Praktichna filosofiya Zalik


Практична філософія. Питання до заліку
Предмет практичної філософії.
Етика й практична філософія.
Прагматична орієнтація сучасної практичної філософії.
Дисциплінарне коло сучасної практичної філософії.
Онтологічні засади практичної філософії.
«Праксис»: Аристотелева концептуалізація. Що таке благо за Аристотелем? Структура вчинку: благо, мета і щастя.
Теорія чеснот. Фронесис: практична раціональність в шостій книзі «Нікомахової етики».
Природа чеснот за Аласдером Макінтайром. Чеснота, єдність людського життя і концепція традиції.
Проект практичної філософії Канта. Практичні основоположення: максими і закони. Матеріальні практичні принципи і здатність бажання. Вища і нижча спроможність бажання. Вади евдемоністичної етики («щастя – головний принцип практики») за Кантом.
Поняття трансцендентальної форми у практичній філософії. Поясність значення терміну «форма універсального законодавства». Поняття морального закону. Негативний і позитивний сенс свободи. Автономія волі.
Поняття практики: «марксистський поворот». «Праксис» після Аристотеля і Маркса.
Лінгвістичний поворот в практичній філософії (пізній Вітґенштайн, Джон Остін).
Повсякденна мова як предмет філософського аналізу Дж. Мура. Метаетика Дж. Мура.
Що таке прагматика? Що таке перформативи? Поняття перформативної суперечності (приклади).
Що таке дискурс? Що таке дискурсивна етика? Що таке мовленнєвий акт?
Комунікативний поворот в практичній філософії. Поняття стратегічної і комунікативної дії.
Раціональне обґрунтування етики за Апелем. Типи обґрунтування: Апель проти Карла Попера. Поняття аргументаційного апріорі. Ідея граничного обґрунтування.
Поняття ідеальної і реальної комунікативної спільноти в Карла-Ото Апеля.
Принцип універсалізації (U) як базове правило аргументації. Етика дискурсу (D) і принцип універсалізації (U).
Етика дискурсу й теорія мовленнєвих актів. Структура трансцендентально-прагматичного аргументу.
Мовлення і дія. Суспільство як символічно структурований життєсвіт.
Онтологічні підстави практики за Тейлором.
Моральні уявлення й «базове бачення» (background picture).
Модерні зрушення у розумінні практики: утвердження «звичайного життя».
Сильні оцінки (strong evaluation – в українському перекладі: «чітко визначені оцінки») та «системи координат» (frameworks).
Самість у моральному просторі. Ідентичність і орієнтація стосовно блага.
Принцип найкращого тлумачення за Тейлором.
Над-блага та їхні характеристики в «Джерелах самості» Чарльза Тейлора.
Тейлорова критика натуралізму і процедурної раціональності.

Приложенные файлы

  • docx 19040215
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий