Pedagogika Zavdannya dlya samostiynoyi roboti

2014-2015 навч. рік

Факультет української філології та соціальних комунікацій
ІІ курс

ПЕДАГОГІКА.
Завдання у межах блоку „Самостійна робота” (40 балів)

Кожне завдання оцінюється в 10 балів.

Технічні параметри для оформлення письмових робіт: шрифт Times New Roman, кегль – 14, інтервал – одинарний, абзац – 1,25, вирівнювання – по широті, в опції „Абзац” для позицій „відступ – праворуч, ліворуч”, „інтервал – перед, після” – 0 пт.

Завдання 1. Творча письмова робота. Я.А. Коменський (видатний чеський педагог XVII ст.) порівнював педагогічний процес із добре налагодженим годинником, Ш. О. Амонашвілі (видатний російський педагог нашого часу) порівнював педагогічний процес із тернистим шляхом. Минулого року студентка нашого факультету (ФУФСК) запропонувала і доволі ґрунтовно аргументувала порівняння педагогічного процесу із „миттям вікон”. Запропонуйте варіанти власних аналогій (2-3), підготуйте до них коментарі. Зверніть увагу на те, чи точно ви розумієте сутність поняття „аналогія”. Перевірте себе за словником. Обсяг – не менш як 0,5 сторінки коментарів до кожної аналогії.

Завдання 2. Зверніться до розділу „Зміст освіти” у будь-якому підручнику з педагогіки з метою визначення сутності та структури змісту сучасної освіти, проаналізуйте власний шкільний досвід і підготуйте творчу роботу „Про що не говорять, чому не вчать у школі?”. У зв’язку з цим визначте, чи згодні ви із висловлюванням філософа Луція Сенеки (1 ст. н. е) „Молоді не знають необхідного, оскільки вчилися даремному”. Крім того, зверніть увагу на несподівані і для нашого часу слова Л. Толстого, який вважав, що необхідно „звільнювати школу від думки навчання молодих поколінь тому, що старі покоління вважали наукою, до думки навчання тому, що полягає у потребі молодих поколінь”. Обсяг письмової роботи – 1,5-2 сторінки.

Завдання 3. Скласти таблицю „Методи навчання у сучасній школі” (не менше 10 методів)
Метод
Сутнісна характеристика
Найсуттєвіші позитивні аспекти
Обмеження у використання

Завдання 4. У чому специфіка інтерактивних технологій навчання? (письмова відповідь – не менш як 0,5 сторінки). На підставі визначення сутності інтерактивних технологій та методів навчання скласти таблицю „Інтерактивні технології та методи навчання”. У пропонованій таблиці до деяких методів представлено символічно-образне подання. Визначте, яка інтерактивна технологія або метод проілюстровано у кожному варіанті? Сформулюйте сутність цієї технології або методу. До поданих 6-ти варіантів інтерактивних технологій ви може додати й інші, які привернули вашу увагу.Інтерактивні технології та методи навчання
Назва
Сутність
Символічно-образне подання
Література
Інтерактивні технології: теорія та методика: посбіник. – Умань, 2008 (http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/377/1/interakt_tehn_teor_met.pdf)
Пометун О.І. Енциклопедія інтерактивного навчання / О.І. Пометун. – К.: СПД Кулінічев Б.М., 2007. – 144 с. (http://informkon.at.ua/_ld/0/9_.___.pdf)
Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-методичний посібник / О.І. Пометун, А.В. Пироженко ; ред. О.І. Пометун. – К. : А.С.К., 2004. ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ])


Завдання 5. Схарактеризуйте переваги та недоліки класно-урочної системи навчання за кожною з її ознак
Ознака
Переваги
Недоліки

Учні в класі приблизно одного вікуПостійний склад учнів в класу на увесь період навчанняУчні одного класу мають приблизно однаковий рівень розвитку та підготовленостіОсновною дієвою особою на уроці в традиційній системі навчання є вчитель (він планує, організує, здійснює, оцінює), а учні переважно є виконавцями.Структурною одиницею навчальних занять є переважно урокТривалість уроку суворо регламентована – 45 хвилин.Періоди навчання межують з періодами відпочинку (канікули)Предметна система навчання: кожен урок присвячено тільки одному предмету та вивченню однієї темиКлас навчається за єдиним навчальним планом, єдиними для усіх навчальними програмамиНавчання здійснюється за стабільним розкладом
Ви можете додати до пропонованих ознак ще інші.


15

Приложенные файлы

  • doc 19036256
    Размер файла: 88 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий