Kliyentsky zapit Rannye ditinstvo (2)Житомирський державний університет імені Івана Франка
Кафедра соціальної та практичної психологіїЗвіт
за результатами лабораторного заняття №1-3
Тема: Особливості психічного розвитку немовляти та дитини раннього віку
студентки 28 групи
соціально-психологічного факультету
Холяви Мирослави Юріївни


Житомир 2014
КЛІЄНТСЬКИЙ ЗАПИТ
До психолога звернулася на консультацію стривожена мама, яка має сина віком майже 2 роки. Мама стурбована тим що син погано розмовляє. Мама підозрює, що у нього відхилення в мовленнєвому розвитку. Вона хоче це перевірити.
Обов’язкова програма при виконанні завдання:
Провести дослідження рівня психічного розвитку дитини за методикою В. Манової - Томової .Дослідження показників розвитку досліджуваної у сфері моторики(М),сенсорної діяльності (Д), Емоційно-соціальний розвиток(ЕС), мовлення(МВ).Заповнити шкалу оцінки психічного розвитку дитини.

Визначити показники календарного (КВ), віку психічного розвитку (ВПР), коефіцієнт загального розвитку (КоР), ступінь психічного розвитку, гармонійність розвитку, коефіцієнти розвитку окремих сфер.

Проаналізувати результати дослідження та підготувати розгорнуту характеристику психічного розвитку дитини.

Змоделювати консультаційну бесіду з мамою за результатами проведеного дослідження.
I. ЕТАП ПЕРВИННОГО АНАЛІЗУ ПРОБЛЕМИ

Порядок дії
Критерії оцінювання та спосіб презентації

1.1. Категоріально-термінологічне до визначення проблеми, з якою звернулися до психолога
Клієнт: Хочу з Вами проконсультуватися з приводу того, що мій син – Дмитро, якому має виповнитися 2 роки, погано і не чітко розмовляє.
Психолог:Я зрозуміла, але Ви не хвилюйтесь у цьому віці, такі нерівномірності у розвитку дуже поширенні, тому якщо у Вашої дитинки ще не дуже виходить розмовляти, то це ще не свідчить про якісь конкретні проблеми. А що саме Вашому хлопчику не вдається у мовленні?
К.: Коли він розмовляє, не вимовляє певних звуків, а саме р і к. А також,ті слова і речення які він намагається говорити є дуже незрозумілими, на відміну від його ровесників. Мені про це зауважили навіть мої подруги.
П.: Хочу Вас заспокоїти, те що він не вимовляє деякі звуки є нормальним явищем, а от те що він незрозуміло слова говорить та речення, то тут є якась проблема.
К.: А скажіть чи можна вияснити, що це за проблема, я просто хвилююсь, що у мого сина можливо затримка у розвитку мовлення?
П.: Так, звичайно, це можливо вияснити. Ви не хвилюйтесь для цього мені потрібний певний час та ваша допомога.
К.: Я Вам дякую і зроблю все що не обхідно.

1.2. Формуванння реалістичних очікувань у людини, яка звернулася за допомогою та визначення напрямків практичної роботи психолога
Напрямок практичної роботи
Обгрунтування

Психодіагностичний
Дослідження рівня психічного розвитку дитини за методикою В.Манової-Томової . “Шкала оцінки психічного розвитку від 1 до 3 років”.

Консультативний
Проведення консультаційної бесіди з мамою за результатами дослідження та обговорення можливих шляхів вирішення даної проблеми.

Опис меж компетенції психологів
Перелік очікуваних результатів від роботи психолога. Дослідження, яке ми плануємо провести, дозволить нам отримати ряд важливих результатів. Ми встановимо рівень розвитку дитини в сфері мовлення та в інших важливих сферах. Визначимо показник віку психічного розвитку. З’ясуємо чи знаходиться психічний розвиток хлопчика в межах вікової норми. Визначимо напрямки подальшої роботи з нею.


II. ПЛАНОВО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

2.1. Аналіз власного досвіду виконання подібних завдань при вивченні навчальних дисциплін та проходженні практик

Дисципліна
Модуль
Тема
Зміст питань

Вікова психологія
Особливості психічного розвитку немовляти, дітей раннього віку
Особливості психічного розвитку дітей раннього віку
1.Психічний розвиток раннього віку.
2.Особливості застосування “Шкали оцінки психічного розвитку від 1 до 3 років ” В.Манової-Томової д ля діагностики психічного розвитку дітей раннього віку.

Загальна психологія
Модуль №6”Особистість у діяльності і спілкуванні ”
Спілкування
1.Мовлення як процес спілкування за допомогою мови,його фізіологічні механізми.
2.Розвиток мовлення у дітей.2.2. Підбір та аналіз літератури з проблемами, формулювання припущень про способи її практичного вирішення

Бібліографічний опис джерела
Основні ідеї та тези, що стосуються проб
еми

Вікова психологія / За ред.. Г.С.Костюка. – К.: Рад. Школа. 1976р.С.77-80.

Гурковська Т. Дитина до 3 років: Психологічний портрет з рекомендаціями//Дошкільне виховання.-2007.-№12.-С.11-15.


Кононенко О.Особистісне зростання в ранньому віці: Суть та умови сприяння // Дошкільне виховання. – 2006 .- №10. – С. 3-6.Манова - Томова В. Психологічна діагностика раннього віку. – К.: «Вища школа», 1978. – 168 с.
Загальна характеристика розвитку мовлення в ранньому віці.
Сенситивний період розвитку мовлення
Повільний розвиток мовлення в період оволодіння ходьбою та предметними діями.
Нерівномірність збагачення словника. Фази уповільнення та прискорення.
Індивідуальні відмінності в розвитку мовленняЗагальна характеристика розвитку у ранньому віці. Рекомендації по вихованню та розвитку дітей раннього віку.

Загальна характеристика розвитку у ранньому віці.
Рекомендації по розвитку та вихованню дітей раннього віку.
Методика В. Манової – Томової для дослідження рівня психічного розвитку дитини. Показники розвитку дитини раннього віку в різних сферах.

Опис припущення щодо причин виникнення проблеми:
Батьки з дитиною мало спілкуються;
Проблеми у хлопчика з мовним апаратом;
Відсталий психічний розвиток;


2.4. Складання розгорнутого плану виконання завдання, підбір методів та аналіз ресурсів

Етап роботи
Методи та процедури
Необхідні ресурси

Підготовка та планування дослідження рівня психічного розвитку дитини за методикою В.Манової -Томової
Аналіз літератури з проблеми. Визначення методологічних засад дослідження

Література з опису методики В.Манової-Томової “Шкали оцінки психічного розвитку від 1 до 3 років”.

Організація та проведення дослідження рівня психічного розвитку дитини за методикою В.Манової-Томової
Бесіда з мамою. Спостереження з
дитиною та виконання тестових завдань перед
ачених “Шкалою оцінки психічного розвитку від 1 до 3 років”.
Анкета досліджуваної дитини.
Бланк “Шкали оцінки психічного розвитку від 1 до 3 років”.
Опис процедури дослідження психічного розвитку дитини за методикою В.Манової-Томової (характеристика, спосіб діагностики та особливості оцінки показників розвитку досліджуваного у різних сферах).
Кулькова ручка.

Аналіз результатів дослідження.
Підготовка розгорнутої характеристики психічного розвитку дитини.
Кількісний та якісний аналіз отриманих даних. Узагальнення результатів дослідження та підготовка розгорнутої характеристики психічного розвитку дитини.

Опис процедури обробки отриманих даних за методикою В.Манової-Томової (визначення показників КВ, ВПР КоР, ступеня психічного розвитку, гармонійності розвитку, коефіцієнтів розвитку окремих сфер; інтерпретація отриманих даних).
Література з питань розвитку сприймання дітей раннього віку.

Бесіда з мамою за результатами проведеного дослідження
Консультативна бесі
а
Література з питань розвитку сприймання дітей раннього віку.
Література з питань організації консультативного процесу.
Етичний кодекс психолога.
Орієнтований текст бесіди з мамою за результатами проведеного дослідження.2.5. Передбачення проблемних моментів

Проблемні моменти
Причини виникнення
Шляхи уникнення

Сумніви мами щодо достовірності отриманих результатів.
Високий рівень тривожності мами. Установка, що у дитини є відхилення у розвитку, які потрібно виявити будь-яким чином.
Ознайомлення мами з тим, що для дослідження рівня психічного розвитку дитини використано стандартизований та валідизований діагностичний інструмент - методику В.Манової-Томової “Шкала оцінки психічного розвитку від 1 до 3 років”.
Інформування мами про особливості психічного розвитку дітей раннього віку, посилання на роботи вітчизняних та зарубіжних авторів – Г.С.Костюка, М.Д.Левінова.
2.6.Підготовка матеріалів, необхідних для виконання завдання
Для збору емпіричних даних готуємо стандартні бланки анкети досліджуваної дитини та шкали оцінки психічного розвитку від 1 до 3 років.


III. ЕТАП ВИКОНАННЯ

3.1. Збір емпіричних даних
В ході бесіди з мамою, спостереження за дитиною та виконання тестових завдань передбачених методикою В.Манової-Томової. було виявлено досягнення дитини в сфері моторики, умінь, навичок, образотворчої діяльності, мовлення, емоційно-соціального розвитку. Заповнено анкету та шкалу оцінку психічного розвитку досліджуваного.

Анкета досліджуваної дитини
Прізвище та ім’я дитини
Ковтонюк Сергій

Дата народження
03.01.2012

Батько (вік, професія)
Водій, 32 роки

Мати (вік, професія)
Безробітня, 28 років

Брати і сестри (вік)
Ковтонюк Іван,1 рік

Особливості під час вагітності матері
Вагітність без ускладнень

Особливості при народженні дитини
Пологи без ускладнень

Вага і зріст при народженні
3200гр., 50 см

Годування
До 11 місяців

Поява зубів
Перші зуби з’явились в 6 місяців

Сон
Повноцінний та тривалий

Переважаючий емоційний стан
Веселий

Де виховується дитина (сім’я, ясла, дитячий будинок) і відколи
Сім’я

Хто доглядає дитину
Батьки та бабуся

Додаткові відомості
------ШКАЛА ОЦІНКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИ від 1 до 3 років
Прізвище та ім’я Нечай Дмитро Вік 23місяці 3 тижні


Місяці

Показники
Відмітка
про наявність показника розвитку

36
6
МВ
Може зв’язано переказати простий випадок або оповідання
5
ЕС
В іграх відображає навколишнє життя і “ входить” у роль
4
О
Малює кульку, яблуко та інше
3
Н
Самостійно розглядається і роззувається
2
У
Вставляє п’ять кубиків один в один
1
М
Сходить і спускається східцями без опори30
6
МВ
Ставить різноманітні запитання
5
ЕС
Можна переконати словами, щоб відмовилась від чогось+
4
О
Креслить криву замкнену лінію
3
Н
Систематично повідомляє про фізіологічну потребу+
2
У
Розстібає три ґудзики
1
М
Бігає значно краще+24
6
МВ
Ставить перші запитання
5
ЕС
Спілкується з іншими дітьми+
4
О
Наслідуючи, креслить вертикальні і горизонтальні лінії+
3
Н
Регулює свої фізіологічні потреби – майже не мочить штани+
2
У
Перегинає надвоє аркуш паперу+
1
М
Сходить і спускається східцями, тримаючись за поручні+21
6
МВ
Може назвати п’ять зображень на картинці+
5
ЕС
Звертається за допомогою до дорослого, коли хтось забирає іграшку+
4
О
Креслить в межах аркуша+
3
Н
Їсть самостійно+
2
У
Кидає м’ячик у коробку (корзину)+
1
М
Робить спроби бігти+18
6
МВ
Робить спроби пов’язати два слова у речення+
5
ЕС
Хоче все робити сама+
4
О
Креслить спонтанно і старанно+
3
Н
Пробує їсти самостійно+
2
У
Відтворює побачене в діях з іграшками+
1
М
Ходить стабільно, рідко падає+15
6
МВ
Користується десятьма і більше словами+
5
ЕС
Виконує два завдання за вказівкою дорослого+
4
О
Може тримати олівець і лишає сліди+
3
Н
Тримає ложку під час їжі+
2
У
Ставить п’ять кубиків один в один+
1
М
Ходить сама, але часто падає+Календарний вік (у місяцях)
15
18
21
24
30
36


3.2. АНАЛІЗ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОТРИМАНИХ ДАНИХ

Кількісний та якісний аналіз дослідницьких даних
Показники
Обрахунки та коментарі

Дата народження 03.01.2012р.


Дата дослідження 29.10.2014р.


Календарний вік (КВ) 24 м

Різниця між датою народженням та датою дослідженням 23 місяці 3 тижні . Календарний вік складає 24 місяці.


Найвищі показники розвитку в сферах:
Моторика (М) 30м
Емоційно-соціальний розвиток (ЕС) 30м
Навички (Н) 30м
Образотворча діяльність (О) 24м
Уміння (У) 24м
Найнищий показник розвитку в сфері:
Мовлення (МВ) 21м


Ці показники визначаємо з опорою на заповнену шкалу оцінки психічного розвитку дитини.

Вік психічного розвитку (ВПР) 26,5м
Показник ВПР визначаємо як середнє арифметичне найвищих показників розвитку дитини у відповідних сферах за формулою: ВПР=(М+У+Н+О+ЕС+МВ):6= =(30+24+30+24+30+21):6=26,5;
Коефіцієнт загального розвитку (КоР) 110%
Коефіцієнт визначається як співвідношення календарного віку та віку психічного розвитку за формулою:
КоР =( ВПР : КВ) Ч 100% = =(26,5:24)Ч100%=110%;


Ступінь психічного розвитку –високий розвиток
Коефіцієнти загального розвитку КоР знаходиться в діапазоні від 110% до 119%, що свідчить про високий ступінь психічного розвитку в досліджуваного.


Коефіцієнти розвитку окремих сфер
Коефіцієнт розвитку моторики (КоМ)
Коефіцієнт розвитку умінь (КоУ)
Коефіцієнт розвитку навичок (КоН)
Коефіцієнт розвитку образотворчої діяльності (КоО)
Коефіцієнт емоційно-соціального розвитку (КоЕС)
Коефіцієнт розвитку мовлення (КоМВ)
Коефіцієнти визначають як співвідношення найвищого показника розвитку дитини у відповідній сфері та календарного віку дитини, що множиться на 100%

КоМ =30 /24 х 100% =125 %;
КоУ =24 /24х 100% =100 %;
КоН =30 /24 х 100% = 125%;
КоО = 24/24 х 100% =100 %;


КоЕС = 30/24 х 100 % =125 %;

КоМВ = 21/24 х 100% =87,5 %;

Розвиток дитини негармонійний
Розвиток дитини негармонійний різниця показників розвитку в окремих сферах складає 9 місяців (М-30, МВ-21).


Розгорнута характеристика психічного розвитку дитини
Дослідження психічного розвитку дитини проводилось за методикою В.Манової-Томової “Шкала оцінки психічного розвитку від 1 до 3 років ”.
Було встановлено, що календарний вік дитини (КВ) 24 місяці, вік психічного розвитку (ВПР) 27 місяців. Показник віку психічного розвитку на 3 місяці перевищує показник календарного віку.
Коефіцієнт загального розвитку (КоР) складає 110%, психічний розвиток дитини перевищує вікову норму.
Найвищі показники розвитку дитина має у сферах: моторики – 30 місяць, навичок – 30 місяців та емоційно-соціального розвитку – 30 місяців. Ці показники вищі за показник календарного віку на 6 місяців.
Показники розвитку умінь і образотворчої діяльності складають – 24 місяців.
Найнижчий показник розвитку дитини у сфері мовлення – 21 місяць, це свідчить про те що мовлення відстає на 3 місяці за календарним віком. А коефіцієнт розвитку мовлення 87,5%, що свідчить про слабкий розвиток цієї сфери.
Психічний розвиток дитини негармонійний оскільки різниця показників розвитку окремих сфер складає від 6 місяців до 9 місяців.
Дослідження показало, що загальні показники розвитку дитини перевищують вікову норму, а показники розвитку в сферах умінь та образотворчої діяльності (КоУ, КоО = 100%) свідчать про нормальний розвиток. Це свідчить про нерівномірність психічного розвитку досліджуваного, що є цілком закономірним у цьому віці.

3.3. Надання психологічної допомоги
Після проведення дослідження ми визначили, що у досліджуваного слабкий розвиток мовлення. Надамо рекомендації, які сприятимуть покращенню розвитку мовлення.
IV. ЗВІТНО-ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП

4.1. Представлення результаті людині, яка звернулася із запитом
На основі отриманих результатів дослідження психологом було з’ясовано, що розвиток мовлення у досліджуваного слабкий і не відповідає календарному вікові. Психологом було вирішено представити результати досліджуваній у вигляді індивідуальної консультації та запропонувати їй провести роботу, мета якої підвищити рівень розвитку мовлення.
Психолог: Я завершила дослідження психічного розвитку Сергійка. Ви не хвилюйтеся, майже всі показники в нормі.
Клієнт: Дякую, Ви мене заспокоїли, але що означають Ваші слова "майже все в нормі"?
П.: За допомогою цієї діагностичної методики ми вивчили сферу мовлення, моторики розвиток умінь і навичок, образотворчу діяльність дитини, соціально-емоційний розвиток, тобто можемо сказати , що вивчили психічний розвиток дитини в цілому. Календарний вік Вашого сина 23 місяці, а вік психічного розвитку 27 місяців – це гарні показники, отже психічний розвиток Сергія відповідає віковій нормі.
Найкраще у вашого сина розвинені такі сфери: моторика (30м), навички (30м), емоційно-соціальний розвиток(30м), уміння(24м), образотворча діяльність(24). Це свідчить про те, що Ваш син краще володіє діяльністю, він ходить, активний, грається з іграшками, у нього яскраво виражені емоції. Але дещо гірше в нього розвинуте мовлення(21м). В цьому немає нічого страшного, адже це компенсується високим рівнем розвитку моторики! У такому віці, зазвичай все так і відбувається дітки гарно говорять але погано розвинена моторика або навпаки як в нашому випадку.
К.: Так мій син активний, але що потрібно щоб він став краще розмовляти?
П.: У цьому віці у дітей основний і провідний вид діяльності - гра. І розвивати мовлення потрібно саме за допомогою гри. Спробуйте під час гри сину ставити питання, наприклад: куди йде білочка? Що вона робитиме? А хто з нею буде гратися?... Просіть сина розповідати про те, що він робить та як грається. Після завершення гри також, намагайтеся щоб він більше розповідав про гру. Варто придбати нові іграшки, за допомогою цього ви збільшите предметне поле ігор та його сценарій.
К.: Добре! Дякую за допомогу!
П.: Через деякий час я хочу провести повторне дослідження, тоді з’ясуємо ефективність нашої роботи.
К.: Добре, я обов’язково прийду на повторне дослідження.

V. етап самоаналізу та групової рефлексії

Складові навчально – професійних умінь та важливі якості, які потрібно було б розвинути
В чому полягали труднощі
План заходів для саморозвитку
Терміни
Критерії самоконтролю

Виокремлювати конктетну психолгічну проблему з клієнського запиту
Тяжко виокремити конкретну проблему з клієнтського запиту.
1.аналіз теоретичного матеріалу (фахових джерел);
2. займатися практичною діяльністю

2014
жовтень - листопад
Звернусь до викладача, з проханням перевірити правильність виокремленої проблеми.

Вміння вести діалог
Важко було сформулювати свою думку і доступно викласти клієнту.
Провести тренінги, які сприяли б покращеному розвитку комунікативності.
Грудень 2014
Намагатимусь знаходити спільну мову з незнайомими людьми


Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 19086110
    Размер файла: 194 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий