Zvit z shkilnoyi gigiyeni


Звіт з шкільної гігієни
Студентки: Сичик Катерина АнатоліївнаФакультет: педагогічний
Курс ІІІ Група П.Ін - 32
Школа №10 Клас 2 - Б
Керівник практики: Іскра Л. В.
Шкільна гігієна вивчає взаємодію організму, що росте, з оточуючим середовищем, визначає гігієнічні нормативи і вимоги, спрямовані на охорону і зміцнення здоров'я, гармонійний розвиток і удосконалення функцій організму.
При організації праці і відпочинку школярів беруться до уваги такі 7 основних моментів шкільного життя: тривалість уроку, тривалість навчального дня і навчального тижня, організація самого уроку, розклад уроків, перерви, суспільно-корисна праця, канікули. Уроки мають 45- хвилинну тривалість. Навчання розпочинається о 8 годині і закінчується відповідно до розкладу уроків не пізніше врахування динаміки працездатності дитячого організму.
При визначенні структури уроку враховують швидку втомлюваність дітей, при виконанні одноманітної статичної роботи, недостатній розвиток другої сигнальної системи. У зв’язку з цим при навчанні дітей початкових класів широко практикується зміна різних видів діяльності, чітко регламентується час і кожний вид роботи, застосовуються різноманітні методи навчання, які уповільнюють розвиток втоми. Про початок втоми можна судити за зміною поведінки дітей – перезбудження, порушення дисципліни, пізніше млявість і апатія. Ефективним заходом зняття втоми є фізкультурні паузи, проведені в середині уроку.
Ознайомившись з шкільним режимом дня в закріпленому класі та з домашнім режимом декількох учнів можна зробити такий висновок: основною причиною відставання учнів у навчанні є перенасичення їхнього вільного часу відвідуванням різноманітних секцій чи гуртків (боротьба, танці, музична школа, гімнастика).
Режим учнів в школі повинен бути таким, щоб на кожний наступний урок учень приходив не втомленим, щоб наприкінці дня не було сонливості і працездатність під кінець тижня знижувалась не суттєво. Цьому значною мірою сприяє раціональний режим та вірно складений режим уроків. При складанні розкладу уроків дотримувались таких вимог:1.Враховували денну і тижневу динаміку працездатності в поєднанні із складністю предметів. Відома така динаміка змін працездатності учнів протягом дня: перший урок не дуже продуктивний (фаза впрацьовування), 2-3-й уроки відповідають фазі стійкої працездатності, тобто максимально продуктивні, 4-й урок для учнів початкових класів малопродуктивний (фаза компенсованої втоми); 5-ті уроки як правило малопродуктивні. Досить часто вони є причиною розвитку перевтоми учнів.
При організації тижневої динаміки працездатності школярів встановлено, що найменш продуктивними днями є понеділок і п’ятниця, найбільш продуктивні – вівторок і середа. Денну і тижневу динаміку працездатності школярів враховували при складанні розкладу уроків: на дні і години високої працездатності відвели складні предмети, на дні і години зниженої працездатності – більш легкі предмети.
Важкість предметів залежить від здібностей і нахилів окремих учнів, від професійної майстерності вчителя. Вважається, що найбільш важкими предметами є математика та іноземна мова. Найлегшими предметами є фізкультура, трудове навчання, образотворче мистецтво, музика. 2. Щоденне (щотижневе) планування уроків відповідає гігієнічним нормам.3. Між уроками були достатні і належним чином організовані перерви.Тривале підтримання високого рівня працездатності школярів можливе лише за умови своєчасного відновлення потрачених зусиль. З цією метою в школах передбачені перерви між уроками. Позитивний вплив перерв між уроками на організм школяра полягає в прояві механізму активного відпочинку.Дослідження вчених гігієністів, фізіологів, лікарів встановлено, що для успішного відпочинку після 45-хвилинного уроку достатньо 10 хв. перерви. Найліпшим варіантом проведення перерв вважається організація рухливих ігор на відкритому повітрі, або в рекреаційних приміщеннях, ефективними є також деякі спортивні ігри, танці або ритмічні рухи під музику, використання різноманітних тренажерів. Під час перерви не бажаною є розумова діяльність: підготовка до наступних уроків, ігри, які вимагають розумового напруження (шашки, шахи тощо), читання художньої літератури. Організовуючи перерви, необхідно зацікавити учнів в тій чи іншій діяльності, але ні в якому разі не примушувати їх робити те, що вони не хочуть.
Дані основних показників фізичного розвитку дітей
Вік Дівчатка Хлопчики
ріст (см) маса (кг) ріст (см) маса (кг)
7 122,2 26,2 128,7 28,9
8 130,4 31 134,8 36,92
Ознайомившись з даними поглибленого медичного огляду учнів класу, який проводився в першій чверті навчального року, і порівнявши одержані дані з середніми показниками росту і маси тіла дітей даного віку можна зробити такі висновки: маса тіла і ріст дівчат і хлопців 7 – річного віку відповідає середнім показникам, а маса тіла і ріст учнів 8 – річного віку мають набагато нижчі показники порівняно з середніми показниками фізичного розвитку дітей.
Проаналізувавши дані медичного огляду учнів 2-Б класу, виявила, що у 7 учнів спостерігається зниження гостроти зору, в тому числі такі захворювання як міопія та гіперметропія, а також виявлено: ВНП без пор. ф-ї дих., карієс та АНС. Діагноз «здоровий» - мають 80% учнів класу.
В приміщеннях для дітей створені оптимальні умови освітлення. Рівень природного освітлення класного приміщення перш за все залежить від величини вікон. Чим більше їх розмір, тим більше проникає в приміщення світлових променів, тим більше освітлення робочого місця школяр (у класі 3 вікна).
Меблі в класі розташовані так, щоб світло падало з лівого боку по відношенню до учнів, тому що інакше тінь від руки під час письма школяра буде затінювати зошит.
Стеля в класі пофарбована білою фарбою, стіни – теж білою (світло-рожевою), парти пофарбовані у світлі тони.
Для поліпшення природного освітлення в похмурі дні шкільні приміщення обладнуються джерелами штучного світла. Штучне освітлення в школах, як правило, електричне, із застосуванням ламп розжарювання.
На перервах діти залишають класну кімнату, яка в цей час провітрюється.
У класі 16 парт, висота яких повністю відповідає росту учнів, 2 столи. У шафах зберігається весь дидактичний матеріал: підручники, таблиці, схеми, малюнки, настільні ігри, спортивний інвентар, матеріали та інструменти для уроків трудового навчання. У класі є настінна дошка, яка складається з 3х частин.
   Правила шкільної гігієни в школі і класі виконуються без порушень санітарно-гігієнічних вимог до уроку: після дзвінка учнів не затримують в класі, вчитель не байдужий до здоров'я учнів, дотримуються всі правила техніки безпеки. Тому ставлення вчителя до санітарно-гігієнічних вимог свідчить не тільки про рівень його професійності, але й про його моральність та етичні якості.
1. Гігієнічна оцінка шкільного і домашнього режиму дня.
Я ознайомилася із шкільним режимом у закріпленому класі (2 – Б), з режимом групи продовженого дня, та з домашнім режимом двох учнів Лозового Андрія (відмінника) та Галухи Максима (учня, який не встигає). Також з’ясувала причини, що сприяють порушенню шкільного і домашнього режимів дня.
У Андрія є окрема кімната для занять. Визначений режим дня. Андрій достатньо буває на свіжому повітрі. Робить фізичні вправи кожного дня. Тривалість сну 8 годин.
У Андрія добре складений режим дня, якого він дотримується. На уроках завжди намагається відповідати, дуже уважний і слухняний. Після навчання в школі, крім відпочинку, учень займається танцями, співом, грається. Розвиває свою пам'ять, уяву, мислення, спостережливість, коли грає різноманітні цікаві ігри; спілкується з дорослими; дивиться пізнавальні телепередачі; читає художню літературу; займається спортом. Тому успішність Андрія у навчанні хороша.
У Максима в свою чергу є окремий куточок для занять. Визначений режим дня, але він інколи змінюється. Учень буває на свіжому повітрі достатньо. Робить фізичні вправи тільки на фізичному вихованні. Тривалість сну до 10 годин. Він не відвідує ніяких секцій. Додатково нічим не цікавиться.
У Максима є певний режим дня, якого він дотримується. Він мав би розширити свої знання, але через неуважність, небажання щось цікаве слухати, бачити, так як не усвідомлює що навчається в школі, а й досі відчуває себе як в садочку. Тому успішність навчання в учня невстигаюча.
Гігієнічна оцінка розкладу уроків на тиждень.
Коли складається розклад уроків на тиждень, тоді враховується насамперед динаміка працездатності учнів протягом навчального дня і тижня. Найвища працездатність учнів початкових класів на другому уроці, значно знижується на четвертому уроці. Змінюється працездатність і протягом тижня: відносно невелика вона в понеділок, значно зростає у вівторок і середу, знижується в четвер і найменша в п’ятницю.
Дуже важлива умова – чергування важких і легких уроків. Важкий предмет – математика; середньої важкості – українська мова, читання, англійська; легкі – фізкультура, трудове навчання, образотворче мистецтво і музика.
Уроки фізичноговиховання і трудового навчання, правильно поставлені в розклад, знімають втому і зберігають працездатність на наступних уроках.
Кількість уроків протягом дня – 5, але в п’ятницю – 4. Розподіл навантаження уроків і матеріалу відповідає гігієнічним вимогам. Навчальний тиждень відповідає динаміці працездатності дитячого організму. Початок занять в школі і в 2 – Б класі починається о 08:00.
Вивчення і оцінка фізичного розвитку і стану здоров’я.
За даними класного керівника учні класу відповідають фізичному розвитку дітей даного віку. У школярів немає патологічного викривлення хребта, всі учні добре бачать (не мають порушення зору), і чують. Другокласники знаходяться під постійним наглядом шкільної медсестри, отримують усі заплановані профілактичні щеплення.
Гігієнічна оцінка класного приміщення.
У прикріпленому класі я визначила:
Площу і кубатуру класної кімнати – S=48.085м ; V=168.2975м ;
Колір стін – білий, панелей – світло коричневий, класної дошки – зелений;
Штучне освітлення класу – 8 ламп;
16 парт і стіл (вчительський) у класі;
Дошка у класі – настінна, її розмір – 3,90 м, а висота – 1.10 м;
В класі є шафи, вони використовуються для зберігання книг, наочного матеріалу, учнівських зошитів та папок з приладдям для роботи на уроках читання, малювання, трудового навчання.
Висновки і пропозиції.
Я ознайомилась із режимом дня, розкладом уроків і дзвінків у закріпленому 2 – Б класі. Навчання розпочинається о 08:00 год. і закінчуються відповідно до розкладу занять не пізніше врахування динаміки працездатності дитячого організму. Не існує так званих «важких» і «легких» днів.
Я помітила, що на кожному уроці присутня фізкультхвилинка, яка забезпечує відпочинок дитячого організму, і задає більше активності в подальшій праці.
На кожній перерві діти залишають класну кімнату, яка в цей час провітрюється з допомогою кватирок, а учні відпочивають граючи у рухливі ігри, завчасно придумані вчителем, і уже завчені. Але до дзвоника учні повинні приготуватись до наступного уроку.
Освітленість класної кімнати знаходиться на високу рівні, що досягається за допомогою штучного і природного (3 вікна) світла.

Приложенные файлы

  • docx 19050765
    Размер файла: 26 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий