zadachi vse za vse goda 1 3


1. Банк нараховує % за складною ставкою 15% річних
.
Визнач суму нарахованих % якщо вклад 24 тис грн. було закрито через 3,5 роки.
S= 24000 (1+0.15)3,5= 39142,97; S=P*(1+i)n
Сума % = 39142,97 – 24000 = 15142,97
2. Вклад 15000, 15% річних за 9 міс користування. Знайти суму %!
∑%=15000*(1+0,15*9/12)=16687,5
3.Вклад 10 тис.грн, 16% річних, на 1,5 р. Знайти ∑ отриманого вкладу, якщо 1) прості %; 2) складні з капіталізацією 1 раз на півроку.
1)10000*(0,16*1,5+1)=2400
2400+10000=12400 тис грн.
2)10000(1+0,16/2)1,5*2=12597,12
4. Банк приймає депозити на 3 міс за 12%, на 6 міс – 14%, на рік – 17%. Визначити суму, яку отримає вкладник депозиту 5 тис грн в усіх 3 випадках.
S1 = P*(1+i*3/12)=5000(1+0,12*3/12) = 5150
S2 = 5000(1 +0,14*6/12)= 5350
S3 = 5000(1 +0,17*1)= 5850
5. Банк надає кредит під 20% річних. Визначити на який термін можна взяти кредит 33 тис, якщо його необхідно погасити – 44 тис.
44 = 33*(1 +0,2)n
44 = 33 *1,2n
1,2n = 1,33
N = 1,56
N = 1,56*365=569 дн
6. Банк надає кредит під 20% річних. Визначити на який термін можна взяти кредит 30 тис, якщо його необхідно погасити – 45 тис.
1)прості
FV=PV*(1+i*n)
45=30*(1+0,2*n)
n=2,5 роки або 2,5*365=912,5 днів
2) складні
FV=PV*( 1+і)n
45=30*(1+0,2)n
n=2,2
7. А Б В
% 15 13 17
Частота нарах 4 12 2
Строк, міс 18 20 16
В якому банку отримано більше грошей
18 міс=1,5 року
20 міс=20/12=5/3 року
16 міс=16/12=4/3 року
rеф= (1 + i/PV)PV*m - 1
1.5=18міс/12міс
А) rеф= (1 + 0,15/4)4*1,5 - 1 = 0,247
Б) )rеф= (1 + 0,13/12)12*5/3 - 1= 0,2397
В) ) rеф= ( 1+ 0,17/2)2*4/3 - 1= 0,243
Випадок А.
8. Вклад 8000 на 4 р., щоквартально на 16%. Знайти FV.
FV=PV*(1+i/m)m*n
FV=8000*(1+0,16/4)4*4=14983,85 грн.
9. При видачі кредиту на n=5 років. i-?, Повинна бути повернута сума удвічі більша.
2х = х(1+і)5
2х/х = (1 +у)5
2= (1 +у)5
Корінь 5степ з 2 = 1+у
1,15 -1 =у
У=0,15; і=15%
10. При видачі кредиту на n=8 років. i-?, повинна бути повернута сума удвічі більша.
1) прості: FV=PV(1+in)
2PV=PV*(1+8i)
i=0,125=12,5%
2)складні: FV=PV*( 1+і)n
2PV=PV*(1+i) 8
i=0,091=9,1%
11. Вексель 32000 видано на 230 днів з нарахуванням 25% річних. Банк облікував вексель за 54 дні до настання терміну оплати за ставкою 10%. Визначити суму, що отримає пред’явник векселя і суму доходу банку.
S1=PV(1+i1*n1/365)
S1 = 32000(1+0,25*230/365) = 37041,1
S2=PV(1+i2*(n1-n2/365))
S 2= 32000(1 +0,1*((230-54)/365)) = 33543
S1 – S2 = 37041,1 – 33543 = 498,1
12. При обліку векселя 23000 грн до терміну оплати якого залишилось 180 днів банк виплатив його пред’явнику 21000 грн. Визначити яку облікову ставку використовує банк.
Розв
23=21*(1+i*180/365)
i=0,1931=19,31%
13. Емітується серія векселів, к-ть-15 шт., номінал-150000 тис доларів. Строк на 3р., дисконт=15%. 5 векселів було реалізовано через 1 р., під 5%.
Р-ння
150000*0,15=22500 тис-дисконт
22500*10-(150000*5*0,05)=187500
14. Боржник не може повернути 30000 грн кредиту і пропонує йому вексель n=870 дн (строк погашення), який куплений за 21000 грн. Зн. 1) ставку доходу за векселем
2) ∑ яку отримає кредитор, при тому що вексель достроково за 30 днів погаситься, нижча дисконту на i=13%.
1)FV=PV(1+i*t/365)
30000=21000(1+i*870/365)
i=18%
2) FV=PV(1+(30/365)*(i1-i2))
FV=21000(1+(30/365)*(0,18-0,13))=21085,96
∑=21085,96-21000=85,96
15.Боржник не може повернути 20000 грн кредиту і пропонує йому 15%, що був куплений у банка за 15000 грн.
Зн. 1) Зн період погашення за векселем
2) ставку дострокового погашення векселя до сплати через 22 дні. Дохід=36.
1) S=P*(1+i(T/365))
20000=15000(1+0,15*(Т/365))
(20000/15000)-1=0.15*(T/365)
0.33=0.15*(T/365)
T=811 дн.
2)15036=15000*(1+і(22/365))
і=3,98%
16. ФО відкрила валютний строковий депозит на 6 міс під 11% річних. Доходність – 2600грн. Визначити яким був розмір депозиту, якщо % прості, а поточний курс – 10грн за 1 євро.
Розв
C=P*(i*n)
2600 = P(0,11 * 6/12)
2600 = 0,055P
P= 47272,7
47272,7/10 = 4727,27 євро
17. ФО відкрила депозит на 2 роки під 18% річних(прості). вклад – 15000грн.
Зн ∑ нарахованих %
C=P*i*n
С=15000*2*0,18)=5400
18. Строк 2 міс, і=9% річних із щомісячною капіталізацією.FV=3812.
Знайти ∑ вкладу, якщо курс $=10,55
1)PV=FV/(1+i)n
PV=3812/(1+0,09)2=3208,48
PV+3812= PV*(1+(0,08/12))12*2
PV=22057,8
Курс=22057,8/10,53=2094,76
19. Фірма здійснює постачання продукції на 50тис грн. і вирішує скористатися факторингом. Відстрочка платежу – 180 днів. Факторингова компанія бере комісійні – 3,5% від вартості постачання, а також 75 грн за обробку документів. Вартість кредитних ресурсів, які можна залучити на аналогічний строк і з такою ж ризиковістю – 26% річних. Визначити витрати ФК на факторингову послугу.
50000*0,035=1750
50000 *(1+0,26*(180/365))=56410,96
1750+6410,96 + 75 = 8235,96
20. Сума постачання=10 тис грн., за послугу факторингу=30% від ∑. Комісія=120 грн, % з обігу=4%, відстрочка 63 днів.
За якою ставкою були залучені кред ресурси для фін-ня постачальника.
Розв
10000*і*(63/365)+120+10000*0,04=0,3*10000
і=16,2%
21. Компанія здійснює постачання кредиту на суму=125 тис, комісія факторинговою компанії=3,8% від суми погашення. збір за обробку документів=150 грн., відстрочка платежу=96 днів. Вартість коштів, які можна надати в кредит в аналогічному випадку є ризик=22% річних.
Зн витрати факторингових послуг.
125000*0,038=4750
125000(1+0,22(96/365))=132232,9
∑=4750+7232,8+150=12132,8
22. % ставка за вкладами членів КС – 15%, а вклади – 80% від активів спілки. Операц витрати і витрати на форм-ня резервів – 6,5% від сер розміру активів. Визнач середню ставку за кредитами, враховуючи вплив інфляції (12%).
15*0,8 +6,5+12=30,5%
23. Кред 50 тис, 24% повинен погаш-ся однаковими платежами протягом 5 р. Визначити розмір щорічного платежу.
50=х*((1-(1+0,24/4)4*5)/(1*(1 +0,24/4)4/4 – 1))= х*0,668/0,262
50 = 2,626х
Х = 19040,4
24. Кредит на 150 днів, 24% річних. При видачі кредиту утримано комісійні 2% від суми. Визначити дохідність для банку (360 днів).
(0,02 + 0,24*(150/360)) = 12%
25. ФО купує житло – 35 тис дол.. На 10 років кредит. Складні %. Щомісячні виплати. 12% річних. Розмір щомісячного платежу - ?. Кредитування на 70% суми.
35000 = х*((1-(1+0.12/12)10*-12)/ (12*(1+0,12/12)12/12-1)) = х*0,7/0,12
35000 = 5,83х
Х = 6003
6003/12 = 500,25
26. Кредит 100 тис погасити за 5 років. Рівномірні платежі в кінці кожного року. Визначити розмір щорічних виплат і скласти план погашення борг якщо % ставка – 10% річних.
A=R*((1-(1+i/m)-m*n)/(P*((1+i/m)m/p-1))
R=A/((1-(1+0,1)-5)/(1*((1+0,1)-1))
R=26315,78
План
Рік Залишок на поч (Зп) Платіж (П) %
(Зп*10%) Погаш тіла боргу (П-%)
1 100000 26315,78 10000 16315,78
2 83684,22=100000 -16315,78 26315,78 8368,42 17947,36
3 65736,86 26315,78 6573,68 19742,1
4 45994,76 26315,78 4599,47 21716,31
5 24278,45 26315,78 2427,84 24278,45
27. Споживчий кредит 70 тис на 3 роки. Ставка 20%. Погашення щомісячне. Визначити розмір внесків. Суму відсотків, загальну вартість кредиту.
70000 = х*((1-(1+0,2/12)3*-12)/ (12*(1+0,2/12)12/12- 1 )
70000 = х*0.45/0.2
2,25х = 70000
Х = 31111
28. Номінал облігації – 1млн. Купон – 18%. Сплачується 1 раз на рік. До погашення 3 роки. На ринку доходність інвестицій з аналогічним рівнем ризику – 22% річних. Визначити курсову вартість облігації.
С=r*N=0,18*1млн=180тис.грн.
P=180/(1+0,22)+180/(1+0,22)2+180/(1+0,22)3 + 1000/(1+0,22)3 = 918,31 тис.грн.
29. ФО купує житло з умовою виплачувати 5 тис кожного півроку протягом 10 років. 12% річних з щоквартальною капіталізацією. Визначити вартість нерухомості в момент її купівлі, а також загальну суму виплат по кредиту.
S=5000*((1+0,12/4)4*10 -1)/(2(1+0,12/4)4/2 -1))
S=5000*2,26/0,1218 = 92775,04 – загальна сума виплат
А=5000*((1-(1+0,12/4)10*-4)/(2*(1+0,12/4)4/2 -1)
А=5000*0,69/0,128
А=28325,123 – поточна вартість
30. В розпорядженні клієнта є такий портфель ЦП.
Вид Питома вага,% Дох-ть,%
Акції: Телекомунік 10 30
Буд сфера 15 40
КБ 5 10
Облігації: Державні 15 12
Муніцип 10 15
Під-в 25 22
Векселі: Банків 15 18
Під-в 5 24
Визначити середню дохідність, загальну середню дохідність.
Акції=30*0,1+40*0,15+10*0,05=9,5%
Облігації=12*0,15+15*0,1+22*0,25=8,8%
Векселі=18*0,15+ 24*0,05 =3,9%
Загальна=9,5*0,3+8,8*0,5+3,9*0,2=8,03%
31. Споживчий кредит на 3 роки зі сплатою 1200грн кожен місяць. 10% річних. Суму - ?
А=1200*12*((1(1+0,1/12)12*-3)/0,1
А=14400*0,258/0,099
А=37527,27
32. У пенс фонд щорічно в кінці року вносяться суми в розмірі 50 тис. Нарах складні% щоквартально – 18% річних. Визначити суму протягом 10, 20 і 30 р.
S=R*((1+i/m)m*n-1)/(p*(1+i/m)m/p-1))
S10=50000*((1+0,18/4)4*10 -1)/0,18=1337879
S20= 9119471
S30= 54380048
33.Необхідно визначити у якому розмірі можна отримати дохід з 20000 грн. якщо гроші розміщено на 2 роки зі ставкою 18%, щоквартально.
FV=20000*(1+0,18/4)4*2=28442;
Дохід=28442-20000=8442.
34.Що краще покласти: 100 доларів під 12% на 10 років чи 200 доларів під 4% на 10 років?
1)100*(1+0,12)10=310,58.
2)310,58-100=210,58.
3)200*(1+0,04)10=296,05.
4)296,05-200=96,05.
Вигідніше у першому випадку.
35. Двома особами було отримано у спадщину 10000 дол. На ринку ставка = 7%. Перша особа поклала на депозит, а інша – витратила 2000 на шопінг, а інше поклала на депозит. На скільки буде більше у першої особи через 15 років?
1)FV1=10000(1+0,07)15=27590,32.
2)FV2=8000(1+0,07)15=22072,25.
3)FV1-FV2=27590,32-22072,25=
36.Хлопець хоче придбати телескоп за 200 дол. Відкладає протягом року під 6%. Яку суму щомісячно він повинен відкладати?
200=R*((1+0,06/12)12-1)/(12*(1+0,06/12)1-1).
R=200*12*(1+0,06/12)1-1)/(1+0,06/12)12-1).
37. Квартира – 150 м2 по 5000 грн. В кредит на 15 років під 15%. Визначити розмір щорічного платежу.
100000=R*(1-(1+0,15/12)-12*15/(1+0,15/12)12/12-1).
100000= R*5,955.
R=1399,38.
38.Процентна ставка за вкладення = 15%, а самі вклади = 75 % активів кредитної спілки. Операційні витрати і витрати на формування резервів складають 4,5% від середнього розміру активів. Розрахувати середню ставку за кредитами якщо інфляція = 3 %.
1)0,15*0,75=11,25.
2)4,5+11,25+3=18,75.
39. Форфейтинг. Було емітовано 10 векселів номіналом 150 тис. дол. США. Дисконт = 15%. Погашення через 3 роки. 5 векселів було реалізовано через 1 рік на вторинному ринку із дисконтом 5,5% Знайти загальну суму доходу, який отримає форфейтингова компанія.
1)Витрати=150*10*085=127,5 тис.
2)Доходи=5*150*0,945+5*150=1458,75.
3)Прибуток=1458,75-127,5=183,25.
40.Лізинг у розмірі 20000 тис. грн. Щомісячно. Ставка банк. Кредиту = 16% річних. Окрім цього лізингодавець стягує премію за ризик 2%. По закінченню договору через 5 років майно викупається за 25% майна. Визначити, якою була первинна вартість майна.
FV=20000*(1-(1+0,18/12)-12*5)/(1+0,18/12)12/12-1)*0,
42.ФО хоче накопичити пів міліонна грн. за 15 років. Яку суму необхідно відкладати щомісячно якщо ставка = 10%?
500000=R*((1+0,1/12)12*15-1)/12*(1+0,1/12)12/12-1).
R=14492,75/12=1207,43.
43.Венчурний фонд здійснив фінансування проектів:
№ Інв-ії Строк Результат
1 2 10 45%
2 4,5 6 втрачено
3 8 4 Заг. Дохід - 2
4 6,4 5 Повернуто 4
5 15 12 20%
Витрати=2+4,5+8+6,4+15=35,9 млн.грн.
Дохід=2*(1+0,45*10)+2+8+4+10*(1+0,2*12)=76 млн.грн.
Прибуток=76-35,9=40,1 млн. грн..
44. ФО відкрила валютний депозит на 1,5 роки під 9% річних, нарахування щомісяця. По закінченню дії депозиту відсох. Дохід у розмірі 1200 грн був конвертований у нац. Валюту (курс 8,45 грн за дол.)Визначити якою була сума вкладу.
1200/8,45=142,01
PV*(1+0,09/12)1,5*12=PV+142,01
1,14PV= PV+142,01
PV=1014,36.
45.Кредит урозмірі 10 тис. дол. Під 10% річних на 10 років. Виплата рівними частинами на щорічній основі. У якому розмірі необхідно сплатити %-ий платіж у 2 році?
10000=R*(1-(1+0,1/1)-10)/((1+0,1/1)-1)
R=1628,66
Залишок на початок Платіж % Погашення осн. суми
10000 1628,66 1000 628,66
9371,34 1628,66 937,134 46. Номінал облігації 1,5 млн.грн., купон 15%, який сплачується один раз на рік, до погашення три роки. На ринку дохідність інвестицій за аналіт.рівнем ризику 20%.Визначити курсову вартість облігації.
Розв’язок:
P=C1+r^1+C1+r^2+C+N1+r^3; P= 0,15*1,51+0,2^1+0,15*1,51+0,2^2+0,15*1,5+1,51+0,2^3=1,34 млн.грн.
47.Ціна облігації 918 560 грн. буде погашено через 30 років. Купонний дохід 4%. Альтернативний дохід 4,5%. Номінал облігації-?
Розв’язок:
A=R* 1-(1+i)^(-n)1+i-1
918 560 = N*0,04*1-(1+0,045)^(-30)1+0,045-1+N1+0,045^30N=
48.Cформуйте портфель ЦП.
Вид Питома вага Дохідність
1)Акції -торгівля 12 40
-хім.пром 12 20
-газопостач 16 22
2)Облігації -м.Київ 10 8
-м.Львів 6 10
-підприємства 13 23
3) ЦП ІСІ -А 11 27
-Б 15 34
-В 5 52
Визначити дохідність по кожному ЦП та загальну-?
Розв’язок:
0,12*0,4+0,12*0,2+0,16*0,22= 0,1072
0,1*0,08+0,06*0,1+0,13*0,23=0,0439
0,11*0,27+0,15*0,34+0,05*0,52=0,1067
Загальна дохідність = 0,1072+0,0439+0,1067=0,2578=25,78%
Акції = (0,12*0,4+0,12*0,2+0,16*0,22)/(0,12+0,12+0,16)= 0,268 = 26,8%
Облігації= (0,1*0,08+0,06*0,1+0,13*0,23)/(0,1+0,06+0,13)=0,1514=15,14%
ЦП ІСІ= (0,11*0,27+0,15*0,34+0,05*0,52)/(0,11+0,15+0,05)=0,3442=34,42%
49.Ринкова ціна акції = 567,43 грн., а її погашення повинне відбутися через 5 років, альт.дохідність = 12%. Визначити номінал.
Розв’язок:
Pb=N1+r^n; 567,43=N1+0,12^5; N=1000 грн.
50.Номінал облігації= 10 000, купон = 6%, випл 2 рази на рік. До погашення 3 роки, альт.дохідність = 7%. Визначити ціну.
Розв’язок:
P=C/m1+rm^(1)+C/m1+rm^(2)+…..+Cm+N1+rm^(n*m)P=600/21+0,072^(1)+600/21+0,072^(2)+600/21+0,072^(3)+ 600/21+0,072^(4)+600/21+0,072^(5)+600/2+100001+0,072^(6)=
51. Облігація N=1000, С=6 % (1 раз на рік), погаш. через 3 р. Інвестор придбав обліг за 850 грн. Через 57 дн продав за 859 грн. За цей період купон не сплачується. Визн доходність операції для івестора:
А) в розрах на 57 днів
Б) в розрах на рік простих %
В) ефективну ставку
Розв’язок
А) (859/850 -1)*365/57*100 % =6,78 %
Б) (859/850 -1)*100 % = 1,06 %
В) ((1+0,0106)^(365/57) – 1)*100% =6,99 %
52. N безкуп. Обліг =1000 грн. Погаш через 5 р. Визнач ціну, якщо альтернат дохідність = 12 %
Pb=N(1+r)^n=1000(1+0,12)^5=567,43 грн53. Інвестор придбає облігацію N = 1000 грн. С=8% (1 раз на рік). До погаш залиш 4 р. Інвестор вважає, що отримані купонні доходи він може реінвестувати під 6 % річних. Визн заг суму коштів, яку інвестор отримає за даним ЦП, якщо дотримає їх до погашення.
S=C*1+in-11+i-1=80*1+0,064-11+0,06-1=349,97 грн54. Облігація N =1000 грн.С=10% (сплач 2 р на рік). До погаш залиш 6 р. Визначте ціну обліг, якщо альтернат дохідність = 8,4 %.
А=R*1-1+im-mn-1p*(1+imm/p-1)+N1+immnА=1000*0,1*1-1+0,0842-6*2-12*(1+0,084212/12-1)+10001+0,08426*2=1073,6 грн55. N безкуп. Обліг =1000 грн. Погаш через 3 р. Ціна =793,83 грн. Визнач дохідність.
Pb=N(1+r)^n ---- 793,83=10001+r3 ---- r=0,08 ( 8 %)
56 Інвестор очікує дивіденди за акцію 3 грн, 3,15 грн. В кінці 2 року ціна буде 40 грн. Необхідна ставка доходності 8 %. Якщо прогнози вірні, а поточна ціна 30 грн. Визначити чи акція недооцінена, переоцінена, чи відповідна. Розв:
Р= 31,08+3,151,082+401,082=2,78+2,7+34,29=39,77Акція недооцінена.
57 Ціна акції очікується на рівні 20 грн через 3 роки. Протягом яких будуть сплачуватися дивіденди в розмірі 2 грн і з подальшим зростанням по 5 % на рік. Якщо очікувана дохідність 10 %, якою має бути поточна ціна акції. Розв:
2*1,05=2,1
2,1*1,05=2,205
Р=21,1+2,11,12+2,205+20 1,13 =1,82+1,74+16,68=20,22
58 Акція 100 грн, через пів року 120 грн. за цей час нараховано дивідендів 5 грн. Визначити дохідність операції для інвестора. Розв:
125100-1180/365=0,250,49=51,0259 Ф.о. вносить на депозит щомісячно 500 грн. Якою буде сума на рахунку через 5 років, якщо відсоткова ставка 16 % річних Розв:
Р=500*(1+0,1612)5*121+0,1612-1=1,210,013=93,07*500=46538,4660 Фондовий індекс складається з акцій 5 компаній. В момент початку розрахунку ціна була: Розв:
1 компанія =20 грн; 2 компанія = 5грн; 3 компанія = 7 грн; 4 компанія = 50грн;
5 компанія = 110 грн.
Кількість емітованих акцій:
1 = 200 тис; 2 = 300 тис; 3 = 100 тис; 4 = 100 тис; 5 = 50 тис
Через певний час ціни змінилися:
1 = 27 грн; 2 = 10 грн; 3 = 18 грн; 4 = 30 грн; 5 = 150 грн.
Визначити темп зростання фондового індексу.
200+300+100+100+50=750 акцій
(20*200 + 5*300 + 7*100 + 50*100 + 110*50) / 750 = 22,114
(27*200 + 10*300 + 18*100 + 30*100 + 150*50) / 750 = 27,44
27,44 / 22,114 = 1,239
61. Ціна акц. 50 грн. інвестор розраховує, що наст року ціна на акції, які він придбав зросте до 76 грн. Враховуючи д-сть емітента, він прогнозує, що за акц. Будуть сплачу див 3, 5, 7, 10 грн відповідно. Дохідність на ринку приблизно оцінюється 10% річних. Визн фін рез інвестора від володіння акцією, враховуючи що дивіденди можуть бути реінвестовані.
3*1,13 + 5*1,12 + 7*1,1 +10= 27,74 + 76 = 103,74
103,74= 50 (1+r)4
2,05 = (1+r)4
r = 19,7
62. чолоік у віці 25 р. планує вийти на пенсію у 60 р. і планує отрим пенсію 20 р. Цільовий орієнтир 120 тис грн. в рік (пенсія). Яким має бути щорічний платіж за пенс контрактом, якщо % ставка = 18% річних.
А =(120 тис*(10-0,18/12) -12*20)/(12* [(1+0,18/12)12/12 - 1])
63. Інвестор придбає акцію за 50 грн і очікує, що найближчі 3 р. на акц. Будуть сплачувати дивід в такому розмірі як це було і у минулому році 6%. Інвестор розраховує, що акція дасть отримати доходність не лише 30%. Визнач якою повинна бути ціна реаліз. акц, щоб забезпечити дохідність.
Д=50*0,06*3=9
0,3 =((х-50)/3 + 9)/((х+50)/2)=(х/3 – 7,67)/(х/2+25)
х = 84,28
3 = 50*0,06; 1,3= 1+0,03
20 = 3/1,3+3/1,32+3/1,33+FV/1,33 FV=…
64. Технолог лінія майна у лізинг = 17 млн грн.. Строк укладеного догов – 7 р., платежі сплач кожн року, % ставка = 13%. Визн розмір щорічного платежу.
A = R (1-(1+i) –n/I R = 17/((1-(1+0,13) -7)/0,13)= 3,85
65. Під-во користується факторингом. Сума постач. 150 тис.грн, відстрочка платежу на 45 грн. варт кред ресур = 23% річн. Розв: 1)150 т.*0,05+150т.*023*45/365=11812,5; 2)11812,5=15000*х*45/365 3)х=63%
66. Ф.о. має альтернативу: покласти 10 тис грн на депоз 5 р, який буде давати дохідність в розм 18%, або сформ рах, на який здійсн відрахув 2000 грн 5р. з 20% річниих. Яка із зазначених альтернатив буде вигідніша для ф.о? Розв: 1) 10 т.*(0,18+1)5=22877,58 грн 2) S=2000 * ((1+0,2)5-1/0,2)=14883,2 грн
67. Ф.о. отрим кредит на купівлю техніки = 14 тис. грн 20 % ф.о. повинна сплатити; на залишок може отримати кредит під 16 % річн на 2 роки (щокварт). Визначити розмір щокварт платежу?
Розв: 1)14 т * 0,2=2,8 т. 2)14т.*0,8=11,2т. 3)11,2т.=R*((1-(1+0,16/4)-2*4)/4[(1+0,16/4)4/4-1]…….
68 Банк врахував вексель на 100 тис. грн., сплативши при цьому 82 тис.грн. До погашення векселя 47 днів. Визначити ставку дисконту. Розв: d=D/N*360/t => d=18/100*360/47=1,3787
69 За умовами емісії привілейованих акцій номіналом 60 грн. сплачується 5% дивідендів. Ринкова дохідність 8%. Визначте ринкову ціну акції. Розв: Р=(60*0,05)/0,08=37,5
70 Юридична особа придбає вантажне авто за 600 тис грн. в кредит, за нього має сплатити 25% вартості і залишкова сума сплачується рівними частинами протягом 7 років, і=17%. Яку питому вагу будуть складати відсоткові платежі в третьому році? Розв: А=600*0,75=450
; 450=R*3,9223; R=114,73
Графік платежів
Рік Тіло кредиту Платіж Відсотки Залишок кредиту
1 450 114,73 450*0,17=76,5 114,73-76,5=38,23
2 450-38,23=411,7 114,73 411,7*0,17=70 114,74-70=44,74
3 411,7-44,74=336 114,73 336*0,17=62,38 Питома вага=62,38/114,73=0,54 54%

71 На щорічній основі в банк будуть вноситися однакові суми в розмірі 8000 грн, і=14%. Визначити яка сума буде на рахунку через 5 років? Розв:
тис.грн.
72 Ринкова ціна облігації 902,4 грн. Погашення відбудеться через 3 роки. Визначити номінал облігації, якщо купон 20%, а дохідність на ринку 25%. Розв:
N=?

Приложенные файлы

  • docx 19079028
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий