test3 plyusovoy


ТЕСТ №3
№обпоТело вопроса (варианты ответов)Тема (Глава)бтв
1ТАМСК (ПМСП) беретін мекемелердің қызметі қай бұйрықта көрсетілген?
[Әлеуметтік медицина/ денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A26 сәуір 1999ж № 472
B19 мамыр1999ж № 111-1
C+ № 124 21 наурыз 2006 ж
D4 маусым 2003ж № 430-11
E8 шілде 2005ж № 332

2ТҚР қазіргі Конституциясы қай кезде қабылданды?
[Әлеуметтік медицина/ денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі] 1Лек
A16 желтоқсан 1991 ж

B+30 тамыз 1995 ж

C25 қазан 1993 ж

D30 тамыз 1991 ж

E25 қазан 1991 ж

3Т ҚР Конституциясының қай бабында денсаулық сақтау заң қатынасы көрсетілген:
[Әлеуметтік медицина/ денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A 30

B56

C26

D+29

E33

4Т«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы ҚР Кодексі» қай жылы қабылданды?
[Әлеуметтік медицина/ денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A+7 шілде 2003ж.

B19 мамыр 2005ж

C4 шілде 2006ж

D21 наурыз 2007ж

E18 қыркүйек 2009ж.
5Т Медициналық-әлеуметтік сараптама жүргізу ережесі қай жылы бекітілді.

[Әлеуметтік медицина/ денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A7 шілде 2001жыл № 170

B19 мамыр 2002 жыл № 111 -I

C+4 маусым 2003 жыл №430-11

D20 шілде 2005 жыл № 750

E30 қазан 2011 жыл № 1241
6Т«БМСК көрсететін медициналық ұйымдардың қызметі туралы бұйрық қашан қабылданды.»?
[Әлеуметтік медицина/ денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A29.04.2010ж. № 311.

B29.04.2011ж. № 311
C29.04.2009ж. № 311
D29.04.2012ж. № 311
E29.04.2013ж. № 311
7ТХалық санағын жүргізуді бақылаудың қандай әдістері қолданылады:
[әлеуметтік медицина/ Медицина статистикасы.Демография]1Лек
A таңдамалы
Bтипологиялық

Cсериялық

D+тұтас

Eтоптық

8ТЭпидемиологиялық аурулықты зерттеуде көрсетілген құжаттардың қайсысы қолданылады?
[Әлеуметтік медицина/Тұрғындардың денсаулық көрсеткіші]1Лек
Aдәрігер қаралуына талонның болуы

Bхабарлама

Cталон
D+анықталған диагноздарды тіркеуге арналған статистикалық талон

Eкөрсетілгендердің ешқайсысы емес

9ТУчасткелік терапевт дәрігерінің қабылдауындағы 1 сағаттық жұмыс жүктемесі қандай?
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру] 1Лек
A5 адам

B3 адам

C+4 адам

D3,5 адам

E1,5 адам
10ТАймақ паспорт құрамына кіреді, біреуінен басқа:
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру]1Лек
Aтұрғындар саны

Bтұрғындардың жынысжастық құрылымы

Cкартасхема
D+тіркелгендердің %

Eотбасылардың әлеуметтік жағдайы
11ТЕмхана бастапқы медико-санитарлық көмектің бөлімі болып табылып, мынадан басқа жұмыстың барлығын атқарады:
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру]1Лек
A диагностика мен емдеудің жаңа әдістерін қолдану

B профилактикалық жұмыс

C санитарлық-ағарту жұмысы

D+ жеке мамандандырылған квалификациялық дәрігерлік көмек

E уақытша еңбекке жарамсыздық
12Т Мынадан басқа амбулаториялық - емханалық көмектің мақсаты болып
табылады:
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру]1Лек
Aбекітілген контингетке көмек көрсету

Bөндіріс мекемесі жұмысшыларына қызмет көрсету

Cпрофилактикалық және диспансерлік жұмыс

D+тұрақты еңбекке жарамсыздыққа сараптама жүргізу

Eсозылмалы ауруларға реабилитация
13ТЕмхана регистратурасы мынадан басқа жұмысты атқарады:
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру]1Лек
Aкелушілерді дәрігер қабылдауына жазу

Bнауқасты шақырту қабылдау

Cкелушілердің оптималды ағымын қамтамасыз ету

D+келушілердің әрқайсысын зерттеуге жіберу

Eкелушілерді хабарламалармен қамсыздандыру

14ТСтационарлық көмек көрсететін, медициналық ұйымдардың қабылдау бөлімінің қызметін ұйымдастыруға арналған құжат, бұйрық.
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A 10.05.1993ж. № 900

B 20.10.1993ж. № 437

C12.09.2011ж. № 617

D08.07.2012ж. № 332

E08.07.2013ж. № 332
15Т«Госпитализациялаудан бас тарту және науқастарды қабылдау туралы тіркеу журналы» қанша мерзімге сақталады:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A+25 жыл

B15 жыл

C50 жыл

D10 жыл

E5 жыл

16Т№ 002/е тіркеу формасы- бұл:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A+қабылдауда болған жүктілерді және босанған әйелдерді тіркеу журналы

Bгинекологиялық науқастарды қабылдау есеп журналы

Cгоспитализациядан бас тарту және науқастарды қабылдау журналы

Dнауқастарды қабылдау журналы

Eинфекциялық ауруларды қабылдау есеп журналы

17ТБосану тарихын сақтау мерзімі:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A+25 жыл

B15 жыл

C50 жыл

D10 жыл
E5 жыл
18ТСтационардағы босануды тіркеу журналы- бұл:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
Aформа № 009/е

B+форма № 010/е

Cформа № 006/е

Dформа №015/е

Eформа № 039/е

19Т«Стационардағы операцияларды тіркеу журналы» қанша мерзімге сақталады?
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A+тұрақты

B20 жыл

C15 жыл

D50 жыл

E10 жыл
20Т «Жаңа туған нәрестенің даму тарихы» сақталу мерзімі қанша? форма.097\е:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
Aтұрақты

B+25 жыл

C15 жыл

D50 жыл

E10 жыл

21Т«Жаңа туған нәрестенің даму тарихы» - бұл:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A092\е формасы

B+097\е формасы

C091\е формасы

D096\е формасы

E095\е формасы.

22ТСтационар бойынша науқастар және төсек фондының қозғалысын тіркеу ведомосы- бұл:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
Aформа № 012/е

Bформа № 007/е

C+форма № 016/е

D форма №006/е

Eформа № 005/е

23Т«Стацонар бойынша төсек фондын және науқастардың қозғалысын тіркеу ведомосты»
ф 016/е сақтау мерзімі ?
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A+1 жыл

B50 жыл

C15 жыл

D25 жыл

E5 жыл

24ТАмбулаториялық науқастың медициналық картасы-бұл:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
Aформа 010/е

Bформа 007/е

C+форма 025/е

Dформа 030/е

Eформа 039/е

25ТБаланың даму тарихы –бұл:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A+форма 112/е

Bформа 026/е

Cформа 025/е

Dформа 030/е

Eформа 035/е

26ТВенерологиялық аурумен науқастың медициналық картасы- бұл:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A+форма 065/е

Bформа 026/е

Cформа 035/е

Dформа 025/е

Eформа 030/е

27ТДиспансерлік бақылау картасын сақтау мерзімі:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A1 жыл

B50 жыл

C15 жыл

D25 жыл

E+5 жыл

28ТДиспансерлік бақылау картасы-бұл:

[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
Aформа 112/е

Bформа 026/е

Cформа 025/е

D+форма 030/е

E форма 035/е

29ТПрофилактикалық прививка картасы-бұл:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A+форма 063/е

Bформа 026/е

Cформа 025/е

Dформа 030/е

E форма 035/е

30ТАмбулаториялық пациенттің статистикалық картасы-бұл:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
Aформа 003/е

B+форма 025-05/е
Cформа 025/е

Dформа 030/е

Eформа 035/е

31ТДәрігерді үйіне шақыртуды жазу кітабы-бұл: [Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтауды ұйымдастырудың заң негізі]1Лек
A+форма 031/е

Bформа 025-6/е

Cформа 025/е

Dформа 030/е

Eформа 034/е

32ТАмбулаториялық операцияны тіркеу журналы-бұл:
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру]1Лек
Aформа 035/е

B+форма 069/е

Cформа 025-6/е

Dформа 025/е

Eформа 030/е

33Т Емхана жұмысында тіркелетін форманың қандай түрі қолданылмайды?
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру]1Лек
Aформа 039\е

B+форма 007\е

Cформа 025\е

D форма 025-2\е

Eформа 058\е

34ТМедициналық мекемелер жұмыстарының есебіне қандай бөлім кірмейді?
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру]1Лек
Aштаттар

Bамбулаторлық-поликлиникалық бөлім қызметтері

Cстационардың қызметі

D+қаражаттық қызметтер

Eақылы бөлім штаттары

35ТҮй жағдайындағы босануды тіркеу журналы-бұл: [Әлеуметтік медицина / Әйелдер кеңесі және босану үйі]1Лек
Aформа 003/е

Bформа 025-6/е

Cформа 025/е

Dформа 032/е

Eформа 035/е

36ТДәрігер қабылдауына келу және үйінде қарауды тіркеу қай форма негізінде жүргізіледі ?
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру]1Лек
A форма 003/е

B форма 025/е

Cформа 025/е

D+форма 039/е

Eформа 035/е
37ТАймақтық, патронаждық медсестра, акушеркілердін үйдегі жұмысы қандай тіркеу формасы негізінде жүргізіледі?
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру]1Лек
A форма 003/е

B+форма 116/е

Cформа 025/е

Dформа 030/е

Eформа 035/е

38Т003-3/е формасы қалай аталады?
[Әлеуметтік медицина / Әйелдер кеңесі және босану үйі]1Лек
Aжүктілікті үзу картасы

Bамбулаторлық, науқас картасы

C+күндізгі стационар науқасының картасы

Dжүктінің жеке картасы

Eфизиотерапевтік науқастың картасы
39ТЖүктінің және босанушының жеке картасы- бұл:
[Әлеуметтік медицина / Әйелдер кеңесі және босану үйі]1Лек
A+форма 111/е

Bформа 032/е

Cформа 025/е

Dформа 030/е

Eформа 116/е

40Т Форма 027/е –бұл:
[Әлеуметтік медицина / Әйелдер кеңесі және босану үйі]1прк
Aжүктілікті үзу картасы

B+амбулаторлық, стационарлық науқастың медициналық картасынан көшірме

Cкүндізгі стационар науқасы картасы

Dжүктінің жеке картасы

Eфизиотерапия кабинеті науқасының картасы

41ТФизиотерапия кабинетінде емделушінің картасы-бұл:
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру]1срс
A форма 111/е

Bформа 032/е

Cформа 025/е

D+форма 044/е

Eформа 116/е

42Т029/е форма – бұл:
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру]1прк
Aсанитарлық-ағарту жұмысын тіркеу кітабы

Bдәрігерді үйге жазу кітабы

Cфизиотерапия кабинеті науқасының картасы

D+процедураны тіркеу журналы

Eамбулаториялық операция журналы

43ТМСЭ- ға бағыттау жолдама журналы – бұл:
[Әлеуметтік медицина/уақытша еңбекке жарамсыздық]1прк
Aформа 111/е

B+форма 088/е

Cформа 025/е

Dформа 044/е

Eформа 116/е

44ТФорма 060/е-бұл:
[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті ұйымдастыру] 1прк
A+инфекциялық ауруларды тіркеу журналы

Bдәрігерді үйге шақыруды тіркеу журналы

Cфизиотерпиялық кабинетте емделуші науқастың картасы

Dпроцедураны тіркеу журналы

Eамбулаториялық операцияларды тіркеу журналы

45ТСтационардан шығушының статистикалық картасын сақтау мерзімі: [Әлеуметтік медицина/стационарлық қызметті ұйымдастыру]1прк
Aүнемі

B25 жыл

C1 жыл

D+50 жыл

E5 жыл

46Т «Емдеу- профилактикалық мекеменің есебі»-бұл:
[Әлеуметтік медицина/стационарлық қызметті ұйымдастыру]1прк
Aформа 95

Bформа 014 здрав

C+форма 30 здрав

Dформа 31здрав

Eформа 32 здрав

47ТЕмханадағы дәрігердің жүктемесі және қабылдау жұмысына анализ жасау үшін медициналық құжаттың қандай формасы қолданылады?
[Әлеуметтік медицина/стационарлық қызметті ұйымдастыру]1Лек
Aформа 007/е

Bформа 058/е

Cформа 038/е

D+форма 039/е

Eформа 030/е

48ТТұрғындарды диспансеризациялаудың сапасы мен эффективтілігіне талдау жасау үшін қандай құжат қолданылады? [Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті1прк
Aформа 007/е

Bформа 058/е

Cформа 038/е
Dформа 039/е

E+форма 030/е

49Т«Стационар қызметі туралы есеп » - бұл :
[Әлеуметтік медицина/стационарлық қызметті ұйымдастыру]1прк
Aформа 95
B+форма 14 здрав

Cформа 30 здрав

Dформа 31 здрав

Eформа 32 здрав

50Т№12 есеп формасы– бұл:
[Әлеуметтік медицина/стационарлық қызметті ұйымдастыру]1прк
Aбалаларға медициналық көмек туралы есеп

Bжасөспірімдерге медициналық көмек туралы есеп

Cересектерге медициналық көмек туралы есеп

Dстационар қызметі туралы есеп

E+емдеу мекемесі қызмет көрсететін ауданда тұратын науқастардың тіркелген аурулар саны жөнінде есеп
51Т« Балаларға медициналық көмек туралы есеп » - бұл :[Әлеуметтік медицина/амбулаторлы-поликлиникалық қызметті1прк
Aформа 95

Bформа 014 здрав

Cформа 30 здрав

D+форма 31здрав
Eформа 32 здрав

52Т«Босанған, босанушы және жүкті әйелдерге медициналық көмек туралы есеп » - бұл:
[Әлеуметтік медицина / Әйелдер кеңесі және босану үйі]1прк
Aформа 95

Bформа 014здрав

Cформа 30 здрав

Dформа 31здрав

E+форма 32 здрав

53ТКлинико- экономикалық талдаудың қай әдісінде өмір сапасын зерттеу қолданылады?
[Әлеуметтік медицина/ денсаулық сақтаудағы экономика жәнежоспарлау]1прак
A«аурулылықтың құны»

B«құны / эффективтілік»

C+«пайдалылық құны»

D«құны / қолайлылығы»

E«шығынды азайту»

54ТДенсаулық сақтауды жоспарлауда мынадан басқа әдістер қолданылады:

[Әлеуметтік медицина/ денсаулық сақтаудағы экономика жәнежоспарлау]1Лек
Aаналитикалық

Bбаланстық

Cнормативті

Dтәжірибелік

Eсметалық

55ТКлинико-экономикалық талдауда ескерілетін шығын төмендегідей бөлінеді, мынадан басқасы:
[Әлеуметтік медицина/ денсаулық сақтаудағы экономика жәнежоспарлау]1Лек
Aтікелей медициналық

Bтікелей медициналық емес

Cқия (қисық)

Dбайланыссыз

E+атрибутивті

56ТДенсаулық сақтаудың нормалары мыналар:[Әлеуметтік медицина/ денсаулық сақтаудағы экономика жәнежоспарлау]1Лек
Aтүпкілікті, түпкілікті емес
Bнегізгі, жанамалы
Cміндетті, міндетті емес
Dкомплексті, мақсатты
E сезімді, сезімді емес
57ТАналитикалық әдіс нені көрсетеді?
[Әлеуметтік медицина/
санитарлы статистика]1Лек
A+ құны/эффективтілік

B құны/ пайдалылығы

C аурулылық құны
Dқұны /қолайлылығы

Eшығынды азайту

58ТҒимараттың коммунальды шығынына және медперсоналдың жалақысына кететін шығындар қандай шығыс түріне жатады?
[Әлеуметтік медицина/
денсаулық сақтауды қаржыландыру]1Лек
Aжанама

B+тікелей медициналық

Cсезілмейтін

Dтікелей медициналық емес

Eатрибутивті

59ТЖұмыс орнында науқастың болмаған кезіндегі шығын қандай шығын түріне жатады?

[Әлеуметтік медицина/
денсаулық сақтауды қаржыландыру]1Лек
A+жанама

Bтікелей медициналық

Cсезілмейтін

Dтікелей медициналық емес

Eатрибутивті

60ТПрофилактика – бұл
[Әлеуметтік медицина/
амбулаторлы-поликликалық қызметті ұйымдастыру]1прк
Aтұрғындардың денсаулығын бақылайтын мемлекеттік жүйе

Bтұрғындардың денсаулығын жақсартатын мемлекеттік жүйе

C+аурушаңдықты болдырмау және қауіп факторын болдыртпау жүйесі

DҚДС жүйесінің региональды программасының орындалуы

Eмедициналық іс – шараларды жүргізу тәсілдері

61ТТұрғындардың денсаулығы максималды тәуелді
[Әлеуметтік медицина/ тұрғындардың денсаулық көрсеткіштері] 1прк
Aтұқымқуалаушылықтан

Bішкі ортаның жағдайынан

Cэкономикадан

D+салауатты өмір салтынан

Eденсаулық сақтау жүйесінен

62ТАзаматтардың гигиеналық құқықтары мен нормалары тәуелді
[Әлеуметтік медицина/ тұрғындардың денсаулық көрсеткіштері]1прк
Aәлеуметтік қарым – қатынастар мен қоғамның дамуының деңгейі

Bөндірістік қарым – қатынастар мен қоғамның даму деңгейі

Cспорттық секциялардың құндылығы мен кол жетімділігі

D+азаматтардың жеке басына

Eтабиғат жағдайынан

63ТСалауатты өмір салтының тұрғындар денсаулығына әсер ( % )
[Әлеуметтік медицина/ тұрғындардың денсаулық көрсеткіштері]1прк
A30

B35

C40

D45

E+50

64ТТұқымқуалаушылықтың тұрғындар денсаулығына маңыздылығы ( % )
[Әлеуметтік медицина/ тұрғындардың денсаулық көрсеткіштері] 1прк
A10

B15

C+20

D25

E30

65ТҚоршаған ортаның адамдар денсаулығына әсері ( % )
[Әлеуметтік медицина/ тұрғындардың денсаулық көрсеткіштері]1прк
A10

B+20

C30

D40

E50

66ТМедицинаның халық денсаулығына әсері %
[Әлеуметтік медицина/ тұрғындардың денсаулық көрсеткіштері]1прк
A5

B10

C15

D20

E25

67ТБіріншілік профилактика – бұл
[Әлеуметтік медицина/ тұрғындардың денсаулық көрсеткіштері]1Лек
Aаурудың туындауына, асқынуына, рецидивіне әкелетін факторларды болдырмау

Bеңбек көрсеткішіне әсері

Cденсаулық сақтау жүйесіндегі тұрғындарға қалыптасуы қанағаттанарлық қатынаста

Dаурулардың реабипитациясы, толыққанды өмір сүруді жоғалту мүмкіндігі

E+аурудың туындауын ескерту және басқа факторлардың әсер ету қаупі

68ТЕкіншілік алдын-алу – бұл
[Әлеуметтік медицина/ тұрғындардың денсаулық көрсеткіштері]1прк
A+белгілі бір жағдайда туындауына, рецидивтегі аурудың өршуінде көрінген қауіпті факторларды болдырмау

Bеңбек мінездемесіне байланысты

Cденсаулық сақтау жүйесіндегі тұрғындардың адекваттық арақатынастың қалыптасуы

Dаурулардың реабипитациясы, толыққанды өмір сүруді жоғалту мүмкіндігі

Eаурудың туындауын ескерту және басқа факторлардың әсер ету қаупі

69ТҮшіншілік алдын-алу – бұл
[Әлеуметтік медицина/ тұрғындардың денсаулық көрсеткіштері]1Лек
Aбелгілі бір жағдайда туындауына, рецидивтегі аурудың өршуінде көрінген қауіпті факторларды болдырмау
Bеңбек мінездемесіне байланысты

Cденсаулық сақтау жүйесіндегі тұрғындардың адекваттық арақатынастың қалыптасуы

D+аурулардың реабилитациясы толыққанды өмір сүруді жоғалту мүмкіндігі

Eаурудың туындауын ескерту және басқа факторлардың әсер ету қаупі

70ТСалауатты өмір сүру үгіттеуінің бейнелеу формасына не кірмейді?
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1прк
Aплакат

Bслайд

Cбейне

D+жадынама

Eмодель

71ТСалауатты өмір сүру үгіттеуінің ауызша формасына не кірмейді?
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1прк
Aдәріс

B+слайд

Cүгіт-насихат жүргізу

Dсөйлесу

Eпікір-талас

72ТСалауатты өмір сүру үгіттеуінің жазбаша формасына не кіреді?
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1прк
Aдәріс

Bслайд

C+лозунг

Dсұрақ қою

Eплакат

73ТСалауатты өмір салтын үгіттеудің ауызша әдісіне қосады
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1прк
Aмитинг

Bлозунг

Cсұрақ және жауап тақтасы

D+дәріс

Eқағаздар

74ТСалауатты өмір салтын үгіттеудің жазбаша әдісіне қосады
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1прк
Aслайд

B+естелік

Cрадиокорініс

Dрепродукция
Eфантом
75ТБейнелеу әдісінің санитарлық ағарту формасының құрамына кіреді
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1прк
Aпарақ

Bкітап

Cжурнал

Dбуклет

E+муляж

76ТСӨС насихаттаудың көрнекті түрде ең тиімді құрамдарына жатады:
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1прк
Aбуклет

Bмикропрепарат

Cестелік

D+схема

Eқабырғалық газета

77ТСалауатты өмір салтын насихаттау ісі:
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1Лек
Aбарлық медициналық жұмыскерлер айына 2 сағат

B+барлық медициналық жұмыскерлер айына 4 сағат

Cарнайы мамандар айына 2 сағат

Dарнайы мамандар айына 3 сағат

Eарнайы мамандар айына 4 сағат

78ТСанитарлы ағарту шаралары емдеу мекемелерінің құрамына кірмейді:
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1Лек
Aұйымдық жұмыс

Bметодикалық жұмыс

Cкөлемді жұмыс

D+емдеу жұмысы

Eпрофилактикалық жұмыс

79ТСӨС кең көлемде насихаттауға міндетті
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1прк
A+дәрігерлер және орта медициналық қызметкерлер

Bбұқаралық ақпарат құралдары

Cтек санитарлық дәрігерлер

Dемдеу дәрігерлер

Eпатронажды медбикелер

80ТТанымал дәріс – насихаттау әдісіне жатады
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1прк
A+ауызша

Bжазбаша

Cкөрнекті

Dбаспамен

Eаралас

81ТДәріс әдетте мына бөліктен тұрады
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1прк
A2

B+3

C 4

D5

E6

82ТДәрістің ең негізгі ерекшелігі?
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1прк
Aдиалог

B+монолог

Cталқылау

Dшешім

Eбақылау сұрақтар

83ТҚазіргі кезде ҚР денсаулық сақтауда қандай қаржылық қамсыздандыру жүйесі бар?
[Әлеуметтік медицина/СӨС] 1прк
Aәлеуметтік – сақтандыру жүйесі

Bжекелей сақтандыру жүйесі

C+бюджеттік жүйе

Dинвестициялық

Eақыл жүйе

84ТБюджет деген не?
[Әлеуметтік медицина/қаржыландыру] 1прк
A+мемлекеттік мәселелердің орындалуы үшін мемлекет қазынасындағы қаражат көзі

Bбелгіленген уақыт көлеміндегі қаржылық кіріс

Cпайда табуға негізделген кәсіпкерліктердің қаржылық көзі

Dкіріс пен шығын түрлілігі

Eмемлекеттің барлық қаражаты

85ТҚаржыландырудың қандай жүйесінде денсаулық сақтаудың орталық және жергілікті жүйесін қаржыландыру жүргізіледі? [Әлеуметтік медицина/қаржыландыру] 1Лек
A+бюджеттік

Bжекеменшік

Cкөптүрлілік

Dгуманитарлық көмектің қаржыландыруымен

Eсақтандыру арқылы

86ТЗаманауи кезеңде ҚР-дағы денсаулық сақтауды бюджеттік қаржыландырудың негізгі формасы?[Әлеуметтік медицина/қаржыландыру] 1прк
Aмемлекеттік

B жергілікті

C+бағдарламалы – мақсатты

Dмуниципальды

Eаймақтық

87ТҚандай медициналық көмек түрін науқастың өзі төлейді?
[Әлеуметтік медицина/қаржыландыру] 1прк
Aжедел және шұғыл көрсетілетін медициналық көмек түріне

B+қосымша және сервистік медициналық қызметтер түріне

Cстационарлық ем, жарақат кезінде, улануларда, венералогиялық аурулар түріне

Dасқынған созылмалы аурулар түріне

Eжұмыссыздарға көрсетілетін амбулаторлы поликлиникалық көмек түріне

88ТДенсаулық сақтау мекемесінің кеңесінде жүріп жатқан жөндеу жұмысына бюджеттің экономикалық классификациясының қай коды бойынша төленеді:
[Әлеуметтік медицина/қаржыландыру] 1Лек
A+240300 –ші код
B111003-ші код

C240100-ші код

D110302-ші код

E110700-ші код

89ТДенсаулық сақтау әкімшілік жүйесінің қаржылық қамсыздандыру коздері,біреуінен басқасы:[Әлеуметтік медицина/қаржыландыру] 1Лек
Aмекеме кірістерінің есептеріне ерікті түрдегі шығындар

Bмекеме және жеке тұлғалар соның ішінде әр түрлі мемлекеттердің қамқорлық салымдары

Cамбулаторлық және стационарлық шарттарға сай ақысыз кепілдендірілген көлемдегі медициналық көмектер жеке тұлғалардың төлемақыларынан алынады
DҚР-ның заңына қайшы келмейтін ерікті медициналық сақтандыру және басқада көздері

E+міндетті төлемақы

90ТМемлекеттік денсаулық сақтау жүйесі қаражаттары бағытталмайды:
[Әлеуметтік медицина/қаржыландыру] 1прк
Aақысыз кепілдендірілген көлемдегі медициналық көмекті көрсету

Bкешенді сауықтыратын денсаулық сақтау программалары

Cмемлекеттік денсаулық сақтауды дамыту және оны материалдық техникалық базамен қамсыздандыру
Dмедицина техникасымен белгіленген және өмірлік маңызы бар дәрілік препараттарды шығарып және сатып алу организациясы
E+ЕПМ-да сервистік қызметті құру

91ТМемлекеттік медициналық мекеме қалай қаржыландырылады?
[Әлеуметтік медицина/қаржыландыру] 1прк
Aбасқарушының сұранысы

B+смет бойынша

Cаяқ астынан болған жағдай

Dклиникалық жұмсалу тобы

Eтұрғындар айтуы бойынша

92ТДенсаулық сақтау нормаларына не жатпайды?
[Әлеуметтік медицина/жоспарлау] 1прк
Aгигиеналық нормасы

Bсанитарлық – эпидемиялық нормасы

Cамбулаторлы – емханалық көмек беру нормасы

D+бір учаскідегі тұрғындар саны

Eдәрігерді 1 сағаттық жұмыс жүктеме қалпы

93ТТұрғындардың амбулаторлы – емханалық қызметке мұқтаждығын есептейді:
[Әлеуметтік медицина/жоспарлау] 1прк
Aемханада жұмыс істейтін дәрігерлердің қалыпты жүктемесі

Bдәрігердің қызметтік міндеті

C+қала тұрғындарының бір адамға шаққандағы емханаға орта есеппен қаралуы

Dемханалық аурулардың ауруханаға жатқызған саны

E10000 тұрғынға арналған төсек орын саны

94ТТұрғындарға госпитализация қажеттілігі түсіндіріледі:
[Әлеуметтік медицина/жоспарлау] 1прк
Aтұрғындарға қажетті төсек орын саны

B+госпитализацияға мұқтаж тұрғындардың пайыздық көрсеткіші

Cжылдық госпитализациядағы аурулар саны

Dстационардағы тұрғындарға қызмет көрсететін дәрігерлер саны

Eгоспитализацияны қажет ететін диспансердегі аурулар %

95ТҚандай жағдайда емханада терапиялық бөлім бастығы тағайындалады?
[Әлеуметтік медицина/жоспарлау] 1Лек
Aегерде емханада терапевтік бөлім болса (дәрігер терапевпен міндеті бірдей болса)

Bегерде емханада 10 және оданда көп дәрігерлік терапевтік участок болса

Cегер емхана 20 мың елді мекенге және учаскілік терапевке қызмет көрсетсе

D+терапевтің қызметі 6,5 ( жасөспірімдік терапевті қосқанда) және дәрігерлік міндеті 0,5 болса және терапевтік қызметі 9 оған қоса дәрігерлік қызметі болса
Eегерде емханада 8 терапевтикалық участок болса

96ТШтаттық норматив – бұл: [Әлеуметтік медицина/жоспарлау] 1Лек
Aмекемедегі жұмыскерлердің жұмыс көлемі

Bбелгілі бір іске жұмсалған жұмыс көлемі

C+жұмыскерледің нормативті саны

Dесеппен алынған уақыт нормасы

Eесеппен алынған жүктеме нормасы

97ТАуруханадағы төсек орын бөлімнің қуаты жүктеме есебінен саналады
[Әлеуметтік медицина/жоспарлау] 1Лек
Aбөлім меңгерушісіне

Bдәрігер – ординаторға

Cегу бөлмесіндегі медбикеге

D+посттық кезекші медбикеге

Eсанитарға
98ТДенсаулық сақтау экономикасын зерттеу объектісі болып табылады:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтаудың экомокасы] 1Лек
Aемдеу –профилактикалық мекеме

Bденсаулық сақтаудың барлық объектілері

C+денсаулық сақтау ұйымдарының ұйымдастырушы объектілері

Dғаламдық медициналық және экологиялық мәселелерді шешуге бағытталған арнайы бағдарламалар
Eаурушаңдыққа байланысты эканомикалық шығындар

99ТДенсаулық сақтау экономикасының маңызы қандай?
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтаудың экомокасы] 1Лек
Aөндірістік саланың тармағы

Bөндірістік емес саланың тармағы

C+әлеуметтік саланың құрылымды бөлігі

Dәлеуметтік – мәдени құрылымның тармағы

Eөндірістік емес саланың тармағы, әлеуметтік инфрақұрылымның бөлігі

100ТЕмдеу – профилактикалық мекеме қызметінің экономикалық тиімділігін толық сипаттайтын көрсеткіш:
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтаудың экомокасы] 1Лек
Aмедициналық тиімділік коэффициенті

Bәлеуметтік тиімділік коэффициенті

Cинтегральды коэффициенті

D+шығын мен пайда коэффиццентінің арақатынасы

Eмұндай көрсеткіш жоқ

101ТСаланың микротиімділігі жөнінде толық мәлімет алуға болады?
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтаудың экомокасы] 1Лек
A+ЕПМ қызметінің тиімділігі бойынша

Bденсаулық сақтау мекемелерінің сектораралық тиімділігін қолдану бойынша

Cарнайы медициналық бағдарламалар тиімділігі бойынша

Dаймақтық басқару мекемелерінің тиімділігі

Eарнайы тиіміділігі бойынша
102ТНарық шаруашылығындағы үкіметтің орны қандай?
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтаудың экомокасы] 1Лек
Aколлективті тұтынушы

Bиндивидуальды тұтынушы

C+заңды тұлға

Dфизикалық тұлға

Eешқандай

103ТМакроэкономика дегеніміз не?
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтаудың экомокасы] 1прк
Aбұл бүкіл аймақтағы немесе елдегі денсалық сақтау жүйесі

Bбұл бір бөлек эканомикалық объектілер

C+бұл мемлекеттегі және бүкіл елдегі экономика туралы ғылым

Dбұл мекеме, фирма, үй қожалығы деңгейіндегі қожалық және қожалықтандыру туралы ғылым
Eмұндай түсінік болмайды
104ТДенсаулық сақтау экономикасының теориялық негізіне жатпайды
[Әлеуметтік медицина/денсаулық сақтаудың экомокасы] 1прк
A+объективті экономикалық заңдар

Bнарықты реттейтін заңдар

Cтауар өндірісінің заңдар жүйесі

Dсұраныс пен ұсыныс заңдары

Eменшікті теориялық негізі жоқ

105ТТұрғындардың әлеуметтік қорғау жүйесіне кірмейді:
[Әлеуметтік медицина/медико-әлеуметтік көмек] 1Лек
Aжедел және ақысыз көмекті қамтамасыз ету

Bтұрақты және уақытша еңбекке жарамсыздық жағдайында әлеуметтік қамтамасыздық

Cжетімді медициналық көмек

D+ қайырымдылық
Eміндетті медициналық сақтандыру
106Т Медициналық этика дегеніміз - бұл:
[Әлеуметтік медицина / деонтология]1лек
Aдәрігер қызметіндегі жалпы этиканың болуы

Bмедицина қызметкерлеріндегі дәрігерлік гуманизм, парыз, ар-намыс, сұрақтарын қарастыратын ғылым
Cдәрігерден биік моральды-іскерлікті және әлеуметтік сапалылықты талап ететін, күрделі жағдайда өнегелі бағыт ұстануға, дәрігерге мүмкіндік алуға көмектесетін ғылым
D+аталғандардың барлығы

Eмедициналық қызметкерлердің профессионалдық ерекшелігі

107Т Емдеуші дәрігер науқасқа жұмысқа орналасу жөнінде кеңес бере алады ма ?
[Әлеуметтік медицина /МСЭК]1лек
Aбас дәрігердің рұқсатымен
B+жоқ

Cтек диспансерлік науқасқа

Dегер ол МСЭК құрамында болса

Eия

108ТМына көрсеткіштен басқаның барлығы қоғамдық денсаулықты сипаттайды:
[Әлеуметтік медицина / денсаулық көрсеткіштері ]1Лек
Aаурулылық

Bмүгедектік

Cдемографиялық көрсеткіш

Dтұрғындардың физикалық дамуы

E+тұрғындардың еңбек белсенділігі

109Т Әлеуметтік гигиенаны ғылым ретінде тануға мына анықтама тән: [Әлеуметтік медицина]1Лек
Aтұрғындардың денсаулығын және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ететін ғылым
Bқоғамдық орында, жеке үй, құырылыстардағы қажетті санитарлық нормаларды қамтамасыз ететің бойынша жүргізілетін шаралар жүйесі
Cденсаулық сақтау және медицинаның әлеуметтік проблемалары жөніндегі ғылым

D+денсаулық сақтау және қоғамдық денсаулық жөніндегі ғылым

Eтұрғындардың денсаулығын қорғау бойынша шаралар жүйесі

110ТӘлеуметтік-маңызды ауруларға төмендегілер жатады, біреуінен басқасы:
[Әлеуметтік медицина]1Лек
Aжүрек-тамыр

Bтыныс тұншықпасы

Cпсихикалық

Dнаркологиялық

E+пневмония

111ТДДСҰ (ВОЗ) қашан 10 - Халықаралық аурулар жіктелісін (ХАЖ-10) қайта қаралуын қабылдады ? [Әлеуметтік медицина /ХАЖ-10]1прк
A1 қаңтар 1999 ж

B1 қаңтар 1998 ж

C1 қаңтар 1997 ж

D1 қаңтар 1996 ж

E+1 қаңтар 1993 ж

112ТХалықаралық ауру жүйесіндегі (ХАЖ-10)- жаңа басты енгізулер:
[Әлеуметтік медицина /ХАЖ-10]1Лек
A+кодтаудың алфавиттік – сандық жүйесі

Bкодтар саны көбейді

Cжаңа рубрикалар пайда болды

Dжаңа подрубрикалар пайда болды

Eжаңа кластар пайда болды

113Т ХАЖ – Х - та латын алфавитінің қанша әрпі қолданылады?
[Әлеуметтік медицина /ХАЖ-10]1Лек
A 26

B+ 25

C 24

D 23

E 22

114ТХАЖ – Х-та латын алфавитінің қандай әрпі қолданылмайды?
[Әлеуметтік медицина /ХАЖ-10]1Лек
A+ U

B G

C Y

D W

E X
115ТХАЖ -Х- та қанша тараулар бар?
[Әлеуметтік медицина /ХАЖ-10]1Лек
A 20

B+ 21

C 25

D 26

E 22

116ТХАЖ -10 (МКБ-10)-ның қай классында өзінің коды бірінші белгісінде бір әріптен артық қолданбайды ?[Әлеуметтік медицина /ХАЖ-10]1Лек
A+I, II, XIX, XX

BI, II, XIX

CI, II, XX

DII, XIX, XX

EXIV, XX

117Т ХАЖ-10 екі классында қандай әріптер бірмезгілде қолданылады?
[Әлеуметтік медицина /ХАЖ-10]1Лек
AG,Y

B+D, H

CW,T

DA,B

ED,E

118ТХАЖ – 10 тобын құру үшін осьі не болып табылады? [Әлеуметтік медицина /ХАЖ-10]1Лек
Aлокализация
Bинфекция беру амалы
Cаурудың түрі
D+барлық аталғандар
Eатаудан басқа
119ТХАЖ- 10 кодтік жүйесінің бас коды қайсысы болып табылады ?[Әлеуметтік медицина /ХАЖ-10]1Лек
A^

D*

E+†

120ТХАЖ -10 кодтік жүйесінің факультативтік коды қайсысы?
[Әлеуметтік медицина /ХАЖ-10]1Лек
A^

D+*

E†

121ТҚоғамдық денсаулық түсінігін дәл сипаттайтын көрсеткішті ата:[Әлеуметтік медицина /СӨС]1Лек
Aбелсенді демалыстың қажеттілігі
B+физикалық, әлеуметтік және психологиялық салауаттылық
Cаурулылықтың болуы немесе болмауы
Dеңбек қызметінің мүмкіндігі
Eжақсы жабдықталған үйінің болуы
122ТӨмір сапасын оқуды негізгі болып табылады:[Әлеуметтік медицина /СӨС]1Лек
Aанкета
B+хаттама және зерттеу бағдарламасы
Cнауқастың арызы
Dкомпьютер
Eзерттеу бағдарламасы
123ТТұрғындардың денсаулық жағдайы мынадан басқа көрсеткішпен анықталады:[Социальная медицина/ЗОЖ ]1Лек
A+отбасылық жағдайына байланысты
Bдемографиялық көрсеткіштер
Cаурушаңдық
Dфизикалық өсу
Eмүгедектік
124ТӨмір сапасын зерттеуде қандай сұрау қағазы жоқ?[Әлеуметтік медицина /СӨС]1Лек
A+жеке
Bжалпы
Cарнайы
Dжеке-меншікті
Eсимптом шкаласы
125ТQALY коэффициенті- бұл:
[Әлеуметтік медицина /СӨС]1Лек
Aсапа коэффициенті

Bөмір коэффициенті

Cөмір сапасы коэффициенті

D+сапаға оңалтылып сүрген өмір жылдары

Eсапалы өмір коэффициенті
126ТМедициналық көмек сапасының негізгі сипаттамасы болып табылмайды:
[Әлеуметтік медицина /СӨС]1Лек
Aнәтижелілік, эффективтілік

Bсабақтастық

C+үнемі (постоянность)

Dоптимальдық

Eадалдық

127ТДемография нені зерттемейді?
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
Aтұрғындардың қайта өндірілуі

Bтұрғындардың жас – жыныстық құрылымының сандық ара қатынасы

C+1 жасқа дейінгі балалар ауруларын

Dәлеуметтік және экономикалық құбылыстарға тәуелді болу

Eтұрғындардың өсуінің қоғамдық дамуының ара қатынасы
128ТТуылу көрсеткіші – бұл мына категория:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
Aәлеуметтік – биологиялық

Bбиологиялық

Cәлеуметтік демографиялық

Dдемографиялық

E+әлеуметтік

129Т Бала өлімі дегеніміз не?
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A+туғаннан бастап 15 жасқа дейінгі өлген бала саны

Bөмірінің бірінші жылында өлген бала саны

Cөмірінің бірінші аптасында өлген бала саны

D3 жасқа дейінгі өлген бала саны

Eалғашқы тәулікте өлген бала саны

130ТЖалпы ұрықтылық көрсеткіші қалай есептеледі?
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A өмірінің 1-ші жылында өлгендер саны х 1000
18-20 жас аралығындағы әйелдер саны
B+ 1 жылдағы туылғандар саны________ х 1000
15-49 жас аралығындағы әйелдер саны
C 1 жылдағы тірі туылғандар саны х 1000
18-30 жас әйелдер саны

D ұрықтану жасындағы әйел саны х 1000
орта жылдық халық саны
E 1 жылда туылғандар саны________ х 1000
15-49 тұрмыс құрған әйелдер саны
131ТТұрғындардың табиғи қозғалыс көрсеткіштеріне барлығы жатады, біреуінен басқасы:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
Aтуылу коэффиценті

Bөлім коэффицентті

Cтабиғи өсу коэффицентті

Dжалпы ұрықтану коэффицентті

E+перинатальды өлім коэффицентті.

132ТТуылу туралы мәлімет көзі:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
Aтуылу туралы анықтама

B+туылу туралы актісі

Cбасқа да құжаттар

Dбасқа да құжаттар

Eбосану тарихы.
133ТАна өліміне нелер жатады:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
Aмедициналық аборт

Bжатырдан тыс жүктілік

Cдеструкцияланған пузырной занос

D+аталғандардың барлығы

Eжатырдан кетуі
134ТТуылу көрсеткіші тұрғындардың мына саны бойынша есептелінеді: [Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A+1000

B10000

C100000

D100

E1000000

135ТТуылу коэффицентті жоғары болып саналады:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A+25-тен жоғары

B15-тен жоғары

C10-нан жоғары

D 30-дан жоғары

E 35-тен жоғары
136ТТуылу коэффиценті төмен болып саналады:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
A25-ке дейін

B+15-ке дейін

C9-ға дейін

D30-ға дейін

E35-ке дейін

137ТТуылу коэффицентті орташа болып саналады:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A30-50

B+15-25

C9-15

D10-15
E15-20

138Т Өлім көрсеткіші тұрғындардың мына санына есептеледі:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
A+1000

B10000

C100

D100000

E1000000

139ТЖоғары өлім коэффицентті келесі сандарға сәйкес:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
A 25-тен жоғары

B+15-тен жоғары

C10-нан жоғары

D30-дан жоғары

E35-тен жоғары

140ТТөменгі өлім коэффицентті келесі сандарға сәйкес: [Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
A20-ке дейін

B15-ке дейін

C+9-ға дейін

D30-ға дейін

E35-ке дейін.

141ТОрташа өлім коэффиценті келесі сандарға сәйкес:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A30-50

B15-25

C+9-15

D10-15

E15-20

142ТӨлім туралы мәлімет көзі:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
Aанықтама

Bөлім эпикризі

Cжедел жәрдем дәрігерінің анықтама қағазы

Dөлім туралы дәрігерлік анықтама

E+өлім туралы дәрігердің және фельдшердің анықтамасы.

143ТТуғыштық (плодовитости) көрсеткіші немен есептеледі:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
Aтұрғындар санына

Bтұрғындардың жарты жылдық санына

Cәйелдер санына

D+фертильді жастағы әйелдер санына (15-49 жас аралығында)

Eнеке отырған жастар санына.

144ТСәби өлім көрсеткіші-бұл:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
A1 айға дейінгі өлім көрсеткіші

B+1 жасқа дейінгі өлім көрсеткіші

C1 жасқа дейінгі өлім саны

Dөлі туған нәресте саны

E0-ден 3 жасқа дейінгі өлім көрсеткіші

145ТСәби өлімі коэффициенті жоғары болып саналады, егер:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
A25-тен жоғары

B+50-ден жоғары

C10-нан жоғары

D30- дан жоғары

E35-тен жоғары

146ТСәби өлімі коэффиценті төмен болып саналады,егер:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
A25-ке дейін

B15-ке дейін

C9-ға дейін

D+30-ға дейін

E35-ке дейін

147ТСәби өлімі коэффиценті орташа болып саналады, егер:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
A+30-50

B15-25

C9-15

D10-15

E15-20

148ТЕрте неонатальды өлім көрсеткіші-бұл:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
A+168 сағатта (0-6 тәулік) жасында өлген нәресте саны

B27 күн жасында өлген нәресте

C0-27 күн жасында

Dтуылғаннан кейінгі өлген нәресте саны

E48 сағат (2 тәулік) жасында өлген нәресте саны

149ТНеонатальды өлім көрсеткіші – бұл: [Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
A+27 күнде өлген нәресте саны

B0-27 күн жасында өлген нәресте саны

C168 сағат (0-6 тәулік) жасында өлген нәресте саны

D48 сағат (2 тәулік) жасында өлген нәресте саны

Eтуылғаннан кейін өлген нәрестелер.

150Т Постнеонатальды өлім көрсеткіші-бұл:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
A 28 күнге дейінгі жаста өлген нәресте саны

B1 айға дейінгі жаста өлген нәресте саны

C+1 айдан жоғары жаста өлген нәресте саны

D3 айға дейінгі жаста өлген нәресте саны

E 6 айға дейінгі жаста өлген нәресте саны.

151ТТуу көрсеткіші қалай есептеледі ?
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
Aсоңғы 2 жылда туылғандар саны____ х 1000
тұрғындардың орташа жылдық саны

B календарлық жылда туылғандар саны х 1000
тұрғындардың орташа жылдық саны

C 6 айда туылғандар саны+өлітуылғандар х 1000
2 жасқа дейінгі бала саны

D+ календарлық жылда тірі туылғандар саны х 1000
тұрғындардың орта жылдық саны

E тірі және өлі туылғандар саны___ х 1000
тұрғындардың орта жылдық саны

152ТСәби өлімі көрсеткішін қалай есептейді?
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A+ жыл бойындағы 1 жасқа дейінгі өлген бала саны х 1000
жыл бойы тірі туылғандар саны
B 2 жасқа дейінгі өлген бала саны х 1000
жылдағы туылғандар саны
C14 жасқа дейінгі өлген бала саны х 1000
халықтың орта жылдық саны
D 1 жасқа дейінгі өлген бала саны х 1000
халықтың орта жылдық саны
E 40 күнге дейінгі өлген бала саны х 1000
халықтың орта жылдық саны

153ТҚай көрсеткіш табиғи қозғалыстың негізгі көрсеткіштеріне жатады?
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A бала өлімі, жалпы өлім

B жалпы туу, жалпы өлім, бала өлімі

C+ туу, өлім, табиғи өсім

Dтуу, өлім, табиғи өсім, болашақ өмірдің орташа ұзақтығы, некелесу және ажырасу көрсеткіші

Eтуу, летальдық, ұрықтану
154ТПеринатальды өлім көрсеткіші- бұл:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A 0-6 тәулік мерзімінде өлген нәрестелер

Bөлі туылған нәресте саны

Cбосану кезінде өлген нәрестелер саны

D+өлі туылған 0-6 тәулік мерзімінде өлген нәрестелер

Eбосану кезінде өлген + өлі туылған нәресте.

155ТЖалпы ұрықтану (плодовитость) коэффиценті келесі сандар бойынша саналады:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прак
A+15-49 жас аралығындағы әйелдердің орташа саны

B15-45 жас аралығындағы әйелдердің орташа саны

C 15-40 жас аралығындағы әйелдердің орташа саны

D20-49 жас аралығындағы әйелдердің орташа саны

E20-45 жас аралығындағы әйелдердің орташа саны
156Т Экономикалық дамыған елдерде туылу коэффиценті келесі сандарға сәйкес анықталады:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A10-25

B 25-30

C+ 15-22

D 20-25

E 14-25

157ТЭкономикалық дамыған елдерде өлім коэффицентті келесі сандарға тең:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A10-25

B25-30

C15-22

D20-25

E+7-13
158ТДамушы елдерде туылу коэффиценті келесі сандарға сәйкес:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A 10-25

B 25-30

C15-22

D 20-25

E+ 14-25

159ТДамушы елдердегі өлім коэффицентті келесі сандарға тең:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A10-25

B25-30

C15-22

D20-25

E+14-25

160ТӨлі туылу көрсеткіші есептеледі:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1прк
A тірі туылған 1000 нәрестеге

B өлі туылған 1000 нәрестеге

C+ тірі және өлі туылған 1000 нәрестеге

D тірі туылған 10000 нәрестеге

E тірі және өлі туылған 10000 нәрестеге

161ТӨлі туылу- бұл:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
Aөлі нәресте босанған әйелдер саны

Bбосану кезінде өлген нәрестелер

Cбосанудан кейін бірден өлген нәрестелер

D+өлі туылған нәрестелер санының, тірі және өлі туылғандардың жалпы санына қатынасы

Eтірі және өлі туылған жалпы санға өлі туылған нәресте саны

162Т Ана өлімі есептеледі:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A100 тұрғынға

B1000 тірі және өлі туылғандар санына

C+100 000 тірі және өлі туылғандар санына

D100 тірі және өлі туылғандар санына
E1000 тұрғындар санына

163Т Алғаш рет анықталған аурулар көрсеткіші жылына мына сандармен есептеледі:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A10 000 тұрғын адамға

B1000 тұрғын адамға

C100 тұрғын адамға

D+100 000 тұрғын адамға

E500 000 тұрғын адамға.

164ТДерттік көрсеткіші болып табылады:
[Әлеуметтік медицина /медициналық демография]1Лек
A абсолютті көрсеткіш

Bэкстенсивті көрсеткіш

C+салыстырмалы көрсеткіш

Dинтенсивті көрсеткіш

Eқатынас көрсеткіші

165ТИнфекциялық аурулар көрсеткіші жылына мына сандармен есептеледі:
[Әлеуметтік медицина /аурушаңдық]1Лек
A10 000 тұрғын адамға

B1000 тұрғын адамға

C100 тұрғын адамға

D+100 000 тұрғын адамға

E500 000 тұрғын адамға
166ТИнфекциялық аурулармен ауыру көрсеткіші:
[Әлеуметтік медицина /аурушаңдық]1Лек
A3 ай ішінде алғаш рет анықталған инфекциялық аурулар саны

Bинфекциялық ауруларды басынан кешірген адамдар саны

Cинфекционистке қаралған адамдар саны

D+инфекциялық аурулармен ауырғандардың 2/3 + 1/3 осы жылдағы
Eосы жылда алғаш рет анықталған инфекциялық аурулар саны
167ТТұрғындар денсаулығын зерттеу әдісі:
[Әлеуметтік медицина /аурушаңдық]1Лек
Aмедициналық қарау мәліметі, емхана қызметі көрсеткіші бойынша

B+медициналық қарау мәліметі, қаралу және өлім себебі бойынша

Cөлім себебі, стационар көрсеткіші бойынша

Dтуу, өлім, бала өлімі көрсеткіші бойынша

Eөлім себебі, тұрғындар санағы мәліметі, тұрғындардан сұрау
168ТБосануға дейінгі патронажбен қамту көрсеткіші:
[Әлеуметтік медицина]1Лек
Aбосануға дейінгі патронажға қаралу
B+босануға дейінгі патронажға жататындардың, аналары босануға дейінгі патронажбен қамтылған, балалардың жалпы санына қатынасы, % түрінде
Cбосануға дейінгі патронажға жататындардың ,аналары босануға дейінгі патронажбен қамтылған , балалар жалпы санына қатынасы
Dаймақтағы жүктілер саны

Eжүктілер санының патронаж санына қатынасы
169ТПеринатальды өлім көрсеткіші – бұл:
[Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
A апта өміріндегі жаңа туған нәрестенің өлімінің саны

B1 ай өміріндегі жаңа туылған нәрестенің өлімінің саны

Cөлі туылғандар саны + өмірінің 1-ші күнінде өлген нәрестелер саны

Dөлі туылғандар саны + өмірінің 4- ші айында өлген нәрестелер саны

E+өлі туылғандар саны + өмірінің 1- ші аптасында өлген нәрестелер

170ТЖүктілердің кеш токсикозының жиілігінің көрсеткіші есептеледі:
[Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
A+100 жүктілерге

B1000 жүктіге

C10 000 жүктіге

D100 000 жүктіге

E500 жүктіге

171ТПеринатальдық шығынды азайтудың резерві қай этапта көп?
[Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
A+әйелдер кеңесінде

Bперзентханада

Cперзентхананың неонатальдық қызметі

Dполиклиниканың терапевттік участкесі

Eоблыстық балалар ауруханасының мамандарылған бөлімі

172ТМынадан басқаның барлығы перзентхананың негізгі сапалық көрсеткішіне жатады:[Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
Aана өлімі
Bперинатальдық өлім
Cжаңа туылғандар аурулылығы
D+орташа жылдық төсектің пайдалануы
Eлетальды көрсеткіш
173Т Жүктілерді зерттеудің жиілік көрсеткіші?
[Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
Aесепте тұрған, жүктілер саны

Bжүйелі түрде дәрігерге келіп және анализ тапсырған жүктілер саны

C+жүйелі түрде дәрігерге келетін жүктілер саны

Dзерттелген жүктілердің санының жалпы жүктілер санына %-ің қатынасы

Eжүйелі түрде қан анализін тапсырып тұратын жүктілер саны

174ТЖүктіліктің қалыпты ағымында босануға дейінгі және босанудан кейінгі демалыс неше мерзімге беріледі?
[Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
A 78 күн

B 60 күн

C 56 күн

D 70 күн

E+126 күн

175ТЖүктіліктіктің қай мерзімінде ауыстыру картасы әйелдің қолына беріледі:
[Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
A38 апта

B32 апта

C40 апта

D+28 апта

Eжүктінің денаулық жағдайына байланысты

176ТЕрте босану жиілігінің көрсеткіші есептеледі:
[Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
A100 жаңа туған нәрестеге

B+1000 жаңа туған нәрестеге

C10 000 жаңа туған нәрестеге

D100 000 жаңа туған нәрестеге

E500 жаңа туған нәрестеге

177Т Әйелдер кеңесінің негізгі есеп беру құжаты:
[Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
Aеңбеке жарамсыздық қағазын тіркеу кітабы (ф. 036/у)

Bконсультация дәрігерінің жұмыс күнделігі (ф. 039/у)

Cамбулаториялық операцияны жазу журналы (ф. 069)

D+ есеп беру (ф. 32)

Eинфекциялық аурулылықты тіркеу журналы

178ТӘйелдер кеңесіндегі жүкті әйелдермен жұмысты сипаттайтын негізгі көрсеткішке жатпайды:
[Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
Aдәрігер бақылаумен жүктілерді ерте қамту

B12 аптаға дейінгі терапевттен қаралған жүктілер бөлігі

C босануға дейінгі демалысты уақытында беру

D жүктілік, босану, босанудан кейінгі периодтағы өлген әйелдер саны

E+әйелдер кеңесіне бірде келмеген әйелдер саны

179ТГинекологиялық ауруларды диспансеризациялаудың эффективтілік көрсеткіші болып табылады:
[Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
Aстационарда емделіп шыққан науқас саны

Bдиспансерлік емге бағытталған диспансерлік науқастар саны

Cуақытша еңбекке жарамсыздық бойынша гинекологиялық аурулылықты азайту

D+жыл бойынша диспансерлік есепте тұрған науқастардың жазылғандығы бойынша жыл бойы диспансерлік есептен алынғандардың меншікті салмағы
E гинекологиялық аурулардың жалпы саны

180ТӘйелдер кеңесінің бақылауына уақытында келіп жүрген әйелдердің меншікті салмағы:
[Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
A жүктіліктің 2 аптасына дейін бақылауға алынған жүктілер саны

Bжүктіліктің 4 аптасына дейін бақылауға алынған жүктілер саны

C+жүктіліктің 12 аптасына дейін бақылауға алынған жүктілер саны

Dжүктіліктік 20 аптасына дейін бақылауға алынған жүктілер саны

E жүктіліктің 4 аптасына дейін бақылауға алынған жүктілер саны

181ТЭкстрагенитальды аурулылығы бар стационарлық диагностика және емді қажет ететін жүкті әйелдер госпитализациялау әдетті мұнда жүргізілмейді: Әлеуметтік медицина1Лек
Aпатология профилі бойынша аурухана бөлімдерінде

Bмамандандырылған перзентхананың жүктілер патологиясы бөлімінде

Cмамандандырылмаған перзентхананың жүктілер патологиясы бөлімінде

D+ санатории-профилактории

E медико-санитарлық бөлімнің профильдік бөлімінде

182ТВирустық гепатиті, туберкулездің ашық түрі, жедел дизентериясы бар жүкті әйелдерді қайда госпитализациялау жүргізіледі: [Социальная медицина/женский консультация и роддом]1Лек
Aмамандандырылған акушерлік стационар

B+ инфекциялық аурухананың сәйкес бөлімшелеріндегі арнайы бокс

C мамандандырылмаған перзентхана

D перзентхананың обсервациялық акушерлік бөлімі

E үйдегі стационар ұйымдастырылады

183ТЯслидегі неше балаға педиатр қызметі қажет:
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A250 бала

B+180 бала

C100 бала

D250 бала

E1800 бала

184Т Мектептегі неше балаға 1 педиатр қызметі қажет?
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A 205 балаға

B+2000 балаға

C100 балаға

D 2500 балаға

E1800 балаға

185ТНәресте перзентханадан шыққан соң қандай уақыт ішінде патронаждау қажет:
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A1 апта

B1 ай

C+алғашқы 3 күн

Dалғашқы 5 күн

Eалғашқы 10 күн
186Т Педиатр аймағында тұрғындар санағы жылына қанша рет жүргізіледі?
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A1

B+2

C3

D4

E5

187ТТұрғындар санағы үшін қандай құжат қажет:
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A+санақ журналы

Bанықтамалар

Cамбулаторлық журнал

Dамбулаторлық карта

Eстат.талон

188ТМектепке дейінгі мекемелерге кіру үшін балаға қандай құжат беріледі?
[Әлеуметтік медицина]1Лек
Aсабақтан босатылу

B+анықтама

CДКК қорытындысы

Dбарлық аталғандар
Eаталғандардың ешқайсысы емес

189ТМектепке дейінгі мекемелердің қызмет көрсеткіштерін атаңыздар:
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A балалардың аурулары

B диспансеризация нәтижелілігі

Cбалалардың инфекциялық аурулары

Dиммунопрофилактика жоспарын орындау

E+ барлық аталғандар дұрыс

190ТМектеп бөлімінің қызмет көрсеткіштері болып табылады, біреуінен басқасы:
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A+1 жасқа дейінгі балалардың аурулары

Bбалалардың аурулары

Cдиспансеризация нәтижелілігі

Dгоспитализация % - ы

Eбалалардың инфекциялық аурулары

191ТБалалар ауруханасының қызмет көрсеткіштерін атаңыз:
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
Aтөсектерді пайдалануы

Bтөсек айналымы

Cнауқастың төсекте орташа болу ұзақтығы

D+барлық аталғандар

Eауруханадағы өлім

192Т Мектепте қандай сыныптан бастап скринингтер жүргізіледі?
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A 5-ші

B 6-шы

C 3-ші

D 2-ші

E+ 1-ші

193Т Мектепте қандай декретирленген сыныптарда мед.тексерулерді өткізеді?
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A+5-ші
B6-ші

C3-ші

D2-ші

E1-ші

194Т Балаға күтім жасау туралы анықтама қандай жағдайда беріледі ?
[Социальная медицина/ Врачебная экспертиза]1Лек
A+бала ауырып қалған жағдайда

Bбаланың алдын ала қаралу үшін

Cпрививка жасалу үшін

Dанализдер тапсыру үшін

Eбарлық аталғандар

195ТИммунопрофилактика үшін қандай құжат толтырылады?
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
Aформа 007/е

B+форма 063/е

Cформа 038/е

Dформа 039/е

Eформа 030/е

196ТУчасткелік терапевт жұмысының негізгі бөлімдерін ата:
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
Aдиагностикалық

Bемдеу

Cпрофилактикалық және салауатты өмір салтын құру

Dиммунопрофилактика

E+аталғандардың барлығы

197ТЕмханада толтырылатын негізгі оперативті-тіркеу құжаттары түрлеріне қай форма кірмейді? [Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A+форма 007/е

Bформа 058/е

Cформа 025-2/е-99

Dформа 039/е

Eформа 030/е

198ТЕмхана қызметінің қай көрсеткішін жылдық есеп беру негізінде шығаруға болмайды?
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
Aкадрмен қамтамасыз етілуі

Bнегізгі күші

C1 тұрғынға шаққандағы келу саны

Dкүндізгі стационардағы науқастың болуының орташа ұзақтығы

E+дәрігердің 1 сағат жұмысы жүктемесі

199Т Емханадағы профилактикалық медициналық қараудың сапасына кім жауап береді?
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A+бас дәрігер

Bемдеу жұмысы бойынша бас дәрігердің орынбасары

Cбас дәрігердің экономика бойынша орынбасары

D профилактика бөлімі меңгерушісі

E профилактика бөлімі дәрігері
200ТАймақтық дәрігерлер және жалпы тәжірибелік дәрігерлердің қызметтері қандай?
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A диагностикалық

B емдік

Cпрофилактикалық және салауатты өмір салтын қалыптастыру

Dиммунопрофилактика

E+барлық аталғандар

201ТУчасткелік терапевтің үйдегі 1 сағаттық жұмыс жүктемесі қандай ?
[Социальная медицина/участковая служба] 1Лек
A5 адам

B3 адам

C4 адам

D3,5 адам

E+1,5 адам
202ТБір терапевттік аймақта қанша тұрғын болу керек?
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A2800

B+2000-2200

C1900

D2500

E1850

203ТАймақтық педиатр дәрігерінің қабылдау кезіндегі 1 сағаттық жұмыс жүктемесі қандай?
[Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A5 адам

B3 адам

C4 адам

D+3,5 адам

E1,5 адам

204ТАймақтық педиатр дәрігерінің үйдегі науқастарды қарау кезіндегі 1 сағ. жұмыс жүктемесі қандай? [Социальная медицина/участковая служба]1Лек
A5 адам

B3 адам

C4 адам

D3,5 адам

E+1,5 адам

205Т«Уақытша еңбекке жарамдылықты жоғалтудың бір жағдайының ұзақтығы» көрсеткіш есебі үшін қандай мәліметтер қажет? [Социальная медицина/ЗВУТ]1прк
Aеңбекке жарамсыздық күндер саны

Bеңбекке жарамсыздық жағдайларының саны

Cауру түрі

D+еңбекке жарамсыздық жағдайлар саны, еңбекке жарамсыздық күндер саны

Eеңбекке жарамсыздық жағдайлар саны, ауру түрі
206ТБалалар ауруханасы стационарында неше төсекке 1 ординатор – дәрігер қызметі бекітілуі
қажет? [Социальная медицина/ Стационарная служба]1Лек
A 10 төсек

B 60 төсек

C+ 20 төсек

D 40 төсек

E50 төсек
207Т Төмендегілердің қайсысы госпитализацияланған науқастардың ауруларын анықтауда қолданылатын алғашқы құжаттар? [Социальная медицина/ Стационарная служба]1прк
Aстатистикалық талон

B+стационардан шыққан науқастың статистикалық картасы

Cстационарлық карта

Dтізім (ведомость)

Eшығу туралы карта

208ТМынадан басқаны барлығы стационарлық медициналық көмектің міндетіне кірмейді:[Социальная медицина/ Стационарная служба]1Лек
Aстационарлық медициналық көмектің сапасын жоғарылату

Bмедициналық мекеме қызметінің сапасы жоғарылату

C+профилактикалық медицинаның интеграциясын қамтамасыз ету

Dбасқа емдеу-профилактикалық мекемелермен жұмыс сабақтастығын қамтамасыз ету

Eжетімді стационарлық көмекті қамтамасыз ету

209ТСтационар жұмысын ұйымдастыру әдісі болып табылады:
[Социальная медицина/ Стационарная служба]1Лек
A+стационарда медициналық көмек көрсету

Bемханалық бөлімшеде көмек көрсету

Cполиклиникалық бөлімнің күшімен үйде медициналық көмек көрсету

Dқоғамдық орындарда көмек көрсету
Eтөтенше жағдайда жедел көмек көрсету

210Т10 мың тұрғынға 110 төсек орындары қандай көрсеткішке жатады?[Социальная медицина/ Стационарная служба]1прк
Aтөсектік фонд

B+төсектермен қамтамасыз ету

Cтөсектер саны

Dтөсек күші

Eтөсектер айналымы

211ТСтационар клиника деп аталады, егер ?
[Социальная медицина/ Стационарная служба]1прк
A құнды құрал-жабдықтар болғанда

B күштіліг 500 төсектен тұрса

C+ клиникалық кафедралары болса

D облыс орталығында орналасса
E барлық аталғандар

212ТЕмдеуші дәрігер санаторлық-курорттық емге байланысты еңбекке жарамсыздық қағазын
беруге құқығы бар ма?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза]1Лек
Aия, бас дәрігердің рұқсатымен

Bия, егер оған корсетпе болса

C+жоқ

DМСЭК рұқсатымен

Eегер жолдама кәсіподақ қаражат есебінен берілсе

213Т Емдеуші дәрігер бір мезетте 6 күннен артық мерзімге беруге құқы бар ма?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза]1Лек
A ия

B+ жоқ

C ия, 15 күнге дейін

D ия, ВКК рұқсатымен 10 күнге дейін

E ия, жазылғанға дейін
214ТНауқас алғаш қаралған кезде емдеуші дәрігер еңбекке жарамсыздық қағазын қанша мерзімге беруге құқығы бар?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза]1Лек
A жазылғанға дейін

B+ 3 күнге дейін

C 1 күнге дейін

D 7 күнге дейін

E 5 күнге дейін
215Т Еңбекке жарамсыздық фактісі анықталған күннен 1 күн ерте еңбекке жарамсыздық қағазын беруге бола ма?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза]1Лек
A+ болмайды

B болады

C кейбір жағдайларда

Dтек бөлім меңгерушісінің рұқсатымен

EДКК рұқсатымен
216ТСанаторлық курорттың емге байланысты еңбекке жарамсыздық қағазын кім толтырады? [Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
Aемдеуші дәрігер

Bбөлім меңгерушісі

C+ДКК

D сараптама бойынша бас дәрігердің орынбасары

Eемдеуші дәрігер мекеме профкомымен

217ТУақытша еңбекке жарамсыздыққа байланысты еңбекке жарамсыздық қағазын қанша мерзімге дейін созуға болады? [Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
A3 ай

B4 ай

C6 ай

Dжазылғанға дейін немесе тұрақты еңбекке жарамсыздық белгісі пайда болғанға дейін

E+2 ай
218ТТұрмыстық жарақат бойынша алғаш қаралған кезде қандай құжат беріледі?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
Aдиспансерлік науқастың бақылау картасы

B+еңбекке жарамсыздық қағазы
Cтұрмыстық жарақат жөнінде анықтау – 095/1у

Dамбулаторлық картадан көшірме

Eформа № 094/1е
219ТПатологиялық босану болған кезде босануға дейінгі және кейінгі демалыс неше күнге созылады?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
A130 күн

B+140 күн

C126 күн

D170 күн

E116 күн

220ТМедициналық аборт кезінде уақытша еңбекке жарамсыздық қағазы неше күнге беріледі?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
Aберілмейді

B+3 күнге

C6 күнге

Dжазылғанға дейін

E1 күнге

221ТАуру баланы күту бойынша еңбекке жарамсыздық парағы неше күнге беріледі?

[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
A6 күнге

B+10 күнге

C14 күнге

Dтолық жазылғанға дейін

Eберілмейді

222ТТұрақты еңбекке жарамсыздық фактісін кім тағайындайды?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
Aбөлім меңгерушісі

Bбас дәрігер

CДКК

D+МӘС

E бөлім меңгерушісі бас дәрігермен

223ТАталған дәрігерлік-еңбектік сараптама органдарының қайсысына МӘС бағынышты:

[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
Aденсаулықсақтау органына

Bоблыстық кәсіпдақ кеңесіне

C+әлеуметтік қамсыздандыру органына

Dәлеуметтік сақтандыру бөліміне

Eжергілікті әкімшілікке
224ТЕңбекке жарамсыздық қағазында үздіксіз 4 айдан жоғары мерзімге кім созады (немесе соңғы 12 календарлық айда 5 айдан жоғары)?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
Aбөлім меңгерушісі

Bбас дәрігер

CДКК

D+МӘС

Eемдеуші дәрігер бөлім меңгерушісімен

225Т I топ мүгедектігі қанша мерзімге беріледі?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
Aүш жылға

B+екі жылға

Cбір жылға

D1,5 жылға

Eмерзімсіз

226Т Тұрғындар денсаулығын қандай көрсеткіштер тобы анықтайды?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
A демографиялық көрсеткіш, өлім көрсеткіш

B+демографиялық, аурулылық, физикалық даму, мүгедектік

Cжалпы туу, өлім

Dорташа өмір ұзақтығы, өлім және туу

Eфизикалық даму, мүгедектік, бала өлімі

227Т100 жұмысшыға шаққандағы еңбекке жарамсыздық жағдайы жиілігі көрсеткішін қалай анықтайды?[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
Aеңбекке жарамсыз күні жиілігінің жұмысшылардың жалпы санына қатынасы

B+барлық еңбекке жарамсыздық жағдайының жалпы жұмысшы санына қатынасы, көбейтілген 100
Cеңбекке жарамсыздық күнінің еңбекке жарамсыздық жағдайынна қатынасы

Dеңбекке жарамсыз күнінің, жалпы жұмысшы санына қатынасы

Eжұмысшы санының, жалпы еңбекке жарамсыз жағдай санына қатынасы

228ТТөменде көрсетілген құжаттардың қайсының медициналық, заңдық, қаржылық маңыздылығы бар ?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
Aуақытша еңбекке жарамсыздық бойынша анықтама

Bжеке тіркеу картасы

C+еңбекке жарамсыздық қағазы

Dинфекциялық аурулылық жөніндегі жедел хабарлама

Eжедел жәрдем дәрігерінің сигнал картасы

229ТУақытша еңбекке жарамсыздық бойынша төлемақы мөлшері неге байланысты?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
A+үздіксіз стажына

Bжұмыс орны

Cмамандығына байланысты

Dмекен-жайына

Eаурудың ұзақтығына

230ТМедициналық сараптама түрлерін атаңыз?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1Лек
Aсот-медициналық

Bпатологоанатомиялық

Cуақытша еңбекке жарамсыздық

Dтұрақты еңбекке жарамсыздық

E+барлық аталғандар дұрыс

231ТНауқас стационардан емді амбулаторлық жағдайда жалғастыру кеңесімен шыққан кезде еңбекке жарамсыздық қағазының (ЕЖҚ) толтырылу тәртібі?
[Социальная медицина/ врачебно трудовая экспертиза ]1прк
AЕЖҚ (ЛН) стационарда жабылады

BЕЖҚ емханада бас дәрігермен созылады

C+ЕЖҚ емханада аймақтық дәрігер немесе басқа профильді маманмен созылады
D ЕЖҚ емханада ДКК меңгерушісімен созылады

EЕЖҚ стационарда жабылады және поликлиникада жаңасы ашылады
232ТСанэпидемиологиялық салауаттылық саласындағы органдардың құзыретіне не кіреді?
[Социальная медицина/ СЭС]1прк
A санитарлық ережелерді, гигиеналық нормативтерді бекітеді

B гигиеналық оқыту тәртібін жүргізуді бекітеді
Cсанитарлық-эпидемиологоиялық мониторингті ұйымдастырып, оның жүру тәртібін анықтайды
Dсанитарлы ережелерге және гигиеналық нормативке сәйкес санитарлы-эпидемиологиялық қорытындыларды береді
E+барлық аталғандар дұрыс

233ТСанитарлы-эпидемиологиялық бақылау обьектісі болып не табылады? [Социальная медицина/ СЭС]1Лек
Aұжымдар

B+барлық аталғандар
Cзаңды және жеке тұлғалар
Dғимараттар
Eөнімдер және басқа обьектілер
234Т Мед.тексерілу нәтижесі бар оқшауланған декретарлық топтарға қандай құжат беріледі? [Социальная медицина/ СЭС]1прк
Aсанитарлық анықтама

Bсанитарлық паспорт

Cсанитарлық қорытынды

Dуақытша еңбекке жарамсыздық парағы

E+жеке медициналық кітапша

235Т Санэпид.салауаттылық саласында нормативтер актісінің қажеттілігіне қандай құжат сәйкес келеді:
[Социальная медицина/ СЭС]1Лек
Aсанитарлық анықтама

B+санитарлық паспорт

Cсанитарлық қорытынды

Dсанитарлық кітапша

Eжеке медициналық кітапша

236Т Санэпид тәртіптермен нормаларды жүйелендіру және нұсқау бойынша санэпид қызмет қалай аталады?
[Социальная медицина/ СЭС]1Лек
A+сан.эпид. нормалау

Bсан.эпид. паспортизация

Cсан.эпид.лицензиялау

Dсан.эпид.стандарттау

Eсан.эпид.аккредитациялау

237Т«Тұрғындардың санитарлы-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заң қарым-қатынасты реттейді :
[Социальная медицина/ СЭС]1Лек
Aқұқықтық

Bэкономикалық

Cәлеуметтік

D+медициналық

Eаталғандардың барлығы дұрыс

238ТЖедел инфекциялық аурудың шұғыл хабарламасын толтырады ?
[Социальная медицина/ СЭС]1Лек
Aтіркеуші
Bмедбике
C+инфекциялық ауруды анықтаушы дәрігер
Dстатистик-дәрігер

Eбас дәрігер

239ТӨмір сүру орта жағдайы, адамға оның зиянды факторларының әсер етпеуі бұл:[Социальная медицина/ СЭС]1Лек
Aжеке өміріндегі қолайлы жағдай

B+өмір сүру қызметіндегі қолайлы жағдайлар

Cөміріндегі қолайлы жағдай

Dеңбек етуіндегі қолайлы жағдай

Eжұмысындағы қолайлы жағдай

240ТТіршілік ортасының кейбір факторларының қауіпсіздігін немесе қатерсіздігін сипаттайтын көрсетікіштің максималдық немесе минималдық және сапалық, сандық шегінің зерттеушілерімен тағайындалған мәні бұл: [Социальная медицина/ СЭС]1Лек
A+гигиеналық норматив

Bқолайлы норматив

Cқолайлы стандарт

Dгигиеналық стандарт

Eқолайлы жағдай
241ТҚоршаған ортаға инфекциялық және паразитарлық аурулармен жұқтыру қаупін тудырушы қызмет көрсету сферасында жұмыс жасайтын адамдар, бұл: [Социальная медицина/ СЭС]1Лек
Aтұрғындардың ерекше топтары

Bтұрғындардың белгілі бір топтары

C+тұрғындардың декреттік топтары

Dбарлық аталғандар

Eаталғандардың ешқайсысы емес

242ТМынадан басқаның барлығы ауылдық дәрігерлік амбулатория функциясына кіреді? [Социальная медицина/Сельский здравоохранения]1Лек
Aучастокке тіркелген тұрғындарға амбулаториялық емдеу-профилактикалық көмек

Bсәйкес көрсетпе болғанда науқасты стационарға бағыттау

C+науқастарға мамандандырылған кеңес қабылдауын жүргізу

Dдиспансерлік бақылауды ұйымдастыру

Eтұрғындарға эпидемияға қарсы көмекті ұйымдастыру

243ТМынадан басқаның барлығы медициналық пункт функциясына кіреді: [Социальная медицина/Сельский здравоохранения]1Лек
A тұрғындарға дәрігерге дейінгі көмек көрсету

B+тұрғындардың диспансеризациялау сапасын бағалау

Cтұрғындар арасында аурулылық пен өлім деңгейін азайту бойынша шаралар жүргізі

Dтұрғындардың санитарлық-гигиеналық мәдениетін жоғарылату

Eбалалар мен жасөспірімдер денсаулығын қорғау
244ТМынадан басқаның барлығы орталық аудандық аурухананың негізі функциясы болып табылады:
[Социальная медицина/Сельский здравоохранения]1Лек
A ауданның және аудан орталығы тұрғындарына квалификациялы стационарлық және емханалық көмекті қамтамасыз ету

B ауданның барлық емдеу – профилактикалық мекемелеріне оперативті басшылық ету

C+ МӘСБ жұмысын ұйымдастыру
D инновация мен маркетингтің алғы тәжірибесін енгізу

Eаудан және аудан орталығы тұрғындарына квалификациялы поликлиникалық медициналық көмекті қамтамасыз ету
245ТМынадан басқаның барлығы облыстық аурухананың негізгі міндетіне жатады:
[Социальная медицина/Сельский здравоохранения]1Лек
A облыс тұрғындарына толық көлемде жоғары мамандандырылған, квалификациялы поликлиникалық көмектпен камтамасыз ету

B облыстық медициналық мекемелеріне ұйымдастыру-методикалық көмек көрсету

C жоспарлы және жедел медициналық көмек көрсету

D+ облыстағы санитарлық-эпидемиологиялық шараларды ұйымдастыру

Eоблыс тұрғындарына толық көлемде стационарлық көмекті қамтамасыз ету
246ТМынадан басқаның барлығы облыстық аурухананың негізгі міндетіне жатады:

[Социальная медицина/Сельский здравоохранения]1Лек
Амамандандырылған бөлімшелері бар стационар

Вжедел және жоспарлы көмек бөлімшесі

С+облыстық дәрігерлік-еңбектік сараптама

Дұйымдастыру-методикалық бөлім
Еанестезиология және реанимация бөлімі

247ТУақытша еңбекке жарамсыздық жәрдем ақысының мөлшері неден құралады?[Социальная медицина/ВТЭК]1Лек
А+үздіксіз стажынан
Вжұмыс орнынан
Смамандығына байланысты
Дтұрған мекенінен
Еауруының ұзақтығынан
248ТГоспиталданған аурулардың аурулығын зерттеу үшін аталған құжаттардың қайсысы қолданылады?[Социальная медицина/Стационарная служба]1Лек
Астатистикалық талон
В+стационардан шығу статистикалық картасы
Сстационар картасы
Дведомость
Ешығу картасы
249Т10 мың тұрғынға 110 төсек ортасы орындары қандай көрсеткіштерге жатады?[Социальная медицина/Стационарная служба] 1Лек
Атөсектік фонд
В+төсектермен қамтамасыз ету
Стөсектер саны
Дтөсек күші
Етөсектер айналымы
250ТӘлеуметтік маңызды ауруларға жатады біреуінен басқа: [Социальная медицина/заболеваемость населения]1Лек
Ажүрек-қан тамырлар
Вбронхиальды астма
Спсихикалық
Днаркологиялық
Е+пневмониялық

Приложенные файлы

  • docx 19023353
    Размер файла: 75 kB Загрузок: 9

Добавить комментарий