
тканині легень відповідав нормі. Діагноз "пневмопатія".
Яка саме з нижче перерахованих?
A.*Хвороба гіалінових мембран (гіалінові мембрани
легені)
B. Набряково-геморагічний синдром легень
C. Фібринозна пневмонія
D. Первинний ателектаз легень
E. Вторинний ателектаз легень
35. У жінки 32 років, яка хворіла на ревматичну ваду
серця, з гестаційним періодом 40 тижнів народився
мертвий плід. На аутопсії макроскопічно виявля-ється
темна рідка кров у порожнинах серця і крупних крово-
носних судинах, ціаноз шкірних покривів і видимих
слизових оболонок, невеличкі набряки серозних по-
рожнин, а також стоп, мошонки, поодинокі петехіальні
крововиливи на вісцеральній та паріетальній плеврі,
під епікардом навколо вінцевих судин, у септах і
корковій речовині тимуса. Легені м'ясистої
консистенціі, синювато-червоного кольору, не запов-
нюють грудної клітки, безповітряні шматочки тканини
тонуть у воді. Морфологічні зміни є проявом:
A. *Хронічної асфіксії
B. Хвороби гіалінових мембран
C. Набряково-геморагічного синдрому
D. Вторинного ателектазу легень
E. Пневмонії новонароджених
36. У молодої жінки в зв’язку з гострими болями в
клубній області, вилучена маткова труба з локальним
розширен-ням її середньої третини, заповненої кров’ю.
При гістологічному дослідженні в отворі труби
знайдені хоріальні ворсини, великі поля еритроцитів з
домішком лейкоцитів. Ваш діагноз:
A. *Трубна вагітність
B. Гнійний сальпінгіт
C. Гострий гнійний сальпінгіт
D. Геморагічний сальпінгіт
E. Крововилив у маткову трубу
37. Хвора оперована з приводу пухлини матки. Макро-
препарат: губчастий строкатий вузол в міометрії.
Гістологічно - наявні великі світлі епітеліальні клітини,
серед яких багато темних поліморфних клітин. Строма
відсутня, судини мають вигляд порожнин, вистелених
клітинами пухлини. Визначаються множинні кровови-
ливи. Як називається виявлена пухлина?
A. *Хоріонепітеліома270
B. Кавернозна гемангіома
C. Аденокарцинома
D. Деструюючий (злоякісний) міхурцевий занесок.
E. Медулярний рак
38. У жінки 39 років при операції були видалені
збільшена за розмірами маточна труба та частина
яєчника з великою кістою. При гістологічному
дослідженні стінки труби виявлені децидуальні
клітини, ворсини хоріону. Який найбільш імовірний
діагноз було встановлено при дослідженні маточної
труби?
A. *Трубна вагітність
B. Хоріонкарцинома
C. Плацентарний полип
D. “Паперовий “ плід
E. Літопедіон
39. У вагітної жінки після кесаревого розтину в після-
операційному періоді виникла масивна маткова крово-
теча, яку вдалося зупинити, але розвинулась анурія.
Гемодіаліз виявився неефектив-ним і хвора померла
на 4-ту добу після втручання. На розтині нирки трохи
збільшені за розміром, набряклі, на розрізі коркова
речовина бліда, піраміди і проміжна зона повнокровні.
Яка патологія нирок ускладнила операцію?
A. *Некротичний нефроз
B. Ішемічний інфаркт
C. Ціанотична індурація
D. Підгострий гломерулонефрит
E. Гострий пієлонефрит
40. У хворої, 24 років видалена пухлина яєчника, яка
представлена кістою, Ø 8 см. При патогістологічному
дослідженні виявлено, що кіста містить жирову, хря-
щову та нервову тканину, волосся. До якого виду
пухлин відноситься видалене новоутворення?
A. *Тератома
B. Епітеліальна органоспецифічна
C. Епітеліальна органонеспецифічна
D. Пухлина жирової тканини
E. Пухлина сполучної тканини
41. У жінки через добу після аборту, зробленого поза
лікувальним закладом, зявилась гектична температу-
ра, та гноєвидні виділення із статевих органів. Назвіть
патологічний процес, який розвинувся в матці після
аборту.
A. *Гострий ендометрит
B. Гострий сальпінгіт
C. Міхурцевий занесок
D. Хоріонепітеліома
E. Плацентарний поліп
42. Хвора оперована з приводу пухлини матки. Макро-
препарат: губчастий, стро-катий вузол в міометрії.
Гістологічно - наявні великі світлі епітеліальні клітини,
серед яких багато темних поліморфних клітин. Строма
відсутня, судин мають вигляд порожнин, вистелених
клітинами пухлини. Визначаються множинні кровови-
ливи. Як називається виявлена пухлина?
A. *Хоріонепітеліома
B. Деструюючий (злоякісний) міхурцевий занесок
C. Аденокарцинома
D. Кавернозна гемангіома
E. Медулярний рак
43. При гістологічному дослідженні слизової оболонки
матки знайдено звивисті залози, пилко- та штопоропо-
дібні, подовжені, розростання строми з проліферацією
її клітин. Ваш діагноз?
A. *Залозиста гіперплазія ендометрю
B. Лейоміома
C. Гострий ендометрит
D. Пухирний занос
E. Плацентарний поліп
44. На патологоанатомічному розтині тіла жінки 24
років, яка поступила в лікарню після автомобільної
катастрофи і померла через дві доби, в порожнині
матки виявлені темночервоні згортки крові. Як пра-
вильно назвати знайдені зміни?
A. *Гематометра
B. Метрорагія
C. Менометрорагія
D. Менорея
E. Аменорея
45. Під час мікроскопічного дослідження фрагмента
яєчка у хворого 29 років, який страждав на гонорею,
виявлено наявність в міжканальцевій стромі ексудату,
який має велику кількість нейтрофілів, піоцитів, лім-
фоцитів та коків. Судини міжканальцевої строми роз-
ширені, повнокровні. Канальці частково зжаті. Назвіть
патологічний процес в яєчках.
A. *Гострий орхіт
B. Туберкульоз яєчка
C. Сифіліс
D. Аденокарцинома
E. Семінома
46. Під час мікроскопічного дослідження піхвової час-
тини шийки матки у жінки 25 років виявлено перехід
багатошарового епітелію на одношаровий призматич-
ний, під яким багато залоз без атипових ознак.
A. *Простий ендоцервікоз
B. Прогресуючий ендоцервікоз
C. Загоюючий ендоцервікоз
D. Аденоз
E. Ендометрит
47. У жінки 24 років, яка з дитинства хворіла на цукро-
вий діабет, народився мертвий великий плід (масою 6
кг). На аутопсії тіло плоду покрите сироподібною змаз-
кою, шкіра багряно-синюшна з петехіями, набряки м'я-
ких тканин тулуба і кінцівок. Має місце гепато- і кар-
діомегалія. Описані морфологічні зміни є проявом:
A. *Неінфекційної фетопатії
B. Бластопатії
C. Ембріопатії
D. Інфекційної фетопатії
E. Гаметопатії
48. При гістологічному дослідженні біопсії шийки матки
виявлено заміщення плоского епітелію циліндричним
епітелієм цервікального каналу і значне розростання
залоз під покривним епітелієм. Який найбільш вірогід-
ний діагноз?
A. *Проліферуючий ендоцервікоз
B. Аденоматоз
C. Простий ендоцервікоз
D. Сосочковий ендоцервікоз
E. Загоюючий ендоцервікоз
49. У недоношеної новонародженої дитини на третю
добу після народження з'явилися крововиливи на шкірі
та слизових оболонках, блювота кров'ю (Наетаtетеsis),
мелена (кров у калі) гематурія, кров у мокротинні. Ці
зміни є проявом :
A.*Геморагічної хвороби новонароджених
B. Гемолітичної хвороби новонароджених
C. Внутрішньоутробної асфіксії
D. Пологової травми
E. Істинного повнокров'я
50. При аутопсії плоду виявлена епідуральна (між
кістками склепіння і твердої мозкової оболонки) гема-
тома, яка виникла в результаті розриву серпоподібно-
го відростка і намету мозочка. Ці зміни є проявом
патології:
A. *Інтранатального періоду
B. Пренатального періоду
C. Антенатального періоду
D. Постнатального періоду
E. Періоду орогенезу
51. Під час мікроскопічного дослідження біопсійного
матеріалу з порожнини матки жінки 40 років, яка стра-
ждала кровотечами, виявлено, що залози слизової
оболонки матки мають звивистий вигляд, пило- або
штопороподібні, подовжені, одночасно спостерігається
розростання строми з гіперплазією її клітин. Назвіть
патологічний процес.
A. *Залозиста гіперплазія ендометрію
B. Ендометрит
C. Поліп
D. Аданокарцинома
E. Ендометріоз
52. При мікроскопічному дослідженні експрес-біопсії
молочної залози у жінки 35 років, в останній знайдено
– розростання щільної сполучної тканини з ділянками
гіалінозу, в якій розташовані атрофічні часточки, кісто-
зно – розширені протоки вислані атрофічним або
високим епітелієм, що утворює соскоподібні розрос-
тання. Назвіть патологічний процес.
A. *Фіброзно-кістозна мастопатія
B. Мастит
C. Фіброзна мастопатія
D. Аденофіброма
E. Склерозуючий аденоз
53. Під час мікроскопічного дослідження видаленої
передміхурової залози у чоловіка 68 років знайдено
збільшення залозистих елементів з наявністю різної
величини та кількості часточок, збільшення м’язевих
волокон з порушенням структури залози та появою
ретенційних кіст. Назвіть патологічний процес у залозі.
A. *Аденома передміхурової залози
B. Запалення передміхурової залози
C. Індурація передміхурової залози
D. Аденокарцинома передміхурової залози
E. Склероз передміхурової залози
Хвороби залоз внутрішньої секреції
1. У молодої людини виявлений надлишок сомато-
тропного гормону, збільшені розміри носа, губ, ушей,
нижньої щелепи, кистей і стоп. Ваш діагноз.
A. *Акромегалія
B. Гіпофізарний нанізм
C. Хвороба Іценко-Кушинга
D. Адісонова хвороба
E. Адіпозогенітальна дистрофія
2. У хворого виникло збільшення щитовидної залози в
2 рази. При пальпації залоза щільна, поверхня
нерівномірно горбиста. При гістологічному дослідженні
- дифузна інфільтрація тканини залози лімфоцитами,
плазматичними клітинами з утвореннм фолікулів та
посилене розростання сполучної тканини. Яке захво-
рювання має місце у хворого?
A. *Зоб Хасімото.
B. Ендемічний зоб.
C. Спорадичний зоб.
D. Дифузний токсичний зоб.
E. Зоб Ріделя.
3. У хворого, який раніше хворів на гематогенний
туберкульоз, з'явилась гіперпігментація шкіри (мела-
ноз) та слизових оболонок, кахексія, недостатність
серцево-судинної системи. Яке захворювання викли-
кало такі зміни?
A. *Аддісонова хвороба
B. Феохромоцитома
C. Хвороба Симмондса
D. Хвороба Іценко-Кушинга
E. Хвороба Грейвса
4. У хворого з гірського району Середньої Азії виявле-
не збільшення щитовидної залози, що затруднило
ковтання. Спостерігались збільшення маси тіла,
сповільненість, сонливість, одутле обличчя. При
мікроскопічному дослідженні у щитовідній залозі -
різних розмірів фолікули з гіпохромним колоїдом. Який
з діагнозів найбільш ймовірний?
A. *Ендемічне воло.
B. Базедове воло.
C. Тиреоідіт Хошимото.
D. Спорадичне воло.
E. Воло Риделя.
5. При розтині жінкі 45 років, яка при жітті страждала
ожирінням за верхнім типом, стероїдним цукровим
діабетом, артеріальною гіпертонією, вторинною
дисфункцією яєчніків виявлено: гіпертрихоз, гірсутизм,
стрії на шкірі стегон та живота. В передній долі
гіпофізу - пухлина (мікроскопічно: базофільна адено-
ма); у наднирниках - гіперплазія пучкового шару. Який
з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Хвороба Іценко-Кушинга
B. Синдром Іценко-Кушинга
C. Хвороба Симондса
D. Адіпозогенітальна дістрофія
E. Гіпофізарний нанізм
6. При розтині новонародженої дитини, віком 3 діб,
померлої від внутрішньоутробної пневмонії, виявлено
зменшення розмірів та маси вилочкової залози. При
мікроскопічному дослідженні її у часточках не
виявляється чітка межа між корою та мозковою речо-
виною в наслідок лімфоїдного спустошення обох зон; у
мозковій речовині знайдені численні, різних розмірів
тільця вилочкової залози (тільця Гассаля), з явищами
кератозу та кальцинозу; міжчасточкова сполучна
тканина розвинута надмірно. Який з перелічених
патологічних процесів у тимусі найбільш вірогідний?
A. *Акцидентальна інволюція тимусу
B. Атрофія
C. Гіпотрофія
D. Аплазія
E. Тімомегалія
7. При гістологічному дослідженні щитовидної залози
виявлено помірну атрофію паренхіми, склероз, дифуз-
ну інфільтрацію строми лімфоцитами і плазматичними
клітинами з формуванням лімфоїдних фолікулів. Ваш
діагноз?
A. *Аутоімунний тиреоідит
B. Паренхіматозний зоб
C. Тіреотоксичний зоб
D. Тіреоїдит
E. Зоб Ріделя__271
8. При розтині тіла жінки 50 років, померлої від уремії,
знайдено аденому паращитовидної залози,
деформацію кінцівок, хребта, ребер. Кісткі м'які, на
розрізі підвищеної порозності, з пухлиноподібними
вузликами, які на розрізі мають пістрявий вигляд, а
також з кистами. При мікроскопічному дослідженні
виявляється значна перебудова кісткових структур,
осередки лакунарного розсмоктування остеоїдної та
фіброзної тканини. Яка хвороба найбільш вірогідна?
A. *Хвороба Реклінгхаузена
B. Хронічний остеомієліт
C. Остеопороз
D. Фіброзна дисплазія
E. Хвороба Педжета
9. При гістологічному дослідженні передміхурової
залози, оперативно видаленої у чоловіка 72 років,
який скаржився на утруднення сечовипускання, вияв-
лено: збільшення кількості залозистих та м'язових
елементів. Часточкова будова залози порушена. Який
процес у передміхуровій залозі найбільш вірогідний?
A. *Змішана форма простатопатії
B. Залозиста гіперплазія
C. М'язово-фіброзна гіперплазія
D. Простатит
E. Аденокарцинома
10. У хворої людини 42 років виявлено значне
збільшення в розмірах носа, вух, нижньої щелепи та
стоп. Яке захворювання можна запідозрити?
A. *Акромегалія
B. Гігантизм
C. Нанізм
D. Церебральна кахексія
E. Адіпозогенітальна дистрофія
11. Жінці 40 років проведено операцію тироїдектомії.
При гістологічному дослідженні щитоподібної залози
виявлено, що її фолікули різновеликі, містять пінистий
колоїд, епітелій фолікулів високий, місцями формує
сосочки, в стромі - осередкова лімфоцитарна
інфільтрація. Діагностуйте захворювання
щитоподібної залози.
A. *Зоб Базедов
B. Тироїдит Хашімото
C. Тироїдит Ріделя
D. Тироїдит де Кервена
E. Вузловий зоб
12. У хворого 45 років поступово почали пропорційно
збільшуватись в розмірах стопи, права кисть, ніс і
губи. Виявлена аденома гипофізу. Яке захворювання
можна запідозрити?
A. * Акромегалія
B. Нанізм
C. Хвороба Базєдова
D. Аддисонова хвороба
E. Цукровий діабет
13. При гістологічному дослідженні щитовидної залози
визначається значна інфільтрація лімфоцитами зутво-
ренням лімфоїдних фолікулів, руйнування
паренхіматозних елементів, розростання волокон
сполучної тканини. Для якого захворювання характер-
на така картина?
A. * Зоб Хосімото
B. Колоїдний зоб
C. Ендемічний зоб
D. Дифузний токсичний зоб
E. Паренхіматозний зоб
14. На розтині померлого від кахексії виявлено адено-
му паращитовидних залоз, деформацію кісток, особ-
ливо кінцівок, хребетного стовпа, ребер. Кістки м?які,
порозні, легко ріжуться ножем. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Паратиреоїдна остеодистрофія
B. Остеопетроз
C. Хондродисплазія
D. Остеомієліт
E. Фіброзна дисплазія
15. В операційній біопсії щитовидної залози
гістологічно виявлені серед фолікулів, заповнених
колоїдом, лімфоїдні структури із центрами росту. Яке
захворювання у хворого?
A. *Зоб Хашимото
B. Ендемічний зоб
C. Спорадичний зоб
D. Базедов зоб
E. Зоб Риделя
16. У померлого хворого на розтині виявлено бронзове
забарвлення шкіри та слизових оболонок порожнини
рота. В наднирниках визначались казеозні маси. Яким
захворюванням страждала людина?
A. *Адісонова хвороба
B. Синдром Іценко-Кушинга
C. Базедова хвороба
D. Акромегалія
E. Феохромоцитома
17. На розтині чоловіка 67 років, померлого при яви-
щах гіпоглікемічної коми, в підшлунковій залозі
спостерігаються ділянки розростання сполучної ткани-
ни та некротичні осередки, атрофія острівків Ланген-
гарса. Яке захворювання зумовило такі зміни в
підшлунковій залозі?
A. *Цукровий діабет.
B. Муковісцидоз.
C. Гострий панкреатит.
D. Рак головки підшлункової залози.
E. Гіпоплазія підшлункової залози.
18. У людини з пухлиною передньої долі гіпофизу в
результаті підвищеного вироблення кортикотропіну
розвивається гіпертрофія кори наднирників. Як
називається такий вид гіпертрофії?
A *Кореляційна
B Регенераційна
C Вакатна
D Вікарна
E Робоча
19. У хворого 30 років видалена пухлина щитовидної
залози. Гістологічно пухлина складається з сосочкових
утворень різної величини, які виходять з внутрішньої
поверхні кістозно розширених фолікулів і вкриті
атипічним епітелієм. Ваш діагноз.
A *Папілярний рак
B Вузловий колоїдний зоб
C Макрофолікулярна аденома
D Фолікулярний рак
E Медулярний рак
20. У чоловіка 40 років, який скаржиться на періодичні
болі голови, помітне збільшення розмірів кистей та
ступнів, при рентгенограмі відмічено збільшення
розмірів „турецького сідла”. Яке захворювання у хво-
рого?
A *Акромегалія
B Хвороба Сімондса
C Хвороба Іщенко-Кушинга
D Хвороба Бабінського-Фреліха
E Гіпофізарний нанізм
21. У чоловіка 30-ти років спостерігається помітне
збільшення розмірів носа, губ, вух, нижньої щелепи,
збільшення щитовидної залози, атрофія статевих
залоз. Який діагноз найбільш вірогідний?
A *Акромегалія
B Гігантизм
C Адипозогенітальна дистрофія
D Гіпофізарний нанізм
E Хвороба Грейвса
22. У жінки 45 років відсутні симптоми діабету, але
натще визначається підвищений вміст глюкози в крові
(7,2 ммоль/л). Який наступний тест необхідно провес-
ти?
A *Визначення толерантності до глюкози
B Визначення залишкового азоту в крові
C Визначення глюкози крові
D Визначення глюкози у сечі
E Визначення гліколізованого гемоглобіну
23. У хворого 40 років ожиріння, зниження температу-
ри тіла, малорухливість. Обличчя пастозне з бідною
мімікою, стовщеним носом і губами. Спостерігається
ламкість нігтів, випадіння волосся таінші трофічні
порушення. Статева функція зменшена, погіршилась
пам’ять. Для якої ендокринної патології характерна
така клінічна картина?
A * Мікседема
B Кретинізм
C Ендемічний зоб
D Тиреотривна кахексія
E Дифузний токсичний зоб
24. Для якої стадії загального адаптаційного синдрому
характерні гіпертрофія кори наднирників і секреція
великої кількості гормонів, активація анаболічних
процесів, посилення гліконеогенезу?
A * Резистентності
B Тривоги
C Виснаження
D Аварійної
E Завершальної
25. Пацієнт, який хворіє на цукровий діабет, доставле-
ний в лікарню без свідомості, артеріальний тиск зни-
жений, дихання типу Кусмауля, з рота чути запах
ацетону. Провідним механізмом для розвитку цієї коми
є:
A *Накопичення в крові кетонових тіл
B Накопичення іонів калію
C Накопичення іонів натрію
D Накопичення іонів хлору
E Накопичення сечовини
26. Хвора звернулася до лікаря зі скаргами на схуд-
нення, швидку фізичну і психічну втомлюваність, пога-
ний апетит, зміну кольору шкіри, артеріальну
гіпотензію. При огляді виявлено гіперпігментацію
шкіри. Механізм її пов’язаний з
A *Посиленням меланоцитстимулюючоїактивності гіпофіза
B Зниженням меланоцитстимулюючої активності
гіпофіза
C Зниженням рівня адреналіну в крові
D Переважанням катаболізму білків
E Підвищенням концентрації іонів натрію
27. Хворий звернувся до лікаря із скаргами на
збільшення розмірів носа, підборіддя, пальців кінцівок.
При об’єктивному обстеженні виявлено: розширення
меж серця, збільшення розмірів печінки, селезінки.
Причиною розвитку вказаних порушень є:
A *Підвищення секреції соматотропного гормону
B Підвищення секреції тиреотропного гормону
C Підвищення секреції адренокортикотропного гор-
мону
D Підвищення секреції альдостерону
E Підвищення секреції адреналіну
28. Чому у деяких географічних регіонах України
кількість людей з гіпертрофією щитовидної залози
значно більша ніж в інших регіонах?
A * Низький рівень йоду у питній воді викликає компен-
саторну реакцію залози – її розростання
B Високий рівень кальцію у воді стимулює ріст
щитовидної залози.
C Низький рівень кальцію у воді стимулює ріст
щитовидної залози.
D Радіоактивний фон стимулює ріст щитовидної
залози.
E Високий рівень йоду у воді стимулює ріст щитовидної
залози.
29. Під час експерименту тварині протягом тривалого
часу вводили токсичні речовини. Після чого появились
симптоми гіперглікемії, поліурії, постійної спраги,
надмірного апетиту, які зникали на деякий час після
введення гормону інсуліну. Ураження якого органу
викликали токсичні речовини?
A * Підшлункової залози.
B Прищитовидних залоз.
C Наднирників.
D Щитовидної залози.
E Гіпоталамусу.
30. Хвора померла після операції з приводу дифузного
токсичного зоба. На розтині виявлене "тиреотоксичне
серце". Які характерні морфологічні зміни в серці
знайшов патологоанатом?
A. *Гіпертрофія кардіоміоцитів з набряком та лімфоїд-
ною інфільтрацією строми
B. Великовогнищевий міокардіосклероз
C. Амілоідоз строми міокарду
D. Фібринозний перикардит
E. Гіаліново-крапельна дистрофія кардіоміоцитів
31. Хворий 35 років помітив поступове пропорційне
збільшення в розмірах правої стопи, права кисті, носа і
губи. На комп'ютерній томограмі виявлена аденома
гипофізу. Яке захворювання?
A. *Акромегалія
B. Нанізм
C. Хвороба Базедова
D. Адісонова хвороба
E. Цукровий діабет
32. У хворої 40 років діагностовано збільшення
щитовидної залози. При пальпації залоза щільна,
поверхня дрібногорбиста. При гістологічному дослі-
дженні біоптату щитовидної залози виявлено дифузну
інфільтрацію тканини лімфоцитами, плазматичними
клітинами, утворення фолукулів, масивне заміщення
паренхіми залози сполучною тканиною. Яке захворю-
вання у хворої?
A. *Тиреоїдит Хашимото
B. Ендемічний зоб
C. Спорадичний зоб
D. Дифузний токсичний зоб
E. Тиреоїдит Риделя__272
33. У хворого з гірського району Середньої Азії вияв-
лене збільшення щитовидної залози, що утруднило
ковтання. Спостерігались збільшення маси тіла,
сповільненість, сонливість, одутлість обличчя. При
мікроскопічному дослідженні щитовидної залози вияв-
лено - різних розмірів фолікули з гіпохромним
колоїдом. Який з діагнозів найбільш вірогідний ?
A. *Ендемічне воло
B. Спорадичне воло
C. Базедове воло
D. Тиреоїдит Хошимото
E. Воло Риделя
34. Під час мікроскопічного дослідження біопсійного
матеріалу щитовидної залози чоловіка 30 років, у
якого був екзофтальм та тахікардія, виявлено пере-
творення призматичного епітелію фолікулів, вакуолі-
зацію колоїда, який погано сприймає фарби, а також
лімфоплазматична інфільтрація строми з формуван-
ням лімфатичних фолікулів в стромі, наявність зарод-
кових центрів в них. Назвіть захворювання щитовидної
залози, яке має місце.
A. *Зоб Хашімото
B. Мікрофолікулярний зоб
C. Хвороба Грейвса
D. Рак щитовидної залози
E. Тиреоідит Ріделя
35. У хворого 45 років поступово почали пропорційно
збільшуватись за розмірами стопи, права кисть, ніс і
губи. Виявлена аденома гипофізу. Яке захворювання у
даного хворого?
A. *Акромегалія
B. Аддисонова хвороба
C. Цукровий діабет
D. Хвороба Базeдова
E. Нанізм
36. При гістологічному дослідженні щитовидної залози
визначається значна інфільтрація лімфоцитами з
утворенням лімфоїдних фолікулів, руйнування парен-
хіматозних елементів, розростання волокон сполучної
тканини. Для якого захворювання характерна така
картина?
A. *Зоб Хашимото
B. Ендемічний зоб
C. Дифузний токсичний зоб
D. Паренхіматозний зоб
E. Колоїдний зоб
37. У хворого виникло збільшення щитовидної залози
в 2 рази. При пальпації залоза щільна, поверхня
нерівномірно горбиста. При гістологічному дослідженні
- дифузна інфільтрація тканини залози лімфоцитами,
плазматичними клітинами з утвореннм фолікулів та
посилене розростання сполучної тканини. Яке захво-
рювання має місце у хворого?
A. *Зоб Хашимото
B. Ендемічний зоб
C. Дифузний токсичний зоб
D. Спорадичний зоб
E. Зоб Ріделя
38. В операційній біопсії щитовидної залози
гістологічно виявлено серед фолікулів, заповнених
колоїдом, лімфоїдні структури із центрами росту. Яке
захворювання у хворого?
A. *Зоб Хашимото
B. Спорадичний зоб
C. Базедов зоб
D. Ендемічний зоб
E. Зоб Риделя
39. При гістологічному дослідженні передміхурової
залози, оперативно видаленої у чоловіка 72 років,
який скаржився на утруднення сечовипус-кання, вияв-
лено: збільшення кількості залозистих та м'язових
елементів. Часточкова будова залози порушена. Який
процес у передміхуровій залозі найбільш імовірний?
A. *Змішана форма простатопатії
B. Залозиста гіперплазія
C. М'язово-фіброзна гіперплазія
D. Простатит
E. Аденокарцинома
40. У хворої дівчинки 12 років мають місце птоз, швид-
ка стомлюваність мовних м’язів і м’язів стегна. Біопсія
останніх виявила ділянки дистрофії, атрофії та некро-
зу поперечно-посмугованої мускулатури з осередко-
вим накопиченням лімфоцитів. В тимусі знайдено
тимому. Який з перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?
A. *Міастенія
B. Міозит
C. Прогресуюча м’язова дистрофія
D. Боковий аміотрофічний склероз
E. Дерматоміозит
41. Хворій 36 років виконана субтотальна резекція
щитовидної залози з приводу дифузного токсичного
зобу. Післяопераційний період ускладнився приступа-
ми тонічних судом, виникнув ларингоспазм з
асфіксією. Що могло призвести до даних ускладнень?
A. *Видалення паращитовидних залоз
B. Трахеомаляція
C. Пошкодження n.reccurens
D. Пошкодження трахеї
E. Тиреотоксичний криз
42. При розтині тіла жінки 50 років, померлої від уремії,
знайдено аденому паращитовидної залози, деформа-
цію кінцівок, хребта, ребер. Кістки м'які, на розрізі
підвищеної порозності, з пухлиноподібними вузлика-
ми, які на розрізі мають пістрявий вигляд, а також з
кистами. При мікроскопічному дослідженні
виявляється значна перебудова кісткових структур,
осередки лакунарного розсмоктування остеоїдної та
фіброзної тканини. Яка хвороба найбільш вірогідна?
A. *Хвороба Реклінгхаузена
B. Остеопороз
C. Фіброзна дисплазія
D. Хронічний остеомієліт
E. Хвороба Педжета
43. У хворого, який мешкає у гірській місцевості, вияв-
лено збільшення щитоподібної залози, що заважає
ковтанню. Спостерігається збільшення маси тіла,
сонливість, загальмованість, набрякле обличчя. Ваш
діагноз:
A. *Ендемічний вузлуватий зоб
B.Хвороба Грейвса (тиреотоксичний зоб)
C. Зоб Хашимото
D. Тиреоїдит де Кервена
E. Колоїдний зоб
44. На розтині померлого від кахексії виявлено адено-
му паращитовидних залоз, деформацію кісток, особ-
ливо кінцівок, хребетного стовпа, ребер. Кістки м'які,
порозні, легко ріжуться ножем. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Паратиреоїдна остеодистрофія
B. Хондродисплазія
C. Остеопетроз
D. Остеомієліт
E. Фіброзна дисплазія
45. У жінки 36 років в молочних залозах виявлені
вузлуваті розростання сполучної тканини навколо
кістозно розширених внутрідолькових протоків, які
вкриті одношаровим епітелієм. Ваш діагноз?
A. *Фіброзно-кістозна хвороба
B. Мастит
C. Внутрішньочасточковий рак
D. Фіброма
E. Саркома
46. При розтині чоловіка 60 років, померлого від над-
нирникової недостат-ності з різким падінням артеріа-
льного тиску перед смертю та наявністю азотемії,
діареї та коагулопатії, знайдено на шкірі нижніх кінці-
вок та спині масивні крововиливи, порушення крово-
обігу в паренхіматозних органах та масивний кровови-
лив в наднирникові залози з руйнуванням останніх.
Який патологічний процес має місце ?
A. *Синдром Уотерхауса-Фрідеріксена
B. Хвороба Адисона
C. Аденома наднирникових залоз
D. Аденокарцинома наднирникових залоз
E. Туберкульоз наднирникових залоз
47. У чоловіка, що зловживав алкого-лем і помер від
отруєння етанолом, при гістологічному дослідженні в
підшлунковій залозі виявлена атрофія паренхіми,
розширення проток, які місцями нагадують кисти,
утворення регенераторних аденом, склероз, вогнище-
ва петрифікація і лімфогістіо-цитарні стромальні інфі-
льтрати. Вкажіть, який з перерахованих діагнозів
найбільш імовірний?
A. *Хронічний панкреатит
B. Геморагічний панкреатит
C. Гострий гнійний панкреатит
D. Жировий панкреонекроз
E. Рак підшлункової залози
48. При розтині жінки 58 років, померлої від хронічної
ниркової недостатності, окрім зменшення та ущіль-
нення нирок (вага 10,0 та 12,0 мг ) знайдено фібриноз-
не запалення слизових оболонок трахеї, бронхів,
стравоходу, шлунку, а також ущільнена, зменшена в
розмірах підшлункова залоза зі склерозом та ліпома-
тозом в ній. На яке захворювання страждала жінка ?
A. *Цукровий діабет
B. Уремія
C. Гломерулонефрит
D. Аденофіброма
E. Пієлонефрит
49. Хворий на цукровий діабет помер від хронічної
ниркової недостатності ( ХНН ) з розвитком уремії. Під
час секції виявлено всі прояви уремії зі змінами в
нирках. Вкажіть найімовірніші мікроскопічні зміни в
нирках при цьому?
A. *Гіаліноз та склероз капілярів клубочків
B. Спазм приносних артеріол
C. Гіалінові циліндри в просвіті канальців нефрону
D. Некроз епітелію канальців нефрону
E. Осередковий некроз коркової речовини нирок
50. На розтині чоловіка 67 років, померлого при яви-
щах гіпоглікемічної коми, в підшлунковій залозі спо-
стері-гаються ділянки розростання сполучної тканини
та некротичні осередки, атрофія острівків Лангенгарса.
Яке захворювання зумовило такі зміни в підшлунковій
залозі?
A. *Цукровий діабет
B. Муковісцидоз
C. Гострий панкреатит
D. Рак головки підшлункової залози
E. Гіпоплазія підшлункової залози
51. У жінки спостерігається прогресуюче ожиріння по
верхньому типу, артеріальна гіпертензія, стероїдний
цукровий діабет та вторинна дисфункція яєчників.
Який стан визвав перелічені зміни:
A. *Базофільна аденома гіпофізу
B. Еозинофільна аденома гіпофізу
C. Метастази пухлини у надниркову залозу
D. Аденома підшлункової залози
E. Вроджений недорозвиток гіпофізу
52. Хворий акромегалією помер від хронічної деком-
пенсації серцевої діяльності. На секції виявлено кар-
діомегалію, ознаки хронічної серцевої недостатності.
Крім того, мали місце зміни у залозах внутрішньої
секреції: зоб, атрофія острівкового апарату підшлун-
кової залози, гіперплазія тимуса, кори наднирників. Які
зміни при цьому будуть у гіпофізі?
A. *Еозинофільна аденома
B. Базофільна аденома
C. Аденокарцинома задньої долі
D. Туберкульоз задньої долі
E. Сифіліс передньої долі
53. У видаленій щитовидній залозі фолікули різних
розмірів і форми, з інтрафолікулярною і екстрафоліку-
ляр-ною проліферацією епітелію, прошарками сполуч-
ної тканини, які не повністю обмежують окремі ділянки.
Поставте найбільш вірогідний діагноз.
A.*Макро-мікрофолікулярний вузловий зоб
B. Дифузний зоб
C. Аутоімунний тиреоїдит
D. Фолікулярні аденоми на фоні дифузного зоба
E. Тиреоїдит Ріделя
54. При розтині жінки 45 років, яка при житті стражда-
ла ожирінням за верхнім типом, стероїдним цукровим
діабетом, артеріальною гіпертонією, вторинною дис-
функцією яєчніків виявлено: гіпертрихоз, гірсутизм,
стрії на шкірі стегон та живота. В передній долі гіпофі-
зу - пухлина (мікроскопічно: базофільна аденома); у
наднирниках - гіперплазія пучкового шару. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Хвороба Іценко-Кушинга
B. Синдром Іценко-Кушинга
C. Хвороба Симондса
D. Адіпозогенітальна дістрофія
E. Гіпофізарний нанізм
55. При розтині померлої жінки 45 років, з ознаками
ожирінням за верхнім типом, клінічно зі стероїдним
цукровим діабетом, артеріальною гіпертонією, вторин-
ною дисфункцією яєчників виявлено: гіпертрихоз,
гірсутизм, стрії на шкірі стегон та живота. В передній
долі гіпофізу - пухлина (мікроскопічно: базофільна
аденома); у наднирниках - гіперплазія пучкового шару.
Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Хвороба Іценко-Кушинга
B. Синдром Іценко-Кушинга
C. Хвороба Симондса
D. Адіпозогенітальна дістрофія
E. Гіпофізарний нанізм
56. У хворого з ожирінням верхньої третини тулуба,
гіперглікемією і артеріальною гіпертензією, в крові__273
підвищена концентрація адренокортико-стероїдів. В
передній долі гіпофізу знайдена пухлина діаметром 5
мм з базофільних клітин. Сформулюйте найточніший
клінічний діагноз:
A.*Хвороба Іценко-Кушинга
B. Аденома гіпофіза
C. Пролактинома
D. Нецукровий діабет
E. Акромегалія
57. У хворого з верхнім типом ожиріння клінічно протя-
гом тривалого часу відзначалися артеріальна гіперте-
нзія, гіперглікемія, глюкозурія. Смерть наступила від
крововиливу в головний мозок. При патоморфологіч-
ному дослідженні виявлена базофільна аденома
гіпофіза, гіперплазія кори наднирників. Ваш можливий
діагноз.
A. *Хвороба Іценко-Кушинга
B. Цукровий діабет
C. Синдром Іценко-Кушинга
D. Хвороба Сіммондса
E. Адипозогенітальна дистрофія
58. Жінка 34-х років, померла від жирової емболії
внаслідок перелому стегна. На розтині виявлено верх-
ній тип ожиріння, гірсутизм, багряно-сині смуги розтя-
гування шкіри живота, стегон. При житті мали місце
симптоми артеріальної гіпертензії і гіперглікемії. Яке
ендокринне захворювання найбільш ймовірне?
A. *Хвороба Іценко-Кушинга
B. Хвороба Сіммондса
C. Хвороба Бабінського-Фрейліха
D. Адіпозо-генітальна дистрофія
E. Хвороба Аддісона
59. При розтині померлої був встановлений діагноз –
Аддісонова хвороба. Виберіть найбільш вірогідну
безпосередню причину смерті хворої.
A. *Гостра наднирникова недостатність
B. Гостра ниркова недостатність
C. Печінкова недостатність
D. Тромбоемболія легеневої артерії
E. Тромбоз ворітної вени
60. Хворий з ревматоїдним артритом, який тривалий
час одержував кортикостероїди, раптово припинив їх
прийом, через декілька днів помер. На розтині вияв-
лені зменшені в розмірі наднирники з тонким сірим
кірковим шаром. Назвіть причини смерті хворого.
A. *Наднирникова недостатність
B. Серцева недостатність
C. Ниркова недостатність
D. Печінкова недостатність
E. Легенева недостатність
61. У жінки 27 років, з’явились ознаки гірсутизму (під-
вищене оволосіння), аменорея. Про пухлину якого
органу йде мова?
A. *Яєчника
B. Нирки
C. Печінки
D. Молочної залози
E. Матки
62. При розтині померлої був встановлений діагноз:
Адісонова хвороба. Виберіть найбільш імовірну безпо-
середню причину смерті цієї хворої.
A. *Гостра надниркова недостатність
B. Печінкова недостатність
C. Тромбоемболія легеневої артерії
D. Тромбоз воротної вени
E. Гостра ниркова недостатність
63. У жінки 67 років, що на протязі 14 років хворіла на
цукровий діабет, за останні 2 роки різко погіршився зір.
З якими характерними процесами пов'язане
погіршення зору?
A. *Мікроангіопатія
B. Кальциноз скловидного тіла
C. Замутнення рогівки
D. Замутнення кришталика
E. Макроангіопатія
64. У молодої людини виявлений надлишок сомато-
тропного гормону, збільшені розміри носа, губ, вух,
нижньої щелепи, кистей і стоп. Ваш діагноз.
A. *Акромегалія
B. Гіпофізарний нанізм
C. Хвороба Іценко-Кушинга
D. Аддісонова хвороба
E. Адіпозогенітальна дистрофія
Інфекційні хвороби
1. При мікроскопічному дослідженні шийного лімфати-
чного вузла виявлено скупчення епітеліоїдних клітин,
лімфоцитів і гігантських клітин Пірогова-Ланганса. В
центре казеозний некроз. Вкажіть найбільш вірогідну
патологію.
A. * Туберкульоз
B. Риносклерома.
C. саркоидоз
D. Сап.
E. Сифіліс.
2. У померлого 67 років на розтині знайдені ознаки
фібринозного запалення в товстому кишківнику. Ваш
діагноз:
A. *Дизентерія
B. Амебіаз
C. Черевний тиф
D. Холера
E. Балантидіаз
3. У чоловіка 30 років при гістологічному дослідженні
біоптату з шийного лімфатичного вузла виявлені
гранульоми, які складаються з епітеліоїдних,
лімфоїдних, багатоядерних гігантських клітин типу
Пірогова-Лангханса. У центрі гранульом визначається
некроз. Який збудник потрібно виявити в зоні некрозу
для підтвердження діагнозу туберкульоз?
A. *Мікобактерію Коха
B. Бліду трепонему
C. Стафілокока
D. Бацили Волковича-Фріша
E. Сальмонели
4. У хворого М. 14 років, діагностована тріада Гетчин-
сона: зуби діжкоподібної форми, паренхіматозний
кератит та глухота.. Для якої хвороби характерні
виявлені зміни?
A. * Сифіліс.
B. Токсоплазмоз.
C. Проказа.
D. Туберкульоз.
E. Опісторхоз.
5. Смерть хворого К, 16 років, настала від розлитого
(поширеного) фібринозно-гнійного перитониту. На
розтині, в нижній ділянці тонкої кишки виявлена вираз-
ка, яка повторювала форму пейерової бляшки, з
перфорацією стінки кишки. Мікроскопічне дослідження
виявило стертість малюнка лімфоїдної тканини,
витіснення її проліферуючими моноцитами, які фор-
мують гранульоми. Ускладненням якого захворювання
є причина смерті?
A. * Черевного тифу.
B. Дизентерії.
C. Холери.
D. Бруцельоза.
E. Неспецифічного виразкового коліту.
6. При гістологічному дослідженні біоптата перегород-
ки носу хворого, який страждав утрудненим носовим
диханням, в слизовій оболонці знайдено гранульома-
тозне запалення з наявністю в гранульомах клітин
Микуліча. Ваш діагноз.
A. *Риносклерома
B. Сифіліс
C. Туберкульоз
D. Сап
E. Лепра
7. При розтині трупа чоловіка, який хворів на черевний
тиф, знайдені зміни у тонкій кишці: групові лімфоїдні
фолікули збільшені, виступають над поверхнею
слизової оболонки, вони сіро-червоні, соковиті, їх
поверхня має вигляд звилин та боріздок. При
мікроскопічному дослідженні відмічається утворення
черевнотифозних гранульом. Вкажіть, яка з
перелічених стадій черевного тифу найбільш
вірогідна?
A. *Мозкоподібного набухання.
B. Некрозу.
C. Утворення виразок.
D. Чистих виразок.
E. Загоювання.
8. При розтині померлої дитини, яка страждала на
діарею, виявлено ексикоз і поширений фібринозний
коліт. В мазку-відбитку слизової оболонки виявлені
грам-негативні палички. Ваш попередній діагноз?
A. * Дизентерія
B. Холера
C. Стафілококова кишкова інфекція
D. Черевний тиф
E. Сальмонельоз
9. Дитина у 3-х річному віці померла при явищах
глибокої церебральної коми. На розтині виявлено
гнійні нашарування на поверхні м’якоїмозковоїобо-
лонки в передніх відділах головного мозку, набряк
мозку. Мікроскопічно – повнокрів’я і нейтрофільна
інфільтрація м’яких мозкових оболонок. Вкажіть
ймовірне захворювання?
A. *Менінгококовий менінгіт
B. Менінгіт при сибіркі
C. Грипозний менінгіт
D. Туберкульозний менінігіт
E. -
10. При дослідженні некропсії чоловіка 57 років в II-ому
сегменті правої легені виявлено туберкульозний
панбронхіт, з вогнищем казеозної бронхопневмонії,
навколо якого спостерігається вал епітеліоїдних клітин
з домішком лімфоїдних та гігантських клітин Пірогова-
Лангханса. Яка форма туберкульозу легень у даному
випадку?
A. *Гострий вогнищевий туберкульоз легень
B. Первинний туберкульозний комплекс
C. Ріст первинного афекту
D. Гострий міліарний туберкульоз легень
E. Інфільтративний туберкульоз
11. Чоловік віком 42 роки помер при явищах вираженої
інтоксикації і дихальної недостатності. На розрізі тка-
нина легень у всіх відділах строката, з множинними
дрібновогнищевими крововиливами та вогнищами
емфіземи. Гістологічно у легенях: геморагічна
бронхопневмонія з абсцедуванням, у цитоплазмі
клітин епітелію бронхів еозинофільні і базофільні
включення. Діагностуйте виявлене на секції захворю-
вання.
A. * Грип
B. Парагрип
C. Аденовірусна інфекція
D. Респіраторно-синцитіальна інфекція
E. Стафілококова бронхопневмонія
12. На розтині чоловіка віком 34 роки діагностовано
туберкульоз з наявністю у верхній частці правої легені
зони казеозної пневмонії, казеозного лімфаденіту у
збільшених лімфатичних вузлах середостіння та
множинні міліарні вогнища у багатьох органах. Назвіть
виявлену форму туберкульозу.
A. * Первинний змішаної форми генералізіції
B. Первинний гематогенно-генералізований
C. Первинний лімфогенно-генералізований
D. Первинний з ростом первинного афекту
E. Гематогенний
13. У дитини після перенесеної ангіни різко
збільшилися лімфатичні вузли: паратрахеальні,
біфуркаційні, шийні. При мікроскопічному дослідженні
шийного лімфатичного вузла виявлені вогнища некро-
зу, обмежовані лімфоцитами, епітеліоїдними
клітинами, та клітинами Пірогова-Лангханса. Вкажіть
найбільш вірогідну патологію.
A. *Туберкульоз
B. Саркоїдоз
C. Риносклерома
D. Сап
E. Сифіліс
14. При розтині померлого хворого від розповсюдже-
ного перитоніту в дистальних відділах тонкої кишки
виявлено численні виразки овальної форми, які
розташовані вздовж кишки. Дно виразок чисте, гла-
деньке, утворене м'язовою або серозною оболонкою,
краї виразок рівні, закруглені. У двох виразках є
перфоративні отвори діаметром до 0,5 см. Яке захво-
рювання треба запідозрити?
A. *Черевний тиф
B. Дизентерія
C. Холера
D. Туберкульоз
E. Висипний тиф
15. У хворого на дифтерію на 2-му тижні розвинулась
гостра серцева недостатність з летальним наслідком.
При розтині: шлуночки серця розширені, міокард
в'ялий і строкатий. Гістологічно виявлені чисельні
дрібні вогнища міолізу слабкою перифокальною
лімфоїдною інфільтрацією. Що стало причиною смер-
ті?
A. *Міокардит, зумовлений бактеріальним екзотокси-
ном
B. Бактеріальний міокардит
C. Септичний міокардит
D. Інфаркт міокарду
E. Метаболічні некрози міокарду
16. На розтині трупа чоловіка 44 років, який помер від
легенево-серцевої недостатності, на розтині виявлено__274
пневмосклероз, емфізему легень, гіпертрофію правого
шлуночка серця. В обох легенях, переважно субплев-
рально множинні вогнища діаметром до 1 см.
Гістологічно: в центрі вогнища – зона некрозу, на
периферії – вал з епітеліоїдних клітин і лімфоцитів з
домішкою макрофагів і плазматичних клітин. Визнача-
ються гігантські клітини Пірогова-Лангханса. Невелике
число кровоносних капілярів визначається на
периферії вогнища. Яке захворювання має місце у
хворого:
A. *Гематогенний туберкульоз.
B. Актиномікоз легень.
C. Саркоїдоз.
D. Сифіліс.
E. Силікоз.
17. Хворий помер на 3-й день після операції з приводу
перфорації стінки товстої кишки з явищами розлитого
гнійного перитоніту. На розтині: слизова оболонка
стінки товстої кишки потовщена, вкрита фібриновою
плівкою, поодинокі виразки проникають на різну гли-
бину; гістологічно: некроз слизової, фібрину,
інфільтрація лейкоцитами з фокусами геморагій.
Ускладнення якого захворювання стало причиною
смерті хворого?
A. *Дизентерія.
B. Черевний тиф.
C. Неспецифічний виразковий коліт.
D. Хвороба Крона.
E. Амебіаз.
18. У хворої 18 років пахові лімфатичні вузли
збільшені у розмірах, не болючі, ущільнені при
пальпації. В ділянціслизової оболонки геніталій неве-
ликих розмірів виразка з ущільненими краями та "ла-
кованим"дном сіруватого кольору. Поставити діагноз.
A. *Сифiліс.
B. Туберкульоз.
C. Лепра.
D. Трофiчна виразка.
E. Гонорея.
19. При розтині у дитини виявлений первинний кишко-
вий туберкульозний комплекс: первинна аффект-
виразка порожньої кишки, лімфангіт і регіонарний
казеозний лімфаденіт. Смерть наступила від
перфорації виразки і розвитку розлитого перитоніту.
Назвіть шлях зараження дитини туберкульозом.
A. *Аліментарний.
B. Трансплацентарний.
C. Аерогенний.
D. Змішанний.
E. Контактний
20. Чоловік 36 років знаходився в інфекційній лікарні з
профузною діареєю, ознаками ексикозу, падінням
температури тіла. Помер від уремії. Під час розтину
знайдено: у просвіті тонкої кишк безкольорова рідина у
вигляді рисового відвару; слизова оболонка набрякла.
При мікроскопічному дослідженні тонкої кишки –
повнокрів'я судин, осередкові крововиливи,
десквамація ентероцитів, гіперсекреція
келихаподібних клітин та лімфо-лейкоцитарна
інфільтрація строми слизової оболонки. Ваш попере-
дній діагноз.
A. *Холера
B. Сальмонельоз
C. Дизентерія
D. Черевний тиф
E. Хвороба Крона
21. Після позалікарняного аборту у жінки пргресував
гнійний ендо-міометрит зі смертельним наслідком. При
розтині померлої виявлені чисельні абсцеси легень,
субкапсулярні гнійнички в нирках, гіперплазія
селезінки. Яка форма сепсису виникла у хворої?
A. *Септикопіємія
B. Септицемія
C. Хроніосепсис
D. Легеневий сепсис
E. Уросепсис
22. При розтині тіла чоловіка 48 років, померлого від
туберкульозу легень, знайдені частково випорожнені
симетричні туберкульозні каверни у кортико-
плевральних зонах з перевагою продуктивної
тканинної реакції; у обох легенях - ніжний сітчастий
пневмосклероз та емфізема; “легеневе серце”; у
біфуркаційних лімфовузлах - туберкульозний казеоз-
ний лімфаденіт. У ІІІ сегменті правої легені - вогнище
Гона. Вкажіть, який з перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?
A. *Гематогенно-дисемінований туберкульоз.
B. Гематогенна генералізація первинного туберкульо-
зу.
C. Хроничний первинний туберкульоз.
D. Хроничний міліарний туберкульоз.
E. Циротичний туберкульоз.
23. Хворий інфекційного відділення скаржився на
слабкість, відсутність апетиту, підвищення температу-
ри до $38^o$С. На 7 добу – різкий біль у правому
підребер'ї та пожовтіння шкіри. При мікроскопії
біоптату печінки: порушення балкової будови, у гепа-
тоцитах – гідропічна та балонна дистрофія, в деяких
гепатоцитах – некроз, тільця Каунсільмена, на
периферії часточок – збільшена кількість багатоядер-
них гепатоцитів. Яка форма вірусного гепатиту
найбільш вірогідна?
A. *Циклічна жовтянична
B. Злоякісна
C. Хронічна
D. Холестатична
E. Безжовтянична
24. У хворого з субфебрильною температурою в
біоптаті збільшеного лімфатичного вузла виявлені
численні гранульоми, які містять у центрі казеозний
некроз, оточений епітеліоїдними клітинами, веле-
тенськими багатоядерними клітинами Пирогова-
Лангханса і лімфоцитами. Для якого захворювання
характерні такі патогістологічні зміни?
A. *Туберкульоз
B. Лімфогранульоматоз
C. Лімфосаркома
D. Лімфолейкоз
E. Банальний лімфаденіт
25. У хворого зі скаргами на задуху проведена біопсія
слизової оболонки носової порожнини. Встановлено
дiагноз: риносклерома. Якi клiтини типовi для даного
захворювання при мiкроскопiчному дослiдженi?
A. *Клiтини Мiкулiча
B. Клiтини Пирогова-Лангханса
C. Плазмоцити
D. Лімфоцити
E. Тiльця Шаумана
26. На розтині у померлого в сигмоподібній та прямій
кишці множинні червоні виразки неправильної форми,
між якими слизова вкрита брудно-сірою плівкою.
Етіологія захворювання:
A. *Шигелла
B. Амеба
C. Мікобактерія туберкульозу
D. Сальмонела
E. Стафілокок
27.Хворий 46р. скаржився на утрудненя дихання
носом. В біоптаті потовщеної слизової носа знайдені
клітини Мікуліча, скупчення епітеліоїдних клітин, плаз-
моцити, лімфоцити, гіалінові кулі. Ваш діагноз?
A. *Склерома
B. Аденовірусний риніт
C. Алергічний риніт
D. Риновірусна інфекція
E. Менінгококовий назофарингіт
28. У померлого, який прижиттєво отримував чисельні
ін’єкції наркотиків, в печінці гістологічно знайдена
гідропічна дистрофія гепатоцитів, “матовосклоподібні
гепатоцити”, ацидофільні тільця Каунсільмена,
лімфоцитарно-макрофагальні скопичення в порталь-
них трактах. Найбільш вірогідна етіологія захворюван-
ня:
A. *Вірусна
B. Бактеріальна
C. Токсична
D. Паразитарна
E. Грибкова
29. На розтині хворого виявлено: м’яка мозкова обо-
лонка верхніх відділів півкуль головного мозку різко
повнокровна, жовто-зеленого кольору, просочена
гнійним та фібринозним ексудатом, що нагадує чіпець.
Для якого захворювання характерна така картина?
A. *Менінгококового менінгіту
B. Туберкульозного менінгіту
C. Грипозного менінгіту
D. Менінгіту при сибірці
E. Менінгіту при висипному тифі
30. Робітник тваринницької ферми гостро захворів і
при наростаючих явищах інтоксикації помер. На
розтині встановлено, селезінка збільшена, в’яла, на
розрізі темно-вишневого кольору, зішкріб пульпи
обільний. М’які мозкові оболонки на склепінні та основі
мозку набряклі, просякнуті кров’ю мають темно-
червоний колір (“шапочка кардинала”). Мікроскопічно:
серозно-геморагічне запалення оболонок і тканин
головного мозку з руйнуванням стінок дрібних судин.
Поставте діагноз.
A. *Сибірка
B. Туляремія
C. Бруцельоз
D. Чума
E. Холера
31. При гістологічному дослідженні біоптату шкіри
виявлені гранульоми, які складаються з макрофагаль-
них вузликів з наявністю лімфоцитів та плазматичних
клітин. Крім того, зустрічаються великі макрофаги з
жировими вакуолями, які містять запакованих у вигля-
ди куль збудників захворювання (клітини Вірхова).
Грануляційна тканина добре васкуляризована. Для
якого захворювання характерна описана картина?
A. *Лепри
B. Туберкульозу
C. Сифілісу
D. Риносклероми
E. Сапу
32. При мікроскопічному дослідженні біоптату шкіри
виявляються гранульоми, які складаються з
епітеліоїдних клітин, оточених в основному Т-
лімфоцитами. Серед епітеліоїдних клітин розташову-
ються поодинокі гігантські багатоядерні клітини типу
Пирогова-Лангхаінса. В центрі деяких гранульом
виявляються ділянки казеозного некрозу. Кровоносні
судини відсутні. Для якого захворювання характерні
описані гранульому?
A. *Туберкульозу
B. Сифілісу
C. Лепри
D. Риносклероми
E. Сапу
33. Дитина віком 8 років захворіла гостро. Через дві
доби від початку захворювання наступила смерть. На
аутопсії виявлено, що м’якімозковіоболонки різко
повнокровні, просякнуті густим каламутним жовтувато-
зеленуватим ексудатом на базальній поверхні голов-
ного мозку. Тканина мозку набрякла, повнокровна.
Ваш діагноз.
A. *Менінгококова інфекція
B. Скарлатина
C. Коклюш
D. Дифтерія
E. Кір
34. На розтині трупа чоловіка віком 56 років у
термінальному відділі тонкої кишки виявлено декілька
виразок розмірами від 4 до 5 см. Краї виразок
піднімаються над поверхнею слизової оболонки, стінки
виразок покриті сірувато-жовтуватими масами, які
кришаться. Реакція Відаля позитивна. Поставте
діагноз.
A. *Черевний тиф
B. Паратиф
C. Поворотний тиф
D. Дизентерія
E. Хвороба Крона
35. Під час розтину тіла дівчики 9 років у верхівці
правої легені субплеврально було зайдене вогнище
казеозного некрозу діаметром 15 мм, біфуркаційні
лімфатичні вузли були збільшені, містили дрібні во-
гнища некрозу коагуляційного типу. Мікроскопічно - у
легеневому вогнищі та в лімфатичних вузлах навколо
некротичних мас були розташовані епітеліоїдні
клітини, лімфоцити та поодинокі багатоядерні
гігантські клітини. Діагностуйте захворювання.
A. *Первинний туберкульоз
B. Гематогенний туберкульоз з переважним уражен-
ням легень
C. Гематогенний генералізований туберкульоз
D. Вторинний вогнищевий туберкульоз
E. Вторинний фіброзно-вогнищевий туберкульоз
36. На розтині тіла чоловіка 63 років, були знайдені
множинні патологічні порожнини в обидвох легенях,
мікроскопічно у внутрішньому шарі стінки порожнини
знайдені некротичні маси, які дифузно інфільтровані
нейтрофілами, середній - містить інфільтрат з
епітеліоїдних клітин, лімфоцитів та багатоядерних
гігантів, зовнішній шар складається із зрілої сполучної
тканини. Діагностуйте форму вторинного туберкульо-
зу.
A. *Фіброзно-кавернозний
B. Гострий вогнищевой
C. Фіброзно-вогнищевий__275
D. Гострий кавернозний
E. Циротичний туберкульоз
37. Жінка 32 років померла в післяпологовому періоді.
На розтині були знайдені ознаки гнійного ендометриту,
гнійний тромбофлебіт вен матки, множинні абсцеси
легень, абсцеси нирок і селезінки, апостематозний
міокардит та гнійний менінгіт. Діагностуйте вид сепси-
су.
A. *Септикопіємія
B. Септицемія
C. Хроніосепсис
D. Затяжний септичний ендокардит
38.У чоловіка 40 років в ділянці шиї виникло
почервоніння та набряк шкіри і з часом розвинувся
невеликий гнійник. На розрізі осередок щільний, жов-
то-зеленого забарвлення. В гнійних масах видно білі
крупинки. Гістологічно виявлено друзи грибка,
плазматичні та ксантомні клітини, макрофаги. Вкажіть
найбільш ймовірний вид мікозу.
A. *Актиномікоз
B. Аспергільоз
C. Кандидоз
D. Споротрихоз
E. Кокцидіоїдомікоз
39. На розтині чоловіка, який помер на 5-у добу захво-
рювання черевним тифом, виявлені наступні зміни:
групові фолікули клубової кишки збільшені,
повнокровні і виступають над слизовою оболонкою, на
їх поверхні видно борозди та звивини. Гістологічно:
повнокрів’я і набряк тканини, наявність гранульом, які
складаються з великих клітин зі світлою цитоплазмою і
містять черевнотифозні палички. Про який період
місцевих змін при черевному тифі можна думати?
A. *Стадія мозкоподібного набухання
B. Стадія некрозу
C. Стадія загоювання виразок
D. Стадія чистих виразок
E. Стадія утворення виразок
40. При розтину трупа чоловіка 40 років виявлено різко
розширений просвіт тонкої кишки, переповнений
рідиною, яка нагадує “рисовий відвар”. Стінка кишки
набрякла, на слизовій велика кількість
дрібнокрапкових крововиливів. Для якого інфекційного
захворювання характерний описаний ентерит?
A. *Холера
B. Дизентерія
C. Сальмонельоз
D. Амебіаз
E. Черевний тиф
41. Під час розтину в печінці померлого був виявлений
утвір у вигляді міхура округлої форми з гладкою по-
верхнею діаметром 5 см. В його порожнині знаходила-
ся велика кількість дрібних міхурців з прозорим без-
барвним вмістом. Тканина печінки навколо міхура
склерозована. Який діагноз найбільш вірогідний?
A. *Гідатидозний ехінококоз
B. Альвеококоз
C. Цистицеркоз
D. Опісторхоз
E. Шистосомоз
42. У чоловіка 43 років, який тривалий час хворів на
туберкульоз, розвинулась кровотеча з легень, що
призвела до смерті. На розтині в легенях виявлено
декілька порожнин овальної або круглої форми, стінка
яких створена некротичними масами та тканиною
легень. Для якої форми туберкульозу характерні такі
зміни
A. *Гострий кавернозний
B. Фіброзно-кавернозний
C. Туберкулома
D. Казеозна пневмонія
E. Гострий вогнищевий
43. При мікроскопії біоптату печінки виявлені грануль-
оми, які складаються з плазматичних, лімфоїдних,
гігантських багатоядерних клітин типу Пирогова-
Лангхарса, дрібних судин з ознаками ендо- і
периваскуліту, зустрічаються осередки казеозного
некрозу. Такі гранулеми характерні для:
A. *Сифілісу
B. Туберкульозу
C. Лепри
D. Риносклероми
E. Сапу
44. У дівчинки 8 років раптово підвищилась темпера-
тура, з’явились катаральніявища дихальних шляхів.
На 5-й день хвороби виник параліч м’язів нижніх
кінцівок і приєднались дихальні розлади. В передніх
рогах спинного мозку виявлена проліферація глії
навколо загиблих нейронів. Про яке захворювання
слід думати?
A. *Поліомієліт
B. Кір
C. Дифтерію
D. Менінгококцемію
E. Скарлатину
45. У 30-річного чоловіка, який хворів на гостре
респіраторне захворювання та загинув при явищах
гострої легенево-серцевої недостатності, під час
розтину знайдено фібринозно-геморагічне запалення
в слизовій оболонці гортані та трахеї, деструктивний
панбронхит, збільшені легені, яки мають пістрявий
вигляд за рахунок абсцесів, крововиливів, некрозу.
Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Грип.
B. Парагрип.
C. Респіраторно-синцитіальна інфекція.
D. Кір.
E. Аденовірусна інфекція.
46. Під час розтину чоловіка, у якого після поранення
кінцівки виникло тривале нагноєння рани, і який помер
при явищах інтоксікації, знайдено загальне виснаженя,
зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду,
селезінки, поперечно-смугастої мускулатури та
амілоїдоз нирок. Який з перелічених діагнозів най-
більш ймовірний?
A. *Хронісепсіс.
B. Септикопіємія.
C. Септицемія.
D. Хвороба Чорногубова.
E. Бруцельоз.
47. При розтині померлого, який хворів на туберкуль-
оз, у верхній долі правої легені знайдено порожнину
розмірами 3х2 см, яка сполучається з бронхом. Стінка
порожнини щільна, має три шари: внутрішній –
піогенний, середній – шар туберкульозної
грануляційної тканини, зовнішній – сполучнотканин-
ний. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Фіброзно-кавернозний туберкульоз.
B. Фіброзно-осередковий туберкульоз.
C. Туберкульома.
D. Гострий осередковий туберкульоз.
E. Гострий кавернозний тубеокульоз.
48. У померлого 44 років, громадянина України, за
результатами розтину встановлено поєднання
пневмоцистної пневмонії, саркоми Капоші та В-
клітинної лімфоми. В анамнезі невпорядковані статеві
контакти. Що є найбільш вірогідним?
A. *Інфекція вірусом імунодефіциту людини, стадія
СНІДу
B. Інфекція вірусом імунодефіциту людини, стадія
преСНІДу
C. Вторинний імунодефіцит внаслідок первинної В-
клітинної лімфоми
D. Вторинний імунодефіцит внаслідок саркоми Капоші
E. -
49.Патологоанатом в біоптаті шкіри побачив гостре
серозно-геморагічне запалення і ділянку некрозу. З
анамнезу: захворювання почалося з появи невеликої
червоної плями, в центрі якої утворився міхур із се-
розно-геморагічною рідиною. Згодом центральна
частина стала чорною. Що є більш вірогідним?
A. *Карбункул при сибірці
B. Актиномікоз шкіри
C. Алергічний дерматит
D. Карбункул стрептококовий
E. Хімічний дерматит
50. На розтині померлого 18 років селезінка вагою 580
грамів, темно-червоного кольору на розрізі, дає ряс-
ний зскрібок пульпи. Гістологічно: виражена
проліферація ретикулярних клітин, наявність великої
кількості зрілих нейрофілів в сінусоїдних капілярах. Як
правильно називати таку селезінку?
A. *“Септична”
B. “Сагова”
C. “Порфірова”
D. “Ціанотична”
E. “Лейкозна”
51. У юнака 18 років, який захворів гостро і помер від
інфекційно-токсичного шоку, на автопсії виявлено
збільшені мигдалики, вкриті сіро-білими плівками, що
поширюються на піднебінні дужки, набряк м’яких
тканин шиї. При гістологічному дослідженні: некроз
епітелію мигдаликів та дужок, підлеглі тканини
просякнуті фібринозним ексудатом, який утворює
масивні нашарування на поверхні. Діагностуйте захво-
рювання.
A. *Дифтерія
B. Скарлатина
C. Аденовірусна інфекція
D. Інфекційний мононуклеоз
E. Стафілококова інфекція
52. На слизовій оболонці правого піднебінного мигда-
лика спостерігається безболісна виразка з гладким
лакованим дном та рівними хрящеподібної
консистенції краями. Мікроскопічно: запальний
інфільтрат що складається з лімфоцитів, плазмоцитів,
невеликої кількості нейтрофілів та епітеліоїдних клітин
та наявність єндо та периваскуліту. Про яке захворю-
вання йде мова?
A. * Сифіліс
B. Актиномікоз
C. Туберкульоз
D. Дифтерія зеву
E. Виразково-некротична ангина Венсана
53. При розтині хворого, померлого через тиждень від
початку профузної діареї, виявлений різко виразимий
ексікоз, всі тканини сухі, кров густа. При
бактеріологічному дослідженні вміста тонкої кишки, що
нагадує рисовий відвар, знайдені вібріони. Яке захво-
рювання привело хворого до смерті?
A. * Холера
B. Дизентерія
C. Черевний тиф
D. Сальмонельоз
E. Харчова токсикоінфекція
54. У хворого з дизентерією при колоноскопії виявле-
но, що слизова оболонка товстої кишки
гіперемірована, набрякла, її поверхня покрита сіро-
зеленими плівками. Назвіть морфологічну форму
дизентерійного коліту.
A. *Фібринозний коліт
B. Катаральний коліт
C. Виразковий коліт
D. Гнійний коліт
E. Некротичний коліт
55. У хворого на 5-й день від початку діареї при
колоноскопії в запаленій слизовій оболонці прямої
кишки знайдені сіро-зелені плівчасті накладення,
щільно фіксовані з належною тканиною. Який діагноз
найбільш вірогідний?
A. * Дизентерія
B. Черевний тиф
C. Неспецифічний виразковий коліт
D. Сальмонеллез
E. Хвороба Крону
56. При розтині, померлого від чуми хворого, на фоні
геморагічного синдрому знайден геморагічний некроз
шкіри стегна, лимфангіт, паховий геморагічний
лімфаденіт. Назвіть форму чуми.
A. * Шкірно-бубонна
B. Бубонна
C. Первинно-септична
D. Первинно-легенева
E. Геморагічна
57. На розтині, померлого від інтоксикації хворого в
тонкій кишці знайден набряк групових лімфатичних
фолікулів, виступаючих над поверхнею слизової обо-
лонки у вигляді м'яко-еластичних бляшок з нерівною
поверхнею у вигляді борозен і звивин, що нагадує
поверхню мозку. Який діагноз найбільш можливий?
A. * Черевний тиф
B. Дизентерія
C. Сальмонельоз
D. Гострий ентерит
E. Холера
58. Хворий помер від інтоксикації на 4-у добу після
вживання сирих яєць. На розтині слизова оболонка
шлунку і тонкої кишки запалена, вкрита слизовим
ексудатом; в легенях, головному мозку і печінці
знайдені абсцеси. Який діагноз найбільш ймовірний?
A. * Сальмонельоз (септична форма)
B. Дизентерія
C. Сальмонельоз (черевнотифозная форма)
D. Сальмонельоз (інтестінальна форма)
E. Черевний тиф
59. У дитини з помірно вираженою загальною
інтоксикацією виявлена дифтерія з поразкою крупних
бронхів. Який вид запалення характерний для цього
виду дифтерії?
A. * Крупозне__276
B. Діфтеритичне
C. Альтеративне
D. Геморагічне
E. Продуктивне
60. У дитини 10 р. З’явилися різкий біль при ковтанні,
набряк шиї, температура тіла підвищилась до 390С,
з’явились яскраво-червоні дрібноточкові висипання по
всьому тілу. У зіві і мигдаликах – різке повнокрів’я
(“палаючий зів”), “малиновий язик”. На поверхні
мигдаликів – поодинокі сіруваті вогнища некрозів. Про
яке захворювання може йти мова?
A. * Скарлатина
B. Менінгококовий назофарингіт
C. Дифтерія
D. Грип
E. Кір
61. При розтині чоловіка 40 р., який 10 років хворів на
туберкульоз, у І і ІІ сегментах правої легені виявлена
порожнина зі щільною стінкою. Внутрішня поверхня
порожнини нерівна, з балками, які являють
собоюоблітеровані бронхи або тромбовані судини.
Середня та нижня долі щільні, на розрізі з жовтувати-
ми вогнищами. Яку форму туберкульозу можна
запідозрити у померлого?
A. * Фіброзно-кавернозний
B. Гострий кавернозний
C. Фіброзно-вогнищевий
D. Туберкулома
E. Циротичний
62..У дитини 7 років з`явилась біль у горлі.
підвищилась температура тіла. На 2-ий день від по-
чатку захворювання виявлені висипання червоного
кольору у вигляді дрібних, густо розташованих плям,
величиною з макове зерно. Вони покривають все тіло,
за виключенням носогубного трикутника. При огляді
порожнини рота – в зіві яскраве почервоніння, мигда-
лики збільшені, язик малиново – червоний. Ваш
діагноз?
A. *Скарлатина.
B. Аденовірусна інфекція.
C. Дифтерія зіва.
D. Кір.
E. Стрептококова ангіна.
63. 40-річний ув’язнений помер у виправно-трудовій
колонії від туберкульозу. При автопсійному
дослідженні тіла померлого встановлено деформацію і
зменшення розмірів верхівок обох легень, множинні
порожнини зі щільними стінками, товщиною 2-3 мм у
верхніх частках обох легень, дисеміновані вогнища
діаметром від 5 мм до 2 см казеозного некрозу у
нижніх частках легень. Діагностуйте форму туберкуль-
озу.
A. *Вторинний фіброзно-кавернозний
B. Вторинний фіброзно-вогнищевий
C. Гематогенний великовогнищевий з ураженням
легень
D. Первинний, ріст первинного афекту
E. Вторинний циротичний
64. У 30-річного померлого наркомана, який страждав
на ВІЛ-інфекцію при патоморфологічному дослідженні
виявлено, що обидві легені ущільнені, темно-бордово-
сірі, мало повітряні, міжальвеолярні перетинки густо
інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів
трансформовані у великі клітини, з центрально розта-
шованим круглим ядром зі світлим обідком, і які нага-
дують “совине око”. Яка опортуністична інфекція вик-
ликала пневмонію у даного хворого?
A. *Цитомегаловірус
B. Пневмоциста карінії
C. Атипова мікобактерія
D. Герпес-вірус
E. Токсоплазма
65. 10-річна дівчинка поступила в травматологічне
відділення із симптомами патологічного перелому
правої стегнової кістки. В ході гістологічного
дослідження операційного матеріалу виявлено, що в
кістковому мозку видаленого фрагменту стегнової
кістки розташовані множинні осередки казеозного
некрозу, оточені по периферії епітеліоїдними
клітинами та поодинокими клітинами Пирогова-
Ланхганса; зони казеозного некрозу поширюються і на
прилягаючі ділянки кісткової тканини, руйнуючи її.
Діагностуйте захворювання.
A. *Туберкульозний остеомієліт
B. Туберкульозний спондиліт
C. Туберкульозний коксит
D. Загальний велико-осередковий туберкульоз
E. Вторинний гострий осередковий туберкульоз
66. На розтині тіла хлопчика 8 років, що хворів на
дифтерію зіва та мигдаликів і помер на другий тиж-
день від початку захворювання, виявлено зміни в
міокарді у вигляді дрібновогнищевих некрозів
міокардиоцитів, набряку строми з незначною
лімфоцитарною інфільтрацією. Діагностуйте вид міо-
кардиту.
A. *Альтеративний
B. Септичний
C. Гранулематозний
D. Інтерстиційний
E. Вогнищевий проміжний ексудативний
67. На розтині тіла чоловіка віком 46 років у прямій і
сигмовидній кишці на слизовій оболонці виявили
множинні коричнево-зелені нашарування, крововили-
ви, у просвіті кишки слиз, невелику кількість крові,
гістологічно - фібринозний коліт. При
бактеріологічному дослідженні вмісту кишки висіяно S.
Sonnе. Діагностуйте виявлене на секції захворювання.
A. *Дизентерія
B. Холера
C. Сальмонельоз
D. Ієрсініоз
E. Хвороба Крона
68. Хворий скаржився на лихоманку, сильний голов-
ний біль, задишку, серцебиття. При огляді виявлено
педікульоз, розеули і петехії на шкірі грудної клітки,
пролежні гомілок, гангрену стопи. Помер при ознаках
серцевої недостатності. Гістологічно в тканині довга-
стого мозку спостерігаються гіперемія, стази,
периваскулярні муфти із плазматичних клітин і осе-
редки проліферації мікроглії (гранульоми Попова).
Ваш діагноз.
A. *Епідемічний висипний тиф
B. Сибірковий менінгоенцефаліт
C. Менінгококовий менінгіт
D. Черевний тиф
E. Краснуха
69. У померлого внаслідок серцевої недостатності на
шкірі відзначаються сліди висипу у вигляді плям і
крапок. В області крижи, остистих відростків хребців –
пролежні. При мікроскопічному дослідженні ЦНС,
шкіри, надниркових залоз в судинах
мікрорциркуляторного русла і дрібних артеріях – дест-
руктивно-проліферативний ендотромбоваскуліт з
наявністю гранульом Попова, в серці – інтерстиційний
міокардит. Який з перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?
A. *Висипний тиф
B. Ку-гарячка
C. Черевний тиф
D. Вузликовий періартеріїт
E. ВІЛ-інфекція
70. На розтині 17-річної дівчини, померлої внаслідок
легеневої недостатності, знайдено: у ніжній долі
правої легені зливні зони казеозного некрозу, в брон-
хопульмональних, бронхіальних та біфуркаційних
лімфатичних вузлах – явища казеозного некрозу. Який
з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Ріст первинного афекту при первинному
туберкульозі
B. Гематогенна форма прогресування первинного
туберкульозу
C. Гематогенний туберкульоз з переважним уражен-
ням легень
D. Туберкульома
E. Казеозна пневмонія при вторинному туберкульозі
71. У чоловіка 50 років, що хворів на туберкульоз та
помер при явищах легенево-серцевої недостатності,
при розтині виявлено лобарний характер ураження
легень: верхня доля правої легені збільшена, щільна,
на розрізі жовтого кольору, крихкого вигляду, на плеврі
– фібринозні нашарування. До якої з форм вторинного
теркульозу відноситься вказана патологія?
A. *Казеозна пневмонія
B. Фіброзно-осередковий туберкульоз
C. Інфільтративний туберкульоз
D. Туберкульома
E. Гострий осередковий туберкульоз
72. У жінки 20 років при гістологічному дослідженні
шийного лімфатичного вузла виявлені вузлики, які
складаються з валів епітеліоїдних, лімфоїдних клітин
та багатоядерних гігантських клітин Пірогова-
Лангханса, розташованих між ними. У центрі вузликів
визначається казеозний некроз. Який збудник потрібно
виявити у зоні некрозу для встановлення остаточного
діагнозу?
A. *Мікобактерії Коха
B. Мікобактерії лепри
C. Бліду трепонему
D. Рикетсії
E. Гриби
73. У хворого на слизовiй оболонці щоки виразка
овальної форми з припiднятими краями з
хрящеподiбним iнфiльтратом. Дно виразки м'ясисто-
червоного кольору, покрите сiруватим сальним нале-
том. При мiкроскопiчному дослiдженнi - лiмфо-
плазмоцитарний iнфiльтрат, переважно довкола
дрiбних судин. В останнiх - пролiферацiя ендотелiю.
Яке захворювання слід запідозрити?
A. * Сифiлiс
B. Травматична виразка
C. Ерозивно-виразкова лейкоплакiя
D. Виразка-рак
E. Виразково-некротичний стоматит Венсана
74. У хворого, який помер від туберкульозу виявлено:
в І сегменті правого легеня вогнище біло-сірого кольо-
ру, оточене капсулою, діаметром 3 см. Мікроскопічно:
вогнище некрозу з капсулою, відсутність пері фокаль-
ного запалення. Назвіть форму туберкульозу.
A. *Туберкульома
B. Гострий кавернозний туберкульоз
C. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
D. Циротичний туберкульоз
E. Казеозна пневмонія
75. Померлій жінці було виставлено клінічний діагноз:
хронічний абсцес легенів. При розтині виявлено по-
рожнину в 2-гому сегменті правої легені розміром 5 см,
округлої форми. Внутрішня поверхня порожнини була
сформована казеозними масами, зовнішня – щільною
тканиною легенів, піогенна мембрана відсутня. Як на
вашу думку про який процес йде мова?
A. *Гострий кавернозний туберкульоз.
B. Фіброзно-кавернозний туберкульоз.
C. Гострий абсцес.
D. Хронічний абсцес.
E. Первинна легенева каверна.
76. При мікроскопії біоптату з виразки порожнини рота
виявленні осередки казеозного некрозу, оточені плаз-
моцитами, епітеліоїдними та лімфоїдними клітинами,
зрідка гігантськими багатоядерними клітинами типу
Пірогова- Лангганса, зустрічаються дрібні судини з
ознаками ендо- та пері васкуліту. Вкажіть захворюван-
ня.
A. *Сифіліс
B. Туберкульоз
C. Лепра
D. Риносклерома
E. Сап
77. У хворого на рентгенограмі легень виявлено за-
темнення. Під час діагностичної експрес-біопсії
лімфатичного вузла бронха виявлено: сирний некроз,
навколо якого розташовані епітеліоїдні та лімфоїдні
пласти з домішками багатоядерних гігантських клітин.
Вкажіть на причину лімфаденіту.
A. *Туберкульоз
B. Пневмонія
C. Сифіліс
D. Метастази раку
E. Аденовірусна інфекція
78. При розтині трупа хлопця 19 років виявили, що
легені дещо вздуті, пухкі, повнокровні, зовні та на
розрізі усіяні безліччю просоподібних вогнищ сірого
кольору. Гістологічно ці вогнища складались із
лімфоїдних, епітеліоїдних, гігантських клітин Пірогова-
Ланхганса. Про яке захворювання йде мова?
A. *Туберкульоз
B. Крупозна пневмонія
C. Бронхопневмонія
D. Інтерстиціальна пневмонія
E. Бронхоектатична хвороба
79. У ВІЛ-позитивного хворого в шкірі дистальних
відділів нижніх кінцівок виявлено множинні, багряно-
червоного кольору вузлики і бляшки, які зливаються.
Гістологічне дослідження виявило проліферацію
веретеноподібних клітин, які формують пучки і утво-
рюють щілиноподібні структури вистелені ендотелієм.
Який Ваш діагноз?
A * Саркома Капоші
B Саркома Юінга
C Фібросаркома
D Дерматофібросаркома
E Вузликовий периартериїт__277
80. На секції трупа виявлено воскоподібний некроз
прямих м’язів живота. У термінальному відділі тонкої
кишки виявлені виразки розмірами 3-5 см у діаметрі.
Стінки виразок покриті крихкими сірувато-жовтими
масами. Краї виразок помірно піднімаються над по-
верхнею слизової оболонки. Позитивна реакція
Відаля. Про яке захворювання йде мова?
A *Черевний тиф з позакишковими ускладненнями
B Черевний тиф з кишковими ускладненнями
C Поворотний тиф
D Хвороба Крона
E Дизентерія
81. При судово-медичному розтині трупа чоловіка, що
помер у потязі, виявлено різковиражене трупне
задубіння (“поза гладіатора”). Шкіра, слизові і серозні
оболонки, м’язи сухі. Між петлями тонкої кишки
визначається липкий прозорий слиз. В просвіті тонкої
кишки міститься велика кількість безбарвної рідини
типу рисового відвару, яка взята на бактеріологічне
дослідження. Який попередній діагноз найбільш
імовірний?
A *Холера
B Дизентерія
C Сальмонельоз
D Черевний тиф
E Ієрсиніоз
82. Хворий 46 років, що страждав на туберкульоз
протягом 6 років, помер від масивної легеневої
кровотечі. При розтині: в легенях визначаються осе-
редки склерозу і казеозного некрозу різних розмірів, у
верхній частині правої легені – порожнина розміром
5,0 см в діаметрі зі щільними стінками сірого кольору,
у порожнині міститься рідка кров та згустки крові. Який
різновид туберкульозу?
A *Фіброзно – кавернозний
B Гострий кавернозний
C Інфільтративний
D Фіброзно - осередковий
E Гострий осередковий
83. Хворий 47 років скаржиться на утруднене дихання,
заніміння кінцівок і появу вузликів м´якої консистенції
на шкірі обличчя та рук. При гістологічному
дослідженні біопсії вузликів виявлені лімфоїдні,
плазматичні, макрофагальні клітини і клітини Вірхова.
Який діагноз найбільш вірогідний?
A * Лепра
B Сап
C Сифіліс
D Риносклерома
E Туберкульоз
84. Хлопчик 7 років доставлений в лікарню з ознаками
асфіксії, спричиненої тенозом зіву фібринозними
плівками і набряком. Була зроблена трахеотомія. Яке
ускладнення дифтерії розвинулось у дитини?
A *Справжній круп
B Несправжній круп
C Динамічна лімфатична недостатність
D Токсичний тонзиліт
E Низхідний круп
85. Дитина, яка 2 місяці назад перехворіла на
дифтерію, раптово померла від серцевої
недостатності. Патологоанатом виставив діагноз
пізнього паралічу серця. Назвіть причину пізніх
паралічів серця після перенесеної дифтерії?
A *Паренхіматозний неврит блукаючого нерва
B Токсичний міокардит
C Паренхіматозний неврит III шийного ганглію
D Тромбоз камер серця
E Постдифтерійний кардіосклероз
86. У хлопчика 5 років зявився біль при ковтанні, на-
бряк шиї, висока температура. При огляді на мигдали-
ках виявлені плівки сіро-білого кольру, які знімаються з
великим зусиллям. Про яке захворювання йде мова?
A *Дифтерія
B Кір
C Скарлатина
D Менінгококова інфекція
E Скарлатина
87. У помкрлого в інфекційному відділенні при аутопсії
слизова оболонка прямої і сигмовидної кишки покрита
масивними плівчастими коричнувато-зеленуватими
нашаруваннями, тісно з´єднаними з підлеглою ткани-
ною з дрібновогнищевими крововиливами і ділянками
некрозу. При бактеріологічному дослідженні виділена
шигела Зоне. Який з перерахованих діагнозів
найбільш вірогідний?
A *Дизентерія
B Черевний тиф
C Сальмонельоз
D Холера
E Хвороба Крона
88, При розтині тіла померлого чоловіка віком 48 років
в в ділянці 1-го сегменту правої легені виявлено круг-
лий утвір діаметром 5 см з чіткими контурами, оточе-
ний тонким прошарком сполучної тканини, виповнений
білими крихкими масами. Діагностуйте форму вторин-
ного туберкульозу.
A. *Туберкулома
B. Казеозна пневмонія
C. Гострий кавернозний туберкульоз
D. Гострий вогнищевий туберкульоз
E. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
88. Під час розтину чоловіка, у якого після поранення
кінцівки виникло тривале нагноєння рани, і який помер
при явищах інтоксикації, знайдено загальне виснаже-
ня, зневоднення, бура атрофія печінки, міокарду,
селезінки, поперечно-смугастої мускулатури та аміло-
їдоз нирок. Який з перелічених діагнозів імовірний?
A. *Хроніосепсис
B. Септикопіємія
C. Септицемія
D. Хвороба Чорногубова
E. Бруцельоз
A. *Гострий гематогенний остеомієліт
B. Підгострий вторинний остеомієліт
C. Хронічний гематогенний остеомієліт
D. Остелітична остеосаркома
E. Мієлома
89. На розтині померлого 18 років селезінка вагою 580
грамів, темно-червоного кольору на розрізі, дає ряс-
ний зіскрібок пульпи. Гістологічно: виражена
проліферація ретикулярних клітин, наявність великої
кількості зрілих нейрофілів в сінусоїдних капілярах. Як
правильно називати таку селезінку?
A. *“Септична”
B. “Сагова”
C. “Порфірова”
D. “Ціанотична”
E. “Лейкозна”
90. У жінка 22 років, яка померла в післяпологовому
періоді, на розтині були знайдені ознаки гнійного
тромбофлебіту вен матки, гнійного ендометриту,
множинні абсцеси легень, нирок і селезінки, апостема-
тозний міокардит та гнійний менінгіт. Діагностуйте вид
сепсису.
A. *Септикопіємія
B. Септицемія
C. Хроніосепсис
D. Затяжний септичний ендокардит
E. Перитоніт
91. У хворого 22 років після поранення підшлункової
залози розвинувся сепсис. Незважаючи на посилену
антибіотико-терапію протягом 1,5 місяців розвинулася
гостра кахексія, виникав гострий біль в обох
гомілкових суглобах при спробах поворухнутися,
деформація та набряк навколосуглобової зони. При
дослідженні післяопераційного матеріалу після
ампутацій нижніх кінцівок – гнійне розплавлення та-
ранних кісток, флегмона периартикулярних тканин, в
судинах виявлено бактеріально-лейкоцитарні тромби.
У хворого розвинувся:
92. На розтині померлого, який за тиждень до смерті
лікувався спочатку в терапевтичному, а потім в хірур-
гічному відділенні, знайдені множинні дрібні абсцеси у
селезінці, легенях, нирках., міокарді. Первинного
вогнища не знайдено. Як правильно називати такий
сепсис з точки зору воріт інфекції?
A. *Криптогенний
B. Параінфекційний
C. Хірургічний
D. Терапевтичний
E. Одонтогенний
93. У вагітної після кримінального аборту виник сеп-
сис. Смерть наступила при явищах наростаючої
ниркової недостатності. При проведенні патоморфоло-
гічного дослідження нирок виявлений розповсюдже-
ний тромбоз гломерулярних капілярів, афферентних
артеріол, некроз епітелію звивистих канальців і клубо-
чків. Які зміни нирок послужили причиною ниркової
недостатності?
A. *Кортикальний некроз.
B. Папілярний некроз.
C. Гострий тубулярний некроз.
D. Амілоїдоз нирок.
E. Гострий гломерулонефрит.
94. При аутопсії мужчини середнього віку виявлено
множинні крововиливи на шкірі, в серозних і слизових
оболонках, а також в кон’юктивіока, потовщення
нігтьових фаланг, жовтяницю, вогнища некрозу підшкі-
рної жирової клітковини, поліпозно-виразковий ендо-
кардит аортального клапану із перфорацією однієї із
стулок, склероз і деформацію інших. Гістологічно
відмічено інфільтрацію лімфоцитами, гістіоцитами і
макрофагами строми внутрішніх органів, ендо- і пери-
васкуліти. Нейтрофіли у інфільтраті відсутні. Вкажіть
ймовірне захворювання.
A. *Септичний ендокардит
B. Ревматизм
C. Атеросклеротична вада аортального клапану
D. Ідіопатичний міокардит
E. Фібропластичний паріетальний ендокардит
95. У чоловік 58 років після екстракції зуба з приводу
гнійного пульпіту, рана не гоїлась, з’явився набряк
м’яких тканин шиї справа, на правій щоці в проекції
нижньої щелепи нориця, через яку виділяється гній.
Хворий помер при ознаках вираженої поліорганної
недостатності. При автопсії виявлено – остеомієліт
нижньої щелепи, флегмону шиї з тромбофлебітом,
апостематозний міокардит, гнійна пневмонія з абсце-
дуванням, гнійний менінгіт. Вкажіть ускладнення ос-
теомієліту, що привело до летального наслідку.
A. *Одонтогенний сепсис
B. Флегмона шиї
C. Апостематозний міокардит
D. Гнійна пневмонія з абсцедуванням
E. Гнійний менінгіт
96. При розтині дитини, що страждала гнійним омфа-
літом, виявлені абсцеси печінки збільшена селезінка з
рясним зскрібком пульпи, гнійний менінгоенцефаліт і
гнійний виразковий коліт. Уточніть захворювання.
A. *Септикопіємія
B. Менінгококовий менінгіт
C. Спленомегалія
D. Неспецифічний виразковий коліт
E. Дизентерія
97. Після позалікарняного аборту у жінки прогресував
гнійний ендоміометрит зі смертельним наслідком. При
розтині померлої виявлені чисельні абсцеси легень,
субкапсулярні гнійнички в нирках, гіперплазія селезін-
ки. Яка форма сепсису виникла?
A. *Септикопіємія
B. Септицемія
C. Хроніосепсис
D. Легеневий сепсис
E. Уросепсис
98. У хворого 40 років за життя довгий час була висока
температура, затемнення свідомості, бактеріємія. При
розтині склера і шкіра жовтого кольору, крововиливи у
серозних і слизових оболонках, збільшені лімфатичні
вузли та селезінка. Мікроскопічно в селезінці та лім-
фовузлах проліферація ретикулярних клітин. В серці,
печінці, нирках – проміжне запалення, в стінках судин
васкуліти, фібриноїдний набряк. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Септицемія
B. Септикопіємія
C. Гострий лімфолейкоз
D. Гострий недиференційований лейкоз
E. Хроніосепсис
100. Хлопчик 10 р., раніше не хворів, до лікарні посту-
пив з ознаками сильної задухи. При рентгенівському
обстеженні в плевральній порожнині справа – повітря
та рідина. Під час операції в правій легені виявлено
субплевральну порожнину діаметром 2,4 см,
неправильної форми з залишками казеозних мас, яка
сполучалася із плевральною порожниною. Такі ж
казеозні маси знайдені при розрізі збільшених прико-
реневих лімфатичних вузлів. При гістологічному
дослідженні стінки порожнини виявлені лімфоцити,
епітеліоїдні клітини, багатоядерні гігантські клітини. Як
правильно назвати порожнину?
A. *Первинна легенева каверна при туберкульозі
B. Каверна при гострому кавернозному
туберкульозі
C. Абсцес легені
D. Каверна при фіброзно-кавернозному
туберкульозі
E. Емпієма плеври
101. Під час розтину тіла дівчинки 9 років у верхівці
правої легені субплеврально було знайдене вогнище
казеозного некрозу діаметром 15 мм, біфуркаційні__278
лімфатичні вузли були збільшені, містили дрібні вог-
нища некрозу коагуляційного типу. Мікроскопічно - у
легеневому вогнищі та в лімфатичних вузлах навколо
некротичних мас були розташовані епітеліоїдні кліти-
ни, лімфоцити та поодинокі багатоядерні гігантські
клітини. Діагностуйте захворювання.
A. *Первинний туберкульоз
B. Гематогенний туберкульоз з переважним уражен-
ням легень
C. Гематогенний генералізований туберкульоз
D. Вторинний вогнищевий туберкульоз
E. Вторинний фіброзно-вогнищевий туберкульоз
102. 10-річна дівчинка поступила в травматологічне
відділення із симпто-мами патологічного перелому
правої стегнової кістки. В ході гістологічного
дослідження операційного матеріалу виявлено, що в
кістковому мозку видаленого фрагменту стегнової
кістки розташовані множинні осередки казеозного
некрозу, оточені по периферії епітеліоїдними
клітинами та поодинокими клітинами Пирогова-
Ланхганса; зони казеозного некрозу поширюються і на
прилягаючі ділянки кісткової тканини, руйнуючи її.
Діагностуйте захворювання.
A. *Туберкульозний остеомієліт
B. Туберкульозний спондиліт
C. Туберкульозний коксит
D. Загальний велико-осередковий туберкульоз
E. Вторинний гострий осередковий туберкульоз
103. У дитини після перенесеної ангіни різко збільши-
лися лімфатичні вузли: пара-трахеальні, біфуркаційні,
шийні. При мікроскопічному дослідженні шийного
лімфатичного вузла виявлені вогнища некрозу, обме-
жовані лімфоци-тами, епітеліоїдними клітинами, та
клітинами Пірогова-Лангханса. Вкажіть найбільш
вірогідну патологію.
A. *Туберкульоз
B. Саркоїдоз
C. Риносклерома
D. Сап
E. Сифіліс
104. У хворого, який помер від туберкульозу виявлено:
в І сегменті правої легені вогнище біло-сірого кольору,
оточене капсулою, діаметром 3 см. Мікроскопічно:
вогнище некрозу з капсулою, відсутність перифокаль-
ного запалення. Назвіть форму туберкульозу.
A. *Туберкульома
B. Гострий кавернозний туберкульоз
C. Фіброзно-кавернозний туберкульоз
D. Циротичний туберкульоз
E. Казеозна пневмонія
105. У чоловіка 30 років при гістологічному досліджен-
ні біоптату з шийного лімфатичного вузла виявлені
гранульоми, які складаються з епітеліоїдних, лімфоїд-
них, багато ядер-них гігантських клітин типу Пирогова-
Лангханса. У центрі гранульом визначається некроз.
Який збудник потрібно виявити в зоні некрозу для
підтвердження діагнозу туберкульоз?
A. *Мікобактерію Коха
B. Бліду трепонему
C. Стафілокока
D. Бацили Волковича-Фріша
E. Сальмонели
106. При мікроскопічному дослідженні легень хворого
52 років виявлені вогнища некрозу, оточені валом
епітеліоїдних клітин та лімфоцитів. Між лімфоцитами
та епітеліоїдними клітинами розміщені великі клітини
округлої форми з великою кількістю ядер, розміщених
на периферії. Як називається виявлене утворення?
A. *Туберкульозна гранульома
B. Саркоїдозна гранулема
C. Сифілітична гранульома
D. Лепрозна гранулема
E. Гранульома чужерідного тіла
107. На розтині 17-річної дівчини, яка померла внаслі-
док легеневої недостат-ності, знайдено: у нижній долі
правої легені зливні зони казеозного некрозу, в брон-
хопульмональних, бронхіальних та біфуркаційних
лімфатичних вузлах – явища казеозного некрозу. Який
з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Ріст первинного афекту при первинному
туберкульозі
B. Гематогенна форма прогресування первинного
туберкульозу
C. Гематогенний туберкульоз з переважним уражен-
ням легень
D. Туберкульома
E. Казеозна пневмонія при вторинному туберкульозі
108. Хворий на фіброзно-кавернозний туберкульоз
легень помер від хронічної легенево-серцевої
недостатності. Протя-гом останніх місяців
спостерігалась виражена протеїнурія. На розтині:
нирки збільшені, щільні, восковидні поверхні і на
розтині. Які зміни в нирках при цій формі туберкульозу
могли викликати
A. *Амілоїдоз нирок
B. Туберкульоз нирок
C. Гломерулонефрит
D. Нефролітіаз
E. Некротичний нефроз
109. При розтині тіла жінки 39 років, померлої від
туберкульозу легень, знайдені майже повністю випо-
рожнені симетричні туберкульозні каверни у
субплевральних зонах з переважанням продуктив-
ної тканинної реакції; в обох легенях - ніжний сітчастий
пневмосклероз та емфізема; “легеневе серце”; у бі
фуркаційних лімфовузлах - туберкульозний казеозний
лімфаденіт. У ІІІ сегменті правої легені - вогнище Гона.
Вкажіть, який з перелічених діагнозів найбільш вірогід-
ний?
A. *Гематогенно-дисемінований туберкульоз
B. Циротичний туберкульоз
C. Хронічний первинний туберкульоз
D. Хронічний міліарний туберкульоз
E. Гематогенна генералізація первинного туберкульо-
зу
110. У хворого з субфібрильною температурою в
біоптаті збільшеного лімфатичного вузла виявлені
численні гранульоми, які містять у центрі казеозний
некроз, оточений епітеліоїд-ними клітинами, веле-
тенськими багатоядерними клітинами Пирогова-
Лангханса і лімфоцитами. Для якого захворювання
характерні такі патогістологічні зміни?
A. *Туберкульоз
B. Лімфогранульоматоз
C. Лімфосаркома
D. Лімфолейкоз
E. Банальний лімфаденіт
111. У хворого на слизовiй оболонці щоки виразка
овальної форми з припiднятими краями з
хрящеподiбним iнфiльтратом. Дно виразки м'ясисто-
червоного кольору, покрите сiруватим сальним нальо-
том. При мiкроскопiчному дослiдженнi - лiмфо-
плазмоцитарний iнфiльтрат, переважно довкола
дрiбних судин. В останнiх - пролiферацiя ендотелiю.
Яке захворювання?
A. *Сифiлiс
B. Травматична виразка
C. Ерозивно-виразкова лейкоплакiя
D. Виразка-рак
E. Виразково-некротичний стоматит Венсана
112. У хворої, страждаючої вторинним сифілісом, в
шкірі тулуба з'явилися дрібні червоні плями і пухирці з
каламутною рідиною. Назвіть патологічний процес в
шкірі.
A. *Розеоли і пустули
B. Піодермія і лейкоплакія
C. Фурункули і карбункули
D. Дерматит і лейкодерма
E. Дисплазія
113. У хворої 18 років пахові лімфатичні вузли збіль-
шені у розмірах, не болючі, ущільнені при пальпації. В
ділянці слизової оболонки геніталій невеликих розмірів
виразка з ущільненими краями та "лакованим"дном
сіруватого кольору . Поставити діагноз.
A. *Сифiліс
B. Туберкульоз
C. Лепра
D. Трофiчна виразка
E. Гонорея
114. При мікроскопії біоптату печінки виявлені грану-
льоми, які складаються з плазматичних, лімфоїдних,
гігантських багатоядерних клітин типу Пирогова-
Лангханса, дрібних судин з ознаками ендо- і перивас-
куліту, зустрічаються осередки казеозного некрозу.
Такі гранулеми характерні для
A. *Сифілісу
B. Туберкульозу
C. Лепри
D. Риносклероми
E. Сапу
115. Чоловік 55 років помирає від серцевої недостат-
ності. На розтині виявлений груба аортальна вада. У
висхідній частині аорти - аневризма, на решті – інтима
аорти має вигляд “шагреневоїшкіри”. Про яке захво-
рювання йде мова?
A. *Сифіліс
B. Атеросклероз
C. Ревматизм
D. Системний червоний вовчук
E. Бактеріальний ендокардит
116. При аутопсії померлої 2-х місячної дитини відмі-
чено: у шкірі – папули та пустули, у легенях та печінці
– лімфоцитарне інтерстиційне запалення, в кістках –
новоутворення кісткової тканини, остеохондрит, в
головному мозку – лімфоцитарний менінгоенцефаліт.
Найбільш вірогідний діагноз:
A. *Ранній природжений сифіліс
B. Пізній природжений сифіліс
C. Сепсис, викликаний грамнегативними бактеріями
D. Природжена інфекція вірусом імунодефіциту люди-
ни
E. Набута інфекція вірусом імунодефіциту людини
117. При гістологічному дослідженні біоптата шийки
матки була виявлена запальна інфільтрація з втягнен-
ням стінок дрібних судин, артерій і вен, наявність в
інфільтраті плазматичних клітин, лімфоцитів, епітеліо-
їдних клітин з ділянками склерозу і гіалінозу тканини.
Про яке захворювання варто думати?
A. *Сифіліс
B. Туберкульоз
C. Лейкоплакія
D. Ерозія шийки матки
E. Кондилома
118. У чоловіка 23 років виникла перфорація твердого
піднебіння, в ділянці якого знайдено щільне утворення
з чіткими межами. Після операції при мікроскопічному
дослідженні цього утворення було виявлено: значний
осередок казеозного некрозу, який оточений грануля-
ційною тканиною з ендоваскулітом, клітинним інфільт-
ратом, що складається з лімфоцитів, епітеліоїдних
клітин, з перевагою плазмоцитів. У некрозі виявлено
збудника захворювання. Яке найбільш вірогідне за-
хворювання у хворого?
A. *Третинний сифіліс
B. Туберкульоз
C. Склерома
D. Саркома
E. Лепра
119. У померлого, який прижиттєво отримував чисель-
ні ін’єкції наркотиків, в печінці гістологічно знайдена
гідропічна дистрофія гепатоцитів, ацидофільні тільця
Каунсільмена, “матово-склоподібні гепатоцити”, лім-
фоцитарно-макрофагальні накопичення в портальних
трактах. Вірогідна етіологія захворювання:
A. *Вірусна
B. Бактеріальна
C. Токсична
D. Паразитарна
E. Грибкова
120. Чоловік віком 42 роки помер при явищах
вираженої інтоксикації і дихальної недостатності. На
розрізі тканина легень у всіх відділах строката, з мно-
жинними дрібновогнищевими кро-вовиливами та
вогнищами емфіземи. Гістологічно у легенях:
геморагічна бронхопневмонія з абсцедуванням, у
цитоплазмі клітин епітелію бронхів еозинофільні і
базофільні включення. Діагностуйте виявлене на
секції захворювання.
A. *Грип
B. Парагрип
C. Аденовірусна інфекція
D. Респіраторно-синцитіальна інфекція
E. Стафілококова бронхопневмонія
121. У 30-річного чоловіка, який хворів на гостре рес-
піраторне захворювання та загинув при явищах гост-
рої легенево-серцевої недостатності, під час розтину
знайдено фібринозно-геморагічне запа-лення в слизо-
вій оболонці гортані та трахеї, деструктивний панбро-
нхіт, збільшені легені, які мають пістрявий вигляд за
рахунок абсцесів, крововили-вів, некрозу. Який з пе-
релічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Грип
B. Парагрип
C. Респіраторно-синцитіальна інфекція
D. Кір
E. Аденовірусна інфекція
122. У трьохрічної дівчинки, після перенесеної гострої
респіраторної вірусної інфекції з’явилися розповсю-
дженінабряки (анасарка), масивна протеїнурія, гіпо-
альбумінемія, гіперліпідемія. При дослідженні біоптату
нирки виявлено: відсутність малих відростків279
подоцитів судинних клубочків. Який найбільш
A. *Ліпоїдний нефроз
B. Післяінфекційний гломерулонефрит
C. Швидкопрогресуючий гломерулонефрит
D. Фокальний сегментарний гломерулосклероз
E. Мембранозний гломерулонефрит
123. У 30-річного померлого наркомана, який страждав
на ВІЛ-інфекцію при пато-морфологічному дослідженні
виявлено, що обидві легені ущільнені, темно-бордово-
сірі, мало повітряні, міжальвеолярні перетинки густо
інфільтровані лімфоцитами, частина альвеолоцитів
трансформовані у великі клітини, з центрально розта-
шованим круглим ядром зі світлим обідком, і які нага-
дують “совине око”. Яка опортуністична інфекція ви-
кликала пневмонію у даного хворого.
A. *Цитомегаловірус
B. Пневмоциста карінії
C. Атипова мікобактерія
D. Герпес-вірус
E. Токсоплазма
124. На розтині, померлого від інтоксикації хворого в
тонкій кишці знайдений набряк групових лімфатичних
фолікулів, виступаючих над поверхнею слизової обо-
лонки у вигляді м'яко-еластичних бляшок з нерівною
поверхнею у вигляді борозен і звивин, що нагадує
поверхню мозку. Який діагноз найбільш можливий?
A. *Черевний тиф
B. Дизентерія
C. Сальмонельоз
D. Гострий ентерит
E. Холера
125. Смерть хворого 18 років, настала від розлитого
фібринозно-гнійного перитоніту. На розтині, в нижній
ділянці тонкої кишки виявлена виразка, яка повторю-
вала форму пейерової бляшки, з перфорацією стінки
кишки. Мікро-скопічне дослідження виявило стертість
малюнка лімфоїдної тканини, витіс-нення її
проліферуючими моноцитами, які формують грануль-
оми. Ускладнен-ням якого захворювання є причина
A. *Черевного тифу
B. Дизентерії
C. Холери
D. Бруцельозу
E. Неспецифічного виразкового коліту
126. У чоловіка 42 років, що хворів на важку форму
черевного тифу, розвинулась гостра ниркова
недостатність, від якої він помер. При автопсії нирки
збільшені за розмірами, набряклі, фіброзна капсула
знімається легко; на розрізі кора – блідо-сіра, піраміди
темно-червоні. При гістологічному дослідженні - у
більшості канальців просвіт звужений, епітеліальні
клітини збільшені за розмірами без ядер; клубочки
колабовані; у стромі набряк, невелика лейкоцитарна
інфільтрація, дрібні геморагії. Про яку патологію нирок
йде мова?
A. *Некронефроз
B. Гострий гломерулонефрит
C. Піонефроз
D. Гідронефроз
E. Гострий пієлонефрит
127. Під час автопсії тіла хворого, котрий помер від
тяжкого ексікозу на грунті профузної діареї, виявлені
такі зміни: слизова оболонка прямої та сигмовидної
кишок на всьому протязі вкрита сіро-білими плівчас-
тими нашаруваннями, що міцно з‘єднані з підлеглими
тканинами, між плівками розташовані множинні великі
й поверхневі виразки, вкриті згортками крові.
Мікроскопічно діагностовано фібринозно-виразковий
коліт. Яке захворювання проявляється такими
змінами.
A. *Бактерійна дизентерія
B. Колі-інфекція
C. Стафілококова інфекція
D. Ієрсініоз
E. Сальмонельози
128. При розтині померлої дитини, яка страждала на
діарею, виявлено ексікоз і поширений фібринозний
коліт. В мазку-відбитку слизової оболонки виявлені
грам-негативні палички. Ваш попередній діагноз?
A. *Дизентерія
B. Холера
C. Стафілококова кишкова інфекція
D. Черевний тиф
E. Сальмонельоз
129. У хворого з дизентерією при колоноскопії виявле-
но, що слизова оболонка товстої кишки гіперемована,
набрякла, її поверхня покрита сіро-зеленими плівками.
Назвіть морфологічну форму дизентерійного коліту.
A. *Фібринозний коліт
B. Катаральний коліт
C. Виразковий коліт
D. Гнійний коліт
E. Некротичний коліт
130. У чоловіка 71 років протягом 10 днів
спостерігався пронос з домішками слизу і крові. Хво-
рого було госпіталізовано у тяжкому стані, з вираже-
ною дихальною недостатністю. Помер через 2 дні. При
розтині померлого виявлено: дифтеричний коліт з
множинними виразками неправильної форми різної
глибини в сигмоподібній і прямій кишках; двостороння
зливна бронхопневмонія. При бактеріологічному
дослідженні висіяно шигели. Яке основне захворюван-
ня у хворого?
A. *Дизентерія
B. Черевний тиф
C. Сальмонельоз
D. Неспецифічний виразковий коліт
E. Ієрсиніоз
131. При розтині хворого, померлого через тиждень
від початку профузної діареї, виявлений різко вираже-
ний ексікоз, всі тканини сухі, кров густа. При бактеріо-
логічному дослідженні вмісту тонкої кишки, що нагадує
рисовий відвар, знайдені вібріони. Яке захворювання
привело хворого до смерті?
A. *Холера
B. Дизентерія
C. Черевний тиф
D. Сальмонельоз
E. Харчова токсикоінфекція
132. При розтині, померлого від чуми хворого, на фоні
геморагічного синдрому знайденний геморагічний
некроз шкіри стегна, лімфангіт, паховий геморагічний
лімфаденіт. Назвіть форму чуми.
A. *Шкірно-бубонна
B. Бубонна
C. Первинно-септична
D. Первинно-легенева
E. Геморагічна
133. У дитини 10 р. з’явилися різкий біль при ковтанні,
набряк шиї, температура тіла підвищилась до 39°С,
з’явились яскраво-червонідрібноточкові висипання по
всьому тілу. У зіві і мигдаликах – різке повнокрів’я
(“палаючий зів”), “малиновий язик”. На поверхні
мигдаликів – поодинокі сіруваті вогнища некрозів. Про
яке захворювання може йти мова?
A. *Скарлатина
B. Менінгококовий назофарингіт
C. Дифтерія
D. Грип
E. Кір
134. У померлого внаслідок серцевої недостатності на
шкірі відзначаються сліди висипу у вигляді плям і
крапок. В попериковій ділянці, на проекції остистих
відростків хребців – пролежні. При мікроскопічному
дослідженні ЦНС, шкіри, надниркових залоз в судинах
мікрорциркуляторного русла і дрібних артеріях – дест-
руктивно-проліферативний ендотромбоваскуліт з
наявністю гранульом Попова, в серці – інтерстиційний
міокардит. Який з перелічених діагнозів найбільш
вірогідний?
A. *Висипний тиф
B. Ку-гарячка
C. Черевний тиф
D. Вузликовий періартеріїт
E. ВІЛ-інфекція
135. У хворого з дифтерією на 2-му тижні хвороби
з'явилися постійні болі в ділянці серця, які не зміню-
вали інтенсивності при фізичному навантаженні, зрос-
тала задуха. Смерть наступила від серцевої недостат-
ності. На розтині виявлена значна ділятація камер
серця, при гістологічному дослідженні в міокарді -
значна гіперемія капілярів, жирова дистрофія і міоліз
кардіоміоцитів, лімфогістіоцитарна інфільтрація між-
м'язової строми. Ваш діагноз.
A. *Міокардит
B. Кардіоміопатія
C. Гостра коронарна недостатність
D. Інфаркт міокарду
E. Стенокардія
136. На розтині тіла хлопчика 8 років, що хворів на
дифтерію зіва та мигдаликів і помер на другий тиж-
день від початку захворювання, виявлено зміни в
міокарді у вигляді дрібновогнищевих некрозів міокар-
діоцитів, набряку строми з незначною лімфоцитарною
інфільтрацією. Діагностуйте вид.
A. *Альтеративний
B. Септичний
C. Гранулематозний
D. Інтерстиційний
E. Вогнищевий проміжний ексудативний
137. При мікроскопічному дослідженні міокарду дівчи-
нки, яка померла від дифтерії внаслідок серцевої
недостат-ності знайдені: жирова дистрофія та мно-
жинні осередки некрозу кардіоміоцитів, незначні вог-
нищеві клітинні інфільтрати інтерстицію. Про який
міокардит йде мова?
A. *Альтеративний міокардит
B. Дифузний ексудативний міокардит
C. Осередковий ексудативний міокардит
D. Інтерстиціальний міокардит
E. Гранульоматозний міокардит
138. У хлопчика 7-ти років з’явилися болі в ділянці
пупка, незначне здуття живота, гурчання, нудота.
Протягом тижня закрепи замінювалися проноса-ми
(випорожнення жовтуваті з незначною домішкою сли-
зу). Стілець частий, випорожнення рідкі, із значною
кількістю слизу, який мав зелене забарвлення і пінис-
тий вигляд. Мікроскопі-чне дослідження біопсії різних
відділів кишки показало наявність у слизовій оболонці
12-ти палої кишки серпоподібних трофозотів на повер-
хні мікроворсин епітеліальних клітин та ентероколіт з
помірною лімфогістіоцитарною інфільтрацією слизової
оболонки. Поставте діагноз.
A. *Лямбліоз
B. Кампілобактерний ентероколіт
C. Дизентерію
D. Сальмонельоз
E. Амебіаз
139. Хлопчик 7 років доставлений в лікарню з ознака-
ми асфіксії, спричи-неної стенозом зіву фібринозними
плівками і набряком. Була зроблена трахеотомія. Яке
ускладнення дифтерії розвинулось у дитини?
A. *Справжній круп
B. Несправжній круп
C. Динамічна лімфатична недостатність
D. Токсичний тонзиліт
E. Низхідний круп
140. При огляді зіву у хворого на ангіну визначається
гіперемія слизової оболонки піднебіння, мигдалики
збільшені за розмірами, червоні, на їх поверхні помітні
дрібні біло-жовті осередки. Який клініко-
морфологічний варіант ангіни найбільш імовірний у
даному випадку?
A. *Лакунарна
B. Катаральна
C. Гнійна
D. Фібринозна
E. Некротична
141. Хворому 40 років в клініці інфекційних хвороб
було встановлено діагноз висипного тифу. В разі
летального завершення, який тип запалення буде
виявлено в мозкових оболонках?
A. *Серозний менінгіт
B. Геморагічний менінгіт
C. Гнійний менінгіт
D. Фібринозний менінгіт
E. Серозно-фібринозний менінгіт
142. Чоловікові 37 років, який надійшов в інфекційну
клініку з високою температурою, порушенням серцевої
діяльності, бульбарними розладами, встановлено
діагноз сипного тифу. Яка частина головного мозоку
постраждала?
A. *Довгастий мозок
B. Міст
C. Мозочок
D. Середній мозок
E. Передній мозок
143. При мікроскопічному дослідженні печінки в прото-
ках виявлено велику кількість паразитів, явища запа-
лення – холангіт, холецистит. У паренхімі печінки –
ділянки некрозу, які заміщаються сполучною ткани-
ною. Яке захворювання приводить до такого ураження
печінки?
A. *Опісторхоз
B. Цистециркоз
C. Шистосомоз
D. Ехінококоз
E. Балантидіаз
144. На аутопсії померлої при макроскопічному дослі-
дженні печінки виявлено округле утворення щільної
консистенції розміром 10х8 см, яке на розрізі має__280
пористий вигляд з прошарками сполучної тканини. У
центрі – порожнина розпаду. Для якого захворювання
характерні ці зміни?
A. *Ехінококоз
B. Портальний цироз печінки
C. Біліарний цироз печінки
D. Алкогольний гепатит
E. Вірусний гепатит
145. Дитина віком 8 років захворіла гостро. Клінічно
спостерігалася нудота, блювота, головний біль. Через
дві доби від початку захворювання наступила смерть.
На аутопсії виявлено, що м'які мозкові оболонки різко
повнокровні, просякнуті густим каламутним жовтувато-
зеленуватим ексудатом на базальній поверхні голов-
ного мозку. Тканина мозку набрякла. Мигдалики мо-
зочка збільшені в об'ємі. виражена странгуляційна
борозна. Поставте діагноз?
A. *Менінгококова інфекція
B. Коклюш
C. Скарлатина
D. Дифтерія
E. Кір
146. Хворий 65 років звернувся до лікаря зі скаргами
на часті хворобливі позиви до дефекації (тенезми) з
виділенням слизу з домішкою крові. При
ректороманоскопії виявлене значне звуження просвіту
товстої кишки особливо дистального відділу, слизова
оболонка набрякла, гіперемована, з ділянками некрозу
та крововиливу. При бактеріологічному дослідженні
виділень були висіяні шигели Флекснера. Визначите
захворювання.
A. *Дизентерія
B. Хвороба Крона
C. Паратиф
D. Сибірка
E. Черевний тиф
147. При судово-медичному розтині невідомого
чоловіка, бомжа, що помер від отруєння алкоголем, у
клубової кишці виявлені різко збільшені пфейєрові
бляшки, що виступають над поверхнею слизової обо-
лонки, поверхня бляшок нерівна у вигляді борозен і
звивин, консистенція їх м'яка, на розтині вони сіро-
червоні. Для якого захворювання характерні описанні
зміни?
A. *Черевний тиф
B. Кампілобактерний ентерит
C. Лямбліоз
D. Дизентерія
E. Амебіаз
148. При розтині померлого в кишковому відділенні
інфекційної лікарні виявле-ний фібринозно-гнійний
перитоніт. У стінці клубової кишки виявлені множинні
виразкові дефекти овальної форми, розташованих
вздовж кишки, краї виразок рівні, закруглені; дно утво-
рене м'язовим шаром або серозною оболонкою; у дні
2 виразок виявлені отвори до 0,3 см. у діаметрі. За-
значте стадію черевного тифу.
A. *Стадія чистих виразок
B. Стадія мозкоподібного набухання
C. Стадія утворення „брудних” виразок
D. Стадія загоєння виразок
E. Стадія некрозу
149. Дитина 6 років померла від дихальної
недостатності унаслідок паралічу дихальної мускула-
тури. При гістологічному дослідженні грудного відділу
спинного мозку виявлено повнокрів'я, стертий малю-
нок сірої речовини, крапельні крововиливи і дрібні
западаючі ділянки розм'якшення тканини мозку, запа-
лення з проліферацією нейроглії навкруги загиблих
нейронів. Ваш діагноз:
A. *Поліомієліт
B. Цитомегалія
C. Менінгококковая інфекція
D. Токсоплазмоз
E. Аденовірусная інфекція
150. У дитини з гострим катаральним запаленням
слизових оболонок верхніх дихальних шляхів,
кон'юнктиви і плямисто-папульозним висипом шкірних
покривів, смерть наступила від легеневої
недостатності. При гістологічному дослідженні в леге-
нях явища інтерстиціальної пневмонії з осередковим
серозно-макрофагальним запаленням і безліччю
гігантських клітин в стінах альвеол. Ваш діагноз:
A. *Кір
B. Цитомегалія
C. Грип
D. Аденовірусная інфекція
E. Парагрип
151. При гістологічному дослідженні головного мозку,
померлого від ВІЛ-інфекції хворого в субкотрикальній
білій речовині, середньому мозку і стовбурі головного
мозку виявлені дрібні, периваскулярні некрози, мікро-
гліальні вузлики з багатоядерними гігантськими кліти-
нами, осередковий гліофіброз. Назвіть характер ура-
ження центральної нервової системи.
A. *Підгострий ВІЛ-менінгоенцефаліт
B. Метаболічна енцефалопатія
C. Первинна лімфома ЦНС
D. Цитомегаловірусний енцефаліт
E. Вакуолярна мієлопатія
152. При дослідженні тонкої кишки померлого від
кишкової кровотечі при черевному тифі, в стінці її
дистальної частини вздовж кишки виявлені глибокі
дефекти з рівними краями, дно утворює м'язова обо-
лонка, деякі з дефектів ще заповнені зеленуватими
некротичними масами. Наслідком якої дії збудника
було утворення виразок в кишці?
A. *Цитолітична дія
B. Інтеграція з геномом клітини
C. Вазопаралітична дія
D. Пірогенна дія
E. Гігантоклітинна трансформація
Професійні хвороби
1. Мікроскопічно у видаленому сегменті легені шахта-
ря знайдені багаточисельні, округлі вузлики, побудо-
вані з концентричних гіалінізованих пучків сполучної
тканини. Більша частина їх розташована периваску-
лярно та перибронхіально. Найбільш вірогідний
діагноз:
A. *силікоз
B. туберкульоз
C. бронхіт
D. фіброзуючий альвеоліт
E. рак легень
2. При розтині тіла шахтаря та гістологічному
дослідженні у легенях було знайдено численні тонкі
тяжі сполучної тканини з осередками склерозу навколо
бронхів та судин легень; розростання сполучної тка-
нини у альвеолярних перегородках з розвитком
бронхіоліту та бронхоектазів. У біфуркаційних
лімфовузлах – поодинокі лімфовузли із склерозом їх
тканини та великою кількістю частинок пилу та
коніофагів. Яка форма силікозу має місце?
A. *Дифузно-склеротична
B. Вузликова
C. Змішана
D. Силікотична кавернозна
E. Силікотуберкульоз
3. На розтині хворого, який багато років працював на
шахті і помер від хронічної легенево-серцевої
недостатності, виявлено, що легені малоповітряні,
значно ущільнені, склерозовані, верхівки
емфізематозно змінені, поверхня сіро-чорного кольо-
ру, на розрізі тканина легенів аспідно-чорного кольору.
Від якої хвороби настала смерть?
A. *Антракоз
B. Силікоз
C. Талькоз
D. Асбесто з
E. Алюміноз
4. При розтині чоловіка, який служив на підводному
атомному човні виявили наступні патології: спусто-
шення в кістковому мозку (панмієлофтиз), анемію,
лейкопенію, тромбоцитопенію, розпад лімфоцитів у
лімфатичних вузлах, селезінці, лімфатичному апараті
шлунково-кишкового тракту, крововиливи в наднирни-
ки. Яка хвороба розвинулась у даному випадку?
A. *Гостра променева хвороба
B. Кесонна хвороба
C. Гострий лейкоз
D. Гостра анемія
E. Вібраційна хвороба
5. На розтині чоловіка, що багато років працював на
підприємстві з високим рівнем вільного двоокису
кремнію у повітрі, знайдені збільшені та ущільнені в
об(ємі легені зі значною кількістю міліарних і більш
великих осередків склерозу округлої та овальної фор-
ми сірого або сіро-чорного кольору. Який з
перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Вузловата форма силікозу
B. Дифузно-склеротична форма силікозу
C. Антракосилікоз
D. Силікоантракоз
E. Азбестоз
6. У померлого, що понад 20 років працював на шахті
зі здобуття кам'яного вугілля, при розтині знайдені
ущільнені легені сіро-чорного кольору зі значними
ділянками новоутвореної сполучної тканини. та
наявністю великої кількості макрофагів з пігментом
чорного кольору у цитоплазмі. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Антракоз
B. Антракосилікоз
C. Силікоантракоз
D. Талькоз
E. Сидероз
7. На розтині чоловіка, що багато років працював на
підприємстві з високим рівнем вільного двоокису
кремнію у повітрі, знайдені збільшені та ущільнені в
об'ємі легені зі значною кількістю міліарних і більш
великих осередків склерозу округлої та овальної фор-
ми сірого або сіро-чорного кольору. Який з переліче-
них діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Вузлувата форма силікозу
B. Дифузно-склеротична форма силікозу
C. Антракосилікоз
D. Силікоантракоз
E. Азбестоз
Хвороби кістково-м’язовової системи
1. У хворого при рентгенологічному обстеженні в
плоских кістках виявлені множинні вогнища остеопо-
розу і остеолізісу. У трепанобіоптаті виявлено високий
зміст пухлинних плазматичних клітин. Ваш діагноз.
A. *Мієломна хвороба
B. Гострий моноцитарний лейкоз
C. Хронічний мієлолейкоз
D. Лімфогрануломатоз
E. Гістіоцитоз
2. При дослідженні стегнової кістки виявлено хронічне
гнійне запалення компактної речовини та кісткового
мозку, утворення секвестрів. При якому захворюванні
розвиваються такі зміни?
A. *Остеомієліт
B. Ретикулосаркома
C. Мієломна хвороба
D. Остеобластокластома
E. Периостит
3. У чоловіка 72 років, на секції виявлено збільшення
та деформація правого колінного суглобу. При
гістологічному дослідженні тканин суглобу та приля-
гаючих ділянок знайдено: масивні вогнища казеозного
некрозу, які оточені валоми епітеліоїдних, лимфоідних
клітин з наявністю гігантських макрофагів.
Діагностуйте захворювання.
A. *Туберкульозний артрит
B. Сифілітичний артрит
C. Ревматоїдний артрит
D. Гонорейний артрит
E. Деформуючий остеоартроз
4. У хворої дівчинки 12 років мають місце птоз, швидка
стомлюваність мовних м’язів і м’язів стегна. Біопсія
останніх виявила ділянки дистрофії, атрофії та некро-
зу поперечно-смугастої мускулатури з осередковим
накопиченням лімфоцитів. В тимусі знайдено тимому.
Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Міастенія.
B. Міозит.
C. Прогресуюча м’язова дистрофія.
D. Боковий аміотрофічний склероз.
E. Дерматоміозит
5. У померлого від інтоксикації чоловіка під час розти-
ну виявлено збільшення стегна в об?ємі, на поверхні
шкіри - свищі з виділенням з них в'язкої жовто-зеленої
рідини; стегнова кістка потовщена та деформована,
має місце утворення секвестрів; при мікроскопічному
дослідженні секвестральні порожнини оточені
грануляційною та сполучною тканиною з наявністю
нейтрофілів, кістково-мозкові канали облітеровані,
компактна пластинка потовщена. Який з перелічених
діагнозів найбільш вірогідний?
A. *Хронічний гнійний остеомієліт
B. Гострий гематогенний остеомієліт
C. Туберкульозний остеомієліт
D. Паратиреоїдна остеодистрофія
E. Остеопетроз
6. На розтині померлого від сепсису в стегновій кістці
нижньої кінцівки виявлено флегмонозне запалення,__ 281
що охоплює кістковий мозок, гаверсові канали та
періост, під періостом – множинні абсцеси, в
навколишніх м'яких тканинах стегна – також флегмо-
нозне запалення. Вкажіть, який патологічний процес
має місце?
A. *Гострий гематогенний остеомієліт
B. Остеопороз
C. Хронічний гематогенний остеомієліт
D. Остеопетроз
7. При розтині чоловіка 60 р. виявлено потовщення
кісток склепіння черепа, тіл хребців, множинні
спіралеподібні викривлення кісток передпліч, гомілок.
Мікроскопічно тканина уражених кісток мозаїчна:
представлена фрагментами лакунарного розсмокту-
вання та новоутворення кісткової тканини, з’єднаними
базофільними лініями „склеювання”. Діагноз?
A * Хвороба Педжета
B Саркома Юінга
C Мієломна хвороба
D Фіброзна дисплазія
E Хронічний остеомієліт
8. Хвора 50-ти років, за короткий період часу (6 міс.)
тричі лікувалась з приводу переломів отриманих побу-
тово. При мікроскопічному дослідженні кісткової тка-
нини – осередки лакунарного розсмоктування,
гігантоклітинні гранульоми в пухлино подібних утво-
рах, кісти, кісткова тканина заміщується фіброзною
сполучною. Лабораторно – гіперкальційемія. Ваш
діагноз?
A *Паратиреоїдна остеодистрофія
B Мієломна хвороба
C Остеомієліт
D Остеопетроз
E Хвороба Педжета
9. При патологоанатомічному розтині тіла жінки 45
років в хребті, кістках черепа та ребрах знайдені де-
фекти кісткової тканини, по краях яких багато пухлин-
них вузлів. Проведена мікроскопія пухлинних утворень
в кістковому мозку та плоских
кістках виявила проліферацію в основному клітин
плазмоцитарного ряду. Діагноз?
A *Мієломна хвороба
B Метастаз раку легень в кістки
C Остеосаркома
D Остеомієліт
E Саркома Юінга
10. У хворого 60 років з спонтанним переломом ребра
рентгенологічно відмічені вогнища множинного
двобічного остеопорозу ребер. В біоптаті із зони пере-
лому виявлено однорідну проліферацію клітин
лімфоцитарно-плазмоцитарного типу з
ознаками клітинного атипізму. Назвіть захворювання:
A *Мієломна хвороба
B Остеосаркома
C Туберкульозний остеомієліт
D Гострий остеомієліт
E Метастаз раку легень
Авітамінози
1. У дитини 3 років з диспепсією аліментарного харак-
теру протягом 60 днів в перебігу захворювання відмі-
чали прогресуючу кровоточивість ясен, наявність
петехіальних крововиливів в шкірі та слизовій оболон-
ці ротової порожнини, наявність перидентальної інфе-
кції.. Вказані зміни характерні для:
A. *Авітамінозу С
B. Авітамінозу Д
C. Авітамінозу В1
D. Авітамінозу В6
E. Авітамінозу А
2. У працівників хімічного підприємства часто
спостерігаються гепатити і гепатози, де провідним
механізмом ушкодження клітин печінки є активація
перекисного окислення ліпідів. Вживання якого
вітаміну можна рекомендувати з метою захисту?
A * Вітаміну Е
B Вітаміну С
C Вітаміну Д
D Вітаміну К
E Вітаміну В1
3. У хворого після тривалого курсу протитуберкульоз-
ного лікування, яке включало ізоніазид, виникла
анемія, стійка до препаратів заліза. Провідною ланкою
її патогенезу вважається дефіцит
A * Вітиміну В6
B Вітиміну К
C Вітиміну В12
D Вітиміну С
E Вітиміну РР
Хвороби зубощелепної системи та орга-
нів ротової порожнини
1. При огляді порожнини рота на слизовій оболонці
щоки визначається щільна пляма білуватого кольору
діаметром біля 1 см, яка трохи підвищується над
рівнем слизової оболонки. Як називається цей
патологічний процес?
A. *Лейкоплакія.
B. Еритроплакія
C. Карніфікація
D. Організація
E. Мукоїдне набухання
2. На вентральній поверхні язика у чоловіка з проте-
зом на нижній щелепі виявлена щільна сіра бляшка
неправильної форми з нерівною поверхнею з чіткими
межами. При гістологічному дослідженні утворення
відмічається збережена структура багатошарового
плоского епітелію, потовщення його за рахунок шипу-
ватого та базального шарів, гіперкератозу, акантозу;
лімфомакрофагальна інфільтрація підлеглої сполучної
тканини. Встановити діагноз.
A. *Лейкоплакія
B. Еритроплакія
C. Папілома
D. Рак на місці
E. Кондилома
3. У хворого спостерiгається хронiчний гiпертрофiчний
гiнгiвiт, утворення зубо-ясенної кишенi, заповненої
гнiйним ексудатом. При рентгенологiчному
дослiдженнi виявлено резорбцiю кiсткової тканини
стiнок лунок. Яке захворювання має мiсце?
A. * Пародонтит
B. Гострий гнiйний перiодонтит
C. Хронiчний перiодонтит
D. Фiброзна дисплазiя
E. Періостит
4. Хвора 46 рокiв доставлена в клiнiку iз спонтанним
переломом нижньої щелепи в дiлянцi кута. В мiсцi
перелому кiстка замiщена щiльнуватою бiлiсуватого
кольору тканиною з бурими включеннями. При
патогiстологiчному дослiдженнi виявлено острiвцi
округлої форми, обмеженi цилiндричним i кубiчним
епiтелiєм. В центрi - полiгональнi, зiрчастi, овальнi
клiтини, якi утворюють сiтку. Як називаться виявлена
пухлина?
A. * Амелобластома
B. Аденоматоїдна пухлина
C. Одонтогенна карцинома
D. Комплексна одонтома
E. Одонтоамелобластома
5. У хворого в дiлянцi нижнього латерального рiзця
справа виявлено вогнищеве розростання м'яких тка-
нин, яке виступає над рiвнем ясен, дiаметром 6 мм на
широкiй нiжцi. Мiкроскопiчно: поверня вкрита багато-
шаровим плоским епiтелiєм, подекуди звиразкова-
ним.Спостерiгаються хаотично розташованi пучки
зрiлої сполучної тканини, невелика кiлькiсть кровонос-
них i лiмфатичних судин, периваскулярнi плазмоци-
тарно-лiмфоцитарнi iнфiльтрати. Hа окремих дiлянках
- невеликi дiлянки остеоїдної речовини, оточенi остео-
бластами. Як називається виявлене утворення?
A. * Фiброзний епулiс
B. Папiлома
C. Ангiоматозний епулiс
D. Фiброма
E. Плоскоклiтинний рак
6. У жiнки 38 рокiв в товщi привушної залози виявлено
пухлину, яка складається з окремих вузликiв,
роздiлених прошарками сполучної·тканини. Па-
тогiстологiчно виявляються клiтини епiдермоїдного
типу, якi утворюють солiднi структури. Слизоутворюючi
клiтини формують тяжi, що вистилають порожнини,
заповненi слизом. Третiм елементом пухлини є дрiбнi
клiтини з гiперхромним ядром. Про яку пухлину слiд
думати?
A. * Мукоепiдермоїдна пухлина
B. Ациноклiтинна пухлина
C. Папiлярна цистаденома
D. Аденолiмфома
E. Аденокістозна карцинома
7. У хворого ознаки пульпіту. При огляді виявляється,
що порожнина зуба і каріозна порожнина, яка
сполучається з нею, виповнені грануляційною ткани-
ною, ярко-рожевого кольору, яка кровоточить. Визнач-
те вид пульпіту по характеру запалення.
A. *гранулюючий
B. гангренозній
C. серозний
D. гнійний
E. фіброзний
8. При профілактичному огляді робітників, пов’язаних з
виробництвом каменевугільних смол, у деяких вини-
кали у ротовій порожнині ділянки стовщення і
ороговіння слизової оболонки, переважно щік,
білястого кольору, з шорсткою поверхнею, не
хворобливі. Про яку патологію йде мова?
A. *лейкоплакія
B. папіломатоз
C. глосит
D. стоматит
9. У хворого в обох щелепах рентгенологічно виявле-
но числені дефекти у вигляді гладкостінних округлих
отворів. При гістологічному дослідженні – явища
остеолізису і остеопорозу при явищах слабкого
кісткоутворення. В сечі хворого знайдено білок Бенс-
Джонса. Назвіть захворювання.
A. * Мієломна хвороба
B. Хронічний мієлолейкоз
C. Хронічний еритромієлоз
D. Гострий мієлолейкоз
E. Гострий недиференційований лейкоз
10. При огляді ротової порожнини чоловіка 50 років,
який тривалий час палить цигарки на слизовій
оболонці язика виявлено неправильної форми бляшку
ілого кольору. Гістологічно виялено потовщення бага-
тошарового плоского епітелію, паракератоз,
гіперкератоз та акантоз. Вкажіть вид патологічного
процесу.
A *Лейкоплакія
B Хронічний стоматит
C Гіпертрофічний глосит
D Авітаміноз А
E Кератоакантома
Хвороби ЦНС
1. Літня людина перенесла інфаркт правої півкулі
головного мозку. Через рік, враховуючі відсутність
рухомості в лівих кінцівках, проведена комп’ютерна
томографія мозку, при якій в правій півкулі знайдена
порожнина з гладкими стінками, заповнена ліквором.
Який патологічний процес знайдено в головному
A. *Постінфарктна кіста
B. Гідроцефалія
C. Сіре пом’якшення мозку
D. Інфаркт мозку
E. Гематома
2. На розтині померлого 54 років виявлена обтурація
просвіту середньої мозкової артерії тромбом. У
тім`яно-скроневій області лівої півкулі головного мозку
-- вогнище кашеподібної консистенції сірого кольору.
Найвірогідніше це:
A. *інфаркт
B. казеозний некроз
C. фібріноїдний некроз
D. секвестр
E. гангрена
3. При розтині померлого хворого на атеросклероз в
головному мозку виявлено тромбоз гілки внутрішньої
сонної артерії та сірого кольору вогнище вологого
роз'якшення тканини. Який патологічний процес вияв-
лен в головному мозку?
A. *Ішемічний інфаркт
B. Геморагічна інфільтрація
C. Гематома
D. Енцефаліт
E. Пухлина мозку
4. У хворого похилого віку виникло гостре порушення
мозкового кровообігу з коматозним станом і смертель-
ним наслідком. При розтині в правій півкулі головного
мозку виявлена велика порожнина, заповнена кров'ю.
Який патологічний процес виявлено в головному
мозку?
A. *Гематома
B. Геморагічна інфільтрація
C. Інфаркт мозку
D. Діапедезний крововилив
E. Пухлина мозку
5. Хворий доставлений у лікарню в стані глибокої
церебральної коми. Відомо, що за життя у нього мали__282
місце періодичні приступи лихоманки. На секції вияв-
лено забарвлення у сіро-аспідний колір головного
мозку, лімфатичних вузлів, збільшених печінки і
селезінки. Гістологічно в зазначених органах мав місце
гемомеланоз і гемосидероз. Який з діагнозів найбільш
вірогідний?
A. *Малярії
B. Гемолітичної анемії
C. Адисонової хвороби
D. Септицемії
E. Чорної віспи
6. На розтині хворого, що помер з явищами набряку
головного мозку з дислокацією стовбура, виявлені
зміни м'якої мозкової оболонки: тьмяна, сірувато-
зеленого кольору, потовщена. Який патологічний
процес мав місце в м'якій мозковій оболонці?
A. *Дифузний гнійний лептоменінгіт
B. Менінгококовий лептоменінгіт
C. Туберкульозний лептоменінгіт
D. Злоякісна арахноїдендоліома
E. Гідроцефалія
7. При розтині померлого, що страждав на гіпертонічну
хворобу, у речовині головного мозку виявлена порож-
нина, стінки якої мають іржавий кольор. Що передува-
ло виникненню данних змін?
A. *Гематома
B. Діапедезні крововиливи
C. Ішемічний інфаркт
D. Плазморагії
E. Абсцес
8. У хворого 58 р. при розтині в правій скроневій частці
головного мозку знайдено великий осередок
розм’якшеної сірої речовини кашицеподібної консис-
тенції, блідо-сірого кольору. В артеріях основи мозку
чисельні білувато-жовті потовщення інтими, які різко
звужують просвіт. Ваш діагноз?
A. * Ішемічний інсульт
B. Абсцесс мозку
C. Крововилив
D. Геморагічний інфаркт
E. Набряк мозку
9. На розтині померлого в підкоркових ядрах правої
півкулі головного мозку визначається порожнина
неправильної форми 5 х 3,5 см, заповнена червоними
згортками крові і розмякшеною тканиною мозку.
Назвіть патологію, яка розвинулась у померлого?
A. *Гематома.
B. Геморагічне просякнення.
C. Ішемічний інфаркт.
D. Кіста.
E. Абсцес.
10. На розтині чоловіка, який тривалий час хворів на
пресенільне недоумство виявлено: у головному мозку
атрофія кори головного мозку, стоншення переважно
лобних, скроневих та потиличних часток.
Мікроскопічно: в корі атрофованих часток мозку зна-
ходять старечі бляшки, пошкоджені нейрони, тільця
Хірано. Який діагноз найбільш вірогідний?
A *Хвороба Альцгеймера
B Хвороба Крейтцфельда-Якоба
C Розсіяний склероз
D Хвороба Паркінсона
E Синдром Герстмана-Страусслера-Шейннера
11. При гепатоцеребральній дистрофії виникає
надмірне накопичення токсичних доз міді в
підкоркових ядрах. Ураженням яких структур головно-
го мозку буде обумовлена клініка.
A *Огорожі
B Внутрішньої капсули
C Пташиної шпори
D Цибулини потиличного рогу
E Кінцевої стрічки
12. У чоловіка віком 30 років після струсу головного
мозку виникла рвота. Який патогенетичний варіант
рвоти спостерігається у цьому випадку?
A *Центральна, під впливом механічної травми.
B Центральна, під впливом активації рецепторів
лабіринту.
C Вісцеральна, під впливом підразнення печінки і
нирок.
D Гематогенно-токсична, під впливом токсинів із
крові.
E Рефлекторна, під впливом підразнення блукаючого
нерва шлунку.
13. У хворого, що перебуває в стані коми, розвинувся
набряк головного мозку з прогресуючими розладами
серцевої і дихальної функцій. Ураження якого відділу
головного мозку призвело до життєво небезпечних
процесів?
A * Довгастий мозок
B Мозочок
C Середній мозок
D Проміжний мозок
E Кора головного мозку
14. Хвора звернувся до невропатолога із скаргами на
порушення ходи, рівноваги тіла, тремор тулуба і
кінцівок, дискоординацію рухів, зміну почерку. У
патогенезі наявних неврологічних розладів
найімовірніше має значення порушення функції:
A * Мозочка
B Стовбура головного мозку
C Екстрапірамідної системи
D Кори головного мозку
E Лімбічної системи
15. У хворого 80 років виражені інтелектуальні розла-
ди, емоційна лабільність, осередкова неврологічна
симптоматика відсутня, мовні розлади відсутні. Який
попередній діагноз найбільше вірогідний?
A. *Хвороба Альцгеймера
B. Хвороба Піка
C. Хвороба Шарко
D. Розсіяний склероз
E. Кліщовий енцефаліт
16. На аутопсії померлого 65 років виявлена атрофія
тканини головного мозку – стоншування кори
переважає в лобових, скроневих і потиличних частках,
гідроцефалія. При мікроскопічному дослідженні в корі
атрофічних часток мозку, гіпокампі знайдені старечі
бляшки, нейрофібрилярні сплетення (клубки), пош-
кодження нейронів, тільця Хірано. Поставте діагноз:
A. *Хвороба Альцгеймера
B. Гангліоневрома
C. Боковий аміотрофічний склероз
D. Розсіяний склероз
E. Енцефаліт
17. Під час секції тіла жінки 74 років, встановлено що
смерть спричинена масивною гнійною
бронхопневмонією. У головному та спинному мозку
були знайдені численні бляшки сірого кольору
діаметром до 15 мм. При мікроскопічному дослідженні
спинного та головного мозку знайдено: множинні
перивенулярні ділянки демієлінізації з наявністю
лімфо-плазмоцитарних інфільтратів, множинні вогни-
ща гліозу. Діагностуйте основне захворювання.
A. *Розсіяний склероз
B. Хвороба Піка
C. Боковий аміотрофічний склероз
D. Хвороба Паркінсона
E. Хвороба Альцгеймера
18. При мікроскопічному дослідженні кори головного
мозку чоловіка 75 років, який страждав на хворобу
Альцгеймера і помер від бронхопневмонії виявлено
старечі бляшки, нейрофібрилярні сплетіння, пошко-
джені нейрони. Які утвори характеризують патологію
цитоскелету проксимальних дендритів при хворобі
Альцгеймера ?
A.*Тільця Хірано
B. Тільця Руселя
C. Тільця Каунсільмена
D. Тільця Малорі
E. Тільця Бабеша-Негрі__

Приложенные файлы

  • docx 19021791
    Размер файла: 274 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий