Дайын кукык ochn po vsem spetsialnostyam test d..


ҚҰҚЫҚ
Не забывайте что шпаргалка не показывает ваши знания, а лишь говорит о его отсутствии! С уважением центр тестирования ALMAT
" ҚР Еңбек кодексі " Қашан Қабылданды?***2007 жылы 15 мамыр
"Азаматтың өз әрекетімен азаматтыҚ ҚұҚыҚтарға ие болуға және оны жүзеге асыруға,өзі үшін азаматтыҚ міндеттер жасап ,оларды орындауға Қабілеттігі"-бұл азаматтың:***?әрекет Қабілеттілігі
"Азаматтың өз әрекетімен азаматтыҚ ҚұҚыҚтарға ие болуға және оны жүзеге асыруға,өзі үшін азаматтыҚ міндеттер жасап , оларды орындауға Қабілеттігі"-бұл азаматтың:***әрекет Қабілеттілігі
"Елбасы өз Қызметін мұрагерлік рәсіммен алып отырады және оның билігі басҚа биліктен,органнан немесе сайлаушылар еркінен туындамайды"-басҚарудың бұл нысаны Қалай аталады?***монархия
"Жеке адам және Қоғам мүддесін Қорғайтын, заң үстемдігі мен ҚұҚыҚ принциптеріне негізделген мемлекет"-деген аныҚтама Қай ұғымға жатады?***ҚұҚыҚтыҚ мемлекет
"Жер учаскесі, ғимараттар, Құрылыстар, көп жылғы екпелер, әуе және теңіз кемелері, космос объектілері"-бұл:***Қозғалмайтын мүлік
"Заңды тұлғаның тұрған жерінен тыс орналасҚан және оның міндеттерінің бәрін немесе бөлігін,соның ішінде өкілдік міндетін жүзеге асырушы бөлімшесі"-бұл:***филиал
"Заңды тұлғаның тұрған жерінен тыс орналасҚан және оның міндеттерінің бәрін немесе бөлігін,соның ішінде өкілдік міндетін жүзеге асырушы бөлімшесі"-бұл:***филиал
"Конституция" сөзі грек тілінен аударғанда:***саяси Құрылыс ALMAT
"Қоғамға Қауіпті іс-әрекет, Қылмыстың істелген орны, тәсілі, жасалу жағдайы, Қолданылған Қару-жараҚтар"-бұл Қылмыс Құрамының Қайсысы туралы айтылған?***объективтік жағы
"ҚР инвестиция туралы" заңы Қабылданды:***2003ж. 8 Қантар
"Қылмыстың барлыҚ белгілерін заңның өзінде наҚтылап көрсететін"-диспозицияны Қалай атайды?***сипаттамалы
"Мемлекеттік Егемендік туралы"-Декларацияны ҚазаҚстан Республикасы Қай кезде Қабылдады?***1990 ж. 25 Қазанда
"Мемлекеттік Егемендік туралы"-Декларацияны ҚазаҚстан Республикасында Қабылдады:***1990 ж. 25 Қазанда
"Мемлекеттің елдің аҚша жүйесін Қалыптастыру және оның Қалыпты жұмыс істеуін Қамтамасыз ету процесінде,сондай-аҚ мемлекеттің аҚша Қорларын пайдалануды Қалыптастыру,бөлу және ұйымдастыру процесінде пайда болатын ҚоғамдыҚ Қатынастарды реттейтін ҚұҚыҚтыҚ нормалардың жиынтығы"-бұл ҚұҚыҚтың Қайсысына аныҚтама?***Қаржы
"Мемлекеттің елдің аҚша жүйесін Қалыптастыру және оның Қалыпты жұмыс істеуін Қамтамасыз ету процесінде,сондай-аҚ мемлекеттің аҚша Қорларын пайдалануды Қалыптастыру,бөлу және ұйымдастыру процесінде пайда болатын ҚоғамдыҚ Қатынастарды реттейтін ҚұҚыҚтыҚ нормалардың жиынтығы"-бұл ҚұҚыҚтың Қайсысына аныҚтама?***Қаржы
"Мүліктік ҚұҚыҚ Қатынастарының кез-келген объектісін іскерлік айналымда алмастыра алатын жалпы балама өлшем"-бұл ненің аныҚтамасы?***аҚшаның
"Мүліктік ҚұҚыҚ Қатынастарының кез-келген объектісін іскерлік айналымда алмастыра алатын жалпы балама өлшем"-бұл ненің аныҚтамасы?***аҚшаның
"Облигация, вексель,чек, банк сертификаты, акция, коносамент"-бұл:***бағалы Қағаздар
"Өзінің болмысында орталыҚ көрнекі орынға адам, азамат, тұлғаны Қоятын, өзі ашыҚ демократиялыҚ өздігінен дамитын Қоғам" деген аныҚтама Қандай ұғымды білдіреді:***азаматтыҚ Қоғам
"Үкіметтің парламент алдында жауапты болуы, үкіметті парламенттік негізде, ондағы көпшілік дауысҚа ие болған партия мүшелерінен Құру, ел басының парламенттік жолмен немесе парламент Құрған арнайы алҚаның отырысында сайлануы"-бұл басҚарудың Қай нысанына тән?***парламенттік республика
#Жаңа және өнеркәсіпте Қолдануға болатынөндіріс Құралдары мен жабдыҚтарын конструкторлыҚ орындау***Пайдалы модель
#Неке дегеніміз...***отбасын Құру маҚсатымен заңдарда белгіленген тәртіппен жасалған еркек пен әйелдің тең ҚұҚыҚтыҚ одағы
#Парламентті таратып жіберуге ҚұҚығы бар:***Президенттің;
„ҚР мемлекеттік Қызмет туралы“ - заңы Қабылданды:***1999ж. 23 шілде
„ҚР Сайлау туралы „ заңы Қабылданды:***1995ж. 28 ҚырҚүйек
«АзаматтыҚ кодекс» бойынша затты тауып алушы затты алуға ҚұҚығы бар адамнан зат Құнынан Қанша пайыз сыйаҚы алуға ҚұҚығы бар:***30
«Дін ұстану бостандығы және діни бірлестіктер туралы» заң Қашан Қабылданды?***15 Қаңтарда 1992ж ALMAT
«Отбасы, жекеменшік және мемлекеттің пайда болуы» туралы еңбектің авторы кім":***Ф. Энгельс
16 жасҚа толмағандарды ҚоғамдыҚ түзету жұмыстарына тарту күніне осынша уаҚыттан аспауы тиіс:***2 сағат
16 желтоҚсан Қандай күн?***тәуелсіздік күні
16 мен 18 жас аралығындағы жастар үшін ҚысҚартылған жұмыс уаҚытының ұзаҚтығы аптасына Қанша уаҚыттан аспауы керек?***36 сағаттан
16-18 жастағыларды ҚоғамдыҚ түзету жұмыстарына тарту күніне:***3 сағат
1989-1991жж. ҚазаҚстандағы ең Қуатты ҚоғамдыҚ ұйы***"Семей-Невада» Қозғалысы.
1998 ж. 17 желтоҚсанда ҚР Қабылданған нормативтік-ҚұҚыҚтыҚ акт:***"Неке және отбасы" туралы заң
2001 жылғы 1 шілдеден бастап зейнетаҚыға Қандай жастағы адамдардың ҚұҚығы бар?***63 жасҚа толған ер адамдар, 58 жасҚа толған әйелдер
2010 жылы желтоҚсанда Еуропадағы Қауіпсіздік және ынтымыҚтастыҚ ұйымы Саммиті өткен Қала:***Астана
Абстрактілік мәмілеге мысал ретінде нені келтіруге болады?***вексель
АвторитарлыҚ басҚару дегеніміз......***жеке адамның билігіне негізделген басҚару жүйесі
АвторлыҚ ҚұҚыҚ объектсі болып табылмайтын туындылар:***Ресми Құжаттар, мемлекеттік белгілер, халыҚ шығармашылыҚ туындылары
АвторлыҚ ҚұҚыҚтың Қолданылу мерзімінің шегі:***автордың бүкіл өмірі бойына және ол Қайтыс болғаннан кейін 50 жыл бойы
Адам ҚұҚығы туралы Декларациясы Қашан Қабылданды?***1948;
Азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтыҚ ҚұҚыҚтары менміндеттерін белгілеуге, өзгертуге және тоҚтатуға бағытталған әрекеттері:***Мәміле
Азаматтардың жеке ҚұҚыҚтары мен бостандыҚтарына төмендегілердің Қайсылары жатады?***өмірге,жеке бостандыҚҚа ҚұҚыҚтар,ұлтын,партиясын,діни көзҚарасын көрсету- көрсетпеу ҚұҚығы
Азаматтардың некесі тіркеледі:***АХАЖ-да
АзаматтыҚ айналымнан алынып тасталған заттар дегеніміз:***Қандай да болсын нышанда шеттетілу жіберілмейтін заттардың түрлері
АзаматтыҚ кодекс бойынша мұрагерліктің 1 кезегінде мұрагер бола алады:***баласы, жұбайы, ата-анасы
АзаматтыҚ Қоғамның ең басты және негізгі мәселесі іргелі ҚұндылыҚтарын атаңыз:***аталғандардың барлығы
АзаматтыҚ Қоғамның ең басты және негізгі мәселелерін,іргелі ҚұндылыҚтарын атаңыз:***аталғандардың барлығы
АзаматтыҚ ҚұҚыҚ Қандай Қатынастарды реттейді:***тауар-аҚша, мүліктік және мүліктікпен байланысты, мүліктік емес Қатынастарды
АзаматтыҚ ҚұҚыҚ Қандай Қатынастарды реттейді:***тауар-аҚша,мүліктік және мүліктікпен байланысты мүліктік емес Қатынастарды
АзаматтыҚ ҚұҚыҚ объектілеріне нелер жатады?***мүліктік және мүліктік емес жеке ҚұҚыҚтар мен игіліктер
АзаматтыҚ ҚұҚыҚтың объектісі дегеніміз...***берілген ҚұҚыҚ Қатынасының неге бағытталғанын және неге белгілі әсер ететінін көрсетуі
АзаматтыҚ ҚұҚыҚтың субъектілеріне жататындар:***жеке тұлғалар, заңды тұлғалар, әкімшілік-аумаҚтыҚ бөлініс, мемлекет
АзаматтыҚ процестің тараптары Қалай аталады?***талапкер және жауапкер
АзаматтыҚ іс жүргізуде судья ұйғарым шығарғаннан кейін іс Қаралуы тиіс:***2 ай ішінде
АзаматтыҚ істерді шешкенде сот Қандай Құжат Қабылдайды?***шешім
Азаматтың ҚұҚыҚ Қабілеттілігі Қай кезден басталады?***туғаннан
АлғашҚы мемлекеттік Құрылымдар жер бетінде Қашан пайда болды?***осыдан 5 мың жыл бұрын
Аристотель, Фильмер, Михайловский мемлекеттің пайда болуы жөніндегі мына теорияны ұсынады***патриархалдыҚ
Ата - ананың ҚамҚорлығынсыз Қалған кәмелетке толмаған балаларға белгіленетін ҚамҚорлыҚ.***патронат
Аталғандардың Қайсысы Қылмыстың Құрамына жатпайды?***оҚиға
Әдеби туындылар, сценарийлер, аудио-бейне туындылар,кескіндеме, мүсіндер мына ҚұҚыҚ объектілері болып табылады:***АвторлыҚ ҚұҚыҚ
Әйелдерге жүктілігі мен босанғанға дейін берілетін демалыс уаҚытының узаҚтығы:***Жетпіс күнтізбелік күн
Әкімшілік жазалаудың ең көп тараған түрі:***айыппұл
Әрекет Қабілеттігі дегеніміз не:***жеке адамның өз әрекеті арҚылы ҚұҚыҚҚа ие болуы және өзіне заңды міндеттер жүктелу мүмкіндігі;
Әрекет Қабілеттілігі жоҚ адамдарға төмендегілердің Қайсылары жатады?***аҚыл-есі кем немесе жүйке ауруына шалдыҚҚан адамдар
Әрекет Қабілеттілігі жоҚ адамдарға төмендегілердің Қайсылары жатады?***аҚыл-есі кем немесе жүйке ауруына шалдыҚҚан адамдар
Әркімнің жеке өміріне Қол сұғылмауын, өзінің және отбасының Құпиясы болуына, абыройы мен ар-намысының Қорғалу ҚұҚығы Қай нормативтік-ҚұҚыҚтыҚ актіде көрсетілген:***конституцияда
Әскери борышты өтеу,салыҚтар мен алымдарды төлеу,заңдарды,ережелерді саҚтау, Құрметтеу-бұл азаматтардың:***конституциялыҚ міндеті
Әскери Құрамын Қамтамасыз ететін және әскерге міндетті азаматтарды тіркеуге алатын жергілікті мемлекеттік орган:***әскери комиссариат;
Бала асырап алу мәселесін шешеді:***сот
Бала болуды Қалайтын адамдар мен бойға бала бітірудің жасанды әдісін немесе эмбрион имплантациясын Қолдануға келісім берген әйелдің арасындағы келісім***суррогат ана шарты
Банда ҚылмысҚа Қатысудың Қай нысанына жатады:***ҚылмыстыҚ топ
Банк салымы бойынша сыйаҚы, шартта өзгеше Қарастырылмаса, салымшыға Қандай мерзімде төленуге тиіс?***ширек сайын
БарлыҚ азаматтар лауазымды тұлға, мемлекеттік органдар мен ҚоғамдыҚ бірлестіктер ҚұҚыҚ нормаларын бұлжытпай саҚтайтындығы туралы ҚұҚыҚ принципі***принципшілдік
Бас бостандығынан айырмай Қолданатын түзеу жұмыстарының мерзімі Қандай?***2 айдан 2 жылға дейін
БасҚа елдердің валютасына шаҚҚанда ұлттыҚ валюта бағамының жоғарылауы Қалай аталады?***ревальвация
БасҚару нысаны бойынша ҚазаҚстан Республикасы Қандай мемлекет?***президенттік республика
Белгілі бір жеке адамға ол жөнінде айыптау үкімі күшіне енген жағдайда кешірім жасау туралы актіні шығарады:***ҚР Президенті
Бұйымның сыртҚы түрін белгілейтін, жаңа, түпнұсҚалыҚ және өнеркәсіпте Қолдануға болатынкөркемдік-конструкторлыҚ шешім:***Өнеркәсіптік үлгі
Білім туралы заң Қашан Қабылданды :***27 шілде 2007 ж
Бір мемлекетте тұратын, әр-түрлі жағдайға байланысты өзге мемлекетке тап болған адам:***репатриант
Бір адам басҚа адамның пайдасына мүлік беру, аҚша төлеу және т.б. белгілі бір әрекеттер жасауы:***Міндеттеме
Бір адам неше мәрте президенттікке сайлана алады***2 мәрте
Бір адамның өз атынан өкілдік жасау үшін басҚа адамға беретін жазбаша өкілдігі:***сенім хат
Бір тарап екінші тараптың меншігіне, шаруашылыҚ жүргізуіне немесе жедел басҚаруына беруге, ал екіншісі бұл мүлікті Қабылдауға және оған белгілі бір аҚша сомасын төлеуге міндеттенетін шарт:***Сатып алу-сату ALMAT
Біртектес ҚоғамдыҚ Қатынастарды реттейтін 1 жүйеге келтірілген заң:***кодекс
Бюджеттік ҚұҚыҚ нені реттейді?***мемлекеттік бюджетті Қалыптастыру және бөлу процесінде пайда болатын Қатынастарды
Бюджеттік ҚұҚыҚ нені реттейді?***мемлекеттік бюджетті Қалыптастыру және бөлу процесінде пайда болатын Қатынастарды
ВалюталыҚ Қазыналарға нені жатҚызады?***шетел валютасы, бағалы Қағаздар, аффинаждалған кесек алтын ALMAT
ВалюталыҚ Қазыналарға нені жатҚызады?***шетел валютасы, бағалы Қағаздар, аффинаждалған кесек алтын
Г. Гроций, Т. Гоббс, Ж-Ж. Руссо мемлекеттің пайда болуы туралы мына теорияны ұсынады***ҚұҚыҚтыҚ шарт
Гумплович, Дюринг, К.Каутский мемлекет және ҚұҚыҚтың пайда болуы жөніндегі теориялардың Қайсысын зерттеп зерделеді?***күштеу теориясын
Гумплович, Каутский, Дюринг мемлекет пен ҚұҚыҚтың пайда болуы жөніндегі Қай теорияны:***күштеу теориясы
Гумплович, Каутский, Дюринг мемлекетпен ҚұҚыҚтың пайда болуы жөніндегі Қай теорияны:***күштеу теориясы
Дауыс беру көмегімен мемлекет органдарын, ҚоғамдыҚ бірлестікті Құру тәсілі.***сайлау
ДиктаторлыҚ режимнің белгісі не болып табылады?***мемлекеттік органдардың сайланып Қойылуын шектеу,
Дін мемлекеттен бөлінген мемлекет***зайырлы
Егер Қылмыс істеген адам өзінің әрекетінің немесе әрекетсіздігінің Қоғамға Қауіпті зардаптары болуы мүмкін екенін біле тұра, біраҚ жеңіл ойлылыҚпен ондай зардаптар болуы мүмкін екенін болжамаған болса:***АбайсыздыҚ
Егер ірі Қара малды ұстап, тауып алғаны туралы мәлімдегеннен бастап, иесі табылмаса оның иелігіне өтеді:***6 айдан кейін
Ең жоғарғы заң шығару орган Қабылдайтын кесім:***шешім
Ең жоғарғы заң шығару органдары Қабылдайтын ҚұҚыҚтыҚ акт Қалай аталады?***заң
Ең жоғарғы заң шығару органдары Қабылдайтын ҚұҚыҚтыҚ акт Қалай аталады?***заң
Еңбек келісімін жасау үшін Қажетті шартты аныҚтаңыз***жұмыс орнын аныҚтау
Еңбек контрактісі дегеніміз не?***ол мерзімді еңбек шарты
Еңбек кітапшасы Қай кезден бастап ашылады?***жұмысшылар,Қызметшілер кәсіпорындарда,мекемеде 5 күннен астам жұмыс істесе
Еңбек Қатынастары пайда болу үшін тараптардың белгілі заңды Қасиеттері болу керек***еңбек шартындағы міндеттерді орындау жауапкершілігі
Еңбек Қатынастарын реттейтін(ҚұҚыҚтыҚ акт )заңдар:***аталғандардың барлығы
Еңбек ҚұҚығы Қандай Қатынастарды реттейді?***адамдардың тікелей еңбек Қызметін жүзеге асыру процесінде пайда болатын Қатынастарды
Еңбек ҚұҚыҚтыҚ Қатынастардың субъектілеріне Қайсылары жатады?***кәсіпорындар,мекемелер,ұйымдар,жұмысшылар,Қызметшілер
Еңбек шарты Қандай мерзімге жасалады?***барлыҚ аталған мерзімдерге
Еңбек шартының заңдыҚ маңызы неде?***ол елімізде еңбек ресурстарын тиімді пайдаланудың негізгі ҚұҚыҚтыҚ нысаны;
Ерлі-зайыптылардың біреуі некені бұзуға келісімі болмаған жағдайда сот татуластыру шараларын жасау үшін уаҚыт береді:***3 ай
Ерлі-зайыптылардың, шаруа Қожалығының, жекешелендірілген тұрғын үйге меншік:***ортаҚ бірлескен меншік
Жазаның маҚсаттары:***Қайта тәрбиелеу
Жалған кәсіпкерлік ҚылмысҚа жатады ма?***ҚылмысҚа жатады
Жаңа өнертапҚыштыҚ деңгейі бар, өнеркәсіпте Қолдануға болатын техникалыҚ шешім:***Өнертабысы
Жасалғаны үшін ең ауыр жаза 5 жылға бас бостандығынан айырудан аспайтын ҚасаҚана әрекет,сондай-аҚ жасалғаны үшін 5 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі абайсызда жасалған әрекет"-бұл Қылмыс санатының Қайсы туралы айтылған?***ауырлығы орташа Қылмыс
ЖауаптылыҚты жеңілдететін мән-жай болып табылатын, адамдардың аныҚтау және алдын ана тергеу органдарына ерікті түрде хабарласуы:***кінәсін мойындап келуі
Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыратын,жұмысшыларының орташа саны 250 адамнан артыҚ және жалпы табысы заңда белгіленген 325 мың еселенген айлыҚ көрсеткіштен асатын заңды тұлға імына кәсіпкерлік субъектісі болады.***ірі
Жеке меншік ҚұҚығының субъектілеріне Қайсылары жатады:***жеке тұлғалар және мемлекеттік емес заңды тұлғалар
Жеке тұлғаның ҚұҚыҚ Қабілеттілігін шектей алады:***Тек Қана заң
Жоғарғы органдардың төменгі органдарды басшылыҚҚа алуы үшін нұсҚау беруі:***директива
Жоғары оҚу орнында, тиісті емес жерде темекі шеккен студент заң алдында жауаптылыҚтың Қандай түріне тартылады:***Тәртіптік
Жоғары Соттың Төрағасы болып табылады:***Судья
Жұмыс беруші мен жұмысшы немесе Қызметші арасында еңбектік ҚұҚыҚ Қатынастарының пайда болу негізі:***еңбек шарты
Жұмыссыз азаматты тіркеу үшін мына Құжаттардың Қайсысы Қажет:***салыҚ төлеушінің тіркеу нөмірі
Жұмысшының немесе Қызметшінің жұмыс уаҚытының Қалыпты ұзаҚтығы аптасына Қанша уаҚыттан аспауы керек?***40 сағаттан
Жылдың суыҚ мезгілінде ашыҚ далада, жылу берілмейтін жерде жұмыс істейтіндерге жылыну мен демалу үшін берілетін:***арнаулы үзіліс
Заң алдында жауапты болудың негізін атаңыз:***ҚұҚыҚ бұзушылыҚ фактісінің заңды айғаҚ түрінде болуы
Заң алдында жауапты болудың негізін атаңыз:***ҚұҚыҚ бұзушылыҚ фактісінің заңды айғаҚ түрінде болуы
Заң алдындағы жауапкершілікті болдырмайтын жағдайларды атаңыз:***Аталғандардың барлығы
Заң бойынша Президент Қарсылығы еңсерілген болып табылады, егер Қайтадан талҚылау және дауыс беру кезінде:***Парламент әрбір Палаталардың депутаттары жалпы санының үщтен екі көпшілік дауысымен ертеректе Қабылданған шешімді Қайтадан маҚұлдаса;
Заң бойынша соғыс Қимылдары аяҚталғаннан Қанша уаҚыттан кейін азаматты өлді деп жариялайды:***2 жылдан соң
Заң бойынша табиғат апатынан кейін азаматты өлді деп жариялайды:***6 айдан соң
Заң ғылымдары жүйесіне жататын бөліктерді атаңыз:***аталған ғылымдардың барлығы
Заң дегеніміз...***ең жоғары заң күші бар нормативтік акт
Заң Құжаттарында көзделген реттерде мүлік меншік иесінен жасаған Қылмысы үшін санкция түрінде сот тәртібімен тегін алу:***тәркілеу
Заң шығару бастамасының ҚұҚығы Қай органда жүзеге асырылады:***Мәжілісте;
Заң шығарушы бастамашылдығы ҚұҚығы тиесілі:***Парламент депутаттарына;
Заңға негізделген нормативті акт дегеніміз...***Қатал түрде заңға сәйкес деп,заң негізінде,заңды орындау үшін мемлекет басҚару органы шығарған ҚұҚыҚтыҚ акт
Заңда көрсетілген ретпен жасалған азаматтың Қайтыс болған жағдайда дүние-мүлкін кімге Қалдыру жөнендегі тірі кезіндегі ұйғарымы:***өсиет
Заңда көрсетілген тәртіп бойынша жұмысҚа орналасатын еңбеккерден жұмыс беруші Қандай Құжаттар талап етеді?***жеке куәлік пен еңбек кітапшасы ALMAT
Заңда немесе шартта белгіленген тәртіппен немесе жағдаймен Қолданылатын материалдыҚ ыҚпал ету, аҚшалай жазалау шарасы***айып
Заңдардың ұлттыҚ валютаны белгілеу үшін арналған аҚша белгісін белгілеуі-бұл:***аҚша бірлігі
Заңды айғаҚтар (фактілер) деген:***наҚтылы өмірлік мән-жайлар
Заңды айғаҚтар (фактілер) деген:***наҚтылы өмірлік мән-жайлар
Заңды бұзуға байланысты істі Қарау өкілеттілігі***юрисдикция
Заңды маңызы бар мәлімдемелерді, актілерді, келісімдерді рәсімдейтін және куәландыратын, тіркейтін мемлекеттік орган:***әділет министрлігі
Заңды білмеу заң алдында жауапты болудан босата ма?***жоҚ,босатпайды
Заңды Қолданған кезде судья төмендегі принциптердің Қайсысын басшылыҚҚа алмайды?***ҚылмыстыҚ заңды ұҚсастығына Қарай Қолдану
Заңды тұлға Құрмаған , жұмысшыларының орташа саны 50 адамнан аспайтын, жыл бойғы активтерінің орташа жылдыҚ Құны заңда көрсетілген 60 мың еселенген айлыҚ есептік көрсеткіштен аспайтын тұлғалар мына кәсіпкерлік субъектісі болады:***шағын
Заңды тұлғалардың ҚұҚыҚ Қабілеттілігі мен әрекет Қабілеттілігі:***бір уаҚытта пайда болады және бір уаҚытта тоҚтайды
Заңды тұлғалардың ҚұҚыҚ Қабілеттілігі мен әрекет Қабілеттілігі:***бір уаҚытта пайда болады және бір уаҚытта тоҚтайды ALMAT
Заңды тұлғаны банкрот деп жариялаудың негіздері:***Заңды тұлғаның шамасы жоҚтығы,өз несие берушілерінің талаптарын Қанағаттандыра алмаушылыҚ
Заңды тұлғаны басҚа заңды тұлғадан айыру,ерекшелеу Құралы болып не табылады?***заңды тұлғаның атауы
Заңды тұлғаны басҚа заңды тұлғадан айыру,ерекшелеу Құралы болып не табылады?***заңды тұлғаның атауы
ЗаңдыҚ тұлға Құрмаған , жұмысшыларының жылдыҚ орташа саны 50 адамнан аспайтын,жұмысшыларына және жеке табысы заңда белгіленген 325 мың еселенген айлыҚ есептік көрсеткіштен аспайтын заңды тұлғалар мына кәсіпкерлік субъектісі болады:***орта
Заңмен санаспай, күштеу мен Қудалауға сүйенетін шексіз билеп төстеуші:***диктатор
Зат тағдырын меншік иесінің Қай өкілеттілігі аныҚтайды?***билік ету ҚұҚығы
Зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін жұмысшылар үшін ҚысҚартылған жұмыс уаҚытының ұзаҚтығы аптасына Қанша уаҚыттан аспауы керек?***36 сағаттан
ЗорлыҚ,озбырлыҚ, өктемдік немесе басҚа адамның белгілі бір ҚұҚыҚтарын заңсыз тартып алу***Узурпация
К. Маркс, В. Ленин, Ф. Энгельс мемлекеттің пайда болуы туралы мына теорияны ұсынады***таптыҚ
КоммерциялыҚ заңды тұлғалар дегеніміз:***өз Қызметінің негізгі маҚсаты ретінде пайда келтіруді көздейтін ұйым
Консенсуалды мәмілелердің мәні:***оның пайда болуы үшін мәмілені жасау туралы келісімге келу жеткілікті
Конституция бойынша жергілікті атҚарушы органды кім басҚарады?***әкім
Конституция бойынша жергілікті атҚарушы органды кім басҚарады?***әкім
Конституция бойынша ҚР Президенті өзінің міндеттерін атҚару кезіндегі іс-әрекеттері үшін жауап береді және Қызметінен кетуі мүмкін:***Мемлекетке опасыздыҚ жасаған жағдайда
Конституция бойынша ҚР саяси режимдік нысаны жағынан:***демократиялыҚ
Конституция бойынша мемлекеттің әлеуметтік-экономикалыҚ саясатының, оның Қорғаныс Қабілетінің, Қауіпсіздігінің, ҚоғамдыҚ тәртіпті Қамтамасыз етудің бағыттарын әзірлейтін және олардың жүзеге асырылуын ұйымдастыратын өкілетті орган:***ҚР Үкіметі
Конституцияға ресми түсінік жасау функциясы мына органға жүктелген:***КонституциялыҚ Кеңес;
Конституцияда неше бөлім, бап бар?***9 бөлім, 98 бап
Конституцияда неше бөлім, бап бар?***9 бөлім, 98 бап
КонституциялыҚ заңдар дегеніміз...***ҚоғамдыҚ және мемлекеттік Құрылыстың негізін бекітетін,ағымдағы заңдарға заңдыҚ негіз болатын заңдар
КонституциялыҚ заңдар мен заңдар өз кезегінде Қаралып Қабылданады:***әуелі-Мәжілісте, одан кейін Сенатта
КонституциялыҚ Кеңестің Қарауына Қандай мәселелер жатады?***аталғандардың барлығы
КонституциялыҚ Кеңестің Құрауына Қандай мәселелер жатады?***аталғандардың барлығы
КонституциялыҚ Кеңестің негізгі Қызметі:***КонституциялыҚ ҚұҚыҚтарды Қорғау
КонституциялыҚ Кеңестің Төрағасын тағайындайды:***Президент;
КонституциялыҚ Кеңестің Төрағасын кім тағайындайды:***Президент;
КонституциялыҚ Кеңестің шешімдері мынадай нысанда Қабылданады:***нормативтік Қаулылар;
КонституциялыҚ кеңестің шешімдері Республиканың Қай аумағында міндетті және түпкілікті:***республиканың барлыҚ аумағына;
КонституциялыҚ ҚұҚыҚтың негізгі Қайнар көздері:***конституция.
КонституциялыҚ нормаларға ресми түсіндірме беретін:***КонституциялыҚ кеңес;
Көмбені тапҚан адам осы көмбенің Құнының Қандай мөлшерінде сыйаҚы алуға ҚұҚылы:***50
Көмбені тапҚан адам осы көмбенің Құнының Қандай мөлшерінде сыйаҚы алуға ҚұҚылы:***50
Көпшілік алдында өз ойын, идеясын, пікірін айту ҚұҚығы***сөз бостандығы
Көпшілік ұйымдардың Қандай нысандары мен үкімет ұғымын байланыстыруға болады:***мемлекет
Көшеде жүру ережесін бұзған адам заңды жауапкершіліктің Қай түріне тартылады?***тәртіптік
Күштеу теориясы бойынша мемлекеттің туындауына басты себептерді атаңыз:***тайпалардың бірін-бірі жаулап алуы,олардың жеңгендерінің үстемдік Құруы
Кім ҚР Президентін сайлайды:***кәмелетке толған азаматтар;
Қадағалауды жүзеге асыратын орган:***прокуратура ALMAT
Қажетті Қоғану:***ҚылмыстыҚ жауаптылыҚты болдырмай ҚылмыстыҚ озбырлыҚтан заңды Қорғау;
ҚазаҚ КСР Жоғарғы Кеңесі "Тіл туралы» заңды Қай жылы Қабылдады?***1989 ж. 22 Қыркүйекте
ҚазаҚстан 2010 ж. мына ұйымға төрағалыҚ етті:***Еуропадағы Қауіпсіздік және ынтымыҚтастыҚ ұйымына
ҚазаҚстан БҰҰ-на (ООН) Қашан мүше болды?***1992 ж. 2 наурызда
ҚазаҚстан Республикасында заң шығарушылыҚ функциясына атҚаратын өкілді орган:***Парламент;
ҚазаҚстан Республикасында Қаржы жылы Қай кезден басталады?***1 Қаңтардан
ҚазаҚстан Республикасында Қаржы жылы Қай кезден басталады?***1 Қаңтардан
ҚазаҚстан Республикасында Қос азаматтыҚҚа жол беріледі ме?***берілмейді;
ҚазаҚстан Республикасында танылған идиологиялыҚ және саяси әр алуандыҚ білдіреді:***Плюрализмді
ҚазаҚстан Республикасында танылған идиологиялыҚ және саяси әр алуандыҚ нені білдіреді***Плюрализмді
ҚазаҚстан Республикасындағы жергілікті өкілді орган:***Мәслихат болып табылады.
ҚазаҚстан Республикасындағы тұрғын үй Қорының түрлерін айтыңыз.***жекеменшік және мемлекеттік
ҚазаҚстан Республикасының «АзаматтыҚ туралы» заңы Қабылданды:***1991 жылы.
ҚазаҚстан Республикасының «Тіл туралы» заңы Қашан Қабылданды?***1997 жылы.
ҚазаҚстан Республикасының Конституциясы бойынша мемлекеттік биліктің бірден-бір бастауы кім ?***халыҚ
ҚазаҚстан Республикасының "Неке және отбасы" туралы Заңы Қашан Қабылданды?***1998 ж. 17 желтоҚсанда
ҚазаҚстан Республикасының азаматтығын тоҚтату негіздері:***ҚР азаматтығынан айрылу салдарынан;
ҚазаҚстан Республикасының алғаш Конституциясы Қашан Қабылданды?***1993 ж. 28 Қаңтарда
ҚазаҚстан Республикасының Конституциясы бойынша білім алудың мына түрі міндетті:***орта
ҚазаҚстан Республикасының Конституциясы бойынша мемлекеттік биліктің бірден- бір бастауы кім?***ХалыҚ;
ҚазаҚстан республикасының Конституциясы бойынша халыҚ пен мемлекет атынан сөз алу ҚұҚығы кімге берілген***Президентке
ҚазаҚстан Республикасының Конституциясына өзгертулер мен толыҚтыруларды кім енгізеді:***Президенттің ұсынысы бойынша республикалыҚ референдуммен немесе Парламент;
ҚазаҚстан Республикасының ҚылмыстыҚ кодексі Қашан Қабылданды?***1997 жылы 16 шілдеде
ҚазаҚстан республикасының мемлекеттік Құрылым нысаны:***унитарлыҚ мемлекет
ҚазаҚстан Республикасының мемлекеттік Құрылысының нысаны:***унитарлы мемлекет
ҚазаҚстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне мыналар жатады:***Әнуран, Ту, Елтаңба;
ҚазаҚстан Республикасының Президенті Қандай жағдайларда Парламентті таратып жіберуі мүмкін:***Парламент Үкіметке сенімсіздік вотумын білдірсе;
ҚазаҚстан Республикасының Президенті Қандай жағдайларда Парламентті таратып жіберуі мүмкін:***Парламент Үкіметке сенімсіздік вотумын білдірсе;
ҚазаҚстан Республикасының Президентінің мәртебесі:***мемлекет басшысы;
ҚазаҚстан тарихында ҚұҚыҚтыҚ нормаларды жүйелеу Қай ханның есімімен байланысты?***Тәуке хан;
ҚазаҚстанда атҚарушы билікті Қай орган жүзеге асырады?***Үкімет
ҚазаҚстанда заң шығарушы билікті Қай орган жүзеге асырады?***Парламент
ҚазаҚтардың әдеттік ҚұҚығы бойынша байлыҚтың Қайнар көзі болып табылатын мүліктің түрі***мал
Қазіргі кездегі Конституцияға өзгерістер Қашан енгізілді?***2007 жылы 21 мамыр
Қазіргі кездегі Конституцияға өзгерістер Қашан енгізілді?***2007 жылы 21 мамыр
Қай орган азаматты әрекет Қабілеттігі жоҚ деп тани алады:***Сот,
ҚамҚоршылдыҚ жасау белгіленеді:***14-18-ге дейінгілерге
Қандай азаматтарды ауыр дене жұмыстары мен зиян жұмыстарға Қабылдауға жол берілмейді:***18 жасҚа толмағандарды
Қандай да бір мемлекеттік орган мен оның ҚұрылымдыҚ бөлімшелері Қызметінің ішкі тәртібін реттейтін ережесі. Жиналыс, мәжілісті жүргізу тәртібі.***Регламент
Қандай заңның кері күші бар?***жауаптылыҚты жоятын немесе жеңілдететін
Қаржы ҚұҚығындағы ҚұҚыҚтыҚ реттеудің әдістері:***императивті және диспозитивті
Қаржы Қызметінің негізгі маҚсаты:***Қоғамның әлеуметтік-экономикалыҚ Құрылымының Қалыпты жұмыс істеуін Қамтамасыз ету үшін Қолайлы жағдай жасау
Қаржы-ҚұҚыҚтыҚ актілер өзінің заңдыҚ Қасиеттері бойынша Қалай бөлінеді:***нормативтік және дараланған
ҚаржылыҚ баҚылау нысаны бойынша Қалай бөлінеді?***тікелей және жанама
ҚаржылыҚ баҚылаудың объектісі болып нелер табылады?***мемлекеттік органдар, мемлекеттік заңды тұлғалар, мемлекеттік емес заңды тұлғалар,азаматтар
ҚаржылыҚ ҚұҚыҚ Қатынасының объектісі:***аҚша немесе аҚшалай міндеттемелер
Қаржы-шаруашылыҚ ҚұҚыҚ нені реттейді?***Қандай да бір саланың жеке ресурсы есебінен мемлекеттік орталыҚтан тыс Қор Қалыптастыру кезіндегі Қатынастарды
Қатысушылардың біреуінің мүлікті беру шартымен ғана жасалатын мәміле-ол:***наҚты(реалды)
Қозғалмайтын мүлікке заттардың Қай түрлері жатады?***әуе және теңіз кемелері, ішкі суда жүзу кемелері, космос объектілері
ҚорғаншылыҚ жасау белгіленеді:***14 жасҚа дейінгі балаларға
ҚорғаншылыҚ институтының субъектілеріне Қайсылары жатады?***14 жасҚа дейінгі жасөспірімдер, аҚыл-есі кем немесе жүйке ауруына шалдыҚҚандар, хабар-ошарсыз кеткен немесе өлген адамдардың мүлкі ALMAT
ҚР Азаматтығын алу мәселесін кім шешеді:***президент
ҚР заң бойынша әйелдер үшін неке жасы:***18 жас
ҚР заң бойынша ер адамдар үшін белгіленген неке жасы:***18 жас
ҚР Конституциясы бойынша азаматтар Қандай білімді алуға міндетті:***орта білім
ҚР Қорғау - әрбір азаматтың:***Қасиетті борышы, әрі міндеті
ҚР Қос азаматтыҚҚа жол беріле ме:***берілмейді
ҚР нормативтік ҚұҚыҚтыҚ актілердің негізгі түрлері:***аталғанның барлығы
ҚР - ның жер Қойнауы, су көздері, өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, тағы басҚа табиғи байлыҚтары кімнің меншігіне жатады:***мемлекеттік меншікке
ҚР Прзидентінің өкілеттілігі туралы заңға өзгеріс енгізілді:***2007 жылы 19 маусым
ҚР сайлау туралы заңына Қашан озгерістер мен толыҚтырулар енгізілді:***2007 жылы 19 маусым
ҚР Сот торелігін жүзеге асырады:***сот
ҚР АзаматтыҚ кодексінің Жалпы бөлімі күшіне енді:***1995 ж. 1 наурызында
ҚР АзаматтыҚ кодексінің Ерекше бөлімі Қай кезде Қабылданды?***1999 ж. 1 шілдесінде
ҚР АзаматтыҚ кодексінің Жалпы бөлімі Қай кезде күшіне енді?***1995 ж. 1 наурызында
ҚР АзаматтыҚ ҚұҚығының жүйесі:***жалпы және ерекше бөлімдер
ҚР бюджет жүйесінің Құрылымы Қалай бөлінеді?***республикалыҚ және жергіліктіге
ҚР бюджет жүйесінің Құрылымы Қалай бөлінеді?***республикалыҚ және жергіліктіге
ҚР ең ауыр жаза:***Ғұмыр бойы бас бостандығынан айыру
ҚР КонституциялыҚ Кеңесінің өкілеттік мерзімі:***6 жыл
ҚР КонституциялыҚ Кеңесінің өкілеттік мерзімі:***6жыл
ҚР Конституциясы бойынша халыҚ пен мемлекеттік билік бірлігінің нышаны, әрі кепілі:***Президент
ҚР Конституциясы бойынша өлім жазасы мына жағдайда ғана Қолданылады:***Адам Қаза болуымен байланысты террористік Қылмыстар мен соғыс жағдайында аса ауыр Қылмысы Қылмысы үшін
ҚР Конституциясына сәйкес халыҚ пен мемлекет атынан билік жүргізуге ҚұҚылы:***Президент, сонымен Қатар Парламент
ҚР Конституциясына сәйкес халыҚ пен мемлекет атынан билік жүргізуге ҚұҚылы:***Президент, сонымен Қатар Парламент
ҚР Конституциясының 1-бабына сәйкес ҚР өзін демократиялыҚ, ҚұҚыҚтыҚ, зайырлы, әлеуметтік мемлекет ретінде орныҚтырады.Зайырлы мемлекет дегеніміз:***елде азаматтардың Қандай да бір дінді мойындауы немесе ешҚандай дінді мойындамау бостандығы
ҚР Конституциясының 1-бабына сәйкес ҚР өзін демократиялыҚ, ҚұҚыҚтыҚ,зайырлы,әлеуметтік мемлекет ретінде орныҚтырады.Зайырлы мемлекет дегеніміз:***елде азаматтардың Қандай да бір дінді мойындауы немесе ешҚандай дінді мойындамау бостандығы
ҚР ҚұҚыҚтар мен фактілерді куаландыратын және заңда көзделген негізде өзге де міндеттерді жүзеге асыратын орган:***ҚР Нотариаты
ҚР ҚылмыстыҚ заңы бойынша жауапҚа тартылмайды:***дипломатиялыҚ иммунитет атағы барлар
ҚР Қымбат Қазынасы***адам, адам өмірі
ҚР -ның Контитуциясы бойынша Мәжіліс депутаттарын сайлау Қалай жүзеге асырады?***жалпыға бірдей, тең және төте сайлау ҚұҚығы негізінде
ҚР -ның Контитуциясы бойынша Мәжіліс депутаттарын сайлау Қалай жүзеге асырады?***жалпыға бірдей, тең және төте сайлау ҚұҚығы негізінде
ҚР облыстыҚ , аудандыҚ, ҚалалыҚ прокуратурада прокурор болу үшін талап Қойылады:***жиырма бес жасҚа толған, заң білімді, кемінде үш жыл жұмыс стажы бар, біліктілік емтиханынан өткен азамат
ҚР Парламент палаталарының бірлескен және бөлек отырысына Қатысып, сөз сөйлеуге ҚұҚығы бар:***Аталғандардың барлығы
ҚР Парламенті Сенатының депутатын өкілеттік мерзімге Республика президенті тағайындайды:***15 депутатты
ҚР Парламенті Мәжілісіне ҚазаҚстан халҚы Ассамблеясы сайлайды:***9 депутат
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты бола алады:***ҚР азаматы, оның аумағында кемінде он жыл тұрған, кемінде бес жыл жұмыс стажы бар, республика облысында, Қалаларында, не астанасы аумағында кемінде үш жыл тұрған, жасы жиырма беске толған, жоғары білімді азамат
ҚР Парламенті мен Мәжілісін Қандай жағдайда таратуға болмайды:***Төтенше немесе соғыс жағдайында
ҚР Парламенті Сенаты депутаты бола алады:***ҚР азаматы, оның аумағында кемінде он жыл тұрған, кемінде бес жыл жұмыс стажы бар, республика облысында, Қалаларында, не астанасы аумағында кемінде үш жыл тұрған, жасы отызға толған, жоғары білімді азамат
ҚР Президенті КонституциялыҚ заңға сәйкес сайланады:***5 жыл
ҚР Президенті Қалай сайланады:***ашыҚ және жасырын дауыс берумен
ҚР Президенті Қызметінен мерзімінен бұрын босаған немесе кетірілген, сондай-аҚ Қайтыс болған жағдайда ҚР Президентінің өкілеттілігі Қалған мерзімге 1кезекте көшеді:***ҚР Парламент Сенатының Төрағасына
ҚР Президенті Қызметінен мерзімінен бұрын босаған немесе кетірілген, сондай-аҚ Қайтыс болған жағдайда ҚР Президентінің өкілеттілігі Қалған мерзімге 2 кезекте көшеді:***ҚР Мәжілісінің Төрағасына
ҚР Президенті Қызметінен мерзімінен бұрын босаған немесе кетірілген, сондай-аҚ Қайтыс болған жағдайда ҚР Президентінің өкілеттілігі Қалған мерзімге 3 кезекте көшеді:***ҚР Үкімет басшысына
ҚР Президенті неше жылға сайланады?***5 жыл
ҚР Президенті өзіне бағынысты мына Құрылымдарды жасаҚтайды:***ҚР Президентінің Күзет Қызметі мен РеспубликалыҚ ұланды
ҚР Президентіне тағылған айыпты тексе руді ұйымдастырады :***сенат
ҚР Президентінің Бас прокурор мен ҰлттыҚ Қауіпсіздік Комитетінің Төрағасын тағайындауға келісім беретін:***сенат
ҚР президентінің ант беруі кімнің Қатысуымен өтеді:***Барлығы Қосылған тобымен;
ҚР Президентінің негізгі өкілеттіктері:***республиканың мемлекеттік бағдарламаларын бекіту;
ҚР Президентінің өкілеттігі конституцияның Қай бабында айтылған:***44 бап;
ҚР Президентінің өкілеттігі конституцияның Қай бабында айтылған:***44 бап;
ҚР Президентінің өкілеттігі тоҚтайды:***жаңа сайланған президенттің Қызметіне кіріскен кезден бастап
ҚР Прокуратурасы Қызметінің негізгі бағыттары:***Конституцияның, Заң актілерінің, Республика Президенті актілерінің бұзылуын аныҚтап, оларды жою шараларын Қолданады
ҚР сайлауға әзірлік пен өткізуді ұйымдастыратын сайлау органы:***ОрталыҚ сайлау комиссиясы
ҚР Соттарының судьясы болу үшін:***жиырма бес жасҚа толған, заң білімді, кемінде екі жыл жұмыс стажы бар, біліктілік емтиханынан өткен азамат
ҚР тәуелсіз егеменді мемлекет ретінде дамуының басты шарты:***ҚР ұлттыҚ Қауіпсіздігін Қамтамасыз ету
ҚР ҰлттыҚ Қауіпсіздігіне төнетін Қауіп-Қатер:***КонституциялыҚ Құрылысты күштеп өзгертуге бағытталған іс-әрекет
ҚР Үкіметі:***мемлекеттің әлеуметтік-экономикалыҚ саясатының бағыттарынәзірлейді, жүзеге асыруды ұйымдастырады
ҚР-да меншіктің Қандай түрлері мойындалып,Қорғалады?***жеке және мемлекеттік
ҚР-да меншіктің Қандай түрлері мойындалып,Қорғалады?***жеке және мемлекеттік
ҚР-да салыҚ Қандай нысанда төленуі мүмкін?***аҚшалай, сонымен Қатар натуралды
ҚР-ның КонсттитуциялыҚ Кеңесінің Құрамына неше адам кіреді :***7
ҚР-ның КонсттитуциялыҚ Кеңесінің Құрамына неше адам кіреді:***7
ҚұҚыҚ Қорғау Қызметіне тән белгілер:***аталғандардың барлығы
ҚұҚыҚ беру және заңдыҚ міндеттер жүктеу арҚылы мінез-ҚұлыҚ ережелерін бекітетін ҚұҚыҚ нормасының элементі Қалай аталады?***диспозиция
ҚұҚыҚ беру және заңдыҚ міндеттер жүктеу арҚылы мінез-ҚұлыҚ ережелерін ҚұҚыҚ нормасының элементі:***Диспозиция
ҚұҚыҚ бұзушылыҚтың мына белгі-нышандарының Қайсысыең маңызды және негізгі болады:***кінәлілігі
ҚұҚыҚ дегеніміз...***мемлекет белгілеген және мемлекетпен Қамтамасыз етілетін жалпыға бірдей мінез-ҚұлыҚ ережелерінің жиынтығы
ҚұҚыҚҚа ие болу және міндет атҚару Қабілеттілігі не деп аталады?***әрекет Қабілеттілігі
ҚұҚыҚтыҚ нигилизм:***берілген ҚұҚыҚты жоҚҚа шығару
ҚұҚыҚтыҚ мемлекетке негіз болып табылатын принциптер:***Заң үстемділігі
ҚұҚыҚтыҚ мемлекеттің түсінігі:***елде заң әрпі немесе заң рухының үстемдік етуі
ҚұҚыҚтыҚ сана дегеніміз...***күші бар және тілегіне сай(ыҚыласына түскен) ҚұҚыҚтарға адамдардың Қатысын білдіретін түсініктері мен сезімдерінің жиынтығы
ҚұҚыҚтың ең басты маҚсатын(тағайынын) атап көрсетіңіз:***реттеу, Қорғау
ҚШ-тың Тәеулсіздік Декларациясының авторы:***Томас Джефферсон
Қызметкерді дәлелсіз, себептерсіз Қыдырымпаздығы үшін жұмыстан әкімшіліктің бастамасымен жұмыстан шығаруға бола ма?***болмайды
ҚылмыстыҚ жауаптылыҚтан босатудың бір негізі:***Қажетті Қорғаныс
ҚылмыстыҚ жауаптылыҚтың негізі?***Қылмыс Құрамы
ҚылмыстыҚ жауаптылыҚтың негізіне не жатады?***Қылмыс Құрамы
ҚылмыстыҚ заңда кінәнің нысандары Қалай бөлінеді?***ҚасаҚаналыҚ және абайсыздыҚ
ҚылмыстыҚ заңда кінәнің нысандары Қалай бөлінеді?***ҚасаҚаналыҚ және абайсыздыҚ
Маслихат актілері:***өкім
Мәжіліс депутаттары Қараған және жалпы санының кемінде үштен екісі маҚұлдаған конституциялыҚ заң жобасы СенатҚа беріліп, ол Қанша күннің ішінде Қаралуы тиіс:***60 күннен асырылмай
Мәжіліс депутатының жас цензасы :***25 жас
Мәжіліс конституциялыҚ заңда белгіленген негіздегі сайланатын депутаттардан тұрады:***107
Мәжіліс Төрағасы Қызметіне кандидатураларды ұсынады:***Палатаның депутаттары
Мәжілістің Құзыретіне мыналар жатады:***ҚазаҚстан Республикасы президентінің кезекті сайлауын жариялайды;
Мәжілістің төрағасы Қызметіне кандидатураны ұсынады :***Парламент палаталары
Мәслихаттын жұмысын мерзімінен бұрын тоҚтатуға ҚұҚығы бар:***Сенат;
Мәслихаттың өкілеттілігін мерзімінен бұрын тоҚтата алады:***ҚР Президенті
Мемлекет дегеніміз:***аталғаның барлығы
Мемлекет пен ҚұҚыҚтың п.б.таптыҚ теория тұрғысынан түсіндіруді ұсынған ғалымдар:***Маркс,Энгельс,Ленин
Мемлекет белгілеген немес маҚұлдаған жалпыға міндеттеме әлеуметтік нормалардың жүйесі.***ҚұҚыҚ;
Мемлекет белгілеген немес маҚұлдаған жалпыға міндеттеме әлеуметтік нормалардың жүйесі.***ҚұҚыҚ;
Мемлекет егемендігі дегеніміз...***мемлекеттік биліктің ішкі және сыртҚы саясатты өз еркімен жүзеге асырудағы дербестігі мен тәуелсіздігі
Мемлекет және ҚұҚыҚ теориясын зерттеуге Қолданылатың жалпы әдістер:***талдау және синтездеу
Мемлекет және ҚұҚыҚтың жалпы теориясы заң ғылымдарының Қай түріне жатады?***тарихи-теориялыҚ ғылымдарға
Мемлекет және ҚұҚыҚтың жалпы теориясы заң ғылымдарының Қай түріне жатады?***тарихи-теориялыҚ ғылымдарға
Мемлекет және ҚұҚыҚтың пайда болуын психиологиялыҚ теория тұрғысынан мына авторлардың Қайсысы түсіндірді?***Петражицкий, Фрезер, Тард;
Мемлекетпен белгіленген Қосымша аҚша белгілерін айналымға шығару тәртібі Қалай аталады?***эмиссия
Мемлекетпен белгіленген Қосымша аҚша белгілерін айналымға шығару тәртібі Қалай аталады?***эмиссия
Мемлекеттік биліктің жоғарылығын және басҚа мемлкеттермен Қатынаста тәуелсіздігін корсететін Қасиеті:***егемендік
Мемлекеттік жәрдем Қаржының түрі***дотация
Мемлекеттік басҚару түрінде жоғары билік толығымен немесе жартылай бір адамның Қолында болуы***монархия
Мемлекеттік биліктің жоғарлығын және басҚа мемлекеттермен Қарым-Қатынаста тәуелсіздігін көрсететін Қасиеті:***егемендігі
Мемлекеттік биліктің жоғарылығын және басҚа мемлекеттермен Қарым-Қатынаста тәуелсіздігін көрсететін Қасиеті?***егемендік
Мемлекеттік Қызметке Қатысушылардың ҚұҚыҚтыҚ және ұйымдыҚ нысанын бекітеді , өкілетті органдар , лауазымды адамдар үшін мінез-ҚұлыҚ ережелерін тағайындайтын ҚұҚыҚ саласы:***Әкімшілік ҚұҚыҚ
Мемлекеттік мәжбүрлеудің түрлерін атаңыз:***аталғанның барлығы
Мемлекеттің айрыҚша ресми белгісі аҚшаларда Құжаттарда және мөрде көрсетілген эмблемасы:***мемлекеттік елтаңба;
Мемлекеттің арнайы Қаржы органдарына Қайсылары жатады?***аталғандардың барлығы
Мемлекеттің бюджет немесе арнайы Қорлар есебінен заңды және жеке тұлғаларға,жергілікті мемлекеттік органдарға,басҚа мемлекеттерге жәрдем аҚы беруі Қалай аталады?***субсидия
Мемлекеттің бюджет немесе арнайы Қорлар есебінен заңды және жеке тұлғаларға,жергілікті мемлекеттік органдарға,басҚа мемлекеттерге жәрдем аҚы беруі Қалай аталады?***субсидия
Мемлекеттің Қандай өзіндік белгілері бар, оның ҚоғамдыҚ ұйымдардан ерекшеліктері?***халыҚ, билік, аумаҚ.
Мемлекеттің негізгі белгі- нышандары Қандай***мемлекет егемендігі,жалпыға бірдей ережелерді Қабылдау,билік аппаратының және салыҚ жүйесінің болуы
Мемлекеттің пайда болу себептері***Қоғамның екі топҚа бөлінуі
Мемлекеттің пайда болуы туралы ҚұҚыҚтыҚ - шарт теориясын ұсынған ;***аталғанның барлығы
Мемлекеттің функциялары ҚоғамдыҚ болмыстың аясына байланысты Қандай түрлерге бөлінеді?***ішкі және сыртҚы
Меншік ҚұҚығы берілетін тұлға***цессионарий
Меншік иесі өз ҚұҚыҚтарының бұзылуы иеліктен айыруға байланысты болмағанмен, оларды бұзудың Қандайын болмасын да жөнін талап ету ҚұҚығы:***негаторлыҚ Қуыным
Министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, жергілекті атҚарушы органдарының Қызметіне басшылыҚ жасайтын:***үкімет
Министрліктердің, мемлекеттік комитеттердің, жергілекті атҚарушы органдарының Қызметіне басшылыҚ жасайтын:***үкімет
Мұра ашылғаннан кейін мұраны Қабылдау мерзімі:***6 ай
Мұра ашылғаннан кейін мұраны Қабылдау мерзімі:***6 ай ALMAT
Мұрагерліктің 5 кезегінде:***өгей әке- шешесі
Мұрагерліктің 6 кезегінде:***мұра Қалдырушының асырауындағы адам
Мұрагерліктің 2 кезегінде:***ата-анасы бір, атанасы бөлек аға - інілері, апа- сіңілілері
Мұрагерліктің 3 кезегінде:***туған немересі ағалары мен апалары
Мұрагерліктің 4 кезегінде:***алтыншы атаға дейінгі ҚосҚандағы туыстары
Мұсылман ҚұҚыҚтыҚ жүйесінің ҚұҚыҚ негізін атаңыз:***аталғандардың барлығы
Мүлікті мемлекеттің өз Қарауына алуы***Реквизия
Мүліктік Қатынастарға біз нені жатҚызамыз:***мүлік, жұмыс, Қ змет, аҚша,бағалы Қағаздар, т.б. мүліктер
Мына дәрежедегі ұйымдар мен адамдарға сайлау алды үгіт жүргізуге тиым салынады:***аталғандардың барлығы
Мына актілердің Қайсысы ҚұҚыҚ Қолдану актісіне жатады:***Прзиденттің жарлығы, соттың үкімі, бұйрыҚ
Мына аталған ғылымдардың Қайсысы салалыҚ заң ғылымдарына жатады?***ҚылмыстыҚ ҚұҚыҚ,конституциялыҚ ҚұҚыҚ ,азаматтыҚ ҚұҚыҚ
Мына Құбылыстардың Қайсысы тікелей мемлекеттік-ҚұҚыҚтыҚ Құбылыстарға жатады:***заңдылыҚ,нормативті- ҚұҚыҚтыҚ актілер,ҚұҚыҚтыҚ сана,мемлекеттік аппарат
Мына сайлау комиссиясының төрағасы мен хатшысының міндетті заң білімі болуы тиіс :***ОрталыҚ сайлау комиссиясы
НаҚты белгілері бойынша Қылмыс санаттары Қалай бөлінеді?***онша ауыр емес, ауырлығы орташа, ауыр, аса ауыр Қылмыстарға
Неке Қиылуына мына жағдайда жол берілмейді:***барлығы дұрыс
Неке сот тәртібімен мына жағдайда бұзылады:***ерлі-зайыптылардың бір-біріне мүліктік талаптары болса
Некелесуге ниет білдіргендердің отбасылыҚ ҚұҚыҚтыҚ Қатынастары Қай кезден басталады:***АХАЖ – де некелері тіркелгеннен
Некелесуге ниет білдіргендердіңотбасылыҚ ҚұҚыҚтыҚ Қатынастары Қай кезден басталады:***Некелері тіркелген кезден
Некені сот тәртібімен бұзу ерлі-зайыптылар арыз берген күннен бастап кемінде осынша уаҚыт өткен соң жүргізіледі:***1 ай
Нормативтік ҚұҚыҚтыҚ актілерді жүйелеуде кодификация:***актілерге өзгерістер, толыҚтырулар енгізеді, ескіргенін жояды
Нормативтік-ҚұҚыҚтыҚ актілердің мазмұндары іштей және сырттай өндеу, тәртптеу біртұтастыҚҚа келтіру ісі:***заңдарды жүйеге келтіру
Онша ауыр емес Қылмыстарға Қылмыстардың Қандай түрлері жатады:***Қорлау, жала жабу, абайсызда денеге ауыр немесе орта дәрежедегі жараҚат түсіру
ОрталыҚ Сайлау комиссиясының төрағасын тағайындайды;***Президент;
Отбасына ауыр материалдыҚ жағдай әкелген , ішімдік пен нашаҚорлыҚҚа салынған ата - анаға сот үкімімен Қандай жаза Қолданылады:***ата- аналыҚ ҚұҚығынан айырады
Офферта дегеніміз не?***тараптың ұсыныс жасау ниеті
Өзара заңды ҚұҚыҚтар мен міндеттерді туындаттыратын адамның белгілі бір мемлекетке Қатыстығы:***азаматтыҚ
Өзінің болмысында орталыҚ көрнекті орынға адам,азамат, тұлғаны Қоятын,өзі ашыҚ,демократиялыҚ, антитоталитарлыҚ және өздігінен дамитын Қоғам:***АзаматтыҚ Қоғам
Өзінің еңбек міндеттерін дәлеледі себепсіз орындамаған жұмысшылар мен Қызметшілерге Қандай жазалау шаралары Қолданылады?***тәртіптік
Өзінің еңбек міндеттерін дәлеледі себепсіз орындамаған жұмысшылар мен Қызметшілерге Қандай жазалау шаралары Қолданылады?***тәртіптік
Өлім жазасы Қолданылмайды:***әйелдерге, 65-тен асҚан ер адамдарға
Өлім жазасы орындалады:***үкім заңды күшіне енгеннен соң
Өсиет сипаты бойынша Қандай?***біржаҚты мәміле
Өсиеттен бас тарту:***легат
Өте зиянды, Қауіпті ҚұҚыҚ бұзушылыҚ***Қылмыс
Парламент ҚР Президенті Қарсылығын туғызған заңдарды мына мерзімді Қайта талҚылап, дауысҚа салады***1 ай
Парламент Қабылдаған заңдардың ҚР Конституциясына сәйкестігін ҚР Президенті Қол Қойғанға дейін Қарайтын орган:***ҚР КонституциялыҚ Кеңесі
Парламент Мәжілісінің депутаттарының өкілеттік мерзімі:***5 жыл ALMAT
Парламенттік республикаға жататын мемлекеттерді атаңыз:***Германия, Үндістан
Парламенттің екі палатасында неше депутат :***154
Перзент- бала асырап алған әйелдерге берілетін демалыс уаҚыты:***56 күн
Петражицкий, Фрезер, Тард мемлекеттің пайда болуы жөніндегі мына теорияны ұсынады***психологиялыҚ
Преамбула дегеніміз:***конституцияның ажырамас кіріспе бөлігі
Президент өзіне бағынысты төмендегілерді жасаҚтайды:***ҚР Президенті күзет Қызметі мен ұланды ;
Президент Парламент Сенаты ұсынған заңға мына жұмыс күні ішінде кол кояды:***15 күн
Президент Қабылдайтын нормативтік акті:***жарлыҚ;
Президент премьер-министрді кімнің келісімімен Қызметіне тағайындайды?***мәжілістің
Президент премьер-министрді кімнің келісімімен Қызметіне тағайындайды?***мәжілістің
Президентке айып тағу және оны тексеру туралы шешім кімнің бастамасы бойынша жасалады***мәжіліс депуттарының үштен бірінің бастамасы
Президентті Қызметінен мерзімінен бұрын босатуға Қандай жағдай негіз болып табылады:***науҚастануына байланысты өз міндеттерін жүзеге асыруға Қабілетсіздігі деген жағдай;
Президентті Қызметінен мерзімінен бұрын босатуға Қандай жағдай негіз болып табылады:***науҚастануына байланысты өз міндеттерін жүзеге асыруға Қабілетсіздігі деген жағдай;
Президенттің ұсынысымен Жоғары сот торағасын, АлҚа торағаларын сайлайды:***сенат
Прокат шарты Қандай мерзімге жасалады?***1 жылға дейін
РаҚымшылдыҚ жасау жөніндегі актіні адамдардың жеке айҚындалмаған тобы жөнінде шығарады:***ҚР Парламенті
Республика президенттігіне кезекті сайлау мына уаҚытта өтіп отырады:***желтоҚсанның бірінші жексенбісі
Республика Президенті болып сайлану үшін Қандай талаптар Қойылады?***40 жасҚа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген әрі ҚазаҚстанда 15 жыл бойы тұратын азамат сайлана алады
Республика Президентінің Қарсылығын тудырған заңдар немесе заңның баптары бойынша Қайталап талҚылау немесе Қайта Қарау жіберілген күннен бастап жүргізіледі:***1 ай
Республика экс-президенттері мына органның ғұмыр бойы мүшесі болып табылады:***КонституциялыҚ кеңес
Республика экс-президенттері мына органның ғұмыр бойы мүшесі болып табылады:***КонституциялыҚ кеңес
РеспубликалыҚ референдум өткізу туралы шешім Қабылдайды:***ҚР Президенті
Республиканың Бас Прокурорын өз өкілеттілігі ішінде мына жаҚтың келісімінсіз ҚылмыстыҚ жауапҚа тартуға болмайды***сенаттың
Республиканың Президенті өзінің міндеттерін атҚару кезіндегі іс-әрекет үшін тек Қана мемлекетке опасыздыҚ жасаса жауап береді және ол үшін оны Қызметінен кетіруі мүмкін***парламент
Республиканың ең жоғарғы сот органы:***Жоғарғы сот
Республиканың соттары болып Қандай соттар саналады?***жоғарғы және жергілікті(ҚалалыҚ,аудандыҚ)
Референдум:***Мемлекет өміріндегі аса маңызды мәселелер бойынша шешімдер Қабылдау және заң жобалары бойынша бүкілхалыҚтыҚ дауыс беру
Референдумда Қабылданған, өкілетті орган немесе лауазымды адам Қабылдаған ҚұҚыҚтыҚ нормаларды белгілейтін,тоҚтататын жазбаша ресми Құжат***Нормативтік – ҚұҚыҚтыҚ акт
Сайланған президент Қызметіне Қай кезден бастап кіріседі?***халыҚҚа ант бергеннен кейін
СалыҚ ҚұҚығы дегеніміз:***мемлекеттің салыҚ Қызметінің барысында туындайтын ҚоғамдыҚ Қатынастарды реттейтін ҚұҚыҚтыҚ нормалардың жиынтығы
СалыҚ субъектілері болуы мүмкін:***азаматтығына, жасына, Қызметіне Қарамастан жеке тұлғалар және заңды тұлғалар
СалыҚ төлеу-ол азаматтардың:***конституциялыҚ міндеті
СалыҚ төлеу-ол азаматтардың:***конституциялыҚ міндеті
СалыҚтыҚ ҚұҚыҚ Қатынастарының маҚсаты неде?***мемлекеттік бюджеттің аҚша Қаражатын Қалыптастыру үшін әрекет ету
Сапасы лайыҚсыз тауарды сатып алушы сатып алған жағдайда,бөлшектеп сатып алу-сату шарты бойынша ,сатып алушы Қандай әрекеттерге ҚұҚылы?***аталған әрекеттердің барлығына
Сенат депутаттары Қараған және жалпы санының кемінде үштен екісі маҚұлдаған конституциялыҚ заң Қанша күннің ішінде Президенттің Қол Қоюына берілуі тиіс:***10күнненасырылмай
Сенат депутаттары мына сайлау ҚұҚығы негізінде:***жанама
Сенат депутаттары мына сайлау ҚұҚығы негізінде:***жанама
Сенат депутатының жас цензасы.***30 жас
Сенаттың ерекше Құзыреттері:***Президенттің ұлттыҚ Қауіпсіздік Комитеті төрағасын тағайындауына келісім береді;
Сенаттың неше депутатын өкілеттігі мерзіміне Республика президенті тағайындайды?***15 депутатты
Сенаттың төрағасының кандидатурасын ұсынады::***Президент
Сенімхаттың максималды мерзімі:***3 жыл
Сотталған адамдарды кешірім жасау туралы Құжатты Қабылдайды:***Президент
Соттың санкциясынсыз азаматты Қанша уаҚыт ұстауға болады?***72 сағатҚа дейін
Соттың негізгі буыны :***аудандыҚ сот
Соттың санкциясынсыз адамды ұстауға болады осынша уаҚыт Қана Қамауда ұстауға болады:***72 сағат
Спирт ішімдіктеріне немесе есірткі заттарға салыну салдарынан өзінің отбасын материалдыҚ жағынан ауыр жағдайға ұшыратҚан азаматтың әрекет Қабілеттілігін ҚазаҚстан Республикасының АзаматтыҚ іс жүргізу кодексінде белгіленген тәртіп бойынша шектеуі мүмкін:***сот
Субъективизм, волюнтаризм, үстемділік, асыра сілтеу, террор, төңкеріс бұл мынаған тән белгі-нышандар:***нигилизмге
Сыбайлас жемҚорлыҚҚа жағдай туғызатын ҚұҚыҚ бұзушылыҚ жасағаны үшін мемлекеттік Қызметкерлерге тәртіптік жаза теріс ҚылыҚ аныҚталғаннан кейін Қанша уаҚытта Қолданылады:***3 айдан кешікпей
Сыбайлас жемҚорлыҚпен ҚұҚыҚ бұзушылыҚтарды аныҚтау, жолын кесу, алдын алу және оған айыпты адамдарды жауапҚа тартуға өз Құзіреті шеңберінде мына органдар ҚұҚылы:***аталғандардың барлығы
Сынау мерзімінің ұзаҚтығы***үш айға дейін
Т. Гоббс , Дж. Локк, Ж-Ж. Руссо мемлекет пен ҚұҚыҚтың пайда болуы жөніндегі теорияны ұсынған:***шарт
Т.Гоббс, Д.Локк, Ж.Руссо мемлекеттің пайда болуын түсіндіретін теорияның Қайсысын дамытты?***шарт
Табыстардың Қайсысына салыҚ салынбайды?***зейнетаҚы,стипендия,жәрдемаҚы
Табыстардың Қайсысына салыҚ салынбайды?***зейнтаҚы, стипендия, жәрдемаҚы
Талап Қоюдың жалпы мерзімі:***3 жыл
ТапҚан адам оның Құнының 50 пайызын алуға тиісті меншік:***көмбе
Тараптардың келісімі бойынша Қызметкерге оның өтініші негізінде уаҚытша жұмыстан босау:***жалаҚысы саҚталмайтын демалыс
Тауарды,бағалы затты шетелге шығаруға немесе әкелуге тиым салу немесе шет мемлекеттің мүлкін ұстап Қалу***Эмбарго
Тәртіпсіздіктің(теріс ҚылыҚтың) Қылмыстан айырмашылығы неде/***Тәртіпсіздік-Қоғамға шамалы ғана зиян келтіретін әрекет,Қылмыс Қоғамға едәуір зиян келтіретін әрекет
Тәртіпсіздіктің(теріс ҚылыҚтың) Қылмыстан айырмашылығы неде/***Тәртіпсіздік-Қоғамға шамалы ғана зиян келтіретін әрекет,Қылмыс Қоғамға едәуір зиян келтіретін әрекет
Тәуке ханның "Жеті жарғы" жинағы ҚұҚыҚ нысанының Қайсысына жатады?***ҚұҚыҚтыҚ әдет-ғұрыпҚа
Төменде көрсетілгендердің Қайсысы ҚылмыстыҚ заңның міндетіне жатпайды?***неке-отбасылыҚ Қатынастарды реттеу
Төменде тізбектелген принциптердің Қайсысы тек Қана ҚылмыстыҚ ҚұҚыҚҚа тән болып табылады?***кінәлі жағдайда ҚылмыстыҚ жауаптылыҚ Қағидасы
Төмендегі белгі нышандардың Қайсысы басҚарудың республикалыҚ нысанын сипаттайды?***елбасы мен басҚа да жоғарғы органдардың сайланбалылығы, биліктің белгілі мерзіммен шектелуі, сайлаушылардың ерік,ыҚтиярына тәуелді болу ALMAT
Төмендегі көрсетілген белгілердің Қайсысы шексіз монархияға жатады?***мұрагерлік бойынша жоғары билікті иелену
төмендегілердің Қайсысы диспозицияның (ҚылмыстыҚ заңдағы) түріне жатпайды?***күрделі
Төмендегілердің Қайсысы диспозицияның (ҚылмыстыҚ заңдағы) түріне жатпайды?***күрделі
Төмендегілердің Қайсысы жазаның маҚсатына жатпайды?***тән азабын шектіру
Төмендегілердің Қайсысы жазаның маҚсатына жатпайды?***тән азабын шектіру
Төмендегілердің Қайсысы ҚазаҚстанда эмитент болып табылады?***ҰлттыҚ банк
Төмендегілердің Қайсысы Қызметтік Қылмыстарға жатады?***параҚорлыҚ
Төмендегілердің Қайсысы салыҚтың белгісі болып табылады?***аталғандардың барлығы
Төмендегілердің Қайсысы салыҚтың белгісі болып табылады?***аталғандардың барлығы
Тұлғалардың әрекет Қабілеттілігін мемлекеттік органдардың Қайсысы шектеуі мүмкін:***Сот органдары
Түнгі жұмыс уаҚыты***22 сағаттан таңғы сағат 6-ға дейін
Тынығу ҚұҚығы, денсаулыҚ саҚтау ҚұҚығы, білім алу, еңбек ету бостандығы, кәсіпкерлік Қызметпен айналысу ҚұҚығы-бұл:***әлеуметтік және экономикалыҚ ҚұҚыҚтар
Тынығу ҚұҚығы, денсаулыҚ саҚтау ҚұҚығы, білім алу, еңбек ету бостандығы, кәсіпкерлік Қызметпен айналысу ҚұҚығы-бұл:***әлеуметтік және экономикалыҚ ҚұҚыҚтар
ҰзаҚ уаҚыт бойынша Қалыптасып шын мәнінде әдет ретінде Қолданылатын және ерекше мәжбүр ету органдарын Қажет (ететін) етпейтін тәртіп ережелері:***әдет-ғұрып;
ҰлттыҚ Банкінің төрағасын тағайындайды:***Президент Сенаттың келісімімен
Үй жануарларын ұстап, тауып алғаны туралы мәлімдегеннен бастап, иесі табылмаса оның иелігіне өтеді:***2 айдан кейін
Үкімет Қай уаҚытта өз өкілеттілігін тоҚтатады:***Жаңадан сайланған ҚР Президенті алдында ALMAT
Үкімет Қандай ҚұҚыҚтыҚ - нормативтік кесім шығарады:***Қаулы
Үкімет өзінің бүкіл Қызметінде Конституцияда көрсетілген жағдайда кімнің алдында жауапты:***ҚР Президенті мен Парламент Мәжілісі мен Парламент алдында
Үкімет Төрағасына бағынатын лауазымды тұлға:***министрлер;
Үкімет Төрағасына бағынатын лауазымды тұлға:***министрлер;
Ф. Аквинский, Ж. Маритен мемлекеттің пайда болуы туралы мына теорияны ұсынады***теологиялыҚ
Федеративтік мемлекет дегеніміз...***Құрамында дербес ұлттыҚ-мемлекеттік Құрылымдар болатын мемлекет
ХалыҚты күштеп жер аудару - бұл:***депортация
Шарт жасау ұсынысын Қабылдаған тұлға Қалай аталады?***акцептант
ШаруашылыҚта жасанды жолмен немесе сұрыптау жолымен алынғанжәне Қолда бар сорттарынан ерекшеленетінбір немесе бірнеше шаруашылыҚ белгілері бар сорты:***СелекциялыҚ жетістік
Шетел азаматтарының азаматтығы жоҚтардан айырмашылығы неде:***олар басҚа елдің азаматтары, азаматтығы жоҚтар ешбір елдің азаматы емес
Шығармаларды жасауға, пайдалануға байланысты туындайтын ҚоғамдыҚ Қатынастарды реттейтін:***авторлыҚ ҚұҚыҚ
ЫҚтимал ата-ана арасындағы шарт бойынша бойға бала бітіруші, көтеруші және туушы тұлға:***суррогат ана
Ірі Қара малды, Қараусыз малды ұстап алған адам меншік иесіне мынандай мөлшерде сыйаҚы алуға ҚұҚылы:***30
ЭкологиялыҚ кодекс Қашан Қабылданды:***2007 жыл 9 Қаңтар
Экс-Президент атағына ие болады:***Қызметінен уаҚытының бітуіне байланысты босаған президент;

Приложенные файлы

  • docx 19079165
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий