ZADAChI 2

ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ,
ЯКІСТЬ ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

7.1. Обчислення очікуваного обсягу валової, товарної, чистої і реалізованої продукції підприємства. Потрібно обчислити очікуваний обсяг валової, товарної, чистої і реалізованої продукції державного підприємства «Спецмаш» у розрахунковому році на основі показників, наведених у табл. 7.1.

Таблиця 7.1

Вихідні дані для обчислення вартісних показників обсягу продукції підприємства «Спецмаш» за розрахунковий рік
Показник
Одиниця вимірювання
Абсолютна величина

Річний обсяг випуску продукції
шт.
700

Матеріальні та прирівняні до них витрати
тис. грн.
6600

Вартість сировини і матеріалів замовника
тис. грн.
200

Обсяг напівфабрикатів власного виробництва
тис. грн.
1500

Виробничі послуги іншим юридичним і фізичним особам
тис. грн.
800

Відпускна ціна одиниці вироблюваної продукції
грн.
12000

Залишки нереалізованої продукції на :( початок року
тис. грн.
400

( кінець року
тис. грн.
800


7.2. Визначення прогнозованого обсягу валової, товарної, чистої і реалізованої продукції за можливими варіантами розрахункового року. Спираючись на вихідні техніко-економічні показники табл. 7.2, визначити за можливими двома варіантами розрахункового періоду прогнозовані обсяги:
( товарної продукції;
( валової продукції;
( чистої продукції;
( реалізованої продукції.
Таблиця 7.2
Вихідні техніко-економічні показники для обчислення вартісних показників обсягу вироблюваної продукції за варіантами розрахункового періоду
Показник
Одиниця вимірювання
Варіанти1
2

1. Виробництво продукції в натуральному вимірі:
шт.( виріб А

550
600

( виріб Б

700
750

( виріб В

600
500

( виріб Г

900
1000

2. Відпускна ціна одиниці продукції:
грн.( виріб А

10000
12000

( виріб Б

12000
12500

( виріб В

8000
10500

( виріб Г

16000
13500

3. Обсяг напівфабрикатів власного виробництва
тис. грн.
2200
2500

4. Послуги виробничого характеру
тис. грн.
3000
2800

5. Залишки незавершеного виробництва на:
тис. грн.( початок року

1200
1800

( кінець року

1400
2000

6. Матеріальні й прирівняні до них витрати на виробництво річного обсягу продукції

тис. грн.

17200

19180

7. Вартість сировини й матеріалів замовника
тис. грн.
240
350

8. Залишки нереалізованої продукції на:
тис. грн.( початок року

800
500

( кінець року

560
720

7.3. Розрахунок обсягу й собівартості реалізованої продукції підприємства. Необхідно розрахувати обсяг і собівартість реалізованої продукції акціонерного товариства «Металіст» на основі таких вихідних даних.
У звітному році згадане підприємство випустило 1000 виробів А і 3000 виробів Б. Відпускна ціна одного виробу складає відповідно 50 та 60 грн. Крім того, підприємство виготовило комплектуючих виробів на суму 25000 грн., з них 15000 грн. для сторонніх замовників. Залишки нереалізованої продукції на складі виробника становили на початок звітного періоду 2000 грн., а на кінець цього ж періоду лише 500 грн. Рівень рентабельності продукції виготовлювача дорівнює 20 %.
7.4. Визначення обсягу валового обороту й товарної продукції текстильного комбінату. Текстильний комбінат «Південь-Текс» в останньому місяці поточного року мав такі показники виробничо-господарської діяльності.
1. Прядильним цехом виготовлено пряжі на 1000 тис. грн., з якої пряжа на суму 900 тис. грн. надійшла до ткацького цеху для продукування з неї відповідної кількості тканини. З загального обсягу виробленої неоздобленої тканини частина її вартістю 150 тис. грн. реалізована як товарна продукція окремому замовникові. Решта продукції ткацького цеху передана в оздоблювальний цех для подальшої обробки (оздоблення).
2. Оздоблювальний цех комбінату переробив тканини на суму 1200 тис. грн., використавши запас минулого місяця. Вартість виробленої оздоблювальним цехом продукції за звітний місяць складає 1500 тис. грн.
3. Електростанція текстильного комбінату виробила електроенергії на суму 120 тис. грн. Частину електроенергії вартістю 40 тис. грн. відпущено за межі комбінату іншим споживачам. Решту електроенергії використано на задоволення власних потреб комбінату.
4. Здійснений ремонтно-механічним цехом комбінату обсяг капітального ремонту власного технологічного устаткування становив 50000 грн.
5. Комбінатський цех товарів широкого вжитку виготовив різноманітної продукції на суму 2000 тис. грн.
На підставі наведених вище техніко-економічних показників визначити обсяги валового обороту й товарної продукції за звітний місяць на комбінаті.
7.5. Визначення розміру виробленої і реалізованої продукції підприємства. Основна продукція виробничого підприємства «Ракурс-ТСП» у розрахунковому році має скласти 52000 тис. грн., послуги промислового характеру 4800 тис. грн. Вартість напівфабрикатів становитиме 5400 тис. грн., з яких 50 % буде використано для власного ви- робництва. Обсяг незавершеного виробництва на кінець розрахункового року збільшиться на 3900 тис. грн. Залишки готової продукції на складі підприємства очікуються в розмірі: на початок розрахункового періоду  8200 тис. грн., на кінець цього ж періоду 3700 тис. грн.
Визначити очікуваний обсяг валової, товарної, чистої та реалізованої продукції, якщо вартість матеріальних витрат і сума амортизаційних відрахувань має скласти приблизно 55 % товарного випуску підприємства.
7.6. Розрахунок обсягу валової і товарної продукції приватної фірми «Валентин плюс». У звітному році приватна виробнича фірма «Валентин плюс» виготовила виробів А в кількості 200 оди- ниць, виробів Б 300 одиниць. Продажна ціна виробу А становить 18000 грн., а виробу Б 25800 грн. Вартість послуг промислового характеру, наданих іншим підприємствам та організаціям, дорівнює 375000 грн. Залишок незавершеного виробництва на початок розрахункового року склав 750000 грн., а на кінець року 530000 грн. Поряд з основною продукцією вироблено тару на суму 120000 грн., у тому числі для продажу на сторону вартістю 80000 грн.
Визначити розмір валової й товарної продукції приватної фірми у звітному році.
7.7. Визначення прогнозованого обсягу валової, товарної й реалізованої продукції науково-виробничого об’єднання «Пульсар». Потрібно визначити прогнозовані обсяги валової, товарної й реалізованої продукції НВО «Пульсар» з виокремленням головного підприємства й двох його дочірніх підприємств. Вихідні дані для необхідних розрахунків наведено в табл. 7.3.
Таблиця 7.3
Вихідні показники для обчислення виробленої і реалізованої продукції НВО «Пульсар»
Вид і найменування продукції
Продажна ціна, грн.
Прогнозований випуск продукції за структурними підрозділами об’єднанняГоловне підприємство
Дочірня фірма № 1
Дочірня фірма № 2Кількість, одиниць
Вартість, тис. грн.
Кількість, одиниць
Вартість, тис. грн.
Кількість, одиниць
Вартість, тис. грн.

Залишки готової продукції на складах
( на початок року
(
(
720
(
400
(
480

( на кінець року
(
(
600
(
400
(
650

Випуск готових виробів
Гідравлічна машина МГВ-5
7200
500
(

(

(

Машина ГМС-50
15600
700
(

(
400
(

Машина з пульсатором на 25 т ГРМ-2

19400

450

((

1200

(

Прес для випробування будівельних матеріалів:
( 2ПГ-250
4600

(
500
(

(

( 2ПГ-300
2100

(
1000
(

(

( 2ПГ-40
1500

(
2800
(

(

Прес для випробування труб ПА-060

41600((

150

(

Молотки
3,5
100000
(
150000
(
350000
(

Плоскогубці
5,0
80000
(
100000
(
220000
(

Інша продукція і послуги
Виготовлення тари
(
(
900
(
1050
(
1300

Механічна обробка литва замовника

(

(

500

(

400

(

680

Капітальний ремонт устаткування

(

(

100

(

120

(

240

Приріст залишків незавершеного виробництва

(

(

+750

(

+800

(

+950

7.8. Прогнозні розрахунки валової й товарної продукції машинобудівного концерну на найближчі п’ять років. Машинобудівний концерн «Укрспецхіммаш» продукує різноманітне устаткування для хімічної промисловості та інші вироби міжгалузевого призначення. Належить розрахувати загальні обсяги й темпи динаміки валової та товарної продукції на підприємствах концерну «Укрспецхіммаш» за роками прогнозного періоду. Вихідну інформацію для необхідних розрахунків наведено в табл. 7.4. Річні обсяги валової та товарної продукції концерну за базовий рік, тобто рік, відносно якого визначаються темпи динаміки, відповідно становили 48630 і 47800 тис. грн.
Таблиця 7.4
Кількісна характеристика видів продукції й послуг машинобудівного концерну «Укрспецхіммаш» відповідно до прогнозу на кілька років
Найменування видів продукції (послуг)
Ціна за одиницю, грн.
Роки прогнозованого періоду1999
2000
2001
2002
2003

Вальці, шт.
8600
85
90
100
108
115

Каландри, шт.
23000
100
110
120
130
140

Форматори-вулканізатори, шт.
26800
160
240
280
260
220

Змішувачі пластичних мас, шт.
34000
60
80
100
110
120

Черв’ячні машини, шт.
15400
150
200
250
275
300

Прес-форми для шин, комплектів
215
4000
4200
5300
5500
6000

Інше хімічне устаткування, тис. грн.
(
15600
17100
18400
19800
21800

Запасні частини до хімічного устаткування, тис. грн.

(

5200

5700

6000

6500

7000

Автомобільні цистерни, шт.
8000
200
200
210
220
220

Литво чавунне, т
480
40
45
50
60
80

Литво стальне, т
560
50
60
80
100
120

Поковки й штамповки, т
870
90
100
130
150
180

В’язальні машини, шт.
290
800
850
950
1050
1150

Інші товари культурно-побутового й господарського призначення, тис. грн.


(


1260


1450


1600


1840


1970

Капітальний ремонт устаткування й транспортних засобів, тис. грн.

(

450

470

490

510

540

Послуги своєму капітальному будівництву, тис. грн.

(

200

300

360

380

380

Інструмент і приладдя, тис. грн.
(
250
280
310
330
330

Інша продукція, тис. грн.
(
11900
15800
17200
18100
19500

Залишки незавершеного виробництва, тис. грн.( на початок року
(
7500
7000
7600
7500
7700

( на кінець року
(
7000
7600
7500
7700
7800

7.9. Визначення оптимальної величини серії вироблюваної продукції. Виробниче підприємство «Алко» має виготовляти 18000 одиниць продукції на рік, що відповідає попиту на неї на внутрішньому ринку. При цьому мінімальний розмір серії має дорівнювати 4500 одиницям виробів. Витрати на підготовку виробництва становитимуть приблизно 2400 грн. у розрахунку на одну серію, а змінні валові витрати 18 грн. на одиницю продукції. Середньорічна величина складського запасу готових виробів складатиме третину від розміру серії запущених у виробництво виробів; поточні витрати на складування продукції дорівнюватимуть 20 відсотків від середньорічної вартості її складського запасу.
1. Розрахувати оптимальну величину серії виробів та їх кількість з урахуванням річної виробничої програми.
2. Зробити короткий коментар щодо практичного значення для визначення оптимальної серії виробів інформації про необхідність створення певного мінімального запасу готової продукції.

7.10. Оцінка маркетингового потенціалу фірми. Користуючись вихідними показниками, наведеними в табл. 7.5, зробити кількісну оцінку маркетингового потенціалу компанії Alcatel Business Systems Ukraine (ABSU), яка розгорнула свою бізнесову діяльність на території України. Максимально можлива кількісна оцінка маркетингового потенціалу фірми становить 5 балів.
Таблиця 7.5
Вихідні показники для кількісної оцінки маркетингового потенціалу діючої в Україні ABSU
Складники маркетингового потенціалу
Коефіцієнт вагомості
Рейтинг складника за п’ятибальною системою

Якість продукції
0,60
4

Просування товару на ринок
0,05
3

Продажна ціна одиниці продукції
0,20
4

Збут продукції споживачам
0,15
5


7.11. Складання матриці конкурентного профілю фірми задля визначення її конкурентної позиції на ринку. Житомирське АТ «Фоком» започаткувало новий напрям підприємницької діяльності виготовлення полімерної плівки виробничого й споживчого призначення. В період підготовки нового виробництва підприємство ретельно вивчало своїх конкурентів, можливу конкурентну позицію на ринку. З цією метою була використана матриця конкурентного профілю, вихідні показники для формування якої представлено в табл. 7.6.
На підставі вихідної інформації скласти матрицю конкурентного профілю акціонерного товариства «Фоком» і зробити висновок щодо його конкурентної позиції на ринку.
Таблиця 7.6
Вихідна інформація для розробки матриці конкурентного профілю кількох продуцентів полімерної плівки
Ключовий чинник успіху
Коефіцієнт вагомості
Рейтинг за окремими показниками, балиАТ «Фоком»
АТ «Полімер»
АТ «Хімзавод»
МП «Полікераміка»

Продажна ціна
0,3
3,0
2,0
2,0
2,5

Обсяг продажу продукції
0,3
2,5
2,5
2,0
2,0

Реклама й стимулювання попиту на продукцію

0,3

1,5

2,5

2,0

2,0

Канали збуту продукції
0,1
2,5
3,0
2,0
1,5

Разом
1,0
(
(
(
(

7.12. Визначення загальної величини втрат від браку у взуттєвому виробничому об’єднанні. Техніко-економічні показники, необхідні для аналізу браку і втрат від нього у взуттєвому виробничому об’єднанні «Модельне взуття», наведено в табл. 7.7.
Таблиця 7.7
Вихідна інформація для аналізу й визначення втрат від браку у ВО «Модельне взуття»
Показник
Вид і модель взуття


Туфлі чоловічі моделі ВЧ-040
Туфлі жіночі моделі ВЖ-050
Чобітки дитячі моделі ЧД-120


Величина показника


очікувана
фактична
очікувана
фактична
очікувана
фактична

Обсяг виробництва, тис. пар
220
224
116
117
86
87,5

Собівартість одиниці виробу, грн.
38,5
37,6
29,8
30,2
18,0
17,8

Установлений ліміт допустимого повернення, відсоток від обсягу виробництва


0,2


(


0,25


(


0,35


(

Кількість повернень від споживачів і ВТК об’єднання, пар

(

900

(

450

(

240

У томі числі кількість непоправного браку, пар

(

225

(

150

(

140

Витрати на усунення дефектів поправного браку в середньому на одиницю виробу, грн.


6,0


5,6


4,85


4,92


2,54


2,15

Ціна реалізації непоправного браку одиниці виробу, грн.

(

11,2

(

8,30

(

5,40

Утримано з винуватців браку (у середньому за одиницю виробу), грн.

2,6

2,2

3,2

3,0

1,2

1,0

На підставі вихідної інформації:
1) розрахувати фактичний відносний рівень браку продукції виробничого об’єднання й зіставити його із встановленим лімітом допустимого повернення забракованих виробів;
2) визначити загальну величину втрат від браку та виторг від реалізації непоправного браку за кожним видом продукції і по взуттєвому об’єднанню в цілому.

7.13. Обчислення економічного ефекту від підвищення якості машинобудівної продукції. Тривалість ремонтного циклу нового універсального металообробного верстата має збільшитись з 4 до 6 років, а його договірна ціна з 14200 до 16400 грн. Складність ремонту верстата становитиме: механічної частини 24 одиниці ремонтоскладності (ОРС), електротехнічної 45 ОРС. Передбачається, що новий верстат буде мати два ремонтні цикли за весь строк його практичної експлуатації. Діючі нормативи поточних витрат на 1 ОРС устаткування зазначено в табл. 7.8.
Таблиця 7.8
Нормативи поточних витрат на 1 ОРС однотипного металообробного устаткування, грн.
Частина верстата
Норматив витрат на 1 ОРС устаткування при здійсненні


поточного ремонту при трива- лості ремонтного циклу, років
капітального ремонту при тривалості ремонтного циклу, років


4
6
4
6

Механічна
3,8
2,7
12,2
8,6

Електротехнічна
9,8
10,1
4,6
3,4

Підвищення рівня довговічності нового металообробного верстата має призвести до зниження собівартості оброблюваних на ньому деталей.
Користуючись наведеними вище даними, потрібно розрахувати економічний ефект від підвищення якості (довговічності) нового верстата у вигляді економії поточних коштів від зниження собівартості механічної обробки деталей на довговічнішому устаткуванні.

7.14. Економічне обгрунтування доцільності використання продуктивнішого і довговічнішого токарно-гвинторізного верс- тата. На одному з машинобудівних підприємств передбачається заміна 8 одиниць застарілих токарно-гвинторізних верстатів на відповідну кількість нових продуктивніших і довговічніших верстатів. Вихідні дані для визначення доцільності такої заміни представлено в табл. 7.9. Річна програма обробки деталей на одному токарно-гвинторізному верстаті становить 32000 штук. Нові верстати продуктивніші за своїх попередників на 40 %. Нормативний коефіцієнт прибутковості (ефективності інвестицій) дорівнює 0,15. Додаткові одночасні витрати на монтаж, установлення й налагодження всіх нових верстатів на місці експлуатації становлять 1920 грн.
Таблиця 7.9
Основні техніко-економічні показники нових і замінюваних токарно-гвинторізних верстатів, грн.
Показник
Модель токарно-гвинторізного верстата


діюча
нова

Собівартість виготовлення верстата
5800
9600

Питомі інвестиції (капітальні вкладення)
7400
1390

Валові витрати на обробку однієї деталі
4,5
3,4


На підставі наведених вихідних даних:
1) визначити зведені витрати у сферах вироблення і використання продукції досягнутої та більш високої якості;
2) розрахувати величину народногосподарського економічного ефекту від використання нового токарно-гвинторізного верстата.

7.15. Визначення народногосподарської ефективності застосування нової моделі горизонтально-розточувального верстата. Дві моделі горизонтально-розточувальних верстатів використовуються для однієї мети точного розточування корпусних деталей. Одна з них є новою. Новий горизонтально-розточувальний верстат забезпечує більшу точність виготовлення деталей за перпендикулярності осей (0,01 мм замість 0,05 – 0,1 мм). Виготовлення корпусних деталей з більшою точністю уможливлює зменшення трудомісткості вузлового складання і витрати на оплату праці внаслідок того, що стає зайвим значний обсяг слюсарно-припасовувальних робіт. Відпадає також необхідність у використанні спеціальних кондукторів, шабрувальних плит та інших пристроїв. Строк експлуатації верстата становитиме не менше 10 років. Основні техніко-економічні показники базової й нової моделі горизонтально-розточувального верстата наведено в табл. 7.10.
На підставі вихідних показників з допомогою розрахунків визначити:
1) річний економічний ефект від використання нового верстата;
2) величину народногосподарського ефекту за весь строк його служби;
3) коефіцієнт народногосподарської ефективності підвищення якості горизонтально-розточувального верстата.
Таблиця 7.10
Техніко-економічні показники вироблення та експлуатації базової й нової моделі горизонтально-розточувальних верстатів, грн.
Показник
Модель металообробного верстата


базова
нова

Сфера виробництваВалові витрати на вироблення (собівартість) верстата
9520
11900

Питомі капітальні вкладення в розрахунку на один верстат
5750
8740

Сфера експлуатаціїЗаробітна плата виробничих робітників з відрахуваннями на соціальне страхування за обробку річного обсягу деталей

11300

6100

Потужна електроенергія
280
120

Міжремонтне обслуговування верстата
585
472

Поточний ремонт верстата
390
558

Капітальний ремонт верстата
470
360

Амортизаційні відрахування на реновацію верстата
1275
1760

Інші поточні витрати
540
690

Середні разові витрати на встановлення і налагоджування верстата

980

1450


7.16. Обчислення економічного ефекту від підвищення довговічності електричних лампочок. Економічному обгрунтуванню підлягають три варіанти виробництва електричних лампочок: перший використовуваний (освоєний); другий і третій запроектовані (перспективні). Вони різняться між собою довговічністю і собівартістю виробів, що підтверджується даними, наведеними в табл. 7.11. Річний випуск електричних лампочок останніми роками не мав своєї динаміки і був зафіксований на рівні 19800 тис. штук.
Таблиця 7.11
Довговічність і валові витрати на вироблення однієї електричної лампочки за кількома варіантами
Показник
Варіант виробництва електролампочок


1
2
3

Довговічність (строк служби), годин
2500
3000
5000

Валові витрати на вироблення (собівартість), коп.

60

66

94


Для зіставлення варіантів з метою визначення економічного ефекту, зумовленого підвищенням довговічності електричних лампочок, можливі дві умови:
1) попит внутрішнього ринку на оцінюваний виріб залишається незмінним, тому підвищення його довговічності обумовлює відповідне скорочення обсягу виробництва;
2) потреба внутрішнього ринку в електричних лампочках збільшується в межах запроектованого підвищення їх довговічності до 19800 тис. штук на рік.
Необхідно економічно обгрунтувати доцільність започаткування виробництва електричних лампочок за другим і третім варіантами замість першого варіанта. На основі розрахункових показників знайти критичні точки додаткових витрат, здійснюваних з метою підвищення якості електричних лампочок.

7.17. Визначення економічної ефективності подовження ремонтного циклу металорізальних верстатів. У верстатобудівному об’єднанні «Веркон» здійснено заходи організаційно-технічного характеру, які спрямовані на поліпшення якості й підвищення довговічності вироблюваних токарних верстатів:
1) змінено конструкцію окремих деталей та вузлів;
2) група важливих деталей виробляється з більш якісних марок сталі;
3) збільшено кількість шестерень з шліфованим зубом;
4) започатковано операцію штучного старіння після чорнового шліфування в процесі вироблення напрямляючих супортів і корпусних деталей;
5) виготовлено і впроваджено стенди для форсованих випробувань окремих вузлів та агрегатів у цілому.
На здійснення цих заходів об’єднання витратило 500 тис. грн., що уможливило продовження ремонтного циклу вироблюваних верстатів 1А240 і 1265 з 4 до 5 років.
Верстати 1А240 і 1265 мають 23-тю категорію ремонтної складності та відносяться до металорізального устаткування великої складності. Для такого устаткування встановлено наступну нормативну вартість однієї ремонтної одиниці: капітального ремонту 85 грн., середнього 62 грн. і малого 16 грн. Впродовж ремонтного циклу продуковані об’єднанням верстати підлягають шістьом малим ремонтам, двом середнім та одному капітальному. За складеним прогнозом, у 19992003 рр. має бути виготовлено 5000 технічно вдосконалених верстатів.
На основі наведених даних визначити загальну економію від зниження витрат на ремонт верстатів на підприємствах, що їх експлуатують, і народногосподарський економічний ефект від підвищення довговічності верстатів 1А240 і 1265.

7.18. Економічна оцінка виробничої діяльності підприємств з урахуванням якості продукованих виробів. Показники, що характеризують річну господарську діяльність трьох однакових за виробничою потужністю і програмою випуску шинних підприємств («Росава-1», «Росава-2», «Росава-3»), наведено в табл. 7.12.
Таблиця 7.12
Техніко-економічні показники виробництва автошин для легкових автомобілів
Показник
Шинне підприємство


«Росава-1»
«Росава-2»
«Росава-3»

Запланований випуск шин, тис. шт.
2400
2400
2400

Рівень виконання плану, %
106
100
98

Тривкість шин, км
35000
40000
45000

Продажна ціна однієї шини, грн.
120
130
145

Фактична рентабельність продукції, %
24
18
16

Зробити аналітичну оцінку виробничої діяльності за рік трьох підприємств шинної промисловості з урахуванням і без урахування якості продукції. З цією метою визначити:
1) сумарний пробіг шин, вироблених кожним з підприємств за рік;
2) додатковий пробіг шин підприємств «Росава-2» й «Росава-3» порівняно з виробами підприємства «Росава-1»;
3) натуральний еквівалент додаткового пробігу шин, вироблених заводами «Росава-2» й «Росава-3»;
4) фактичну суму прибутку, одержаного за рік кожним шинним підприємством;
5) витрату шин у гривнях на 1000 км їх пробігу по кожному підприємству;
6) народногосподарську економію від використання шин, вироблених підприємствами «Росава-2» й «Росава-3».
7.19. Визначення економічної ефективності виробництва і використання в народному господарстві досконаліших координатно-розточувальних верстатів. У відкритому акціонерному товаристві «Апверс» освоєно виробництво більш продуктивних і довговічних координатно-розточувальних верстатів. Застосування цих верстатів на відповідних машинобудівних підприємствах України та інших країн-імпортерів забезпечує істотне зниження поточних експлуатаційних витрат. Натомість валові витрати на їх виготовлення помітно збільшилися. У зв’язку з цим переглянуто продажну ціну одного координатно-розточувального верстата. Вихідні показники для подальших розрахунків наведено в табл. 7.13. Коефіцієнт прибутковості інвестицій 0,15.
Належить визначити:
1) економічну вигідність виробництва нових координатно-розточувальних верстатів для ВАТ «Апверс»;
2) річний економічний ефект від використання нових верстатів у сфері їх експлуатації;
3) загальний (народногосподарський) річний економічний ефект від підвищення технічного рівня (якості) координатно-розточувальних верстатів.
Таблиця 7.13
Техніко-економічні показники продукування та експлуатації координатно-розточувальних верстатів
Показник
Модель верстата


діюча
нова

Річний випуск нових верстатів, шт.

500

Валові витрати на вироблення (собівартість) одного верстата, грн.

14800

15700

Питомі капітальні вкладення (реальні інвестиції), грн.

9660

10580

Коефіцієнт продуктивності нового верстата

1,35

Довговічність (тривалість експлуатації до першого капітального ремонту) верстатів, років

5

7

Продажна ціна одного верстата, грн.
17500
19100

Середньорічні експлуатаційні витрати на один верстат, грн.

1720

970

Разові витрати, пов’язані з експлуатацією одного верстата, грн.

760

880


7.20. Економічне обгрунтування оптимізації довговічності нової моделі машини. Під час проектування нової машини моделі СТВ-25 постало інженерне завдання оптимізації її довговічності, тобто тривалості експлуатації до першого капітального ремонту з урахуванням нормативного строку служби, що дорівнює 12 років. Як показали попередні дослідження, збільшення довговічності створюваних машин обумовлює: скорочення кількості капітальних ремонтів, здійснюваних за весь період виробничого використання; зниження ремонтно-експлуатаційних витрат; зростання фактичної продуктивності устаткування; натомість суттєво має збільшитись вартість проектованих знарядь праці і супутніх капітальних вкладень в експлуатаційну сферу. Динаміка техніко-економічних показників нової машини, що зумовлена подовженням її експлуатації до першого капітального ремонту, представлена в табл. 7.14. Нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень дорів- нює 0,15.
На підставі наведених даних обчислити питомі експлуатаційні зведені витрати за різної можливої довговічності машини СТВ-25 і визначити оптимальну довговічність проектованого устаткування.
Таблиця 7.14
Техніко-економічні показники нової машини СТВ-25 за різної її довговічності
Показник
Тривалість експлуатації до першого капітального ремонту, кількість років


4
5
6
7
8
9

Кількість капітальних ремонтів машини

2

2

1

1

1

1

Середньорічні експлуатаційні витрати, грн.

600

540

480

450

460

510

Загальна вартість капітального ремонту, грн.

4300

4700

2100

2200

2400

2600

Ціна придбання нової машини, грн.

7500

8400

9600

11400

14500

17800

Супутні капітальні вкладення, грн.

400

500

600

700

800

1000

Продуктивність машини за весь строк служби, ум. од.

4800

4900

5200

5500

5600

5700


7.21. Визначення конкурентоспроможності продукції за індексом задоволення потреб споживачів. Мале підприємство «Ауріка-бізнес» освоїло виробництво трьох видів побутової техніки ваги побутові ДВП-5М, ваги побутові НПП-2, ваги підлогові ДВП-130. Достатнє уявлення про їх конкурентоспроможність на вітчизняному ринку дають розрахунки зведених та інтегральних індексів задоволення потреб споживачів.
Розрахувати інтегральний індекс задоволення потреб споживачів за окремими видами побутової техніки і за цим показником визначити вид побутових ваг, який є найбільш конкуретоспроможним на ринку. Необхідні для розрахунків вихідні показники наведено у табл. 7.15.
Таблиця 7.15
Вихідні показники окремих видів вагів для розрахунків зведених та інтегральних індексів задоволення потреб споживачів
Показники
Коефіцієнт вагомості*
Рівень задоволення потреб споживачів, балів**Ваги побутові ДВП-5М
Ваги побутові НПП-2
Ваги підлогові ДВП-130Еталон
Продуковані фірмою
Еталон
Продуковані фірмою
Еталон
Продуковані фірмою

Споживчі
( Надійність (дієздатність шкали)
8
8
6,2
7
5,8
8
5,2

( Довговічність (міцність і некорозійність металу)

9

7

6,1

6

5,6

7

6,2

Закінчення табл. 7.15
Показники
Коефіцієнт вагомості*
Рівень задоволення потреб споживачів, балів**Ваги побутові ДВП-5М
Ваги побутові НПП-2
Ваги підлогові ДВП-130Еталон
Продуктовані фірмою
Еталон
Продуктовані фірмою
Еталон
Продуктовані фірмою

( Зручність користування (дія механізму, форма, маса)

6

6

6,4

7

5,6

7

5,8

( Дизайн (зовнішнє оформлення)
4
8
7,6
8
6,4
8
6,2

( Гарантійне обслуговування
3
8
7,1
8
6,4
7
6,1

( Упаковка
2
6
5,6
6
2,4
6
5,8

Економічні
( Продажна ціна
6
6
8,2
7
9,0
7
7,1

( Витрати на ремонт
4
6
5,9
6
5,8
5
3,8

( Вартість обслуговування
2
5
5,1
7
5,2
7
5,8

( Непередбачувані витрати
3
3
2,7
3
2,1
3
2,0


* Коефіцієнт вагомості встановлено відносно до числа 10.
** Рівень задоволення потреб споживачів у балах розраховано відносно до максимально можливої кількості балів 10.

7.22. Розрахунок рівня конкурентоспроможності трьох вітчизняних корпорацій на національному і світовому ринку. На національному і світовому ринку з початку створення успішно діють три вітчизняні корпорації «Продімпортторг», «Украгроекспорт» і «Укрімпекс». Окремі показники їх конкурентоспроможності на ринку наведено в табл. 7.16.
Таблиця 7.16
Вихідні показники для розрахунку рівня конкурентоспромож- ності окремих корпорацій на національному і світовому ринку
Показник конкурентоспроможності
Коефіцієнт відносної значущості
Рейтинг оцінки окремих показників корпорацій за десятибальною системою«Продімпортторг»
«Украгроекспорт»
«Укрімпекс»

1. Якість і споживчі переваги товарів
0,15
5
5
5

2. Асортимент продукції
0,10
9
6
8

3. Ступінь дієвості каналів збуту
0,15
7
4
9

4. Ефективність реклами і стимулювання збуту

0,15

9

5

4

5. Фінансові ресурси
0,20
7
8
7

6. Репутація у споживачів
0,15
7
9
6

7. Можливості в ціновій політиці
0,10
4
4
4

Разом
1,00
48
41
43

Використовуючи вихідні показники таблиці, потрібно розрахувати і порівняти рівень конкурентоспроможності корпорацій «Прод- імпортторг», «Украгроекспорт» та «Укрімпекс».

7.23. Обчислення загального показника конкурентоспроможності окремих фірм, що діють на українському ринку. Ініціативною групою дослідників розроблено спеціальну матрицю конкурентоспроможності кількох зарубіжних фірм, що діють на вітчизняному ринку установчо-виробничих АТС (табл. 7.17).
Таблиця 7.17
Матриця конкурентоспроможності зарубіжних фірм, які діють на українському ринку установчо-виробничих АТС
Ключовий чинник успіху
Коефіцієнт значущості чинника
Рейтинг чинника успіху фірмиAlcatel
ATTIS
Telecom
Kapsch
Zucent
Technologies
Panasonic
Siemens

Якість продукції
0,30
4
3
3
3
3
4

Продажна ціна
0,20
2
4
3
4
4
3

Технічне обслуговування
0,20
3
1
3
2
2
2

Канал збуту
0,10
4
3
3
4
3
2

Портфель товарів *
0,10
4
4
3
3
1
3

Наявність сертифікатів Міністерства зв’язку України **

0,06

2

1

2

1

0

2

Реклама і стимулювання збуту
0,04
1
2
3
4
4
3

Разом
1,00
(
(
(
(
(
(


*  Рейтинг за показником «Портфель товарів» визначається відповідно до наявності в асортименті продукції фірми великих, середніх і малих АТС та додаткових послуг.
** Рейтинг наявності сертифікатів встановлюється в межах від 0 до 2 і дорівнює: 0 продукція не сертифікована; 1 сертифікат відповідності мають окремі продукти фірми; 2 вся продукція фірми сертифікована згідно з чинним законодавством України.


Визначити:
1) узагальнений показник конкурентоспроможності кожної фірми;
2) найвищий і найнижчий її рівень серед конкуруючих на українському ринку фірм.

7.24. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства на основі показників його господарсько-фінансової діяльності. Вихідна інформація щодо показників господарсько-фінансової діяльності окремих підприємств та результатів опитування групи експертів стосовно впливу основних аспектів управління підприємствами на рівень їх конкурентоспроможності наведено відповідно в табл. 7.18 і 7.19.
Таблиця 7.18
Показники господарсько-фінансової діяльності підприємств у розрахунковому році, %
Показник
Виробниче підприємство


«Джерело»
«Старт»
«Явір»

Рівень використання виробничих потужностей
90
85
95

Частка продукції вироблюваної за довгостроковими договорами

30

60

50

Коефіцієнт оновлення асортименту продукції
20
15
10

Частка продукції, що не має сталого попиту
10
20
20

Рівень продуктивності праці порівняно з галузевим
120
95
105

Рівень плинності кадрів
10
5
15

Обсяг продукції, недовиробленої через відсутність матеріальних ресурсів

5

0

10

Ступінь забезпеченості обіговими коштами
80
82
70

Прибутковість реалізовуваної продукції
12
8
10

Прибутковість власного капіталу
15
20
18


Таблиця 7.19
Ступінь впливу окремих аспектів управління діяльністю підприємства на його конкурентоспроможність
Аспект управління
Оцінка рівня впливу, бали

Маркетинг і комерційна діяльність
8

Виробничий менеджмент
6

Кадрове забезпечення та управління персоналом
4

Матеріально-технічне забезпечення виробництва
2

Фінансовий менеджмент
10


1. Аналітично оцінити рівень конкурентоспроможності зазначених підприємств на основі показників їх господарсько-фінансової діяльності в розрахунковому році.
2. Для кожного підприємства визначити головні недоліки діяльності, які негативно впливають на рівень його конкурентоспроможності.
3. Запропонувати організаційно-економічні заходи, спрямовані на усунення недоліків діяльності зазначених підприємств.


ПЕРСОНАЛ, ПРОДУКТИВНІСТЬ.
МОТИВАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ

8.1. Визначення необхідної чисельності виробничих робітників-відрядників. У звітному році трудомісткість виробничої програми підприємства склала 1778000 нормо-год. Передбачається, що в наступному році у зв’язку з деяким ускладненням вироблюваної продукції її загальна трудомісткість має збільшитися на 11 %. Очікується, що річний фонд робочого часу одного робітника, який становив у звітному році 1785 нормо-год, за рахунок скорочення внутрішньозмінних простоїв має збільшитися приблизно на 6 %, а передбачуване виконання норм виробітку кожним робітником, що дорівнювало в середньому за звітний рік 112 %, на 5 %.
Визначити необхідну чисельність виробничих робітників-відрядників.

8.2. Перевірка достатності чисельності зовнішніх працівників підприємства. До новопризначеного провідного менеджера зі збуту продукції підприємства, що виробляє високоякісні товари, від 30 працівників зовнішньої збутової служби, які здійснюють продаж у кількох областях України, почали надходити скарги на перевантаження роботою, оскільки вони мають здійснювати занадто багато відвідувань на обслуговувані ними оптові і роздрібні торговельні фірми. Кількість щорічних відвідувань торговельних фірм цими працівниками наведено в табл. 8.1.
Таблиця 8.1
Кількість торговельних фірм та їх щорічних відвідувань працівниками виробничого підприємства
Вид торгівлі
Клас торговельної фірми
Кількість обслуговуваних торговельних фірм
Кількість відвідувань торговельних фірм за рік

Оптова
Клас А
100
24


Клас В
200
12


Клас С
300
6

Роздрібна
Клас А
1000
12


Клас В
2000
8


Клас С
3000
6

Перевірити спрощеним методом достатність чи недостатність чисельності зовнішніх працівників виробничого підприємства за умови, що один торговий агент (продавець) щодня може відвідати 8 торговельних фірм різного класу, а кількість робочих днів становить 210 на рік.

8.3. Дослідження рівня ціннісно-орієнтаційної єдності трудового колективу виробничого підприємства. Для вивчення і подальшого застосування морально-ділових якостей у будь-якій виробничій та іншій діяльності людини, що здебільшого має колективний характер, достатньо вагомого значення набуває дослідження рівня так званої ціннісно-орієнтаційної єдності трудового колективу. Найбільш поширеним методом такого дослідження є анкетне опитування, яке було проведено на одному з потоків швейного цеху Київського закритого акціонерного товариства «Каштан» з використанням морально-ділових характеристик (якостей) працівників. Серед можливої сукупності цих характеристик виокремлено такі: 1) вимогливість; 2) готовність до взаємодопомоги; 3) грамотність; 4) доброзичливість; 5) енергійність; 6) ретельність; 7) самостійність; 8) скромність; 9) справедливість; 10) сумлінність; 11) щирість. Одержані результати анкетного опитування робітників швейного цеху КЗАТ «Каштан» наведено в табл. 8.2.
Таблиця 8.2
Результати анкетного опитування робітників швейного цеху КЗАТ «Каштан» в 1997 році
Порядковий номер робітника потоку
Місце, яке внаслідок анкетного опитування посіла


вимогливість
готовність до взаємодопомоги
грамотність
доброзичливість
енергійність
ретельність
самостійність
скромність
справедливість
сумлінність
щирість

1
4
6
11
2
8
3
10
7
9
1
5

2
1
10
5
7
2
9
4
11
6
3
8

3
3
9
4
7
5
2
11
10
6
1
8

4
1
9
7
2
8
4
10
11
5
3
6

5
5
4
10
6
7
3
2
11
8
1
9

6
6
11
10
8
3
2
1
9
7
4
5

7
1
11
6
8
4
3
7
10
5
2
9

8
2
10
11
9
5
1
3
6
7
4
8

9
3
8
11
9
6
1
2
10
5
4
7

10
3
6
11
8
5
2
4
10
9
1
7

11
3
10
8
9
7
2
1
11
5
4
6

12
2
9
11
8
4
1
3
10
6
5
7

13
5
9
11
8
6
2
1
10
3
4
7

14
4
8
11
9
7
1
3
10
5
2
6

Закінчення табл. 8.2
Порядковий номер робітника потоку
Місце, яке внаслідок анкетного опитування посіла


вимогливість
готовність до взаємодопомоги
грамотність
доброзичливість
енергійність
ретельність
самостійність
скромність
справедливість
сумлінність
щирість

15
1
11
10
9
4
7
2
6
8
3
5

16
1
9
10
8
6
2
3
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
На підставі результатів анкетного опитування:
1) розрахувати загальну і середню суму місць за кожною виокремленою морально-діловою характеристикою робітників потоку швейного цеху;
2) визначити морально-ділові характеристики, що посіли, внаслідок анкетного опитування, три перші та три останні місця, тобто відповідно перше, друге і третє та дев’яте, десяте і одинадцяте;
3) знайти розрахунковий коефіцієнт ціннісно-орієнтаційної єдності трудового колективу і порівняти його з прийнятним (мінімально потрібним) рівнем, що перевищує 0,5.

8.4. Визначення рівня привабливості праці на виробничому підприємстві. Рівень ефективності господарювання значною мірою обумовлюється відповідністю виконуваної роботи прихильності і запитам робітників, тобто привабливістю їхньої праці. Для оцінки останньої використовують певну сукупність соціально-економічних показників. Найбільшого застосування набули такі показники: 1) визнання і схвалення роботи; 2) високий ступінь відповідальності; 3) добрі шанси просування по службі; 4) добрий заробіток; 5) оплата праці залежно від її результатів; 6) робота, що вимагає творчого підходу; 7) робота, що сприяє розвиткові здібностей людини; 8) робота, яка дозволяє думати самостійно; 9) складна і важка робота; 10) цікава робота. Основним методом оцінки привабливості праці на виробничому підприємстві є анкетне опитування за наведеними щойно оцінними показниками. Результати такого анкетного опитування робітників одного зі швейних потоків КЗАТ «Каштан» наведено в табл. 8.3.
Таблиця 8.3
Результати анкетного опитування робітників одного зі швейних потоків КЗАТ «Каштан» щодо привабливості праці
Порядковий номер робітника потоку
Порядковий номер показника і місце, яке він посів (від 1 до 10) у процесі анкетного опитування робітників


1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й

1
3
5
10
9
6
2
4
7
8
1

2
10
2
4
6
3
9
7
8
1
5

3
10
5
4
6
1
9
7
8
2
3

4
10
2
7
8
3
9
1
6
4
5

5
2
5
3
8
10
9
7
6
1
4

6
3
5
10
9
8
2
4
6
7
1

7
4
8
1
2
3
10
5
7
6
9

8
4
8
1
2
3
10
5
7
6
9

9
4
8
1
2
3
10
5
7
6
9

10
4
7
1
3
5
8
9
10
6
2

11
4
8
1
2
3
10
5
7
6
9

12
4
8
1
2
3
10
5
7
6
9

13
4
8
1
2
3
10
5
7
6
9

14
4
1
8
9
3
10
6
7
2
5

15
4
7
8
9
10
2
1
3
5
6

16
4
8
1
2
3
10
5
7
6
9

17
4
8
2
1
3
9
6
7
5
10

18
5
8
2
1
3
10
6
7
4
9

19
4
8
3
1
2
10
5
7
6
9

20
4
8
1
2
3
10
5
7
6
9

Закінчення табл. 8.3
Порядковий номер робітника потоку
Порядковий номер показника і місце, яке він посів (від 1 до 10) у процесі анкетного опитування робітників


1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й
8-й
9-й
10-й

21
4
8
2
1
3
10
5
7
6
9

22
5
7
2
1
3
10
4
8
6
9

2
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·10
5
7
6
9

44
5
8
3
2
1
9
4
7
6
10

45
4
8
2
1
3
10
5
7
6
9

46
4
7
3
2
1
10
5
8
6
9

На їх основі визначити:
1) загальну і середню суму місць за кожним соціально-економічним показником, виокремленим для оцінки привабливості праці;
2) показники, які поставили робітники під час анкетного опитування відповідно на перші та останні три місця (за найбільшою кількістю голосів);
3) розрахунковий коефіцієнт привабливості праці в одному з виробничих підрозділів КЗАТ «Каштан».

8.5. Оцінка ділових якостей менеджера виробничого підприємства. Для оцінки потенційних чи реальних управлінських здібностей менеджерів соціологи розробили спеціальну модель, яка включає такі якості особистості:
1) ділові (освіта, знання і досвід діяльності);
2) здібність (організаційний талант, здатність виконувати даний вид роботи);
3) культура, освіченість та ерудиція, чесність і порядність;
4) характер (воля, активність, самостійність, обов’язковість, оперативність, піклування про підлеглих, уміння сприймати критику, визнавати свої помилки);
5) темперамент (меланхолік, сангвінік, флегматик, холерик);
6) спрямованість власних інтересів (матеріальна, соціальна, духовна);
7) віковий ценз (молодий, середній, похилий вік);
8) здоров’я (добре, задовільне, погане).
Кожна якість особистості оцінюється за п’ятибальною системою за таких умов: якість відсутня 1 бал; якість виявляється дуже рідко  2 бали; якість виявляється не сильно і не слабко 3 бали; якість виявляється часто 4 бали; якість виявляється систематично  5 балів.
Можливий варіант оцінки ділових якостей менеджера виробничого підприємства наведено в табл. 8.4.
Таблиця 8.4
Експертна оцінка ділових якостей менеджера підприємства за п’ятибальною системою
Експерт
Порядковий номер ділових якостей менеджера, бали


1
2
3
4
5
6
7
8

1-й
4
3
3
2
4
3
5
4

2-й
4
3
4
2
4
3
5
4

3-й
5
2
4
3
4
3
4
4

4-й
5
2
3
2
5
3
5
5

5-й
4
3
4
2
4
2
5
5

Вагомість якості
10
7
4
8
3
3
6
8

1. Розрахувати інтегральний показник (баловий коефіцієнт) ділових якостей менеджера виробничого підприємства.
2. Зробити висновок щодо ділових якостей менеджера, враховуючи, що за вагомістю якостей мінімальне значення інтегрального показника дорівнює 49, середнє 147 і максимальне 245 балів.

8.6. Виявлення ступеня впливу зміни чисельності працівників на приріст обсягу виробництва продукції. Два виробничі підприємства акціонерні товариства «Промінь» і «Реверс» у звітному році досягли помітного збільшення обсягу виробництва продукції за умови незначного збільшення чисельності персоналу (табл. 8.5).
На підставі наведених вихідних показників виявити ступінь впливу зміни чисельності працівників на приріст обсягу виробництва продукції на кожному підприємстві.
Таблиця 8.5
Обсяги товарної продукції і чисельність персоналу на виробничих підприємствах у звітному році
Показник
АТ «Промінь»
АТ «Реверс»


За планом
Фактичний
За планом
Фактичний

Обсяг товарної продукції, тис. грн.
11800
12900
9600
10800

Чисельність персоналу, чол.
428
442
350
358


8.7. Визначення втрат будівельного тресту від плинності кадрів. Середньооблікова чисельність робітників будівельно-монтажного тресту у звітному році становила 2300 чоловік. Впродовж року було звільнено за власним бажанням 295 чоловік, за порушення трудової дисципліни 50 чоловік.
Визначити втрати тресту від плинності кадрів і зменшення обсягу будівельно-монтажних робіт з цієї причини, якщо середньоденний виробіток одного робітника склав 120 гривень, фактична кількість робочих днів у звітному році дорівнювала 230, а середня кількість робочих днів одного робітника до звільнення 116.

8.8. Обчислення приросту обсягу виробництва продукції за рахунок підвищення продуктивності праці і чисельності персоналу у виробничому підрозділі підприємства. На підставі вихідних показників, наведених у табл. 8.6, визначити абсолютний і відносний приріст виробництва продукції за рахунок підвищення продуктивності праці та збільшення чисельності персоналу по кожній дільниці і цеху в цілому.
Таблиця 8.6
Заплановані і фактичні показники обсягу продукції та чисельності персоналу виробничих підрозділів
Дільниця цеху
Обсяг товарної продукції, тис. грн.
Чисельність персоналу, чол.


за планом
фактичний
за планом
фактичний

Перша
5420
5950
135
145

Друга
6100
6380
148
148


8.9. Визначення можливого підвищення продуктивності праці на виробничому підприємстві. На промисловому підприємстві «Верховина» передбачається здійснити заходи технічного та організаційного характеру, які мають вплинути на підвищення продуктивності праці. Визначити можливе підвищення продуктивності праці за рахунок окремих чинників на підставі вихідної інформації, наведеної в табл. 8.7.
Таблиця 8.7
Вихідні показники для розрахунку можливого підвищення продуктивності праці на підприємстві «Верховина»
Показник
Одиниця вимірювання
Звітний рік
Розрахунковий рік

Випуск продукції
тис. грн.
9200
(

Чисельність персоналу
чол.
1450
(

Структура чисельності персоналу
( робітники
%
75
(

( спеціалісти, службовці
%
25
(

Очікуване збільшення випуску продукції
%
(
3

Очікуване вивільнення робітників внаслідок впровадження нової техніки і технології

чол.

(

42

Скорочення чисельності спеціалістів і службовців за рахунок упровадження нової оргструктури управління


%


(


5

8.10. Обчислення рівня продуктивності праці і чисельності промислово-виробничого персоналу. Середньооблікова чисельність промислово-виробничого персоналу на підприємстві у звітному році склала 250 чоловік, випуск товарної продукції 2557 тис. грн. У розрахунковому році обсяг товарної продукції має становити 2680 тис. грн., а продуктивність праці підвищиться на 6 %.
Визначити:
1) рівень продуктивності праці у звітному і розрахунковому роках;
2) чисельність промислово-виробничого персоналу, очікувану в розрахунковому році.
8.11. Визначення підвищення продуктивності праці за показниками виробітку і трудомісткості продукції. Визначити фактичне підвищення продуктивності праці за звітний місяць за показниками виробітку і трудомісткості продукції на малому підприємстві «Ракурс ЛТД». Вихідні дані для розрахунків наведено в табл. 8.8.
Таблиця 8.8
Очікувані і фактичні показники обсягу та трудомісткості продукції МП «Ракурс ЛТД» за звітний місяць
Показник
Одиниця вимірювання
Значення показникаочікуване
фактичне

Обсяг продукції
штук
2000
2200

Трудомісткість продукції
людино-змін
400
420

8.12. Оцінка динаміки продуктивності праці на основі зниження трудомісткості вироблюваної продукції. Трудомісткість виробничої програми на підприємствах А, Б, В і Г, що входять до складу виробничо-торговельного об’єднання, у звітному році за порівнюваними видами продукції становила відповідно 6500, 5200, 4500 і 3800 тис. нормо-год. У наступному за звітним році внаслідок здійснення низки технічних та організаційних заходів передбачається знизити трудомісткість виробничої програми відповідно на 450, 310, 240 і 220 тис. нормо-год.
Розрахувати відсоток збільшення виробітку продукції (на одного робітника) внаслідок зниження її трудомісткості по кожному підприємству і виробничо-торговельному об’єднанню в цілому.
8.13. Обгрунтування завдань щодо підвищення продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції в об’єднанні. У звітному році в об’єднанні «Весна» випуск товарної продукції становив, тис. грн.: на головному підприємстві 58400, дочірній фірмі № 1  15600, дочірній фірмі № 2 10800, філії № 1 7900. На наступний за звітним рік передбачається збільшити обсяг виробництва у таких розмірах, тис. грн.: по головному підприємству 3600, дочірнім фірмам № 1 і № 2 відповідно 1400 і 1200, філії № 1 600. При цьому весь приріст обсягу виробництва продукції в об’єднанні має забезпечуватися без збільшення чисельності працюючих.
На підставі наведених даних визначити:
1) завдання щодо підвищення продуктивності праці в усіх виробничих підрозділах та об’єднанню в цілому;
2) необхідне зниження трудомісткості виробничої програми для забезпечення виконання встановленого завдання щодо зростання продуктивності праці.
8.14. Визначення підвищення продуктивності праці і відносного вивільнення робітників з урахуванням строків впровадження заходів. На підставі вихідних показників, зазначених у табл. 8.9, визначити по кожному заходу очікуване підвищення продуктивності праці і відносне вивільнення чисельності робітників з урахуванням строків впровадження заходів.
Таблиця 8.9
Заходи і вихідні дані для розрахунку їх впливу на підвищення продуктивності праці та вивільнення робітників
Назва заходу
Вихідна чисельність робітників, чол.
Значення показника
Строк впровадженнядо впровадження
після впровадження


Заміна устаткування на дільниці холодного

Трудомісткість на умовну деталь, год


штампування
120
0,28
0,24
3 травня

Зменшення витрат робочого часу

850
Відсоток витрат робочого часу, %
Протягом року12
8


Заміна автокарів на електрокари

50
Змінний виробіток, тонн

1 березня12
15


8.15. Визначення підвищення продуктивності праці внаслідок підвищення технічного рівня виробництва. У верстатобудівному об’єднанні «Верстат» на початок розрахункового року парк технологічного устаткування нараховував 750 металорізальних верстатів, 160 і 140 одиниць відповідно ковальсько-пресового та ливарного устаткування. Планом технічного переоснащення виробництва передбачається уведення в дію нового і модернізація діючого устаткування з помітним підвищенням його продуктивності (табл. 8.10). У звітному році обсяг товарної продукції об’єднання становив 28000 тис. грн., а виробіток в розрахунку на одного працівника 8000 грн. У розрахунковому році обсяг виробництва має збільшитися на 15 %. Частка робітників, що працюють на металорізальному устаткуванні, складає 43 % від загальної їх чисельності, на ковальсько-пресовому 9 % і на ливарному 8 %.
Таблиця 8.10

Кількість уведення нового і модернізація діючого металообробного устаткування та підвищення його продуктивності
Вид устаткування
Уведення в дію нового устаткування, од.
Модернізація діючого устаткування, од.
Підвищення продуктивності устаткування, %


для заміни спрацьованого
для розширення виробництва

нового
модернізованого

Металорізальне
50
25
30
35
20

Ковальсько-пресове
16
5
8
40
25

Ливарне
10
4
6
50
30


Розрахувати ступінь впливу введення в дію нового та модернізації діючого устаткування на підвищення продуктивності праці в об’єднанні «Верстат».

8.16. Розрахунок впливу збільшення обсягу і зміни структури виробництва на підвищення продуктивності праці. Спираючись на вихідні показники, які зазначені в табл. 8.11, зробити розрахунки щодо впливу збільшення обсягу і зміни структури виробництва на підвищення продуктивності праці по кожній фабриці та виробничому об’єднанню в цілому.
Таблиця 8.11
Вихідні техніко-економічні показники діяльності виробничого об’єднання «Слов’янка»
Показник
Фабрика № 1
Фабрика № 2
Фабрика № 3


Базовий рік
Розрахунковий рік
Базовий рік
Розрахунковий рік
Базовий рік
Розрахунковий рік

Обсяг виробництва продукції, тис. грн.
5400
5990
4500
4950
3800
4560

Виробіток продукції на одного працівника, грн.

8000

(

9000

(

9500

(

Структура персоналу, % до підсумку:( виробничі робітники
48
(
45
(
42
(

( допоміжні робітники
41
(
40
(
48
(

( спеціалісти, службовці та інші категорії

11

(

15

(

10

(

Збільшення чисельності допоміжних робітників та інших категорій персоналу, %


(


3


(


2


(


4

Вартість купованих виробів і напівфабрикатів, тис. грн.

780

900

540

790

580

910

Трудомісткість річного випуску продукції, тис. нормо-год

208

252

158

173

137

155

8.17. Обчислення можливого підвищення продуктивності праці під впливом дії окремих чинників у машинобудівному об’єднанні. Обчислити можливе підвищення продуктивності праці, обумовлене дією окремих чинників у машинобудівному об’єднанні «Славутич», користуючись такими даними.
1. У звітному році обсяг товарної продукції об’єднання становив 45000 тис. грн., а виробіток продукції в розрахунку на одного працівника 10000 грн. Обсяг виробництва продукції в розрахунковому році має збільшитися на 10 %.
2. Верстатний парк машинобудівного об’єднання у звітному році нараховував 860 одиниць. У розрахунковому році він буде збільшений до 980 одиниць. При цьому кожний новий верстат має бути на 20 % продуктивнішим за середній за строком служби в наявному парку устаткування. Окрім того, 90 найбільш застарілих верстатів будуть замінені на нові. Продуктивність нових верстатів у середньому на 40 % більша продуктивності замінюваного устаткування. У розра- хунковому періоді передбачається здійснити модернізацію 42 одиниць устаткування, що уможливить підвищення його продуктивності приблизно на 25 %. Частка робітників-верстатників у загальній чисельності персоналу об’єднання дорівнює 40 %.
3. Внаслідок розвитку спеціалізації й кооперування виробництва питома вага купованих виробів і напівфабрикатів у розрахунковому році, за попередніми розрахунками, має зрости з 23 до 25 %. Це має забезпечити певну економію витрат живої праці.
4. Кількість днів, що мають бути відпрацьовані одним робітником протягом року, у розрахунковому році передбачається збільшити з 245 до 248. За даними звітного року частка виробничих робітників у загальній чисельності працівників в об’єднанні становила 82 %.
5. У звітному періоді втрати від виробничого браку дорівнювали 2 % від валових витрат на виробництво (собівартості) продукції. У наступному році втрати від браку передбачається скоротити вдвічі, що має забезпечити зменшення витрат праці в розрахунку на одиницю продукції і відповідну економію робочої сили.
6. Деякі виробничі підрозділи об’єднання передбачається перевести на безцехову структуру управління. Значно підвищиться комп’ютеризація планово-економічних, обліково-бухгалтерських та інженерних робіт. Буде введено у розрахунковому році автоматизований контроль якості продукції і відмінено проведення міжопераційного контролю якості деталей. Здійснення зазначених заходів дозволить відносно вивільнити 48 чоловік.

8.18. Визначення необхідного підвищення продуктивності праці задля компенсації збільшення тривалості відпусток частини робітників. Середня тривалість чергової відпустки певної частини виробничих робітників підприємства буде збільшена в розрахунковому році з 22 до 25 робочих днів. Реальний фонд робочого часу одного робітника з урахуванням збільшеної відпустки становитиме 226 робочих днів. Частка робітників, яким збільшується відпустка, складає 31 % від загальної кількості працівників.
Визначити ступінь підвищення продуктивності праці, яке могло б компенсувати збільшення тривалості відпусток певної категорії робітників підприємства.

8.19. Обчислення підвищення продуктивності праці в результаті автоматизації виробництва продукції. На підприємстві раніше за допомогою універсального устаткування 169 робітників виробляли 850000 одиниць продукції. Після впровадження автоматичної лінії чисельність виробничого персоналу скоротилась до 86 чоловік.
Обчислити підвищення продуктивності праці внаслідок автоматизації виробництва продукції.

8.20. Визначення частки приросту обсягу валової продукції за рахунок підвищення продуктивності праці і зміни чисельності працівників. Визначити розмір (частку) збільшення обсягу випуску валової продукції за рахунок підвищення продуктивності праці і зміни чисельності робітників у звітному періоді на малому підприємстві, спираючись на вихідні показники, наведені в табл. 8.12.
Таблиця 8.12
Обсяг валової продукції і чисельність робітників на підприємстві у звітному році
Показник
Одиниця вимірювання
Значення показникапланове
фактичне

Обсяг валової продукції
тис. грн.
400
462

Середньооблікова чисельність робітників
чол.
100
105


8.21. Розрахунок динаміки продуктивності праці та обсягу випуску продукції за рахунок зміни рівня використання в часі робітників підприємства. У київському закритому акціонерному товаристві «Каштан» помітно змінилися чисельність робітників, рівень використання робочого часу та виробіток одного робітника в різні відтинки часу (рік, доба, година), що підтверджується економічними показниками, наведеними за два суміжні розрахункові роки (1995 і 1996) у табл. 8.13.
Таблиця 8.13
Вихідні показники, що характеризують чисельність робітників і рівень використання робочого часу в акціонерному товаристві «Каштан»
Показник
Роки розрахункового періоду


1995
1996

Чисельність робітників, чол.
729
665

Відпрацьовано всіма робітниками:( тисяч людино-днів
139,0
122,3

( тисяч людино-год
1048,2
927,0

Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником
190,7
183,9

Середня тривалість робочої зміни, год
7,54
7,58

Середньорічний виробіток одного робітника, грн.
2628,4
9839,6

Середньодобовий виробіток одного робітника, грн.
13,78
53,50

Середньогодинний виробіток одного робітника, грн.
1,83
7,06


На підставі вихідних даних таблиці розрахувати динаміку продуктивності праці й обсягу продукції за рахунок зміни: а) чисельності робітників; б) кількості робочих днів; в) тривалості зміни; г) середньогодинного виробітку одного робітника.

8.22. Обчислення місячної заробітної плати членів бригади. Місячний колективний заробіток виробничої бригади, що працює за спільним нарядом, складає 813 грн. Розподіл колективного заробітку між членами бригади здійснюється пропорційно до відпрацьованого часу і коефіцієнта трудової участі (КТУ). Робітник Іваненко А. М. відпрацював у розрахунковому місяці 18 днів, Петренко Б. М. 20, Коваленко В. О. 22. Визначені попередньо КТУ відповідно становили 0,9, 1,0 і 1,1.
Розрахувати місячну заробітну плату, яку має одержати кожний член бригади.
8.23. Визначення місячної заробітної плати робітника певної кваліфікації. Висококваліфікований робітник п’ятого розряду протягом розрахункового місяця відпрацював 23 дні при тривалості робочої зміни 8 год. Запропоноване виробниче завдання виконано на 105 %. Погодинна тарифна ставка робітника п’ятого розряду дорівнює 106 коп. Встановлений розмір премії складає: за виконання плану 15 %, за кожний відсоток перевиконання плану 1,5 % від тарифного заробітку.
Визначити загальну величину місячної заробітної плати робітника п’ятого розряду.
8.24. Розрахунок загальної суми місячного заробітку робітника, який працює за відрядно-прогресивною системою оплати праці. Виробничий робітник промислового підприємства працює за відрядно-прогресивною системою оплати праці. Денна тарифна ставка робітника п’ятого розряду становить 8 грн. 48 коп. За перевиконання виробничої норми праця робітника оплачується за розцінкою, збільшеною на 50 %.
Розрахувати загальну суму заробітку робітника п’ятого розряду, який у розрахунковому місяці виконав виробничу норму на 118 % і відпрацював 23 робочі зміни.
8.25. Визначення загальної суми заробітної плати робітника-відрядника. На виробничому підприємстві переважає відрядно-преміальна система оплати праці. Робітник-відрядник протягом розрахункового місяця відпрацював 176 людино-год і виготовив 485 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,4 людино-год, а розцінка 29,2 коп. за одну виготовлену деталь. Передбачувана премія робітникам нараховується в наступних розмірах: за виконання встановленої виробничої норми 10 %; за кожний відсоток перевиконання норми 1,5 % від відрядного заробітку.
Визначити загальну суму нарахованої заробітної плати робітника-відрядника за місяць.
8.26. Обчислення місячного заробітку допоміжного робітника за посередньо-відрядною системою оплати праці. Обчислити загальну суму заробітної плати допоміжного робітника, який обслуговує основних робітників-відрядників, за розглянутих далі умов праці.
Установлена норма обслуговування допоміжним робітником складає 10 робітників-відрядників. Норма виробітку кожного основного робітника-відрядника становить 6 виробів за одну зміну тривалістю 8 год. За розрахунковий місяць виготовлено 1500 одиниць продукції. Тарифна ставка допоміжного робітника дорівнює 83 коп. за годину. Розмір премії за виконання виробничого завдання встановлено на рівні 25 % від тарифного заробітку.
8.27. Розрахунок і порівняльна оцінка місячного заробітку робітника за різними системами оплати праці. Розрахувати місячний заробіток робітника за індивідуальної відрядної, відрядно-преміальної і відрядно-прогресивної системи оплати праці та дати їх порівняльну оцінку, якщо відомо:
1) норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,7 години, а погодинна тарифна ставка 55 коп.;
2) за місяць робітником основного виробництва виготовлено 610 одиниць продукції; з них прийнято контролером ВТК з першого подання 580 одиниць. Планове завдання робітника на місяць складає 500 виробів;
3) преміювання робітників за здачу продукції з першого подання здійснюється за спеціальною шкалою (табл. 8.14);
Таблиця 8.14
Шкала преміювання робітників за здачу продукції з першого подання
Здача продукції контролерові ВТК з першого подання, % від обсягу виготовленої продукції
100
95 – 100
90 – 95
85 – 90

Розмір премії, % відрядного заробітку
30
25
14
10

4) за умови перевиконання планового завдання до 10 % тарифна розцінка зростає в 1,5 раза, а в разі більшого у 2 рази.
8.28. Визначення місячного заробітку виробничої бригади. Виробнича бригада слюсарів за розрахунковий місяць виконала роботу обсягом 967 нормо-год. Середній тарифний розряд робітників бригади дорівнює 3,5. Планове завдання виконано на 103 %. За виконання плану передбачено премію в розмірі 20 % від відрядного заробітку бригади, а за кожний відсоток перевиконання планового завдання 2 % заробітку.
Визначити:
1) загальну суму місячного заробітку бригади;
2) питому вагу тарифного заробітку в загальній сумі заробітної плати бригади, якщо погодинні тарифні ставки відрядних робітників у межах 6-розрядної тарифної сітки становлять відповідно 63, 68, 75, 85, 97 і 113 коп.
8.29. Розподіл загального заробітку бригади між окремими її членами із застосуванням КТУ. Розподілити між окремими членами виробничої бригади загальний заробіток (основна заробітна плата й премія), що дорівнює 630 грн., з урахуванням відпрацьованого часу, присвоєних розрядів і встановлених коефіцієнтів трудової участі (КТУ). Потрібну вихідну інформацію наведено в табл. 8.15.
Таблиця 8.15
Присвоєні розряди, відпрацьований за місяць час, погодинні тарифні ставки і КТУ членів виробничої бригади
Прізвище та ініціали
Присвоєний тарифний розряд
Відпрацьований за місяць час, год
Погодинна тарифна ставка, коп.

КТУ

Петренко А. М.
III
168
72
1,1

Сидоренко О. А.
V
176
92
0,9

Кучеренко В. В.
IV
184
81
1,0

8.30. Обчислення річного фонду заробітної плати виробничого цеху підприємства. У виробничому цеху підприємства протягом розрахункового року має працювати 20 робітників четвертого розряду. Тарифна ставка робітника четвертого розряду становить 96,5 коп. за годину. Річний фонд робочого часу одного робітника складає 1815 год. Коефіцієнт виконання виробничих норм у середньому очікується на рівні 1,2.
Обчислити річний фонд заробітної плати виробничого цеху підприємства.

8.31. Визначення місячної заробітної плати спеціаліста. Визначити загальну заробітну плату спеціаліста, виходячи з такої інформації. Посадовий оклад спеціаліста дорівнює 160 грн. за місяць. За нормальних умов господарювання спеціалісту нараховується премія, розмір якої становить 32 % від посадового окладу. У розрахунковому місяці спеціаліст відпрацював 23 робочих дні, 2 дні перебував у відрядженні та один день у відпустці без збереження заробітної плати.

8.32. Розрахунок заробітної плати начальника відділу виробничого підприємства. Начальнику відділу організації праці і заробітної плати виробничого підприємства встановлено посадовий оклад у межах 280330 грн. на місяць. Протягом розрахункового місяця начальник ВОП і ЗП відпрацював 21 робочий день з 23 за графіком, два дні хворів.
План поставок продукції підприємство виконало повністю, за що передбачається премія начальнику цього відділу у розмірі 37,5 % від місячного посадового окладу. За виконання планового завдання по експорту продукції встановлено премію в розмірі 25 % від посадового окладу. Окрім того, за досягнення в підвищенні ефективності виробництва звичайно нараховується премія, розмір якої становить 30 % від посадового окладу. Проте в розрахунковому місяці за окремі недоліки в організації праці на підприємстві розмір цієї премії знижено на 20 %.
Розрахувати загальний заробіток начальника ВОП і ЗП підприємства за місяць.

8.33. Визначення фонду заробітної плати підприємства методом прямого рахунку. Розрахувати фонд заробітної плати ВАТ «Електромашінструмент» методом прямого рахунку на підставі такої вихідної інформації.
1. Виробнича програма і розцінки за одиницю продукції (роботи) наведені в табл. 8.16.
Таблиця 8.16
Виробниче завдання і розцінки за одиницю продукції (роботи) ВАТ «Електромашінструмент» на розрахунковий рік
Найменування продукції і послуг
Виробнича програма на рік
Розцінка за одиницю продукції (роботи), грн.-коп.нормованої
погодинної

Вироби, умовних машино-комплектів:
( А-240-ПІМ
9600
228-60
30-40

( Б-360-ПІМ
5400
202-30
21-60

( В-480-ЕЛМ
1200
347-70
40-30

Запасні частини, тис. грн.
640
88-00
(

Товари народного споживання, тис. грн.
580
160-00
(

Послуги капітальному ремонту засобів праці, тис. грн.

900

124-00

(

Інші послуги виробничого характеру, тис. грн.

200

116-00

(

2. Доплати мають становити до фонду заробітної плати: годинного 14 % від тарифного фонду; денного 1,5 % від годинного фонду заробітної плати; річного 5,5 % від денного фонду заробітної плати.
3. Фонд заробітної плати допоміжних робітників, обчислений виходячи зі штатного розкладу і розрахунків по нормованих роботах допоміжного характеру, дорівнює: по основних виробничих цехах  1860 тис. грн.; по допоміжних та обслуговуючих цехах 2080 тис. грн.
4. У звітному році в підрозділах ВАТ працювало 800 керівників і спеціалістів, а також 200 службовців з річним фондом заробітної плати відповідно 2400 і 300 тис. грн. У розрахунковому році передбачається чисельність спеціалістів збільшити на 60 чоловік, а службовців зменшити на 20 чоловік.
5. Розрахунковий фонд заробітної плати працівників соціальної сфери підприємства складає 180 тис. грн., позаоблікового персоналу  60 тис. грн.

8.34. Обчислення фонду заробітної плати першого та останнього року розрахункового періоду методом укрупнених розрахунків на основі нормативної трудомісткості продукції. Необхідна вихідна інформація для укрупнених розрахунків загального фонду заробітної плати по державній корпорації «Укрспецматеріали» наведена в табл. 8.17. На її підставі:
1) визначити абсолютну величину фонду заробітної плати першого та останнього року розрахункового періоду для корпорації, використавши метод укрупнених розрахунків зміни базисної нормативної трудомісткості продукції;
2) розрахувати і порівняти коефіцієнти збільшення фонду заробітної плати першого та останнього року розрахункового періоду.
Таблиця 8.17
Вихідні показники для укрупнених розрахунків загального фонду заробітної плати ДК «Укрспецматеріали»
Порядковий номер підприємства, що входить до складу корпорації
Фонд заробітної плати базисного періоду, тис. грн.
Рік розрахункового періодуПерший
ОстаннійЗростання обсягу продукції за базисною нормативною трудомісткістю, % до базисного періоду
Зниження витрат на заробітну плату в розрахунку на одну годину нормативної трудомісткості, % до базисного періоду
Зростання обсягу продукції за базисною нормативною трудомісткістю, % до базисного періоду
Зниження витрат на заробітну плату в розрахунку на одну годину нормативної трудомісткості, % до базисного періоду

1
2400
8
5
38
22

2
3050
7
4
32
20

3
3400
5
2
21
12

4
2850
9
4
40
18

5
3150
6
2
27
15

6
3640
4
3
18
16

7
2760
9
7
39
24

8
4080
7
6
34
23

9
3520
5
3
23
15

10
2800
4
7
19
25

8.35. Обгрунтування розміру премії за економію матеріальних ресурсів на виробничому підприємстві. На виробничому підприємстві «Металіст» передбачається започаткувати преміювання бригад робітників за економію наждачних кругів. Середньомісячна кількість металу, що за існуючою технологією потребує механічного зачищення, становить 3520 т. Норматив витрати наждачних кругів у розрахунку на 1 т металу складає 0,5 штуки. Купівельна ціна одного наждачного круга дорівнює 4,8 грн. Середньомісячна заробітна плата виробничої бригади за тарифом за останні три місяці роботи становила 1800 грн.
Обгрунтувати розмір премії у відсотках до тарифного заробітку таким чином, щоб між величиною зниження нормативу витрати наждачних кругів і коефіцієнтом економічної ефективності системи преміювання існувала відповідна залежність, яка наведена в табл. 8.18.
Таблиця 8.18
Прийнятна залежність між зниженням нормативу витрати наждачних кругів і коефіцієнтом ефективності системи преміювання, що має бути забезпечена в процесі її побудови
Зниження нормативу витрат наждачних кругів, %
Коефіцієнт економічної ефективності системи преміювання

від 1 до 3
0,3

від 4 до 6
0,2

від 7 до 10
0,1


8.36. Визначення ефективності діючої системи преміювання за перевиконання технічно обгрунтованих норм виробітку. За існуючої практики господарювання виробнича бригада робітників, яка виготовляє найважливіший комплект деталей для електричного двигуна, преміюється з фонду матеріального заохочення підприємства за перевиконання діючих технічно обгрунтованих норм виробітку в розмірах, зазначених у табл. 8.19.
Таблиця 8.19
Шкала преміювання за перевиконання технічно обгрунтованих норм виробітку на підприємстві «Електродвигун», %
Ступінь виконання норм виробітку
100
105
110
125

Премія до відрядного заробітку

5
10
25


Норма виробітку за місяць становить 625 комплектів деталей, а відрядна заробітна плата відповідно до тарифу за виконання норми виробітку 800 грн. Постійна частина накладних витрат, що припадає на даний вид продукції (комплект деталей) у розрахунку на місяць, складає 1180 грн.
Визначити ефективність діючої системи преміювання, розрахувавши з цією метою коефіцієнт її економічної ефективності для різних рівнів перевиконання норм виробітку.

8.37. Розрахунок економічної ефективності застосування бригадної форми організації та оплати праці. В акціонерному товаристві «Орбіта» на дільниці складання приладів створено виробничу бригаду робітників-складальників. Вихідні показники, необхідні для економічних розрахунків ефективності застосування колективної організації та оплати праці, представлено в табл. 8.20.
Таблиця 8.20
Вихідні показники для розрахунків ефективності застосування бригадної форми організації та оплати праці в АТ «Орбіта»
Показник
Одиниця вимірювання
Величина

Виробнича програма бригади на рік
тис. шт.
75

Комплексна норма часу на складання одного приладу:
нормо-год


( до створення бригади

1,05

( після створення бригади

0,89

Колективна розцінка за складання одного приладу:
грн.


( до створення бригади

1,70

( після створення бригади

1,65

Абсолютне зниження втрат робочого часу після створення бригади

нормо-год

12400

Річний фонд робочого часу одного робітника
год
1830


Визначити показники, що комплексно характеризують ефективність застосування колективної (бригадної) форми організації та оплати праці:
1) відносне зниження трудомісткості складальних робіт;
2) зростання продуктивності праці;
3) умовне вивільнення чисельності робітників за рахунок зниження втрат робочого часу;
4) економію тарифного фонду заробітної плати.

ВИТРАТИ ТА ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ


9.1. Складання кошторису витрат на виробництво за їх економічними елементами. Виробничо-торговельна фірма «Славутич» очікує досягти у розрахунковому році рівня найважливіших показників своєї діяльності, наведених у табл. 9.1.

Таблиця 9.1
Вихідні показники для складання кошторису витрат на виробництво фірми «Славутич», тис. грн.
Показник
Базисний рік
Розрахунковий рік

Матеріальні витрати на виробництво продукції
9100
10000

Амортизаційні відрахування
760
800

Витрати на оплату праці
3740
3800

Інші поточні витрати
195
200

Виручка від реалізації товарної продукції
17280
19200

Доходи від одержання виплат за відсотками
80
100

Витрати на виплату відсотків
345
400


1. Скласти кошторис витрат на виробництво за економічними елементами для розрахункового періоду.
2. Обчислити відсоток зниження питомих витрат на виробництво (в розрахунку на 1 гривню виручки від реалізації продукції).

9.2. Обчислення кошторису витрат на виробництво, собівартості валової і товарної продукції. Окремі структурні елементи кошторису витрат на виробництво, собівартості валової і товарної продукції підприємства в базисному періоді, а також динаміка цих елементів у розрахунковому році наводяться в табл. 9.2.
На основі наведених у таблиці вихідних показників належить розрахувати (для обох порівнюваних років):
1) кошторис витрат на виробництво;
2) валові витрати на виробництво (собівартість) валової про- дукції;
3) повну собівартість товарної продукції підприємства.
Таблиця 9.2
Вихідна інформація для обчислення кошторису витрат на виробництво, собівартості валової і товарної продукції
Елементи витрат
Абсолютна величина базисного року, тис. грн.
Збільшення (зменшення) у розрахунковому році, %

1. Матеріальні витрати
10420
+ 3,8

2. Витрати на оплату праці
4100
+ 12,5

3. Відрахування на соціальні потреби
1780
+ 12,5

4. Амортизація основних фондів
1600


5. Інші витрати на виробництво
900
+ 10,0

6. Витрати, які не включаються у виробничу собівартість продукції

800

+ 9,0

7. Заміна залишків витрат майбутніх періодів (приріст віднімається, зменшення додається)

+ 300

– 8,3

8. Зміна залишків резерву майбутніх платежів (приріст додається, зменшення віднімається)

+ 40

– 10,0

9. Зміна залишків незавершеного виробництва (приріст віднімається, зменшення додається)

+ 100

– 150,0

10. Позавиробничі витрати
680
+ 4,0

9.3. Визначення прямих і непрямих витрат на виробництво, виробничої та повної собівартості одиниці продукції. У звітному році підприємство мало такі витрати в розрахунку на одну великогабаритну пральну машину, грн.:
( сировина і матеріали, енергія технологічна 132,00;
( основна заробітна плата виробничих робітників 95,00;
( додаткова заробітна плата виробничих робітників 30,00;
( відрахування у фонд соціального страхування 46,25;
( витрати на утримання та експлуатацію устаткування 76,00;
( покупні вироби і напівфабрикати 8,00;
( загальновиробничі витрати 14,60;
( загальногосподарські витрати 17,00;
( інші виробничі витрати 2,00;
( позавиробничі (комерційні) витрати 72,50.
На підставі наведених даних визначити:
1) абсолютні величини прямих і непрямих витрат на виробництво пральних машин;
2) виробничу та повну собівартість виготовлення однієї пральної машини;
3) відсоткове співвідношення прямих і непрямих витрат у структурі повної собівартості пральної машини, якщо прямі витрати складають приблизно половину позавиробничих витрат.
9.4. Розрахунок загальних і питомих витрат на виробництво продукції в інтеграційному утворенні за звітний та наступний за ним роки. В інтеграційному утворенні великому виробничому об’єднанні «Укркорспецмаш» виокремлені конкретні вихідні дані, які необхідні для економічних розрахунків.
1. Очікувані показники звітного року.
1.1. Обсяг товарної продукції виробничого об’єднання має становити 85860 тис. грн.
1.2. Витрати на виробництво продукції мають характеризуватися такими даними, тис. грн.:
( сировина та основні матеріали 33000;
( допоміжні матеріали 3000;
( паливо зі сторони 1600;
( енергія зі сторони 1300;
( заробітна плата 19700;
( відрахування на соціальне страхування 7289;
( амортизація основних фондів 5880;
( інші грошові витрати 1200.
1.3. Витрати на роботи і послуги непромислового характеру, що не включаються у виробничу собівартість продукції, мають становити 2500 тис. грн., приріст витрат майбутніх періодів 800 тис. грн., приріст залишків незавершеного виробництва 520 тис. грн., позавиробничі витрати 1360 тис. грн.
1.4. Відносна структура витрат на сировину та основні матеріали має такий склад, %:
( чорні метали 50;
( кольорові метали 15;
( комплектуючі вироби 20;
( пиломатеріали 5;
( інші види сировини 10.
1.5. Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу об’єднання не повинен перевищувати 19400 тис. грн.
1.6. Очікуване співвідношення постійних і змінних витрат наведено в табл. 9.3.
Таблиця 9.3
Очікуване співвідношення постійних і змінних витрат за окремими їх елементами, %
Елемент витрат
Частка витрат


постійних
змінних

Допоміжні матеріали
40
60

Паливо
25
75

Енергія
10
90

Інші грошові витрати
60
40

2. Прогнозовані показники наступного за звітним року.
2.1. Обсяг товарної продукції виробничого об’єднання заплановано збільшити на 10 %. При цьму 80 % приросту обсягу продукції має бути забезпечено за рахунок підвищення продуктивності праці.
2.2. Розмір скорочення норм витрати окремих видів матеріальних ресурсів у прогнозованому періоді становитиме, %:
( чорні і кольорові метали 7;
( комплектуючі вироби 2;
( пиломатеріали 4;
( інші основні матеріали 3;
( допоміжні матеріали 4;
( паливо 6;
( енергія 12.
2.3. Фонд заробітної плати промислово-виробничого персоналу об’єднання в наступному році має збільшитися на 4 %, а працівників соціальної сфери та позаоблікового персоналу залишиться на рівні звітного року.
2.4. Балансова вартість основних фондів виробничого об’єднання на початок наступного за звітним року має скласти 49000 тис. грн. Уведення в дію нових основних фондів вартістю 2000 тис. грн. очікується в другому півріччі. Вилучення спрацьованих і застарілих засобів праці в розмірі 400 тис. грн. передбачається в останньому кварталі поточного року. Середня норма амортизаційних відрахувань 12 %.
2.5. Загальний обсяг витрат на роботи і послуги непромислового характеру, що не включаються до складу валової продукції (виробничої собівартості), має зменшитися на 200 тис. грн., а позавиробничі витрати збільшаться лише на 2 %.
2.6. Витрати майбутніх періодів збільшаться на 12 % від рівня витрат звітного року; приріст залишків незавершеного виробництва має бути на 175 тис. грн. більшим порівняно зі звітним роком.
На основі наведених вихідних показників потрібно розрахувати і зіставити за два суміжні роки:
1) кошторис витрат на виробництво за первісними економічними елементами;
2) загальні витрати на виробництво валової продукції;
3) повну собівартість товарної продукції;
4) витрати на 1 гривню товарної продукції.

9.5. Зведений розрахунок зниження поточних витрат на 1 гривню товарної продукції за окремими групами техніко-економічних чинників. Вихідна інформація, яка необхідна для подальших економічних розрахунків:
1. Товарна продукція виробничого підприємства «Генератор» у розрахунковому році становитиме 30200 тис. грн.
2. Фактичні витрати на 1 гривню товарної продукції у звітному році становили 85 коп.
3. У розрахунковому році очікувана економія поточних витрат за окремими групами техніко-економічних чинників може становити, тис. грн.:
( підвищення технічного рівня виробництва 280;
( поліпшення організації виробництва і праці в основних цехах підприємства 130;
( зміна обсягу і структури виробництва 570.
4. Здійснення заходів щодо освоєння та активного підвищення якості нових виробів обумовить збільшення валових витрат на 480 тис. грн.
5. Зміна цін на деякі види матеріальних ресурсів та умов їх постачання на підприємство зумовить зниження собівартості товарної продукції приблизно на 94 тис. грн., а деяке передбачуване підвищення цін на виготовлювані вироби відповідно до кон’юнктури ринку спричиниться до збільшення обсягу товарної продукції на 220 тис. грн.
Визначити:
1) собівартість товарної продукції розрахункового року, виходячи з фактичного рівня витрат на 1 гривню товарної продукції у звітному році;
2) сумарну економію витрат на виробництво товарної продукції, обумовлену дією різних техніко-економічних чинників;
3) собівартість товарного випуску розрахункового року за цінами та умовами базисного (звітного) року;
4) витрати на 1 гривню товарної продукції в розрахунковому році і відсоток їхнього зниження порівняно зі звітним роком.
9.6. Складання калькуляції одиниці продукції. Скласти очікувану калькуляцію одиниці продукції А, виходячи з такої інформації. За попередніми розрахунками, витрати конструкційних матеріалів на одиницю виробу мають становити: сталі 3,2 кг; бронзи 0,8 кг. Покупна ціна цих матеріалів дорівнює відповідно 980 і 4000 грн. за 1 т. Основна заробітна плата виробничих робітників складатиме 1,5 грн., додаткова заробітна плата 12 % від основної, а відрахування на соціальне страхування встановлені на рівні 37 % від основної та додаткової заробітної плати. Витрати на експлуатацію та утримання устаткування очікуються в розмірі 90 % і загальновиробничі витрати 60 % від основної заробітної плати.
9.7. Визначення собівартості одиниці продукції, вироблюваної з комплексної сировини. Повна собівартість усієї виробленої зі смоли продукції становить 37600 тис. грн. Кількість основних продуктів, одержаних протягом звітного року, характеризується даними табл. 9.4.
Таблиця 9.4
Види і кількість продуктів, одержуваних у процесі комплексної переробки смоли
Вид продукту
Вироблено, т
Коефіцієнт зведення до одного продукту

Пек кам’яновугільний
38500
1,0

Мастило антраценове
12300
2,0

Мастило знефенолене
6800
2,0

Мастило поглинальне
3600
2,5

Нафталін 100 %-й
2500
4,2


Визначити собівартість однієї тонни кожного з одержаних видів продуктів у процесі комплексної переробки вихідної сировини.

9.8. Складання планової калькуляції одиниці продукції, одержуваної внаслідок товарообмінної операції. Фірма «Інтерконтракт» здійснила товарообмінну (бартерну) операцію обміняла 2500 т бензину (вартістю 220 дол. США за 1 т) на певну кількість насіння соняшнику. Коефіцієнт обміну бензину на насіння соняшнику дорівнює 1,5. При цьому плата за розподіл паливно-мастильних матеріалів становить 2 % від загального обсягу їх поставок.
Одержане по бартеру насіння соняшнику перероблюється на олієжиркомбінаті. У процесі переробки виготовляється соняшникова олія і шрот. Коефіцієнти виходу олії та шроту з насіння соняшнику  відповідно 0,42 і 0,39, а коефіцієнт, що враховує втрати олії в процесі її відстою, 0,998.
На здійснення бартерної операції фірма «Інтерконтракт» узяла банківський кредит на суму 150 тис. дол. США на 450 днів. Плата за користування банківським кредитом складає 18 % річних.
Вартість транспортування 1 т насіння соняшнику від місця його закупівлі до місця переробки становить 12,4 дол. США. Загальнофірмові витрати дорівнюють 10,75 % від обсягу продажу продукції (924559 дол. США). Частки валових витрат, віднесених на собівартість олії та шроту, складають відповідно 92 і 8 %.
На підставі наведеної вихідної інформації скласти планову калькуляцію 1 т соняшникової олії та шроту.

9.9. Аналітична оцінка зниження собівартості продукції, обумовленого збільшенням обсягу виробництва. Потрібно установити можливий відсоток зниження собівартості річного випуску виробу А за рахунок збільшення обсягу виробництва, користуючись такими вихідними показниками звітного і наступного за ним року:
( випуск виробу А за рік, шт. 50000;
( збільшення обсягу виробництва в наступному році, % 20;
( умовно-постійні витрати на річний випуск виробу А у звітному році, грн. 35000;
( збільшення умовно-постійних витрат у наступному році, % 4;
( валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції у звітному році, грн. 6,6.

9.10. Розрахунок впливу окремих чинників на зміну собівартості продукції. Обсяг виробництва товарної продукції виробничого об’єднання «Віта-Інтар» у базисному році становив 38000 тис. грн. Упродовж наступного року передбачається збільшити обсяг випуску товарної продукції на 12 %.
Прямі і непрямі витрати як складові елементи собівартості товарної продукції базисного року мають такі розміри, тис. грн. :
( сировина і матеріали 15800;
( енергія технологічна 1900;
( основна заробітна плата виробничих робітників 5900;
( додаткова заробітна плата виробничих робітників 800;
( відрахування на соціальні потреби 2110;
( утримання та експлуатація машин і устаткування 990;
( загальновиробничі витрати 1800;
( загальногосподарські витрати 1200;
( підготовка та освоєння виробництва 1400;
( позавиробничі витрати (витрати на маркетинг) 900.
Структуру матеріальних та енергетичних витрат за базисний рік, а також розмір зміни норм витрат і купівельних цін у розрахунковому році наведено в табл. 9.5.
Таблиця 9.5
Частка окремих витрат у собівартості продукції базисного року, зміна норм витрати і цін у розрахунковому році, %
Елементи окремих витрат
Частка у собівартості базисного року
Зниження норм витрат у розрахунковому році
Зменшення «–», збільшення «+» цін у розрахунковому році

Сировина
21,0
4,0
+ 8,0

Основні матеріали
27,2
2,0
– 5,0

Технологічна енергія
5,8
6,0
+ 10,0

Умовно-постійні витрати (без амортизації)
13,7
(
(

Амортизаційні відрахування
5,5
(
(


У розрахунковому році має бути досягнуто підвищення продуктивності праці виробничих робітників на 8 % і середньорічної заробітної плати робітників на 4 %. Впровадження заходів щодо підвищення технічного рівня та збільшення обсягу виробництва вимагатимуть збільшення чисельності виробничих робітників на 3 % і суми амортизаційних відрахувань на 5 %.
На підставі наведених даних розрахувати витрати на 1 гривню товарної продукції і відсоток їх зниження порівняно з базисним періодом.

9.11. Обчислення зниження собівартості продукції за рахунок випереджаючих темпів підвищення продуктивності праці порівняно зі збільшенням заробітної плати. У звітному періоді на виробничому підприємстві «Лакма» середньомісячний виробіток одного робітника становив 300 фізичних одиниць продукції, а в розрахунковому році передбачається його збільшити на 16 %. При цьому середньомісячна заробітна плата звітного року досягла 220 грн. і в розрахунковому році вона має збільшитися на 8 %. Частка заробітної плати з нарахуванням на соціальне страхування в очікуваній собівартості товарної продукції дорівнюватиме 32 %.
Кількісно визначити відносне зниження собівартості річного обсягу продукції за рахунок випереджаючих темпів підвищення продуктивності праці порівняно з підвищенням заробітної плати.

9.12. Визначення собівартості (валових витрат на виробництво) і відпускної ціни одиниці продукції. На виробничому підприємстві продукуються вироби, на виготовлення одиниці яких витрачається 60 т чавуну. Покупна ціна останнього становить 750 грн. за одну тонну. Технологічно неминучі відходи металу складають 30 % від його маси. Основна заробітна плата в розрахунку на одиницю продукції дорівнює 6 грн., додаткова заробітна плата 6 % від основної зарплати, а відрахування на соціальне страхування 37 % від суми основної і додаткової заробітної плати.
Загальновиробничі витрати по підприємству становлять 2000 тис. грн., загальногосподарські 700 тис. грн. Загальна сума заробітної плати основних виробничих робітників за відрядними розцінками складає 1000 тис. грн. Позавиробничі витрати передбачаються в розмірі 2 % від величини виробничої собівартості виробу. Очікуваний прибуток у розрахунку на одиницю продукції має дорівнювати 15 % від повної її собівартості.
Визначити повну собівартість і відпускну ціну одиниці продукованого на підприємстві виробу.

9.13. Обчислення точки беззбитковості виробництва. Обчислити точку беззбитковості виробництва на промисловому підприємстві, використовуючи таку інформацію. Виробнича потужність підприємства, яке виробляє один вид продукції, становить 650 тис. од. на рік, а над- ходження від реалізації виробів 2600000 грн. Постійні витрати на виробництво складають 900000 грн., змінні витрати 1360000 грн.
Розв’язання задачі здійснити аналітичним і графічним методами.
9.14. Визначення обсягу виробництва, що відповідає точці беззбитковості, і розміру додаткового прибутку за умови зміни структури валових витрат. Поточний обсяг реалізації продукції підприємства з урахуванням кон’юнктури ринку може дорівнювати 15000 од. Продажна ціна одиниці продукції становить 30 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції складають 12 грн., а постійні витрати на весь річний випуск продукції 80000 грн.
Розрахувати:
1) точку беззбитковості виробництва, використавши аналітичний і графічний методи розрахунків;
2) додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10 % і постійних витрат на 20000 грн.

9.15. Розрахунок критичного обсягу реалізації продукції на основі структури валових витрат на її виробництво. На державних підприємствах «Оріана», «Ровента» та «Юніон» виробництво опинилося у несприятливих ринкових умовах господарювання. У зв’язку з цим виникла необхідність визначення мінімального (критичного) обсягу реалізації продукції на основі структури валових витрат на її виробництво (собівартості). Величини змінних і постійних поточних витрат на цих підприємствах наведено у табл. 9.6. Через два роки економічна ситуація на них має поліпшитися і для забезпечення нормальної їх діяльності потрібно одержувати на початку очікуваного періоду прибуток, що дорівнює 10 % собівартості продукції.
Таблиця 9.6
Змінні і постійні витрати на виробництво продукції на окремих підприємствах у розрахунковому році, тис. грн.
Витрати
ДП «Оріана»
ДП «Ровента»
ДП «Юніон»

Змінні
48980
66400
73750

Постійні
32720
39800
41300

На підставі наведеної вихідної інформації, розрахувати критичний обсяг реалізації продукції по кожному підприємству за умови господарювання, що склалася нині і зміниться у найближчій перс- пективі (через два роки).

9.16. Визначення мінімального річного обсягу продукції, що забезпечує беззбитковість виробництва. На малому підприємстві витрати на оренду приміщень та їх утримання становлять 4000 тис. грн. на рік, а витрати на управління, інженерне і виробничо-господарське обслуговування та амортизаційні відрахування 3000 тис. грн. Змінні витрати на один виріб складають 200 грн., його продажна ціна 300 грн.
Визначити мінімальний обсяг випуску продукції на рік, який забезпечує беззбитковість виробництва.
9.17. Визначення впливу зміни ціни на сировину на критичний обсяг випуску продукції. На виробничому підприємстві в першому кварталі поточного року змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції склали 950 грн., ціна одиниці виробу 1250 грн., загальні постійні витрати 500000 грн. Протягом другого кварталу цього ж року ціна на вихідну сировину підвищилась на 10 %, що обумовило збільшення змінних витрат на такий самий відсоток.
Визначити, як зміна ціни на вихідну сировину вплинула на критичний обсяг випуску продукції.
9.18. Обчислення ступеня впливу зміни ціни на виріб на критичний обсяг його випуску. Продажна ціна на виготовлюваний виріб, яка в першому кварталі становила 200 грн., у другому кварталі підвищилась на 10 %. Постійні витрати складають 2000 тис. грн. Питомі змінні витрати 60 грн.
Обчислити ступінь впливу зміни ціни на критичний обсяг випуску продукції.
9.19. Визначення залежності величини критичного обсягу продукції від збільшення постійних витрат на її виробництво. Промислове підприємство виробляє продукцію одного найменування та реалізує її на внутрішньому ринку за ціною 230 грн. за одиницю. Питомі змінні витрати становлять 180 грн. Постійні витрати становлять разом 550000 грн. Внаслідок підвищення орендної плати постійні витрати збільшились на 8 %. Крім того, кон’юнктура внутрішнього ринку спричинила зниження продажної ціни на продукцію підприємства на 5 %.
Визначити, яким чином збільшення постійних витрат і зниження продажної ціни на продукцію вплинуть на розрахункову величину критичного її обсягу, який треба виготовляти на підприємстві.
9.20. Розрахунок критичного обсягу виробництва нового для підприємства виду продукції. Київський державний завод «Авіант» започаткував виробництво пральних машин-автоматів «Либідь». Валові витрати на виробництво (собівартість) однієї пральної машини складають (складає) 140,06 грн. Частка постійних витрат у валових витратах дорівнює 15 %. Продажна ціна пральної машини-автомата «Либідь» становить 200 грн., а річна програма випуску нових побутових машин 250000 шт.
Визначити критичний обсяг виготовлення пральних машин-автоматів «Либідь», перевищення якого починає забезпечувати прибутковість нового виробництва, двома способами (аналітично-розрахунковим і графічним).
9.21. Визначення максимально можливої ціни на імпортну продукцію методом зворотної калькуляції. Торговельна фірма «Венчур» економічно обгрунтовує доцільність імпорту технічно досконаліших телефонних апаратів з іншої країни Європи. За попередніми розрахунками, таку імпортовану продукцію можна буде продавати у вітчизняній торговельній мережі по 80 грн. за одиницю. При цьому частка покриття у складі ціни товару має становити щонайменше 30 %. Окремі елементи витрат, пов’язаних з імпортом і продажем телефонних апаратів, такі:
( фрахт до митниці 6 гривень за одиницю;
( мито 10 відсотків від оподатковуваної вартості продукції;
( фрахт від митниці до складу покупця товару 3 гривні за одиницю;
( комісійні витрати покупцям 5 відсотків від продажної ціни телефонних апаратів.
Визначити за методом складання зворотної калькуляції найбільшу ціну за один телефонний апарат, за якою торговельна фірма «Венчур» могла б купувати цей товар.

9.22. Обчислення верхньої межі ціни франко-склад постачальника на імпортовану складну побутову техніку. Одна з українських автозакупівельних фірм проводить маркетингове дослідження щодо економічної вигідності придбання за імпортом і реалізації у роздрібній торговельній мережі України сучасні ві- деокамери за ціною 500 доларів за одиницю. Фрахт до вітчизняного митного кордону становить 40 доларів за одиницю продукції, а податок на імпорт 10 % від суми ціни франко-склад постачальника та вартості фрахту до митного кордону країни-покупця.
Економічно обгрунтувати максимально допустиму ціну на імпортні відеокамери, за якою вітчизняна оптозакупівельна фірма може їх закуповувати, якщо дохід від комерції має дорівнювати 25 % від ціни реалізації.

9.23. Обгрунтування проекту продажної ціни на новий виріб. Підготовлений до серійного виробництва новий виріб А може виготовлятися на кількох промислових підприємствах. Валові витрати на виробництво (собівартість) нового виробу на окремих підприємствах представлено в табл. 9.7. Прийнятна для підприємств-продуцентів норма рентабельності нового виробу дорівнює 17 %.
На підставі наведених вихідних показників розрахувати:
1) середньозважені валові витрати на виробництво нового виробу на можливих підприємствах-продуцентах;
2) проектну величину продажної ціни нового виробу.
Таблиця 9.7
Складові елементи валових витрат на виробництво нового виробу на окремих підприємствах
Група калькуляційних статей витрат
Підприємство


«Ніко-авангард»
«Промінь»
«Старт-вертикаль»
«Таврида»

Прямі матеріальні витрати, грн.
176,50
175,50
177,0
180,0

Заробітна плата виробничих робітників з відрахуваннями на соціальне страхування, грн.

108,50

103,75

105,0

112,5

Посередні (непрямі) виробничі витрати, грн.
388,75
385,00
386,5
395,0

Позавиробничі витрати, грн.
26,25
28,75
27,5
26,5

Максимально можливий річний випуск виробів, шт.
6000
8000
7200
1800


9.24. Установлення надбавки до базової продажної ціни за якість продукції. Річний економічний ефект від виробництва і використання нового силового трансформатора становить 3500 грн. Установлена базова продажна ціна цього виробу дорівнює 11500 грн., у тому числі нормативний прибуток у ціні 1800 грн. Шкалу диференціації надбавок залежно від питомої ефективності нових видів продукції наведено в табл. 9.8.
Таблиця 9.8
Шкала для встановлення надбавки до базової продажної ціни нових виробів залежно від рівня їх якості
Співвідношення економічного ефекту і базової продажної ціни, %
Розмір надбавки до продажної ціни, % до нормативного прибутку за


досягнення мінімальної межі інтервалу
кожну одиницю всередині інтервалу

15 35
50
0,20

36 55
54
0,25

56 75
59
0,30

76 95
65
0,35

96 115
72
0,45

116 135
81
0,60

136 155
93
0,75

156 175
108
0,85

Понад 175
125


Користуючись вихідною інформацією, визначити:
1) економічний ефект від виробництва і використання нового силового трансформатора в розрахунку на одну гривню його продажної ціни;
2) абсолютну та відносну величину надбавки до базової продажної ціни.

9.25. Прогнозування граничної ціни на новий виріб. Спеціальне конструкторське бюро верстатобудівного об’єднання «Верстат-автомат» одержало технічне завдання на розробку нової моделі токарно-гвинторізного верстата з числовим програмним управлінням (ЧПУ). У технічному завданні зазначено, що нова модель верстата має бути продуктивнішою за замінювану модель в 1,4 раза, а строк його служби потрібно збільшити з 8 до 10 років. Це зумовить зниження щорічних експлуатаційних витрат у споживачів приблизно на 400 грн. Продажна ціна базової моделі верстата з ЧПУ становить 24000 грн.
Попередні розрахунки з використанням методу питомих показників дозволяють зробити застереження про те, що матеріальні витрати на вироблення нової моделі верстата не повинні перевищувати 20400 грн., а заробітна плата основних виробничих робітників, яка обчислена за трудомісткістю виробництва нової продукції, 2180 грн. При цьому загальновиробничі і загальногосподарські витрати підприємства-виготовлювача протягом кількох останніх років у середньому дорівнювали відповідно 130 і 80 % від основної заробітної плати, а позавиробничі витрати 2 % від виробничої собівартості. Норма рентабельності (прибутковості) по даній групі продукції за існуючих умов господарювання складає 14 % від повної собівартості нового виробу.
На підставі наведених даних:
1) обчислити прогнозну (очікувану) собівартість нової моделі верстата з ЧПУ;
2) розрахувати величину граничної ціни нової моделі верстата з ЧПУ;
3) визначити коефіцієнт відносного здешевлення виробництва нової моделі верстата з нормативним його значенням, установленим на рівні 0,85, задля перевірки економічної обгрунтованості граничної ціни на новий виріб.

9.26. Визначення відпускної ціни одиниці продукції. Відкрите акціонерне товариство «Спецприлад» виготовляє певну номенклатуру наукових і побутових приладів, у тому числі рефрактометри ручні РР-2 та холодильники-бари. Окремі елементи витрат на вироблення одиниці виробів наведено в табл. 9.9.
Таблиця 9.9
Елементи витрат на виробництво одиниці рефрактометрів ручних і холодильників-барів у ВАТ «Спецприлад»
Статті калькуляції
Одиниця вимірювання
Рефрактометр ручний РР-2
Холодильник-бар

Сировина та матеріали
грн.
16,31
35,43

Покупні комплектувальні вироби і
напівфабрикати

грн.

58,64

78,88

Основна заробітна плата
грн.
5,73
15,00

Додаткова заробітна плата
%
11,0
11,0

Відрахування на соціальне страхування
%
37,0
37,0

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

%

250,0

250,0

Цехові витрати
%
200,0
200,0

Загальнозаводські витрати
%
540,0
540,0

Інші виробничі витрати
грн.
3,07
4,10

Позавиробничі витрати
%
0,9
0,9


Нормативний прибуток становить 10,8 % від повної собівартості одиниці продукції, а податок на додану вартість 20 % від оптової ціни за одиницю товару.
Визначити відпускну ціну за рефрактометр ручний РР-2 і холодильник-бар.

9.27. Обгрунтування доцільності зниження ціни реалізації виробів. Підприємство виготовило і реалізувало в базовому році 2000 шт. виробів одного виду. Ціна реалізації одиниці виробу становить 30 грн., а повна собівартість його виробництва та продажу 28 грн. Співвідношення змінних і постійних витрат на виробництво продукції дорівнює 60 і 40 %.
Дослідження ринку показали, що якщо знизити ціну одного виробу на 1 грн., тобто з 30 до 29 грн., то обсяг продажу продукції може бути збільшений на 10 %. Виробничі потужності підприємства уможливлюють відповідне збільшення обсягу виробництва продукції.
Прийняти рішення щодо доцільності зниження продажної ціни виготовлюваного виробу.
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ


10.1. Складання фінансового плану підприємства на поточний рік. Оптове торговельне підприємство «Вавилон» має розробити фінансовий план на поточний рік з поквартальним розподілом на підставі таких передбачень.
1. Запас грошових коштів торговельного підприємства на початок розрахункового року становитиме 120 тис. грн. Передбачається збільшити власний капітал підприємства на 1000 тис. грн.
2. Розмір витрат (обігових коштів) на придбання товарів у товаровиробників та очікуваний обсяг валового виторгу по окремих кварталах розрахункового року наведено в табл. 10.1.
Таблиця 10.1
Необхідні витрати на придбання товарів та очікувана сума валового виторгу впродовж окремих кварталів поточного року, тис. грн.
Показник
Квартал розрахункового року


перший
другий
третій
четвертий

Грошові витрати на придбання товарів
5607
5846
6730
7799

Валовий виторг
9042
9427
10852
12577

3. У першому кварталі розрахункового року передбачається збільшити товарні запаси на 1010 тис. грн., аби він відповідав середньорічній величині цього періоду часу. Проте існує домовленість, що оплата приросту товарних запасів здійснюватиметься після закінчення шести місяців з часу закупівлі відповідних груп товарів.
4. Сума необхідних щорічно відновлюваних постійних витрат за попередніми розрахунками складає 12060 тис. грн. Для їх покриття щоквартально буде направлятися 25 % річної потреби грошових коштів.
5. Розмір плати у вигляді відсотків за користування короткотерміновим кредитом складатиме 110 тис. грн. щоквартально. Платежі по банківській заборгованості розміром 400 тис. грн. мають бути здійснені в останньому кварталі розрахункового року.
6. Протягом другого кварталу передбачається придбати нове устаткування вартістю 600 тис. грн. з відстрочкою платежу на четвертий квартал.
7. На особисте споживання співвласників торговельного підприємства вирішено використовувати по 50 тис. грн. протягом кожного кварталу розрахункового року.
Скласти фінансовий план підприємства «Вавилон» на поточний рік і подати його у вигляді таблиці.

10.2. Розрахунок необхідних підприємству власних і позикових коштів для здійснення бізнесової та іншої діяльності. Потреба будь-якого підприємства у власних і позикових коштах для здійснення бізнесової або іншої діяльності залежить від його фінансового стану, в першу чергу від оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості. На підставі вихідних показників табл. 10.2 розрахувати очікувану потребу підприємства у власних і позикових коштах для здійснення своєї діяльності в розрахунковому році, а також їх раціональне співвідношення, тобто таке, яке диктується фінансовими умовами суб’єкта господарювання.
Таблиця 10.2
Вихідна інформація для розрахунків потреби підприємства у власних і позикових коштах та їх раціонального співвідношення, тис. грн.
Показник
Варіанти


1-й
2-й
3-й

Дебіторська заборгованість
3200
4100
3600

Кредиторська заборгованість
2300
5800
2400

Одноденний обсяг реалізованої продукції
32
36
34

Одноденні валові витрати на виробництво (собівартість) продукції

26

38

27

Капітал підприємства
20000
20000
20000

Очікуваний прибуток підприємства
1800
– 600
1500


10.3. Обчислення суми власного капіталу на кінець розрахункового року. Акціонерне товариство «Ребус» на початок розрахункового року мало власний капітал у такому складі:
( акціонерний капітал 600 тис. грн.;
( резервний фонд 200 тис. грн.;
( нерозподілений прибуток 100 тис. грн.
Одержаний у розрахунковому році акціонерним товариством прибуток склав 220 тис. грн. За рішенням загальних зборів акціонерів його буде розподілено так:
( виплати дивідендів акціонерам 10 % від суми акціонерного капіталу на початок розрахункового року;
( відрахування в резервний фонд 110 тис. грн.;
( збільшення нагромаджуваної суми нерозподіленого прибутку  50 тис. грн.
Визначити збільшену загальну величину власного капіталу акціонерного товариства на кінець розрахункового року.
10.4. Визначення коефіцієнта приросту доходу виробничого цеху підприємства внаслідок збільшення обсягу реалізації продукції. За планом діяльності виробничого цеху підприємства обсяг реалізації продукції має становити 212 тис. грн., а валові витрати на виробництво (собівартість) продукції не перевищувати 163 тис. грн., у тому числі витрати на оплату праці виробничих робітників 35 тис. грн.
Обчислити коефіцієнт приросту доходу виробничого цеху підприємства внаслідок збільшення обсягу реалізації на 15 % та умови, відповідно до якої частка умовно-постійних витрат у собівартості продукції цеху дорівнює 0,35.
10.5. Визначення достатності прибутку для самофінансу- вання розвитку підприємства. Загальна виручка від реалізації то- варної продукції підприємства має досягти 5900 тис. грн., а валові витрати на виробництво (собівартість) реалізованої продукції становити не більше 5000 тис. грн. Ставка податку на прибуток підприємства дорівнює 30 % від загальної одержаної його величини. Сума чистого прибутку, що спрямовується на створення фонду розвитку виробництва, має скласти 440 тис. грн.
Оцінити рівень достатності прибутку для самофінансування розвитку підприємства у звітному році.
10.6. Розрахунок маси валового і чистого прибутку підприємства. Обчислити масу валового і чистого прибутку виробничого підприємства «Ластівка» на підставі вихідних елементно-витратних та інших показників, наведених у табл. 10.3.
Таблиця 10.3
Вихідні показники виробничо-господарської діяльності підприємства «Ластівка» для розрахунків валового і чистого прибутків
Показник
Одиниця вимірювання
Значення показника

Елементи валових витрат
тис. грн.


( Матеріальні витрати

1671

( Витрати на оплату праці

1200

( Відрахування на соціальні потреби

552

( Амортизація основних фондів

250

( Інші витрати

243

Елементи витрат, які зменшують балансовий прибуток
тис. грн.


( Витрати на утримання дитячих дошкільних закладів

40

( Плата за землю

30

( Податок на майно

24

( Податок з власників транспортних засобів

4

Відносні ставки і нормативи
%


( Рентабельність товарної продукції

25

( Ставка податку на прибуток

30

10.7. Обчислення величини балансового прибутку підприємства на наступний рік. Обчислити величину балансового прибутку підприємства на наступний рік, враховуючи такі очікувані показники його виробничо-господарської діяльності, тис. грн.:
1) обсяг продажу виробленої продукції 6800;
2) повні витрати на виробництво товарної продукції 4600;
3) залишки готової продукції на складах підприємства на початок і кінець розрахункового року відповідно 200 та 100;
4) витрати на реалізацію продукції 50;
5) дивіденди від придбаних акцій 10;
6) дохід від оренди майна підприємства 25.

10.8. Обчислення чистого прибутку і рентабельності товарообмінної операції. Компанія «Інтеркобо» здійснює свою комерційну діяльність, використовуючи товарообмінні (бартерні) операції. Зокрема, вона обмінює бензин на насіння соняшнику, організовує з нього виробництво олії і шроту та реалізовує ці продукти на зовнішньому й внутрішньому ринках.
За розрахунковий рік компанія організувала виробництво 1540 т соняшникової олії і 1433 т шроту. Валові витрати на виробництво олії та шроту склали 739710 дол. США.
Олія соняшникова йде на експорт у повному обсязі. Ціна реалізації 1 т олії 555 дол. США (без ПДВ). Шрот реалізується на внутрішньому ринку сільським споживачам за ціною 58,5 дол. США за 1 т (у тому числі ПДВ становить 20 % продажної ціни). Ставка податку (платежів у бюджет) дорівнює 30 % від одержаного валового прибутку.
Обчислити:
1) абсолютну величину чистого прибутку від комерційної діяльності компанії «Інтеркобо»;
2) рентабельність товарообмінних операцій (за валовим і чистим прибутком).

10.9. Розрахунок зароблених філією іноземної компанії коштів залежно від обсягів закупівель і рентабельності продажу продукції. Компанія «Інфобізнес» спеціалізується на закупівлі і продажу групи харчових продуктів. На українському ринку діє кілька її філій, які заробляють кошти залежно від обсягів закупівель і рентабельності продажу кількох видів харчових продуктів (м’яса, цукру, джему, консервації). На поточний рік діяльності компанія встановила наступні нормативи зароблених коштів у розрахунку на кожну повну тисячу доларів закупівлі продуктів: м’яса 3 дол.; цукру (піску і рафінаду) 4 дол.; джему, консервації та інших видів продукції 5 дол. США. Крім того, застосовується спеціальна шкала відрахувань філії від суми прибутку із завершених торговельних операцій за умови досягнення певного рівня рентабельності (табл. 10.4).
Таблиця 10.4
Шкала відрахувань від суми одержаного прибутку залежно від досягнутого рівня рентабельності, %
Рівень рентабельності
Відсоток відрахувань від прибутку

Від 11 до 15
0,5

Від 16 до 20
1,0

Від 21 до 25
1,5

Від 26 до 30
2,0

Від 31 до 40
2,5

Від 41 до 50
3,0

Понад 50
3,5


Обсяг закупівель і продажу окремих видів товару в січні поточного року, а також загальну суму пов’язаних з цим поточних витрат по Вінницькій філії компанії «Інфобізнес» наведено в табл. 10.5.
Таблиця 10.5
Загальні обсяги закупівель і продажу товарів та сума поточних витрат Вінницької філії компанії «Інфобізнес», дол. США
Найменування товару
Обсяг закупівель
Обсяг продажу
Поточні витрати

М’ясо
166650
210850
186200

Цукор
41700
59360
47910

Джем
25100
41890
29500

Консервація
66300
92640
79850

На підстві наведених даних визначити загальну суму зароблених Вінницькою філією компанії коштів у розрахунковому періоді.

10.10. Розрахунок суми різновидів прибутку і коефіцієнтів прибутковості підприємства за три роки розрахункового періоду. Спільне підприємство «Україна-Юніон» започаткувало виробництво сухих сніданків «Мюслі» в розфасовці 500 і 700 грамів. Кількісна характеристика витрат на виробництво продукції, цін та обсягу продажу в натуральному виразі наведена в табл. 10.6 і 10.7. До цього необхідно додати інформацію про те, що ставка податку на прибуток установлена на рівні 30 % від операційного прибутку.
На підставі представленої вихідної інформації розрахувати і зіставити наступні показники за три розрахункові роки (1998 2000):
1) валовий прибуток;
2) операційний прибуток;
3) чистий прибуток;
4) коефіцієнт валового прибутку;
5) коефіцієнт операційного прибутку;
6) коефіцієнт чистого прибутку.
Таблиця 10.6
Витрати виробництва (пряма собівартість одиниці продукції та операційні витрати) на підприємстві «Україна-Юніон» у зазначені роки, дол. США
Показник
1998 р.
1999 р.
2000 р.

Пряма собівартості одиниці продукції:
( сировина
0,08
0,08
0,116

( матеріали
0,07
0,07
0,09

( енергоносії
0,011
0,011
0,018

( соціальні заходи
0,003
0,003
0,003

( інші витрати
0,01
0,01
0,017

Операційні витрати:
( заробітна плата
9600
10000
10500

( нарахування на заробітну плату
4800
5000
5300

( амортизаційні відрахування
50000
50000
50000

( рентні платежі
16800
17800
19300

( транспортно-побутові витрати
8000
8000
8000

( комерційні витрати
3000
3000
3000

Таблиця 10.7
Ціна одиниці та обсяг продажу продукції у натуральному вираженні по підприємству «Україна-Юніон» у зазначені роки
Показник
Одиниця вимірювання
1998 р.
1999 р.
2000 р.

Сухий сніданок у розфасовці 500 г

Продажна ціна одиниці продукції
дол. США
0,15
0,15
0,17

Обсяг продажу в натуральному вираженні
тис. шт.
971
1029
1029

Сухий сніданок у розфасовці 700 г

Продажна ціна одиниці продукції
дол. США
0,37
0,37
0,40

Обсяг продажу в натуральному вираженні
тис. шт.
971
1029
1029

10.11. Обчислення розміру оподатковуваного, чистого і реінвестованого прибутку підприємств. Основні показники звіту про фінансові результати діяльності трьох виробничих підприємств зафіксовані в табл. 10.8.
Таблиця 10.8
Звітні показники фінансових результатів діяльності підприємств
Показник
Промислово-виробничі підприємства


«Десна»
«Росинка»
«Ятрань»

Виручка від реалізації продукції, тис. грн.
53400
66700
71600

Валові витрати на виробництво товарної продукції, тис. грн.

46500

54690

61570

Податок на прибуток, %
30,0
30,0
30,0

Дивіденди, тис. грн.
1940
3280
2820

Користуючись вихідними даними звіту про фінансові результати діяльності по кожному підприємству визначити:
1) величину оподатковуваного прибутку;
2) суму податку на прибуток;
3) чистий прибуток підприємства;
4) можливу суму реінвестованого прибутку та її частку у валовому оподаткованому прибутку.

10.12. Визначення суми прибутку до оподаткування. Мале підприємство «Перлина» спеціалізується на виробництві товарів народного споживання. За звітний податковий період на цьому підприємстві були здійснені господарсько-комерційні операції, що привели до певних фінансово-економічних результатів його підприємницької діяльності.
1. Було вироблено і реалізовано споживачам 105000 одиниць двох видів продукції, у тому числі 80000 виробів за продажною ціною 10 грн. за одиницю, решту виробів за ціною 8 грн. за одиницю. Валові витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом і реалізацією обох видів продукції (без амортизаційних відрахувань) становили 750000 грн.
2. Те саме підприємство придбало деривативи на суму 20000 грн., а витрати, що пов’язані з укладенням відповідного контракту і купівлею цих деривативів, на кінець звітного податкового періоду склали 22000 грн. Протягом звітного року було реалізовано частину емітованих підприємством цінних паперів на суму 5000 грн.
3. Балансова вартість основних фондів підприємства на початок звітного року становила 870000 грн. У другому півріччі звітного року було реалізовано зайвих основних фондів на 90000 грн., балансова вартість яких дорівнювала 70000 грн. Здійснена модернізація основних фондів обійшлася підприємству в 48000 грн. Амортизаційні відрахування за звітний рік від балансової основних фондів на початок року складають: по основних фондах 1-ї групи 12000 грн., 2-ї групи 2625 грн. і 3-ї групи 9000 грн.
4. За звітний податковий період підприємству «Перлина» було відшкодовано дебіторську і кредиторську заборгованість у розмірі відповідно 15000 та 1500 грн. Крім того, грошові надходження від оперативного лізингу становили 11000 грн.
5. Підприємство «Перлина» на території офшорної зони у нерезидента придбало для подальшої реалізації партію електроінструменту на загальну суму 100000 грн. і продало цю продукцію на внутрішньому ринку. Виторг від такої комерційної операції склав 125000 грн.
На підставі наведеної вихідної інформації і відповідних економічних розрахунків визначити загальну суму:
а) одержаного підприємством валового доходу;
б) повних валових витрат підприємства за звітний податковий рік;
в) скоригованого валового доходу (прибутку до оподаткування);
г) податку на прибуток, виходячи з податкової ставки 30 %.
10.13. Обчислення загальної суми одержаного підприємством прибутку і рівня рентабельності продукованих виробів. Виробниче підприємство реалізувало 200 тис. одиниць продукції за продажною ціною 48 грн. за одиницю. Валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукованих виробів становили 40 грн.
Розрахувати загальну суму одержаного підприємством прибутку і рівень рентабельності виготовлюваної ним продукції.
10.14. Визначення абсолютного і відносного приросту прибутку підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці та зниження валових витрат на виробництво продукції. Виробниче підприємство має намір помітно підвищити продуктивність праці персоналу і знизити валові поточні витрати на виробництво продукції з метою значного поліпшення свого фінансового стану та підвищення ефективності своєї виробничо-господарської діяльності. За попередніми розрахунками, чисельність персоналу підприємства має скоротитися з 72 до 60 чоловік, а річний виробіток продукції в розрахунку на одного працівника зрости з 6920 до 8000 грн. Крім того, поточні витрати на виробництво однієї гривні товарної продукції мають бути зменшені з 84 до 78 коп.
Розрахувати абсолютний і відносний приріст прибутку підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці та зниження валових витрат на виробництво одиниці продукції.
10.15. Визначення суми валового, чистого і реінвестованого прибутку та різновидів рентабельності. За звітний рік фірма «Олеся-Інфобізнес» досягла таких фінансово-економічних показників своєї діяльності, тис. грн.:
( прямі матеріальні витрати 12400;
( інші матеріальні витрати 2200;
( витрати на оплату праці 2800;
( амортизація основного капіталу 800;
( витрати на виплату відсотків 600;
( виручка від реалізації продукції 20000;
( вартість устаткування 1700;
( середньорічні товарні запаси 4000;
( дебіторська заборгованість 3900;
( грошові кошти 300;
( власний капітал 3400;
( кредиторська заборгованість 1700;
( податок на додану вартість 600.
На підставі наведених вихідних показників скласти річний звіт про прибуток підприємства та обчислити можливі різновиди рентабельності (прибутковості) фірми.
10.16. Розрахунок чистого доходу задля прийняття підприємцем рішення щодо продовження власного бізнесу чи продажу фірми. Підприємець зробив попередні розрахунки та очікує, що в наступному за звітним році валова виручка може досягти 450 тис. грн., валові витрати на виробництво (собівартість) продукції і власний капітал  відповідно 420 та 10 тис. грн. Вкладення власних коштів на депозитний рахунок у банку забезпечуватиме одержання підприємцем чималих відсотків (42 % річних). Ставка податку на дивіденди та заробітну плату однакова і становить 15 % загальної нарахованої суми.
Підприємець має прийняти відповідальне та економічно обгрунтоване рішення: а) продовжувати свою бізнесову діяльність та отримувати дивіденди від прибутку власної фірми чи б) продати підприємство, вкласти власний капітал у банк на депозитний рахунок і перейти працювати в іншу фірму провідним менеджером з річною заробітною платою не менше 6000 грн.

10.17. Визначення доходності акцій в залежності від рівня прибутковості бізнесової діяльності компаній. Діючі компанії мають структуру довгострокового капіталу, наведену в табл. 10.9.
Таблиця 10.9
Довгостроковий капітал компаній, тис. грн.
Показник
Компанія


«Людмила»
«Текс»
«Хвиля»

Акціонерний капітал, сформований за рахунок простих акцій номінальною вартістю 1 грн.

10000

12000

5000

Довгостроковий кредит за ставкою 10 % річних
2000

7000

Розрахувати дохідність однієї акції, якщо прибуток до виплати податків і відсотків за кредит кожної компанії становитиме відповідно 1000, 2000 або 3000 тис. грн.

10.18. Обчислення потрібного обсягу реалізації продукції задля забезпечення заданого розміру чистого прибутку. Конкретним предметом бізнесової діяльності підприємця Михайла Петренка слугують виготовлення і реалізація дитячих забавок. Елементи поточних витрат на виробництво (собівартості) одиниці продукції наступні: сировина і матеріали 2 грн.; витрати на оплату праці 1 грн.; інші посередні витрати 0,4 грн. Продажна ціна одиниці виробу становитиме 5 грн.
Потрібно визначити необхідний обсяг реалізації (продажу) продукції, аби забезпечити одержання 10000 грн. чистого прибутку за умови діючої ставки податку (30 % від величини об’єкта оподаткування).
10.19. Визначення найефективнішого за величиною прибутку варіанта ведення бізнесу. У табл. 10.10 наведена вихідна інформація щодо кількох варіантів ведення бізнесу на виробничому підприємстві. При цьому є два застереження: 1) постійні витрати залишаються незмінними для всіх варіантів ведення бізнесу; 2) обсяг реалізації продукції дорівнює обсягу її виробництва.
Таблиця 10.10
Вихідні показники для розрахунку можливого прибутку (збитку) за умови різних обсягів випуску продукції
Номер варіанта ведення бізнесу
Продажна ціна одиниці продукції, грн.
Випуск і реалізація продукції, шт.
Виручка від реалізації продукції, тис. грн.
Питомі змінні витрати, грн.
Загальні змінні витрати, тис. грн.
Питомі постійні витрати, грн.
Загальні постійні витрати, тис. грн.
Питомі сукупні поточні витрати, грн.
Загальні сукупні поточні витрати, тис. грн.
Прибуток (збиток) на одиницю продукції, грн.
Загальна сума прибутку (збитку), тис. грн.

1
95
2000

99
2
90
25

75
3
75


4262
4
188


93


61,5

5

3500

44

3612


6
105194
25


Зробити відповідні економічні розрахунки, заповнити таблицю і визначити варіант ведення бізнесу, який забезпечуватиме підприємству максимальний прибуток.

10.20. Розрахунок та аналіз рентабельності виготовлюваних виробів на підприємстві. Основну номенклатуру виробничої програми акціонерного товариства складають вироби А, Б, В і Г. Ключові вихідні показники щодо їх виробництва, витрат і цін представлено в табл. 10.11.
На підставі наведених даних:
1) визначити рентабельність кожного виробу та середню рентабельність виробів акціонерного товариства за відповідні роки з урахуванням і без урахування матеріальних витрат;
2) проаналізувати динаміку рентабельності, обчисленої за різними методиками;
3) пояснити правомірність визначення рентабельності виробів по відношенню до повної їх собівартості за вирахуванням вартості сировини, матеріалів, палива, енергії, напівфабрикатів і комплектувальних виробів.
Таблиця 10.11
Прогнозовані обсяги виробництва, продажні ціни і валові витрати на одиницю продукції, за роками
Показник
Виріб


А
Б
В
Г


1999
2003
1999
2003
1999
2003
1999
2003

Річний випуск виробів, шт.
12000
18000
14000
20000
8000
10000
16000
22000

Продажна ціна одиниці продукції, грн.

100

110

85

90

120

130

70

75

Валові витрати на виробництво одиниці продукції, грн.


84


86


70


73


98


96


60


58

У томі числі прямі матеріальні витрати, грн.

54

56

48

50

62

64

38

36


10.21. Визначення рентабельності виробництва і збільшення маси прибутку за рахунок окремих чинників. Кількісні показники бізнесової діяльності виробничого об’єднання за два порівнюваних періоди представлено в табл. 10.12.
Таблиця 10.12
Ресурси, валові витрати на виробництво, обсяг реалізації і балансовий прибуток виробничого об’єднання в базисному та звітному роках, тис. грн.
Показник
Рік


базисний
звітний

Середньорічна вартість основних виробничих фондів
11600
16000

Середньорічний залишок нормованих обігових коштів
6050
6010

Валові витрати на виробництво (собівартість) реалізованої продукції разом

18700

19650

У тому числі:( матеріальні витрати
10600
10050

( заробітна плата виробничих робітників
5000
5050

( умовно-постійні витрати
3100
4550

Обсяг реалізації (продажу) продукції
22800
25200

Балансовий прибуток
4100
5550


Визначити:
1) рівень загальної рентабельності виробництва (виробничих фондів) у базовому та звітному роках;
2) кількісний вплив окремих чинників (прибутку в розрахунку на 1 гривню реалізованої продукції, фондомісткості за основними фондами і нормованими обіговими коштами) та одночасний вплив обох чинників на зміну рівня рентабельності виробництва;
3) кількісну оцінку зміни балансового прибутку за рахунок фактичної динаміки обсягу реалізації (продажу) і валових витрат на виробництво (собівартості) продукції.
10.22. Вибір варіанта виготовлення найбільш рентабельної продукції. Приватне підприємство «Побутові меблі» виготовляє три види продукції: книжкові полиці, набір меблів для дачі, набір меблів для кухні. Річна виручка від реалізації всіх видів виробів складає 456500 грн. і розподіляється за окремими видами наступним чином: книжкові полиці 148500 грн., меблі для дачі 138000 грн., меблі для кухні 170000 грн.
Прямі витрати на виробництво продукції становлять: книжкові полиці 91500 грн.; набір меблів для дачі 66500 грн.; набір меблів для кухні 80500 грн. Непрямі витрати дорівнюють 64000 грн. і розподіляються за виробами пропорційно до витрат праці на їх виготовлення: книжкові полиці 0,2 год/шт.; набір меблів для дачі 0,6 год/компл.; набір меблів для кухні 0,9 год/компл.
За результатами відповідних економічних розрахунків вибрати найрентабельнішу продукцію, вироблювану приватним підприємством «Побутові меблі».
10.23. Визначення необхідного рівня рентабельності продукції та його забезпечення за рахунок збільшення обсягів реалізації і скорочення поточних витрат. У звітному році обсяг реалізації продукції виробничої фірми становив 12 млн грн. Рівень рентабельності продукції та основного капіталу досяг відповідно 20 і 16 %.
Визначити:
1) рівень рентабельності продукції в наступному за звітним році, який дозволив би одержати додатково 800000 грн. прибутку;
2) обсяг реалізації продукції, необхідний для досягнення рівня рентабельності основного капіталу в 22 %;
3) абсолютну величину скорочення поточних витрат задля забезпечення 24-відсоткового рівня рентабельності продукції.
10.24. Розрахунок рентабельності величини та обороту акціонерного капіталу. Власний (акціонерний) капітал акціонерного товариства становить 50000 тис. грн. Обсяг продажу продукції у звітному році досяг 200000 тис. грн. Річний прибуток від виробничо-комерційної діяльності акціонерного товариства склав 20000 тис. грн.
Розрахувати:
1) число оборотів власного (акціонерного) капіталу за розрахунковий рік;
2) відсоток рентабельності обороту власного капіталу;
3) рівень рентабельності акціонерного капіталу (двома способами).
10.25. Визначення економічного ефекту, диференціала і плеча фінансового важеля рентабельності (фінансового лівериджу). За звітний рік виробнича фірма інвестувала розвиток власного виробництва на суму 100 тис. грн. Рентабельність інвестицій досягла 20 %. Фінансові ресурси фірми становили: власний капітал 100 тис. грн.; позиковий капітал 50 тис. грн.; борг 50 тис. грн. Відсоток за борг складає 15 %.
Розрахувати:
1) дохід фірми після вирахування відсотка за борг;
2) економічний ефект фінансового важеля;
3) диференціал фінансового важеля (фінансового лівериджу);
4) коефіцієнт плеча фінансового важеля.
10.26. Обчислення потрібної зміни рентабельності виробництва продукції задля забезпечення певного приросту прибутку. У базисному періоді обсяг реалізованої продукції бавовняної фабрики становив 1800 тис. грн. У розрахунку на кожну гривню валових витрат на виробництво продукції було одержано 0,24 грн. прибутку.
Визначити:
1) на скільки відсоткових пунктів необхідно збільшити рівень рентабельності продукції в наступному за базисним році, щоб за незмінних цін забезпечити приріст прибутку на суму 60000 грн.;
2) на скільки відсоткових пунктів має змінитися рівень рентабельності продукції, якщо прибуток зросте на 9 % при одночасному зменшенні валових витрат на виробництво на 7 %.
10.27. Розрахунок рівня рентабельності виробництва продукції і капіталу за звітний та розрахунковий роки. Виробниче підприємство досягло таких показників своєї господарської діяльності:
( обсяг реалізованої продукції 250 т;
( продажна ціна однієї тонни 1800 грн.;
( рівень рентабельності продукції 25 %;
( рентабельність основного капіталу 30 %;
( рентабельність оборотного капіталу 15 %.
У розрахунковому році передбачається: 1) збільшити обсяг реалізації продукції і середньорічну вартість основного капіталу відповідно на 12 % і 5 %; 2) зменшити валові витрати на виготовлення і реалізацію продукції та оборотні кошти відповідно на 10 % і 3 %.
Розрахувати змінений рівень рентабельності: а) виробництва; б) продукції; в) основного капіталу; г) оборотного капіталу.
10.28. Визначення чистого прибутку та рентабельності сукупних активів і власного капіталу фірми. За звітний рік приватна фірма мала такі показники своєї виробничо-комерційної діяльності та балансу на кінець року, тис. грн.:
( матеріальні витрати 2920;
( витрати на оплату праці 560;
( амортизація основного капіталу 240;
( інші поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції 480;
( виручка від реалізації продукції 5400;
( фіксовані активи 2950;
( поточні активи 3700;
( власний капітал 3990;
( податок на прибуток 360;
( сума відсотків за користування кредитом 240.
У наступному за звітним році передбачаються певні зміни у розмірах ресурсів, витрат і виторгу фірми. Зокрема сукупні активи, власний капітал і виручка від реалізації продукції мають збільшитися відповідно на 6, 8 та 10 % від величин, досягнутих у звітному році, а валові витрати на виробництво продукції повинні зменшитися на 4 %. Сума виплати відсотків за користування банківським кредитом залишиться на рівні звітного року.
На підставі наведеної вихідної інформації визначити для звітного і наступного років:
1) величину і ступінь збільшення чистого прибутку;
2) рівень рентабельності сукупних активів;
3) рівень рентабельності власного капіталу фірми.

10.29. Розрахунок відносного рівня заборгованості по відношенню до власного капіталу компанії. Компанія «Альфа» одержала довгостроковий кредит на суму 30 млн фунтів стерлінгів у банку «Омега». На момент підписання кредитного договору власний капітал цієї компанії становив 32 млн фунтів стерлінгів. До того ж компанія використовувала для забезпечення своєї господарської діяльності термінову позику на суму 10 млн фунтів стерлінгів.
У кредитному договорі міститься умова, відповідно до якої загальна заборгованість компанії-позичальника не повинна перевищувати 120 % від розміру власного капіталу. На початку строку позики компанія «Альфа» використала 15 млн фунтів стерлінгів загальної її суми.
Розрахувати відносний рівень заборгованості щодо величини власного капіталу компанії «Альфа». Чи може банк «Омега» надати компанії додатковий кредит за умови, що компанія зазнала збитків на суму 7 млн фунтів стерлінгів і хотіла б їх компенсувати, використавши ще 10 млн фунтів стерлінгів кредиту? Чи може компанія «Альфа» в даному випадку обмежитися використанням позикових коштів на суму 5 млн фунтів стерлінгів?

10.30. Визначення коефіцієнта фінансової стабільності підприємства. Приватизоване виробниче підприємство «Полімер» має показники своєї діяльності, наведені в табл. 10.13.
Таблиця 10.13
Окремі показники виробничо-фінансової діяльності підприємства «Полімер» за звітний і розрахунковий роки, тис. грн.
Показник
Звітний рік
Розрахунковий рік

Капітал фірми (основні фонди і нематеріальні активи)
16800
17300

Оборотні кошти
7900
8200

Загальні активи
21500
22400

Накопичений капітал (залишок минулих років)
5200
5800

Короткотермінові зобов’язання
2400
2200

Загальний борг фірми
10700
10300

Обсяг продажу продукції
29500
33450

Балансовий прибуток
4200
4600


1. Розрахувати інтегральний коефіцієнт фінансової стабільності виробничого підприємства за звітний і наступний за ним рік.
2. Зробити висновок щодо фінансової стабільності підприємства, враховуючи, що якщо розрахунковий коефіцієнт перевищує 3, то фірма досягла стабільного фінансового стану, коефіцієнт 1,8 і менше  свідчить про нестабільний фінансовий стан підприємства.

10.31. Визначення беззбиткового обсягу продажу продукції за умови зниження продажної ціни. Акціонерне товариство «Радикал» досягло таких результатів своєї виробничо-комерційної діяльності за рік:
( обсяг продажу продукції 100000 одиниць (штук);
( продажна ціна за одиницю продукції 100 грн.;
( змінні витрати на весь обсяг продукції 3000000 грн.;
( постійні витрати на весь обсяг продукції 5000000 грн.
Проте кон’юнктура ринку вимагає від акціонерного товариства знизити продажну ціну зі 100 до 80 грн. за одиницю продукції, аби залишитися на ньому як продавець власних товарів.
Визначити необхідний обсяг продажу продукції, який спроможний забезпечити: 1) обсяг виробництва продукції без збитків, тобто з нульовою рентабельністю (виручка від реалізації лише відшкодовує валові витрати); 2)  величину прибутку, що досягнуто в попередньому році від реалізації продукції.

10.32. Розрахунок коефіцієнта поточної ліквідності активів підприємства і визначення фінансового забезпечення досягнення його нормативного значення. Поточні активи підприємства на кінець звітного року становили 43945000 грн., а короткотермінові зобов’язання 31416000 грн.
Розрахувати:
1) коефіцієнт поточної ліквідності активів підприємства на кінець звітного року;
2) суму нерозподіленого прибутку задля гарантованого досягнення підприємством нормативного значення коефіцієнта поточної ліквідності, що дорівнює 2, за умови нерухомості суми термінових зобов’язань.

10.33. Обчислення необхідного обсягу реалізації продукції задля забезпечення окупності поточних витрат. Механічний завод «Експрес-Сервіс» виготовляє сучасні пилососи готельно-офісного типу. Їх виробництво вимагає таких поточних витрат на одиницю:
( сировини і матеріалів 230 грн.;
( основної заробітної плати виробничих робітників 95 грн.;
( додаткової заробітної плати виробничих робітників 30 грн.;
( відрахувань на соціальне страхування від основної і додаткової заробітної плати 46,25 грн.;
( покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів 8,75 грн.
При цьому умовно-постійна частина валових витрат складає 651000 грн. Продажна ціна одного пилососу становить 720 грн.
На підставі відповідних розрахунків відповісти на такі запитання:
1) скільки необхідно реалізувати одиниць виробів, щоб відшкодувати витрати?
2) якими мають бути валові витрати на виробництво (собівартість) продукції, аби підприємство змогло одержати 80000 грн. прибутку і забезпечити при цьому 20-відсотковий рівень рентабельності вироблюваних пилососів?

10.34. Визначення та аналітична оцінка показників фінансового стану (фінансових коефіцієнтів) підприємства. Оцінка фінансового стану будь-якого виробничого підприємства має здійснюватися за загальноприйнятою системою груп показників (фінансових коефіцієнтів), основними з яких є: 1) показники (коефіцієнти) прибутковості; 2) показники (коефіцієнти) ліквідності і платоспроможності; 3) показники (коефіцієнти) фінансової стійкості (стабільності); 4) показники (коефіцієнти) стану акціонерного капіталу.
Розрахувати та аналітично оцінити наведені групи показників (коефіцієнтів) фінансового стану виробничого підприємства «Продмаш» за звітний рік, користуючись вихідною інформацією, представленою в табл. 10.14 і 10.15.
Таблиця 10.14
Баланс виробничого підприємства «Продмаш» за звітний рік, тис. грн.
Актив
На початок звітного року
На кінець звітного року

Пасив
На початок звітного року
На кінець звітного року

І. Основні засоби та інші позаоборотні активиІ. Джерела власних і прирівнених до них коштів( Основні засоби (залишкова вартість)
15800
15680

( Статутний фонд (капітал)
( Резервний фонд
15200
2850
15600
690

( Нематеріальні активи (залишкова вартість)
840
1130

( Фінансування капітальних вкладень( Інші позаоборотні активи
120
160

( Амортизаційний фонд
600
980

( Прибуток за звітний рік
(
1380

Всього по розділу І
16760
16970

Всього по розділу І
18650
18650

ІІ. Запаси і витрати
( Виробничі запаси
( Незавершене виробництво
( Витрати майбутніх періодів
( Готова продукція

2130
225
270
425

2294
255
265
430

ІІ. Довгострокові пасиви
( Довгострокові кредити банків

3950

4020

Всього по розділу ІІ
3050
3244

Всього по розділу ІІ
3950
4020

ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активи
( Товари відвантажені
( Розрахунки з дебіторами
( Грошові кошти
( Інші оборотні активи


2180
1440
830
230


1786
1806
1090
244

ІІІ. Розрахунки та інші пасиви
( Короткострокові кредити банків
( Розрахунки з кредиторами
( Інші короткострокові пасиви

300
1500
90

430
1920
120

Всього по розділу ІІІ
4680
4926

Всього по розділу ІІІ
1890
2470

Баланс
24490
25140

Баланс
24490
25140

Таблиця 10.15
Окремі вихідні показники для визначення фінансового Стану підприємства «Продмаш» у звітному році
Показник
Значення показника


очікуване
фактичне

Обсяг продажу товарів, тис. грн.
41500
41980

Валовий прибуток, тис. грн.
7890
8140

Чистий прибуток, тис. грн.
5430
5290

Кількість випущених і реалізованих акцій, шт.
5000000
5000000

Продажна ринкова ціна однієї акції, грн.
2
2

Номінальна ціна однієї акції, грн.
1
1


10.35. Економічне обгрунтування обсягу започаткування прибуткового виробництва нової продукції. На машинобудівному підприємстві запускається в серійне виробництво нова машина, відпускна ціна якої становить 8500 грн. Конструкція і технологія виготовлення машини добре відпрацьовані. Внаслідок цього прямі витрати на її виробництво стабілізувалися і досягли 7925 грн. у розрахунку на одну машину, а умовно постійні витрати на виготовлення нових машин становлять 360000 грн.
1. Визначити, починаючи з якого обсягу річного випуску виробництво нової машини стане прибутковим.
2. Побудувати графік динаміки витрат і грошових надходжень від продажу продукції.
3. Виокремити на графіку зони збиткового і прибуткового виробництва на підприємстві «Продмаш».

10.36. Визначення економічної ефективності реструктуризації підприємства. ВАТ «Радіодеталь» (м. Харків) здійснило реструктуризацію виробництва шляхом його розукрупнення, створення нових функціональних управлінських структур (служб) і виробничих підрозділів (дочірніх підприємств). Вихідні показники для потрібних економічних розрахунків наведені в табл. 10.16.
На підставі даних таблиці розрахувати можливу кількість показників, що характеризують економічну ефективність реструктуризації ВАТ «Радіодеталь»:
1) абсолютне і відносне зменшення чисельності персоналу;
2) абсолютну економію заробітної плати з відрахуваннями на соціальне страхування на рік;
3) відносне зниження валових витрат на виробництво продукції;
4) абсолютний і відносний приріст валового прибутку;
5) ступінь збільшення рентабельності вироблюваної продукції;
6) відносне підвищення продуктивності праці персоналу.
Таблиця 10.16
Вихідні економічні показники до і після реструктуризації підприємства «Радіодеталь» (м. Харків)
Показник
Одиниця вимірювання
Кількісне значеннядо реструктуризації
після реструктуризації

Обсяг виробництва товарної продукції

тис. грн.

12795

12795

Валові витрати на виробництво (собівартість) товарної продукції

тис. грн.


10605


(

Середньооблікова чисельність персоналу

чол.

7384

6984

Середньомісячна заробітна плата одного працівника підприємства


грн.


128


128

10.37. Оцінка ефективності виробничо-господарської діяльності державного підприємства. Основні економічні показники виробничо-господарської діяльності державного підприємства «Металіст» за розрахунковий період представлено в табл. 10.17.
Таблиця 10.17
Вихідна інформація для розрахунків показників ефективності виробничо-господарської діяльності державного підприємства «Металіст», тис. грн. (персонал-чоловік)
Показник
Значення показника у розрахунковому році


очікуване
фактичне

Засоби праці (основні фонди)
39530
39600

Предмети праці (оборотні фонди або матеріальні витрати)
42970
41990

Чисельність персоналу
2980
2930

Фонд заробітної плати персоналу
11430
10860

Виробничі інвестиції
3200
3180

Продукти праці (товарна продукція або обсяг продажу)
83220
83960

Валові витрати на виробництво (собівартість) товарної продукції
67240
67680

Валовий прибуток
15980
16280

Чистий прибуток
10860
10580

Обсяг попиту ринку на продукцію підприємства
210000
210000

1. Розрахувати і зіставити очікуване та фактичне значення:
а) рівня задоволення підприємством потреб ринку;
б) коефіцієнтів зростання валового і чистого прибутку;
в) рентабельності виробництва і продукції;
г) продуктивності праці персоналу;
д) фондовіддачі за обсягом продукції і прибутком;
е) матеріаломісткості продукції;
є) зарплатомісткості продукції і зарплатовіддачі;
ж) поточних витрат на 1 грн. товарної продукції.
2. Визначити інтегрований (середньозважений) фактичний індекс зростання окремих показників ефективності виробництва порівняно з очікуваним рівнем, зробивши припущення щодо рівності коефіцієнтів вагомості за всіма розрахунковими показниками.
10.38. Визначення частки приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва на діючих підприємствах. Ресурси і результати виробництва двох промислових підприємств акціонерних товариств відкритого типу за звітний рік наведено в табл. 10.18.
Таблиця 10.18
Матеріально-трудові ресурси і результати виробництва ВАТ «Док-2» та «Іскра-Прима» за звітний рік
Показник
ВАТ «ДОК-2»
ВАТ «Іскра-Прима»


Значення показника


очікуване
фактичне
очікуване
фактичне

Обсяг виробництва товарної продукції, тис. грн.

20500

22960

32700

37950

Чисельність персоналу, чол.
2100
2070
3200
3250

Основні фонди за відновною вартістю , тис. грн.

15400

15500

25500

25700

Оборотні фонди (запаси товарно-матеріальних цінностей), тис. грн.

3100

3400

5600

5520

Розрахунковий коефіцієнт повних витрат праці у виробничій сфері
0,17
0,18
0,17
0,18

На підставі вихідних даних таблиці розрахувати фактично досягнуту частку приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва на кожному підприємстві.
10.39. Обчислення вартості фірми з урахуванням структури капіталу. У табл. 10.19 зазначено показники приватної фірми стосовно абсолютних величин і співвідношення власного та позикового капіталу, а також його прибутковості. Обчислити вартість фірми з урахуванням структури капіталу.
Таблиця 10.19
Вихідні показники для визначення вартості фірми з урахуванням структури капіталу
Показник
Співвідношення позикового і власного капіталу, %


30
50
67

Власний капітал, грн.
210000
150000
100000

Позиковий капітал, грн.
90000
150000
200000

Дохід до вирахування відсотків за позику, грн.
100000
100000
100000

Відсоток за позику
10
10
10

Дисконтна ставка для розрахунку капіталізованого доходу, %

12

12

12

10.40. Визначення економічної вартості підприємства і прийняття рішення щодо його ліквідації або реорганізації.
1. Ліквідаційна вартість виробничого підприємства становить 430 млн гривень. Прогнозований середньорічний чистий грошовий потік дорівнює 54 млн грн. Середньозважена вартість капіталу підприємства складає 12 % його економічної вартості.
Необхідно визначити економічну вартість підприємства і прийняти рішення щодо його ліквідації або реорганізації.
2. Ліквідаційна вартість підприємства, справа про визнання банкрутом якого розглядається в арбітражному суді, оцінена в 530 млн грн. У випадку його реорганізації прогнозується одержати 50 млн грн. чистих грошових потоків щорічно. Середньозважена вартість капіталу підприємства становить 10 % від його економічної вартості.
Арбітражний суд має намір винести рішення про ліквідацію підприємства. Чи буде таке рішення арбітражного суду правильним з фінансової точки зору?
10.41. Аналітична оцінка ймовірності банкрутства підприємства з використанням двофакторної моделі його прогнозування. На виробничому підприємстві «Резонанс-М» розроблено кілька варіантів прогностичного балансу, основні показники якого наведені в табл. 10.20.
Таблиця 10.20
Прогностичний баланс виробничого підприємства «Резонанс-М», тис. грн.
Статті
Варіанти прогнозу


1-й
2-й
3-й

Актив
Основні засоби (кошти)
15200
15200
15200

Запаси і витрати
26120
26120
26120

Грошові кошти, розрахунки та інші активи
6840
6840
6840

Баланс
48160
48160
48160

Пасив
Джерела власних коштів
23300
23300
23300

Прибуток за звітний період
3480
6490
3940

Довгострокові позикові кошти
4600
4600
4600

Строкова кредиторська заборгованість
16780
13770
16320

Баланс
48160
48160
48160

На підставі даних прогностичного балансу визначити ймовірність банкрутства виробничого підприємства «Резонанс-М», використавши двофакторну модель його прогнозування. З цією метою розрахувати і зіставити за окремими варіантами:
1) коефіцієнт поточної ліквідності активів;
2) частку позикових коштів у загальному обсязі пасиву;
3) спеціальний коефіцієнт Z.
10.42. Визначення ймовірності банкрутства компанії за системою Альтмана. Виробничо-комерційна компанія «Артеміда» на кінець звітного року мала показники балансу своєї діяльності, наведені в табл. 10.21. При цьому обсяг реалізації продукції за рік становив 25000 грн.
Таблиця 10.21
Баланс компанії «Артеміда» за звітний рік, грн.
Актив
Сума
Пасив
Сума

І. Основні засоби та інші позаоборотні активи
1. Основні засоби
2. Нематеріальні активи
3. Капітальні вкладення
4. Устаткування
5. Довгострокові фінансові вкладення


25000
1000
350
7525

500
І. Джерела власних та прирівняних до них коштів
1. Статутний фонд
2. Амортизаційний фонд
3. Балансовий прибуток
4. У тому числі нерозподілений прибуток10000
500
1500

1050


Всього по розділу І
34375
Всього по розділу І
12000

ІІ. Запаси і витрати
1. Виробничі запаси
2. Незавершене виробництво
3. Готова продукція
4. Товари
5. Інші запаси і витрати

260
1580
2235
745
240
ІІ. Довгострокові пасиви
1. Довгострокові кредити
2. Довгострокові позикові кошти
3. Позика, не погашена у строк

730
350
950

Всього по розділу ІІ
5060
Всього по розділу ІІ
2030

ІІІ. Грошові кошти, розрахунки та інші активи
1. Каса
2. Розрахунковий рахунок
3. Інші грошові кошти
4. Розрахунки з дебіторами


300
725
25
1035
ІІІ. Розрахунки та інші пасиви
1. Короткострокові кредити
2. Короткострокові позики
3. Розрахунки з кредиторами:
( за товари і послуги
( з бюджетом
( по оплаті праці
( з іншими кредиторами


560
850

10000
3500
10080
2500

Всього по розділу ІІІ
2085
Всього по розділу ІІІ
27490

Баланс
41520
Баланс
41520


1. Розрахувати величину Z за системою Альтмана і зробити висновок щодо ймовірності банкрутства компанії «Артеміда».
2. За умови визнання компанії банкрутом визначити черговість задоволення претензій кредиторів.
13PAGE 15
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 19035504
    Размер файла: 907 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий