test1

1
Якая буйная геатэктанічная структура Усходне-Ерапейскай платформы займае максімальную плошчу на тэрыторыі Беларусі?
Балтыйскі шчыт
Валына-Азоская пліта
Руская пліта
Украінскі шчыт

2
Якія па зросту магматычныя і метамарфічныя пароды ваходзяць у склад крышталічнага фундаменту?
верхняга архею
верхняга палеазою
верхняга пратэразою
кайназою
мезазою
ніжняга архею
ніжняга палеазою
ніжняга пратэразою

3
У межах якой структуры пароды крышталічнага фундаменту выходзяць на дзённую паверхню?
Беларуская антэкліза
Аршанская падзіна
Брагінска-Лоеская седлавіна
Варонежская антэкліза
Бабанянскі пахаваны выступ
Лукаска-Ратнаскі горст
Украінскі шчыт


4
Якія тэктанічныя структуры I парадку, з пералічаных, адносяцца да дадатных?
Беларуская антэкліза
Аршанская падзіна
Варонежская антэкліза
Жлобінская седлавіна
Латвійская седлавіна
Палеская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Украінскі шчыт

5
Якія тэктанічныя структуры I парадку, з пералічаных, адносяцца да адмоных?
Брагінска-Лоеская седлавіна
Беларуская антэкліза
Аршанская падзіна
Варонежская антекліза
Латвійская седлавіна
Падляска-Брэсцкая падзіна
Палеская седлавіна
Прыпяцкі прагін

6
Якія тэктанічныя структуры I парадку, з пералічаных, адносяцца да пераходных?
Беларуская антэкліза
Брагінска-Лоеская седлавіна
Аршанская падзіна
Жлобінская седлавіна
Латвійская седлавіна
Палеская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Украінскі шчыт

7
Якая дадатная тэктанічная структура займае найбольшую плошчу межах Беларусі?
Беларуская антэкліза
Варонежская антэкліза
Украінскі шчыт
Аршанская падзіна
Латвійская седлавіна
Прыпяцкі прагін8
Якія структуры II парадку, з пералічаных, адносяцца да Беларускай антэклізы?
Бабруйскі пахаваны выступ
Вілейскі пахаваны выступ
Валожынскі грабен
Грамяцкі пахаваны выступ
Івацэвіцкі пахаваны выступ
Лукаска-Ратнаскі горст
Мазурскі пахаваны выступ
Цэнтральна-Беларускі масі

9
Якой максімальнай адзнакі над узронем мора дасягае паверхня фундаменту межах Бабанянскага пахаванага выступу?
– 506 м
– 345 м
– 112 м
+ 16 м
+103 м
+ 236 м
+ 345 м


10
Якія структуры II парадку, з пералічаных, адносяцца да Варонежскай антэклізы?
Бабруйскі пахаваны выступ
Брагінска-Лоеская седлавіна
Вілейскі пахаваны выступ
Грамяцкі пахаваны выступ
Клінцоскі грабен
Лукаска-Ратнаскі горст
Суражскі пахаваны выступ
Магілёская мульда

11
Каля якога населеннага пункта пароды крышталічнага фундаменту выходзяць на дзённую паверхню?
Бабруйск
Глушкавічы
Жыткавічы
Віцебск
Навасёлкі
Старобін12
Якія структуры II парадку, з пералічаных, адносяцца да Аршанскай упадзіны?
Бабруйскі пахаваны выступ
Брагінска-Лоеская седлавіна
Віцебская мульда
Грамяцкі пахаваны выступ
Клінцоскі грабен
Магілёская мульда
Цэнтральна-Аршанскі горст
Чэрвеньская структурная затока

13
Якой максімальнай адзнакі дасягае магутнасць асадкавага чахла межах Аршанскай упадзіны?
100 м
440 м
1060 м
1800 м
2200 м
6000 м14
У які час у асноным сфарміравалася Аршанская падзіна?
верхні пратэразой (рыфей-венд)
ніжні палеазой (кембрый-сілур)
верхні палеазой (дэвон-пермскі)
мезазой
палеаген-неаген
15
У які час у асноным сфарміравалася Падляска-Брэсцкая падзіна?
верхні пратэразой (рыфей-венд)
ніжні палеазой (кембрый-сілур)
верхні палеазой (дэвон-пермскі)
мезазой
палеаген-неаген
16
Якой максімальнай адзнакі дасягае магутнасць асадкавага чахла межах Падляска-Брэсцкай упадзіны?
100 м
440 м
1060 м
1400 м
1900 м
2200 м17
Якая частка Падляска-Брэсцкай упадзіны мае большую глыбіню залягання фундаменту?
паночная
паднёвая
заходняя
усходняя
цэнтральная
18
Якая тэктанічная структура межах Беларусі займае паночную частку Валына-Азоскай пліты?
Валожынскі грабен
Брагінска-Лоеская седлавіна
Мікашэвіцка-Жыткавіцкі выступ
Лукаска-Ратнаскі горст
Клінцоскі грабен
Суражскі пахаваны выступ
Цэнтральна-Аршанскі горст
Чэрвеньская структурная затока

19
Якой максімальнай адзнакі дасягае магутнасць асадкавага чахла межах Прыпяцкага прагіну?
100 м
440 м
1060 м
1800 м
2200 м
3600 м
4800 м
6000 м

20
У якім накірунку выцягнуты структуры Прыпяцкага прагіну?
з поначы – на подзень
з захаду – на сход
з паночнага-захаду – на паднёвы сход
з паднёвага-захаду – на паночны-усход

21
У які час у асноным сфарміравася Прыпяцкі прагін?
верхні пратэразой (рыфей-венд)
ніжні палеазой (кембрый-сілур)
верхні палеазой (дэвон-пермскі)
мезазой
палеаген-неаген
22
Якая тэктанічная структура Беларусі характарызуецца максімальнай глыбінёй залягання крышталічнага фундаменту?
Брагінска-Лоеская седлавіна
Беларуская антэкліза
Аршанская падзіна
Жлобінская седлавіна
Падляска-Брэсцкая падзіна
Палеская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Украінскі шчыт

23
Якая тэктанічная структура Беларусі характарызуецца найбольш складанай будовай, вялікай колькасцю горста, грабена, пахаваных выступа, лакальных структур?
Брагінска-Лоеская седлавіна
Беларуская антэкліза
Аршанская падзіна
Жлобінская седлавіна
Падляска-Брэсцкая падзіна
Палеская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Украінскі шчыт

24
Якія геаструктуры II парадку адносяцца да паночнай структурнай зоны Прыпяцкага прагіну?
Бярэзінская ступень
Выступовіцкая ступень
Ельскі грабен
Капаткевіцка-Вялікаборская ступень
Маладушынска-Чырвонаслабадская ступень
Петрыкаскі пахаваны выступ
Рэчыцка-Шацілкаская ступень
Шастовіцкая ступень

25
Якія геаструктуры II парадку адносяцца да цэнтральнай структурнай зоны Прыпяцкага прагіну?
Бярэзінская ступень
Выступовіцкая ступень
Ельскі грабен
Капаткевіцка-Вялікаборская ступень
Мазырская ступень
Петрыкаскі пахаваны выступ
Хобнінска-Хойнікскі пахаваны выступ
Шастовіцкая ступень

26
Якія геаструктуры II парадку адносяцца да паднёвай структурнай зоны Прыпяцкага прагіну?
Бярэзінская ступень
Выступовіцкая ступень
Ельскі грабен
Капаткевіцка-Вялікаборская ступень
Маладушынска-Чырвонаслабадская ступень
Наралянскі горст
Рэчыцка-Шацілкаская ступень
Шастовіцкая ступень

27
Якія адмоныя тэктанічныя структуры аддзяляе Брагінска-Лоеская седлавіна?
Падляска-Брэсцкую падзіну і Прыпяцкі прагін
Прыпяцкі прагін і Аршанскую падзіну
Прыпяцкі прагін і Дняпроска-Данецкі прагін
Падляска-Брэсцкую падзіну і Аршанскую падзіну

28
Якія дадатныя тэктанічныя структуры аддзяляе Жлобінская седлавіна?
Беларускую антэклізу і Варонежскую антэклізу
Беларускую антэклізу і Украінскі шчыт
Беларускую антэклізу і Прыпяцкі прагін
Украінскі шчыт і Варонежскую антэклізу
Варонежскую антэклізу і Палескую седлавіну
29
Якія адмоныя тэктанічныя структуры аддзяляе Палеская седлавіна?
Падляска-Брэсцкую падзіну і Прыпяцкі прагін
Прыпяцкі прагін і Аршанскую падзіну
Прыпяцкі прагін і Дняпроска-Данецкі прагін
Падляска-Брэсцкую падзіну і Аршанскую падзіну

30
Часткай якой седлавіны з’яляецца Мікашэвіцка-Жыткавіцкі выступ?
Латвійскай
Палескай
Жлобінскай
Брагінска-Лоескай

31
Якія 2 галоныя геаструктурныя вобласці фундаменту займаюць максімальную плошчу Беларусі?
Мазавецка-Літоская структурная зона
Беларуска-Прыбалтыйскі гранулітавы пояс
Цэнтральна-Беларуская структурная зона
Мінскі гранулітавы блок
Віцебскі гранулітавы масі
Осніцка-Мікашэвіцкі вулканаплутанічны пояс
Брагінскі гранулітавы масі


32
Якія стратыграфічныя падраздзяленні (серыі, тошчы) крышталічнага фундаменту Беларусі адносяцца да ніжняга архею?
Акалоская серыя
Жыткавіцкая серыя
Кулажынская серыя
Азёрская тошча
Прытокская тошча
Рудзьмянская тошча
Юравіцкая тошча
Шчучынская серыя

33
Якія стратыграфічныя падраздзяленні (серыі, тошчы) крышталічнага фундаменту Беларусі адносяцца да верхняга архею і ніжняга пратэразою?
Акалоская серыя
Жыткавіцкая серыя
Кулажынская серыя
Азёрская тошча
Прытокская тошча
Рудзьмянская тошча
Юравіцкая тошча
Шчучынская серыя

34
Якія стратыграфічныя падраздзяленні (серыі, тошчы) крышталічнага фундаменту Беларусі адносяцца да ніжняга пратэразою?
Аколаская серыя
Жыткавіцкая серыя
Кулажынская серыя
Азёрская тошча
Прытокская тошча
Рудзьмянская тошча
Юравіцкая тошча
Шчучынская серыя

35
Расстаце храналагічным парадку тыпы платформавага чахла, якія выдзяляюцца Беларусі? а) катаплатформавы, б) квазіплатформавы, в) ортаплатформавы
а-б-в
б-а-в
б-в-а
а-в-б
в-а-б
в-б-а36
Якую плошчу на тэрыторыі Беларусі займаюць верхнепратэразойскія адклады?
21-30%
31-40%
41-50%
51-60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%

37
Якой максімальнай магутнасці дасягаюць верхнепратэразойскія адклады, якія фарміруюць асадачны чахол?
100-400 м
401-700 м
701-1000 м
1001-1300 м
1301-1600 м
38
Адклады якіх перыяда верхняга пратэразоя сустракаюцца Беларусі?
ардовік
венд
дэвон
кембрый
палеаген
рыфей
сілур
юра

39
Адклады якіх серый адносяцца да ніжнерыфейскіх?
Бабруйская
Беларуская
Валдайская
Валынская
Вільчанская
Шэравіцкая40
Адклады якіх серый адносяцца да сярэдне- і верхнерыфейскіх?
Бабруйская
Беларуская
Валдайская
Валынская
Вільчанская
Шэравіцкая41
Адклады якіх серый адносяцца да вендскіх?
Бабруйская
Беларуская
Валдайская
Валынская
Вільчанская
Шэравіцкая42
На якой плошчы Беларусі прадсталены адклады вендскага комплексу?
15-25%
26-35%
36-45%
46-55%
56-65%
66-75%
76-85%
86-95%

43
Расстаце серыі вендскага комплексу храналагічнай паслядонасці. (а) валдайская, б) валынская, в) вільчанская):
а-б-в
а-в-б
б-а-в
б-в-а
в-а-б
в-б-а44
З якой серыяй вендскага комплексу звязана тварэнне вулканагенных адклада?
валдайская
валынская
вільчанская


45
Адклады якой серыі вендскага комплексу атрымалі найбольшае распасюджанне па плошчы?
валдайская
валынская
вільчанская


46
Адклады якой серыі вендскага комплексу сустракаюцца толькі цэнтральных і сходніх раёнах Беларусі і дасягаюць 480 м?
валдайская
валынская
вільчанская


47
Адклады якой серыі вендскага комплексу прадсталены пераважна тэрыгеннымі тварэннямі і сустракаюцца толькі на поначы Беларусі?
валдайская
валынская
вільчанская


48
У якіх рэгіёнах Беларусі сустракаюцца кембрыйскія адклады?
заходні
паднёва-заходні
паночна-заходні
паночны
цэнтральны
паднёвы
усходні
паднёва-усходні

49
Якой максімальнай магутнасці дасягаюць адклады кембрыйскай сістэмы?
80 м
130 м
200 м
310 м
430 м
520 м50
У межах якіх тэктанічных структур назіраліся марскія трансгрэсіі кембрыі?
Беларуская антэкліза
Аршанская падзіна
Варонежская антэкліза
Падляска-Брэсцкая падзіна
Прыпяцкі прагін
Латвійская седлавіна
Палеская седлавіна
Лукаска-Ратнаскі горст

51
У межах якіх тэктанічных структур распасюджаны адклады ардовікскай сістэмы?
Беларуская антэкліза
Аршанская падзіна
Варонежская антэкліза
Падляска-Брэсцкая падзіна
Прыпяцкі прагін
Латвійская седлавіна
Палеская седлавіна
Лукаска-Ратнаскі горст

52
Якой максімальнай магутнасці дасягаюць адклады ардовікскай сістэмы?
70 м
110 м
150 м
240 м
300 м
490 м53
З якога перыяду складзе платформавага чахла пачалі сустракацца карбанатныя адклады?
рыфей
венд
кембрый
ардовік
сілур
дэвон54
У межах якіх тэктанічных структур распасюджаны адклады сілура?
Беларуская антэкліза
Аршанская падзіна
Варонежская антэкліза
Падляска-Брэсцкая падзіна
Прыпяцкі прагін
Жлобінская седлавіна
Палеская седлавіна
Лукаска-Ратнаскі горст

55
Якой максімальнай магутнасці дасягаюць адклады сілура?
80 м
120 м
290 м
410 м
490 м
550 м56
Адклады якога перыяду маюць максімальную магутнасць у платформавым чахле?
рыфей
венд
кембрый
сілур
дэвон
карбон
мел
палеаген

57
З якога боку наступала мора на тэрыторыю Беларусі дэвоне?
захад
усход
понач
подзень

58
Якую плошчу займаюць адклады дэвонскай сістэмы?
каля 20%
каля 30%
каля 40%
каля 50%
каля 60%
каля 70%
каля 80%
каля 90%

59
Адклады якога аддзела дэвона атрымалі найбольшае распасюджанне?
ніжні
сярэдні
верхні


60
У межах якой тэктанічнай структуры сустракаюцца адклады каменнавугальнай сістэмы?
Беларуская антэкліза
Аршанская падзіна
Варонежская антэкліза
Падляска-Брэсцкая падзіна
Прыпяцкі прагін
Латвійская седлавіна
Палеская седлавіна


61
Якой максімальнай магутнасці дасягаюць адклады карбона межах Прыпяцкага прагіну?
60 м
180 м
420 м
610 м
780 м
1000 м62
У межах якіх тэктанічных структур сустракаюцца адклады пермскай сістэмы?
Латвійская седлавіна
Аршанская падзіна
Варонежская антэкліза
Падляска-Брэсцкая падзіна
Прыпяцкі прагін
Беларуская антэкліза
Палеская седлавіна


63
У межах якіх тэктанічных структур сустракаюцца адклады трыясавай сістэмы?
Латвійская седлавіна
Аршанская падзіна
Варонежская антэкліза
Падляска-Брэсцкая падзіна
Прыпяцкі прагін
Беларуская антэкліза
Палеская седлавіна


64
Якой максімальнай магутнасці дасягаюць адклады трыясавай сістэмы?
240 м
380 м
420 м
710 м
880 м
1020 м
1240 м


65
Да якіх частак Беларусі прыстасаваны юрскія адклады?
паночная
заходняя
цэнтральная
паночна-усходняя
паднёва-усходняя
паночна-заходняя66
Якую тэрыторыю Беларусі займала юрская трансгрэсія мора?
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

67
Якой максімальнай магутнасці дасягаюць адклады юрскай сістэмы?
90 м
200 м
280 м
390 м
440 м
580 м
630 м


68
Адклады якога перыяду мезазою маюць максімальнае распасюджванне на тэрыторыі Беларусі?
трыяс
юра
мел


69
Якой магутнасці дасягаюць адклады мелавой сістэмы?
90 м
200 м
280 м
340 м
440 м
580 м
630 м


70
Якая марская трансгрэсія фанеразоя была адной з буйнейшых і ступала толькі дэвонскай?
кембрыйская
ардовікская
сілурыйская
пермская
юрская
мелавая
палеагенавая
неагенавая

71
Якая частка Беларусі пакрывалася морам у палеагене?
паночная
паднёвая
заходняя
усходняя
цэнтральная
72
Якой магутнасці дасягаюць адклады палеагена?
90 м
120 м
220 м
360 м
480 м
520 м73
Расстаце аддзелы палеагена храналагічнай паслядонасці: а) алігацэн, б) палеацэн, в) эацэн.
а-б-в
а-в-б
б-а-в
б-в-а
в-а-б
в-б-а74
У якім перыядзе мора канчаткова адступіла з тэрыторыі Беларусі?
кембрый
сілур
дэвон
карбон
юра
мел
палеаген
неаген

75
Якой магутнасці дасягаюць адклады неагена?
80 м
120 м
230 м
300 м
360 м
450 м76
Расстаце аддзелы неагена храналагічнай паслядонасці: а) міацэн, б) пліацэн.
а-б
б-а77
Якой максімальнай магутнасці дасягаюць адклады антрапагена?
20 м
45 м
70 м
85 м
135 м
180 м
325 м
420 м

78
У якіх рэгіёнах з пералічаных дэвонскія адклады амаль выходзяць на паверхню?
каля в.Глушкавічы
на Заходняй Дзвіне каля п.Руба
у даліне р.Сож
у даліне р.Сар’янка
у даліне р.Дняпро каля г. Орша
каля в. Акалова
каля г. Століна


79
Якія па генетычнаму тыпу адклады пераважаюць сярод плейстацэнавых?
алювіяльныя
азёрныя
балотныя
ледніковыя
эолавыя
80
Колькі зледзянення назіралася Беларусі антрапагене?
1
2
3
4
5
6
7
8

81
Колькі гарызонта выдзяляецца сярод антрапагенавых адклада, згодна з рэгіанальнай схемай чацвярцічных адклада Беларусі?
4
5
6
8
9
11
13
14

82
Расстаце чацвярцічныя зледзяненні зафіксаваныя Беларусі храналагічнай паслядонасці: а) бярэзінскае, б) дняпроскае, в) нараскае (беларускае), г) паазёрскае, д) сожскае.
а-б-в-г-д
а-д-в-г-б
б-г-д-а-в
б-в-а-г-д
в-а-б-д-г
в-а-б-г-д
г-а-б-в-д
д-б-в-а-г

83
Якой максімальнай магутнасці дасягаюць адклады нараскага ледніка?
16-25 м
26-35 м
36-45 м
46-55 м
56-65 м
66-75 м
76-85 м


84
Калі тэрыторыю Беларусі альбо яе частку пакрыва нараскі ляднік?
600-560 тыс. гадо назад
560-480 тыс. гадо назад
480-460 тыс. гадо назад
460-320 тыс. гадо назад
320-250 тыс. гадо назад
250-220 тыс. гадо назад
220-110 тыс. гадо назад
110-95 тыс. гадо назад

85
Калі тэрыторыю Беларусі альбо яе частку пакрыва бярэзінскі ляднік?
600-560 тыс. гадо назад
560-480 тыс. гадо назад
480-460 тыс. гадо назад
460-320 тыс. гадо назад
320-250 тыс. гадо назад
250-220 тыс. гадо назад
220-110 тыс. гадо назад
110-95 тыс. гадо назад

86
Калі тэрыторыю Беларусі альбо яе частку пакрыва дняпроскі ляднік?
600-560 тыс. гадо назад
560-480 тыс. гадо назад
480-460 тыс. гадо назад
460-320 тыс. гадо назад
320-250 тыс. гадо назад
250-220 тыс. гадо назад
220-110 тыс. гадо назад
110-95 тыс. гадо назад

87
Калі тэрыторыю Беларусі альбо яе частку пакрыва сожскі ляднік?
600-560 тыс. гадо назад
560-480 тыс. гадо назад
480-460 тыс. гадо назад
460-320 тыс. гадо назад
320-250 тыс. гадо назад
250-220 тыс. гадо назад
220-110 тыс. гадо назад
110-95 тыс. гадо назад

88
Калі тэрыторыю Беларусі альбо яе частку пакрыва паазёрскі ляднік?
600-560 тыс. гадо назад
560-480 тыс. гадо назад
480-460 тыс. гадо назад
460-320 тыс. гадо назад
320-250 тыс. гадо назад
250-220 тыс. гадо назад
220-110 тыс. гадо назад
95-11 тыс. гадо назад

89
Якое зледзяненне было максімальным на тэрыторыі Беларусі?
бярэзінскае
дняпроскае
нараскае (беларускае)
паазёрскае
сожскае
90
Адклады якога ледніка маюць найбольшую магутнасць па вертыкалі?
бярэзінскае
дняпроскае
нараскае (беларускае)
паазёрскае
сожскае
91
Які ляднік аказа найбольшы плы на фарміраванне рэльефу цантральнай часткі Беларусі?
бярэзінскае
дняпроскае
нараскае (беларускае)
паазёрскае
сожскае
92
Якое зледзяненне было апошнім на тэрыторыі Беларусі?
бярэзінскае
дняпроскае
нараскае (беларускае)
паазёрскае
сожскае
93
Якое міжледнікое раздзяляе нараскае і бярэзінскае зледзяненні?
александрыйскае
муравінскае
налібоцкае
шклоскае

94
Якое міжледнікое раздзяляе бярэзінскае і дняпроскае зледзяненні?
александрыйскае
муравінскае
налібоцкае
шклоскае

95
Якое міжледнікое раздзяляе дняпроскае і сожскае зледзяненні?
александрыйскае
муравінскае
налібоцкае
шклоскае

96
Якое міжледнікое раздзяляе сожскае і паазёрскае зледзяненні?
александрыйскае
муравінскае
налібоцкае
шклоскае

97
Якія па генэзісу адклады характэрны для міжледнікоя?
азёрныя
алювіяльныя
балотныя
марэнныя
водна-ледавіковыя
98
Якая частка тэрыторыі Беларусі пакрывалася паазёрскім ледніком?
уся тэрыторыя
заходняя
усходняя
паночная
паднёвая
паночная і цэнтральная
паднёвая і цэнтральная


99
Які гарызонт антрапагена адносіцца да прадледнікоя і сфарміравася перад першым зледзяненнем?
александрыйскі
бярэзінскі
брэсцкі
дняпроскі
муравінскі
налібоцкі
паазёрскі
галацэн

100
Які гарызонт антрапагенавых адклада фарміруецца на сучасным этапе?
александрыйскі
бярэзінскі
брэсцкі
дняпроскі
муравінскі
налібоцкі
паазёрскі
галацэн

101
Якія карысныя выкапні Беларусі з пералічаных прыстасаваны пераважна да крышталічнага фундаменту?
нафта
жалезныя руды
баксіт-дасанітавыя руды
руды рэдкіх метала і рэдказямельных элемента
малібдэн-медныя руды
калійныя солі
фасфарыты
буданічы камень

102
Якія карысныя выкапні Беларусі з пералічаных прыстасаваны пераважна да асадачнага чахла?
нафта
жалезныя руды
баксіт-дасанітавыя руды
руды рэдкіх метала і рэдказямельных элемента
малібдэн-медныя руды
калійныя солі
фасфарыты
буданічы камень

103
Якія карысныя выкапні Беларусі па характару выкарыстання адносяцца да гаручых?
буры вугаль
жалезныя руды
бурштын
нафта
гаручыя сланцы
фасфарыты
каалін
торф

104
Якія карысныя выкапні Беларусі па характару выкарыстання адносяцца да металічных?
баксіт-дасанітавыя руды
бурштын
цырконій
жалезныя руды
гаручыя сланцы
фасфарыты
золата
алмазы

105
Якія карысныя выкапні Беларусі па характару выкарыстання адносяцца да групы неметалічных?
баксіт-дасанітавыя руды
бурштын
цырконій
буры вугаль
мел і мергель
фасфарыты
калійныя солі
даламіты

106
Да якой тэктанічнай структуры прыстасаваны радовішчы нафты Беларусі?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Варонежская антэкліза
Жлобінская седлавіна
Палеская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Падляска-Брэсцкая падзіна
Латвійская седлавіна

107
Колькі радовішча нафты адкрыта Беларусі?
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65

108
Да якіх адклада пераважна прыстасаваны радовішчы нафты?
рыфей
венд
сілур
дэвон
карбон
трыяс
юра
неаген

109
Якія гаручыя карысныя выкапні Беларусі здабываюцца на сучасным этапе?
буры вугаль
гаручыя сланцы
нафта і спадарожны газ
торф

110
На якіх глыбінях залягае нафта Беларусі?
100-300 м
400-800 м
900-1500 м
1600-4600 м
4700-6000 м
111
Да якой тэктанічнай структуры асноным прыстасаваны радовішчы гаручых сланца Беларусі?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Варонежская антэкліза
Жлобінская седлавіна
Палеская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Падляска-Брэсцкая падзіна
Латвійская седлавіна

112
Да адклада якіх перыяда пераважна прыстасаваны радовішчы гаручых сланца?
рыфей
венд
сілур
дэвон
карбон
трыяс
юра
неаген

113
З пералічаных ніжэй выдзеліце радовішчы гаручых сланца?
Брынескае
Петрыкаскае
Асташкавічскае
Любанскае
Мазырскае
Старобінскае
Тураскае
Акалоскае

114
Якая зольнасць характэрна для гаручых сланца Беларусі?
0-20%
25-35%
40-60%
65-85%
86-100%
115
Да адклада якіх трох перыяда прыстасаваны радовішчы бурага вугалю?
венд
сілур
дэвон
карбон
трыяс
юра
палеаген
неаген

116
Да якой тэктанічнай структуры прыстасаваны буйнейшыя неагенавыя радовішчы бурага вугалю Беларусі?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Варонежская антэкліза
Жлобінская седлавіна
Палеская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Падляска-Брэсцкая падзіна
Латвійская седлавіна

117
З пералічаных ніжэй выдзеліце 3 асноныя радовішчы бурага вугалю?
Брынескае
Петрыкаскае
Асташкавіцкае
Жыткавіцкае
Мазырскае
Старобінскае
Тураскае
Тонежскае

118
Якую зольнасць маюць неагенавыя бурыя вугалі Беларусі?
1-15%
16-35%
36-45%
46-60%
61-75%
76-90%119
Якая плошча Беларусі пакрыта тарфянікамі?
3-6 %
7-10 %
11-14 %
15-18 %
19-21 %
22-25 %
26-29 %
30-33 %

120
Да якіх адклада пераважна прыстасаваны радовішчы торфу?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
юра
палеаген
неаген
антрапаген

121
Колькі радовішча торфу распрацоваецца на сучасным этапе?
каля 10
каля 100
каля 250
каля 600
каля 750
каля 900
каля 1000
каля 3000

122
Да якой тэктанічнай структуры прыстасаваны буйнейшыя радовішчы жалезных руд Беларусі?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Варонежская антэкліза
Жлобінская седлавіна
Палеская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Украінскі шчыт
Латвійская седлавіна

123
З пералічаных ніжэй выдзеліце 2 асноныя радовішчы жалезных руд?
Дыябазавае
Руба
Асташкавіцкае
Жыткавіцкае
Наваселкаскае
Старобінскае
Тураскае
Аколаскае

124
Для якога радовішча жалезных руд характэрна распасюджванне жалезістых кварцыта?
Аколаскае
Наваселкаскае
Кольчыцкае
Шчорсаскае
Рудзьма
Шынкацы125
Да якой тэктанічнай структуры прыстасаваны буйнейшыя радовішчы баксіт-дасанітавых руд Беларусі?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Варонежская антэкліза
Жлобінская седлавіна
Палеская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Украінскі шчыт
Латвійская седлавіна

126
Да якіх адклада пераважна прыстасаваны радовішчы баксіт-дасанітавых руд?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
юра
палеаген
неаген
антрапаген

127
З пералічаных ніжэй выдзеліце 2 асноныя радовішчы баксіт-дасанітавых руд?
Дыябазавае
Руба
Асташкавіцкае
Жыткавіцкае
Наваселкаскае
Заазернае
Тураскае
Аколаскае

128
З пералічаных ніжэй выдзеліце радовішча руд рэдкіх метала і рэдказямельных элемента?
Дыябазавае
Руба
Асташкавіцкае
Жыткавіцкае
Наваселкаскае
Старобінскае
Тураскае
Акалоскае

129
З якімі адкладамі па зросту звязаны праяленні тытану і цырконію?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
юра
палеаген
неаген
антрапаген

130
З якой тэктанічнай структурай Беларусі асноным звязаны праяленні каляровых метала: медзі, малібдэна, нікеля, свінца, цынка?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Варонежская антэкліза
Жлобінская седлавіна
Палеская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Украінскі шчыт
Латвійская седлавіна

131
Якая з пералічаных соленосных тошча мае найбольшае прамысловае значэнне?
эйфельская
ніжнедэвонская
верхнедэвонская
пермская

132
Да якой тэктанічнай структуры прыстасаваны буйнейшыя радовішчы каменных соля у Беларусі?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Варонежская антэкліза
Жлобінская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Палеская седлавіна
Украінскі шчыт
Латвійская седлавіна

133
Да адклада якога перыяду пераважна прыстасаваны радовішчы каменных соля?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
юра
палеаген
неаген
антрапаген

134
З пералічаных ніжэй выдзеліце радовішчы каменных соля?
Дыябазавае
Давыдаскае
Мазырскае
Жыткавіцкае
Наваселкаскае
Старобінскае
Тураскае
Аколаскае

135
З пералічаных ніжэй выдзеліце распрацоваемыя радовішчы каменных соля?
Дыябазавае
Давыдаскае
Мазырскае
Жыткавіцкае
Наваселкаскае
Старобінскае
Тураскае
Аколаскае

136
Якое трыманне NaCl у пробах каменнай солі найбольш характэрна для радовішча Беларусі?
0-20 %
21-40 %
41-60 %
61-80 %
81-100 %
137
Да якой тэктанічнай структуры прыстасаваны буйнейшыя радовішчы калійных соля у Беларусі?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Варонежская антэкліза
Жлобінская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Палеская седлавіна
Украінскі шчыт
Латвійская седлавіна

138
Да адклада якога перыяду пераважна прыстасаваны радовішчы калійных соля?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
юра
палеаген
неаген
антрапаген

139
З пералічаных ніжэй выдзеліце радовішчы калійных соля?
Акцябрскае
Давыдаскае
Мазырскае
Брынескае
Петрыкаскае
Старобінскае
Тураскае
Аколаскае

140
З пералічаных ніжэй выдзеліце распрацоваемыя радовішчы калійных соля?
Акцябрскае
Давыдаскае
Мазырскае
Брынескае
Петрыкаскае
Старобінскае
Тураскае
Аколаскае

141
Якія калійныя гарызонты Старобінскага радовішча распрацоваюцца на сучасным этапе?
І
ІІ
ІІІ
ІV

142
Які калійны гарызонт Старобінскага радовішча трымлівае да 80 % запаса калійных руд?
І
ІІ
ІІІ
ІV

143
Да якой тэктанічнай структуры прыстасаваны буйнейшыя радовішчы гіпсу і ангідрыду Беларусі?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Варонежская антэкліза
Жлобінская седлавіна
Прыпяцкі прагін
Палеская седлавіна
Украінскі шчыт
Латвійская седлавіна

144
Да адклада якога перыяду пераважна прыстасаваны радовішчы гіпсу і ангідрыду?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
пермскі
юра
мел
неаген

145
З пералічаных ніжэй выдзеліце буйнейшае радовішча гіпсу і ангідрыду?
Акцябрскае
Давыдаскае
Мазырскае
Брынескае
Петрыкаскае
Старобінскае
Тураскае
Аколаскае

146
Да адклада якіх перыяда прыстасаваны радовішчы фасфарыта?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
юра
мел
палеаген
неаген

147
З пералічаных ніжэй выдзеліце 2 буйнейшыя радовішчы фасфарыта?
Асташкавіцкае
Аколаскае
Брынескае
Лабковіцкае
Мсцісласкае
Петрыкаскае
Руба
Каменка

148
На якой глыбіні залягаюць фасфарыты буйнейшых радовішчах Беларусі?
на паверхні
5-100 м
100-2
·00 м
200-600 м
600-1000 м
1000-1500 м149
Якое трыманне Р2О5 у фасфарытах асноных радовішча Беларусі?
0-20 %
21-40 %
41-60 %
61-80 %
81-100 %
150
Да адклада якога перыяду пераважна прыстасаваны радовішчы даламіта?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
юра
мел
палеаген
неаген

151
. З пералічаных ніжэй выдзеліце 3 буйнейшыя радовішчы даламіта?
Асташкавіцкае
Аэрадром
Брынескае
Лабковіцкае
Мсцісласкае
Сар’янскае
Руба
Каменка

152
Якое радовішча даламіта распрацоваецца на сучасным этапе?
Аэрадром
Кабелякі
Оршыца
Сар’янскае
Руба
153
Якая глыбіня залягання даламіта у радовішчы Руба?
на паверхні
5-50 м
51-90 м
91-140 м
141-200 м
154
. Да адклада якога перыяду пераважна прыстасаваны радовішчы мелу і мергелю?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
юра
мел
палеаген
неаген

155
З пералічаных ніжэй выдзеліце 3 радовішчы мелу і мергелю?
Аколаскае
Каменка
Камунарскае
Лабковіцкае
Мсцісласкае
Сар'янскае
Рось
Руба

156
Колькі, з больш чым 30 адкрытых, радовішча мелу і мергелю распрацоваецца на сучасным этапе?
0-5
6-15
16-25
26-35

157
З якімі адкладамі звязаны асноныя радовішчы легкаплакіх і тугаплакіх гліна?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
мел
палеаген
неаген
антрапаген

158
Колькі радовішча легкаплакіх глін адкрыта Беларусі?
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400

159
Якая колькасць радовішча легкаплакіх глін распрацоваецца Беларусі?
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400

160
З пералічаных ніжэй радовішча легкаплакіх глін выдзеліце 4 буйнейшыя з запасамі звыш 10 млн. м3?
Гайдукока
Даніласкае
Заполле
Лукомскае
Пагараны
Пушча
Фаніпальскае


161
З якімі адкладамі пераважна звязаны радовішчы тугаплакіх і вогнетрывалых гліна?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
мел
палеаген
неаген
антрапаген

162
З пералічаных ніжэй радовішча глін выдзеліце 2 радовішчы тугаплакіх і вогнетрывалых гліна?
Гайдукока
Гарадоцкае
Дыябазавае
Давыдаскае
Заполле
Лукомскае
Столінскія Хутары
Фаніпальскае

163
Да якіх тэктанічных структур прыстасаваны асноныя радовішчы кааліну?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Брэсцкая падзіна
Мікашэвіцка-Жыткавіцкі выступ
Жлобінская седлавіна
Латвійская седлавіна
Украінскі шчыт
Прыпяцкі прагін

164
Да якіх парода пераважна прыстасаваны радовішчы першаснага кааліну Беларусі?
каранныя пароды крышталічнага фундаменту
кара выветрывання крышталічнага фундаменту
адклады асадачнага чахла


165
З пералічаных ніжэй назавіце 3 радовішчы кааліну?
Гайдукока
Глінка
Бярэзіна
Даніласкае
Дзедака
Заполле
Сітніца
Столінская Хутары

166
З адкладамі якога перыяду пераважна звязаны радовішчы буданічых пяско і пясчана-гравійных матэрыяла?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
мел
палеаген
неаген
антрапаген

167
З адкладамі якіх перыяда пераважна звязаны радовішчы шкловых і фармовачных пяско?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
мел
палеаген
неаген
антрапаген

168
Якое трыманне кварцу характэрна для шкловых пяско?
51-60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-95 %
96-100 %169
З пералічаных ніжэй выдзеліце 3 буйнейшыя радовішчы шкловых пяско?
Гарадное
Жлобінскае
Кульбакі
Лоескае
Леніна
Аршанскае
Палавіна Лог
Чэцверня

170
З пералічаных ніжэй выдзеліце 2 буйнейшыя радовішчы фармовачных пяско?
Аколаскае
Жлобінскае
Кульбакі
Лабковіцкае
Леніна
Аршанскае
Палавіна Лог
Чэцверня

171
З якімі адкладамі пераважна звязаны радовішчы буданічых пяско?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
мел
палеаген
неаген
антрапаген

172
Колькі радовішча буданічых пяско адкрыта Беларусі?
1-20
21-40
41-60
61-90
91-110
111-130
131-150
151-180

173
Колькі радовішча буданічых пяско распрацоваецца на сучасным этапе Беларусі?
1-20
21-35
36-50
51-65
66-80
81-100174
З пералічаных ніжэй выдзеліце 2 радовішчы буданічых пяско?
Гарадное
Канашоскае
Лабковіцкае
Лоескае
Леніна
Гожаскае
Старобінскае
Чэцверня

175
З якімі адкладамі пераважна звязаны радовішчы пясчана-гравійнага матэрыялу?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
мел
палеаген
неаген
антрапаген


176
Колькі радовішча пясчана-гравійнага матэрыялу адкрыта Беларусі?
1-20
21-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160

177
Колькі радовішча пясчана-гравійнага матэрыялу распрацоваецца на сучасным этапе Беларусі?
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80

178
Да якіх 2 тэктанічных структур прыстасаваны асноныя радовішчы буданічага каменю?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Брэсцкая падзіна
Мікашэвіцка-Жыткавіцкі выступ
Жлобінская седлавіна
Латвійская седлавіна
Украінскі шчыт
Прыпяцкі прагін

179
Да якіх парода пераважна прыстасаваны радовішчы буданічага каменю Беларусі?
каранныя пароды крышталічнага фундаменту
кара выветрывання крышталічнага фундаменту
адклады асадачнага чахла


180
З пералічаных ніжэй выдзеліце 4 радовішчы буданічага каменю?
Глушкавіцкае
Гуры
Кульбакі
Лоескае
Мікашэвіцкае
кар’ер Надзея
Сітніцкае
Руба

181
З пералічаных ніжэй радовішча буданічага каменю выдзеліце тыя, што распрацоваюцца?
Глушкавіцкае
Лоескае
Мікашэвіцкае
кар’ер Надзеі
Руба
182
Колькі залежа сапрапеля адкрыта Беларусі?
меньш 80
81-120
121-160
161-200
201-240
241-280
281-320
больш 320

183
Да якіх адклада па генэзісу адносяцца сапрапелі?
азерныя
балотныя
алювіальныя
ледніковыя
лесавыя
эолавыя184
З якімі адкладамі пераважна звязаны радовішчы бурштыну Беларусі?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
мел
палеаген
неаген
антрапаген

185
З пералічаных ніжэй выдзеліце буйнейшае радовішча бурштыну?
Глушкавіцкае
Гуры
Кульбакі
Гарадное
Лабковіцкае
Гатча
Сінкевічы
Руба

186
У межах якой тэктанічнай структуры выялены кімберлітавыя адклады перспектыныя на пошукі алмаза?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Брэсцкая падзіна
Мікашэвіцка-Жыткавіцкі выступ
Жлобінская седлавіна
Латвійская седлавіна
Украінскі шчыт
Прыпяцкі прагін

187
Да даліна якіх 3 рэк Беларусі пераважна прыстасаваны радовішчы маронага дубу?
Беразіна
Зах.Дзвіна
Дняпро
Вілія
Неман
Сож
Ловаць


188
З якімі адкладамі пераважна звязаны радовішчы металаносных расола?
рыфей
ардовік
дэвон
карбон
мел
палеаген
неаген
антрапаген

189
Да якой тэктанічнай структуры прыстасаваны асноныя радовішчы металаносных расола?
Аршанская падзіна
Беларуская антэкліза
Брэсцкая падзіна
Мікашэвіцка-Жыткавіцкі выступ
Жлобінская седлавіна
Латвійская седлавіна
Украінскі шчыт
Прыпяцкі прагін

190
Распрацока якіх карысных выкапня (1 від) у Беларусі прыводзіць да найбольш значных экалагічных праблем?
даламіты
мел і мергель
буданічы камень
нафта
калійныя солі
каменныя солі
торф
шкловыя пяскі

191
Назавіце сярэднюю вышыню тэрыторыі Беларусі над узронем мора?
каля 80 м
каля 100 м
каля 120 м
каля 140 м
каля 160 м
каля 180 м
каля 200 м
каля 220 м

192
Назавіце вышыню максімальнай абсалютнай адзнакі на тэрыторыі Беларусі (г.Дзяржынская) ?
80 м
124 м
159 м
210 м
278 м
312 м
345 м
385

193
Назавіце вышыню мінімальнай абсалютнай адзнакі на тэрыторыі Беларусі ?
80 м
124 м
159 м
210 м
278 м
312 м
345 м
385

194
Назавіце вышэйшую кропку Беларусі?
Грошава гара
Дзяржынская
Замкавая
Лысая
Маяк
Мілідаская195
Якая максімальная амплітуда абсалютных вышынь характэрна для Беларусі?
124 м
159 м
210 м
265 м
289 м
312 м
345 м
426 м

196
Якую долю тэрыторыі Беларусі займаюць нізіны з абсалютнымі вышынямі меней 150 м?
каля 20 %
каля 26 %
каля 30 %
каля 34 %
каля 38 %
каля 44 %
каля 49 %
каля 56 %

197
Якую долю тэрыторыі Беларусі займаюць узвышшы і грады?
каля 10 %
каля 25 %
каля 40 %
каля 5 %
каля 70 %
каля 85 %198
Якая глыбіня расчлянення рэльефа найбольш характэрна для нізін?
0 - 5 м
5 - 10 м
11 – 15 м
16 – 20 м
21 – 25 м
26 - 40 м
41 – 60 м
61 – 100 м

199
Якая глыбіня расчлянення рэльефа найбольш характэрна для ранін?
0 - 5 м
5 - 10 м
11 – 15 м
16 – 20 м
21 – 25 м
26 - 40 м
41 – 60 м
61 – 100 м

200
Якая глыбіня расчлянення рэльефа найбольш характэрна для звышша?
0 - 5 м
5 - 10 м
10 – 40 м
50 – 100 м
100 – 150 м
150 - 200 м
200 – 260 м
260 – 300 м

201
Якой максімальнай велічыні можа дасягаць глыбіня расчлянення рэльефа на звышшах за лік эразійнага разання рачных далін?
0 - 5 м
5 - 10 м
10 – 40 м
50 – 100 м
110 – 150 м
150 - 200 м
200 – 260 м
260 – 300 м

202
Якая гушчыня расчлянення рэльефа найбольш характэрна для нізін?
0–0,2 км/км2
0,3–0,5 км/км2
0,5–1,0 км/км2
1,0–2,0 км/км2
2,0–5,0 км/км2
5,0–10,0 км/км2
10,0–20,0 км/км2
20,0–40,0 км/км2

203
Якая гушчыня расчлянення рэльефа найбольш характэрна для ранін?
0–0,2 км/км2
0,3–0,5 км/км2
0,5–1,0 км/км2
1,0–2,0 км/км2
2,0–5,0 км/км2
5,0–10,0 км/км2
10,0–20,0 км/км2
20,0–40,0 км/км2

204
Якая гушчыня расчлянення рэльефа найбольш характэрна для звышша?
0–0,2 км/км2
0,3–0,5 км/км2
0,5–1,0 км/км2
1,0–2,0 км/км2
2,0–5,0 км/км2
5,0–10,0 км/км2
10,0–20,0 км/км2
20,0–40,0 км/км2

205
Якой максімальнай велічыні можа дасягаць гушчыня расчлянення рэльефа на звышшах бліз рачных далін?
0–0,2 км/км2
0,3–0,5 км/км2
0,5–1,0 км/км2
1,0–2,0 км/км2
2,0–5,0 км/км2
5,0–10,0 км/км2
10,0–20,0 км/км2
20,0–40,0 км/км2

206
Як называюцца буйныя формы зямной паверхні, утвораныя эндагеннымі працэсамі?
морфаскульптуры
морфаструктуры207
Як называюцца буйныя формы зямной паверхні, утвораныя экзагеннымі працэсамі?
морфаскульптуры
морфаструктуры208
Якая морфаструктура прымеркавана да падневай часткі Палесся з неглыбокім заляганнем парод фундамента?
дэнудацыйная сталова-астанцовая раніна
дэнудацыйная субгарызантальная раніна
пластова-акумулятыная раніна
структурна-дэнудацыйная раніна
цокальная раніна
209
Якая морфаструктура прымеркавана да вобласці прыпаднятага фундамента межах Беларускай антэклізы і Палескай седлавіны (Беларуская града, Загароддзе)?
дэнудацыйная сталова-астанцовая раніна
дэнудацыйная субгарызантальная раніна
пластова-акумулятыная раніна
структурна-дэнудацыйная раніна
цокальная раніна
210
Якая морфаструктура прымеркавана да вобласці карбанатных парод дэвону межах Аршанскай падзіны?
дэнудацыйная сталова-астанцовая раніна
дэнудацыйная субгарызантальная раніна
пластова-акумулятыная раніна
структурна-дэнудацыйная раніна
цокальная раніна
211
Якая морфаструктура тварылася на пясчана-гліністых пародах дэвону, мелу, палеагену цэнтральнай часткі Беларусі?
дэнудацыйная сталова-астанцовая раніна
дэнудацыйная субгарызантальная раніна
пластова-акумулятыная раніна
структурна-дэнудацыйная раніна
цокальная раніна
212
Якая морфаструктура тварылася на пясчана-гліністых пародах палеагену і неагену падневай часткі Беларусі (Брэсцкае і Гомельскае Палессе)?
дэнудацыйная сталова-астанцовая раніна
дэнудацыйная субгарызантальная раніна
пластова-акумулятыная раніна
структурна-дэнудацыйная раніна
цокальная раніна
213
Які тып морфаскульптуры атрыма максімальнае распасюджанне на тэрыторыі Беларусі?
аквальная (воднагенетычная),
антрапагенная
ледавіковая


214
Які тып морфаскульптуры атрыма максімальнае распасюджанне на подні Беларусі?
аквальная (воднагенетычная),
антрапагенная
ледавіковая


215
Якая таксанамічная адзінка класіфікацыі рэльефу Беларусі выдзяляецца па асноных крыніцах энергіі геамарфалагічных працэса?
група
клас
падтып
тып
форма
216
Якая таксанамічная адзінка класіфікацыі рэльефу Беларусі выдзеляецца на падставе вядучага працэсу рэльефатварэння (гравітацыя, дзейнасць вод, ледавіко, ветра і інш.)?
група
клас
падтып
тып
форма
217
Якія з пералічаных адзінак класіфікацыі рэльефу Беларусі з'яляюцца класамі?
азёрны
гравітацыйны
карставы
леднікова-акумулятыны
тэхнагенны
флювіягляцыяльны
эндагенны
экзагенны

218
Якая таксанамічная адзінка класіфікацыі рэльефу Беларусі з’яляецца найменьшай?
група
клас
падтып
тып
форма
219
Якая група рэльефу адносіцца да эндагеннага класу?
аквальная
біягенная
гляцыяльная
гравітацыйная
крыягенная
тэктанагенная
тэхнагенная
эолавая

220
Колькі класа рэльефу выдзяляецца Беларусі згодна з генетычнай класіфікацыяй па А.В.Мацвееву?
1
2
3
4
5
6
7
8

221
Якія групы рэльефу адносяцца да экзагеннага класу?
аквальная
біягенная
гляцыяльная
гравітацыйная
крыягенная
тэктанагенная
тэхнагенная
эолавая

222
Якія тыпы рэльефу Беларусі, з пералічаных адносяцца да гравітацыйнай групы?
абвальна-асыпны
азерны
апозневы
дэлювіяльны
карставы
комплексных схілавых працэса
саліфлюкцыйны
фітагенны

223
Якія тыпы рэльефу Беларусі, з пералічаных адносяцца да аквальнай групы?
абвальна-асыпны
азерны
азерна-алювіяльны
дэлювіяльны
карставы
комплексных схілавых працэса
флювіягляцыяльны
фітагенны

224
Якія тыпы рэльефу Беларусі, з пералічаных адносяцца да гляцыяльнай групы?
азерны
азерна-алювіяльны
азерна-ледніковы
леднікова-акумулятыны
леднікова-экзарацыйны
тэрмакарставы
фітагенны
флювіягляцыяльны

225
Які тып рэльефу Беларусі, з пералічаных адносіцца да крыягеннай групы?
азерны
азерна-алювіяльны
азерна-ледніковы
леднікова-акумулятыны
леднікова-экзарацыйны
тэрмакарставы
фітагенны
флювіягляцыяльны

226
Якія тыпы рэльефу Беларусі, з пералічаных адносяцца да эолавай групы?
азерны
азерна-алювіяльны
лесавідных ранін
леднікова-акумулятыны
перавеяных эолавых утварэння
тэрмакарставы
фітагенны
флювіягляцыяльны

227
Якія тыпы рэльефу Беларусі, з пералічаных адносяцца да біягеннай групы?
азерны
азерна-алювіяльны
зоагенны
леднікова-акумулятыны
леднікова-экзарацыйны
тэрмакарставы
фітагенны
флювіягляцыяльны

228
Якую плошчу займае межах Беларусі градава-узгорысты канечна-марэнны рэльеф?
каля 10 %
каля 20 %
каля 30 %
каля 40 %
каля 50 %
каля 60 %
каля 70 %
каля 80 %

229
Для якіх канечна-марэнных град характэрна лепшая захаванасць першасных форма рэльефу?
канечна-марэнныя грады паазерскага зросту
канечна-марэнныя дняпроскага зросту
канечна-марэнныя сожскага зросту


230
Для якіх канечна-марэнных град больш характэрна ярава-балачная сетка?
канечна-марэнныя грады паазерскага зросту
канечна-марэнныя сожскага і дняпроскага зросту231
Якія характарыстыкі і формы рэльефу больш характэрны для канечна-марэнных град паазерскага зросту?
азерныя катлавіны
адсутнасць дробных форма
ярава-балачная сетка
распрацаваныя рачныя даліны
большае праяленне працэса дэнудацыі
лепшая захаванасць першасных форма
большая крутасць схіла


232
Якія характарыстыкі і формы рэльефу больш характэрны для канечна-марэнных град паазерскага зросту?
азерныя катлавіны
адсутнасць дробных форма
ярава-балачная сетка
распрацаваныя рачныя даліны
большая крутасць схіла
лепшая захаванасць першасных форма
большае праяленне працэса дэнудацыі


233
Якія геамарфалагічныя працэсы адыгралі вядучую ролю пры тварэнні згорыста-западзінных камавых масіва?
акумулятыная дзейнасць ледавіко
гравітацыйныя
карставыя
дзейнасць ветру
дзейнасць талых ледавіковых вода
крыягенныя
фітагенныя
экзарацыйная дзейнасць ледавіко

234
У якой частцы Беларусі згорыста-западзінныя камавыя масівы атрымалі найбольшае распасюджанне?
заходняя
падневая
паночная
усходняя
цэнтральная
235
Якія геамарфалагічныя працэсы адыгралі вядучую ролю пры тварэнні марэнных ранін?
акумулятыная дзейнасць ледавіко
гравітацыйныя
карставыя
дзейнасць ветру
дзейнасць талых ледніковых вода
крыягенныя
фітагенныя


236
Якія характарыстыкі і формы рэльефу больш характэрны для марэнных ранін зоны паазерскага зледзянення?
затарфаваныя лагчыны сцёку
азёрныя катлавіны
тэрмакарставыя западзіны
выражаныя працэсы эрозіі і дэнудацыі
двух’ярусная будова з водна-ледніковымі адкладамі
гляцыягенныя рытвіны і лагчыны сцёку
неглыбокія, вузкія рачныя даліны
шырокія забалочаныя поймы рэк

237
Якія характарыстыкі і формы рэльефу больш характэрны для другасных марэнных ранін зоны сожскага і дняпроскага зледзянення?
затарфаваныя лагчыны сцёку
азёрныя катлавіны
тэрмакарставыя западзіны
выражаныя працэсы эрозіі і дэнудацыі
двух’ярусная будова з водна-ледніковымі адкладамі
гляцыягенныя рытвіны і лагчыны сцёку
неглыбокія, вузкія рачныя даліны
шырокія забалочаныя поймы рэк

238
Якія геамарфалагічныя працэсы адыгралі вядучую ролю пры тварэнні водна-ледніковых ранін?
акумулятыная дзейнасць ледавіко
гравітацыйныя
карставыя
дзейнасць ветру
дзейнасць талых ледніковых вода
крыягенныя
фітагенныя
экзарацыйная дзейнасць ледавіко

239
Якія характарыстыкі і формы рэльефу больш характэрны для водна-ледніковых ранін зоны паазерскага зледзянення?
азёрныя катлавіны
балотныя масівы
шырокія лагчыны сцёку
тэрмакарставыя западзіны
двух’ярусная будова
наянасць оза, кама, лімнакама
азёрна-алювіяльныя участкі з эолавымі формамі


240
Якія характарыстыкі і формы рэльефу больш характэрны для другасных водна-ледніковых ранін зоны сожскага і дняпроскага зледзянення?
азёрныя катлавіны
балотныя масівы
шырокія лагчыны сцёку
тэрмакарставыя западзіны
двух’ярусная будова
наянасць оза, кама, лімнакама
азёрна-алювіяльныя участкі з эолавымі формамі


241
У якой частцы Беларусі атрымалі найбольшае распасюджанне азёрна-ледніковыя раніны і нізіны?
заходняя
падневая
паночная
усходняя
цэнтральная
242
Якія характарыстыкі і формы рэльефу больш характэрны для азёрна-ледніковых ранін і нізін?
плоскі рэльеф з адноснымі перавышэннямі да 5 м
хвалісты рэльеф
вярховыя балоты
шырокае распасюджанне глін і цяжкіх суглінка
адносныя перавышэнні 10-40 м
яры і балкі
суфазійныя западзіны


243
У якой частцы Беларусі атрымалі найбольшае распасюджанне платападобныя лёсавыя раніны?
заходняя
падневая
паночная
усходняя
цэнтральная
244
Якія характарыстыкі і формы рэльефу больш характэрны для платападобных лёсавых ранін?
плоскі рэльеф з адноснымі перавышэннямі да 5 м
хвалісты рэльеф
вярховыя балоты
шырокае распасюджанне глін і цяжкіх суглінка
адносныя перавышэнні 10-40 м
яры і балкі
суфазійныя западзіны


245
У якой частцы Беларусі атрымалі найбольшае распасюджанне азёрна-алювіяльныя раніны і нізіны?
заходняя
падневая
паночная
усходняя
цэнтральная
246
Якія характарыстыкі і формы рэльефу больш характэрны для азёрна-алювіяльных ранін і нізін?
плоскі рэльеф з адноснымі перавышэннямі да 5 м
хвалісты рэльеф
вярховыя балоты
шырокае распасюджанне глін і цяжкіх суглінка
эолавыя формы
яры і балкі
нізінныя балоты


247
Якія характарыстыкі і формы рэльефу больш характэрны для алювіяльных тэрасіраваных нізін?
плоскі рэльеф з адноснымі перавышэннямі да 5 м
вярховыя балоты
шырокае распасюджанне глін і цяжкіх суглінка
шырокае распасюджанне пясчаных адклада
старыцы
яры і балкі
невысокія грывы і дзюны
тэрасы

248
Хто з пералічаных даследчыка праводзі геамарфалагічнае раянаванне тэрыторыі Беларусі?
Вазнячук Л.М.
Дзяменцье В.А.
Аношка В.С.
Мацвее А.В.
Марцынкевіч Г.І.
Юркевіч І.Д.
Шкляр А.Х.


249
Якія адзінкі геамарфалагічнага раянавання выдзяляліся схеме прапанаванай Л.М.Вазнячуком?
вобласць
зона
падзона
падвоблаць
правінцыя
раён250
Якія адзінкі геамарфалагічнага раянавання выдзяляліся схеме прапанаванай А.В.Мацвеевым?
вобласць
зона
падзона
падвоблаць
правінцыя
раён251
Якая адзінка геамарфалагічнага раянавання (па Мацвееву А.В.) выдзяляецца па гісторыка-генетычных прыметах з улікам яруснасці рэльефу?
вобласць
падвобласць
раён


252
Якая адзінка геамарфалагічнага раянавання (па Мацвееву А.В.) выдзяляецца па тэктанічных асаблівасцях, выражаных у рэльефе?
вобласць
падвобласць
раён


253
Якая адзінка геамарфалагічнага раянавання (па Мацвееву А.В.) выдзяляецца па комплексах форм рэльефу, якія твараюць мясцовыя высотныя ступені з характэрным тыпам рэльефу?
вобласць
падвобласць
раён


254
Якія геамарфалагічныя вобласці знаходзяцца зоне паазёрскага зледзянення?
Беларускага Паазер’я
Цэнтральнабеларускіх ледніковых узвышша і град
ранін і нізін Перадпалесся
Палескай нізіны

255
Якія геамарфалагічныя вобласці знаходзяцца зоне сожскага зледзянення?
Беларускага Паазер’я
Цэнтральнабеларускіх ледніковых узвышша і град
ранін і нізін Перадпалесся
Палескай нізіны

256
Якую геамарфалагічную вобласць не перакрывала сожскае зледзяненне?
Беларускага Паазер’я
Цэнтральнабеларускіх ледніковых узвышша і град
ранін і нізін Перадпалесся
Палескай нізіны

257
Якія геамарфалагічныя вобласці дзеляцца на падвобласці?
Беларускага Паазер’я
Цэнтральнабеларускіх ледніковых узвышша і град
ранін і нізін Перадпалесся
Палескай нізіны

258
Якія па генэзісу і па плошчы геамарфалагічныя раёны (2 віды) пераважаюць вобласці Беларускага Паазер’я?
канцавых марэн
марэнныя
водна-ледніковыя
азёрна-ледніковыя
азёрна-алювіяльныя
марэнна-водна-ледніковыя
алювіяльныя


259
Якія па генэзісу геамарфалагічныя раёны (1 від) пераважаюць вобласці Цэнтральнабеларускіх узвышша і град?
канцавых марэн
марэнныя
водна-ледніковыя
азёрна-ледніковыя
азёрна-алювіяльныя
марэнна-водна-ледніковыя
алювіяльныя


260
Якія па генэзісу геамарфалагічныя раёны (2 віды) пераважаюць вобласці ранін і нізін Перадпалесся?
канцавых марэн
марэнныя
водна-ледніковыя
азёрна-ледніковыя
азёрна-алювіяльныя
марэнна-водна-ледніковыя
алювіяльныя


261
Якія па генэзісу геамарфалагічныя раёны (2 віды) пераважаюць вобласці Палескай нізіны?
канцавых марэн
марэнныя
водна-ледніковыя
азёрна-ледніковыя
азёрна-алювіяльныя
марэнна-водна-ледніковыя
алювіяльныя


262
Пераважна які генэзіс мае Заборская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


263
Пераважна які генэзіс мае Суражская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


264
Пераважна які генэзіс мае Гарадоцкае звышша?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


265
Пераважна які генэзіс мае Азёрская нізіна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


266
Пераважна які генэзіс мае Свірская града?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


267
Пераважна які генэзіс мае Нарачанская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


268
Пераважна які генэзіс мае Лучоская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковыводна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


269
Пераважна які генэзіс мае Полацкая раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


270
Пераважна які генэзіс мае Шумілінская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


271
Пераважна які генэзіс мае Скідзельская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


272
Пераважна які генэзіс мае Лідская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


273
Пераважна які генэзіс мае Воранаская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


274
Пераважна які генэзіс мае Крывіцкая раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


275
Пераважна які генэзіс мае Капыльская града?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


276
Пераважна які генэзіс мае Стабцоская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


277
Пераважна які генэзіс мае Аршанскае звышша?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


278
Пераважна які генэзіс мае Пружанская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


279
Пераважна які генэзіс мае Косаская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


280
Пераважна які генэзіс мае Слагарадская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


281
Пераважна які генэзіс мае Горацкая раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


282
Пераважна які генэзіс мае Стрэшынская нізіна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


283
Пераважна які генэзіс мае Церахоская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


284
Пераважна які генэзіс мае Нараска-Ясельдзінская нізіна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


285
Пераважна які генэзіс мае Верхнепрыпяцкая раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


286
Пераважна які генэзіс мае Лельчыцкая раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


287
Пераважна які генэзіс мае Убарць-Славечнінская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковыводна-ледніковыводна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


288
Пераважна які генэзіс мае Камарынская раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


289
Пераважна які генэзіс мае Маларыцкая раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны


290
Пераважна які генэзіс мае Пухавіцкая раніна?
канцовых марэн
марэнны
водна-ледніковы
азёрна-ледніковы
азёрна-алювіяльны
марэнна-водна-ледніковы
алювіяльны15

Приложенные файлы

 • doc 19021982
  Размер файла: 695 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий